Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Transsukupuolisten omia kokemuksia

Pekka Vahvanen ja Sean Ricks isännöivät Ylen TV1 kanavalla Perjantai ohjelmaa. 3.11.2017 Perjantai ohjelman teemana oli Trans-Perjantai. Ohjelmassa esiintyi niin sanottuja transsukupuolisia henkilöitä, jotka kertoivat omia kokemuksiaan transsukupuolisuudesta ja sukupuoli-identiteetistä. Monesti nykyajan median toimittajat ja tekijät keskittyvät pääosin tuomaan esille positiivisella tavalla nykyisiä luonnottomuuden vallassa olevia trendejä, mutta Trans-Perjantai ohjelma yllätti positiivisesti, sillä ohjelmassa esiintyi transsukupuolisuuden kokemuksen läpikäynyt ihminen, joka piti transsukupuolisuutta totuuden vastakohtana, eli luonnottomana ja vääränä. Ohjelmaa katsellessa sydämeeni nousi tiettyjä asioita ja näkökantoja, jotka haastavat transsukupuolisuutta kannattavia ihmisiä tarkistamaan sekä korjaamaan käsityksiään.

Trans-Perjantai ohjelmassa päähuomion sai transsukupuolisuuden ylistäminen ja kannustaminen, mutta vastakkainen mielipide sai hyvin minimaalisen ajan esittää vastakkaisia ajatuksia. Tästä syystä keskityn kirjoituksessani tuomaan esille ajatuksia, jotka osoittavat transsukupuolisuuden perustuvan väärään kokemukseen ja ymmärrykseen. Jokainen lukija saa tietenkin omassa sydämessään puntaroida kirjoitustani ja uskoa siihen tai olla uskomatta. Haastan kuitenkin lukijaa syvälliseen asian läpikäymiseen, sillä tässä asiassa ei ole olemassa kuin yksi totuus ja vain rehellisyys tosiasioita kohtaan johdattaa meidät totuuden lähteelle.

Trans-Perjantai ohjelmassa esiintynyt transsukupuolisia kokemuksia kokenut henkilö luopui transsukupuolisista ajatuksista, koska moraali alkoi ohjaamaan häntä oikeaan suuntaan. Hän toi esille transhypen, transaktivismin ja transideologian olevan pieni vähemmistö sairaita ihmisiä, eikä kyseessä ole sorrettu ryhmä, sillä kyseessä on yksilöitä, joiden sairaus pitäisi hoitaa hienotunteisella tehokkuudella, miten yhteiskunta hoitaa muutkin krooniset tai psyykkiset sairaudet. Hän sanoi transsukupuolisuuden kokemusten tuoneen hänelle paljon kärsimystä ja epämukavuutta.

Transsukupuolisuus ja oman syntymässä saadun biologisen sukupuolen hylkiminen on osoitus mielenterveysongelmasta, sukupuoli-identiteetin vääristymästä sekä kapinasta ja synnistä Jumalaa kohtaan, joka on luonut ihmisistä miehiä ja naisia. Silloin kun ihminen ei hyväksy biologista sukupuoltansa, niin se tuo monin tavoin ahdistusta ja kärsimystä ihmisen elämään.

Biologisen sukupuolen alkeisopin mukaan ihmisen biologinen sukupuoli määrittyy sukupuolikromosomien mukaan. XY-kromosomi on miessukupuoli ja XX-kromosomi on naissukupuoli. Sukupuolikromosomien johdattamana ihmiselle muodostuu anatominen sukupuoli, joko mies tai nainen. Ihmiskunta on synnin ylpeyden tähden sokeutunut niin etteivät he enää erota elämän alkeisoppeja ja asioita. Tämän tähden ihminen voi sokeutua esimerkiksi miehenä luulemaan olevansa nainen, vaikka todellisuudessa hän on mies.

Sukupuolta ei voi vaihtaa ja muuttaa, koska ihmisen kehossa olevat sukupuolikromosomit määrittävät onko henkilö mies tai nainen. Jos miehelle annetaan naishormonia ja hänen kehonsa alkaa muuttumaan naisen kehoksi, niin kyseessä ei ole todellinen sukupuolen vaihtuminen, vaan keinotekoinen muutos, joka ei tee miehestä todellista naista. Heti kun miehelle annettu naishormoni lopetetaan, niin miehen XY-sukupuolikromosomit ottavat hallintaansa miehen kehon tuottaen jatkuvasti mieshormonia. Tämän syyn tähden miehestä ei voi tulla koskaan oikeaa naista, eikä naisesta oikeaa miestä, koska ihmisen luonnollinen biologinen sukupuolikromosomi määrittää sen onko henkilö mies tai nainen. Täten "sukupuolen korjaaminen" on keinotekoinen valhe, joka ei kykene ihan oikeasti muuttamaan ketään vastakkaiseen sukupuoleen.

Trans-Perjantai ohjelmassa transsukupuolisuudesta luopunut henkilö sanoi ettei ihmisen pidä kuunnella millaisia tuntemuksia hänellä itsellään on, koska elämässä on jotakin tärkeämpää. Hän sanoi itsensä sisäinen todellisuuden olevan pientä ja rajoittunutta. Hän myös sanoi, että jonkun pitää huutaa, että tämä touhu ei ole totta, sillä sukupuoltaan ei voi vaihtaa. Hän sanoi kyllästyneensä omiin kokemuksiinsa ja unohtaa ne ja keskittyä siihen mikä on totta. Hän sanoi ettei totuus riipu ihmisestä itsestään, vaan se on jotakin annettua.

Todellinen totuus ihmisen sukupuolesta määräytyy sukupuolikromosomien mukaan eikä ihmisen omaan kokemukseen kumpaa sukupuolta hän kokee olevansa. Silloin kun ihmisen mieli vääristyy, niin esimerkiksi nainen voi kokea olevansa väärässä kehossa ja hän vääristymän takia voi luulla olevansa mies, vaikka hän on ihan oikeasti nainen. Miehen tai naisen sukupuoli on ihmiselle annettu lahja, ei sellainen asia, jonka jokainen voisi myöhemmin päättää.

Intersukupuolisuus, jossa ihmisen sukupuolta ei voida selkeästi määrittää on harvinainen poikkeus, jolla ei voida puolustaa transsukupuolisuutta, sillä transsukupuolinen haluaa "vaihtaa" luonnollisen biologisen sukupuolensa vastakkaiseen sukupuoleen.

On todella surullista, että iso osa erilaista ammattikuntaa sairaanhoidossa, sosiaalialalla, lainsäätäjissä jne. ovat tukemassa valheeseen perustuvaa transsukupuolista kokemusta ja halua "muuttaa" lahjaksi saadun biologisen sukupuolen vastakkaiseen sukupuoleen. Sokeus on todella järkyttävää tässäkin asiassa nykyisessä yhteiskunnassa.

Suomen lainsäädännön mukaan henkilön, joka kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää siinä roolissa on esitettävä lääketieteellinen selvitys, että hänet on steriloitu tai että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön. Trans-Perjantai ohjelmassa tuli esille myös kuinka transsukupuolisten pakkosterilisaatiosta pitäisi luopua.

Jos ja kun ihminen haluaa "vaihtaa" sukupuoltansa, niin vastakkaisen sukupuolen hormonihoidot steriloi ihmisen ihan luonnostaan ja lopullinen sterilisointi tapahtuu "sukupuolenkorjausleikkauksissa". Jos joku nainen "kokee" olevansa mies, niin eikö mieheyteen kuulu se ettei voi synnyttää. Jos nainen kokee olevansa mies, niin miksi hän silloin haluaa pitää kiinni naiseudesta? Puheet pakkosterilisaatiosta kannattaisi lopettaa, sillä jos ihminen kokee olevansa vastakkaista sukupuolta, mutta ei ole valmis ottamaan vastaan koko pakettia, vaan vain osia siitä, niin eikö silloin hän ole ristiriidassa oman kokemuksensa kanssa?

Itse olen sitä mieltä, että transsukupuolisuus on mielenterveysongelma sekä syntiä Jumalaa vastaan, eikä transsukupuolisia tunteita saisi hoitaa antamalla miehelle tai naiselle vastakkaisen sukupuolen hormonia tai suorittaa "sukupuolenkorjausleikkauksia", vaan hoitaa ihmisen mieli kuntoon, niin että hän hyväksyisi lahjaksi saadun luonnollisen biologisen sukupuolensa. En halua syyllistää ketään, enkä vähätellä, mutta ihmiselle tulisi aina tarjota oikeata apua eikä kannustaa häntä elämään valheessa. Transsukupuolinen ihminen on rakas lähimmäiseni ja arvokas ja tärkeä ihminen, jonka tulisi saada ihan oikeaa apua ongelmaansa.

Usein kuulee seuraavanlaisen väittämän: Jos sinä olet transsukupuolinen, niin sinä et voi sille mitään. Edellä oleva väite ei ole totta, koska biologinen lahjaksi saatu sukupuoli sukupuolikromosomeineen määrittää onko henkilö nainen vai mies. Mikä olisi kaikkein paras tapa luopua transsukupuolisista tuntemuksista ja hyväksyä oma biologinen sukupuolensa?

Raamattu sanoo ihmisen olevan synnin ja sielunvihollisen valheen orjuudessa sekä kapinassa Jumalaa vastaan. Synnin orjuuden palkka on iankaikkinen kadotus. Raamattu kertoo Jumalan armosta ja rakkaudesta ihmistä kohtaan. Herra Jeesus kärsi ristillä vuodattaen verensä ja kuoli syntien anteeksisaamiseksi. Jos ja kun ihminen katuu syntejänsä Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa Jumalan armosta syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Silloin kun ihmiselle syntyy Jumalan armosta suhde Jumalan kanssa uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän hyväksyy lahjaksi annetun biologisen sukupuolensa ja oppii iloitsemaan sekä arvostamaan biologista sukupuoltansa Jumalan kauniina ja arvokkaana lahjana ihmiselle.

 Petri Paavola 10.11.2017

Lähteet:
Yle TV 1 Perjantai: Trans-Perjantai 3.11.2017
finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020563

 

 

 

eXTReMe Tracker