Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Turha purkaus osa 2

Radiopersoona Kimmo Vehviläisen kirkosta eroaminen oli journalismin floppi ja epäonnistuminen. Vehviläinen nimesi kirkosta eroamisensa syyksi Päivi Räsäsen ja hänen kaltaisensa. Kirkkolaki sanoo:

Kirkkojärjestys 1 luku 1 §: Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon Yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.

Kirkkolain mukaan kaikki oppi tulee tutkia ja arvioida Raamatun sanan kautta. Päivi Räsänen on sanonut julkisesti homouden olevan syntiä sekä avioliiton olevan miehen ja naisen välinen liitto. Räsänen on tuonut esille, että hän perustaa uskonsa Raamatun sanan totuuteen. Kun tutkimme Raamatun sanan totuutta, niin huomaamme Räsäsen uskovan täsmälleen niin kuin Raamattu opettaa homoudesta ja avioliitosta.

Roomalaiskirjeen opetuksesta, eli Uuden Liiton teksteistä tulee selkeästi ja kiistattomasti esille, että homoseksuaalisuus on syntiä Raamatun sanan opetuksen mukaan. Roomalaiskirje toki tuo myös esille monia muitakin syntejä mm. ahneus, murhat, riita, petos, ylpeys ja rakkaudettomuus.

(33/38) Room 1:
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Kreikankielen sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Jae 26 alkutekstin valossa tuo hyvin selkeästi esille sen, että jotkut naiset olivat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden, eli seksuaalisen käyttäytymisen luonnottomaan, joka tarkoittaa lesboutta.

Jakeen 27 teksti on yhtäpitävä alkutekstin kanssa. Alkutekstin mukaan jotkut miehet luopuivat luonnollisesta sukupuoliyhteydestä (seksuaalinen käyttäytyminen, yhdyntä) naisten kanssa, jonka seurauksena nämä miehet harjoittivat seksiä miesten kanssa (homoseksiä), jota Raamattu pitää syntinä.

Roomalaiskirjeen luvun 1 teksti kertoo jakeiden 26 ja 27 synnin olleen homous ja lesbous. Kyse ei siis ollut mistään rituaalisesta pakanallisesta tanssista tai jostain epäjumalanpalveluksen rituaalista tai jostakin riettaasta orgiasta, vaan homoudesta ja lesboudesta, jonka UT sanoo kiistattomasti synniksi.

1 Moos 2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

1 Kor 7:2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Hebr 13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

Raamattu sanoo avioliiton olevan miehen ja naisen välinen pysyvä parisuhde. Haureuden syntien välttämiseksi itse kullakin miehellä tulisi olla vaimonsa sekä naisella aviomiehensä. Raamattu sanoo Jumalan tuomitsevan avioliiton rikkojat. Raamatun opetus on kiistaton siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Koska Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on syntiä, niin silloin avioliittokaan ei voi olla kuin miehen ja naisen välillä.

Päivi Räsänen ja hänen kaltaisensa uskovat täsmälleen niin kuin Raamattu opettaa ja siten he noudattavat kirkkolakia, joka määrää Raamatun olevan ainoa auktoriteetti, jonka kautta tulee tutkia ja arvioida Raamatun sanan opetusta. Täten syytökset Päivi Räsästä ja hänen kaltaisiaan kohtaan ovat täysin perusteettomia.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, vihapuhe sekä ihmisoikeuksien loukkaaminen nostetaan esille hyvin usein kun joku sanoo mitä Raamattu ihan oikeasti kertoo homoseksuaalisuudesta. Tietenkään rasismia ja kiihotusta kansanryhmää kohtaan ei tule hyväksyä, vaan se on aina tuomittava teko. Homouden sanominen synniksi Raamattuun vedoten ei ole rasismia, ihmisoikeuksien loukkaamista eikä vihapuhetta. Tarkoitukseni ei ole provosointi tai syrjintä homoseksuaaleja kohtaan, vaan tuoda esille se kiistaton totuus, että Raamattu opettaa homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Tämä aihe on erittäin arkaluontoinen, eikä tarkoitus ole loukata tai kiihottaa ketään homoseksuaaleja vastaan.

Kyseessä ei ole vihapuhe, vaan asia jota on avoimesti ja julkisesti esillä Raamatun sanassa. Vihapuhe on Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen. Totuuden sanominen siitä mitä Raamattu sanoo homoudesta ei ole vihapuhetta, vaan Raamatun sanan ilmoituksen esille tuomista.

Jokaisella on tietysti oikeus uskoa tai olla uskomatta Raamattuun. Päätös olla uskomatta Raamattuun ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että Raamattu sanoo homouden olevan syntiä. Ihmiset voivat tehdä lakeja homoseksuaalisuuden puolesta, mutta sekään ei kumoa Raamatun totuutta homoseksuaalisuudesta.

Matt 22:

36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.

38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.

40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Raamatun opetus on selvä ja kiistaton, sanoen homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuuden harjoittamisen muoto. Millä tavalla sinun tulee suhtautua homoseksuaaliseen ihmiseen? Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaaleja tulee rakastaa lähimmäisinään.

Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa vihata, eikä kohdella homoseksuaaleja negatiivisella tavalla, sillä jokainen ihminen on Jumalan luomana arvokas ja tärkeä, myös homoseksuaali. Jumalan tahto on kuitenkin, että kaikki ihmiset kaikkialla tekisivät parannuksen synneistään, olkoon se sitten homoseksuaalisuus, katkeruus, kateus, tai ahneus.

Usein kuulen sanat “älä tuomitse ettei sinua tuomita”, kun joku tuo esille, että homoseksuaalisuus on syntiä. Raamatun opetus “älä tuomitse ettei sinua tuomita” tarkoittaa sitä, että jos ihminen itse tekee samoja tekoja tai jotakin muuta syntiä, mistä hän ei halua tehdä parannusta, niin hänet tuomitaan omien syntiensä mukaan. On syntiä syyttää ja tuomita muita, jos on itse haluton tekemään parannusta omista synneistään.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.

Jeesus sanoi, ettei saa tuomita näön mukaan, vaan tuomitse oikea tuomio. Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmäistä ei saa arvioida väärin perustein, vaan tulee antaa oikea ja totuuden mukainen arvio ja lausunto. Koska Raamattu opettaa kiistattomasti homouden olevan syntiä, niin sen sanominen synniksi ei ole väärin, vaan totuuden mukainen lausunto.

On olemassa sanonta, joka on Raamatun opetuksen mukainen: Rakasta syntistä ihmistä, mutta älä rakasta, äläkä tue syntiä. Kun on kyse homoseksuaalista ja homoudesta, niin Raamatun ehdoton opetus on, että rakasta homoseksuaaleja lähimmäisinäsi, mutta älä hyväksy homouden syntiä. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee aina hyväksyä ehdottomasti jokainen ihminen, mutta syntiä hän ei saa hyväksyä, sillä synti tuhoaa ja turmelee aina sen joka syntiä harjoittaa.

Vain Jumalalla on tekijänoikeudet ihmisen Luojana tahtonsa ilmaisemiseen, siitä kuinka ihmisen tulisi käyttäytyä ja harjoittaa seksuaalisuuden kaunista lahjaa. Mielestäni ihmisen, joka on luotu Jumalan tahdosta, tulisi hyväksyä Jumalan tahto sekä Jumalan tekijänoikeudet. Kyse on Jumalan suuresta rakkaudesta ihmisiä kohtaan sekä iankaikkisesta valinnasta. Valitse viisaasti ja usko Raamatun Jumalaa, Herran Jeesuksen kautta.

Päivitys: Kimmo Vehviläinen sanoi (iltalehti 29.10.2014)  käyttäneensä Päivi Räsästä esimerkkinä sellaisesta ihmisestä, joka käyttää Raamattua eriarvoistamiseen. Vehviläisen lausunto on tietämättömän ja ymmärtämättömän ihmisen lausunto. Homouden sanominen synniksi ei ole eriarvoistamista, sillä jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä myös homoseksuaali.

Räsänen muodostaa arvomaailmansa Raamatun sanaan, joka sanoo avioliiton olevan miehen ja naisen välinen. Kyse ei ole eriarvoistamisesta, sillä elämässä on itse kullekin rajoituksia. Vain mies ja nainen voivat saada keskenään yhteisiä biologisia jälkeläisiä. Homoseksuaalisessa suhteessa oleva miespari ei voi saada keskenään yhteisiä biologisia jälkeläisiä. Elämässä on rajoituksia, jotka on hyväksyttävä.

Eriarvoistamisen syyte on raju syytös. Todellinen eriarvoistaminen on sellaista missä ihmiset eivät hyväksy luonnollisia asioita tai luonnollista erilaisuutta. Homoseksuaalisuus ei ole luonnollista, vaan luonnotonta seksuaalisuutta, joka on opittu tapa ja valinta.


 

Turha purkaus osa 1

 
Petri Paavola 28.10.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
radioaalto.fi
iltasanomat.fi
 

 

 

 

eXTReMe Tracker