Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Kaksi sukupuolta ja sukupuolen poikkeamat

Helsingin Sanomat on eräs eniten ikiaikaisia ja luonnollisia arvoja alas ajava media Suomessa. Helsingin Sanomissa oli 19.11.2017 kirjoitus (linkkinä kirjoitukseni lähdeluettelossa), joka käsitteli muunsukupuolisia ja sukupuolineutraaliutta jne. Kun lukee tällaisia artikkeleita, niin ei voi kuin ihmetellä kuinka ihmiset eivät näe ja ymmärrä todellisuutta, vaan sen sijaan harvinaisten poikkeusten tähden pyritään romuttamaan perinteiset ja luonnolliset sukupuolirajat.

HS:n artikkelissa tuotiin esille kuinka sukupuolia on yleensä kaksi, mies (poika) ja nainen (tyttö). Artikkelin mukaan joskus voi kehittyä muutakin kun selvä tyttö tai poika. Artikkelissa tuotiin esille kuinka XX:n (tyttö) ja XY:n (poika) sijasta voi tulla XXY-, XO-, XYY- tai XXX-kromosomit. Artikkelin kirjoittaja teki tästä sen johtopäätöksen, että kromosomien perusteella sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

XXY-kromosomivirhe (Klinefelter-oireyhtymä) on noin yhdellä viidestäsadasta - tuhannesta vastasyntyneestä poikalapsesta. XXY-kromosomi pojilla on normaalia heikompi testosteronihormonin eritys, suuri osa XXY-kromosomi miehistä on hedelmättömiä häiriintyneen siittiöiden tuotannon vuoksi. Vaikka XXY-kromosomi pojalla on yksi ylimääräinen X-kromosomi, niin hän on kuitenkin poika, ei muunsukupuolinen tai tyttö.

XO-kromosomi poikkeavuus (Turnerin oireyhtymä) tytöillä aiheuttaa lyhytkasvuisuutta sekä murrosiänkehityksen puutteellisuutta. Turnerin oireyhtymän esiintyvyys on noin yksi 2 500 vastasyntyneestä tytöstä. Vuosittain Suomessa syntyy n. 10-15 Turner oireyhtymä tyttöä. Vaikka XO-kromosomi tytöltä puuttuu toinen X-kromosomi, niin hän on silti aivan normaali tyttö, ei muunsukupuolinen tai poika.

XYY-kromosomivirhe (Jacobsin oireyhtymä) on harvinainen, joka esiintyy ainoastaan miessukupuolella. Jacobsin oireyhtymässä voimakas pituuskasvu on tyypillistä sekä murrosiässä ja sen jälkeen esiintyvä akne. Oireyhtymä ei aiheuta lapsettomuutta ja XYY-miehet elävät normaalia ja hyvää elämää. XYY-kromosomi pojan yksi ylimääräinen Y-kromosomi tekee pojasta pojan, eikä hän ole muunsukupuolinen tai tyttö.

Yhdellä tuhannesta vastasyntyneellä tytöllä on ylimääräinen X-kromosomi. XXX-kromosomi tyttö on rakenteeltaan ja ulkonäöltään täysin normaali, mutta voi olla hiukan pitkäkasvuinen. Yksi ylimääräinen X-kromosomi ei tee XXX-tytöstä muunsukupuolista tai poikaa, sillä hän on tyttö.

Edellä luetellut kromosomivirheet ja poikkeamat eivät tee henkilöstä muunsukupuolista tai kolmatta sukupuolta, vaan hän on joko poika tai tyttö. Sukupuolia on vain kaksi.

HS:n artikkelissa kerrottiin kuinka tänä vuonna tehty kouluterveyskysely sukupuoli-identiteetistä peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista antoi tuloksen, jossa 5,6 prosenttia oppilaista koki olevansa sukupuoleltaan jotakin muuta kuin mitä virallisissa asiakirjoissa lukee. HS:n artikkeli toi esille kuinka on kyse vähemmistöstä, mutta lukujen olevan yllättävän suuria.

Nykyinen väärä suuntaus normaalien ja luonnollisten sukupuolisuuden rajojen rikkomisesta saa monet nuoret sekaisin ja pohtimaan sitä onko hän tyttö vai poika, onko hän vastakkaista sukupuolta, eikä olekaan sitä sukupuolta mihin kehoon hän on syntynyt. Kun ihmiselle aiheutetaan väärän propagandan kautta identiteetti-kriisi omasta luonnollisesta sukupuolisuudestaan, niin sitä voidaan kutsua myös termillä mielenterveysongelma tai sukupuolisuuden vääristymä, jossa ihminen alkaa hyljeksiä syntymässä lahjaksi saatua sukupuoltansa.

