Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Totuus tuo muutoksen - valhe jättää synnin orjaksi

Patrick Tiainen esiintyi 18.12.2017 Ylen Efter Nio ohjelmassa, jossa hän tunnusti olevansa homoseksuaali, eikä asiaa voi muuttaa toiseksi. Moni voi kysyä aiheellisesti miksi Patrick Tiaisesta pitää kirjoittaa ja vielä useampia kirjoituksia? Vastaus on yksinkertainen. Jumala on tarjonnut Patrickille mahdollisuutta päästä osalliseksi todellisesta uskosta Herraan Jeesukseen parannuksen tekemisen kautta, mutta hän ei ole suostunut tekemään todellista parannusta ja on siksi jäänyt synnin orjaksi. Edellä olevan lisäksi monien uskovien ihmisten on aika herätä Ruususen unesta, jonka jälkeen he kykenevät näkemään ja erottamaan uskonnollisen eksytyksen sekä aidon ja todellisen Jumalan Pyhän Hengen voiman. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden avulla rukouksen kera.

Herra Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin 18 luvussa, että löytäneekö Hän uskoa maan päältä kun Hän tulee takaisin. Edellä olevalla usko sanalla on kolme erilaista merkitystä pitää totena (uskoa), uskon varmuus ja uskollisuus. Herran Jeesuksen sanojen perusteella sekä muun Raamatun ilmoituksen perusteella voidaan sanoa, että lopunajassa ennen Jeesuksen tulemusta on paljon sellaisia ihmisiä, jotka sanovat uskovansa Jeesukseen, mutta eivät pidä totena Raamatun sanan opetuksia, heillä ei ole uskon varmuutta sydämessään, eivätkä he ole uskollisia Jumalalle ja Jumalan sanan totuudelle. Tällaiset ihmiset luovat itse itsellensä opit ja opetukset, joita he pitävät "totuutena" tai sitten he luottavat ihmisten uskonnolliseen perinteisiin (kuollut kirjain) tai he ovat eksyneet tukemaan ja kannattamaan valheenvoimaa ja riivaajien oppeja, joita he luulevat Jumalan työksi ja Raamatun opetuksiksi. Herra ei haluaisi kenenkään eksyvän ja siksi meidän jokaisen on valvottava tilaamme, sillä Herra Jeesus kehotti opetuslapsiaan valvomaan omaa tilaansa sekä pysymään uskossa Häneen ja juurtumaan totuuteen.

Patrick kertoi kuinka hänellä on nuoresta asti ollut homoseksuaalisia tunteita, jotka hän on yrittänyt tukahduttaa. Patrick sanoi käyneensä terapiassa vapautuakseen homoseksuaalisista tunteistaan sekä kokeilleensa lääkehoitoa, mutta hän ei saavuttanut toivomaansa tulosta. Patrick myös koki homouden olevan tuomio ja hän halusi päästä taivaaseen ja siksi hän yritti elää heteroseksuaalista elämää.

Raamatun sanan opetuksen mukaan synnistä pääsee ainoastaan eroon kuolemalla pois synnin himoista ja haluista. Moni ihminen voi ihan vilpittömästi etsiä apua synteihin, jotka taakoittavat ja tuhoavat hänen sisintään. Jos etsii apua väärästä paikasta ja väärien ratkaisujen kautta, niin silloin ei voi vapautua synnin orjuudesta. Raamatun sanan opetuksen mukaan homous on synti, joka estää pääsyn pelastukseen ja iankaikkiseen elämään. Itse uskon ja koen sydämessäni, että Patrickilla olisi vielä mahdollisuus, jos hän nöyrtyisi aitoon parannukseen ja suostuisi lihan kuoleman prosessiin Pyhän Hengen voimassa, niin hän pääsisi vapaaksi homouden synnistä. Joku voi kokea kyllästyttävänä kaikenlaiset kirjoitukset Patrickista, mutta minä uskon, että Jumala haluaisi pelastaa ja eheyttää Patrickin sekä antaa hänen löytää todellisen uskon, jossa on voima vapautua synnin kahleista ja sidoksista. Jumalan rakkaus on pitkämielinen ja siksi minäkin koen, että on tärkeää kirjoittaa tästä aiheesta ja tarjota mahdollisuutta tarttua todelliseen Jumalan rakkauteen, armoon ja totuuteen, joka auttaa ihmistä pääsemään vapaaksi synnin tuhovoimista.

Patrik sanoi eläneensä kahta eri todellisuutta. Patrick sanoi ettei hän halua luopua uskostaan, mutta hänen ristiriitaansa (homous) on vaikea sovittaa. Patrick myös sanoi olevansa tällainen, eikä hän muutu muuksi, mutta että Jumala rakastaa häntä silti. Patrick sanoi eläneensä homoseksuaalina Jumalan yhteydessä seurakunnan ulkopuolella, mutta hän ei halunnut jättää seurakuntaa, Patrick sanoi samalla elättäneensä toivoa, että voisi muuttua toisenlaiseksi. Toinen ohjelman juontajista kysyi Patrickilta: Toivotko siis edelleen, että voisit muuttua? Patrick vastasi tietävänsä nykyään mikä hän on olevansa sekä että hän on sinut itsensä kanssa, mutta ettei hän tietoisesti valitsisi tätä tietä, sillä ei ole helppoa kuulua seksuaalivähemmistöön. Patrick sanoi homouden hankaloittavan etenkin kirkon piirissä toimimista, mutta se ei ole oma valinta. Patrick sanoi tajunneensa ettei enää jaksa elää kahta eri todellisuutta, eikä hän enää halunnut muuttaa itseään, vaan olla oma itsensä.

Raamattu sanoo 1 Kor 6:9-11 etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa ja yksi näistä vääristä asioista on homoseksuaalisuus ja siksi Raamattu sanoo ettei homoseksuaali voi periä Jumalan valtakuntaa. Jumala kyllä rakastaa maailmaa (ihmisiä), sillä Hän rakkaudessaan lähetti Herran Jeesuksen syntiuhriksi kuolemaan meidän syntiemme puolestamme, mutta Jumala ei rakasta syntiä, eikä homoseksuaalisuutta ja jos ihminen ei halua tai suostu tekemään parannusta homouden synnistä, niin hän ei voi pelastua. On kyse todella vakavasta asiasta.

Jos elää homoseksuaalina seurakunnan ulkopuolella, mutta seurakunnassa esiintyy uskovana, niin sellainen ihminen ei ole ymmärtänyt Herran Jeesuksen ristintyötä ja Pyhän Hengen todellista voimavaikutusta, joka auttaa uskovan ihmisen vapautumaan synnin siteistä ja kahleista.

Jos sanoo olevansa homoseksuaali, eikä muuksi muutu ja silti sanoo olevansa uskossa Jeesukseen, niin sellainen usko ei ole Jumalan vaikuttamaa uskoa, vaan valheellista uskoa, itsepetosta.

Jos sanoo uskovansa Jeesukseen ja olevansa homoseksuaali ja ettei homoseksuaalisuus ole oma valinta, niin silloin elää valheessa, koska roomalaiskirjeen ensimmäinen luku sanoo homouden olevan ihmisen valinta, joka tehdään sydämen himossa ja riettaudessa. Raamattu sanoo homouden olevan asia, jossa ihminen vaihtaa totuuden valheeseen, luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, häpeälliseen himoon. Jos ei tätä asiaa usko ja ymmärrä, vaan kokee olevansa uskovana homoseksuaali, niin silloin ihminen on itsellensä valinnut iankaikkisen vahingon osan. Rakkaudesta lähimmäiseen kehotan ihmistä tekemään aidon parannuksen, jos hän kokee olevansa yhtä aikaa homoseksuaali ja Herran Jeesuksen opetuslapsi, koska silloin elää valheessa, sillä Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi olla homoseksuaali, koska homoseksuaalit eivät voi periä Jumalan valtakuntaa.

Jos uskova kokee olevansa Jeesukseen uskova ihminen ja samalla homoseksuaali, eikä halua muutosta elämäänsä, eli haluaa jäädä homoseksuaaliksi, niin hän ei ole Raamatullisessa uskossa, vaan valheellisessa uskossa kulkien kohti iankaikkista vahinkoa. Toivon ja rukoilen, että Patrick ymmärtäisi oman tilansa vakavuuden ja haluaisi vielä tehdä parannuksen ennen kuin se on myöhäistä.

Tiedän sen, että jotkut lukijoista sanovat minun olevan lakihenkinen tuomionjulistaja ja ettei saa tuomita, ettei sinua tuomita. Minä eikä kukaan muukaan uskova ihminen voi lausua kenellekään kadotustuomiota, eikä tuomita ketään kadotukseen. Herran Jeesuksen opetuslapsella on kuitenkin oikeus sanoa Jumalan tuomitsevan sellaisen ihmisen, joka ei halua tehdä parannusta synneistään. Tästä syystä myös apostoli Paavali sanoi etteivät homoseksuaalit voi periä Jumalan valtakuntaa. Paavali ei lausunut kadotustuomiota, eikä tuominnut ketään kadotukseen, vaan kertoi mistä syystä Jumala tuomitsee ihmisen kadotukseen. Tämän päivän uskovilla on sama oikeus kuin Paavalillakin oli, eli mekin saamme kertoa mistä syystä Jumalan tuomio tulee, jos ei tehdä parannusta. Minusta se on suurta rakkautta, että varoittaa niitä, jotka ovat kulkemassa kohti iankaikkista vahinkoa, että he voisivat tehdä parannuksen ja pelastua Jumalan armosta. Jos emme Herran Jeesuksen opetuslapsina kerro totuutta, vaan vaikenemme siitä, niin me joudumme vastaamaan Jumalalle laiminlyönnistämme, jos olemme vaienneet emmekä kertoneet totuutta:

Hes 3:20 Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee-kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta-mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.

Hes 33:8 Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.

Patrick sanoi, että kun hänen homoutensa paljastui kaikille, niin ihmiset saavat tehdä siitä haluamiaan tulkintojaan, että uskovatko he Jumalan käyttäneen häntä välikappaleenaan.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumala hylkää homouden harjoittajan, joka hyväksyy homouden syntinsä, eikä halua tehdä siitä parannusta. Samoin Raamattu sanoo ettei homoseksuaali voi periä Jumalan valtakuntaa. Raamatun sanan totuuden valossa on selvää ettei Jumala ole mukana sellaisessa toiminnassa, jossa ihminen esittää seurakunnassa uskovaa ja on seurakunnan ulkopuolella homoseksuaali. Jos joku muuta väittää, niin silloin hän ei tunne Raamatun Pyhää Jumalaa, joka on Totuuden Henki.

Kaikki uskonyhteisöt, jotka ovat kutsuneet Patrickia puhumaan ja olleet hänen kanssaan yhteistyössä ovat olleet mukana petoksessa sekä erehtyneet tukemaan henkilöä, joka on elänyt homoseksuaalisessa suhteessa seurakunnan ulkopuolella ja esiintynyt uskovana seurakunnan keskellä. Kaikki nämä uskonyhteisöt sekä yksilöuskovat ovat tilanteessa missä heidän tulisi tehdä parannus tästä asiasta, sillä he ovat kannattaneet henkilöä ja toimintaa, joka on ollut Jumalan tuomion alaisena. Jumalan armo ja totuus ei salli kaksinaamaisuutta ja petosta, siksi jokaisen, joka on  siihen jollakin tavalla osallistunut tulisi tehdä parannus. Parannus on Jumalan armoa, eikä ole ollenkaan häpeällistä, mutta sen sijaan parannuksen jättämättä tekeminen johtaa häpeään.

Jumala kehottaa Häneen uskovia toimimaan totuutta noudattaen rakkaudessa, mutta me niin usein haluamme vain puhua rakkaudesta ja jättää totuuden kokonaan kertomatta. Silloin kun puhutaan Jumalan rakkaudesta ilman totuutta, niin ei ole kyse ollenkaan Jumalan rakkaudesta, vaan ihmistekoisesta rakkaudesta, joka on pukeutunut rakkaudeksi, mutta edustaa kuitenkin valhetta. Moni ajattelee, että uskovat eivät saisi puhua ollenkaan eksytyksistä jne. koska Jumalan Pyhä Henki johdattaa Herran Jeesuksen opetuslapsia kaikkeen totuuteen. Vaikka Pyhä Henki johtaa uskovia kaikkeen totuuteen, niin siitä huolimatta apostoli Paavali joutui monella tavalla opettamaan ja neuvomaan aikalaisiaan, sisariaan ja veljiään Kristuksessa, etteivät he olisi eksyneet pois totuuden tieltä. Me emme ole sen paremmassa asemassa kuin alkuseurakunta, niin ettei meitä tarvitsisi neuvoa, opettaa ja varoittaa eksytyksistä ja vääristä valinnoista. Kirjoitustani ei saisi ymmärtää lakihenkisenä tuomionjulistamisena, vaan armollisena ja rakkaudellisena sekä totuuteen perustuvana ohjeena ja neuvona, jonka pyrkimys on olla auttamassa sellaisia uskovia, jotka ovat tulleet homouden keskeltä uskoon Jumalan armosta, niin että he voisivat vapautua homoseksuaalisista tuntemuksista lihan kuoleman kautta, jota Pyhä Henki vaikuttaa uskovan ihmisen sydämessä.

Jumala ei ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Kun meidät on Jumalan armosta pelastettu Herran Jeesuksen veren ja syntiuhrin kautta, niin Herra Jeesus on meidän viisautemme, vanhurskautemme, pyhityksemme ja lunastuksemme. Osallisuus todellisesta Pyhän Hengen voimasta johdattaa meitä vapauteen synnin siteistä ja kahleista, sillä Totuuden Henki muuttaa meidät, koska totuus tekee vapaaksi, mutta valhe jättää synnin orjaksi. Katsokoon itse kukin ettemme lankeaisi pois totuuden tieltä ja valvokaamme omaa tilamme, koska liha on heikko, mutta onneksemme Jumalan Henki on altis (prothymos) (Matt 26:41). Prothymos tarkoittaa myös olla valmis. Kukaan meistä Herran Jeesuksen opetuslapsista ei voi kerskua tekojensa kautta, sillä lihamme on heikko lankeamaan syntiin, mutta onneksi Jumalan armosta meissä asuva Pyhä Henki on kaiken aikaa valmis auttamaan meitä kuolemaan pois synnin siteistä ja kahleista, sekä valmis auttamaan meitä kasvamaan uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen.

Linkkisuositus samasta aiheesta: Seksuaali-identiteetti kriisin ratkaisuPetri Paavola 21.12.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
areena.yle.fi/1-4314035
 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker