Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Aikain merkit Venäjä Kiina Ukraina ja Turkki

 

Raamatussa Herra Jeesus kehottaa meitä seuraamaan aikainmerkkejä, mutta toki itse Raamatun opetus on tärkeämpää kuin aikainmerkit. Mutta, Herran Jeesuksen esimerkin mukaan seuraan aikainmerkkejä. Raamatun sanan profetia kertoo tuhansien vuosien takaa kuinka ihmiskunnan vuosien lopulla tietyiltä alueilta tapahtuu Googin (Venäjä) joukkojen hyökkäys Israelin maan kimppuun. Nämä alueet ovat Venäjä, Kiina sekä Israelin ympärillä olevat arabimaat. Kun tutkimme Raamattua, niin Ukraina ja Turkki kuuluvat näihin maihin, jotka tulevat olemaan mukana Googin hyökkäyksessä Israelia vastaan. Vaikka tilanne on se mikä se on nyt maailmassa, niin Raamatun profetia tulee toteutumaan ja Ukraina sekä Turkki kääntyvät lopulta Venäjän ja Kiinan puolelle läntistä maailmaa vastaan.

 

Kirjoituksessani tuon myös esille Raamatun sanan opetuksen kautta miksi on tärkeätä seurata ajanmerkkejä ja miksi se on Raamatullista, koska se on Messias Jeesuksen opetus ja kehotus. Herra Jeesus itse kehotti meitä katsomaan (tarkkailemaan) kansojen liikehdintää lopunaikana ja siksi se on Raamatullista kun tuomme esiin sitä maailman kansoissa tapahtuu, koska kansojen liikehdintä alkaa kulkemaan kohti sitä missä lopunajan profetiat täyttyvät ja lopulta tulee tapahtumaan Messias Jeesuksen toinen tulemus.

 

Venäjä ja Kiina liittolaisineen ja kumppaneineen tulevat kohtaamaan Jumalan vihan ja suuren tappion hyökätessään Israelia vastaan, koska itse Jumala tuhoaa nämä hyökkääjät. Silloin kun puhutaan maailman maista ja niiden poliittisista ja nationalisista tavoitteista kuten esimerkiksi Venäjän ja Kiinan, niin en voi tukea niitä, enkä olla niiden puolella, koska heidän päättäjiensä kädet ovat täynnä niin oman kansan verta kuin muidenkin verta. Venäjän ja Kiinan päättäjät ja johtajat ovat jumalattomuutensa tähden Jumalan tuomion alla. Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat tuomittavia siitäkin huolimatta, että USA on sekaantunut Ukrainan maan sisäisiin asioihin ja on saanut Ukrainan kansan jaettua kahtia. Tämä USA:n sekaantuminen Ukrainan maan asioihin on johtanut ensin Ukrainan sisäiseen sotaan Länsi-Ukraina vastaan Itä-Ukraina ja sitten myös Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan.

Kiinakin nostaa päätänsä lopunajan asetelmien suuntaan. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

 

Sisällys:
Googin joukko Venäjä Kiina Ukraina ja Turkki historiasta nykypäivään profetian valossa
Kaksi eri Googin sotaa
Aikain merkit kansojen liikehdintä
 

 

Googin joukko Venäjä Kiina Ukraina ja Turkki historiasta nykypäivään profetian valossa

Raamattu sanoo Hesekielin kirjan 38 luvussa kuinka päivien lopulla Goog sotajoukkoineen hyökkää Israelin kimppuun. Raamatun sanan profetian mukaan Herra itse tuhoaa nämä Israelia vastaan ryhmittyneet sotajoukot.

Hes 38:
14 ¶ Sentähden ennusta, ihmislapsi, ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena,
15 ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä
(ירכה‎ jerekah), sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki.
16 Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

Raamattu sanoo kuinka päivien lopulla Goog joukkoineen lähtee pohjan periltä ja hyökkää Israelin kansan kimppuun. Jumala itse tuhoaa Googin sotajoukkoineen. Raamattu kertoo tarkasti ne alueet missä Goog sotajoukkoineen asuu päivien lopulla. Lähdelinkkien (goog lahtee pohjan perilta hyokkaamaan israelia vastaan) ensimmäisessä linkissä käyn tarkasti läpi Raamatun kohtien kautta mitkä maat tai miltä alueilta tämä Googin hyökkäys tulee tapahtumaan.

