Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ulf Ekman ja katolinen kirkko

Petri Mäkilä, joka on Aikamedia lehtien päätoimittaja ilmoitti Facebook sivuillaan katolisuuteen kääntyneiden Ulf ja Birgitta Ekmanien Suomen vierailusta Helsingissä 23.1.2020. Mäkilä kirjoitti Facebook sivuillaan Ekmaneihin liittyen seuraavasti: "Olitpa heistä ja historiastaan mitä mieltä tahansa, kannattanee mennä kuuntelemaan. Saattaa jopa oppia jotain." Mäkilän lausunto on hämmentävä, sillä hän ohjaa uskovia kuuntelemaan ja jopa oppimaan jotakin katolisen kirkon jäseniltä. Sitä en tiedä mitä mieltä Mäkilä on katolisesta kirkosta, mutta Raamatun sanan totuuden valossa ja katolisen kirkon oman opetuksen mukaan katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan kristinuskon valhejäljitelmä ja samalla antikristillinen lahko ja oppisuunta. Kirjoituksessani perustelen näkemykseni katolisesta kirkosta sekä tuon esille Ulf Ekmanin ajatuksia miksi hän liittyi katoliseen kirkkoon. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta.

Sisällys:
Ulf Ekman
Katolisesta kirkosta
Loppusanat
Päivitys 3.1.2020

 

Ulf Ekman

Ekmanista tuli Ruotsin luterilaisen kirkon pappi vuonna 1979. 1983 hän perusti uskonsana seurakunnan Uppsalaan. Maaliskuun 9 päivä 2014 uskonsana liikkeen pastori Ulf Ekman ilmoitti liittyvänsä katoliseen kirkkoon.

Ekman on sanonut, että hän on ymmärtänyt uskonsanan liikkeen olevan menestyksestään ja paljosta hyvästään huolimatta osa edelleen jatkuvaa protestanttista kristikunnan pirstoutumista. Ekman on sanonut aikomuksenaan harjoittaa yhteyttä muihin kristillisiin liikkeisiin ja herätysliikkeisiin, vaikka hän liittyykin katoliseen kirkkoon.

Ekman on sanonut, että hän ja vaimonsa Birgitta ovat käyneet läpi hitaan muuttumisen viime vuosikymmenenä kun he ovat oppineet tuntemaan Rooman katolisen kirkon käytäntöjä sekä tavanneet paljon karismaattisia katolisia. Ekmanin mukaan katolisuus haastaa protestanttien ennakkoluulot siten ettei hänellä ollut perustuksia esittää kritiikkiä. Hän sanoi, että siksi hänen täytyi tutustua paremmin katoliseen uskoon.

Ekman ja hänen vaimonsa ovat viimeisen kymmenen vuoden ajan olleet yhteydessä katolisten kanssa enimmäkseen ulkomailla, mutta myös Ruotsissa. Ekmanin mukaan yhteydet katolisten kanssa ovat saaneet aikaan sen, että heistä on tullut enemmän katolisia uskoltaan sekä hengelliseltä elämältään.

Ekman on sanonut nähneensä katolisten keskuudessa suurta rakkautta Jeesusta kohtaan ja luotettavaa teologiaa, joka perustuu Raamattuun ja klassisiin uskonkappaleisiin. Ekmanin mukaan he ovat kokeneet katolisessa kirkossa sakramentaalisen elämän rikkauden. Ekmanin mukaan hän on nähnyt katolisessa kirkossa lujan papillisen rakenteen, joka ylläpitää kirkon uskoa siirtäen sen sukupolvelta toiselle. Ekman on sanonut, että katolinen kirkko on eettisesti ja moraalisesti voimakas ja yhtenäinen. Ekman sanoo, että hän on ollut yhteydessä lukemattomien karismaattisten katolisten kanssa, jotka elävät uskossa.

