Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Homoliike ja toisinajattelijoiden tuhoaminen


Suurin osa sukupuolineutraali avioliiton kannattajista ei tiedä homoliikkeen kampanjan päämääriä, jonka eräs puoli on toisinajattelijoiden tuhoaminen. Homoliikkeen kampanjan taktiikkaan kuuluu myös tunteiden manipulointi ja valheiden käyttäminen, että homoseksuaalisuus hyväksyttäisiin yleisesti ihmisen sydämissä. Kirjoitukseni ei ole vihapuhe tai propagandaa homoseksuaaleja vastaan, vaan homoliikkeen propagandan, keinojen ja menetelmien paljastaminen, jonka kautta homoliike on saanut masinoitua homoudesta asian, jonka suuri yleisö on hyväksynyt sydämissään.

Homoliike on aktiivisesti 1980-1990-luvulta lähtien pyrkinyt muokkaamaan ja muuttamaan ihmisten käsityksiä homoseksuaalisuudesta. Homoliikkeen keinot ja menetelmät ovat epärehellisiä, toisinajattelijoita syrjiviä ja loukkaavia, perustuvat osittain tietoiseen ja harkittuun valheelliseen tietoon. Nykypäivän sukupuolineutraali avioliitto on homoliikkeen kampanjan eräs päämääristä, joka perustuu homoliikkeen propagandaan sekä valheelliseen tietoon.

 

Sisällys:
Toisinajattelijoiden tuhoaminen
Homous ei ole synnynnäinen ominaisuus
Hyökkäys kristillisyyttä vastaan
Homouden syntymisen syyt
Kuinka Amerikka voittaa pelkonsa ja vihansa homoja kohtaan
Suuren valheen taktiikka


 

 

Toisinajattelijoiden tuhoaminen

Ymmärrämme paremmin homoaktivistien häiriökäyttäytymistä kun tiedämme mitä Marshall K. Kirk ja Erastes Pill kirjoittivat marraskuussa 1987 Guide lehdessä artikkelissa "The Overhauling of Straight America". Tätä artikkelia pidetään homoseksuaalisen liikkeen "raamattuna". Artikkeli tuo esille kuuden askeleen strategian kuinka toteutetaan propagandakampanja, jossa oma agenda tehdään hyväksytyksi ja tuhotaan toisinajattelijat suvaitsemattomina sekä pahoina ihmisinä. Artikkelin kuusi askelta ovat:

1. Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista

2. Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä

3. Anna myötämielisille perusteita

4. Esitä homot hyvinä

5. Esitä vastustajat pahoina

6. Rahoita kampanjaa

 

The Overhauling of Straight America: Myöhemmässä kampanjan vaiheessa homojen oikeuksien puolesta, kun homomainokset ovat tulleet arkipäiväisiksi niin silloin on aika olla kova jäljellejääneille vastustajille. Vastustajia tulee panetella ja herjata. Tämä on erittäin tärkeää, sillä syvälle juurtunut vihollinen nelinkertaistaa väärän tietonsa. Päämäärämme on tässä kaksinkertainen. Pyrimme vaihtamaan valtavirran omahyväisen ylpeyden ja homofobian häpeään ja syyllisyyteen. Pyrimme tekemään homouden vastustajista niin ilkeitä, että amerikkalaiset haluavat sanoutua heistä irti. Julkisuuteen tulee luoda kuvauksia kiihkoilevista homofobiikoista, joiden toisarvoiset piirteet ja uskomukset herättävät inhoa ihmisissä.

 

Homoliikkeen päämäärä on panetella homouden vastustajia. Homoliike pitää panettelua välttämättömänä, koska he sanovat vastustajien olevan katkeria sekä tuovan esille valheellista tietoa. Homoliikkeen päämäärä on toisinajattelijoiden tuhoaminen panettelun kautta, jonka tarkoituksena toisinajattelijat pyritään esittämään niin pahoina ihmisinä, että he herättävät inhoa suuren yleisön silmissä. Homoliikkeen panettelu perustuu valheelliseen tietoon. Ironista ja ikävää on se että homoliike syyttää toisinajattelijoita valheellisesta informaatiosta, vaikka se itse perustaa kampanjansa valheeseen.

 

Three characteristics distinguish propaganda from other modes of communication and contribute to its sinister reputation: 1) Relies on emotional manipulation - through desensitization, jamming and conversion; 2) Use lies, and 3) Subjective and one-sided. Tell our side of the story as movingly as possible. In the battle for hearts and minds, effective propaganda knows enough to put its best foot forward. This is what our own media campaign must do. parentsofgaychildren.org

 

Homolasten vanhempien nettisivulla on ohjeita, jonka mukaan propagandan tulee luottaa tunteisiin vetoavaan manipulointiin - turruttamisen, häirinnän ja käännyttämisen kautta, valheen käyttämiseen - subjektiiviseen ja yksipuoliseen. Homoseksuaalien tulee kertoa tarinansa niin liikuttavasti kuin se vain on mahdollista. Homoliikkeen kampanjan mukaan taistelussa sydämistä ja mielistä on käytettävä tehokasta propagandaa. Homolasten vanhempien nettisivun mukaan edellä olevat asiat ovat niitä asioita, joita heidän kampanjaansa täytyy sisältyä.

 

Moni voi ajatella, ettei homoliike käytä valheita päämääränsä saavuttamiseen, sillä viittaus valheeseen oli vain osoitus siitä miten kampanjoita tehdään, mutta homoliike ei käytä valheita, vaan pyrkii tuomaan homojen tarinat esille niin liikuttavasti kuin se on mahdollista. Totuus on kuitenkin se että homoliikkeen sanoman peruspylväät perustuvat valheelliseen tietoon, jota käyn läpi enemmän seuraavissa luvuissa.

 

Homous ei ole synnynnäinen ominaisuus

 

The Overhauling of Straight America:
Valtavirtaa edustaville pitää kertoa, että homot ovat kohtalon uhreja siinä mielessä, että useimmilla ei ole ollut milloinkaan valinnan varaa hyväksyä tai hylätä heidän seksuaalista mieltymystään. Sanoma täytyy lukea: Niin pitkään kuin homot voivat kertoa, että he ovat syntyneet homoksi, kuten sinä synnyit heteroseksuaaliksi tai valkoiseksi tai mustaksi tai älykkääksi tai atleetiksi. Kukaan ei petkuttanut tai vietellyt heitä; he eivät koskaan tehneet valintaa, eivätkä ole moraalisesti moitittavia. Mitä he tekevät ei ole tahallista, päinvastoin se on heille luonnollista.

 

Homoliikkeen propagandan valhe on tehdä homoseksuaalisuudesta synnynnäinen ominaisuus, jota se ei kuitenkaan ole. Lukuisat kaksosista tehdyt tutkimukset todistavat kiistattomasti ettei homoseksuaalisuus ole synnynnäistä. Kahdeksan laajaa tutkimusta identtisistä kaksosista Australiassa, USA:ssa ja Skandinaviassa viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta ovat päätyneet samaan lopputulokseen, ettei homouden syy ole synnynnäistä.

 

Identtisillä kaksosilla on samat geenit ja DNA. Heillä on samat olosuhteet kohdussa ennen syntymää ja he ovat kasvaneet samassa ympäristössä. Jos genetiikka tai olosuhteet ennen syntymää aiheuttaisivat homoseksuaalisuuden ja toinen kaksosista on homo, niin silloin myös toisen kaksosen pitäisi olla homo.

 

Tutkija Neil Whitehead on sanonut, että kaksosilla on identtinen DNA ja silloin homoseksuaalisuuden pitäisi olla 100% kaksosilla. Tutkimukset ovat paljastaneet kuitenkin aivan muuta. Tutkimukset osoittavat, että jos kaksonen on homoseksuaali, niin toisella kaksosella homouden mahdollisuus on 11% ja naisilla 14%. Koska identtiset kaksoset ovat aina geneettisesti identtisiä, niin geneettisyys ei määritä homoseksuaalisuutta. Whiteheadin mukaan kukaan ei synny homoksi.

 

Whitehead uskoo että homous syntyy erilaisista tekijöistä, asioista jotka tapahtuvat vain toiselle kaksosista sekä siitä kuinka kaksonen suhtautuu asioihin. Esimerkiksi toinen kaksosista saattaa altistua pornografialle tai seksuaaliselle hyväksikäytölle, jota ei tapahdu toiselle kaksosista. Kaksoset saattavat reagoida eri tavalla esimerkiksi tapahtumiin perheessä tai koulussa. Nämä yksilölliset vaikuttavat asiat ovat vallitsevia tekijöitä.

 

Whiteheadin mukaan ensimmäinen laaja ja luotettava kaksostutkimus tehtiin Australiassa (1991) sekä toinen laaja tutkimus USA:ssa vuonna 1997. Sen jälkeen Australiassa ja USA:ssa on tehty lisää kaksostutkimuksia sekä useita tutkimuksia Skandinaviassa. Kaksosrekisterit ovat nykyajan kaksostutkimuksen perusta. Ne ovat nykyään laajoja ja niitä on monissa maissa. Euroopassa on jättimäinen kaksosrekisteri, jossa on 600000 rekisteröityä tapausta. Australiassa on vähän yli 25000 rekisteri.

 

Merkittävä kaksostutkimus nuorten parissa osoittaa heikkoa geneettistä korrelaatiota. Vuonna 2002 Bearman ja Brueckner tutkivat kymmeniä tuhansia nuoria opiskelijoita USA:ssa. Homoseksuaalisuus lukemat identtisten kaksosten kesken osoittivat lukuja 7,7% pojilla ja naisilla 5,3. Whiteheadin mukaan kaksostutkimus todistaa sen kuinka vaihtelevaa seksuaalinen identiteetti voi olla.

 

Homouden sanominen synnynnäiseksi ominaisuudeksi on valheellista tietoa, joka on kumottu selkeästi ja kiistattomasti kaksostutkimuksissa. Tästä selkeästä totuudesta huolimatta homoliike sekä jotkut tutkijat väittävät homouden olevan synnynnäistä. Homoliikkeen agendan ensimmäiset peruspylväät perustuvat valheellisen tiedon varaan, sillä homous ei ole synnynnäinen asia. Edellisessä luvussa oleva viittaus homoliikkeen valheelliseen informaatioon tulee selkeästi esille väitteessä, että homoseksuaalisuus on synnynnäinen ominaisuus, jota se ei kuitenkaan ole.

 

Hyökkäys kristillisyyttä vastaan

The Overhauling of Straight America:
Kun konservatiiviset seurakunnat tuomitsevat homoja, niin me voimme tehdä vain kaksi asiaa, joiden kautta voimme saattaa uskovat homofobiikot hämmennyksiin. Ensimmäiseksi, voimme puheiden kautta liata moraalin. Tuemme julkisesti homoja maltillisempien kirkkojen kautta, nostaen esille mielemme mukaisia teologisia vastaväitteitä asettaen ne vastakkain raamatullisten tulkintojen ja opetusten kanssa sekä paljastamme vihan ja ristiriidat. Toiseksi, voimme heikentää homofobisten seurakuntien moraalista arvovaltaa kuvaamalla niitä vanhentuneiksi sekä ajastaan jäljessä oleviksi viimeaikaisten psykologisten havaintojen valossa. Instituutionaalista uskontoa vastaan täytyy asettaa sitä mahtavampi tiede sekä yleinen mielipide. Tällainen epäpyhä liitto seurakuntia vastaan on toiminut ennenkin sellaisissa asioissa kuten avioero ja abortti. Kun puhumme tarpeeksi avoimesti homoseksuaalisuuden yleisyydestä ja sen hyväksyttävyydestä, niin epäpyhä liitto voi toimia jälleen kerran.

Homoliikkeen menetelmät ovat todella kieroja, epärehellisiä ja ilkeitä. Homoliike pyrkii likaamaan Raamatun sanaa uskovien ihmisten moraalin nostamalla esille liberaaliteologien homoutta puolustavia mielipiteitä sekä osoittamalla kuinka psykologiset havainnot tukevat homoutta. Homoliike pyrkii muuttamaan Raamatun ilmoituksen homoseksuaalisuudesta positiiviseen ja sallivaan suuntaan käyttäen hyväksi liberaaliteologiaa, joka vääristelee Raamatun sanaa homoseksuaalisuudesta kuten myös monesta muustakin asiasta.

Homoliike pyrkii vääristämään Raamattuun uskovien ihmisten asenteet, niin että omantunnon kysymys ja Raamatun sanan totuuteen uskominen olisi vihan asenne sekä vihapuhetta, jota se ei kuitenkaan ole. Raamattuun uskova ihminen ei vihaa homoja, vaan rakastaa heitä lähimmäisinään, mutta uskoo Raamattuun, joka sanoo homouden olevan syntiä ja Jumalan tahdon vastaista seksuaalisuuden harjoittamista. Homoliike uskoo epäpyhän (epärehellisen ja valheellisen) liiton vaikutusvaltaan, jonka avulla homoliike pyrkii vääristelemään asioita sekä panettelemaan Raamattuun uskovia ihmisiä (ja muitakin ihmisiä, jotka pitävät homoutta luonnottomana asiana).

Homouden syntymisen syyt

Homoliike pyrkii tuomaan esille sen kuinka psykologiset havainnot ja tiede todistaisi homouden olevan synnynnäistä. Kaksostutkimukset ovat osoittaneet ettei homous ole synnynnäistä. The Center for Gender Wholeness (CGW) järjestö on auttanut homomiehiä eheytymään homoseksuaalisuudesta heteroksi. CGW:n jäsenillä on yhteyksiä mormonikirkkoon ja he sanovat CGW:n työn olevan psykologista ja että hyvä psykologia on harmoniassa evankeliumin periaatteiden kanssa. CGW ilmoittaa nettisivuillaan ettei mormonikirkko ole vastuussa CGW:n sivuista, eikä tue sitä. CGW tuo esille nettisivuillaan ettei se ole kytköksissä mormonikirkon kanssa, sillä CGW:n nettisivun sisältö edustaa CGW:n näkemyksiä, joka yksin on vastuullinen sivuston sisällöstä.

Minun mielestäni psykologia ei ole harmoniassa Jumalan sanan kanssa, koska Jumalan sana käsittelee Jumalan vanhurskautta ja syntiä, mutta psykologia ei tunne kumpaakaan edellä olevaa Jumalan sanan käsitettä. CGW:n havainnot homomiesten keskuudessa homoseksuaalisuuden syntymiselle kuitenkin kumoavat sen ettei homoseksuaalisuus ole geneettistä, vaan tiettyjen asioiden ja sosiaalisten ympäristötekijöiden seurausta.

CGW:n havaintojen mukaan äidit, sisaret, naisopettajat, lapsenvahdit ja muut naiset voivat haavoittaa poikaa monella tavalla. He voivat tukahduttaa pojan liiallisella ja ylenmääräisellä huolenpidolla. He voivat kontrolloida, hallita ja ylisuojella häntä sekä johdatella poikaa kokemaan naismaisia tuntemuksia ja ettei hän ole kelvollinen mieheksi.

CGW:n havaintojen mukaan monet homomiehet ovet kertoneet, että lapsuudessaan he kokivat outona sen millainen pojan pitäisi olla. He kokivat etteivät he ole samanlaisia muiden poikien kanssa. He kokivat olevansa erilaisia kuin muut pojat. Tällaista tilaa kutsutaan sukupuolen ristiriidaksi. Sukupuoli ristiriidasta kärsivä poika kokee ettei hän kykene saavuttamaan maskuliinisia ominaisuuksia ja piirteitä.

Pojan täytyy kyetä näkemään miehen roolimalli, jonka mukaisesti hän voi kasvaa ja kehittyä. Jos poika kokee sukupuolueettomuutta tai ristiriitaa koskien omaa sukupuoltaan, niin hän voi käydä läpi tuskallisen kipeän konfliktin siitä millainen miehen täytyy olla ja ettei hänestä koskaan voi tulla miestä. Kyvyttömyys ratkaista se miten pojasta voisi kehittyä mies johtaa hyvin usein homoseksuaalisuuteen.

CGW tuo selonteossaan esille muutamien tutkijoiden lausuntoja, jotka vahvistavat yllä olevat tiedot:

Sukupuoli identiteetin patologian historian mukaan naismaisuus ja krooninen äärimmäinen epämaskuliinisuus on paljon yleisempää homomiesten keskuudessa kuin heteromiesten keskuudessa. Lukuisat tutkimukset ja niiden tulokset osoittavat, että lapsuuden sukupuoli identiteetin häiriöt ovat kytköksissä aikuisiän homoseksuaalisuuteen. (Friedman, Richard, MD. (1988). Male Homosexuality: A Contemporary Psychoanalytic Perspective. Yale University Press)

Analyysien ja tutkimuksien mukaan miehillä ja naisilla, jotka ovat homoseksuaaleja on ollut lapsuudessaan paljon enemmän ristikkäistä seksuaalista käyttämistä kuin heteroseksuaaleilla. (Bailey, J. Michael, PhD, and Zucker, Kenneth, PhD. (1995). Childhood Sex-Typed Behavior and Sexual Orientation: A Conceptual Analysis. Developmental Psychology, vol. 31, No. 1.)

Vuonna 1901 venäläinen käyttäytymisen tutkija Ivan Pavlov havaitsi, että koiran voi ehdollistaa kuolaamaan soittamalla ovikelloa. Normaalisti koirat kuolaavat kun niille annetaan ruokaa. Pavlov soitti ensin ovikelloa ja antoi heti sen jälkeen koiralle ruokaa. Jonkin ajan päästä hän soitti pelkästään ovikelloa eikä antanut koiralle ruokaa, mutta siitä huolimatta koira alkoi kuolaamaan. Kun Pavlov yhdisti ovikellon äänen ruuan kanssa, niin hän kykeni herättämään fysiologisen kuolaamisreaktion koiralle. Tämä prosessi tunnetaan nimellä ehdollistamisen refleksi tai klassinen ehdollistaminen.

CGW:n havaintojen mukaan ihmistä voidaan ehdollistaa harrastamaan homoseksuaalisuutta, joka voi tapahtua seksuaalisen hyväksikäytön, lapsuusajan seksikokeilujen tai pornografian kautta.

CGW:n havaintojen ja tutkimuksien mukaan lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi johtaa sukupuolen ristiriitaan. Jotkut pojat, joita aikuinen mies käyttää seksuaalisesti hyväkseen pohtivat heidän omaa seksuaalisuuttansa. He voivat tietää, että miehen kuuluisi harrastaa seksiä naisen kanssa ja siksi se voi hämmentää heitä kun he näkevät, että aikuinen mies nauttii seksistä heidän kanssaan. Erikoisesti tämä hämmentää pojan mieltä jos pojan seksuaalisuus herää silloin kun mies käyttää häntä seksuaalisesti hyväkseen. Monet pojat, joita aikuinen mies käyttää seksuaalisesti hyväkseen kokevat valtavia syyllisyyden ja häpeän tunteita. Joidenkin kohdalla häpeä muuttuu negaatioksi maskuliinisuutta kohtaan, aiheuttaen heidät kokemaan, että on väärin olla poika.