Alkuteksti käyttää Hes 38:15 sanaa jerekah, joka on yhdistetty pohjoinen sanaan. Juutalaisten hepreasta englantiin käännetty JPS Raamattuu kääntää jerekah sanan englanninkielen sanalla uttermost parts, joka tarkoittaa viimeinen ja äärimmäinen. Juutalaisten hepreasta kreikkaan käännetty Septuaginta kääntää Hes 38:15 hepreankielen jerekah sanan kreikankielen sanalla eskhatou (perusmuoto on eskhatos). Kreikankielen sana eskhatos tarkoittaa viimeinen, äärimmäinen.

Raamatun sanan todistus Hes 38:15 jaetta koskien on kiistaton siinä, että hepreankielen alkutekstin mukaan Goog on Venäjä. Venäjä on viimeinen osa maata pohjoisessa Israelista katsottuna ja Raamattu sanoo Googin lähtevän päivien lopulla paikastaan, joka sijaitsee viimeisessä osassa pohjoista.

Käsittelen tässä kirjoituksessani nyt vain pääasiassa Googin joukoista Venäjää, Kiinaa, Ukrainaa ja Turkkia, sillä ne ovat nyt uutisotsikoissa ja kehitys tulee tapahtumaan siihen, että Goog alkaa kokoamaan joukkojaan kohti suurta sotaa Lähi-idässä Israelia vastaan. Sitä ennen voi tapahtua monta kiemuraa ja mutkaa, joka näyttäisi olevan sitä vastaan ettei profetia Googista ja sen liittolaisista voisi toteutua, mutta lopulta Goog joukkoineen liittoutuu yhteen. Ennen kuin voimme ymmärtää tätä nykypäivää, niin meidän on palattava historiaan aina siihen päivään asti kun Hesekiel sai Jumalalta profetian Googista joukkoineen.

Kuuluisa ja arvostettu juutalainen historioitsija Josefus kirjoitti Maagogista (Goog) näin:

Magog founded those that from him were named Magogites; but who are by the Greeks called Scythians. Flavius Josephus of the Antiquities of the Jews — Book I, chapter 6

Käännös suomeksi: Maagogin perusti ne, jotka hänestä nimitettiin magogilaisiksi, mutta joita kreikkalaiset kutsuivat skyyttalaisiksi.

Josefuksen vihjeen avulla ymmärrämme skyyttalaisten olevan Goog ja Maagog.

Irannicaonline nettisivu, eli Encyclopaedia Iranica on kattava tutkimussivusto, joka tutkii Lähi-idän, Kaukasuksen, Keski-Aasian ja Intian sekä iranilaista sivilisaatioita. Encyclopaedia Iranica sanoo skyyttalaisten asuneen Kaukasuksen pohjoispuolella sijaitsevilla aroilla.

Kaukasus on 1100 kilometriä pitkä vuorijono Itä-Euroopassa ja Länsi-Aasiassa Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä. Jos katsot nykyistä Venäjän karttaa ja Kaukasus vuoristoa, niin näet että Kaukasuksesta pohjoiseen on Venäjä ja sen aromaata. Josefuksen mukaan Maagog (Goog) on skyyttia ja Encyclopaedia Iranican mukaan skyyttalaisten maa (Maagog - Goog) sijaitsi Kaukasuksen pohjoispuolella, joka on nykyisen Venäjän aluetta. Tämän historiallisen tiedon mukaan Goog, Maagog sijaitsi jo muinoin nykyisen Venäjän alueella.

Encyclopaedia Iranica kertoo kuinka skyyttalaiset asuivat Kaukasuksesta pohjoiseen, mutta he asuttivat myös pohjois-pontuksen aluetta (Turkin pohjoista aluetta mustanmeren rannikolla). Skyyttalaisten vaikutusalue oli laajaa, sillä he asuttivat Kaukasuksesta pohjoiseen olevia aroalueita, eli nykyisen Venäjän aluetta sekä he asuttivat myös nykyisen Turkin pohjoisosia. Tämän lisäksi British Museumissa on asiakirja, jossa mainitaan ensimmäisen kerran skyyttalaiset Assyrian kuninkaan Esarhaddonin (681-669 eKr.) valtakaudelta.

Niinive kukistui 612 eKr. ja Assyrian valta romahti 609 ja skyyttalaiset menettivät voimakkaimman liittolaisensa ja joutuivat sen vuoksi medialaisten kasvavan paineen alaisiksi. Kyaksareksen (Kyaxares) valtakaudella meedialaiset saivat jälleen ylivallan skyyttalaisia kohtaan. Tämän seurauksena kaikki Kaspianmeren länsipuolella asuvat skyyttalaiset joutuivat vetäytymään pohjoiseen Etelä-Venäjälle Kaukasuksen Darielin solan kautta. Tämän muuttoliikkeen on täytynyt selvästi alkaa noin vuonna 600 eKr., joka sopii yhteen sen kanssa, että varhaisimmat skyyttalaisten haudat Venäjällä on ajoitettu noin vuoteen 580 eKr.

Hesekiel eli noin 622-570 eKr. ja kun skyyttalaisten varhaiset haudat Venäjällä on ajoitettu noin vuoteen 580 eKr. niin skyyttalaiset asuivat nykyisen Venäjän alueella Kaukasukselta pohjoiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että skyyttalaiset, eli Goog ja Maagog asui nykyisen Venäjän alueella samoihin aikoihin, kun Herra antoi Hesekielille profetian Googista kuinka se tulee päivien lopulla hyökkäämään Israelin kimppuun. Näyttää siltä, että skyyttalaiset ovat alunperin lähteneet Assyrian alueelta ja sieltä tulleet nykyisen Venäjän alueelle samoihin aikoihin kun Hesekiel eli ja vaikutti maan päällä. Historian todistuksen mukaan skyyttalaiset (Goog Maagog) jäi asumaan Etelä-Venäjän alueille vuosisadoiksi samaan aikaan kun Raamatun Hesekiel eli maan päällä.

Venäjä, Kiina, entisiä Neuvostotasavaltoja, Turkin pohjoisosat sekä Lähi-idän arabivaltioita ovat olleet skyyttalaisten asuinalueina ja vaikutuspiirissä. Näyttää siltä, että muinainen Goog, Maagog (skyyttalaiset) kaikkine maa-alueineen, missä he elivät ja ovat vaikuttaneet on nyt lopunajassa tulemassa yhteen jälleen ja muodostaa yhteisen sotilasliittouman hyökätäkseen lopulta Israelia vastaan.

Skyyttalaiset, Goog ja Maagoog jälkeläisineen terrorisoivat Venäjän eteläisiä aroja Ukrainasta Kiinan muurille asti. Sekin on mielenkiintoinen yksityiskohta, että skyyttalaiset (Goog Maagog) valloitti itselleen Krimin ja nyt näyttää siltä, että Googin jälkeläinen Venäjä ottaa taas haltuunsa niin Krimin kuin muutkin alueet, joita se asutti ja valloitti muinaishistoriassa. Kiinakin oli skyyttalaisten vaikutuspiirissä ainakin sen itäisiä osia. Myös Kiina tulee olemaan Venäjän kanssa päivien lopulla hyökkäämässä Israelin kimppuun. Historian todistus sijoittaa skyyttalaiset (Goog Maagog) Etelä-Venäjän alueelle juuri samaan aikaan kuin Hesekiel eli ja vaikutti Israelin maalla. 

Ne tapahtumat mitä nyt näemme Venäjän ja Ukrainan sekä Krimin alueilla jne. johtuu siitä, että Goog Venäjä ottaa itselleen takaisin ne alueet missä se muinoin on asunut sekä tekee sotilasliiton niiden maiden kanssa, jossa se muinoin vaikutti, mutta joita se ei saanut kokonaan itsensä haltuun. Tämä kaikki siksi, että lopunajan Goog Venäjä liittolaisineen alkaa valmistautumaan suureen sotaan päivien lopulla Israelia vastaan. Kun Goog joukkoineen tulee Israelin maalle ja yrittää tuhota ja vallata Jerusalemin, niin Jumala tulee tuhoamaan Googin ja sen sotajoukot päivien lopulla.

Raamatun profetian valossa Hesekielin kirjan 38 luvun mukaan, joka mainitsee Googin ja sen liittolaisten asuinsijat, niin tämän profetian mukaan myös Ukraina ja Turkki tulevat liittymään Venäjän sotilasliittoumaan Israelia vastaan. Jossakin vaiheessa Turkki irtautuu Natosta ja menee Venäjän puolelle tai voi niinkin käydä, että Venäjä alistaa lopulta Turkin valtansa alle ja siten liittoutuu Venäjän kanssa Israelia vastaan. Onko Turkki kameleontti ja soluttautunut Natoon urkinta mielessä ja kun aika tullut täyteen, niin se hylkää Naton ja siirtyy Venäjän puolelle ja Venäjän ja Turkin jännitteet olisivat vain kulissia ja teatteria? Kaikenlaista keskustelua on käynnissä, mutta aika näyttää miten asiat tulevat menemään ja lopulta Turkki on myös Goog Venäjän joukoissa hyökkäämässä Israelia vastaan.

Ukraina joko vapaaehtoisesti tai pakon alla, joko menee tai joutuu Venäjän vallan alle ja liittyy Venäjän sotilasliittoumaan Israelia vastaan. Moni sanoo tässä kohtaa ettei Turkki ja Ukraina liittoudu Venäjän kanssa, koska niillä on vahvat siteet Länteen ja Natoon. Raamatun sanan profetian valossa Turkki ja Ukraina tulevat olemaan Venäjä Googin joukoissa. Ukraina on historiansa aikana useasti vaihtanut leiriä Lännen ja Venäjän välillä, aina sen mukaan miten Ukraina on kokenut tilanteen itselleen edullisimpana. Ukraina on tottunut takin kääntämiseen ja kun Venäjä liittolaisineen ottaa maailmassa ylivaltaa, niin ainakin silloin ellei enemmin Ukraina vaihtaa taas puolta, ellei sitten Venäjä valtaa Ukrainaa. Tulevat päivät näyttävät meille millä tavalla tämä asia tulee sitten käytännössä tapahtumaan.

Kautta koko historian monet asiat tässä maailmassa ovat Jumalan sanan profetiaa vastaan, niin että ikään kuin Jumalan sanan profetia ei voisi toteutua, mutta kuitenkin asiat tulevat toteutumaan tarkasti sen mukaan mitä Jumalan sanassa on profetoitu. Näin on käynyt historiassa ja näin tulee myös tulevina päivinä käymään, että Goog sotajoukkoineen tulee hyökkäämään Israelia vastaan päivien lopulla.

Kaksi eri Googin sotaa

Jotkut uskovat sanovat, että Hesekielin kirjan 38 luvun ja Ilmestyskirjan luvun 20 Googin hyökkäys on yksi ja sama asia. Näin ei kuitenkaan ole. Kun tutkimme Raamatun sanan profetiaa, niin näemme selkeästi, että Raamattu puhuu ja opettaa kahdesta erilaisesta Googon sodasta, joka tapahtuu eri aikakausina.

Hes 38:
8 Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, -mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.
............
14 ¶ Sentähden ennusta, ihmislapsi, ja sano Googille: Näin sanoo Herra, Herra: Sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena,
15 ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki.
16 Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva. Ja minä annan sinun karata maahani, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Goog, heidän silmäinsä edessä.

Sak 14:16Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.

Ilm 20:
7 Kun ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun, päästetään Saatana vankeudestaan.
8 Hän lähtee eksyttämään maan neljällä kulmalla asuvia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen ne sotaan, ja joukkoja on paljon, kuin hiekkaa meren rannalla.
9 Ne nousevat yli koko maan ja piirittävät pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta lankeaa tuli ja tuhoaa ne. Raamattu Kansalle

Hesekielin kirjan 39 luvun Googin sota käydään tämän Uuden Liiton aikakauden, eli armotalouskauden lopussa. Tämä tulee esille siitä kun Hesekiel 38:8,16 jakeista tulee esille, että Googin ja sen liittolaisten hyökkäys Israeliin tapahtuu vuotten lopulla ja päivien lopulla, tarkoittaen tämän Uuden Liiton aikakauden päivien loppua. Hes 38:15 kohdassa sanotaan kuinka Googin kanssa lukuisat kansat (pakanakansat) hyökkäävät yhdessä Googin kanssa päivien lopulla Israelin kimppuun.

Sak 14:16 Raamatun kohta puhuu tuhatvuotisen Herran Jeesuksen Rauhanruhtinaan kuningaskunnan rauhanajasta. Sak 14:16 sanoo kuinka Jerusalemia vastaan hyökänneiden kaikkien pakanakansojen (Googin ja sen liittolaisten) tähteiden on tultava joka vuosi viettämään lehtimajanjuhlaa. Tätä ei ole tapahtunut, eikä tule tapahtumaan tässä Uuden Liiton ajassa. Tämä tapahtuu tuhatvuotisessa Messias Jeesuksen rauhankuningaskunnassa, joka alkaa tämän Uuden Liiton aikakauden päättymisen jälkeen.

Ilmestyskirjan 20 luku sanoo ja opettaa, että kun ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun (Jeesuksen tuhatvuotinen kuningaskunta), niin sen jälkeen saatana, joka on ollut vangittuna tuhat vuotta päästetään vankeudestaan. Sen jälkeen kun saatana pääsee vapaaksi, niin hän eksyttää maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, jotka ovat Sak 14:16 mainitsemia pakanakansain tähteitä. Paha saatana tuhatvuotisen Jeesuksen kuningaskunnan ajan jälkeen kokoaa Googin ja Maagogin pakanakansojen tähteet sotaan ja nämä sotajoukot hyökkääbät taas Jerusalemin kimppuun, josta Ilm 20:9 käyttää sanontaa rakastettu kaupunki. Taivaasta lankeaa Jumalan tuli ja tuhoaa Googin ja Maagogin pakanakansojen tähteet.

Raamatun sanan todistuksen perusteella Hesekielin 38 luvun ja Ilmestyskirjan 20 luvun Googon sodat ovat eri sotia ja tapahtuvat eri aikakausina. Hes 38 luvun Googin sota käydään tämän Uuden Liiton aikakauden päivien lopulla ja Ilm 20 luvun Googin sota käydään tuhatvuotisen kuningaskunnan päättymisen jälkeen.

Aikain merkit kansojen liikehdintä

Luuk 21:
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 ¶ Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.

Tuom 9:
9 Mutta öljypuu vastasi heille: ‘Jättäisinkö lihavuuteni, josta jumalat ja ihmiset minua ylistävät, mennäkseni huojumaan ylempänä muita puita!’
10 Niin puut sanoivat viikunapuulle: ‘Tule sinä ja ole meidän kuninkaamme’.
11 Mutta viikunapuu vastasi heille: ‘Jättäisinkö makeuteni ja hyvät antimeni, mennäkseni huojumaan ylempänä muita puita!’
12 Niin puut sanoivat viinipuulle: ‘Tule sinä ja ole meidän kuninkaamme’.
13 Mutta viinipuu vastasi heille: ‘Jättäisinkö mehuni, joka saa jumalat ja ihmiset iloisiksi, mennäkseni huojumaan ylempänä muita puita!’
14 Niin kaikki puut sanoivat orjantappuralle: ‘Tule sinä ja ole meidän kuninkaamme’.
15 Ja orjantappura vastasi puille: ‘Jos todella aiotte voidella minut kuninkaaksenne, niin tulkaa ja etsikää suojaa minun varjossani; mutta ellette, niin tuli lähtee orjantappurasta ja kuluttaa Libanonin setrit’.

Raamattu puhuu ja opettaa puista kertoen niiden olevan esikuvien ja vertauskuvien kautta Israelin kansa ja muita kansoja, eli pakanakansoja. Raamatussa öljypuu, viikunapuu ja viinipuu ovat vertauskuvaa Israelin kansasta. Herra Jeesus sanoi olevansa viinipuu ja sen oksat ovat Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä kaikista kansoista.

Tuomarin kirjan 9 luvussa kerrotaan kuinka puut (kansat) etsivät itselleen kuningasta, joka on vertauskuvallinen opetus siitä kuka on kaikkien kansojen todellinen Kuningas. Tuomarin kirjan luvussa 9 öljypuusta, viikunapuusta ja viinipuusta ei tullut muiden puiden kuningasta. Lopulta tässä vertauksessa kaikki puut kysyvät orjantappuralta: Tule sinä meidän kuninkaaksemme. Orjantappura vastaa muille puille sanoen: Jos todella aiotte voidella minut kuninkaaksenne, niin tulkaa ja etsikää suojaa minun varjossani; mutta ellette, niin tuli lähtee orjantappurasta ja kuluttaa Libanonin setrit.

Herra Jeesus "kruunattiin" pilkallisesti kuninkaaksi orjantappurasta tehdyllä kruunulla. Tuom 9 luvun esikuva ja vertaus kertoo siitä, että Messias Jeesus on todellinen Kuningas ja vain Häneltä saa suojan ja turvan, ja Jeesuksen ulkopuolella, eli epäuskon kautta Jumalan tuomion "tulen" kautta jumalattoman osa on iankaikkinen kadotus.

Raamattu käyttää puita vertauskuvana kansoille. Luukkaan evankeliumin 21 luku kertoo Messias Herran Jeesuksen puheesta koskien lopunaikaa ja tapahtumia, jotka edeltävät Hänen toista tulemustaan. Tässä puheessa Herra Jeesus kehotti katsomaan (tarkkailemaan) viikunapuuta (Israelin kansaa) ja kaikkia puita (pakanakansoja) ja nimenomaan siinä merkityksessä miten nämä kansat suhtautuvat Israelin kansaan lopunaikana. Herra Jeesus sanoi, että kun katsomme viikunapuuta ja kaikkia muita puita, kun ne puhkeavat lehteensä, niin silloin ymmärrämme kesän olevan lähellä. Kesän lähellä olemisella Jeesus tarkoitti, että kun näemme puiden lehteen puhkeamisen, niin ymmärrämme Jeesuksen toisen tulemuksen olevan lähellä.

Viikunapuun lehteen puhkeamisen vertauksella Jeesus tarkoitti sitä kuinka lopunaikana, viimeisinä päivinä Israelin kansan kolmasosa tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Muiden puiden lehteen puhkeaminen tarkoittaa sitä kun lukuisat kansat Googin kanssa tulevat hyökkäämään Israelin kimppuun päivien lopulla. Tämän tähden meidän on tärkeätä seurata kansojen toimintaa, liikehdintää ja valintoja maan päällä, koska ne johtavat lopulta Googin ja sen liittolaisten sotaretkeen Israelia vastaan, joka edeltää Herran Jeesuksen toista tulemusta. Me emme voi tietää päivää ja hetkeä milloin Messias Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu, mutta voimme tietää sen olevan lähellä sen jälkeen kun Goog joukkoineen käy hyökkäykseen Israelia vastaan.


Koska meidän tulee seurata aikainmerkkejä, niin kävin (sivu kääntyy englanniksi, joko googlen tai deepl:n kautta ja varsinkin deepl on tarkka käännöksissään) lukemassa venäläisen Ria Novostin uutistoimiston uutisia. Sieltä silmiini osui seuraava uutinen, jonka otsikko on: Kiina varoittaa Yhdysvaltoja puuttumasta maan sisäisiin asioihin

Itse uutisartikkelissa lukee seuraavasti: (lainaus alkaa)
Beijing, 19. toukokuuta 2022 - RIA Novosti. Kiina ryhtyy voimakkaisiin toimenpiteisiin suojellakseen suvereniteettiaan ja kansallisia etujaan, jos Yhdysvallat puuttuu sen sisäisiin asioihin, sanoi KKK:n keskuskomitean ulkoasiainvaliokunnan kansliapäällikkö Yang Jiechi puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Jake Sullivanin kanssa. Asiasta ilmoitti Kiinan ulkoministeriö.

"Kiina ryhtyy päättäväisiin toimiin suojellakseen suvereniteettiaan ja turvallisuusetujaan, ja me teemme sanoistamme totta", poliitikko sanoi.

Hän korosti, että Taiwanin kysymys on tärkein, arkaluonteisin ja keskeisin Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa, ja jos Yhdysvallat pitää kiinni "Taiwan-kortin" pelaamisesta ja jatkaa väärällä tiellä, se johtaa väistämättä vaaralliseen tilanteeseen.

"Kehotamme Yhdysvaltoja ymmärtämään selvästi tilanteen, noudattamaan tiukasti sitoumuksiaan ja noudattamaan yhden Kiinan periaatetta sekä kolmea Kiinan ja Yhdysvaltojen yhteistä tiedonantoa", Yang totesi lopuksi.

Kiinan keskushallinnon ja Taiwanin viralliset suhteet katkesivat vuonna 1949 sen jälkeen, kun Tšiang Kai-šekin johtamat Kuomintang-joukot siirtyivät saarelle vuonna 1949. Peking ei tunnusta Taiwanin itsemääräämisoikeutta, ja se on mustasukkainen muiden maiden yhteyksistä Taiwaniin ja pitää kiinni "yhden Kiinan politiikasta". Se tarkoittaa, että Taiwan on erottamaton osa Kiinan aluetta ja että Kiinan kansantasavallan viranomaiset ovat ainoa laillinen Kiinan hallitus.

 

(lainaus päättyy)


Jossakin vaiheessa Kiina tulee miehittämään ja valtaamaan Taiwanin. Se on vain ajan kysymys milloin se tulee tapahtumaan. Kiinan Taiwanin valtaaminen on eräs vaihe siinä isossa kokonaisuudessa kun Goog lähtee viimeisestä pohjoisen osasta hyökkäykseen Israelia vastaan. Kiina ja Venäjä vahvistavat koko ajan suhteitaan. Esimerkiksi Kiina ei tuomitse Venäjän sotatoimia Ukrainaa vastaan, vaan sanoo sen olevan USA:n ja Naton syy. Raamatun profetian mukaan Venäjä ja Kiina tekevät liiton keskenään lukuisien muiden kansojen kanssa päämääränään lopulta hyökätä Israelin kimppuun. USA:n Bloomberg media tuo samoja asioita esille kuin Ria Novostin uutinen.

USNI News on Yhdysvaltain laivastoinstituutin uutis- ja analyysiportaali. USNI julkaisi kesäkuun 23. päivä, 2021 uutisen, jonka otsikko on: Milley: Kiina haluaa ottaa Taiwanin haltuunsa vuoteen 2027 mennessä, mutta ei näe lähitulevaisuudessa aikomusta hyökätä sinne

USNI artikkelissa lukee seuraavasti (lainaus alkaa)

Kiina haluaa vallata Taiwanin ja pitää sen hallussaan seuraavien kuuden vuoden aikana, mutta ei ehkä aio tehdä sitä lähitulevaisuudessa, sanoi esikuntapäälliköiden puheenjohtaja kenraali Mark Milley tänään kongressille.
Milley sanoi, että Yhdysvaltain Indo-Pacific Commandin entisen komentajan, amiraali Phil Davidsonin, ja nykyisen INDOPACOM-komentajan, amiraali John Aquilinon, aiemmin tänä vuonna kongressille antama todistus siitä, että Kiina valmistautuu valtaamaan Taiwanin seuraavien kuuden vuoden aikana, perustui Kiinan johtajan Xi Jinpingin Kansan vapautusarmeijalle antamiin kommentteihin.

"Heidän arvionsa perustuu presidentti Xin puheeseen, jossa hän haastoi Kansan vapautusarmeijaa nopeuttamaan modernisointiohjelmiaan kehittääkseen valmiuksia Taiwanin valtaamiseksi ja siirtääkseen sen vuodesta 2035 vuoteen 2027... Jos amiraali Aquilino ja amiraali Davidson sanoivat, että Kiinalla oli aikomus, se on tehnyt päätöksen ja se aikoo hyökätä ja vallata Taiwanin, olen eri mieltä siitä. En näe mitään todisteita tuosta todellisesta aikomuksesta tai päätöksenteosta. Puhun valmiuksista", hän sanoi vastauksena edustaja Elaine Lurialle (D-Va.) kuulemistilaisuudessa.

"Kyse on kyvystä, ei aikomuksesta hyökätä tai vallata. Arvioni on operatiivinen arvio. Onko heillä aikomus hyökätä tai kaapata lähitulevaisuudessa, joka määritellään seuraavan vuoden tai kahden aikana. Tämänhetkinen arvioni on, että ei, mutta se voi aina muuttua. Aikomus voi muuttua nopeasti. "

 

(lainaus päättyy)

Erikoista kun tietyt asiat maailmassa on suunniteltu tapahtuvan joko 2020 tai 2030 luvulla. Tämä voi todennäköisesti tarkoittaa sitä, että nyt tällä vuosikymmenellä ja sitä seuraavalla tulee tapahtumaan suuria asioita ja Raamatun lopunajan profetiat etenevät ja Herran Jeesuksen tulemus lähestyy, mutta emme voi tietää sen päivää ja hetkeä. Siksi en nyt tässäkään, enkä milloinkaan tuo esille mitään aikamääriä Jeesuksen toiselle tulemukselle.

 

Pikkuhiljaa Goog kokoaa liittolaisensa yhteen, vaikka nyt näyttää siltä ettei tämä toteudu, niin se toteutuu silti, koska se on Jumalan sanan profetia, eli Herran ilmoitus. Me uskovina voimme ymmärtää profetian sanaa myös väärin ja siksi sinun tuleekin koetella tämän kirjoituksen sanoma onko se Herrasta vai ei. Aika sen tulee näyttämään onko se Herrasta vai ei.

Uskovien tehtävä on nyt valvoa itseään Jumalan sanan totuuden rakkaudessa ja Pyhässä Hengessä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Herra Jeesus on tulossa pian takaisin ja silloin tapahtuu ensin Jumalassa kuolleiden ylösnousemus ja heti sen perään seurakunnan ylösotto (ylöstempaus). Kiitos Herralle, Jeesus on tulossa pian, amen.

 

 

 

Petri Paavola 20.5.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
kotipetripaavola.com/ goog lahtee pohjan perilta hyokkaamaan israelia vastaan
kotipetripaavola.com/ raamatun ja historian todistus googista ja maagoogista
Raamatun kaksi Googia Hesekielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa
yle.fi/aihe/artikkeli/ 2016/03/15/ venajan historia tsaarinvaltaa ja talonpoikia
ria.ru/20220519/ vmeshatelstvo 1789371963
is.fi/kotimaa/ art 2000008826943
iltalehti.fi/ulkomaat/ a/ e0b9afcc 2680 48ad a5a6 75f973912c9c
bloomberg.com/news/ articles/ 2022 05 19/ china warns us a dangerous situation is forming over taiwan
news.usni.org/ milley china wants capability to take taiwan by 2027 sees no near term intent to invade 


 

 

 

eXTReMe Tracker