Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


C-14 radiohiilimittaus

 

Torinon käärinliina
 

Vuonna 1988 tehtiin C-14 radiohiilimittaus kuuluisalle Torinon käärinliinalle, jonka arvellaan esittävän kuvaa Jeesuksen Kristuksen kasvoista. 1988 yritettiin selvittää milloin käärinliina oli valmistettu. Käärinliinan iäksi saatiin mitattua 610–740 vuotta. Mittaustulos ei vastannut niiden ihmisten odotuksia, jotka uskovat käärinliinan esittävän kuvaa Jeesuksen kasvoista. Sen sijaan mittaustulos todisti sen kuinka epäluotettava menetelmä C-14 radiohiilimittaus on. 

Willard F . Libby johti tiimiä, joka keksi C-14 radiohiilimittauksen on itse ilmoittanut, ettei C-14 mittaus ole kovinkaan luotettava mittaustapa. Libbyn mukaan näytteissä oleva radiohiilen määrä on alun perin erittäin vähäinen sekä näytteeseen saattaa tulla myös asioita, jotka lisäävät tai vähentävät tutkittavan näytteen ikää. Libbyn mukaan myös lasketun iän perusta on se kuinka paljon tutkittavassa näytteessä on radiohiiltä jäljellä sen mittaamisen aikana.  Tämän asian perusteella sitten voidaan laskea mikä on kasvin, eläimen tai ihmisen kuolinaika. Hiili – 14 puoliintumisaika on noin 5730 vuotta. Teoriassa olisi mahdollista laskea ikämäärityksiä, jopa n. 80 000 vuotta vanhoja näytteitä. Mutta koska niin vanhassa näytteessä olisi radiohiiltä todella vähän, ei se olisi enää riittävän tarkka mittamaan näytettä oikean ikäiseksi.

(Radioaktiivisen aineen hajoamiseen perustuvat mittaukset antavat vain mitattavan aineen pitoisuuksiin liittyviä arvoja. Pitoisuuksilla ei ilmoiteta aikaa vaan näytteessä jäljellä olevan radioaktiivisuuden määrä tai tutkittavan aineen koostumus. kp-art.fi/taustaa2)

Ajan mittaaminen ja määrittäminen perustuu aina oletuksiin ja arvioihin. Yleensä aina saadaan mitattua erilaisia tuloksia, jotka antavat toisistaan erilaisia määrityksiä tutkimuksen kohteena olevien asioiden iästä. Iän määrityksiä voidaan siis tehdä jokaisen omaan tarpeeseen, eli siihen mikä vastaa omaa arviointia ja näin sitten näitä arvioita julistetaan tosiasioina ja tieteen avulla todistettuina. Mutta yleensä aina vaietaan siitä, että mittaukset ovat epäluotettavia ja niistä saadaan monia toinen toisistaan eroavia mittaustuloksia. Näin myös ne jotka uskovat käärinliinan olevan 2000 vuotta vanha voivat tilata sellaisen tutkimustuloksen, sillä tämä radiohiilimittaus heittää ja näyttää monenlaisia lukuja, eli kyllä varmasti silloin myös löytyy mittaajia, jotka saavat aikaan 2000 vuotta vanhan iän määrityksen.

Itse uskon, että Torinon käärinliina on huijausta eikä todellakaan esitä Jeesusta. Samoin tiede ja sen erilaiset mittaustulokset todistavat samaa, että kyseessä on huijaus, jolla yritetään tukea katolis-uskonnollista tunneuskoa.

 

Linkki:
Torinon käärinliina on huijaus!

 

Vääristyneet mittaustulokset

C-14 mittauksella saadaan aikaan todella vääristyneitä iänmääritys tuloksia; seuraavaksi muutama esimerkki näistä vääristymistä:

- Irakissa on ”esihistoriallinen” kylä nimeltä Jarmo, jossa mitattiin 11 näytettä. Näytteiden iät vaihtelivat muutamasta vuodesta 6000 vuoteen asti. Arkeologiset todisteet osoittivat kylän olleen noin 500 vuotta vanha ja sitä ennen paikka on ollut autiona. 

- Oxfordin linnan laastista otettu näyte näytti C-14 menetelmällä  laastin iäksi 7270 vuotta. Linna on kuitenkin rakennettu noin 800 vuotta sitten. Tämä on selkeä todiste, ettei C-14 mittaus ole luotettava, vaan antaa täysin väriä tuloksia.

- Simpukasta joka löydettiin makeasta vedestä otettiin näyte radiohiilimittauksella, ja iänmääritykseksi saatiin tuhansia vuosia,
Vol. 141/1963.

- 30 vuotiaan hylkeen iäksi saatiin mitattua 4600 vuotta.

- Vasta ammutun hylkeen iäksi mitattiin radiohiilimittauksella 1300 vuotta.

C-14 mittausmenetelmä on epäluotettava emmekä voi sellaisiin mittauksiin luottaa.

Amerikkalainen professori J.O. Brew sanoo arkeologien määrittelevän arkeologisten löytöjen iät usein sen mukaan mikä on heidän oma näkemyksenä löytöjen iästä. Tällaisilla arvioilla ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa, vaan ne ovat vain karkeita ja pieleen menneitä arvioita.

Radiohiilimittauksiin perustuvat mittaukset ja niiden ”todisteet” ovat vailla todellista faktatietoa. Nämä mittaukset johtavat niihin uskovia harhaan, eivätkä ne ole asioita millä pystytään luotettavasti todistamaan tutkittavien näytteiden ikää. Ainoa luotettava todiste joka kertoo meille luotettavasti maailman ja ihmisen alkuperästä on Raamattu, eli Jumalan sana.

 

Petri Paavola 2008

 

Lähteet:

- kp-art.fi

 

 

 

eXTReMe Tracker