Eräs ikävä ja traaginen piirre homoseksuaalisessa pedofiliassa on, että miehet jotka käyttävät seksuaalisesti hyväksi poikia johdattavat heidän uhrinsa homoseksuaalisuuteen sekä pedofiliaan. Todisteet osoittavat, että suuri osa homoseksuaaleista ja pedofiileistä ovat joutuneet lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi. Eräs huomattava löydös tutkimuksessa oli, että 46 prosenttia homomiehistä ja 22 prosenttia lesboista raportoivat kokeneensa itse seksuaalisen hyväksikäytön lapsena saman sukupuolen seksirikoksen uhrina. Kontrastina on että vain 7 prosenttia heteromiehistä ja yksi prosentti heteronaisista raportoi tulleensa hyväksikäytetyksi lapsena saman sukupuolen toimesta. (Marie, E. Tomeo et al., "Comparative Data of Childhood and Adolescence Molestation in Heterosexual and Homosexual Persons," Archives of Sexual Behavior 30 2001)

Journal of the American Medical Association julkaisu ja tutkimus 279:stä homo- ja biseksuaalimiehistä (joilla oli AIDS) ja heidän vertailuryhmästään toi esille, että yli puolet Aids-ryhmästä sekä kontrolliryhmästä kertoi olleensa sukupuoliaktissa miehen kanssa ennen 16 vuoden ikää ja arviolta n. 20 prosenttia oli ollut 10 vuoden ikäisenä tai alle sen. (Harry W. Haverkos, et al., "The Initiation of Male Homosexual Behavior," The Journal of the American Medical Association 262 July 28, 1989): 501)

David Finkelhor on tunnettu lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkija, joka on todennut tutkimuksissaan, että ne pojat, jotka olivat olleet miehen seksuaalisen hyväksikäytön uhreina olivat itse aikuisiässä neljä kertaa useammin homosuhteissa kuin pojat, joilla ei ole ollut samanlaista kokemusta. Sen lisäksi nuoret pojat ovat kertoneet homoseksuaalisuutensa johtuvan siitä, että mies on käyttänyt heitä lapsena seksuaalisesti hyväkseen. (Watkins and Bentovim, s. 316)

Edellä olevat asiat, jotka perustuvat luotettaviin tutkimuksiin ja tietoon todistavat kiistattomasti, että homoseksuaalisuus on opittu tapa ja valinta, ei geneettinen ominaisuus. Näihin tutkimuksiin perustuen voidaan myös sanoa, että homoseksuaalisuus on seksuaalinen vääristymä, jonka aiheuttavat tietyt tekijät. Homoseksuaali on hyvin usein tiettyjen haitallisten ja negatiivisten tekijöiden uhri, jonka seurauksena hän oppii toteuttamaan homoseksuaalista käyttäytymistä sekä valitsee homoseksuaalisen identiteetin.

Hyvin usein kuulen homoseksuaalisuuden synnynnäisen ominaisuuden puolesta puolustuspuheen, joka alkaa sanoilla, että minä olen ollut jo ihan pikkulapsesta lähtien homoseksuaali, sillä olen syntynyt homoksi ja siksi jo pikkupoikana olin kiinnostunut pojista. Edellä oleva puolustuspuhe ei ole todiste homoksi syntymisen puolesta, vaan on todiste ihmisessä olevan seksuaalisuuden heräämisestä, joka voi kohdistua omaan sukupuoleen, mutta sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä homoksi syntymisen kanssa.

Silloin kun poikalapsessa herää seksuaalisuus ja jos hän on esim. paljon tekemisissä muiden poikien kanssa, niin seksuaalinen uteliaisuus ja seksuaalinen lähestyminen voi kohdistua poikiin. Ei ole harvinaista, että pikkupojan ensimmäiset seksuaaliset tunteet tai kokemukset ovat kohdistuneet toiseen poikaan, mutta siitä huolimatta hän on hetero ja elää aikuisena miehenä onnellisena ja seksuaalisesti tyytyväistä elämää parisuhteessa naisen kanssa.

Monet ihmiset väärin perustein sanovat, että pikkulapsen seksuaaliset tunteet omaa sukupuoltansa kohtaan olisivat todiste homoksi syntymisestä. Ilmiö on hyvin tunnettu, sillä kun lapsen seksuaalisuus alkaa herätä, niin hän on kaikin tavoin vielä epäkypsä ilmaisemaan omaa seksuaalisuuttaan ja sen tähden hän voi leikkiä "lääkärileikkejä" joko oman sukupuolen tai vastakkaisen sukupuolen kanssa. Lapsena seksuaalinen tuntemus omaa sukupuoltansa kohtaan ei siis ole todiste homoksi syntymisen puolesta, vaan on seurausta lapsen seksuaalisuuden heräämisestä, joka on vielä epäkypsällä tasolla.

Tosin niin voi käydä, että lapsuuden seksuaalisista kokemuksista oman sukupuolen edustajan kanssa voi kehittyä opittu tapa ja valinta homoseksuaalisen elämäntavan harjoittamiselle. Hän ei ole kuitenkaan syntynyt homoksi, vaan on tehnyt valinnan toteuttaa homoseksuaalista elämäntapaa, koska hän alkoi harrastamaan seksileikkejä tai seksuaalista käyttäytymistä iässä, jolloin hänen seksuaalinen identiteettinsä oli vielä epäkypsä. Seksuaalisuus ja sen harjoittaminen kuuluu ihmiselle, joka on kypsä ja valmis ottamaan vastuuta omasta elämästään sekä sitoutumaan kestävään ja pysyvään parisuhteeseen.

Aikuisilla on vastuu lapsistaan ohjata ja neuvoa heitä elämään lapsen elämää ja fiksulla tavalla ohjata heitä pois sellaisesta käyttäytymisestä, mikä kuuluu vain parisuhteeseen miehen ja naisen välille. Jos aikuiset laiminlyövät tätä asiaa, niin se saattaa johtaa siihen, että heidän lapsensa voivat valita homoseksuaalisen elämäntavan lapsuuden epäkypsien kokemusten tähden.

Kuinka Amerikka voittaa pelkonsa ja vihansa homoja kohtaan

Marshall Kirk ja Hunter Madsen olivat 1990-luvulla homoliikkeen johtavia hahmoja siinä kuinka median kautta manipuloidaan suuri yleisö hyväksymään homoseksuaalisuus. He kirjoittivat kirjan nimeltään After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of gays in the 1990s. Marshall Kirk ja Hunter Madsen olivat Harvardin opinahjon käyneitä miehiä, joista tuli media manipuloinnin taktiikan asiantuntijoita.

Heidän kirjassaan After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of gays in the 1990s on seuraavanlaista homoliikkeen propagandaa, jonka tarkoituksena on tehdä homoseksuaalisuus hyväksytyksi suuren yleisön sydämissä:

The homosexual agenda can succeed by conversion of the average Americans emotions, mind, and will, through, a planned psychological attack in the form of propaganda to the nation via media (page 153)

Homoliike uskoo homoseksuaalisen agendan menestyvän käännyttämällä keskiverto amerikkalaisten tunteet, mielen ja tahdon psykologisesti suunnitellun hyökkäyksen kautta, joka tuodaan esille kansakunnalle mediassa propagandan muodossa. Homoliike pyrkii aktiivisesti manipuloimaan propagandan kautta ihmiset suopeiksi homoseksuaalisuudelle. Minkäänlaista asiaa ei tulisi ajaa sellaisella periaatteella, että tehdään suunnitelmallinen psykologinen hyökkäys ihmisen tunteisiin, mieleen ja tahtoon. Psykologinen hyökkäys on osoitus manipulaatiosta, jonka avulla pyritään väkisin käännyttämään ihmisiä sekä yritetään saada heidät muuttamaan mielensä. Homoliikkeen homoseksuaalisuus agenda on henkisen väkivallan käännytys- ja lähetystyötä, jonka tarkoitus on manipuloida ja aivopestä ihmiset uskomaan asioihin, jotka eivät perustu totuuteen, vaan valheeseen.

Propaganda relies more upon emotional manipulation that upon logic, since its goal is to bring about public change” (page 162)

Homoliikkeen propaganda luottaa enemmän tunteisiin vetoavaan manipulointiin kuin logiikkaan (faktoihin), koska sen päämäärä on saada aikaan julkinen muutos. Homoliike ei välitä totuudesta ja faktoista, sillä se pyrkii manipuloimaan ihmisiä tunteisiin perustuvan tiedotuksen kautta, ei tiedon kautta, joka perustuisi faktoihin.

Propaganda can be unabashedly subjective and one-sided, there is nothing wrong with this (page 163)

Homoliikkeen propaganda voi olla häpeilemätön subjektiivisesti ja yksipuolisesti (ei tarvitse olla totta), ja homoliikkeen mielestä siinä ei ole mitään väärää. Moraaliton ja yksipuolinen asioita vääristelevä tiedotus on väärää ja väärin, mutta moraaliton ihminen pyrkii hyväksi käyttämään valheellista tiedotusta saadakseen oman agendansa suosituksi ja hyväksytyksi ihmisten sydämissä. On sanomatta selvää, että tällainen taktiikka ja menetelmä on osoitus vääryyden vaatimuksista.

Homosexual agenda can succeed by “jamming” and “confusing” adversaries, so as to block or counteract the “rewarding of prejudice” (page 153)

Homoliikkeen propagandan mukaan homoseksuaalisuuden agenda menestyy kun vastustajille aiheutetaan häirintää ja sekaannusta, että voidaan estää tai kumota ihmisten ennakkoluulot homoseksuaalisuutta kohtaan. Häiriön ja sekaannuksen aiheuttaminen oman agendan ajamisen vuoksi todistaa ihmisen moraalittomuudesta sekä röyhkeästä ja vääryyden vallassa olevasta sydämen asenteesta.

Make victimizers look bad by linking to Nazi horror while helping straights to see gays as victims and feel protective towards them (page 221)

Homoliikkeen propaganda sanoo, että vastustajat pitää esittää pahoina ihmisinä linkittäen heidät samaan sarjaan natsien kauheuksien kanssa, joka auttaa ihmisiä näkemään homot uhreina, jolloin heille tulee suojelevia tunteita homoja kohtaan. Tällainen homoliikkeen taktiikka on todella kiero ja pahuuden kyllästämä, sillä monet homoutta vastustavat ihmiset ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka pitävät homoutta luonnottomana asiana, eikä heillä ole minkäänlaista sympatiaa natsismia kohtaan, vaan he tuomitsevat natsien kauhistuttavat teot. Homoliike pyrkii kaikin tavoin tuhoamaan toisinajattelijat, joka on osoitus siitä kuinka turmeltunut ja vääristynyt heidän mielensä on koska he ovat hinnalla ja keinolla millä hyvänsä valmiita demonisoimaan toisinajattelijoita oman agendansa tähden.

The Nazi story of “pink triangle as a symbol of victimization” should be a sufficient opening wedge into the vilification of our enemies (page 190)

Homoliikkeen mukaan tarina natseista ja uhriksi joutumisesta tulisi olla riittävä laukaisemaan ja käynnistämään toisinajattelijoiden parjaamisen. Kieron ja väärin kohdennetun tarinan kautta homoliike pyrkii lyömään väärän leiman toisinajattelijoihin, jonka tarkoituksena on saada aikaan parjauskampanja toisinajattelijoita kohtaan. Homoliike pitää toisinajattelijoita vihollisinaan. Homoliikkeen taistelu homouden hyväksymisen puolesta perustuu valheeseen ja toisinajattelijoiden parjaamiseen. Voiko olla olemassa alhaisempaa ja kierompaa tapaa esiintyä ihmisoikeuksien puolustajina, kun samaan aikaan valheen ja propagandan kautta pyritään tuhoamaan ja saamaan aikaan parjauskampanja toisinajattelijoita kohtaan?

Discourage anti-gay [dissent] by linking and calling all those that have opposing opinions to latent homosexuality (i.e., call people homophobic) (page 227)

Homoliike pyrkii lannistamaan homouden vastustajat linkittäen ja kutsuen heitä piilohomoiksi sekä kutsumaan homouden vastustajia homofobiikoiksi. Tämä homoliikkeen kiero ja mätä hedelmä on näkyvissä tänä päivänä, sillä homouden vastustajia syytetään hyvin usein piilohomoiksi sekä homofobiikoiksi, jonka tarkoitus on saada heidät lopettamaan homouden vastustaminen. Vanha kiero ja ivallinen taktiikka on valheen kautta pyrkiä samaistamaan ihmiset siihen mitä he vastustavat, että heidät saataisiin luopumaan vastustamastaan asiasta.

We argue that for all practical purposes, gays should be considered to have been born gay, even though sexual orientation, for most humans, seems to be the product of a complex interaction between innate predispositions and environmental factors during childhood and early adolescence” (page 184)

Homoliikkeen propagandan mukaan he väittävät kaikissa käytännön tapauksissa, että homot ovat syntyneet homoiksi, siitäkin huolimatta, että useimmilla ihmisillä seksuaalinen suuntautuminen näyttää olevan seurausta monimutkaisesta vuorovaikutuksesta synnynnäisten taipumusten ja ympäristötekijöiden välillä lapsuuden ja varhaisteini-iän aikana.

Homoliikkeen ihmiset tietävät sen, että homous ei ole synnynnäinen ominaisuus, vaan ympäristötekijöiden vaikutusta lapsuuden ja varhaisteini-iän kokemusten kautta, mutta siitä huolimatta he tuovat esille kuinka homous on synnynnäinen ominaisuus. Tällaista toimintaa voi hyvällä syyllä sanoa tietoiseksi ja tarkkaan harkituksi petokseksi, josta voidaan käyttää myös käsitettä valheellisen tiedon levittäminen. Tässä kohdassa voidaan puhua moraalin rappiosta, jonka seurauksena ihminen hylkää totuuden ja valitsee valheen saadakseen pitää kiinni omasta agendastaan. Tietämättömyys ei ole tuomittavaa, mutta ihminen joka tietää totuuden ja hylkää sen vaihtaen totuuden valheeseen on moraaliton valheessa eläjä. Tällaisella perustukselle perustuu homoliikkeen peruspylväät.

 All opposing disagreements to homosexual behavior is rooted in “Homophobia, Homohatred, and Prejudice” (page 112)

It is acceptible to call people “Homophobic” or “Homohaters” if they do not agree 100% with homosexual views, opinions, or behavior. (page xxiii)

Homoliikkeen propagandan mukaan kaikki homoutta vastustavat mielipiteet pitää esittää homofobiana, homovihana ja ennakkoluuloina. Homoliikkeen mukaan on täysin hyväksyttävää sanoa ihmistä homofobiikoksi tai homovihaajaksi jos hän ei hyväksy 100%:sti homoseksuaalisia näkemyksiä, mielipiteitä ja käyttäytymistä.

Homoliike esittää toisinajattelijat suvaitsemattomina ja pahoina ihmisinä. Homoliikkeen propaganda todistaa sen, että homoliike on suvaitsematon, sillä se ei siedä edes pientä vastalausetta homoutta kohtaan. Jos ihminen ihan aidosti kokee homouden olevan luonnotonta kun sitä vertaa miehen ja naisen seksuaaliseen suhteeseen, niin homoliike sanoo hänen olevan homovihaaja tai homofobiikko, vaikka toisinajattelija ei edes vihaa homoja, hän vain kokee sen olevan luonnotonta.

Homoliike toimii todella röyhkeästi ja suvaitsemattomasti, sillä ei se suvaitse pientäkään vastalausetta homoutta vastaan, ei vaikka se olisi perusteltua ja asiallista, kuten faktoihin perustava toteamus, ettei homous ole synnynnäistä. Tällaisen asian sanojaa syytetään homovihaajaksi. Yhteiskunta perustuu monenlaisiin arvoihin ja mielipiteisiin esimerkiksi politiikassa Kokoomus ja Vasemmisto joutuvat hyväksymään ja kunnioittamaan toistensa arvoja, vaikka niillä on eroa kuin yöllä ja päivällä. Jos Kokoomuksen ja Vasemmiston poliitikot syyttäisivät toinen toisiaan puoleensa vihaajaksi sekä harrastavan vihapuhetta, koska heillä on erilaiset arvomaailmat, niin se osoittaisi kuinka suvaitsemattomia he ovat.

Homoliike ei siedä edes tosiasioita ja se operoi valheen perustuksista käsin syyttäen niitä ihmisiä homofobiikoiksi ja homovihaajaksi (vihapuhe), jotka kokevat homouden olevan luonnotonta. Homoliike ja sen hedelmän aikaansaannos on perusteettomien syytösten esittäminen sekä valheen varaan rakennettu agenda. Homoliike syyttää ihmisiä suvaitsemattomiksi, vaikka homoliike on itse suvaitsematon. Homoutta kannattavat heterot ovat joutuneet homoliikkeen propagandan uhreiksi. He ovat propagandan uhreja, joka perustuu valheeseen.

Homoliikkeen menetelmä ja taktiikka on vahva ja voimakas retoriikka, joka sanoo homouden vastustamisen olevan ihmisoikeusloukkaus, syrjintää ja vihapuhetta. Homoliike ei hyväksy edes asiallista ja tosiasioihin perustuvia kannanottoja homoseksuaalisuuden negatiivisista vaikutuksista. Homoliike vastustaa sananvapautta, omantunnonvapautta, jotka ovat demokraattisen yhteiskunnan peruspylväitä. Homoliike puhuu suvaitsevaisuudesta, mutta homoliike halveksuu demokratiaa ja sananvapautta sekä omantunnonvapautta, koska se ei hyväksy pientäkään asiallista kritiikkiä homoseksuaalisuuden ongelmista (mm. terveyteen liittyvät sukupuolitaudit, joka on homoilla heteroita yleisempää).

Liike joka puhuu suvaitsevaisuudesta ja vapaudesta, mutta joka samalla rajoittaa muiden vapautta on tekopyhä liike. On uskomatonta kuinka homoliike on onnistunut sokaisemaan suuren enemmistön sydämet ja silmät, asettuen uhrin asemaan, puhuen vapaudesta, mutta tästä asemasta käsin rajoittaa muiden vapautta sekä käyttää valheellista informaatiota oman asiansa ajamiseen. Pelko joutua enemmistön pilkan kohteeksi on suurin syy miksi ihminen kannattaa asioita, joiden hän tietää olevan rakennettu valheen varaan. Pelko tekee ihmisistä pelkureita ja pelkuri hyväksyy petoksen.

Homoliikkeen kierot, epärehelliset ja kavalat toimintamenetelmät paljastuvat ikävällä tavalla siinä kun heidän propagandan kautta on lyöty negatiivinen leima toisinajattelijan otsaan. Tämän tarkoitus on häpäistä toisinajattelijaa, asettaa heidät kaiken kritiikin kohteiksi, johdattaa toisinajattelija vihan kohteeksi sekä lopulta toisinajattelija pyritään kokonaan hiljentämään, niin ettei hänen arvoillaan ole enää mitään merkitystä. Tällainen toiminta on kieroa, epärehellistä sekä pahuuden verhoamaa.

Homoliike pyrkii muuttamaan ihmisten käsitykset jatkuvan emotionaalisen ehdollistamisen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmisen tunnemaailma muutetaan myönteiseksi homoudelle, niin hän ei tarvitse enää perusteluita tai faktoja, sillä hänen myönteisestä tunteesta tulee hänelle totuus, vaikka se olisi ristiriidassa todellisen totuuden kanssa. Suunnitelmallinen manipulointi käyttää hyväkseen aina ihmisen tunteita. Jos ihmisen tunteet voitetaan oman asian ajamiseen, niin mitkään seikat ja faktat eivät enää uppoa ihmisen sydämeen, koska häntä johdatellaan tunteiden kautta, ei rationaalisuuden kautta, joka perustuu faktoihin.

Homliike kehottaa murtamaan valtamedian, että se hyväksyisi homouden, elokuvat ja TV-sarjat tulisi saada homoudelle myönteisiksi. Tavoite on saada mediassa näkymään homomainoksia, jotka esittävät homouden myönteisenä asiana. Tämä kaikki näkyy jo Suomessa.

Homokampanjan tavoitteet ja toimintamenetelmät ovat korruptoituneita, likaisia, kieroja sekä alhaisia. Homokampanja rikkoo suvaitsevaisuuden rajat sekä loukkaa ihmisarvoa järjestelmällisen vihakampanjansa kautta. He taistelevat oman ihmisarvonsa puolesta pyrkien lietsomaan vihaa niitä kohtaan, jotka eivät näe homoseksualismia luonnollisena seksuaalisuutena.

Homokampanja on ulottanut lonkeronsa kaikkialle. Se on soluttautunut kirkkoon muuttaen kirkon suhtautumisen homouteen, valtamedia ja kansan enemmistökin taitaa olla nykyään homoudelle myönteinen. Ihmiset ovat muuttuneet vihamielisiksi niitä ihmisiä kohtaan, jotka pitävät homoutta luonnottomana seksuaalisuuden harjoittamisena.

Homoliikkeen kampanjan hedelmää ovat seuraavat asiat, jotka nostetaan esille kun homoutta kohtaan esitetään asiallista kritiikkiä: rasisti, vihapuhe, suvaitsematon, ihmisoikeusloukkaus, viharikos jne. Todisteet kuitenkin osoittavat, että homoliike harjoittaa vihapuhetta sekä lietsoo vihaa niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät kannata homoutta.

Homoliikkeen agenda on myös toteutunut askel askeleelta Suomessa. Jokainen sukupuolineutraali avioliiton kannattaja on joko tietoisesti tai tietämättään kannattamassa homoseksuaalisuutta, joka on homoliikkeen toimesta manipuloitu epärehellisillä ja likaisilla keinoilla ihmisten sydämiin. Sinun kannattaisi miettiä, että kannattaako kannattaa asiaa, joka perustuu valheeseen ja jota masinoidaan epärehellisin keinoin?

Painotan vielä sitä, että minulla ei ole mitään homoseksuaaleja vastaan, sillä olen pelkästään tuonut esille homoliikkeen kavalan petoksen ja suunnitelman. Kaikki homot eivät ole tietenkään mukana homoliikkeen agendassa, mutta se on nähtävissä, että 1980-1990-luvulta Amerikassa alkanut homoliikkeen propaganda ja agenda on ulottanut lonkeronsa kaikkialle myös Suomeen. Olen itse seurannut noin 20 vuotta homoliikkeen etenemistä niin Suomessa kuin ulkomailla ja on selkeästi nähtävissä, että Suomen homoaktivistit (eivät kaikki) ovat askel askeleelta toteuttaneet 1980-1990-luvulta alkaneen homoliikkeen propagandan.

Suuren valheen taktiikka

Joseph Goebbels oli suuri natsien propagandapäällikkö ja suunnittelija. Hän sanoi: "Kerro valhe, kerro suuri valhe, toista se tarpeeksi usein, ja monet ihmiset tulevat uskomaan siihen".  Homoliikkeen kolme suurta valhetta ovat: Homoseksuaalisuus on geneettinen ja synnynnäinen ominaisuus, homo ei voi muuttua heteroksi ja homojen oikeudet ovat osaksi ihmisoikeusasia.

Synnynnäinen ominaisuus ohjaa ihmisen elämää, käyttäytymistä ja valintoja. Homoliike sanoo homojen olevan automaattisesti ohjattuja harjoittamaan homoseksuaalisuutta synnynnäisen ominaisuuden kautta. Kuten on aikaisemmin tullut esille luvuissa homous ei ole synnynnäinen ominaisuus ja homouden syntymisen syyt, niin homous syntyy tiettyjen haitallisten ja negatiivisten tekijöiden kautta, jonka seurauksena ihminen valitsee ja oppii homoseksuaalisen käyttäytymisen ja identiteetin. Kaksostutkimukset ovat osoittaneet ettei homous ole synnynnäinen ominaisuus. Väite että homoseksuaalisuus on synnynnäinen ominaisuus on ensimmäinen homoliikkeen suurista valheista.

Charles W. Socarides (M.D., President of the National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH) and a clinical professor of psychiatry at Albert Einstein College of Medicine) on sanonut, että yksi kolmesta hänen entisistä homoseksuaali asiakkaistaan on hylännyt homoseksuaalisuuden ja he ovat menneet naimisiin ja saaneet lapsia yhdessä vaimonsa kanssa. Raamattuun uskovien piireissä on paljon entisiä homoja, jotka ovat hylänneet homoseksuaalisuuden ja tulleet heteroiksi, osa heistä on mennyt naimisiin naisen kanssa ja heillä on lapsia. Väite joka sanoo ettei homoseksuaali voi muuttua heteroksi on homoliikkeen toinen valhe. Tämä tulee selkeästi esille edellä olevien esimerkkien kautta.

Kun ihminen syntyy, niin hänen sisällään olevat geenit määrittävät hänen rotunsa ja sukupuolensa. Homoseksuaalisuus on käytösmalli, joka syntyy tiettyjen haitallisten ja negatiivisten tekijöiden kautta, jonka seurauksena ihminen valitsee ja oppii homoseksuaalisen käyttäytymisen ja identiteetin. Homoseksuaalisuus ei ole homojen esittämän ihmisoikeuden peruste, jonka mukaan homo syntyy homoksi ja siksi se olisi ihmisoikeus kysymys, että hän saisi harjoittaa synnynnäistä taipumustaan. Kuten on tullut esille monta kertaa, niin homoseksuaalisuus ei ole synnynnäinen ominaisuus. Täten väite joka sanoo homouden olevan ihmisoikeuskysymys synnynnäisen ominaisuuden tähden on homoliikkeen kolmas suuri valhe. 

Minulla ei ole sydämessäni minkäänlaista homofobiaa tai halua syrjiä homoseksuaaleja, vaan puhun ja kirjoitan siitä mitä olen nähnyt ja mitä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana kun homoseksuaalien vaatimukset ovat alkaneet toteutua. Tuon esille muutamia negatiivisia asioita, joita homoseksualistien "tasa-arvo" vaatimus on saanut aikaan ja tulee saamaan aikaan.

Sukupuolineutraali avioliittolaki on homoaktivisteille vain välitavoite. Aikoinaan samaa sukupuolta oleville parille suunniteltiin rekisteröityä parisuhdetta. Monet rekisteröityä parisuhdetta kannattavat homoseksuaalit sanoivat, ettei avioliittoa tarvita, sillä rekisteröity parisuhde riittää. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan kun rekisteröity parisuhde hyväksyttiin, niin seuraava askel oli sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksyminen. Avioliitto-käsite pyritään poistamaan laista, jonka korvaa sukupuolineutraali avioliitto. Pyrkimys tulla kieltämään heteroseksuaalisuuteen perustuva valinta koskien uskonnollisten yhteisöjen työntekijä valintoja. Uskonnollisten yhteisöjen on palkattava homoseksuaalisia työntekijöitä ja heteroseksuaalisuus ainoana parisuhdemallina tullaan kieltämään, jonka korvaa sukupuolineutraali parisuhdemalli. Strategiaan kuuluu se että askel kerrallaan pyritään muuttamaan yhteiskunnan rakenteita toimimaan homoseksuaalisen, transsukupuolisuuden jne. arvojen pohjalta, jossa luonnottomasta pyritään tekemään "luonnollista". Suunnitelmaan kuuluu myös viharikoksen lain asettaminen, jonka mukaan homouden sanominen synniksi, vääräksi tai luonnottomaksi jne. tulee olemaan rangaistava viharikos.

Yhdenvertaiseen yhteiskuntaan kuuluu oikeus pidättäytyä tietyistä asioista omantunnonsyistä. Sukupuolineutraali avioliitto tulee johtamaan siihen ettei ihmisillä ole enää vapautta vedota omantunnonsyihin, sillä kaikkien ihmisten pitää hyväksyä homoseksuaalisuuden ja sukupuolineutraali avioliiton mukanaan tuomat asiat, vaikka ne ovat vastoin heidän arvomaailmaansa. Omantunnon vapaus tulee poistumaan, eikä kenelläkään tule olemaan oikeutta harjoittaa vapaasti omantunnon ääntä, jos se ei ole samassa linjassa homoseksuaalien tavoitteiden ja päämäärien kanssa.

Kaikkialla maailmassa homoliike on muokannut ja muuttanut ihmisten käsityksiä homoseksuaalisuudesta valheellisen informaation kautta. Sen lisäksi homoliike on onnistunut manipuloimaan ihmiset suhtautumaan vihamielisesti ja negatiivisesti niitä kohtaan, jotka uskaltavat sanoa homouden olevan luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista. Homoliike aloitti kulttuurivallankumouksellisen sodan 1980-1990-luvuilla, jonka pyrkimys ja päämäärä on saada yleinen hyväksyntä homoseksuaaliselle käyttäytymiselle. Propagandasota on onnistunut todella hyvin, sillä sen pauloihin on eksytetty iso osa ihmiskuntaa. Kiusallinen tosiasia homoliikkeen agendalle on se, että sen käyttämä valheellinen informaatio on koko ajan kaikkien nähtävissä, mutta agendan juju ja juoni on siinä, että kun kertoo suuria valheita tarpeeksi kauan, niin monet ihmiset tulevat uskomaan valheisiin.

Se mikä tekee tästä asiasta todella surullisen on se kuinka iso osa viranomaisia, päättäjiä, median edustajia jne. ovat hyväksyneet homoliikkeen valheellisen agendan pitäen homoutta synnynnäisenä ominaisuutena, vaikka se ei ole sitä. Yhteiskunnat joutuvat maksamaan kallista hintaa tämän asian kanssa, sillä valheen varaan rakennetut asiat aiheuttavat suuria katastrofeja.

Kysyn sinulta kysymyksen, että mihin sinä uskot ja kannatatko sinä sydämessäsi todennettua totuutta vai valheita koskien homoliikkeen kolmea suurta valhetta? Monet ihmiset pelkäävät asettua enemmistöä vastaan, siitäkin huolimatta että enemmistö uskoo valheita. Oletko koskaan ajatellut, että valheen varaan rakennettu asia on kuin kaivoon kannettu vesi, joka pysyy kaivossa vain vähän aikaa ja imeytyy kaivon läheisyydessä olevaan maaperään. Esimerkkini kautta haluan sanoa, että valheen varaan rakennetut asiat toimivat jonkin aikaa, kunnes ne pettävät ja aiheuttavat katastrofin. Haluatko sinä jäädä ihmisten muistoihin pelkurina ja sopulina, joka valitsi valheen ihmispelon tähden? Vai haluaisitko sinä jäädä ihmisten muistoihin ihmisenä, joka uskalsi seisoa totuuden puolella, vaikka hän oli vähemmistönä suurta enemmistöä vastaan? Tarkoitukseni ei ole synnyttää riitaa ja kaunaa ihmisten välille, vaan että miettisit sitä mikä on oikeata ja rehellistä ja että rakentaisimme elämämme ja arvomme totuuden ja rehellisyyden varaan, ei valheen varaan.

 

 

 

Linkkisuositukset:
Sukupuolineutraali avioliitto rikkoo lapsen oikeuksia
Sukupuolineutraali avioliitto
Adoptio ja sukupuolineutraali avioliittolaki
Tasa-arvoisen avioliittolain seuraukset
Homoavioliittojen negatiiviset vaikutukset
Moraalin rappio ja väärät valinnat
Tasa-arvo ja ihmisoikeus

 

Petri Paavola 27.7.2015

 

Lähteet:
Overhauling of Straight America
parentsofgaychildren.org
massresistance.org
liveleak.com
renewamerica.com
Homoseksuaalisuuden synty

 

 

 

 

eXTReMe Tracker