Ekman on sanonut, että yhteydet katolisten kanssa ovat olleet sekä puoleensavetäviä että haastavia. Hän sanoi sen haastaneen protestanttiset ennakkoluulot ja ettei hänellä ollut mitään perustetta kritiikille. Ekmanin mukaan hän on ymmärtänyt, että Jeesus Kristus on johdattanut heidät liittymään katoliseen kirkkoon.

Jesuiittojen luoma valheellinen "katolinen karismaattisuus" oli taas kerran se ansa, jonka kautta katolinen kirkko eksytti myös Ulf Ekmanin vaimoineen sekä heidän poikansa kääntymään katolisuuteen. "Katolinen karismaattisuus" on petoksen tie, jonka kautta katoliset pyrkivät tutustumaan protestantteihin ja muihin uskonsuuntien edustajiin, aikomuksenaan käännyttää heidät katolisuuteen.

Siinä Ekman oli oikeassa, että kristikunta on pirstoutunut ja hajaantunut monenlaisiin erilaisiin kirkkokuntiin, herätysliikkeisiin ja uskonsuuntiin. Oikea ratkaisu ei ole kuitenkaan kääntyä katoliseksi, koska katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan sen valhejäljitelmä.

Jesuiittojen ja katolisen kirkon aivopesu tuotti tulosta, jonka johdosta Ekman kääntyi katoliseksi. Jesuiitat ja katolinen kirkko puhuvat kirkon uskosta, jonka sisälle he lukevat myös kaikki katolisen kirkon harhaopetukset. Ekmanin kääntyminen katolisuuteen on myös osoitus siitä, että hän ei tuntenut kovin hyvin Raamatun totuutta, koska hän kykeni liittymään kirkkoon, joka edustaa valhetta ja petosta, ei Raamatun totuutta.

Ekman ylisti katolisen kirkon moraalia, mutta hän on täysin sokea katolisen kirkon moraalittomuudelle esimerkiksi pappien harjoittamalle pedofilialle. Katolisen kirkon sisällä pappien harjoittama pedofilia on todella laaja-alaista. Pappien pedofilia kohdistuu pääasiassa poikiin, eli kyseessä on homoseksuaalisen pedofilian harrastaminen. Pedofilia on iljettävä synti.

Ekmanin kääntymys on kuin suoraan jesuiittojen oppikirjasta. Ulf Ekman hyväksyi petoksen ja valheen, jonka toimintasuunnitelmat ja päämärät ovat jesuiittojen laatimia.

Katolisesta kirkosta

Vuosina 1995-97 koin Herran puhuvan minulle voimakkaasti ekumenian eksytyksestä ja petoksesta sekä samoihin aikoihin koin sydämessäni, että minun tuli tutkia ja selvittää mitä katolinen kirkko opettaa ja edustaa. Sain selville katolisen kirkon opettavan muun muassa seuraavia harhaoppeja, jotka ovat toista evankeliumia: Maria sovittaa syntiset Jumalalle; ehtoollisen (eukaristia) messu-uhri on voimakkain sovitus uhri; jotkut ihmiset joutuvat kuollessaan kiirastuleen, jossa heidät pyhitetään, että he pääsevät taivaaseen, sillä kiirastuli on puhdistuksen tuli syntejä varten. Katolisen kirkon harhaoppeja olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta edellä olevat opetukset riittävät todistamaan ettei katolisuudessa ole kyse pelkistä opillisista erehdyksistä, vaan väärästä evankeliumista ja sanomasta, joka johdattaa siihen uskovat ihmiset iankaikkiseen kadotukseen.

Katolinen kirkko opettaa, että jokainen, joka tuntee katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi, on iankaikkisen autuuden (pelastus) menettämisen uhalla velvollinen olemaan kirkon jäsen ja uskomaan kirkon opin. Katolinen kirkko opettaa, että kristityn (katolilaisen) pitää uskoa kaikki, minkä katolinen kirkko asettaa uskottavaksi, joko se sitten on kirjoitettu pyhään raamattuun tai ei.

Katolisen kirkon opetuksen mukaan katolisen kirkon jäsenen tulisi uskoa kaikki mitä katolinen kirkko opettaa ja jos katolisen kirkon jäsen uskoo kaiken mitä katolinen kirkko opettaa, niin tämä asettaa katolisen kirkon jäsenen asemaan, jossa hän on pelastavan evankeliumin ulkopuolella. Voidakseen pelastua katolisen kirkon jäsenen on hylättävä kirkkonsa kaikki valhe-evankeliumit ja uskottava pelastuksen tulevan yksin armosta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden. Jos katolisen kirkon jäsen uskoisi ainoastaan Jeesuksen sovitukseen ja hylkäisi kirkkonsa valhe-evankeliumit, niin katolinen kirkko ei voisi pitää häntä enää kirkkonsa jäsenenä, vaan tuomitsisi hänet iankaikkiseen kadotukseen. Toki katolisen kirkon tuomiolla ei ole minkäänlaista tehoa, koska se perustuu valheeseen.

On sanomatta selvää, että katolisuus ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillistä lahkoa. Katolisen kirkon jäsenten pitää uskoa kaikki kirkkonsa harhaopit ja useat väärät evankeliumit, jota kirkko julistaa. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että katolisessa kirkossa, kirkon jäsenenä ei ole tilaa pelastavalle uskolle.

Katolisen kirkon sisällä alkoi vaikuttamaan 1960-70 luvuilla ns. karismaattinen liike "armolahjoineen", jonka sanottiin olevan "Pyhästä Hengestä". Katolisen kirkon sisällä vaikuttanut ja vaikuttava karismaattinen liike ei ole kuitenkaan saanut muutettua oikeaan suuntaan yhtäkään katolisen kirkon valhe-evankeliumin oppia, vaan on päinvastoin tukenut ja pönkittänyt katolisen kirkon harhaoppeja. Tämä todistaa sen ettei katolisen kirkon karismaattisen liikkeen sisällä vaikuttava henki ole Pyhä Henki, vaan eksytyksen henki.

Katolisen kirkon alullepanema eksytyksen henki "karismaattisena liikkeenä" vietiin protestanttien keskuuteen, joka on esiintynyt muun muassa Toronto-uudistuksena jne. Tämä valhehengen vaikuttama "karismaattisuus" on saanut sen aikaan, että monet protestantit ovat hyväksyneet katolisen kirkon Raamatullisena kristinuskona, ja jotkut protestanteista ovat jopa liittyneet katoliseen kirkkoon vastaanottaessaan katolisen kirkon alullepaneman "karismaattisen" eksytyksen hengen. Toki on olemassa aitoa ja oikeata karismaattisuutta, Pyhän Hengen armolahjojen toimintaa, mutta se ei koskaan hyväksy ja tue valhe-evankeliumia, jota katolinen kirkko edustaa moninkertaisen valhe-evankeliuminsa kautta. Minä en ole tuomari, enkä voi tuomita ketään kadotukseen, mutta sen voi sanoa, ettei valhe-evankeliumia uskovat ihmiset ja sitä levittävät ihmiset voi pelastua, sillä tämän Raamattu kertoo meille.

Monet protestanttiset sananjulistajatkin ovat eksyneet luulemaan ja opettamaan, että karismaattiset katolilaiset olisivat niitä uudestisyntyneitä uskovia, jotka ovat meidän veljiämme ja sisariamme Herrassa Jeesuksessa. Karismaattinen katolilainenkin on velvoitettu iankaikkisen pelastuksen menettämisen uhalla uskomaan koko kirkon opin (kaikki harhaopit ja useat väärät evankeliumit). Jos olisi ihan oikeasti olemassa "karismaattisia katolilaisia" pelastavan uskon sisäpuolella, niin he eivät olisi enää katolilaisia, sillä katolinen kirkko pitäisi heitä harhaoppisina, koska he eivät voisi uskoa kiirastulioppiin, Marian syntejä sovittavaan asemaan esirukoustensa kautta jne. Eikä kukaan todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi voi kuulua sellaisen kirkon jäseneksi, joka julistaa moninkertaista valhe-evankeliumia.

Älä usko valhetta karismaattisista katolilaisista, sillä se on juuri se täky ja ansa, sillä äärikarismaattisuus on alunperin jesuiittojen alullepanema eksytys, jonka kautta protestanteille pyritään hyväksyttämään katolilaisuus. Paavin hovisaarnaaja Raniero Cantalamessa on sanonut kuinka varhaiset kirkkoisät (katoliset kirkkoisät) opettivat Pyhän Hengen juopumuksesta, joka myös todistaa sen, että katolinen kirkko on pannut alulle äärikarismaattisuuden ja siksi äärikarismaattisuuden parissa monet protestantit sokeutuvat ja saastuvat tästä saastaisesta hengestä, joka johdattaa protestantteja katolisen kirkon jäsenyyteen, niin kuin kävi myös Ekmanin pariskunnalle.

Katolinen kirkko opettaa, että jokaisen Raamatun Jumalaan uskovan ihmisen tulisi täydesti jäsentyä katoliseen kirkkoon sekä uskon kautta saavuttaa katolinen ykseys. Jokainen kristillinen taho, joka on mukana ekumeniassa on osallisena katolisen kirkon ekumenian petoksessa, jossa katolisten pyrkimys on saada muut hyväksymään katolisuus sekä ohjata heidät katoliseen ykseyteen, eli toisin sanoen pyrkivät tekemään heistä katolilaisia. Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) kertoo sivuillaan ekumenian tarkoituksen ja päämäärän olevan edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, palvelua ja todistusta Suomessa. On sanomatta selvää, ettei kukaan todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla mukana Suomen ekumeenisessa neuvostossa, eikä tukea tai suositella SEN:in toimintaa muille uskoville. Ekumenia on petos ja saatanallinen eksytys, joka perustuu väärään opetukseen uskovien ykseydestä. Herra Jeesus opetti Johanneksen evankeliumin 17:ssa luvussa opetuslasten ykseyden perustuvan totuuden pyhitykseen. Herran Jeesuksen opetuksen mukaisesti Jumalan armosta vain totuuden pyhityksessä elävät Jeesuksen todelliset opetuslapset voivat muodostaa seurakunnan ykseyden. Todelliseen opetuslasten ykseyteen eivät kuulu epäjumalanpalvelijat, jota katolinen kirkko edustaa.

Valhe pyrkii ekumenian kautta saamaan aikaan valheellisen yhteyden, mutta Jumala on ennallistamassa seurakuntaansa todelliseen ykseyteen ja tämän työn Herra on jo aloittanut ja tulee saattamaan päätökseen siitäkin huolimatta, että monet uskovat vastustavat tätä Herran työtä. Kun Jumala ennallistaa seurakuntansa sen alkuperäiseen tilaansa, eli ykseyden tilaan pois hajaannuksen tilasta, niin Jumala itse asettaa palvelijansa seurakuntaansa palvelutehtäviin, johon Herra antaa itse kullekin armoituksen, kyvyn sekä aidon ja todellisen voitelun.

Loppusanat

Kukaan todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka ymmärtää missä ajassa elämme ja elää itse Pyhässä Hengessä totuuden rakkaudessa ei suosittele uskovia osallistumaan katolilaisten järjestämiin tilaisuuksiin, eikä suosittele oppimaan katolilaisilta, koska he eivät edusta Raamatun kristinuskoa. Elämme todella voimakasta luopumuksen aikaa, jossa uskovat yksi toisensa jälkeen uppoaa ja sokeutuu eksytyksen syövereihin sen tähden, koska he eivät ole totuudessa rakastaneet Herraa Jeesusta.

Katolisen kirkon jäsenet ovat lähetyskenttä, joille tulee julistaa Jumalan armon evankeliumia, Herran Jeesuksen veressä, että katolisen kirkon jäsen voisi tehdä parannuksen ja löytää pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Päivitys 3.1.2020

Petri Mäkilä on kirjoittanut uuden viestin Facebook sivulleen. Mäkilä kertoi ettei hänen tarkoituksenaan ollut promota katolista kirkkoa tai Ekmaneja, vaan lisätä ymmärrystä ilmiöstä, joka koskettaa tämän päivän kristillisyyttä.

Edellä mainittu ilmoitus olisi ollut hyvä mainita Ekmania koskevassa ensimmäisessä viestissä, niin siitä ei olisi saanut sellaista positiivista ja hyväksyvää käsitystä katolista kirkkoa ja Ekmania kohtaan kuin siitä nyt monet saivat. Lukijat eivät ole tahallisesti ymmärtäneet lukemaansa väärin.

Mäkilä kirjoitti kuinka hän haluaa kuulla siitä mikä johtaa sellaiseen ratkaisuun, että kun jotkut helluntailaiset siirtyvät luterilaiseen kirkkoon tai joku luterilais - helluntai - karismaatikko liittyy katoliseen kirkkoon, niin Mäkilä haluaa kuulla mikä on saanut aikaan tällaisen muutoksen.

Tässä kohden ajatus on ihan hyvä ja uskossaan kasvanut uskova ihminen kykenee ymmärtämään tällaisten ratkaisujen olevan vääriä. Jumala ei varmastikaan haluaisi Hänen kansansa olevan mukana sellaisissa yhteyksissä, jossa kirkon johtajat, piispat sekä lukemattomat pastorit hyväksyvät homouden synnin tai sellaisessa yhteydessä, jossa uskotaan kuoleman jälkeiseen synneistä puhdistukseen kiirastulessa sekä uskotaan Marian sovittavan syntejä esirukoustensa kautta jne.

Meidän tulee kuitenkin muistaa se, että uskovien keskuudessa on vastakääntyneitä sekä uskossaan harjaantumattomia ja jos tällaisia uskovia ohjataan katolisen kirkon tilaisuuksiin, niin se olisi sama asia kuin lähettäisi heitä tilanteeseen, jossa on suuri mahdollisuus saada surmansa. Kokematon ihminen joutuu usein helpommin surman suuhun kuin suurempaa kokemusta omaava ihminen.

Jos haluaa ymmärtää sitä miksi joku uskova kääntyy esimerkiksi katolisuuteen ja sitten haluaa, että muutkin ymmärtäisivät sen, niin olisi todella tärkeää tuoda esille se, että katolinen kirkko ei edes edusta Raamatun kristinuskoa ja opettaa moninkertaista valhe-evankeliumia. Tällä tavalla ketään ei ohjattaisi surmaan suuhun, vaan uskovat ymmärtäisivät, että katolinen kirkko edustaa kuolemaa, ei elämää.

Nyt kirjoitan muutaman rivin yleisellä tasolla, eli en kohdista tätä yksinomaan Mäkilään, vaan kirjoitan yleisellä tasolla. Yksi iso ongelma on tämän päivän kristillisyydessä siinä, että vapaissa suunnissakin monet vastuuhenkilöt ja uskonsuuntiensa johtotehtävissä olevat uskovat luulevat, että katolisessa kirkossa on vain opillisia erehdyksiä. Tällainen luulo ja uskomus ohjaa uskovaa luulemaan, että katolinen kirkko olisi ihan samanlainen uskonsuunta kuin kaikki muutkin uskonsuunnat, mutta katolisessa kirkossa on vain enemmän opillisia erehdyksiä kuin muilla uskonsuunnilla, mutta että se olisi siitä huolimatta aito ja oikea Jumalan "seurakunta". Tällainen ajattelu on totaalisesti väärässä, koska katolinen kirkko ei ole Raamatullista kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko ja oppisuunta. Katolisen kirkon kohdalla ei ole kyse pelkästään opillisista erehdyksistä, vaan moninkertaisesta valhe-evankeliumista, joka tekee siitä antikristillisen lahkon.

Jos uskova ei ymmärrä katolisen kirkon antikristillistä luonnetta ja sitä ettei se edusta Raamatun kristinuskoa, vaan luulee sen olevan Raamatun kristinuskoa, niin se voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, että katoliseen kirkkoon siirtymistä ei enää pidetä edes vääränä ratkaisuna. Varsinkin sanan opetuksessa palvelevilla veljillä on suuri vastuu siinä mitä he sanovat ja mihin kehottavat uskovia osallistumaan. Katolinen kirkko antikristillisyytensä ja moninkertaisen valhe-evankeliuminsa takia on evankeliumin ilosanoman julistamisen lähetyskenttä. Tämä asia täytyisi tuoda selkeästi ilmi, niin silloin ei ketään ohjattaisi suoraan surman suuhun.

Petri Mäkilä kirjoitti kuinka haluaisi ymmärtää tällaisia ratkaisuja kuin esimerkiksi Ekman teki, eikä hän halua osoittaa sormella tuomiten, koska se ei tuo ketään takaisin eikä estä muutosta.

Ei meidän tulisikaan nähdä tätä asiaa tuomitsemiskysymyksenä, vaan totuuden rakkauden kysymyksenä, jonka sisäpuolella on pelastava usko Jumalan armosta. Raamatun sanan totuuden valossa katolisuus on antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa ja tämän sanominen ei ole tuomitsemista, vaan tosiasian toteamista. Jos joku on menossa väärään suuntaan esimerkiksi katolisen kirkon suuntaan, niin paras tapa olisi kertoa Jumalan sanan totuus, joka osoittaa katolisen kirkon antikristillisyyden. Jos haluat estää väärän muutoksen tai jonkun uskovan ihmisen liittymisen katoliseen kirkkoon, niin silloin täytyisi myös ehdottomasti tuoda esille se kuinka antikristillinen lahko katolinen kirkko on ja ettei se edes edusta Raamatun kristinuskoa.

Petri Mäkilä kirjoitti kuinka hän pitää Ekmanien ratkaisua vääränä. Jos Mäkilä olisi tuonut tämän esille jo siinä ensimmäisessä viestissä, niin se olisi jo antanut sellaisen viestin, että katolisuus edustaa epäraamatullista suuntaa, johon Jeesuksen opetuslapsi ei voi, eikä saisi liittyä. Se olisi hienoa ja Jumalan tahdon mukaista, jos Petri Mäkilä kirjoittaisi ja sanoisi katolisen kirkon olevan antikristillinen lahko, ei Raamatun kristinuskoa, koska katolinen kirkko opettaa moninkertaista väärää evankeliumia. Itse asiassa, jos Mäkilä rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa, niin hänen tulisikin julkisesti, niin kuin jokaisen uskovan kertoa, että katolinen kirkko on antikristillinen lahko moninkertaisen valhe-evankeliuminsa tähden. Edellä oleva oli julkinen haaste Mäkilälle ja kaikille muillekin uskoville ihmisille.

Jos olet huolissasi tällaisesta väärästä kehityksestä kristikunnassa, niin silloin sinun pitäisi paljastaa perin juurin väärän istutuksen mädät juuret, ettei kukaan totuutta rakastava uskova vahingossakaan harhautuisi väärään suuntaan. Toki tärkein sanomamme ja keskipiste on Herran Jeesuksen armossa, rakkaudessa ja totuudessa.

 

Petri Paavola 2.1.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
academicumcatholicum.blogspot com/ 2020/01/ulf-birgitta-ekman-231
Jesuiitat äärikarismaattisuuden takana 


 

 

 

eXTReMe Tracker