Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Homoavioliittojen negatiiviset vaikutukset yhteiskunnassa


Ensimmäiseksi haluan tuoda esille ja painottaa ettei kirjoitukseni ole homofobinen tai vihapuhe, vaan näkökulma haitallisista ja ongelmallisista asioista, joita homoavioliittojen laillistaminen aiheuttaa. Kirjoitukseni käsittelee aihetta kansallisesta sekä kansainvälisestä näkökulmasta käsin. Nostan esille asioita, joita ei haluta huomioida ja jotka jäävät usein huomaamatta. 

Lasten oikeudet

Sukupuolineutraali avioliittolaki vahingoittaa lasten oikeuksia. Ihmiskunnan historian alusta asti luonnonjärjestyksen sekä biologian mukaisesti lapset syntyvät maailmaan miehen ja naisen sukupuoliyhteyden kautta. Biologinen järjestys määrittää lapsen vanhemmiksi äidin ja isän. Jos tämä luonnollinen järjestys muutetaan luonnottomaksi, niin se tulee aiheuttamaan monia ongelmia.

Tietenkin on olemassa poikkeuksia luonnonjärjestykseen, kuten esim. vanhempien kuolema, avioero tai se etteivät jotkut vanhemmat kykene huolehtimaan lapsistaan. Poikkeuksista huolimatta luonnonjärjestyksen mukaan lapsella on kuitenkin biologinen äiti ja isä.

Lapsi ei pääse kasvamaan ja kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla homoparin muodostamassa perheessä. Tyttären ja äidin suhde on todella tärkeä, että tytär voi kasvaa naiselliseksi naiseksi. Mies (kaksi homoseksuaalia) ei voi vahvistaa ja myötävaikuttaa tytön naisellisia ominaisuuksia. Sen sijaan äiti voi sen tehdä ja se tapahtuu luonnollisesti äidinvaiston ja rakkauden kautta. Äidille on luonnollista osoittaa helliä ja naisellisia tunteita tytärtänsä kohtaan. Äidin rakkauden puute aiheuttaa tytössä turvattomuutta sekä heikkoa itsetuntoa naisena. Tämä korostuu niiden naisten elämässä, jotka ovat eläneet ja kasvaneet ilman äidin rakkautta.

Silloin kun tytöllä ei ole äitiä ja mies kasvattaa hänet, niin se aiheuttaa hänelle ongelmia naiseksi kasvamisessa ja kehittymisessä. Hänen on usein vaikea osoittaa äidillisiä ja naisellisia tunteita. Tyttö kasvaa naiseksi samaistuessaan äitiinsä, oppien äidiltään naisen käytösmalleja.  Samaistuminen äitiin tuo tyttärelle turvallisuutta sekä opettaa hänet kasvamaan naiseksi. Jos hän ei saa kokea äidin rakkautta, niin hänen kehityksensä sekä kypsyminen aikuiseksi voi aiheuttaa hänen persoonaansa sekä mieleensä ongelmia ja häiriöitä. Hänellä voi olla suuria vaikeuksia elää naisena sekä kokea naiseutta.

Kaksi homoseksuaalista miestä eivät voi tukea ja vahvistaa tytön kehittymistä ja kypsymistä naiselliseksi naiseksi. Kahden homomiehen perhemalli vääristää tytön omakuvan. On myös selvää, että kahden homoseksuaalin miehen kasvattama poika tarvitsee äidin rakkautta. Lesboparin perhe törmää samoihin ongelmiin. Lapsen paras ja luonnollinen kasvuympäristö on perhe, jossa hänellä on äiti ja isä.

Samaa sukupuolta olevien vieraslapsiadoptio oikeus loukkaa ja rikkoo lapsen oikeuksia, koska jokaisella lapsella tulisi olla äiti ja isä. Lapsen perusoikeus on oikeus äitiin ja isään, sillä se on luonnonjärjestyksen ja biologian mukainen yhdistelmä. Jokaisella adoptoidulla lapsella tulisi olla tämä sama oikeus.

Homopari ei voi osoittaa lapselle äidin rakkautta ja äidillisiä tunteita, jotka ovat erittäin tärkeitä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Lesbopari ei kykene osoittamaan lapselle isän rakkautta ja isällisiä tunteita, jotka ovat erittäin tärkeitä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Lapsi tarvitsee äidin sekä isän ja tämä on kiistaton, biologinen ja luonnonjärjestyksen mukainen tosiasia jo aikojen alusta asti.

Kansalaisaloitteen ristiriita ja petos avioliittolain muuttamiseksi

Suomessa tehty kansalaisaloite avioliittolain muuttamiseksi sisältää ristiriitoja. Kansalaisaloitteessa lukee ettei siinä vaadita kirkkoja ja uskonnollisia yhdyskuntia luopumaan vihkimisoikeuksistaan ja että heillä on myös tulevaisuudessa itsenäinen päätäntävalta järjestää avioliittovihkimys niin kuin he haluavat.

Kansalaisaloitteen ristiriita on siinä kun se sanoo, että jokaisella suomalaisella tulisi olla tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oikeus avioitua, sillä myös homoseksuaaleilla tulee olla tämä sama oikeus. Ristiriita on siinä, että kirkoille ja uskonnollisille yhdyskunnille myönnetään oikeus olla vihkimättä avioon homoseksuaaleja, mutta aloitteen mukaan kaikilla myös homoseksuaaleilla tulee olla oikeus avioliittoon.

Lakialoitteen esityksen mukaisesti voidaan joutua sellaiseen tilanteeseen, että esim. luterilainen kirkko saisi kieltää kirkollisen avioliittovihkimyksen kirkkonsa homoseksuaalisilta jäseniltään. Homoseksuaalit jotka eivät kuulu kirkkoon voivat mennä naimisiin maistraatissa. Tämä tarkoittaa sitä, että homoseksuaalit joutuisivat eriarvoiseen asemaan.

Kansalaisaloitteen laatijat eivät ole tehneet tätä ristiriitaa vahingossa tai ajattelemattomasti, vaan se on tehty tarkoituksellisesti, että myöhemmin voidaan osoittaa tämä ristiriita sekä vaatia kirkkoja ja uskonnollisia yhdyskuntia noudattamaan Suomen lakia vihkimällä homoseksuaaleja avioliittoon kirkossa. Strategia voi olla myös sellainen, että tämän ristiriidan kautta pyritään poistamaan kirkoilta ja uskonnollisilta yhdyskunnilta oikeudet avioliiton vihkimiseen. Kansalaisaloitteen tekijöiden tarkoituksena on tuhota perinteinen avioliittokäsitys. Edellä mainittua tarkoituksellista konfliktia voi hyvällä syyllä kutsua petokseksi.

Seta sanoo sen tavoitteena olevan, että kaikki ihmiset voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä tai olla määrittelemättä itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa. Setan lausunto ei ole kuitenkaan totta, sillä Setan suvaitsevaisuus on valikoivaa ja tämän kautta he rikkovat ihmisoikeuksia sekä yksilön vapautta valita seksuaalinen identiteettinsä.

Seta tuo esille voimakkaasti ja aktiivisesti yhdenvertaisuutta sekä ihmisen oikeutta olla homoseksuaali, jota Seta tukee kaikin tavoin. Kun on kyseessä homoseksuaali, joka haluaa valita heteroseksuaalisen identiteetin, niin Setan suvaitsevaisuus loppuu siihen paikkaan. Seta ei tue homoseksuaaleja, jotka haluavat valita heteroseksuaalisuuden, vaan sen sijaan Seta suhtautuu tällaiseen erittäin negatiivisesti. Seta kampanjoi sen puolesta voimakkaasti ettei homoseksuaalista voi tulla heteroa. Todellisuudessa on monia tapauksia, joissa homoseksuaalista on tullut heteroseksuaali, joka elää onnellisena ja tyytyväisenä heteroelämää.

Setan suvaitsevaisuus, yhdenvertaisuus vaatimus ja seksuaalisen suuntautumisen vapaus on valikoivaa sekä suvaitsematonta niitä homoseksuaaleja kohtaan, jotka haluavat valita heteroseksuaalisuuden. Setan ihmisoikeus ja yhdenvertaisuus kampanjaa voi tältä osin kutsua suvaitsemattomaksi sekä harhauttavaksi. En kiihota ketään Setaa vastaan, enkä mustamaalaa tai parjaa Setaa, vaan toin esille julkisen ja näkyvissä olevan ristiriidan Setan toiminnasta.

Tilanne Ranskassa, Englannissa, Amerikassa sekä muualla

Ranskassa ihmiset protestoivat ja vastustavat homoavioliittoja. Syy tähän on lasten oikeuksien rikkominen. Homoavioliittoja vastustavat ihmiset sanovat, että jokaisella lapsella tulee olla oikeus äitiin ja isään.