Kouluterveyskyselyn painotus oli oppilaan oma kokemus itsestään ja siitä mitä sukupuolta hän kokee olevansa. Nykyinen yhteiskunta rohkaisee lapsia ja nuoria haastamaan omaa itseään siinä kokeeko hän olevansa tyttö tai poika. Väärässä sukupuolikasvatuksessa sillä ei ole väliä kumpaa sukupuolta lapsi tai nuori on, koska se ratkaisee sukupuolikysymyksen miten nuori sen itse kokee. Jos tytöksi syntynyt kokee olevansa poika, ei tyttö, niin väärän sukupuolikasvatuksen periaatteen mukaan tyttö ei olekaan enää tyttö, vaan on poika.

On sanomatta selvää, että tosiasioiden ehdollistaminen kuten luonnollisen sukupuolen ehdollistaminen, jossa henkilö manipuloidaan uskottelemaan ettei hän olekaan tyttö, vaan poika saa aikaan valheellisen kokemuksen, joka johtaa siihen, että tyttö alkaa pitämään itseään poikana, vaikka hän on syntynyt tytöksi. Nykyinen yhteiskunta väärän sukupuoliopetuksen kautta ehdollistaa luonnollisen sukupuolen sanoen, että tytöksi syntynyt tyttö ei välttämättä olekaan tyttö, vaan voi olla poika. Kun tätä valheeseen perustuvaa ehdollistamisen manipulaatioita hoetaan tarpeeksi kauan, niin ihmiset sokeutuvat eivätkä näe enää tosiasioita, vaan valheesta, luonnottomuudesta ja vääristymästä tulee "totta" ja "luonnollista". Näin on käynyt Suomessakin. Homoseksuaalisuuden hyväksyminen oli ensimmäinen askel kohti muidenkin vääristymien hyväksymistä. Tämä vääristynyt kehitys ei pysähdy, sillä sukupuolettomuuden ja luonnottomuuden hyväksyminen haluaa romuttaa kaikki perinteiset, luonnolliset sekä ikiaikaiset luonnolliset arvot. 

HS:n artikkeli kannattaa kolmannen sukupuolen hyväksymistä Suomessa, koska kolmannen sukupuolen virallistaminen helpottaisi muunsukupuolisten ja intersukupuolisten asemaa, sillä intersukupuolisten sukupuoli ei ole yksiselitteinen.

Intersukupuolisuus on harvinainen sukupuolikehityksen häiriö, joka aiheuttaa sukuelinten ristiriidan sukurauhasten tai kromosomien määrittämän sukupuolen kanssa. Väestössä esiintyy intersukupuolisuutta noin 0,1-2%. Eläinkokeissa maatalouden torjunta-aineiden on havaittu aiheuttavan eläimille intersukupuolisuutta. Intersukupuolisuus on sukupuolikehityksen häiriö ja ristiriita, joka sekin on hyvin todennäköisesti ihmisten aiheuttama kun ihmiset altistuvat erilaisille myrkyille ja vaarallisille aineille, joita ihmiset käyttävät monin eri tavoin, jonka seurauksena todennäköisesti voi syntyä intersukupuolisia henkilöitä.  Nykyisen DNA-tutkimuksen avulla on saatu selville, että jokaisessa ihmissukupolvessa lisääntyy uusia mutaatioita, jotka aiheuttavat virheitä perimään, joka on eräs syy kromosomihäiriöihin ja on varmasti myös eräs intersukupuolisuuden aiheuttaja.

Suomessa syntyy vuosittain noin 70 Downin oireyhtymää sairastavaa lasta. Downin oireyhtymän sanotaan olevan yleisin kromosomihäiriö.

Downin oireyhtymän kromosomihäiriö ei tee Downin oireyhtymä henkilöstä erilaista sukupuolta, eikä muunsukupuolista, vaan hän on yhtä tärkeä ja arvokas ihminen kuin kuka tahansa riippumatta kromosomihäiriöstä. Intersukupuolisuuden kehityshäiriön sukupuolen ristiriitakaan ei ole syy määrittää kolmatta sukupuolta tai muunsukupuolista, sillä hänelläkin on kromosomihäiriö ja sukupuolikehityksen häiriö. Intersukupuolisiin henkilöihin tulee suhtautua kunnioittavasti ja arvostavasti kuten myös Downin oireyhtymä henkilöihin, mutta kyse ei ole kolmannesta sukupuolesta, vaan poikkeamasta ja häiriötilasta kromosomeissa ja ihmisen kehossa.

Syntymästä asti saatu häiriötila ja poikkeama ihmisessä ei tee ihmisestä huonompaa ihmistä, vaan hän on yhtä hyvä ja arvokas ihminen kuin kaikki muutkin ihmiset. Poikkeamat ja kromosomihäiriöt eivät kuitenkaan ole oikeutus romuttaa kahden sukupuolen rajoja, sillä ihan oikeasti on olemassa vain kaksi sukupuolta sekä sukupuolen poikkeamia kromosomihäiriötilan takia.

HS:n artikkeli käsitteli myös transsukupuolisuutta ja transvestiittejä positiivisessa valossa. Transsukupuolinen henkilö ei koe olevansa yhtä syntymässä lahjaksi saadun sukupuolensa kanssa, josta syystä hän kokee olevansa vastakkaista sukupuolta. Transsukupuolisella henkilöllä on mielenterveysongelma, koska hän ei hyväksy omaa luonnollista sukupuoltansa. Transsukupuolista henkilöä pitäisi auttaa ja tukea hyväksymään hänen luonnollinen sukupuolensa, jonka hän on saanut lahjaksi syntymässä.

Transvestiitti on henkilö, joka eläytyy voimakkaasti vastakkaiseen sukupuoleen. Transvestiitti pukeutuu mielellään vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin sekä pyrkii ilmentämään itsessään vastakkaista sukupuolta. Todellisuudessa transvestiitti kärsii mielenterveysongelmista, jota tulisi auttaa ja tukea hyväksymään kokonaan oma luonnollinen syntymässä lahjaksi saatu sukupuolensa.

HS:n artikkeli tuo esille vireillä tai suunnitelmissa olevia lakimuutoksia, joista ajankohtaisin on nimilaki. Seta ja transsukupuolisia edustava Trasek sekä muutama muu järjestö ovat ehdottaneet ettei nimiä jaettaisi enää naisten ja miesten nimiin.

Seta on Suomessa eräs voimakkaimmin esiintynyt taho, joka pyrkii romuttamaan perinteisiä ja luonnollisia arvoja. Intersukupuolisuutta esiintyy väestössä noin 0,1-2% ja tämän pienen vähemmistön kautta pyritään lobbaamaan sukupuolineutraalia ideologiaa sekä sukupuolien moninaisuutta, vaikka todellisuudessa on olemassa vain kaksi sukupuolta, joiden sisällä on poikkeamia kromosomihäiriöiden takia.

Yhteiskunnassa terve järki on hämärtynyt kun on uskottu valheellista propagandaa koskien ihmisen sukupuolisuutta. Mihin kaikki tämä tulee johtamaan? Setan kaltaisten tahojen päämäärä on se, että vähemmistön tulee hallita enemmistöä ja enemmistön tulee tanssia vähemmistön pillin mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalivähemmistöt, sukupuolen poikkeavuudet, transsukupuoliset jne. määrittävät uusiksi ihmisyyden ja seksuaalisuuden arvot. Mikä on tämän kaiken lopputulos? Henkinen pahoinvointi kasvaa, sillä valheellinen propaganda ei poista pahoinvointia, vaan lisää sitä. Silloin kun ihmisen sukupuoli-identiteettiä, sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta vääristellään, niin se automaattisesti johtaa lisääntyvään pahoinvointiin sekä ongelmiin.

Vääristyneen sukupuolisen identiteetin vallassa olevat ihmiset joutuvat toimimaan vastoin omaa luonnollista sukupuoli-identiteettiään eikä se koskaan voi johtaa hyvään lopputulokseen. Jos ihminen harjoittaa luonnotonta seksuaalisuutta, niin sekin johtaa ikäviin seurauksiin. Ketkä joutuvat kaikkein eniten kärsimään tästä valheellisesta hulluuden ideologiasta? Lapset, sillä lapsiin alkaa kohdistumaan paine toimia vastoin luonnollisia arvoja ja identiteettiä. Ihmiskunta muodostuu miehistä, naisista, pojista ja tytöistä sekä ainoa luonnollinen seksuaalisuus on miehen ja naisen välistä. Jos edellä olevaa luonnollista järjestystä muutetaan, niin se tulee johtamaan ikäviin seurauksiin.  
 

Linkkisuositus samasta aiheesta:
sokeutunut järki sukupuoli rajat

 Petri Paavola 25.11.2017

Lähteet:
hs.fi/sunnuntai
terveyskirjasto.fi/dlk00844
terveyskirjasto.fi/dlk01056
xyy-oireyhtyma
ylimaarainen-x-kromosomi-tytolla
medlineplus.gov
terveyskirjasto.fi/dlk00115
transtukipiste.fi

 

 

 

eXTReMe Tracker