Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Keisarin Messias dokumentin valheet

Amerikkalainen Raamatun tutkija Joseph Atwill väittää Rooman Flaviuksen suvun kirjoittaneen ensimmäisellä vuosisadalla Uuden Testamentin ja keksineen koko Jeesuksen tarinan. Joseph Atwill kirjoitti aiheesta kirjan nimeltään Caesar's Messiah.

Aiheesta on tehty myös videodokumentti nimeltä Caesar's Messiah The Roman Conspiracy to Invent Jesus, jonka alussa esitetään seuraavia ajatuksia. Kuka Jeesus oli? Onko hän historiallinen henkilö? Kuka kirjoitti evankeliumit ja miksi ne on kirjoitettu kreikaksi? Miksi evankeliumeilla on roomalaisuutta puoltava näkökanta?  Miksi uskonnon päämaja oli Roomassa?

Kautta historian Herraa Jeesusta ja Raamatun totuttaa vastaan on hyökätty erilaisten valheiden, löydösten ja tulkintojen kautta, mutta Caesar's Messiah (keisarin Messias) on yksi kaikkein alkeellisimmista valheista, jolla on yritetty vääristää Raamatun sanan totuus. Keisarin Messias kirjan ja dokumentin väitteet on helppo kumota, koska ne ovat mielivaltaisen absurdeja väitteitä. Kirjoituksessani käyn lävitse Caesar's Messiah videodokumentin vääriä väitteitä.
 

Sisällys:
1. Dokumentin henkilöt
2. Väärä johtopäätös
3. Flaviuksen suku
4. Josefuksen profetia
5. Valhe evankeliumien alkuperästä
6. Josefuksen Messias
7. Rooman katolinen "kristinusko"
8. Lisää valheita
9. Evankeliumi - euangelion
10. Pro-roomalaisuus
11. Profetia temppelin tuhoutumisesta
12. Historiallinen Jeesus
13. Aurinkojumala
14. Valheelliset myytit
15. VT:n varjokuvat täyttyvät UT:ssa
16. Ihmisen Poika ja temppelin tuhoutuminen
17. Flaviuksen kristityt
18. Typologia

 

Dokumentin henkilöt

Caesar's Messiah dokumentissa esiintyy muun muassa seuraavat henkilöt:

Kenneth Humpreys (historioitsija ja Jesus Never Existed kirjan kirjoittaja)  Hän sanoo ettei Jeesusta historiallisena ihmisenä ole koskaan ollut olemassa.

Prof. Robert Eiseman C.S.UL.B  Hän tuo esille, että Jeesuksen esittämä henkilö on kuin yhdistelmä monista sen aikaisista messiaanista johtajista.

Rod Blackhirst (uskonnollisten opintojen yliopiston lehtori, La Trobe Australia) - Blackhirstin mielipide; Meidän täytyy hylätä kaikki kristinuskon historian oletukset ja katsoa vain tekstiin ja ottaa huomioon kaikki mahdollisuudet ja tehdäksemme niin meidän täytyy uudestaan avata peli auki kokonaan.

Timothy Freke - Hän on sanonut; Uskoisitko että kristinusko on pakanuutta, jolla on vain eri nimi kuin pakanuus. Tämä on ilmiselvää.

D.M. Murdock/Acharya S - (Mystikko ja The Christ Conspiracy kirjan kirjoittaja - Hän on tuonut esille; Jotkut meistä sanovat että Jumalan Poika tuli juutalaiseksi mieheksi.

John Hudson (Kirjallisuuden analyytikko ja Goodbye Jesus kirjan kirjoittaja) Hän sanoi; Olemme (kristinuskossa) tekemisissä kirjallisuuden kanssa emme historian, joten vastaus on ettei ole olemassa historiaa Jeesuksesta henkilönä, vaan se on mielikuvituksen tuote ja luomus.

Joseph Atwill (Raamatun tutkija ja Caesar's Messiah kirjan kirjoittaja) Hän on tuonut esille; Julius-Claudius dynastian keisarit pitivät itseään jumalan asemassa, kunnes dynastia alkoi rappeutumaan ja vahingoittamaan Rooman valtakuntaa.

Jokaisella dokumentissa esiintyvistä henkilöistä on selkeästi hyvin negatiivinen asenne Raamattua ja kristinuskoa kohtaan. Heidän selkeä päämäärä on yrittää tuhota ja murskata Raamatun totuuden arvovalta. Se jää kuitenkin pelkäksi yritykseksi (alkeelliseksi ja erittäin huonoksi), eivätkä he kykene murtamaan ja tuhoamaan Raamatun sanan totuutta, koska se itse todistaa olevansa Jumalan sanaa sekä totuus.

Väärä johtopäätös


Caesar's Messiah dokumentti:
Kuolleen meren kääröjen henkilöt ovat hyvin sotaisia ja sotilaallisia ja he halusivat ajaa ulkomaalaiset pois Israelista, koska he olivat fundamentalisteja. Evankeliumin henkilöt ovat erilaisia he ovat pasifisteja (rauhaa rakastavia), jotka kääntävät toisen posken ja antavat keisarille sen mikä on keisarin. Kuinka tällainen liike kuten kristinusko sai alkunsa alueella jota Rooman sotilaat miehittivät, jossa oli juutalaisia kiivailijoita, jotka halusivat roomalaiset pois maasta. Kuinka se oli mahdollista.

Tutkimalla kahta tämän aikakauden pääteosta (Josefus: Juutalaisten sotia ja Uusi Testamentti) voimme nähdä niiden välillä hämmästyttävän yhteyden. Tietyt tapahtumat Jeesuksen palvelutyössä olivat hyvin samanlaisia kuin Rooman keisari Titus Flaviuksen sotilaalliset toimet. Keisarin sotatoimet jatkuivat 40 vuotta sen jälkeen kun Jeesus oletettavasti oli elänyt.

Nämä yhteydet johdattavat sanoinkuvaamattoman löydöksen tekemiseen, että keisarin suku (Flaviuksen keisari dynastia) keksi kristinuskon jättäen siitä todistukseksi dokumentteja.
 

Keisarin Messias dokumentin väite on typerä, virheellinen sekä suoranainen valhe, sillä se väittää Flaviuksen suvun keksineen kristinuskon.

Roomalainen historioitsija Cornelius Tacitus on kirjoittanut seuraavasti:

"Pysyvä huhu arveli keisari Neroa tämän tulipalon sytyttäjäksi. Voidakseen tukahduttaa huhun, hän syytti rikoksesta lahkoa, jota yleisesti vieroksuttiin sen jumalanpalvelustapojen vuoksi ja jonka jäseniä kutsuttiin kristityiksi. Nimi oli annettu heille erään Kristuksen mukaan, jonka prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ja naulitsi ristille Tiberiuksen hallitusajalla. Tämä vaarallinen lahko, jota olen kuvannut aikaisemmin, ei ole juurtunut vain Juudeaan, josta se on kotoisin, vaan myös itse Roomaan, jonne kaikki pelättävät ja häpeälliset asiat kerääntyvät ja löytävät sieltä kotinsa."

Historia todistaa kristittyjen (Herran Jeesuksen opetuslapset) olleen olemassa ennen Flaviuksen keisarillisen suvun valtaan nousua. Tacituksen todistuksen mukaan roomalaisilla oli historiallinen tieto Herrasta Jeesuksesta, jonka ristiinnaulitsemisen tuomion roomalainen prokuraattori pani täytäntöön n. 33 jKr. keisari Tiberiuksen hallituskaudella. Rooman historialliset lähteet todistavat Jeesuksen olleen historiallinen henkilö.

Roomalaisten historialliset lähteet todistavat kristinuskon syntyneen Herran Jeesuksen kuoleman jälkeen. Roomalaisen historioitsija Cornelius Tacituksen mukaan Rooma piti kristittyjä vaarallisena lahkona, joka vaikutti myös Roomassa keisari Neron hallituskaudella.

On olemassa ihmisiä, jotka kyseenalaistavat Tacituksen kirjoituksen koskien Jeesuksen olemassaoloa. Suurin osa heistä on ihmisiä, jotka ovat valmiita hinnalla millä hyvänsä kiistämään Raamatun totuuden ja Jeesuksen historiallisen olemassaolon. He ovat valmiita hyväksymään valheen, että saisivat sen kautta torjutuksi historiallisen todisteen Jeesuksesta.

He ovat hyvin samanlaisia ihmisiä kuin ne, jotka kieltävät holokaustin tapahtumat. On yhtä naurettavaa ja röyhkeää väittää ettei holokaustia koskaan tapahtunut kuin koittaa väittää että Tacituksen historiallinen todiste Jeesuksesta on väärennös eikä ole totta. Totuus on että Tacituksen historiallinen todiste Jeesuksen olemassaolosta ja ristiinnaulitsemisesta Pontius Pilatuksen toimesta Tiberiuksen hallituskaudella on totta.

Pontius Pilatus toimi Rooman prokuraattorina vuosina 26–36 jKr. Juudean maakunnassa. Tacituksen todiste Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ajoittuu aikaan n. 33 jKr. Merkittävää on että Tacituksen todiste Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta on yhtäpitävä UT:n tekstin kanssa, joka kertoo roomalaisen prokuraattorin Pontius Pilatuksen toteuttaneen Herran Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. Tacitus todistaa ja vahvistaa UT:n tekstin todeksi.

Tacitus toi esille samat asiat kuin mitä UT:n teksteissä oli mainiten vielä nimeltä Pontius Pilatuksen, joka toteutti Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. UT kertoo saman asian.Herran Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui Pilatuksen Juudean maaherran hallintakauden aikana.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen n. 33 jKr. oli yleisesti myös roomalaisten tiedossa. Se tarkoittaa sitä, että asia oli monien ihmisten tiedossa tapahtuneena tosiasiana, sillä muutoin Tacituskaan ei olisi sitä voinut kirjoittaa. On todella hienoa, että roomalainen historiankirjoitus tunnistaa Raamatun totuuden sanan mukaisen todistuksen. Se myös tarkoittaa sitä, että Jeesus on historiallinen henkilö myös Raamatun ulkopuolisten lähteiden mukaan.

Jotkut pyrkivät kyseenalaistamaan Tacituksen todistuksen siten, että emme voi olla varmoja siitä mistä lähteestä Tacituksen teksti on ja onko se luotettava.

Roomalaisena prokuraattorina Juudean maakunnassa ollessaan Pilatus oli vastuussa tekemisistään Rooman valtaapitäville (keisari - senaatti). Tähän vastuuseen kuului asioiden yksityiskohtainen selonteko esimiehilleen. Tätä kautta asia kulkeutui Roomaan jo heti sen jälkeen kun Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli tapahtunut. Myös sen aikaiset roomalaiset sotilaat ja upseerit, jotka palvelivat tapahtuman aikaan Juudeassa kertoivat siitä palatessaan Juudeasta takaisin Rooman valtakunnan alueelle. Asia oli laajasti tiedossa.

Jos Jeesusta ei olisi ollut olemassa, niin roomalainen historiankirjoitus ei tietäisi Hänestä mitään, eikä Hänestä ja Hänen ristiinnaulitsemisesta olisi kirjoitettu minkäänlaista todistetta roomalaiseen historiankirjoitukseen. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen löytyminen roomalaisesta historiankirjoituksesta todistaa Jeesuksen olevan historiallinen henkilö.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli erikoinen tapahtuma, joka jäi varmasti monien mieliin, sillä Hänen sanottiin olevan juutalaisten Kuningas (mitä Hän onkin). Tacituksen todiste on luotettava, sillä se kertoo juuri saman asian kuin UT:n teksti Jeesuksesta, Hänen ristiinnaulitsemisestaan ja kristityistä, jotka uskoivat Jeesukseen.

Jeesuksen pään päällä luki Hänen "rikoksensa", josta Hänet tuomittiin: "Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas". On täysin varmaa, että myös sen aikaisten roomalaisten sotilaiden ja upseerien mieliin jäi hyvin muistiin tapahtuma, jossa ristiinnaulitseminen syynä oli kuninkuus. Tämä vielä lisää asian saamaa laajaa julkisuutta ja huomiota. Hienoa tässä on on se, että Jeesus on kiistattomasti historiallinen henkilö myös Raamatun ulkopuolisten lähteiden mukaan.

Silloin kun ihminen ei halua uskoa Raamattua ja Jeesukseen olemassaoloon, niin on varsin kiusallista että historiasta löytyy todiste Jeesuksen olemassaolosta, jota ei ole kirjoittanut kristitty, vaan roomalainen historioitsija. Ihminen joka ei halua uskoa Jeesukseen historiallisena henkilönä kieltää kaikki historian viittaukset Herraan Jeesukseen. Siitäkin huolimatta vaikkei hän usko Jeesukseen historian henkilönä, niin sen on totta, sillä sen todistaa Raamattu ja roomalainen historiankirjoitus.

Osa tutkijoista sijoittaa Matteuksen evankeliumin kirjoittamisen tapahtuneen n. vuonna 50 jKr. joka on hyvin todennäköinen vaihtoehto sen valmistumisen ajankohdaksi. Jotkut tutkijat sijoittavat sen kirjoittamisen ajankohdaksi 60-65 jKr. Molemmat edellä esitetyt ajankohdat ovat aikaisemmin kuin Flaviuksen keisarillisen suku nousi valtaan Roomassa. Jotkut tutkijat virheellisesti sijoittavat Matteuksen evankeliumin syntyhetkeksi vuodet 100-110 jKr. Tämäkin tulkinta kuten myös edelliset osuvat eri aikakausille kuin Flavius suvun hallintakausi joka alkoi 69 jKr. ja päättyi 96 jKr.

On päivänselvää, että keisarin Messias dokumentin tekijöiden motiivi on valheellinen, mutta harvoin törmää näin alkeelliseen väärentämisen yritykseen. 

Flaviuksen suku


Caesar's Messiah dokumentti:
Dokumentissa esitetään kysymys että miksi Flaviuksen suku olisi ollut kiinnostunut luomaan uskonnon. Tähän kysymykseen dokumentti antaa virheellisen ja valheellisen vastauksen.

Koska Julius-Claudius dynastian aikana vallitsi täydellinen kaaos, niin siksi Flaviuksen suku otti Rooman valtakunnan hallinnan ja vallan omiin käsiinsä luoden kokonaan uuden ajattelutavan muutoksen.

Julius-Claudius dynastian keisarit pitivät itseään Jumalan asemassa ja rappeuttivat ja vahingoittivat Rooman valtakuntaa. Neron aikana valtakunnan rappeutuminen saavutti pohjalukemat ja Juudeassa juutalaiset alkoivat vastustamaan roomalaisia hallitsijoita.

Juutalaiset eivät palvoneet keisaria jumalana, eivätkä he alistuneet noudattamaan roomalaisen uskonnon jumalan patsas kulttia. Tämä oli iso ongelma roomalaisille.

Juutalaisten mukaan todellinen maailmanvaltias ei voinut tulla muualta kuin Israelista (Palestiina), koska heidän Pyhä Kirjansa kehotti odottamaan Messiasta, joka vapauttaisi Israelin ja palauttaisi sille vallan ja johtajuuden maailmassa.

Juutalaisen kirjallisuuden kuvaama Messias oli sotilas, jolla piti olla samoja ominaisuuksia kuin kuningas Daavidilla. Jumalan voiman kautta Daavid voitti jokaisen armeijan. Jos sinulla olisi Jumalan voima, niin voisit helposti tuhota Rooman armeijan. Juutalaisten messiaaninen liike kapinoi Roomaa vastaan.
 

Dokumentti koittaa perustella Flaviuksen suvun kirjoittaneen evankeliumit saadakseen rauhan sotaisten juutalaisten kanssa. Dokumentin ajatus on valheellinen, koska evankeliumit olivat jo olemassa ennen Flaviuksen suvun valtaan nousua.

On totta etteivät juutalaiset voineet palvoa keisaria jumalana, eivätkä he voineet palvoa jumalankuva patsaita, koska VT:ssa oli selkeä kielto, ettei Israelin kansa saanut tehdä jumalankuvia (epäjumalankuvia). Kts. linkki

Raamatun opetuksen mukaan kun Messias Herra Jeesus tulee toisen kerran takaisin, niin Hän perustaa maan päälle tuhatvuotisen rauhan valtakunnan, jota Hän itse johtaa Rauhanruhtinaana. Israelin kansa ei saa maailmanvaltaa, vaan Messias Herra Jeesus hallitsee maailmanvaltiaana tuhat vuotta maan päällä kansansa Ruhtinaana.

Raamattu ei opeta Messiasta sotilaana, vaan syntien Sovittajana, Pelastajana, Herrana sekä rauhanruhtinaana. Messias Herran Jeesuksen päämäärä on muuttaa ihmisen sydän Jumalan rakkauden ja totuuden kautta. Raamatun Messias ei ole sotilas, joka pyrkii sodan kautta alistamaan ihmiset valtaansa, vaan Rauhanruhtinas, joka Jumalan rakkauden ja totuuden voittaa ihmisen sydämet puolellensa.

Dokumentin esittämä messiaaninen liike oli selootit, jotka taistelivat aseellisesti Roomaa vastaan juutalaissodassa 66-73 jKr. Selootit ymmärsivät väärin VT:n opetuksen Messiaasta, siksi he tekivät Messiaasta sotaisan. Tämän seurauksena seloottien keskuudessa oli muutamia ihmisiä, jotka julistautuivat Messiaaksi, mutta todellisuudessa he olivat valhemessiaita.

Kaikki juutalaiset siihen aikaan eivät suinkaan kannattaneet selootteja, sillä heidän Jumalan palveluksensa oli vihan ja aggressiivisuuden vallassa. He purkivat vihaansa Roomaa vastaan messiaanisen sodan "oikeutuksen" kautta. Todellinen Messias (Herra Jeesus) muuttaa ihmisten sydämet Jumalan rakkauden ja totuuden kautta, ei sodan ja vihan kautta.

Dokumentti puhuu Israelin maasta Palestiinana, vaikka alue oli juutalaisten maa, eli Israelin maa. Palestiina sanan käyttämisen tarkoituksena on ylläpitää valhetta, että Israelin maa ei ole Israelin, vaan "alunperin" Palestiinan alue ja maa. Näen dokumentin Palestiina vihjailut antisemitisminä, sillä Lähi-idässä ei ole ollut koskaan Palestiinalaista valtiota. Kts. linkki

Josefuksen profetia


Caesar's Messiah dokumentti:
Messiaaninen liike sai toimintansa kautta aikaan tappioita roomalaisille. Roomalaiset pitivät liikettä todellisena uhkana, joka voisi levitä Juudeasta koko Israelin maahan, juutalaisiin yhteisöihin sekä myös muualle Rooman valtakunnan alueelle.

Rooman armeijan tuli lopettaa julmalla tavalla sen miehitysalueella esiintyvät kapinat ja levottomuudet. Flaviuksen suvun Vespanius ja Tiitus olivat sotilaita, jotka olivat yli vuosikymmenen ajan sotineet Rooman vihollisia vastaan. 

Vuonna 66 jKr. Flaviuksen suku aloitti aloitti sotatoimensa juutalaisia vastaan. Pohjoisessa ja Galileassa tuhottiin juutalainen kaupunki, jossa he vangitsivat juutalaiset kapinalliset. Yhdestä vangitusta kapinallisesta tuli myöhemmin kriittinen ajattelija kristinuskoa muodostettaessa.

He vangitsivat Josefus Mattiaan pojan, joka oli yksi kapinan juutalaisista johtajista. Josefus esittäytyi Flaviuksen suvulle profeettana. Josefus selviytyi hengissä kertomalla juutalaisten profetian, että Vespaniuksesta tulisi Rooman keisari. Josefuksesta tuli Flaviuksen suvun ystävä, joka taisteli juutalaisia kapinallisia vastaan.
 

Jotapata on muinainen linnoituskylä, jossa Josefus Mattiaan poika toimi yhtenä juutalaisten kapinallisten johtajana, kun he taistelivat Rooman armeijaa vastaan juutalaissodassa.

Linnoituskylä piti puoliaan monta päivää roomalaisia vastaan, mutta lopulta kaikki kapinalliset paitsi Josefus tekivät itsemurhan. Josefus antautui Vespaniukselle.

Rooman sotilaat kerääntyivät Josefuksen ympärille ja Tiitus pyysi isäänsä Vespaniusta säästämään Josefuksen hengen. Vespanius suunnitteli lähettävänsä Josefuksen Roomaan Neron luokse. Josefus pyysi yksityistä audienssia Vespaniukselta.

Josefus sanoi Vespaniukselle: "Tiedän juutalaisen lain kuinka minun pitäisi kuolla; mutta Vespaniuksen ei tulisi lähettää minua Neron luokse, koska sinä keisari olet ainoa mestarini, etkä vain minun, vaan maan ja meren sekä koko ihmisrodun."

Aluksi Vespanius epäröi, mutta hänen mielessään alkaa häämöttää ajatus jumaluudesta, keisariudesta ja valtakunnasta. Vespanius kysyy Josefukselta, miksi hän ei nähnyt ennalta Jotapatan tuhoa. Josefus sanoi, että hän tiesi sen, sillä hän oli profetoinut sen tuhoutuvan 47 päivän päästä. Kun Vespanius oli tutkinut asian ja tiedon siitä, että Jotapan linnoituskylä tuhoutui 47 päivän piirityksen jälkeen, niin armahti Josefuksen ja hänestä tuli Vespaniuksen ystävä.

Josefuksen "profetia" Jotapan kylän tuhoutumisesta ei välttämättä ollut ollenkaan profetia, sillä Josefus joukkojen komentaja kykeni laskemaan ja oli selvillä siitä kuinka monta päivää piiritys kesti ennen kylän tuhoutumista. Kyseessä saattoi olla kylmän laskelmoitu omatekemä "profetia", joka pelastaisi hänen henkensä.

Juutalaisissa profetioissa (VT:n Kirjoitukset) ei ole profetiaa, että Vespaniuksesta tulisi Rooman keisari. Josefus oli erittäin älykäs mies ja hän ymmärsi, että Vespanius oli suuro sotasankari, joka saisi itselleen helposti keisarin aseman, siksi hän puhutteli Vespaniusta koko ihmisrodun keisarina. Josefus ajatteli, että hän voisi päästä Vespaniuksen suosioon, kun hän imartelisi häntä keisari tittelin kautta.

Josefus onnistui aikeissaan täydellisesti. Uskon että Vespaniuksen sydämessä saattoi olla jo halu tulla keisariksi ennen kuin hän tapasi Josefuksen ja Josefuksen sanat ruokkivat lisää tuota salaista sydämen halua ja toivetta. Josefuksesta tuli Vespaniuksen ystävä, joka tunnetaan myös nimellä Josefus Flavius.

Dokumentin väite, että Josefuksella olisi jonkinlainen rooli kristinuskoa muodostettaessa on naurettava, sillä kristinusko oli jo olemassa ja vaikutti 30-luvun jKr. jälkeen Israelissa, josta se myös myöhemmin rantautui Roomaan.

Roomalainen historioitsija Cornelius Tacitus on kirjoittanut roomalaiseen historiaan kirjoituksen, että prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ja naulitsi erään Kristuksen ristille Tiberiuksen hallituskaudella. Pilatus toimi Rooman prefektinä Israelin Juudean maakunnassa vuosina 26-36 jKr.

Roomalaisen historian kirjoituksen mukaan Herran Jeesuksen ristiinkuolema on historiallinen tapahtuma, joka tapahtui yli 30 vuotta aikaisemmin ennen kuin Flaviuksen keisarillinen perhe nousi valtaan. Kristinusko syntyi Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen seurauksena helluntaipäivänä n. 33jKr. Kristinusko ja totuus Messias Herrasta Jeesuksesta oli ollut olemassa jo kauan ennen Flaviuksen suvun ja Josefuksen ystävystymistä. Dokumentin väitteillä ei ole mitään todellisuus pohjaa koskien kristinuskon syntyhetkiä.

Valhe evankeliumien alkuperästä


Caesar's Messiah dokumentti:
Vuonna 68 jKr. senaatti sai rohkeuden suistaa Neron pois vallasta, joka päätyi tekemään itsemurhan.

Vespanius oli pääehdokas keisariksi. Vespanius palasi sodan keskeltä ottamaan itselleen vallan ja siten Flaviuksen suvusta tuli keisarillinen suku.

Tiitus jäi sotanäyttämölle piirittäen Jerusalemia ja murskaten ja tuhoten sen jättämättä kiveä kiven päälle. Vuonna 70 Jerusalemin temppeli tuhottiin kokonaan, joka oli juutalaisille täydellinen laittomuus, koska se oli heidän Jumalansa temppeli.

Juutalaisten messiaaninen liike ei kuitenkaan lakannut olemasta. Kuolleen meren kääröissä on ainoa historiallinen todistus juutalaisesta väkivaltaisesta ja sotilaallisesta messiaanisesta liikkeestä.

Juutalaisten sota roomalaisia vastaan oli messiaaninen sota, siksi kuolleen meren kääröt eivät ole ainoastaan juutalaisen messiaanisen liikkeen uskonnollista kirjallisuutta, vaan myös sotakirjallisuutta Roomaa vastaan.

Roomalaisten piti kyetä kukistamaan sotaisa uskonnollisuus, joten he alkoivat vaikuttamaan siihen ja muuttamaan sitä. Roomalaiset ymmärsivät ettei juutalaista uskonnollisuutta voi tuhota, siksi piti luoda juutalaisuus, joka sopisi yhteen roomalaisen keisari-dynastian kanssa.

Tähän aikaan syntyi uusi kirjallisuus, nähden päivänvalon, joka esiintyi rauhaa rakastavana, jossa Jeesus Messias saarnasi ja käski kääntämään toisen posken.
 

Keisarin Messias dokumentissa sanotaan evankeliumien syntyneen vuoden 70 jKr. tapahtumien jälkeen. Dokumentin väite on, että Rooman keisariperhe synnytti kristinusko koittaen luoda sen kautta rauhaisan juutalaisen uskonnon. Dokumentin mukaan näin saataisiin juutalaissota loppumaan rauhaisin keinoin.

Kuten on edellä käynyt ilmi, niin kristinusko syntyi n. 33 jkr. eikä vasta vuoden 70 jKr. tapahtumien jälkeen. Tämän todistaa Raamatun sana sekä roomalainen historian kirjoitus (mm. Tacitus).

Dokumentin väitteen takana on ryhmä ihmisiä, jotka koittavat kaikin keinoin murtaa evankeliumin totuuden, siksi he ovat kehittäneet valheen ja tarinan evankeliumeista, joiden kirjoittajina olisi ollut Flaviuksen keisarillinen suku.