Ranskassa pelätään homoseksuaalien adoptio-oikeuden johtavan homoparien hedelmöityshoitojen ja sijaissynnytysten sallimiseen. Pelkona on ulkomailla tehtävät hedelmöityshoidot, jonka jälkeen esim. ranskalainen naispari voisi palata lapsen kanssa Ranskaan ja adoptoida hänet kumppaninsa kanssa. Ranskassa monet keskustaoikeistolaisen UMP-puolueen edustajat ehdottavat avioliittolain muuttamista tai jopa sen mitätöimistä. Viimeksi avioliittolain muuttamista väläytti ex-presidentti Nicolas Sarkozy, joka käy parhaillaan UMP-puolueensa puheenjohtajakisaa.

Englannissa David Cameron on sanonut katuvansa homoavioliittolain sallimisen sekä sen läpi ajamisen. Hän sanoi, että jos hän olisi tiennyt millainen metakka tästä tulee lain sallimisen jälkeen, niin hän ei olisi äänestänyt lain puolesta. Cameron sanoi ajaneensa lakiehdotusta liian voimakkaasti, vaikka hän kannattaakin homoavioliittoja, niin silti hän katuu tapaa miten hän oli väkisin runnomassa sitä läpi.

Amerikassa Massachusettsin osavaltiossa homoavioliittojen laillistaminen on johtanut monenlaisiin ongelmiin.  Adoptio oikeudet on avattu homopareille. Lainsäädäntö on muuttunut, eikä avioliitto ole enää miehen ja naisen välinen, vaan merkitään henkilö A:n ja henkilö B:n väliseksi avioliitoksi. Avioliitto määritellään sukupuolettomaksi. Terveydenhuolto on muuttunut. Terveydenhuolto ei pidä homoseksin vaarallisia ja vakavia seksitauteja ongelmallisina. Massachusettsin osavaltio on erottanut joitakin lääkäreitä, jotka ovat ihan asiallisesti varoittaneet homoseksin aiheuttamista vakavista seksitaudeista. Massachusettsin osavaltiossa homoaktivistit ovat vainonneet kristillisiä kirkkoja, seurakuntia sekä yhdistyksiä. Homoparien keskuudessa parisuhde väkivalta on tilastojen mukaan korkeampaa kuin heteropareilla. Osavaltion lakia säätävät elimet ovat joutuneet sijoittamaan huomattavia summia homopari väkivallan ehkäisemiseen.

Amerikan senaatti äänesti 2011 äänin 93-7 lakiehdotuksen puolesta, joka sisältää säädöksen armeijan lainsäädännöstä kumota laki, joka kieltää sodomian ja seksin eläinten kanssa. Toukokuun 7. 2014 The Arizona Capitol Times julkaisi artikkelin, jossa sanotaan monien ihmisten haluavan homoavioliittolain hyväksymisen jälkeen avioliitto oikeuksien laajentamista koskemaan myös eläimiä ja laitteita kuten esim. tietokoneita. Monet muut luonnottomat vaatimukset odottavat aikaansa ja esille tulemista yhteiskunnissa, jotka ovat hyväksyneet ja laillistaneet homoavioliitot. He tulevat sanomaan, että koska homoilla ja lesboilla on oikeus avioitua keskenään, niin meillä tulee olla samat oikeudet lain edessä.

Trayce Hansen psykologi  sanoo, että homopari voi rakastaa lasta, mutta lapsi tarvitsee enemmän kuin rakkautta, eikä homopari ole hyvä valinta lapselle.

Tracey Hansen: " Jos yhteiskunta hyväksyy samaa sukupuolta olevien avioliiton, niin sen tulee myös hyväksyä muunlaiset avioliitot. Laillinen logiikka on yksinkertainen: Jos samaa sukupuolta olevien avioliiton kieltäminen on syrjintää, niin moniavioisen, monisuhteisen tai jonkin muun avioliiton kieltäminen on myös syrjintää. Näiden järjestelyiden emotionaaliset sekä psykologiset seurannaisvaikutukset olisivat tuhoisia lasten psyyken ja seksuaalisuuden kehitykselle. Varmasti homoparit voivat olla yhtä rakastavia kuin heteroparit, mutta lapset tarvitsevat myös muuta kuin rakkautta. Lapset tarvitsevat miehen ja naisen tunnusomaisia piirteitä ja heidän toisiaan täydentäviä ominaisuuksia vanhempina. Yli 5000 vuoden aikana kertynyt viisaus on todennut, että ihanteellinen avioliitto ja vanhemmuuden yhdistelmä koostuu yhdestä miehestä ja yhdestä naisesta. Ylimielinen piittaamattomuus ajan kanssa testatusta viisaudesta sekä lasten käyttäminen radikaaleina koekaniineina on riskialtista sekä katastrofaalista. Samaa sukupuolta olevien avioliitto ei ole lapsen parhaaksi. Vaikka tuntisimme empatiaa homoseksuaaleja kohtaan, jotka haluavat mennä naimisiin sekä kasvattaa lapsia, niin emme saa sallia myötätuntoamme heitä kohtaan ylittävän myötätuntoa lapsia kohtaan. Me emme saa sallia lasten häviävän kilpailussa, jossa vastakkain ovat homoseksuaalien halut ja kaikkien lasten tarpeet".

Hollannissa veljellisen rakkauden vapauden ja monimuotoisuuden puolueella (PNVD) oli tavoitteena alentaa seksuaalisten suhteiden alaikäisyyden raja 16:sta vuodesta 12 vuoteen. He olivat myös vaatineet lapsipornon sekä ihmisen ja eläimen välisen seksi laillistamista. Kaikki tämä tapahtui homoavioliittojen laillistamisen jälkeen.

Hollannin esimerkki osoittaa, että kun yhteiskunta hyväksyy luonnonjärjestyksen vastaiset asiat, niin se lisää vaatimuksia laillistaa pedofilia, ihmisen ja eläinten välinen seksi jne. Tällaisen luonnottomuuden vallassa olevat ihmiset tulevat vaatimaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, koska homoille ja lesboillekin on annettu oikeus avioitua keskenään, niin heilläkin tulee olla oikeus harjoittaa omaa seksuaalisuuttansa. 

Jos yhteiskunta haluaa pitää kiinni tasa-arvosta, niin lait ja rajat täytyy vetää ja asettaa sen mukaan mikä on luonnollisen järjestyksen mukaista. Jos tällaista linjausta ja rajausta ei tehdä, niin se merkitsee tuhoa ja epäjärjestystä yhteiskunnassa, jonka aiheuttaa luonnottomuus.  PNVD puolue on lakkauttanut toimintansa, mutta vaatimukset jäävät elämään omaa elämäänsä odottaen aikansa täyttämistä.

African Eye julkaisu julkaisi artikkelin syyskuussa 2014, jossa kerrottiin naisella olevan lesbosuhde oman biologisen tyttärensä kanssa. Äiti ja tytär sanoivat, että he edustavat uutta vähemmistöä ja he haluavat hyväksyntää. Kun luonnottomuus on jo hyväksytty, niin on varmaa, että myös tämän kaltaiset vaatimukset tasa-arvoisuudesta lain edessä tulevat lisääntymään.

Maailmassa on myös zoofiilejä (eläimiin sekaantuja), jotka taistelevat lakia vastaan saadakseen zoofilian laillistettua. Zoofiilit sanovat etteivät he halua pelkästään seksiä eläinten kanssa, vaan myös muodostaa suhteen eläimeen. Homoavioliittojen laillistamisen jälkeen zoofiilit tulevat myös vaatimaan tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta saada muodostaa laillinen seksisuhde eläinten kanssa. He voivat vedota yhdenvertaisuuteen lain edessä. Terve järki ja luonnonjärjestys sanovat, että ihmisen ja eläimen välinen seksi on luonnotonta sekä vääristynyttä seksuaalisuutta. Kun yhteiskunta on astunut sille polulle, jossa se hyväksyy luonnottoman järjestyksen (homoavioliitot), niin terve järki sokaistuu ja hyväksyy luonnottomuudet sekä seksuaaliset vääristymät.

Homoavioliittojen laillistaminen on vasta ensimmäinen askel homoliikkeille. He eivät tyydy siihen, vaan tavoittelevat enemmän. Suomalaisen sateenkaariperheet ry:n nettisivustolla on määritelmä siitä millaisia erilaiset sateenkaariperheet ovat. Sateenkaariperheet ry järjestää miten tehdä lapsia -tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Sateenkaariperheet ry määrittelee sateenkaariperheet seuraavalla tavalla: Ydinperheitä (naisparin tai miesparin), apilaperheitä (2 miestä + nainen, 2 naista + mies, miespari + naispari), ystäväperheitä (mies ja nainen yhdessä ilman parisuhdetta), transihmisten perheitä (monenlaisia erilaisia kuvioita), polyperheitä (useampi vanhempi, joiden välillä rakkaussuhteita).

Koska edellä olevat "perhemallit" ovat sateenkaariperhemallien määritelmiä, niin on varmaa, että tulevaisuudessa "yhdenvertaisuus" vaatimus tulee koskettamaan myös kaikkia edellä mainittuja "perhemalleja". Homoavioliitot ovat vain välitavoite, sillä seuraavat askeleet tähtäävät moniavioliittojen sekä muunlaisten suhteiden laillistamisen vaatimuksiin. Suomen kansalaisaloite sukupuolineutraalin avioliittolain laillistamiseksi pyrkii kumoamaan nykyisen avioliittolain määritelmän, jolla viitataan aviopuolisoiden sukupuoleen. Lakialoite ehdottaa, että lain ilmaus nainen ja mies korvataan sanoilla kaksi henkilöä. Tulevaisuuden vaatimukset pyrkivät mahdollistamaan moniavioliitot sekä erilaiset sekaparit.

Homoavioliittojen hyväksyminen avaa oven negatiiviselle kehitykselle, jota on vaikea pysäyttää, sillä se pyrkii pakottamaan yhteiskunnan hyväksymään yhdenvertaisuuden vaatimuksen kautta avio-oikeudet myös apilaperheille, polyperheille jne. Suurin osa sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyjistä sekä lainsäätäjistä ei ole tiennyt sitä mikä on ollut todellinen päämäärä tämän vaatimuksen takana. Tätä voi kutsua nimikkeellä ansa, jonka syöttinä on käytetty yhdenvertaisuutta, jonka perimmäinen tarkoitus on tuhota luonnonjärjestyksen mukaiset sukupuoliroolit. Sukupuolettomuuden korostaminen ei tuo yhdenvertaisuutta, vaan loukkaa kaikkein pahimmalla mahdollisella tavalla lasten oikeuksia.

Sukupuolineutraali avioliitto tuhoaa nykyisen ja perinteisen avioliittokäsityksen. Jokainen lainsäätäjä sekä sukupuolineutraalin avioliiton kannattaja osallistuu perinteisen ja luonnollisen mukaisen avioliiton tuhoamiseen. Seuraukset tulevat olemaan niin katastrofaalisia ettemme osaa edes vielä arvioida kaikkia negatiivisia vaikutuksia mitä tällainen päätös ja lainsäädäntö aiheuttaa yhteiskunnassa. Sen tiedämme, että lapset jotka ovat yhteiskunnan tulevaisuus tulevat kärsimään tästä kaikkein eniten ja pahiten.

Mikä on sinun päätöksesi?

Kiistämätön totuus on, että jokainen lapsi kaipaa ja haluaa kokea äidin ja isän läsnäolon. Adoptiolapsilla on sama kaipaus ja halu. Lapsen sisällä on biologinen tarve ja halu kokea äidin ja isän rakkautta. Olen varma siitä ettei kukaan halua jäädä muistetuksi historiaan henkilönä, joka hyväksyi lasten oikeuksien rikkomisen ja maahan polkemisen. Muinaiset kulttuurit, jotka ovat hyväksyneet samaa sukupuolta olevien suhteet ovat tuhoutuneet muuttaessaan luonnollisen järjestyksen luonnottomaksi. Olemmeko me ihmisiä, jotka toistavat historian virheet? Vai olemmeko me älykkäitä ihmisiä, jotka ovat oppineet historian virheistä, emmekä toista historian virheitä?

Jos tiedämme historiasta tiettyjen asioiden tuhoavan yhteiskunnan perustukset ja siitä huolimatta toistamme saman virheen, niin kyseessä on tyhmyys. Toivon sinun ymmärtävän sen mikä on todellinen ihmisoikeus kysymys ja että toimit estääksesi lasten oikeuksien rikkomisen ja maahan polkemisen. Sinä saat päättää tuetko luonnotonta vai luonnollista järjestystä. Minun valintani on luonnollinen järjestys, eli perherakenne, jossa lapsella on äiti ja isä.

 

Petri Paavola 27.7.2015

Lähteet:
cnsnews.com
drtraycehansen.com
gaymarriage.procon.org
massresistance.org
vcyamerica.org
telegraph.co.uk
dailymail.co.uk
theafricaneye.com
azcapitoltimes.com
addictinginfo.org
yle.fi/uutiset

eduskunta.fi
tahdon2013.fi
seta.fi
sateenkaariperheet.fi
Moraalinrappio

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker