Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Vihapuhe eräs näkökulma

 

Katsellessani A-Teema ohjelmaa vihapuhe (YLE TV1 2.2.2017) sydämelleni nousi vihapuheesta eräs näkökulma, jota ei haluta tunnistaa eikä nähdä, eikä ymmärtää eikä tunnustaa sen olemassaoloa. On olemassa ihmisryhmä, jota vainotaan ja vihataan sen takia, koska he uskovat sen mitä Raamattu (Jumalan sana) opettaa. Käytän tästä ihmisryhmästä nimitystä Herran Jeesuksen opetuslapset, koska Raamattu käyttää heistä tätä nimitystä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa avoimesti pilkataan, halveksutaan ja vainotaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Tämä näkyy muun muassa siten, että heitä ja heidän arvojaan pilkataan. Yhteiskunta puhuu paljon suvaitsevaisuudesta ja erilaisuuden ja toisten näkemysten ja arvojen kunnioittamisesta, mutta monet ihmiset eivät suvaitse ja kunnioita Herran Jeesuksen opetuslasten arvoja ja näkemyksiä. Tässä kohden monet suvaitsevaisuuden ja lähimmäisen kunnioittamisen puolestapuhujat ovat kaksinaamaisia sekä suvaitsemattomia. Työpaikoilla monet Herran Jeesuksen opetuslapset joutuvat pilkan ja vainon kohteeksi, jopa siinä määrin, että joitakin Jeesuksen opetuslapsia on vainon tähden irtisanottu töistä valheiden ja perättömien puheiden tähden.

Poliisin sivuilla sanotaan viharikoksesta seuraavasti:

Viharikoksella tarkoitetaan yleisesti henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehtyä rikosta, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Monet ihmiset tuntevat Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan vihamielisyyttä heidän elämänkatsomuksensa ja uskonsa tähden. Nämä ihmiset, jotka tuntevat vihamielisyyttä, pilkkaavat ja vainoavat Herran Jeesuksen opetuslapsia syyllistyvät vihapuheeseen ja viharikokseen. Suvaitsevaisuuden puolestapuhujat eivät ole tästä huolissaan, vaan päinvastoin monet heistä pilkkaavat, ivaavat, vainoavat ja harrastavat vihapuhetta sekä viharikosta Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan.

On sanomatta selvää, että kaikenlainen vihapuhe kaikkia ihmisiä ja ihmisryhmiä kohtaan on tuomittavaa ja väärin. Vihapuheella tarkoitan poliisin sivulla olevaa lausuntoa, jossa viharikos ja vihapuhe on vihamielisyyttä jotakin ihmistä tai ihmisryhmää kohtaan.

Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei vainoa, eikä vihaa ketään ihmistä. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi on totuuden puolella syntiä vastaan. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei vastusta syntistä ihmistä, vaan syntiä, mutta rakastaa lähimmäisenrakkauden kautta kaikkia ihmisiä. Se miksi todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi vastustaa syntiä johtuu siitä, koska synti tuhoaa ja rikkoo ihmisiä siitäkin huolimatta vaikka ihminen rakastaisi syntiä ja synnin harjoittamista.

Suuri osa ihmisistä tässä maailmassa on oman arvomaailmansa kautta vääryyttä vastaan ja puolustaa sitä mikä on oikeata ja hyvää hänen mittapuunsa mukaan. Samoin myös Herran Jeesuksen todellinen opetuslapsi oman arvomaailmansa kautta on vääryyttä (syntiä) vastaan sekä puolustaa totuutta eikä kyse ole kenenkään syrjimisestä eikä vihapuheesta, vaan arvoista mihin uskoo.

2 Tim 3:12 Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.

Raamattu sanoo, että jokainen, joka haluaa elää jumalisesti (uskoo sen mitä Raamattu sanoo) Messias Herrassa Jeesuksessa joutuu vainottavaksi. Edellä oleva Raamatun kohta monien muiden kohtien kanssa todistaa Raamatun olevan Jumalan sanaa. Paavali kirjoitti edellä olevan kirjeensä noin 2000 vuotta sitten. Mistä Paavali kykeni tietämään, että todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia, jotka haluavat elää jumalisesti tullaan vainoamaan, sillä näin on käynyt koko Herran Jeesuksen seurakunta historian ajan noin 2000 vuotta.

CESNUR (Center for Studies of New Religions) raportoi, että vuonna 2016 kristityt olivat maailman eniten vainottu ihmisryhmä. Brittiläinen Independent mediajulkaisu 27.6.2014 kertoi, että International Society for Human Rights raportoi kristittyjen olevan vainotuin ihmisryhmä maailmassa. Näissä vainoissa myös lukemattomia Herran Jeesuksen opetuslapsia on tapettu uskonsa tähden tässä nykyajassakin. Kuka nostaisi tämän asian esille julkisesti ja puolustaisi maailman vainotuinta ihmisryhmää? Monellakaan ihmisellä ei ole halua nostaa tätä esille ja puolustaa Herran Jeesuksen opetuslapsia, jota vainotaan kaikkein eniten maailmassa. Mistä se kertoo? Mihin ja miksi tässä kohden loppui suvaitsevaisuus?

Jos Raamattu olisi vain ihmisten tarinoita ja satuja, niin kuin jotkut sanovat asian olevan, niin miten Raamattu kykenee tarkasti tuhansien vuosien takaa kertomaan sen mitä tulee tapahtumaan?

Sak 12:
1 ¶ Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:
2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.

Sakarjan kirja on kirjoitettu noin 2500 vuotta sitten. Mistä Sakarjan kirjan kirjoittaja on voinut tietää, että Jerusalem tulee kiistakapulaksi ja juovuttavaksi maljaksi, josta riidellään ja taistellaan Israelin maan ympärillä olevien kansojen (arabit ja muslimit) toimesta? Kun tutkii Sakarjan kirjan lukuja ennen ja jälkeen luvun 12, niin teksti- ja asiayhteys kertoo Jerusalemin olevan kiistakapula ja juovuttava malja ihmiskunnan historian viimeisinä päivinä lopunaikana ennen Herran Jeesuksen tulemusta.

Sakarjan kirja vastaa kysymykseen sanoen Sakarjan tuoneen esiin Herran profetian Israelista ja Jerusalemista. Raamatun Jumala ei ole satuhenkilö, vaan Kaikkivaltias Jumala, joka on kirjoittanut tulevia tapahtumia ihmiskunnan historiasta sanaansa, jotka aikanansa toteutuvat tarkasti ja näin todistavat Raamatun olevan Kaikkivaltiaan Jumalan sanaa.

Mikä on Raamatun eräs tärkeimmistä asioista koskien maan päällä asuvia ihmisiä? Oikea vastaus on pelastus iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään Herran Jeesuksen kautta.

Room 8:
6 Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha;
7 sentähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Apt 26:18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Tiit 3:
3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
6 jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,

Raamattu sanoo jumalattoman ihmisen olevan vihollisuus suhteessa Raamatun Jumalaa kohtaan. Tämän seurauksena jumalaton ihminen tuo esille monin tavoin vihapuhetta Jumalaa ja Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Täten myös "suvaitsemattominkin" jumalaton ihminen on syyllistynyt vihapuheeseen ja rikokseen Luojaansa vastaan.

Raamattu sanoo myös jumalattomien ihmisten vihaavan toisia ihmisiä. Vaikka nykyään niin moni jumalaton ihminen vannoo suvaitsevaisuuden nimiin, niin silti hän voi sydämessään kantaa vihaa toista ihmistä kohtaan. Tällainen viha voi esiintyä esim. todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Ihminen on suvaitsevaisuudessaankin sokea sille mitä hänen sydämessään ihan oikeasti on. Ihminen pitää itseään parempana kuin mitä hän todellisuudessa on synnin sokeuden tähden.

Raamattu opettaa (myös Jeesus), että jumalattoman ihmisen osa on iankaikkinen kadotus epäuskon synnin tähden, joka on ihmisen oma valinta. Raamatun sanan totuuden mukaan Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus on ilmestynyt Herrassa Jeesuksessa, joka pelastaa jokaisen ihmisen, joka katuu syntejänsä, tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen. Kun Jumala pelastaa ihmisen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus Herran Jeesuksen evankeliumin kautta kutsuu sinua pelastukseen sekä löytämään todellisen elämän ja totuuden.

 

 
Petri Paavola 3.2.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
YLE TV 1 A-Teema Vihapuhe 2.2.2017
poliisi.fi/vihapuhe

foxnews.com/world/2017/01/06
independent.co.uk
 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker