Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Voiko uskova elää synnittömästi?

Yhä uudestaan uskovien keskuuteen nousee opetus siitä, että uskova voi olla täydellinen ja elää synnittömästi täällä maan päällä. Edellä oleva opetus on todella paha ja vahingollinen harhaoppi. Kehotan sinua tutkien lukemaan kirjoitukseni rukouksen kera.

Sisällys:
Raamatun kokonaisopetus
Opetus synnittömyydestä
Opetus uskon kasvusta
Rakkauden kaksoiskäsky
Valehtelijalla ei ole Jumalan sanaa

 

Raamatun kokonaisopetus

Monet väärät opetukset ja harhaopit syntyvät sillä tavalla, että irrotetaan yksi tai muutama jae irti asiayhteydestään sekä väärä opetus on aina Raamatun sanan kokonaisopetuksen vastainen.

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee pyrkiä tutkimaan Jumalan sanan kokonaisopetusta sekä sitä missä tekstiyhteydessä jakeet on kirjoitettu. Kun tällä tavalla rukouksen kera tutkit Raamattua, niin sinua on todella vaikeata koittaa eksyttää.

On hyvä tutkia kenelle asia on sanottu ja missä yhteydessä se on sanottu ja onko se vielä voimassa. Osa vanhan testamentin käskyistä eivät ole enää voimassa Uudessa Liitossa. Kun opit erottamaan vanhan ja Uuden Liiton välisen eron, niin et voi eksyä pyrkiä noudattamaan sellaisia käskyjä, jotka eivät ole enää voimassa.

Raamattu opettaa samasta aiheesta monessa eri kohdassa. Tutki kaikki aihetta käsittelevät kohdat, niin pääset selville siitä mikä on Raamatun kokonaisopetus siitä aiheesta.

Opetus synnittömyydestä

Synnittömyyden harhaoppia opetetaan monenlaisen variaation kautta. Jotkut opettavat, että kun ihminen tulee uskoon, niin hänestä tulee täydellinen ja synnitön. Toiset opettavat, että uskovan on mahdollista saavuttaa täydellisyyden ja synnittömyyden tila, niin ettei uskova enää tee tietoisesti syntiä. Synnittömyysoppia opettavat tuovat esille, että uskova on vapautettu synnistä, eikä hän enää voi tehdä syntiä silloin kun hänet on vapautettu synnistä.

1 Joh 3:6 Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä; kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut.

Tämä on eräs Raamatun kohta, jonka kautta synnittömyysoppia opettavat sanovat Raamatun opettavan ettei uskova voi tehdä syntiä sen jälkeen kun hän on tullut uskoon.

Kun tutkimme tätä asiaa Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin ymmärrämme, että 1 Joh 3:6 tarkoittaa sitä ettei kukaan Jumalasta syntynyt voi harjoittaa jatkuvasti syntiä tekemättä parannusta siitä.

Gal 2:

11 ¶ Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista.

12 Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erilläänpeläten ympärileikattuja,

13 ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin.

 

1 Pie 2:
1 ¶ Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,
2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,

 

Raamatun sanan opetuksen mukaan ulkokultaisuus on syntiä, jonka mukaan ei tule toimia ja elää. Pietari ja Barnabaskin lankesivat ulkokultaisuuden syntiin, joka tarkoittaa sitä, että 1 Joh 3:6 ei tarkoita sitä, että uskovasta voisi tulla synnitön ja ettei uskova tekisi koskaan syntiä.

 

Matt 5:48 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

 

Tämän Raamatun kohdan kautta monet opettavat, että uskova voi olla täydellinen. Kun tutkit koko tekstiyhteyden siitä missä tuo kohta sijaitsee, niin huomaat, että siinä kehotetaan rakastamaan lähimmäisiä. Tässä yhteydessä se tarkoittaa, että uskovan tulee pyrkiä elämään Jumalan rakkauden kautta, joka on täydellistä.

 

Uskovasta ei kuitenkaan tule täydellistä tässä ajassa, jonka todistaa 1 Piet 2:1,2 sekä Paavalin opetus, jossa hän sanoi ettei hänestä ole tullut täydellistä, vaan hän rientää sitä kohti :

 

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

 

Kun tutkimme Jumalan sanaa Raamatusta (Jewish Puclication Society Old Testament), jonka juutalaiset ovat kääntäneet hepreasta englanninkielelle, niin näemme kuinka he ovat kääntäneet täydellinen sanan sanalla wholehearted tai jollakin muulla sanalla, mutta ei koskaan sanalla perfect silloin kun on kyseessä ihminen. Silloin kun on kyse Jumalasta, niin he ovat kääntäneet täydellinen sanan sanalla perfect.

 

Hepreankielen täydellinen sana tamijm voidaan kääntää siis eri tavalla riippuen kenestä on kyse. Maan päällä vaeltava ihminen ei voi olla koskaan tässä ajassa täydellinen, koska hänen vaelluksensa on aina vajavaista täällä maan päällä. Siksi apostoli Paavali opetti ettei hän ollut tullut täydelliseksi. Jumala on täydellinen, mutta uskovasta ei tule täydellistä ja synnitöntä tässä ajassa. Raamatun kokonaisopetuksen mukaan kenestäkään uskovasta ei voi tulla täydellistä ja synnitöntä tässä ajassa.

 

Jotkut opettavat, että uskova voi tulla täydelliseksi siten, ettei tee enää koskaan tietoisesti syntiä. Tämäkin on harhaoppia, sillä yksikin väärä ajatus lähimmäisestä on syntiä, eikä vääriä ajatuksia voi tehdä niin ettei niitä tiedostaisi. Monet tämän opetuksen puoltajat kiivailevat oppinsa puolesta ja ovat katkeria ja ylimielisiä niitä kohtaan, jotka eivät usko heitä. Katkeruus ja ylimielisyys ovat tietoisia valintoja. Voisin jatkaa listaa loputtomiin, mutta jo nuo edellä olevat asiat todistavat sen, että kukaan ei voi elää synnittömästi, ei edes siten ettei tee tietoisesti syntiä.

Opetus uskon kasvusta

Harhaoppi ihmisen synnittömyydestä sivuttaa aina uskossa kasvamisen prosessin, joka on Raamatun luovuttamaton opetus koko uskovan ihmisen elinajaksi tähän armotalouskauden aikaan.

Ef 4:

12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,

13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,

14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;

15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

 

2 Piet 3:

15 ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;

16 niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.

17 Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne,

18 ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

Uskon kasvun kautta opimme hylkäämään syntejä sekä voittamaan synnin kiusauksia, niin ettei kiusaus koidu synniksi, sillä kiusaus ei ole vielä synti, mutta kiusaukseen lankeaminen on synti. Ilman uskon kasvua uskova ei tunnista sitä mitä synti on koska synti voi pukeutua myös hyvin kavalaan asuun. Syntejä on erilaisia ja erilaisissa tilanteissa esim. paineistettuna ja kiivastuneena voi langeta tekemään syntiä, jota muuten ei tekisi.

2 Tess 1:
1 ¶ Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän Isässämme, ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.
2 Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Raamatun opetus on että uskova on jatkuvasti uskon kasvuprosessissa. Raamattu ei kumoa missään kohden uskon kasvuprosessia sanomalla, että uskossa voitaisiin saavuttaa täydellisyyden ja synnittömyyden tila, jolloin ei enää tarvitsisi kasvaa. Uskossa kasvaminen ei pääty koskaan tässä armotalouskauden ajanjaksossa, jota parhaillaan elämme.

1 Piet 2:

1 ¶ Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu,

2 ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen,

3 jos "olette maistaneet, että Herra on hyvä".

Pietari ei kirjoittanut noita syntejä siksi, ettei niitä olisi tapahtunut uskovien keskuudessa, vaan siksi että uskovat olivat langenneet noihin synteihin. Koska näin oli, niin he olivat kateellisia toisilleen, ehkäpä väänsivät opillisista kysymyksistä vilppiä tehden, että saisivat olla "oikeassa". He olivat myös ulkokultaisia, eli tekopyhiä teeskentelijöitä panetellen toinen toisiaan vastaan, eli he menivät henkilökohtaisuuksiin sekä valheellisesti puhuivat toisistaan pahaa. Kysymys ei siis ole kuitenkaan siitä, että uskova olisi pakotettu tekemään syntiä, vaan että hän lankeaa tekemään syntiä. Synnit kuten pahuus, vilppi, ulkokultaisuus, kateus ja panettelu johtuivat siitä etteivät he olleet kasvaneet uskossa, eivätkä olleet oppineet Pyhän Hengen voiman kautta kuolemaan lihallisille synneille.

Pietarin ratkaisu oli uskossa kasvaminen Jumalan sanan totuuden kautta, että ymmärrys lisääntyy siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Kun ymmärrys lisääntyy, niin Pyhän Hengen kautta tapahtuu kuoleminen synneille. Kun näin tapahtuu, niin he eivät kuitenkaan tulleet täydellisiksi, eivätkä kyenneet valitsemaan tilaa olla ilman syntiä koko loppuelämänsä ajan. Mutta uskon kasvun kautta he oppivat hylkäämään syntejä, jotka he uskon kasvun kautta tiedostavat ja tulevat tiedostamaan.

1 Joh 2:
1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

Tässä sanotaan, ettette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin tarkoittaa juuri sitä, että koska emme tule täydelliseksi tässä ajassa, niin jos joku tekeekin syntiä, niin Jeesus auttaa tekemään parannusta sekä kasvattaa uskovia hylkäämän syntejä.

Fil 3:

11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.

12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.

Paavalin opetuksen mukaan emme voi tulla täydellisiksi tässä ajassa, mutta voimme rientää kohti ylösnousemusta kuolleista ja täydellisyyttä, eli kasvaa uskossa kohti täydellisyyttä, mutta sitä kuitenkaan saavuttamatta tässä ajassa.

Hebr 12:

22 vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,

23 taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö,

24 ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.

Heb 12:23 To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect, (KJV)

Tässä kohdassa sanotaan, että taivaassa on täydelliseksi tulleet vanhurskaat uskovat. Tämäkin Raamatun kohta todistaa ettei kenestäkään voi tulla täällä maan päällä armotalouskaudessa täydellistä, eli sellaista uskovaa että hän voisi valita elää ilman syntiä tässä ajassa. Tämän Raamatun kohdan todistus on kiistaton siitä, ettei kukaan uskova kykene tulemaan täydelliseksi, eikä valitsemaan elämää ilman syntiä koko loppuelämänsä ajan tässä ajassa.

Rakkauden kaksoiskäsky

Luuk 10:27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

Rakkauden kaksoiskäskyn opetus johdattaa meidät sen tosiasian eteen ettei yksikään uskova ihminen kykene tulemaan  täydelliseksi taqi synnittömäksi tässä maailmanajassa. Kyetäksesi elämään rakkauden kaksoiskäskyn mukaan niin sinun tulisi joka hetki elämässäsi ajatuksin, sanoin ja teoin toteuttaa Jumalan tahtoa ja asettaa Jumalan tahto etusijalle kaikessa sekä sinun tulisi myös aina  joka hetki elämässäsi ajatuksin, sanoin ja teoin etsiä lähimmäisesi parasta, eli rakastaa häntä ja kohdella häntä kuten toivoisit, että sinua kohdeltaisiin.

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi käsky ja opetus on sidottu siihen, että niin kuin rakastat lähimmäistäsi, niin sinun tulee rakastaa itseäsi. Jumalan sana ei opeta sinua rakastamaan itseäsi, vaan rakastamaan itseäsi, niin kuin lähimmäistäsi, sillä siten itserakkaus ja itsekkyys ei saa sinussa sijaa, koska itsensä rakastaminen on sidottu siihen kuinka rakastaisit lähimmäistäsi.

Onko sinun elämäsi jokainen ratkaisu ja valinta tehty siten, että rakastat ensin Jumalaa ja että olet ottanut huomioon lähimmäisesi, etkä ole ajatellut itsekkäästi itseäsi?

Ymmärrät varmasti jos olet itsellesi rehellinen ettet koskaan onnistu täydellisesti elämään rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti, vaan tulet epäonnistumaan siinä. Se ei kuitenkaan saa olla tekosyy synnin tekemiseen, vaan sinun tulee kasvaa ja kypsyä sekä pyrkiä elämään rakkauden kaksoiskäskyn opetuksen mukaisesti. Muista se ettei uskovalla ole lupaa tehdä syntiä ja jos lankeat tekemään syntiä, niin sinun tulee tehdä siitä parannus.

Valehtelijalla ei ole Jumalan sanaa

 

1 Joh 1:

6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.

7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole (ekhomen) syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.

9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

Edellä olevat jakeet ovat opetusta jo uskossa oleville ihmisille. Jakeessa 8 on kreik. ekhomen, joka tarkoittaa, että kyseessä on preesensin aktiivin indikatiivi, joka tarkoittaa että synti oli tehty nyt tässä hetkessä, joka oli tapahtunut tosiasia.

Moni sanoo että kyseessä ei ollut nyt hetki, vaan menneisyydessä uskottomana tapahtuneet synnit. Raamatun todistus kumoaa tämän sillä oli kyse pelastuksen vastaanottaneista uskovista, jotka olivat langenneet tekemään syntiä, siksi heitä kehotettiin tunnustamaan syntinsä ja tekemään niistä parannuksen saadakseen ne anteeksi.

Raamatun opetuksen mukaan uskovan ei ole mahdollista elää täysin ilman syntiä. Tässä kohdassa opetetaan, että jos uskova kieltää tehneensä syntiä, niin hän tekee Jumalan valehtelijaksi eikä Jumalan sana ole hänessä, sillä kenestäkään ihmisestä ei tule täysin synnitöntä tässä ajassa. Jumalan sana opettaa tämän selkeästi. Samoin jos uskova kieltää tehneensä syntiä ja luulee olevansa synnitön niin Jumalan sana ei ole hänessä ja hän elää valheessa.

Tämä on todella tärkeä opetus, sillä Raamattu sanoo, että ihminen joka luulee olevansa synnitön elää valheessa eikä hänellä ole Jumalan sanaa. Monet uskovat sanovat, että otetaan vain se mikä on hyvää eikä välitetä siitä mikä on pielessä. On totta ettei kukaan ole täydellinen ja me kaikki erehdymme jossakin kohdassa. Silloin kun on kyse ihmisestä joka sanoo olevansa synnitön, niin Raamattu sanoo hänen elävän valheessa eikä hänessä ole Jumalan sanaa, niin silloin emme voi ammentaa sellaisesta lähteestä, joka elää valheessa ja jolla ei ole Jumalan sanaa. Siksi tällaisia opetuksia ja ihmisiä tulee välttää eikä osallistua heidän opetukseensa tai heidän yhteyteensä.

Jumala suhtautuu vakavasti ja torjuvasti sellaiseen ihmiseen joka kuvittelee olevansa synnitön. Siksi Hän sanoo ettei sellaisella ihmisellä ole Hänen sanaansa. Tällainen opetus halventaa Herran Jeesuksen sovitustyötä, sillä Herran Jeesuksen sovitustyö ei ainoastaan sovita syntejä, jotka olemme tehneet uskomattomina, vaan myös ne synnit joihin lankeamme uskovina.

Koska Raamattu opettaa, että kukaan uskova ei voi elää synnittömänä täällä maan päällä, niin silloin "synnittömyyden" tilan luulossa oleva ihminen halveksii Jeesuksen sovitusverta, koska hän ei tuo ylpeyden syntiään (synnittömyys) ja muita syntejään Herran Jeesuksen veren puhdistettavaksi. Tämän tähden hän elää valheessa eikä Jumalan sana ole hänessä, siksi emme voi ammentaa tällaisen ihmisen opetuksista, vaan meidän tulee kehottaa häntä tekemään parannus ylpeyden synnistään.

Raamatun kokonaisopetuksen valossa Raamattu ei opeta sellaista että on mahdollista saavuttaa synnittömyyden tila, siksi Raamattu opettaa uskossa kasvamisesta, sillä kasvussa oleva ei ole saavuttanut täydellisyyttä (synnittömyys), vaan kasvaa sitä kohti kuitenkaan saavuttamatta sitä tässä ajassa.

Seurakunnan opetukseen kuuluu, että meidän uskovien tulee karttaa syntiä sekä pyrkiä voittamaan synnin kiusaukset ja tehdä parannus synneistä, jos joku on langennut tekemään tai elämään synnissä. On ihan oikein pyrkiä pysymään erossa synnistä, mutta harha astuu mukaan siinä vaiheessa, kun joku opettaa että synnittömyyden tila on mahdollista saavuttaa tai että uskova on synnitön. Voimme elää vapaana synnistä aina sen mukaan mihin asti Jumala on meitä kasvattanut ja mihin saakka olemme suostuneet kasvamaan, mutta täysin synnittömiä meistä ei tule koskaan.

Ymmärrän monen halua puhtaaseen uskon elämään Herrassa Jeesuksessa, mutta olkoon meidän halumme ja uskomme Raamatun sanan opetuksen mukaista, koska muuten eksymme ja harhaudumme.

On ihan oikein opettaa ja kannustaa uskovia hylkäämään syntejä sekä oppia voittamaan synnin kiusauksia. Harhaksi opetus muuttuu siinä vaiheessa kun opetetaan, että voi saavuttaa synnittömän tilan tai tulla synnittömäksi ja olla synnitön. Raamattu opettaa, että uskon elämä on kasvua kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä ettemme voi tulla täydellisiksi, niin kauan kun me saamme elää uskossa kasvaen täällä maan päällä. Siksi Paavali opetti ettei hän ole tullut täydelliseksi, vaan hän rientää sitä kohti, eli kasvaa sitä kohti.

Synnittömyysopin opetus ei ole Raamatun mukaista opetusta. Se avaa ovia vihollishengen toiminnalle oman kunnian ja ylpeyden kautta, sillä Raamatun kokonaisopetuksen valossa uskovalla ei ole mahdollisuutta elää tässä maailmassa lankeamatta syntiin tai elää täysin synnittömänä. Uskonsana-liike (monet ei kaikki) on harhautunut pois Raamatun totuudesta, siksi siellä vaikuttavat vihollishenget tehden erilaisia manifestaatiota mm. sairaita paranee ja voimallisia tekoja tapahtuu, mutta tekijänä on vihollisen riivaajahenget.

Silloin kun uskotellaan, että uskova voi olla synnitön, niin on kyse ylpeydestä ja Raamatun mukaan siitä, että ihminen elää valheessa, eikä hänessä ole Jumalan sanaa. Uskonsana-liikkeen piirissä (ei kaikki) on opetusta, että ihminen on synnitön ja tällaisen opetuksen sekä "voitelun" takana on valhehenget, sillä Raamatun opetuksen mukaan tällaisella ihmisellä ei ole Jumalan sanaa, sillä hän elää valheessa.

Vihollisella on monia eksytyspaketteja. Täysin Raamatun vastaisia opetuksia ja asioita sekä sitten sellaisia eksytyksiä, missä voidaan puhua ihan oikeista asioista, mutta voiman lähde tulee muualta käyttäen tiettyjä vääriä ja vahingollisia opetuksia sekä ihmisten ylpeyttä, joiden kautta vihollishenget saavat polttoainetta valhevoiman kautta tehdyille teoille. Synnittömyysoppi on sellainen polttoaine, joka avaa oven vihollishengille.

Monet uskovat eivät ole kuitenkaan ymmärtäneet uskon lahjaa ja Herran Jeesuksen opetuslapseutta. Moni ei ymmärrä olevansa Jumalan armosta vanhurskautettu, jolla on Pyhän Hengen voiman kautta mahdollisuus vapautua synneistä.

Monet uskovat katsovat liiaksi itseensä ja omaan lihaansa, jonka seurauksena he kantavat syyllisyyttä ja häpeää sydämessään. Heidän katseensa on omassa lihassa, siksi he eivät kykene uskossa ojentautumaan Pyhän Hengen voimassa voittoisaan elämään, jossa synnit murtuvat sydämestä ja synnin kiusaukset kyetään voittamaan.

Jotkut uskovat hellivät omia syntejään sydämessään, siksi he eivät voi kokea Pyhän Hengen voiman kautta syntien kukistumista. Kun ymmärrät, että sinun tulee tehdä parannus synneistä ja että sinulla on mahdollisuus voittaa synti Pyhän Hengen voiman kautta, niin opit Jumalan armosta ja voimasta voittamaan syntejä.

Jumala on luvannut vapauttaa meitä synneistä ja sen hän totisesti tekee kun uskossa kasvaen Jumalaa rakastaen ja totuutta noudattaen haluamme kasvaa Jumalan tuntemisessa ja Jumalan tahdon tekemisessä.

Voit voittaa syntejä, esimerkiksi juoppouden synnin siten ettet koskaan enää lankea juomaan (humaltumaan) alkoholia. Et ole kuitenkaan tullut täydelliseksi, sillä on muita alueita, joissa voit langeta. Muista myös se etteivät juomarit voi periä Jumalan valtakuntaa. Et voi leikkiä synnin kanssa, sillä synnillä on tuhovoima, joka johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen.

Terve ja Raamatullinen opetus opettaa, että meidän tulee karttaa ja vältellä syntejä sekä olla valmiita kuolemaan (lihan kuolema) pois synneistä Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta. Se tulee kuitenkin muistaa ettei meistä tule synnittömiä tässä ajassa. Emme saa kuitenkaan tukea syntiä millään tavoin, vaan meidän tulee joka päivä kasvaa uskossa ja Pyhän Hengen voiman avulla torjua ja voittaa synnin kiusauksia aina sen mukaan mihin olemme uskossa kasvaneet.

Uskon sen että joku voi ihan vilpittömästi hairahtua uskomaan sen, että uskova voi saavuttaa tilan, jossa hän ei enää tee syntiä. Mutta tämän jälkeen Jumala itse aktiivisesti haluaa ohjata tällaisen uskovan pois hairahduksen tieltä. Jos ja kun hän ei halua tehdä parannusta ja uskoo synnittömyysoppiin, niin silloin tilanne muuttuu erittäin vakavaksi.

Hän tulee syylistymään kahdenlaisen synnin tekemiseen. Ensimmäinen synti on uskoa, että uskovalle on mahdollista saavuttaa synnittömyyden tila. Hän voi kuitenkin uskoa, ettei hän ole vielä sitä itse saavuttanut, mutta että se on mahdollista. Synti on siinä koska se on valhe, sillä uskova ei voi saavuttaa tässä ajassa synnittömyyden tilaa. On myös ylpeyttä luulla synnittömyyden olevan mahdollista tässä ajassa.

Toinen synti tulee siinä vaiheessa mukaan kuvaan, kun hän luulee olevansa synnitön, eli saavuttaneensa synnittömän tilan. Tässä vaiheessa hän tallaa ja polkee jatkuvasti Herran Jeesuksen sovitusverta, koska hän ei tuo Jeesuksen luokse ylpeyden syntiään ja muita syntejään. Hän elää täydessä valheessa, eikä Jumalan sanan totuus ole hänessä, joka tarkoittaa sitä, että hän on Jumalan tuomion alla.

Jotkut voivat hairahtua tähän harhaoppiin vilpittömästi, koska heillä voi olla ihan oikea halu elää Jumalan sanan totuuden mukaan, eivätkä he haluaisi elää synnin petoksen vallan alla. Emme saa missään suhteessa ja kohden suosia syntiä, vaan siitä tulee tehdä aina parannus. Raamatun sanan kokonaisopetuksen valossa sekä Herran Jeesuksen sovitustyötä ymmärtämällä kykenemme ymmärtämään ettei Raamattu ole ristiriidassa itsensä kanssa ja se kehottaa meitä kasvamaan sekä hylkäämään syntejä, mutta tuo myös samalla esille ettei kenestäkään uskovasta voi tulla täydellistä tässä ajassa, siksi Raamattu opettaa uskossa kasvamisesta. Silloin kun oikealla tavalla ymmärtää, etten voi tulla synnittömäksi ja täydelliseksi tässä ajassa, niin se vaikuttaa meissä halua kasvaa joka päivä sekä tehdä parannusta silloin kun siihen on aihetta.

Synnittömyysopin vallassa oleva ihminen tarvitsee apua, emmekä me (minä mukaan lukien) aina onnistu siinä parhaalla mahdollisella tavalla kun pyrimme heitä auttamaan. Ylpeää ihmistä on vaikea auttaa, koska hän on koko ajan sinun yläpuolellasi halveksuen sinua. Onneksi Jumalalla on keinonsa sekä hän voi auttaa meitä auttamaan niitä, jotka ovat kiinni synnittömyysopissa. Ihmisten arkielämän keskellä on kaikkein parhaimmat mahdollisuudet rakkaudella ja totuudella olla auttamassa heitä.

Synnittömyysopin vallassa oleva ei ole enää armontilassa, vaan vaatimusten vanki ja uhri. Hän sanoo olevansa vapaa suullaan, mutta sydämessään hän elää jatkuvan täydellisyyden paineen vaatimusten alla. Jumalan rakkaus ja totuus murtaa ylpeän ja kovan sydämen. Jeesus näytti meille esimerkkiä ristillä kuolleessaan, kun Hän viattomana kärsi puolestamme. Rakkaus voi murtaa kovankin sydämen sekä vapauttaa taakoittuneen ihmisen. Tässäpä meille kaikille oppia ja opetusta sekä käytännön sovellutuksia siitä millä tavalla voisimme olla auttamassa eksymyksen tilassa olevaa uskovaa pois synnittömyysopin kavalista juonista. Jumalan sen työn tekee, mutta käyttää siinä työssä myös Herran Jeesuksen opetuslapsia.

 


Petri Paavola 6.1.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

Video: Onko uskova syntinen ja pyhä vai synnitön ja pyhä?

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker