Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Veljeni panettelija sekä totuudessa koetteleminen

 

Jaakob ja Auli Happonen keskustelivat TV7 ohjelmassa (18.9.2016) Sanan ja rukouksen tuoksua jaksossa: Veljeni panettelija (nro 376) siitä kuinka uskovat ovat sosiaalisessa mediassa toinen toisiaan vastaan. Aihe on todella tärkeä, sillä uskovien keskuudessa sosiaalisessa mediassa on näkyvillä vainoa ja panettelua toisia uskovia kohtaan. Asialla on kuitenkin myös toinen puoli, koska Raamatun sanan totuuteen perustuva sävyisyyden Hengessä suoritettu koetteleminen kuuluu seurakuntaelämään eikä sitä saa sekoittaa panettelemiseen. Raamatullinen koetteleminen ja asioiden  esille tuominen kuuluu uskon elämään. Raamattu opettaa koettelemisen (tutkien etsiä totuutta koetellen kaiken) olevan eräs tärkeä mielenmuutoksen elementti, jota ilman uskova ihminen ei voi kasvaa oikeaan suuntaan ja Raamatulliseen uskoon. Kyse on todella tärkeästä asiasta. Emme saa panetella ketään, emmekä valehdella ketään vastaan. Meidän tulee kuitenkin koetella kaikki ja oppia sen kautta erottamaan valhe ja totuus toisistaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
Raamatun opetus koetteleminen ja eksytyksen paljastaminen
Jeesuksen rukous että he yhtä olisivat

 

Raamatun opetus koetteleminen ja eksytyksen paljastaminen

Ohjelmassa tuli esille kuinka fariseukset tarkkailivat Jeesusta eivätkä hyväksyneet sitä, että Jeesus olisi tehnyt hyvää sapattina. Samoin fariseukset tarkkailivat Jeesusta saadakseen Hänet kiinni jostakin virheestä. Ohjelman mukaan me elämme ihan samanlaisessa ajassa ja kuinka nykyään sekoitetaan keskenään arvioiminen ja mustamaalaaminen, eikä näitä eroteta toisistaan. Ohjelmassa tuotiin esille kuinka youtubeen tehdään videoita toisesta uskovasta, joissa ruoditaan hänen opetuksiaan sekä sosiaalisessa mediassa uskovat puhuvat toinen toisistaan, eikä eroteta sitä että olemme jumalattomien ihmisten silmien edessä ja käymme oikeutta uskova uskovaa vastaan, joka on Raamatussa synti.

Herra Jeesus kehotti kaikkea kansaa, jota oli kokoontunut tuhatmäärin kuuntelemaan Häntä, kavahtamaan fariseusten hapatusta (hylkäämään fariseusten valheopetukset). Herra Jeesus paljasti julkisesti kaikelle kansalle fariseusten olevan eksyttäjiä. Fariseukset olivat julkisesti kaiken kansan kuullen eksyttäneet ihmisiä valheopetuksiensa kautta, siksi Herra Jeesus kertoi julkisesti heidän olevan eksyttäjiä. Herra Jeesus sanoi julkisesti ettei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi, sentähden kaikki, mitä te pimeässä sanotte, joutuu päivänvalossa kuultavaksi, ja mitä korvaan puhutte kammioissa, se katoilta julistetaan (Luuk 12 luku).

Herran Jeesuksen esimerkin mukaisesti julkisesti toimivat eksyttäjät tulee paljastaa julkisesti, koska he julkisesti eksyttävät ihmisiä vääristäen Jumalan sanan totuutta, niin sen tähden heidät pitää paljastaa julkisesti. Herra Jeesus ei käynyt ensin kahdenkeskeisiä keskusteluja julkisesti esiintyvien eksyttävien ihmisten kanssa, vaan paljasti heidät julkisesti. Kun Herra Jeesus sanoi, että mitä te puhutte pimeässä, joutuu kuultavaksi päivän valossa tarkoittaa myös sitä että kaikki valheellinen opetus mikä julkisesti puhutaan ja opetetaan, niin se tulee paljastaa julkisesti päivänvalossa kaikkien kuullen.

Herra Jeesus suhtautui erittäin vakavasti ja voimakkaasti sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka julkisesti vääristivät Jumalan sanan opetuksia. Meidän tulee toimia Herran Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Jumalan sanan totuutta rakastava uskova ei vahdi ja tarkkaa negatiivisesti Jeesusta pyrkien kumoamaan Jumalan sanan totuuden, vaan rakastaa Jeesusta totuudessa ja haluaa ojentautua uskossa Jumalan sanan totuuden mukaisesti sen mukaan mihin saakka hän on saanut kasvaa Jumalan armossa. Kun ja jos julkisesti tuomme esille julkisesti väärin opetettuja valheellisia opetuksia Jumalan sanasta, niin emme mustamaalaa tai panettele ketään, vaan toimimme Herran Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Se tulee ymmärtää ja tiedostaa, että koetteleminen ja valheen sekä eksytyksen paljastaminen ei saa olla kenenkään mustamaalaamista, eikä perustua vääriin tietoihin, vaan tulee perustua tosiasioihin ja sen tulee tuoda esille Raamatun sanan totuuden kautta ja rakkauden sekä sävyisyyden Hengessä.

Valheenhenki petti ja johdatti fariseuksia harhaan Jumalan sanan totuudesta, jotka julkisesti kaiken kansan kuullen eksyttivät ihmisiä opetuksillaan. Jos joku ihminen olkoon sitten uskomaton tai uskon veljeksi kutsuttu eksyttää valhehengen manifestaatioiden ja valheopetuksien kautta julkisesti muita ihmisiä, niin silloin Herran Jeesuksen opetuslapsella on oikeus julkisesti Jeesuksen esimerkin mukaisesti paljastaa eksytys ja väärä opetus. Raamatun totuuteen perustuvaa sävyisyyden Hengessä suoritettua koettelemista ja vääryyden sekä valheoppien paljastamista ei saa sekoittaa fariseusten toimintaan, koska sillä ei ole mitään tekemistä farisealaisuuden kanssa. Eksytyksen paljastaminen täytyy tehdä sävyisyyden Hengessä sekä lähimmäisenrakkauden kautta, koska silloin eksytyksen paljastaminen on ankkuroitu tosiasioihin eikä käy kiinni henkilöön, eikä syyllisty panetteluun ja mustamaalaamiseen. Toki tällaisessa tilanteessa voi käydä kahdenkeskeisiä keskusteluja, mutta se ei ole kuitenkaan pakollista, eikä edes aina tarpeellista tai hyödyllistä, mutta voi olla hyödyllistä sekä johdatusta.

Meidän uskovien pitää ymmärtää koetteleminen ja eksytyksen paljastaminein oikealla tavalla, sillä kun ja jos koetteleminen ja eksytyksen paljastaminen tehdään sävyisyyden Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta, niin emme hyökkää emmekä käy henkilöön kiinni, vaan eksyttäviin oppeihin sekä valhehengen vaikutuksiin. Me emme saa käydä henkilöön kiinni, vaan meidän tulee aina kohdistaa koetteleminen ja eksytyksen paljastaminen väärään opetukseen sekä valheenhengen manifestaatioihin. Jos olemme väärin perustein sanoneet jonkun olevan eksyttäjä, niin silloin meidän tulee tehdä siitä parannus. Raamatussa Paavali nimesi eksyttäjät ja kun Herra Jeesus julkisesti paljasti fariseukset eksyttäjiksi, niin kaikki tunnistivat heidät ja tiesivät heidän nimensä. Meilläkin on myös oikeus paljastaa julkisesti eksyttäjät nimeltä sen jälkeen kun on varmaa, että on kyse eksytyksestä. Nimen paljastaminen ei ole henkilöön kiinni käymistä, vaan Raamatullinen toimenpide ja turvaverkko, jonka seurauksena uskovat kykenevät estämään eksyttäjien pääsyn seurakuntiin.

Raamattu opettaa ettei riita-asioissa saa käydä oikeutta (riidellä) uskomattomien silmien edessä, koska se on syntiä (1 Kor 6 luku).  Jos joku julkisesti paljastaa rakkauden ja sävyisyyden Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta julkisesti muita eksyttävän ihmisen valheellisen opetuksen, niin kyseessä ei ole riita-asia eikä synnin tekeminen, vaan samanlainen toimenpide kun Herra Jeesus julkisesti paljasti fariseukset eksyttäjiksi. Silloin kun joku julkisesti eksyttää ja vääristää Jumalan sanan totuuden, niin hän rikkoo Jumalaa vastaan, joka on asettanut meille totuutensa sanan. Eksyttäjä ei ensisijaisesti riko seurakuntaa vastaan, koska kukaan ihminen ei ole asettanut meille Jumalan sanan totuutta, vaan Jumala itse on antanut meille totuuden sanansa. Tämän tähden meillä on oikeus tuoda eksytys esille julkisesti. Me, jotka olemme Herran Jeesuksen opetuslapsia, niin meille on annettu voimalliset hengelliset sota-aseet, jotka hajottavat maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan (2 Kor 10 luku). Jumala on asettanut Herran Jeesuksen opetuslapset pitämään vanhurskautta ja totuutta voimassa sekä paljastamaan kaikki eksytykset. Herran Jeesuksen opetuslapsella on oikeus puolustaa totuutta ja paljastaa valheopetukset.

Raamattu kehottaa sellaisessa tapauksessa käymään kahdenkeskistä keskustelua, jossa veljesi rikkoo sinua vastaan tekemällä syntiä sinua vastaan (Matt 18:15-17). Tällaisessa tapauksessa jos sinua vastaan rikkonut veli ei kuule sinua, niin silloin tulisi ottaa mukaan yksi tai kaksi todistaja ja jos hän ei vieläkään sinua kuule, niin silloin asia tulee vielä seurakunnalle. Rakkauden ja sävyisyyden Hengessä tehty koettelu ja eksytyksen paljastaminen ei ole syntiä ketään vastaan, vaan Jumalan tahdon mukainen toimenpide, joka voidaan tehdä julkisesti, jos eksyttäjä toimii julkisesti.

Se joka opettaa väärin koettelemisesta pyrkien estämään Raamatullisen koettelemisen sanoen sen olevan mustamaalaamista tai panettelua sekä kieltää julkisen eksyttäjien koettelemisen on itse eksynyt sielunvihollisen petokseen, jonka kautta valheenhenget pyrkivät tukahduttamaan ja estämään Raamatullisen koettelemisen uskovien keskuudessa, jonka seurauksena valhe saisi vapaasti levitä ja saastuttaa uskovien sydämiä.

Jeesuksen rukous että he yhtä olisivat

Ohjelmassa tuli esille kuinka tulisi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä jos ei pidä jonkun opetuksesta eikä asioita saisi käsitellä sosiaalisessa mediassa. Ohjelman mukaan me saamme arvioida ja koetella kaikkien puheita ja opetusta, mutta jos menemme sosiaaliseen mediaan jumalattomien keskuuteen ruotimaan uskon  sisarien ja veljien opetuksia, niin me annetaan sellainen kuva (tarkoitti huonoa kuvaa) Jeesuksesta Kristuksesta.

Kun Herra Jeesus julkisesti kaiken kansan kuullen nuhteli fariseuksia ja paljasti heidät eksyttäjiksi, niin se oli sen aikainen "sosiaalinen media". Jos joku ihan oikeasti ja Raamatun sanan todistuksen perusteella opettaa julkisesti valheellisia opetuksia sekä pyrkii eksyttämään uskovia, niin silloin meillä on oikeus julkisesti paljastaa tällainen eksytys Jeesuksen esimerkin mukaisesti, kunhan teemme sen rakkauden ja sävyisyyden Hengessä. On viisautta joissakin tapauksissa käydä kahdenkeskisiä keskusteluja eksyttäjän kanssa, mutta joissakin tapauksissa on myös viisautta välttää keskustelua eksyttäjän kanssa. Herra Jeesus antoi meille esimerkin kuinka Hän julkisesti paljasti eksyttäjät ja kaikkea kansaa oli kuulemassa Jeesuksen sanoja, niitä jotka eivät uskoneet ja noudattaneet Jumalan sanan opetuksia sekä niitä jotka uskoivat Jumalaan. Toki on tilanteita, joissa on hyvä ensin keskustella kahden kesken, jos olemme opillisesti erimieltä, eikä kyse ole varsinaisesta eksytyksestä, vaan opillisen asian eri tavalla ymmärtämisestä.

Ohjelmasta tuli esille kuinka Jeesuskin sanoi maailman tuntevan meidät jos me uskovina olemme yhtä. Ohjelmassa tuotiin esille kuinka Jeesus sanoi jos sanan, koska Jeesuksellekin oli vähän epävarmaa voiko uskovat olla yhtä, sillä tämä on niin vaikea asia, mutta siihen pitäisi pyrkiä, koska tästä sanasta nähdään ettei tule herätystä ellei olla yhtä.

Jos ohjelman toinen juontajista tarkoitti Jeesuksen sanoja Johanneksen evankeliumin 17 luvussa, niin tässä luvussa Jeesus ei sanonut jos uskovat ovat yhtä, vaan  "että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt."

Herra Jeesus ei ollut epävarma voivatko uskovat olla yhtä (alkutekstin mukaan yksi), vaan Hän asetti ja määräsi uskovien ykseyden samanlaiseksi kuin mitä on Isän ja Jeesuksen ykseys, joka on jakamaton, mihin ei kuulu jakaantuminen erilaisiin uskonsuuntiin, koska Jumalalla on vain yksi seurakunta maailmanlaajuisesti sekä paikkakunnittain. Herran Jeesuksen opetus uskovien ykseydestä, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi toteutuu vasta silloin kun uskovat vastaanottavat todellisen pyhityksen totuudessa rakastaen tosiaan, joka on ykseyden elementti ja koossa pitävä voima. Silloin kun suostumme kasvamaan sekä ojentautumaan Jumalan sanan totuuden mukaan sekä pyhittäytymään totuudessa Pyhässä Hengessä, niin silloin voimme tulla yhteen ja elää ykseydestä käsin seurakuntatotuutta. Niin pitkään kuin olemme hajaannuksessa erilaisissa uskonsuunnissa, niin emme elä seurakuntana Herran Jeesuksen opetuksen ja käskyn mukaisesti.

Herra Jeesus ei jossittele eikä ole epävarma antaessaan seurakunnalle käskyjä ja opetuksia kuinka Häneen tulee uskoa. Jeesuksen sanominen epävarmaksi asettaessaan ykseyden käskyn seurakunnalle on osoitus siitä kuinka tällaisen ajatuksen sanoja ei ymmärrä Jumalan sanan totuuden luonnetta eikä Jeesusta, ei ainakaan tässä asiassa. Toteamus saattoi olla myös huolimaton ja tahaton lipsahdus. Jos emme tunne Jumalan sanan totuutta, niin silloin helposti myös vilpitönkin ihminen voi vääristää sen mitä Raamattu opettaa.

Monet uskovat ajattelevat uskovien ykseyden (yhteyden) olevan sellaista missä rakastamme ja kunnioitamme erilaisissa uskonsuunnissa olevia uskovia ihmisiä. Edellä oleva ei ole kuitenkaan ihan sitä mitä Herra Jeesus opetti, sillä Hän ei käskenyt meitä eroamaan toisistamme ja perustamaan mahdollisimman monia erilaisia uskonsuuntia, vaan pysymään yhdessä sekä elämään ykseydestä käsin, yhtenä seurakuntana kaikilla paikkakunnilla. Totta kai meidän tulee tässä nykyisessä ajassa rakastaa ja kunnioittaa kaikkia uskovia, jotka ovat hajaannuksen tilassa erilaisissa uskonsuunnissa sekä tämän lisäksi meidän tulisi pyrkiä saavuttamaan Herran Jeesuksen opettama seurakunnan jakamaton ykseys, koska se on Jumalan tahto ja käsky.

Jos me olemme yksi, niin kuin Isä ja Jeesus ovat yksi (ilman erilaisia uskonsuuntia), niin Jeesuksen lupauksen mukaan maailma tulee uskomaan Herraan Jeesukseen. Uskovien hajaannuksessa eläminen estää monien ihmisten pelastumisen, koska Jeesus lupasi voimallisen ihmisten pelastumisen, jos me uskovina elämme todellisessa totuuden pyhityksessä ja Jumalan rakkaudessa ykseydestä käsin yhtenä seurakuntana. Uskovien hajaannus on kaikkein suurin este herätykselle ja monien ihmisten pelastumiselle. Jos todella haluamme nähdä uudelleen Apostolien tekojen mukaisia Jumalan tekoja, niin meidän tulee uskovina tehdä parannus ja hylätä hajaannuksessa eläminen sekä palattava todelliseen seurakunnan ykseyteen.

Ohjelmasta tuotiin esille kuinka perinnäissäännöt muuttuvat koko ajan, mihin uskovat vetoavat Raamatun sanana. Ohjelmasta tuli esille kuinka perinnäissääntöjen kautta arvostellaan muita, koska heidän perinnäissääntönsä ovat muka Raamatun mukaisia, joka on kuitenkin vain pelkkä perinnäissääntö. Ohjelmassa sanottiin myös jokaisen ihmisen olevan heikko, joka ei tiedä kaikkea ja meidän tulisi julistaa Jumalan armollisuudesta ja rakkaudesta toinen toistamme kohtaan. Ohjelmassa sanottiin kun maailman ihmiset näkevät uskovilla olevan yhteyden, rakkauden ja anteeksiantamuksen, niin se evankeliumi koskettaa jumalatonta ihmistä, eikä se että me taistelemme keskenämme. Ohjelmassa tuotiin esille sen olevan syntiä kuinka me olemme erosta Jumalasta, Jumalan tahdosta ja pyhyydestä sekä puhtaudesta ja pyrimme siihen mitä Jeesus opetti, koska siihen meidät on kutsuttu.

On varmasti niin, että jotkut uskovat hyökkäävät toisten uskovien kimppuun perinnäissääntöjensä kautta eikä tällainen toiminta ole Raamatun sanan opetuksen mukaista. On myös kuitenkin niin, että monet uskovat paljastavat eksytyksen sekä valheelliset opetukset sävyisyyden Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta. Olen huomannut, että varsinkin eksytystä kannattavat ja tukevat ihmiset, jotka luulevat pitävänsä kiinni Raamatun totuudesta pitävät niitä ihmisiä fariseuksina ja perinnäissääntöjen orjina, jotka sävyisästi ja rakkauden Hengessä Jumalan sanan totuuden kautta paljastavat eksyttäjät ja eksytyksen.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan fariseukset vaativat Jeesukselta merkkiä taivaasta (ihmeitä ja tunnustekoja) (Mark 8:11). Fariseus ja fariseuksen hengessä oleva ihminen etsii ihmeitä ja tunnustekoja sekä asettaa ihmeet ja merkit uskon keskipisteeksi sekä vääristelee Jumalan sanan totuutta. Äärikarismaattisuuden keskellä vaikuttava eksytys pitää ihmeitä ja merkkejä keskipisteenä sekä vääristelee Jumalan sanan totuutta ja tuomitsee jokaisen fariseukseksi, joka Jumalan sanan totuuden kautta sävyisästi paljastaa äärikarismaattisen eksytyksen. Valheen voimalla osoitettu syyttävä sormi kääntyy itseään vastaan. Herra Jeesus sanoi niiden olevan autuaita (siunattuja), jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat Jumalan sanan opetuksia (Luuk 11:27). Kun noudatamme Jumalan sanan totuutta, niin Jumalan tahdon ja aikataulun mukaisesti saamme nähdä myös ihmeitä ja tunnustekoja. Ihmeet ja tunnusteot eivät saa olla aurankärki, vaan Herra Jeesus ja Jumalan sanan totuus.

Tämän ajan eksytyksen eräs tunnusmerkeistä on voitelun hakeminen ja saaminen kuolleilta ihmisiltä ja haudoilta. Raamattu kieltää yhteyden kuolleisiin, eikä Jumala anna voimaansa ja voiteluaan hautojen ja kuolleiden ihmisten kautta. Todellinen Jumalan rakkaus ja armo pitää yhtä totuuden kanssa sekä opettaa hylkäämään valheen ja eksytyksen kuten esimerkiksi hautavoitelut ja kuolleilta voitelun hakemisen. Jumalan tahtoa, pyhyyttä ja puhtautta ei saa yhdistää hautavoiteluihin ja kuolleilta voitelun hakemiseen, niin kuin nykyään monet eksyttäjät väärin opettavat, että Jumala jakaisi voiteluansa hautojen ja kuolleitten ihmisten kautta.

Raamattu opettaa, että paikallisen seurakunnan työtä johtaa ryhmä miehiä, jotka ovat kaikki yhdessä vanhimpia, paimenia ja kaitsijoita (Apt 20:17-28). Eräs nykyajan eksytyksen muoto on nainen seurakunnan johdossa vanhimpana ja pastorina sekä yhä suositummaksi tullut pastoripariskunta eksytys, jossa mies ja nainen avioparina, johtavat seurakunnan työtä. Jumalan sana arvostaa naisen todella korkealle, mutta on asettanut miesten harteille seurakunnan johtajuuden ja säästänyt naisen tästä työstä, jossa paimenet ovat sielunvihollisen pimeyden tykityksen ja pommituksen eturintamassa. Naiset ovat yhtä arvokkaita Jumalan lapsia kuin miehetkin ja on syntiä alistaa tai väheksyä naisia. Meidän tulee kuitenkin suostua uskomaan Jumalan asettama järjestys seurakunnan johtamisesta, eikä Jumalan asetus ole ketään syrjivää, vaan ottaa jokaisen oikealla tavalla huomioon ja antaa tilaa palvella sen mukaan mihin Jumala on tarkoittanut ja kutsunut itse kunkin. Seurakunnan johtamisen asetus on annettu miesten harteille (vanhimmat, paimenet), joka on Jumala käsky, emmekä me saisi nousta sitä vastustamaan, emmekä kapinoida sitä vastaan.

On väärin ja syntiä jos uskovat taistelevat ja riitelevät keskenään. Silloin kun uskovat elävät todellisessa rakkaudessa, anteeksiantamuksessa sekä seurakunnan jakamattomassa ykseydessä, niin heidän julistamansa evankeliumi koskettaa jumalattoman ihmisen sydämiä sekä vaikuttaa monien ihmisen pelastumisen. Herran Jeesuksen opetuslapset ovat kutsutut jakamattomaan seurakunnan ykseyteen, kasvamaan uskossa totuutta noudattaen rakkaudessa sekä antamaan toisillemme anteeksi. Silloin kun tämä toteutuu, niin saamme nähdä uudelleen Apostolien tekojen mukaisia Jumalan tekoja.

Kun uskova antaa itsensä eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi, eli suostuu kuolemaan lihansa tahdolle, himoille ja haluille, niin silloin hän pääsee uskossa eteenpäin oikealla tavalla sekä oppii ymmärtämään Jumalan tahtoa ja kuinka tulee toimia erilaisissa tilanteissa. Raamattu kehottaa Herran Jeesuksen opetuslapsia etteivät he saa mukautua tämän syntisen maailmanajan mukaan, vaan heidän tulee muuttua mielen uudistuksen kautta, tutkien (tutkiaksenne) sitä mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä (Room 12 luku). Roomalaiskirjeen 12 luvun jakeessa 2 oleva sana tutkiaksenne on kreikaksi dokimadzein (perusmuoto- dokimadzo), joka tarkoittaa tutkia, koetella, erottaa. Dokimadzo sana tarkoitti myös tutkimista ja koettelemista, jossa metalleja koeteltiin ja tutkittiin olivatko ne aitoja vai väärennettyjä ja kun tutkimisen ja koettelemisen jälkeen metallin havaittiin ja tunnistettiin olevan aito, niin se sai hyväksynnän sekä oikean arvon. Jos metalli oli väärennetty eikä aito, niin se tuli hylätä, eikä antaa sille sellaista arvoa, jota se ei edusta eikä ole.

Meidän Herran Jeesuksen opetuslasten tulee samalla tavalla tutkia ja koetella  Jumalan sanan totuuden kautta kaikki minkä sanotaan olevan Jumalasta, koska ilman henkilökohtaista tutkimista ja koettelemista emme voi muuttua mieleltämme ja ojentautua Jumalan sanan totuuden mukaan. Meidänkin tulee hylätä kaikki väärä opetus, emmekä saa antaa sille Jumalan sanan arvovaltaa. Kun ja jos suostumme tutkimaan ja koettelemaan kaiken, niin me tulemme myös ymmärtämään sen mitä Herra Jeesus tarkoitti kun Hän rukoili, kehotti ja käski Hänen opetuslapsiaan olemaan yksi, niin kuin Isä ja Poika ovat yksi.

 

 

Petri Paavola 20.9.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38

Biblia 1776

King James Version 1769
tv7.fi/vod/player/47953

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker