Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Valheen loppu - valhe jatkuu

Helsingin Sanomissa oli artikkeli Valheen loppu (16.11.2018), jossa käsiteltiin entisen uuskarismaattisen julistajan, Patrick Tiaisen kaksoiselämää uuskarismaattisen kristillisyyden keskellä. Kun luin artikkelia, niin koin sydämessäni kuinka olisi hyvä kirjoittaa kirjoitus siitä miksi ihminen ei pääse eteenpäin uskontiellä, ja miksi hän ei vapaudu synnin orjuudesta, joka sitoo häntä. Aluksi haluan tuoda esille etten nouse kenenkään yläpuolelle, enkä lyö tai halveksi ketään, enkä ole ihmisenä muita parempi. Ajattelen apostoli Paavalin tavoin olevani syntisistä suurin, mutta Jumalan armosta pelastettu ilman omia ansioitani, koska minulla ei ole yhtään sellaista omaa ansiota, joka kelpaisi Jumalalle. Olen saanut Jumalalta lahjaksi pelastuksen Herran Jeesuksen ansion tähden - Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta, kun Hän kuoli ristillä minunkin syntieni tähden.

Vaikka käsittelen Patrickin tapausta, niin kirjoitukseni on kirjoitettu myös kaikille niille, jotka eivät ole saaneet apua uskoessaan Raamatun Jumalaan. Tänä päivänä moni ihminen hakee apua ongelmiinsa ja synteihinsä Raamatun Jumalalta, mutta monet heistä eivät kuitenkaan saa apua eivätkä vapaudu synnin siteistä sen tähden, koska aikamme on täynnä voimatonta uskonnollisuutta sekä eksyttäväisiä vääriä oppeja. Todellinen usko ja Jumalan voima muuttaa ihmisen ja tuo vapautuksen synneistä, jotka sitovat ihmisen sydäntä ja mieltä. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Raamatun opetuksen mukaan ihminen on saatanan ja synnin orjuudessa, jonka tähden hän on matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Evankeliumi Herran Jeesuksen verestä, rististä ja kuolemasta sekä syntien anteeksiantamuksesta näyttää ihmiselle todeksi hänen syntinsä Jumalan edessä, Herran Jeesuksen armon uskon kautta Häneen - pelastus, syntien tunnustamisen kautta ja uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä tuomion iankaikkisesta kadotuksesta, ellei ihminen vastaanota pelastuksen lahjaa ja parannuksenteon kautta iankaikkisen elämän ja syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Ensin tulee vastaanottaa pelastus Jumalan armosta, jonka seurauksena saadaan Jumalan voima Pyhässä Hengessä asumaan sydämeen, jonka avulla voidaan voittaa syntejä ja oppia elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Jos ihminen ei ole kokenut aitoa pelastumista ja uudestisyntymistä, vaan kokee uskonnollisen kokemuksen ja kiinnostuksen Raamatun Jumalaa kohtaan, niin hänellä ei ole Jumalan voimaa sydämessään Pyhässä Hengessä, eikä hän voi silloin vapautua synneistä, jotka orjuuttavat ja sitovat häntä. 

Patrickin elämä uskossa perustui muiden ihmisten hyväksynnän hakemiseen, jonka tähden hänen omien sanojensa mukaan hänen elämänsä perustui suorittamiseen ja itsensä pakottamiseen, jopa niin, että hänen hymynsä ei ollut aitoa, vaan teeskentelemistä, kestohymyn pakottamista kasvoille.

Jos pyrkii elämään uskossa Jeesukseen sillä tavalla, että hakee vain ihmisten hyväksyntää, niin silloin uskon elämän motiivi on täysin väärä. Uskovan ihmisen tulee ymmärtää, että synti on rikkonut hänen sydämensä ja mielensä, jonka vain Jumalan sanan totuus Pyhän Hengen voimassa (armossa ja rakkaudessa) voi eheyttää ja hoitaa kuntoon.

Jos pyrkii elämään uskossa Jeesukseen sillä tavalla, että pakottaa itsensä suorittamaan tekoja (uskon tekoja), niin silloin ihminen elää omassa voimassaan, eikä voi sen takia muuttua ja saada voimaa synnin hylkäämiseen. Uskossa Herraan Jeesukseen on ensimmäiseksi kysymys siitä mitä Jumala on tehnyt ihmisen puolesta, eikä siitä mitä ihmisen tulee tehdä Jeesukselle. Kun ensin ymmärrän sen mitä Herra Jeesus on tehnyt minun puolestani, niin sen jälkeen opin Jumalan armossa ja Pyhän Hengen voiman avulla elämään sen mukaan mikä on Jumalan tahto.

Patrick Tiainen sanoo, että hänen uskonsa on muuttunut ja hän on hyväksynyt olevansa homoseksuaali. Raamattu sanoo homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Patrick ei toiminut Raamatun sanan totuuden mukaan, joka opettaa, että syntejä voidaan voittaa vain siten, että suostuu Pyhän Hengen vaikutuksesta kuolemaan lihan synnillisille himoille ja haluille ja siksi Patrickin usko on muuttunut hyväksymään homoseksuaalisuuden. Olen huomannut saman ongelman usein, että kun ihminen ei jostakin syystä (syitä on monia) ojentaudu uskossa Raamatun sanan totuuden mukaan, niin hän ei vapaudu synnin siteistä, jotka taakoittavat hänen sydäntään. Tämä johtaa monien kohdalla sellaiseen valheeseen, jossa ihminen hyväksyy syntinsä, eikä enää välttämättä halua vapautua siitä.

Tuon esille erään tärkeän asian, joka johdattaa tässä homoseksuaali synti kysymyksessä uskovia harhaan. Tänä päivänä on sellaista opetusta, että ainoastaan homoseksuaalinen käytännön teko (homoseksi) on syntiä, mutta homoseksuaalinen taipumus ei olisi syntiä. Herra Jeesus sanoi, että joka katsoo naista himoiten on tehnyt hänen kanssaan sydämessään huorin, eli syntiä. Sama koskee tietenkin miehiä, jos mies katsoo naista himoiten tai jos mies katsoo himoiten toista miestä, niin hän elää synnissä, vaikka ei olisi suorittanut käytännön seksiaktia himoamansa henkilön kanssa.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan uskova ihminen ei voi olla sydämessään ja ominaisuuksiltaan homoseksuaali, koska se johtaa hänet elämään mielenalueen synneissä, vaikka hän ei itse tekoa toteuttaisi käytännössä. Todellinen usko Herraan Jeesukseen muuttaa homoseksuaalin heteroksi, koska todellinen usko ei jätä ihmistä synnin orjuuteen, eikä tue syntiä millään tavoin.

Patrick kertoo kuinka häntä homoteltiin koulussa, joka johti koulukiusaamiseen. Koulukiusauksen takia Patrick sai diagnoosin keskivaikeasta masennuksesta. Patrick ajatteli hänessä olevan homouden olevan vika, joka piti korjata.

Patrickin kohdalla ongelmaksi muodostui se, että hän oli tekemisissä uskonsana-liikkeen opetusten kanssa, joka perustuu vääriin vapauttamisiin, jossa ihmisiä ei johdateta kuolemaan omalle lihallensa sekä tekemään aitoa parannusta synneistään. Kun oikea tieto ja ymmärrys puuttuu siitä miten ihminen vapautuu synneistä, niin ihminen ei voi vapautua synnin orjuudesta. Väärän vapautuksen "teologia" johtaa valhevapauteen, jossa ihminen teeskentelee olevansa vapaa, mutta on sydämessään yhä kiinni synnin siteissä. Teeskenteleminen johtaa omavoimaiseen suorittamiseen, jonka polun päässä odottaa romahdus ja hyvin usein ihminen hyväksyy syntinsä, koska ei vapaudu siitä. Nämä samat askelmerkit näkyvät monien ihmisten elämässä, jotka ovat tekemisissä väärän vapautuksen "teologian" kanssa.

Patrick Tiainen sai vinkin kirjasta, jossa sanottiin homoseksuaalisuuden olevan rikkinäistä maskuliinisuutta. Hän sai yhteyden eheytysliikkeeseen, jonka hän luuli olevan asian ratkaisu. Eheytys oli kristillistä vertaistukea sielunhoidon ja terapian avulla. Patrickille opetettiin homouden olevan seurausta omasta sukupuolesta erkaantumisesta. Patrick luki moneen kertaan läpi Joseph Nicolosin kirjoja reparatiivisen terapian avulla tapahtuvasta homoseksuaalisuuden ajatuksien vähentämisestä ja niiden muuttamisesta heteroseksuaalisiksi.

Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on synti ja kaikki synti on liitossa ihmisen lihan ja saatanan kanssa, joka on yhtä kuin synnin orjuus. Synnin orjuus on saatanan vaikuttamaa ihmisen lihassa, eikä ihminen kykene omin voimin voittamaan homouden syntiä, ei edes minkään ihmisviisauteen perustuvan terapian avulla, vaikka sen sanottaisiin olevan kristillistä terapiaa.

Raamattu sanoo, että se joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä ja kuinka lihassa kärsiminen on mielen ase (voimallinen hengellinen ase) ettei uskova enää eläisi synnin himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Edellä oleva Raamatun opetus kertoo parannuksen tekemisestä ja lihan kuolemisesta synnille, jossa Pyhä Henki auttaa uskovaa kuolemaan synnin himoille ja haluille. Lihan kuolemaan syntiä kohtaan kuuluu kärsimys, koska liha kärsii silloin kun se ei saa toteuttaa synnin himoja. Kun uskova suostuu Jumalan Hengen työhön, jossa liha kärsii Pyhän Hengen vaikutuksesta vastustaessaan syntiä, niin se johtaa kuolemaan pois synnistä. Jos tätä Raamatun opettamaa opetusta synnistä pois kuolemisesta ei opeteta, vaan sen sijaan opetetaan ihmisviisauteen perustuvia terapioita, niin ihminen ei kykene vapautumaan synnin voimasta ja himosta.

Jos etsii syitä siihen miksi on homoseksuaali, niin silloin voi ajautua etsimään apua ihmisviisaudesta, joka ei kykene antamaan valmiuksia ja voimaa homoudesta vapautumiseen. Jos ymmärtää homouden olevan syntiä ja suostuu Raamatun opettamaan lihan kuoleman tiehen, niin silloin pääsee vapaaksi homouden synnistä sekä ymmärtää sen mistä homoseksuaalisuus tuli ihmisen elämään.

Patrick toi esille ex-homoseksuaali Mario Bergnerin, joka on harjoittanut homojen eheytymisterapiaa. Patrick toi sen myös esille kuinka Bergner itsekin lankesi homoseksuaaliseen suhteeseen, joka oli Patrickille murtumispiste, jonka jälkeen Patrick myös itse lankesi homosuhteeseen.

Mario Bergnerin lankeemus on tuotu esille monesti muissa yhteyksissä sen motiivin kautta, joka haluaa näyttää ettei homoseksuaalien eheyttäminen heteroksi voi onnistua. Bergner on pyytänyt vaimoltaan ja lapsiltaan lankeemustaan anteeksi ja haluaa tehdä parannusta ja pitää homoseksuaalisuutta syntinä. Tätä media ei halua tuoda esille. Sitäkään media ei halua tuoda esille, että uskon kautta Jeesukseen on ympäri maailmaa monet homot päässeet eroon homoudesta ja muuttuneet heteroiksi. Silloin kun toimitaan Raamatun opetuksen mukaan suhteessa syntiin, olkoon se vaikka homoseksuaalisuuden synti, niin ihminen voi vapautua synnin orjuudesta.

Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan kuinka Patrick eli vuosikausia valheessa ja artikkelista saa sellaisen käsityksen, että Patrickin ulostulo ja sen myöntäminen, että hän on homoseksuaali oli valheen loppu. Raamatun sanan totuuden edessä tässä ei kuitenkaan ollut kyse valheen lopusta, vaan valheen jatkumisesta, koska Raamatun opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on valheen synnyttämä synti. Patrick hyväksyy homouden ja sitä kautta jatkaa valheessa elämistä. Valhe loppuu vasta sitten kun tekee parannuksen ja hylkää valheen totuuteen uskomisen kautta.

Jumala on armollinen ja hyvä Jumala, joka tarjoaa Herran Jeesuksen kautta pelastusta synnin orjuudessa vaeltavalle ihmiselle. Armollinen Jumala antaa myös Jeesukseen uskovalle ihmiselle voiman Pyhässä Hengessä vastustaa syntejä sekä voittaa syntejä ja mahdollisuuden vapautua synnin siteistä totuuteen uskomisen kautta, joka tapahtuu käytännössä ojentautumalla Jumalan sanan totuuden mukaan Pyhän Hengen voiman avulla. Synti tuhoaa ja turmelee ihmisen, mutta Herra Jeesus auttaa jokaista ihmistä vapautumaan synneistä, joka uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo.
 

Petri Paavola 23.11.2018

Linkkisuositus:
www.kotipetripaavola.com/ raamattu ei opeta uskovista homoista

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
https://www.hs.fi/ hyvinvointi/art -2000005900874

 


 

 

 

eXTReMe Tracker