Apostoli Paavali kirjoitti kirjeensä Tessalonikan seurakunnalle vuosina 50-51 jKr. Roomalaiskirjeen kirjoittamisajankohta on n. 57-58 jKr. Jotkut sijoittavat galatalaiskirjeen kirjoitusajankohdaksi vuoden 49 jKr, ja toiset n. vuoden 58 jKr.

Markuksen evankeliumin kirjoittamisen ajankohdan on arvioitu olevan 45-46 jKr. tai 64-68 jKr. Luukkaan evankeliumi on kirjoitettu n. 63-64 jKr. Osa tutkijoista sijoittaa Matteuksen evankeliumin kirjoittamisen tapahtuneen n. vuonna 50 jKr. Minä itse pidän tätä hyvin todennäköisenä vaihtoehtona, vaikka jotkut sanovat sen tapahtuneen 60-65 jKr.

Kaikki edellä olevat evankeliumit sekä Paavalin kirjeet todistavat kiistattomasti, että evankeliumin tekstit olivat kirjoitettu monta vuotta aikaisemmin kuin mitä Caesar's Messiah dokumentti väitti niiden kirjoittamisen ajankohdaksi.

Ihmiset jotka katsovat Caesar's Messiah dokumentin voivat erehtyä luulemaan, että Flaviuksen keisarisuku olisi kirjoittanut UT:n sellaiseen muotoon kuin missä se nykyään tunnetaan. Dokumentin väärä väite on että Flaviuksen suku kirjoitti evankeliumit vuoden 70 jKr. jälkeisenä aikana. Varsinkin sellaiset ihmiset, jotka eivät tunne Raamatun sanan ilmoitusta, eivätkä usko edes Jumalaan hyvin herkästi eksyvät uskomaan Caesar's Messiah dokumentin valheita.

Edellä olevaan eksytykseen liittyen liitetään myös sellainen informaatio, että Karthagon kirkolliskokouksessa 397 jKr. lopullisesti virallisesti hyväksyttiin UT:n kaanon (nykyiset 27 UT:n kirjaa). On myös olemassa sellainen haerhakäsitys, että keisari Konstantinus perusti kristinuskon 300-luvulla.

Tutkimalla Raamatun omaa ilmoitusta sekä katsaus historiaan kertoo meille, että Flaviuksen suku ei kirjoittanut evankeliumia ja UT:n tekstejä, vaan Herran Jeesuksen opetuslapset. Samoin ymmärrämme sen, että kaikki UT:n tekstit olivat jo olemassa ennen kuin Karthagon kirkolliskokouksessa kaikki UT:n tekstit kanonisoitiin.

On hyvä aloittaa siitä mistä kaikki alkoi. Raamatullinen kristinusko syntyi Jeesuksen kuoleman jälkeen n. 33 jKr. kun Jumala vuodatti Pyhän Hengen alkuseurakunnan uskovien sydämiin helluntaina.

Apt 11:26 Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.

Raamattu sanoo, että Antiokian seurakunnassa opetuslapsia alettiin sanomaan ensimmäisen kerran kristityiksi. Orthodox Jewish Brit Chadasha juutalainen UT sanoo heitä kutsutun messiaanisiksi uskoviksi - Ma'aminim HaMeshichiyim (englanninkielinen translitterointi).

Apostolien teot on kirjoitettu n. 63 jKr., joka tarkoittaa sitä että siinä kuvatut tapahtumat ovat tapahtuneet aikaisemmin kuin se on kirjoitettu.

1 Kor 1:2 Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.

Gal 1:22 Mutta olin kasvoiltani tuntematon Juudean seurakunnille, jotka ovat Kristuksessa.

1 Tess 1:1 Paavali ja Silvanus ja Timoteus tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha!

Keisari Neron aikana Roomassa uskovia kutsuttiin kristityiksi.

Kaikki edellä esitetty todistaa sen että Raamatullinen kristinusko syntyi paljon aikaisemmin kuin edes keisari Konstantinus oli syntynyt. Rooman katolinen kirkko, eli kristinuskon valhejäljitelmä syntyi lähes 300 vuotta sen jälkeen kun Raamatullinen kristinusko oli jo syntynyt n. 33 jKr. Tämä myös todistaa sen, että kristillinen seurakunta oli ollut jo olemassa lähes 300 vuotta ennen Rooman katolisen kirkon syntyä.

Alkuseurakunta luki jo olemassa olevia kirjoituksia, joista tietysti ensimmäisenä oli Vanhan Testamentin kirjat. Sen jälkeen seurakuntaan levisi UT:n tekstit, joista viimeisin oli valmis vuonna 96 jKr.

Raamattu kertoo apostoleiden kirjeiden kiertäneen seurakunnissa, joka merkitsee sitä että jo hyvin varhain heidän kirjeensä olivat Jumalan seurakuntien luettavissa.

2 Piet 3:15 ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut;

Apostoli Pietari kirjoitti kirjeensä Vähä-Aasiassa ja Aasiassa oleville uskoville. Pietarin kirjoituksesta käy ilmi, että Paavalin kirjeitä luettiin Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa. Paavalin sekä Pietarin kirjeitä luettiin Vähä-Aasian ja Aasian seurakunnissa. Paavali kirjoitti UT:n kirjeensä vuosien 50-66 jKr. välisenä aikana. Pietarin kirjoitti UT:n kirjeensä vuosien 63-66 jKr. välisenä aikana. Herran Jeesuksen opetuslapset kirjoittivat Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit noin 50-64 jKr.

Tämä tarkoittaa sitä, että Flaviuksen suku ei voinut kirjoittaa UT:n tekstejä, koska UT:sta käy selkeästi ilmi, ketkä kirjoittivat UT:n tekstit. Caesar's Messiah dokumentti sanoo Flaviuksen suvun kirjoittaneen evankeliumit vuoden 70 jKr. jälkeen. Edellä valhe ja väite on helppo kumota, koska kolme evankeliumia sekä suurin osa UT:n teksteistä on kirjoitettu ennen vuotta 70 jKr. Caesar's Messiah dokumentin informaatio valheellinen ja väärä.

1 Piet 1:
1 ¶ Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,
2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.

Ilm 1:

3 ¶ Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!

4 Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä,

Kol 4:16 Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen.

Edellä olevat Raamatun kohdat todistavat meille sen että heti kun UT:n tekstit olivat valmistuneet, niin niitä levitettiin eteenpäin olemassa oleviin Jumalan seurakuntiin, josta ne levisivät kaikkialle missä oli Jumalan seurakuntia. Esimerkiksi Kleemens Aleksandrialainen (n. 150-n. 215 jKr. tunsi kaikki 27 Uuden Testamentin tekstit ja piti niitä Jumalan sanana.

Tämä tarkoittaa sitä, että Karthagon kirkolliskokouksessa ei syntynyt UT:n virallinen kaanon ensimmäistä kertaa, eikä Rooman katolinen kirkko ole synnyttänyt UT:n tekstejä. Karthagon kirkolliskokous kanonisoi UT:n kaikki 27 kirjaa, jotka olivat jo olemassa sekä olleet jo käytössä Jumalan seurakunnassa n. pari sataa vuotta ennen kuin Rooman katolinen kirkko syntyi. Keisari Konstantinus ei ole kristinuskon perustaja, sillä Herra Jeesus perusti Raamatullisen kristinuskon (usko Raamatun Jumalaan Herran Jeesuksen kautta) kuolemansa jälkeen n. 33 jKr.

Jumalan sana ja sen opetus on siis ollut koko ajan Jumalan seurakunnan käytössä kautta sen historian. Lukekaamme siis suurella innoituksella niitä samoja tekstejä, joita luettiin aikoinaan vanhan liiton seurakunnassa (VT) sekä myös alkuseurakunnassa (VT ja UT).

On päivänselvää ettei Flaviuksen suku kirjoittanut evankeliumeja, sillä tämä väite on valhe, joka on ristiriidassa monien historiallisten dokumenttien kanssa (myös roomalaisten historiallisten lähteiden kanssa).

Josefuksen Messias


Caesar's Messiah dokumentti:
Jos Flaviuksen suku kirjoitti evankeliumit, niin kuinka roomalaiset olisivat osanneet kirjoittaa juutalaista profeetallista kirjallisuutta.

Flaviuksen suku oli yhteistyössä juutalaisten älykköjen kanssa (mm. Josefus). Josefus saapui Roomaan ja hänestä tehdään keisarillisen suvun jäsen ja hän sai nimen Josefus Flavius.

Josefus alkoi kirjoittamaan juutalaissodan historiaa ja hän on aina ollut yhteydessä kristinuskon alkuperään ja syntyyn.

Josefuksen teksteissä on samankaltaisuuksia ja yhtäläisyyksiä evankeliumien kanssa. Se on voimakas todiste, että ne ovat samaa alkuperää. Josefuksen kirjoituksissa vanhan ja uuden testamentin profetiat täyttyvät. Alkuseurakunnan uskovat ymmärsivät tämän yhteyden. Itse asiassa kun Raamattu ensimmäisen kerran painettiin kirjaksi keskiajalla niin se sisälsi Josefuksen historian.

Josefus oli Flaviuksen suvun pääpropagandisti, joka kirjoitti että juutalaisten Messias oli Vespanius Flavius ja hänen dynastiansa. Josefuksen mukaan messiaaniset profetiat eivät ennusta juutalaista Messiasta, vaan Vespaniuksen, joka on keisari ja Kristus. Flaviuksen suvulle oli tärkeätä, että heidät nähtäisiin Kristuksena ja määriteltäisiin jumalallisina, sillä siten he voisivat  voimakkaina hallita ja johtaa alaisiaan.

Kun Flaviuksen suku sai vallan, niin heillä oli jo byrokratia valmiina, eli keisarillinen kultti, joka perustui ajatukseen, että keisari oli jumala. Huomionarvoista on että Rooman keisari kultti ja Kristus kultti astuivat histiorian näyttämölle hyvin samaan aikaan.
 

Keisarin Messias dokumentin tekijät tuovat esille sen, että muutamat juutalaiset Josefuksen johdolla olisivat kirjoittaneet evankeliumit. On todella röyhkeätä kuinka alkeellisen valheen kanssa dokumentin tekijät ovat liikkeellä, sillä esimerkiksi roomalaisen historioitsija Tacituksen kirjoittamassa historiassa mainitaan Jeesuksen ristiinnaulitseminen Pontius Pilatuksen ollessa prefektinä Juudean maakunnassa Tiberiuksen hallituskaudella. Tacitus toi myös esille, että kristittyjä pidettiin vaarallisena lahkona.

Josefuksella ei ollut mitään tekemistä evankeliumien kirjoittamisen kanssa. Josefus oli maanpetturi monien juutalaisten aikalaisten mielestä. Josefus oli ollut mukana juutalaisessa uskonnollisessa liikkeessä, jossa oli vaikuttanut monia valhemessiaita. Hänelle oli ihmisen julistaminen Messiaaksi tuttua jo ennestään. Tästä syystä hän väärin julisti Vespaniuksen Messiaaksi.

Raamatun (VT:n) kirjoitusten mukaan Messias on juutalainen Daavidin huoneesta (suku), joten Vespanius eikä kukaan muukaan pakana voi olla juutalaisten Messias.

Josefus ja monet muut ovat ymmärtäneet väärin VT:n profetioita. He tulkitsivat että mies Juudeasta tulisi hallitsemaan koko maailmaa. Tämän he virheellisesti tulkitsivat viittaavan Vespaniuksen ja Tiitukseen. Raamatun sanan todistuksen mukaan Messias Herra Jeesus Juudan heimosta ja Daavidin suvusta tulee hallitsemaan maailmaa tuhat vuotta ennen kuin Jumala luo Uuden Maan, Uuden Taivaan ja Uuden Jerusalemin.

Dokumentin väite evankeliumin syntyhistoriasta on valheellinen. Samoin koko dokumentin todistelu UT:n evankeliumeista ja siihen liittyvistä tapahtumista on virheellinen ja valheellinen. Messias Herra Jeesus oli astunut historian näyttämölle jo 40 vuotta aikaisemmin kuin keisarin Messias dokumentti väittää. Roomalaisen Tacituksen historiallinen todistus vahvistaa Raamatun totuuden Herran Jeesuksen ja kristinuskon olemassa olosta jo kauan ennen vuoden 70 jKr. jälkeisiä tapahtumia.

Rooman katolinen "kristinusko"


Caesar's Messiah dokumentti:
Rooman keisari kultissa oli vuotuisia juhlia, oma pappeus, jolla oli samoja piirteitä kuin kristillisellä kultilla.

Vespaniuksen noustua valtaan armeijan tuella heidän täytyi ratkaista juutalaisuus kysymys ja jollakin tavalla yhdistää Rooma ja juutalaisuus.

Vespaniuksen kuoltua hänen poikansa Tiitus aloitti prosessin isänsä jumalallistamisesta, joka oli hankala prosessi sillä vain Rooman senaatti kykeni antamaan ihmiselle tittelin, että hän on jumala.

Tiitus meni senaatin luokse osoittaen todisteet siitä että hänen  isänsä elämä oli ollut jumalallinen. Siihen sisältyi hänen sotaretkensä Juudeassa. Tähän aikaan evankeliumit kirjoitettiin koska evankeliumin teologisessa rakenteessa on Isä Jumala ja Jumalan poika, joka oli sitä samaa, josta Tiitus kertoi Rooman senaatille.

Senaatin hyväksyessä Tiituksen todisteet Vespaniuksesta tehtiin jumalallinen ja hänestä tuli jumala, joten Tiituksesta tuli jumalan poika.

Rooman keisarin jumalan palvonta loi Rooman katolisen kirkon rakenteen, jonka seurauksena pakanuus ja sen rituaalit ja symbolit tuotiin sisälle kristilliseen kirkkoon. Tästä kaikkein selvin esimerkki on se kuinka Rooman pakanallisen ylipappi kultin Pontifex Maximuksen tittelistä tuli myös paavin titteli.

Pakana ylimystöllä oli alkuperäinen piispan asema Rooman katolisessa kirkossa ja heistä tuli Rooman kirkon pappeja. Siellä missä vatikaani nyt sijaitsee on ollut pakanatemppeli, jossa juhlittiin ihmisjumalan kuolemaa ja ylösnousemusta, joka ei ollut Jeesus. Rooman kirkoissa näkyy Jeesus, mutta kun menet alas kirkon kammioihin, niin sieltä löytyy Mitra pakana jumala ja nämä kaksi ovat yksi ja sama asia.

Roomalainen salaliitto on keksinyt todella juonikkaasti kristinuskon. Paavi on Jumalan edustaja maan päällä. Nyt ei tarvita enää sotia ja rangaistuksia ihmisille, koska heitä pystytään hallitsemaan uskonnon kautta. Uuden kirjallisuuden syntyminen (Uusi Testamentti) oli asia jonka täytyi tapahtua roomalaisten vaikutuksella.
 

Keisarin Messias dokumentti koittaa perustella Rooman keisarin kultin olevan sama asia kuin kristinusko, koska Rooman keisarisuku Flavius on väitteen mukaan keksinyt kristinuskon. Tämän väitteensä tueksi dokumentti tuo esille, että Rooman keisari kultissa oli juhlia sekä oma pappeus aivan kuten kristinuskollakin on.

Itse asiassa Rooman keisari Konstantinus "kääntyi" kristinuskoon 300-luvulla, jonka seurauksena 390-luvulla Rooman valtion uskonnoksi tuli Rooman katolisen kirkon edustama "kristinusko". Rooman katolisen kirkon "kristinusko" ei edusta Raamatun uskoa, vaan pakanallista uskoa, jossa pakanallisille opeille annettiin kristilliset nimet. Kts.linkki

Dokumentin tekijät erehtyvät siinä kuten moni muukin, joka luulee Rooman katolisen kirkon edustavan aitoa ja oikeaa Raamatun uskoa. Rooman katolisen kirkon juuret ovat Babyloniassa ja muinaisissa uskonnoissa, jotka vaikuttivat Rooman valtakunnassa.

Dokumentti sanoo, että evankeliumit kirjoitettiin siihen aikaan kun Vespanius oli julistettu jumalaksi. Kuten on niin monta kertaa tuotu esille, niin Raamatun evankeliumit on kirjoitettu paljon aikaisemmin kuin 70 jKr. jälkeisten tapahtumien aikaan.

Vespanius Rooman jumala ja Tiitus jumalan poika kultilla ei ollut mitään tekemistä kristinuskon syntymisen kanssa, koska se oli syntynyt jo 40 vuotta aikaisemmin kun Vespaniuksesta oli tehty jumala (epäjumala).

Rooman keisarin jumalan palvonta on vaikuttanut Rooman katolisen kirkon syntyyn, mutta ei tietenkään kristinuskon syntyyn, koska Rooman katolinen kirkko ja aito Raamatullinen kristinusko on kaksi eri asiaa.

Vuonna 378 jKr. roomalainen piispa Damasus peri keisarilta uskonnollisena johtajana Pontifex Maximus ja Vicarius Christi arvonimet. Näin Rooman paavin istuimesta tuli Baabelista alkaneen ylipappi kultin perillinen. Tästä lähtien kaikilla Rooman piispoilla (paaveilla) on ollut nämä arvonimet.

Dokumentin mukaan Mitra pakanajumala ja Jeesus ovat yksi ja sama asia. Dokumentin väite Mitran ja Jeesuksen samasta alkuperä on väärä ja valheellinen.

Mitra-kultti oli persialainen kultti, joka rantautui Roomaan ensimmäisellä vuosisadalla. Mitra oli valon jumalav (aurinkojumala), jonka on sanottu olevan ihmiskunnan pelastaja ja lunastaja. Mitra-kultissa suoritettiin veriuhreja uhraamalla eläimiä esim. härkiä. Mitra-kultissa oli erilaisia vihkimysriittejä, joiden läpäisemisestä luvattiin pelastus ja kuolemattomuus.

Mitra-kultin palvontamenot suoritettiin salaisissa paikoissa, joissa laulettiin ylistystä Mitralle, tehtiin taikoja, syötiin uhrieläinten lihaa ja juotiin niiden verta. Kolme kertaa päivässä Mitra-kulttilaiset palvoivat Mitraa ja he viettivät viikkoseremoniaa auringonjumalan päivänä (sunnuntai). Tärkein päivä vuodesta oli joulukuun 25. päivän juhlapäivä. Mitra-kultin kannattajat uskoivat uhrisakramentin nauttimisen turvaavan heille ikuisen elämän.

Rooman katolinen kirkko määräsi ja keksi joulun (25.12) Jeesuksen syntymäpäiväksi, vaikka todellisuudessa Herra Jeesus syntyi syys-lokakuussa. Rooman katolinen kirkko on ottanut oppinsa ja juhliaan suoraan pakanuudesta.

Aito ja Raamatullinen kristinusko ei uhraa elämiä. Uudessa Testamentissa on veren syömisen kielto voimassa, eli alkuseurakunnan kristityt (Herran Jeesuksen opetuslapset) eivät syöneet eivätkä juoneet verta.

Mitra-kultti ja Raamatun Herra Jeesus on kaksi eri asiaa. Mitra-kultti on sielunvihollisen eksytys, mutta usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa on Jumalan pelastus ja syntien anteeksiantamus ihmisille.

Dokumentissa väitetään, että roomalainen salaliitto on keksinyt todella juonikkaasti kristinuskon. Roomalaisen historioitsija Cornelius Tacituksen mukaan kristinusko on syntynyt Jeesuksen kuoleman jälkeen (n. 33 jKr.). Tacitus kirjoitti, että kristityt (kristinusko) on vaarallinen lahko. Oikea ja aito roomalainen historiankirjoitus kumoaa keisarin Messias dokumentin naurettavat väitteet.

Lisää valheita


Caesar's Messiah dokumentti:
Uuden Testamentin tuottaminen ja levittäminen oli iso asia ja Flaviuksen suvulla täytyi olla apulaisia tässä projektissa. Heitä avusti sen aikaisen maailman rikkaimmat suvut. Eräs suku joka auttoi heitä toimi Egyptissä Rooman valtakunnan veronkerääjinä. Heillä oli voimakas motiivi avustamiseen ettei messiaaninen liike uhkaisi heidän asemaansa ja rikkauksiaan.

Eräs heistä oli Filon aleksandrialainen kuuluisa juutalainen teologi joka kirjoitti juutalaisten, kreikkalaisten ja roomalaisten uskomuksista.  Monet tutkijat ovat sitä mieltä että hänen kirjoituksensa muodostavat perustan kristillisille periaatteille. Hänen kirjoituksistaan voidaan löytää jokainen kristinuskon käsite. Filonin perhe halusi turvata rahansa ja oli siksi kietoutunut Flaviuksen suvun kanssa yhteistyöhön.

Eräs toinen vaikutusvaltainen henkilö oli prinsessa Bernike, joka oli Herodes suuren sukua Juudean hallitsijan sukua. Bernike mainitaan Uudessa Testamentissa joka tekee hänestä mielenkiintoisen henkilön.

Evankeliumit on kirjoitettu varsinaisesti Herodeksen, Aleksandrian ja Flaviuksen suvun toimesta. Heillä oli motivaatio luoda kristinusko ja juutalaisten asiantuntijoiden kautta he kykenivät saamaan aikaan tarinan joka oli profetioiden täyttymys. Jos tutkijat ovat oikeassa, niin yksi dokumentti, jonka he jättivät jälkeensä ovat evankeliumit.

Jos ajattelemme että nämä tekstit olivat silminnäkijöiden kirjoittamia, niin joudumme suuriin vaikeuksiin, sillä meillä on itse asiassa neljä tuntematonta dokumenttia, niitä eivät kirjoittaneet henkilöt, joiden mainitaan kirjoittaneen ne. Sillä tämä on pelkästään kirkon perinnettä että evankeliumit olisivat Matteuksen, Markuksen, Luukaan ja Johanneksen kirjoittamia. Tämä koko ajatus, että evankeliumit ovat luotettavia on pelkkää hölynpölyä.
 

Dokumentin tekijöiden valheet paisuvat kuin pullataikina. Valheella on sellainen taipumus, että se paljastuu aina totuuden edessä valheeksi. Dokumentin tekijät sanoivat, että oli heidän etujensa mukaista kirjoittaa Uusi Testamentti. Tutkimalla Uuden Testamentin sanomaa dokumentin tekijät jäävät kiinni monesta valheesta.

Kaikki kolme sukua olivat rahanahneita, jotka hyötyivät ja saivat lisää rahaa muiden kustannuksella. Herra Jeesus sanoi että rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Jos evankeliumit olisivat olleet roomalaisen keisarisuvun ja kahden varakkaan juutalaisperheen kirjoittamia, niin he tuskin olisivat kirjoittaneet itseään ja rikkauksiaan vastaan.

Kaikki kolme sukua elivät haureuden synneissä. Herra Jeesus sanoo evankeliumeissa haureuden syntien olevan kadotukseen johtavia syntejä. Jos evankeliumit olisivat olleet roomalaisen keisariperheen ja kahden juutalaissuvun kirjoittamia, jotka elivät haureudessa, niin he tuskin olisivat kirjoittaneet haureuden synneistä ja niiden johtavan iankaikkiseen kadotukseen.

Flaviuksen keisarisuku piti keisareitaan jumalina, joita tuli palvoa jumalina. Herra Jeesus sanoo evankeliumeissa, että ihmisen tulee palvoa ja kumartaa ainoastaan Raamatun Jumalaa (Kaikkivaltias Luoja Jumala). Jos evankeliumit olisivat olleet roomalaisen keisariperheen kirjoittamia ja suunnittelemia, niin he tuskin olisivat kirjoituttaneet ettei ketään muuta saa palvoa ja kumartaa Jumalana kuin Raamatun Jumalaa, koska he pitivät keisareitaan jumalina, joita ihmisten tuli palvoa ja kumartaa.

Nuo muutamat edellä olevat esimerkit UT:n teksteistä jo yksistään riittävät paljastamaan sen että dokumentin väitteet ovat valheita, joilla ei ole mitään tekemistä Raamatun totuuden kanssa. Dokumentin tekijät eivät usko Jeesukseen eivätkä Raamatun ilmoitukseen ja siksi he haluavat hinnalla millä hyvänsä romuttaa uskon Jeesukseen sekä kristinuskon totuuden. Siksi he kompastuivat mitä alkeellisimpaan vääristely yritykseen, jonka jokainen juoni ja valhe kumoutuu hyvin helposti.

Plinius nuorempi (Gaius Plinius Caecilius Secundus) Rooman kuvernööri Bitynia-Pontus nimisessä maakunnassa, joka sijaitsi nykyisen Turkin alueella. Plinius nuorempi kirjoitti kirjeen keisari Trajanukselle n. 112 jKr. koskien kristittyjä.

Pliniuksen kirjoitti, että hän oli kuulustellut kristittyjä ja määrännyt muutamia kristittyjä teloitettaviksi. Kirjeestä käy ilmi, että kristityt määrättiin palvomaan keisarin kuvaa ja Rooman jumalankuvia sekä kiroamaan Herran Jeesuksen. Kuka ei palvonut keisaria ja Rooman jumalia ja kironnut Jeesusta sai rangaistuksen. Pliniuksen kirjeestä käy ilmi, että osa tuomion saaneista teloitettiin. Pliniuksen kirjeestä käy ilmi myös se että varhaiset kristityt pitivät Jeesusta Jumalana, eivätkä suostuneet palvomaan Rooman jumalia.

Jos Rooman Flaviuksen keisariperhe olisi kirjoituttanut evankeliumit, niin siellä olisi käsky palvoa keisaria jumalana, koska se oli osa Flaviuksen suvun keisari-kulttia.

Pliniuksen historiallinen dokumentti tuo selkeästi esille sen etteivät varhaiset kristityt palvoneet keisaria jumalana. Jos keisarin Messias dokumentin väitteet olisivat totta, niin UT:ssa kehotettaisiin palvomaan keisaria Jumalana, eikä Herra Jeesusta. Koska UT:ssa kehotetaan palvomaan vain Raamatun Jumalaa Jumalana, eikä ketään muuta, niin tämäkin todistaa keisarin Messias dokumentin väitteet valheiksi.

Keisarin Messias dokumentissa sanotaan etteivät evankeliumit ole Matteuksen, Markuksen, Luukaan ja Johanneksen kirjoittamia, sillä se on pelkästään kirkon perinnettä, siksi koko ajatus, että evankeliumit ovat luotettavia on pelkkää hölynpölyä.

Keisarin dokumentin väitteet ovat hölynpölyä ja valhetta, sillä Raamattu (UT) itse todistaa, että sen alkuperä on Jumalasta ja että se on Jumalan sanaa.

Jos evankeliumit olisivat Rooman keksintöä, niin miten dokumentin tekijät selittävät esimerkiksi Paavalin kirjeet, joissa on paljon profeetallista sanomaa, joka on täyttynyt noin 2000 vuotta niiden kirjoittamisesta. Dokumentin tekijät ovat jättäneet huomioimatta esimerkiksi Paavalin kirjeet, sillä videossa ei otettu ollenkaan kantaa mistä ne ovat peräisin.

Otan esille vain muutaman Paavalin kirjeen profeetallisen ilmoituksen, jotka paljastavat meille että UT:n kirjat ja kirjeet ovat Jumalan sanan ilmoitusta ihmiskunnalle.

1 Timoteuskirjeen 4 luvussa apostoli Paavali kirjoittaa alkutekstin mukaisesti, että ihmiskunnan viimeisinä päivinä tapahtuu uskovien keskuudessa tapahtuu laaja-alainen uskosta luopuminen, joka johtaa riivaajahenkien oppien ja toiminnan hyväksymiseen; ihmiskunnan viimeisinä päivinä ihmiset hylkivät avioliittoa, pysyvää parisuhdetta; ihmiskunnan viimeisinä päivinä monet ihmiset hylkivät lihan syömistä. Kts.linkki

Nykyään monissa kirkoissa ja herätysliikkeissä on käynnissä suuri luopumus uskosta, jonka seurauksena ihmiset hyväksyvät kaikenlaista irstautta sekä riivaajahenkien toimintaa. Nykyään monet ihmiset hylkivät avioliittoa miehen ja naisen välillä (pysyvä parisuhde), harrastaen vapaita suhteita, ryhmäseksiä, homoseksuaalisuutta jne. Nykyään monet tutkijat kehottavat ihmisiä muuttamaan ruokailutottumuksiaan ja vähentämään lihan syömistä, koska lihan tuottaminen lisää haitallista ilmastonmuutosta. On jopa esitetty radikaalisti lihantuotannon laaja-alaista lopettamista.

Paavalin kirjeet ei ole hölynpölyä eikä ihmisen keksintöä, vaan Jumalan sanan totuutta sekä profeetallista ilmoitusta.

2 Piet 3:

3 ¶ Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan

4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."

5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta

Viimeisinä päivinä, eli lopunaikana ihmiset ovat pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka haluavat vaeltaa omien himojensa mukaan. Viimeisten päivien pilkkaajat ilkkuvat sillä, että Jeesus ei tule, vaikka kaikki Raamatun profetiat toteutuvat heidän silmiensä edessä ja myös Herra Jeesus tulee varmasti toisen kerran takaisin, niin kuin Raamattukin selkeästi asian ilmoittaa. Raamattu sanoo, että tämän maailman ruhtinas (saatana) on sokaissut uskottomien silmät, niin ettei heille loista Kristuksen kirkkaus. Ylpeys saa uskottoman pilkkaamaan Jeesuksen opetuslapsia.

Raamatun totuuden sanan taustaa vasten lopunaikana tulee pilkkaajia ilkkuen sanomalla ettei Jeesus tule. On todella merkittävää, että Jumalan sanan profetia pilkkapuheista Raamattua ja nimenomaan Jeesusta vastaan profetoitiin jo 2000 vuotta sitten. Jumala tiesi sen, että lopunajan ihmiset pilkkaavat Jeesusta sanoen missä viipyy Hänen tulemuksensa ja ettei Jeesus tule takaisin. Jokainen pilkkaaja, joka tuo esille ettei Jeesus tule takaisin vahvistaa Jumalan sanan profetian todeksi.

Raamatun sana (Jumalan sana) luokittelee Jeesuksen tulemuksen kieltämisen pilkaksi. Kannattaa huomioida tekstin ikä, joka on n. 2000 vuotta sitten kirjoitettu. Jumala näki edeltä kaiken sen pilkan mitä nykyään tapahtuu Jeesuksen ja Hänen tulemuksensa ympärillä. Jokainen pilkka Jeesuksen tulemuksesta vahvistaa 2 Piet 3:3-5 jakeet, eli todistaa Raamatun sanan olevan totta.

Raamatun opetuksen mukaan lopunaikana, ihmiskunnan viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia pilkkapuheinensa, jotka vaeltavat omien synnin himojensa mukaan. Pilkkaajat sanovat: Missä on Jeesuksen tulemus? - Jeesus ei tule takaisin jne. Raamattu antaa vihjeen miksi he pilkkaavat: He eivät ole tietävinään Jumalan luomistyöstä, eli he eivät halua uskoa Jumalan luomistyöhön. Miksi he eivät usko luomiseen? 1800-luvulla syntyi opetus ja ajatus evoluutiosta (valheopetus), jonka seurauksena moni omaksui tieteellisen maailmankuvan, jonka kautta monet ovat luulleet maailman ja universumin syntymisen olemassaolon tulleen ratkaistuksi. Tätä ennen jumalaton ihmiskunta uskoi luomiseen, joskin luomisesta oli monenlaisia virheellisiä käsityksiä, sillä ainoastaan Raamatussa on oikea opetus Jumalan luomistöistä.

Lopunajan ajoitus osuu siis aikaan, jossa jumalattomat ihmiset ovat hylänneet luomisuskon ja vaihtaneet sen toiseen uskoon, jonka he sanovat olevan tieteellinen evoluution mukainen "totuus" elämän ja universumin olemassaolosta. Ihmisestä on tullut valhetiedon takia ylpeä ja pilkkaaja. Ylpeys sydämessään lopunajan ihmiset pilkkaavat Raamattua ja Herran Jeesuksen opetuslapsia. Joka kerta kun pilkkaaja sanoo missä viipyy Jeesuksen tulemus tai Jeesus ei tule takaisin, niin pilkkaaja toteuttaa Jumalan profetiallisen sanan totuutta. Eikö olekin ihmeellistä, että pilkkaaja itse ylpeydessään todistaa Jumalan sanan olevan totta, sen sanan johon hän ei itse usko.

Evankeliumi - euangelion


Caesar's Messiah dokumentti:
Miksi evankeliumeja kutsutaan evankeliumeiksi. Tämä on kriittinen kysymys. Sana evankeliumi on kreikaksi euangelion, joka tarkoittaa hyvää uutista sotilaallisesta voitosta. Kenen sotilaallista voittoa me juhlimme evankeliumeissa. Näyttää siltä että juhlimme Rooman sotilaallista voittoa, sillä Rooma voitti juutalaissodat. Miksi kaikki evankeliumit juhlivat taisteluita jotka juutalaiset hävisivät, jos juutalaiset olisivat kirjoittaneet nämä evankeliumit.

Koska evankeliumit ilmoitettiin kreikaksi eikä arameaksi tai hepreaksi on ilmiselvä todiste sille että Jeesuksen seuraajat eivät niitä kirjoittaneet, sillä he puhuivat arameaa ja jos he olisivat olleet kalastajia tai tavallista kansaa, niin heillä ei olisi ollut taitoa kirjoittaa niitä.
 

Dokumentti vääristää evankeliumi (euangelion) sanan todellisen merkityksen, sillä se ei tarkoita hyvää uutista sotilaallisesta voitosta.

Kreikankielen sana euangelion tarkoittaa ilosanomaa ja hyvää uutista. Hepreankielellä sana on basar, joka tarkoittaa ilosanoma, hyvä uutinen, sanoma, viesti.

UT:n evankeliumi sana tarkoittaa ilosanomaa Messias Herran Jeesuksen voitosta koskien syntiä ja saatanaa. Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta uskomalla Herraan Jeesukseen on ihmisillä mahdollisuus saada synnit anteeksi ja iankaikkinen elämä. Tätä on evankeliumi.

Alunperin evankeliumit kirjoitettiin arameaksi ja hepreaksi, jonka jälkeen ne kirjoitettiin kreikaksi. UT:ssa sanotaan, että evankeliumi Jeesuksesta vietiin ensin juutalaisille ja sen jälkeen pakanoille. On tietenkin päivänselvää, että kun juutalaisia evankelioitiin ja evankeliumia kirjattiin ylös heitä varten, niin sen täytyi tapahtua hepreaksi ja arameaksi, sillä heprea oli juutalaisen uskonnollinen kieli ja aramea puhekieli. Kts. linkki

Raamatun kirjat eivät ole syntyneet pelkästään ihmisen käden kautta, sillä Raamatun todistuksen mukaan Raamatun kirjoittajat ovat kirjoittaneet Raamattua Jumalan Hengen johdatuksessa. Evankeliumien kirjoittajilla (Jeesuksen opetuslapset) oli kyky kirjoittaa evankeliumit, koska Jumalan Henki johdatti ja auttoi heitä tarkasti kirjoittamaan kaiken ylös.

Pro-roomalaisuus

Caesar's Messiah dokumentti:
Kristillinen kirjallisuus puoltaa kääntymistä pois juutalaisesta laista sekä tottelemaan roomalaista lakia.Tämä sopii täydellisesti Rooman propaganda tarkoituksiin.  On Jeesus rakkautta, joka on rauhaa rakastava ja kiertämässä ympäri Juudeaa puhumassa juutalaisille, mutta tämä oli sota-aluetta (Juudea oli sota-aluetta). Voit kysyä miksi sitä ei kuvattu sota-alueena.

Jeesus sanoi antakaa keisarille mikä keisarin on, jossa oli kyse rahasta. Kenen etu tämä oli.

Kaikki roomalaiset on kuvattu evankeliumeissa hyvässä valossa, he ovat pro-roomalaisia. Roomalaisia ei kuvata pahoina, vaan juutalaisista tehdään pahuuden voimia.

Evankeliumeissa juutalaiset koittivat estää jumalaisen suunnitelman toteutumisen tämä antaa meille vihjeen siitä, ketkä olivat evankeliumin todelliset kirjoittajat.

Evankeliumit ovat kirjallisuutta jonka loivat ihmiset jotka ovat harjaantuneet juutalaiseen kirjallisuuteen, mutta joiden arvot ovat roomalaisia.

Roomalaiset kannattivat antisemitismia ja siksi he kehittivät tarinan ihmis-Jumalasta Jeesus Kristuksesta joka näyttää siltä, että juutalaiset saivat aikaan hänen kuolemansa ja tämän takia juutalaiset ovat kärsineet antisemitismistä kautta koko historian.

Tällaisia kirjoituksia ei voi saada aikaan kuin hyvin koulutettu kirjallisuus ryhmä,  kuten oli Roomassa ja nämä kirjoitettiin Flaviuksen suvun keisaria varten. Joten on erittäin todennäköistä, että evankeliumit on kirjoittelu vertauskuvallisesti korottamaan Rooman keisaria.
 

Raamattu ei kehota kääntymään pois Jumalan laista, eikä tottelemaan roomalaista lakia. Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta vanha liitto kumoutui ja sen Jumalanpalvelusjärjestys, mutta esimerkiksi Kymmenen Käskyä jäivät sellaisenaan voimaan.

Itse asiassa Herra Jeesus kehottaa ihmisiä uskomaan Jumalaan ja Jumalan valtakunnan lakeihin ja asetuksiin, jotka Jumala on antanut ihmisille noudatettavaksi maan päällä. Messias dokumentin väitteet olivat taaskin valheellisia ja vääriä.

Neljä evankeliumia kuvaa hyvin selvästi, että roomalaiset olivat miehittäneet Israelin maan. Evankeliumit kuvaavat myös hyvin tarkasti ajankohdan missä historiallisessa ajanjaksossa Herra Jeesus eli. Evankeliumit kertovat, että Johannes Kastajan ja Herran Jeesuksen syntymän aikoihin Tiberius oli Rooman keisarina, Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, Herodes Galilean neljännysruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakonitiinmaan neljännysruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännysruhtinaana.

Keisarin Messias dokumentissa sanotaan: "Jeesus sanoi antakaa keisarille mikä keisarin on, jossa oli kyse rahasta. Kenen etu tämä oli." Dokumentti tuo keisarin raha tapahtuman esille siten, että kyseessä olisi Rooman keisarin vallan pönkittäminen, koska roomalaiset ovat kirjoittaneet evankeliumit.

Dokumentti erehtyy tässäkin kohtaa, sillä tässä kohden Jeesus tuo esille Jumalan suurempana auktoriteettina kuin keisarin. Fariseukset juonittelivat keskenään kuinka he saisivat Jeesuksen sanoissa solmituksi. Fariseukset lähettivät opetuslapsensa yhdessä herodilaisten kanssa Jeesuksen luokse kysymään onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei.

Herra Jeesus näki fariseusten pahuuden ja juonen ja käski näyttämään verorahaa. Jeesus kysyi kenen kuva ja päällekirjoitus tässä rahassa on. Fariseusten opetuslapsi ja herodilaiset sanoivat, että siinä on keisarin kuva. Herra Jeesus vastasi heille: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on."

Herran Jeesuksen vastaus oli että keisarille kuuluu se mikä on hänen ja Jumalalle kuuluu se mikä on Hänen. Herra Jeesus opetti evankeliumeissa Jumalan valtakunnan käskyjen ja lakien olevan maallisten lakien yläpuolella, koska Jumala on Kaikkivaltias Jumala ihmisen Luoja. Herran Jeesuksen vastaus ei korostanut keisarin valtaa, vaan Jumalan valtaa.

Keisarin Messias dokumentti väittää, että kaikki roomalaiset on kuvattu evankeliumeissa hyvässä valossa, eikä heitä kuvata pahoina, mutta juutalaiset kuvataan pahoina.

Keisarin Messias dokumentti jatkaa edelleen valheellista linjaansa. Evankeliumit tuovat esille, että kaikki ihmiset, jotka eivät usko Raamatun Jumalaa ovat synnin orjia, jotka tekevät pahoja tekoja. Evankeliumeissa kuvataan kaikki ne juutalaiset hyvinä ihmisinä, jotka uskovat Raamatun Jumalaa. Esimerkiksi Herra Jeesus sanoi juutalaisen Natanaelin olevan oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole.

Evankeliumeissa ylipapit ja fariseukset sanoivat, että jos koko kansa uskoo Herraan Jeesukseen, niin roomalaiset tulevat ja ottavat heiltä sekä maan että kansan. Edellä oleva kuvaus kuvaa roomalaiset pahoina valloittajina, jotka alistavat kansat ikeensä alle varastaen heidän maansa.

Keisarin Messias dokumentti väittää, että evankeliumeissa juutalaiset koittivat estää jumalaisen suunnitelman toteutumisen, joka antaisi vihjeen siitä, ketkä olivat evankeliumin todelliset kirjoittajat.

Jumalallinen suunnitelma oli Jumalan Pojan veren vuodattaminen ja kuolema ihmiskunnan syntien tähden. Evankeliumeista käy ilmi, että ylimmäinen pappi, papisto ja fariseukset olivat päättäneet tappaa Herran Jeesuksen. Juutalaiset eivät pyrkineet estämään Jumalan suunnitelmaa, vaan toteuttivat sen yhdessä roomalaisen hallinnon kanssa, sillä Rooman hallitessa Juudeassa juutalaiset olivat Rooman lakien alaisina ja siksi Pontius Pilatus oli se joka pani täytäntöön Jeesuksen kuoleman juutalaisten pyynnöstä.

Keisarin Messias dokumentissa sanottiin: "Evankeliumit ovat kirjallisuutta jonka loivat ihmiset jotka ovat harjaantuneet juutalaiseen kirjallisuuteen, mutta joiden arvot ovat roomalaisia."

Evankeliumin arvot korostavat koko ajan Jumalan valtakuntaa ja sen käskyjä ja lakeja. Evankeliumit toivat myös esille sen, että tämän maailman ruhtinaat ja valtiaat olivat saatanan ja synnin orjuudessa. Keisarin Messias dokumentti erehtyi jälleen kerran.

Keisarin Messias dokumentissa sanotaan: "Roomalaiset kannattivat antisemitismiä ja siksi he kehittivät tarinan ihmis-Jumalasta Jeesus Kristuksesta joka näyttää siltä, että juutalaiset saivat aikaan hänen kuolemansa ja tämän takia juutalaiset ovat kärsineet antisemitismistä kautta koko historian."

Se on totta, että roomalaiset kannattivat antisemitismiä ja Rooman katolinen kirkko levitti antisemitismin pahuuden sanomaa eteenpäin sen alkuaikoina ja vielä myöhemminkin. Herran Jeesuksen Jumaluus on profetoitu esim. Jesajan ja Miikan kirjassa. Herran Jeesuksen Jumaluuden tekstihistoria löytyy siis jo vanhasta testamentista, eikä se siten ole roomalaisten keksintö.

Keisarin Messias dokumentissa sanotaan: "Tällaisia kirjoituksia ei voi saada aikaan kuin hyvin koulutettu kirjallisuus ryhmä,  kuten oli Roomassa ja nämä kirjoitettiin Flaviuksen suvun keisaria varten. Joten on erittäin todennäköistä, että evankeliumit on kirjoittelu vertauskuvallisesti korottamaan Rooman keisaria."

Dokumentin tekijöiden ajatuksista paistaa läpi syvä inho Raamatun totuutta ja Raamatullista kristinuskoa kohtaan. Jos joku luulee ihan tosissaan, että evankeliumit kirjoitettiin korottamaan Rooman keisaria, niin hän on joko puusilmä tai patologinen valehtelija. Evankeliumien keskipiste on Jumalan valtakunta, Herran Jeesuksen sovituskuolema syntien anteeksisaamiseksi sekä parannuksen kautta Raamatun Jumalaan uskominen.

Profetia temppelin tuhoutumisesta

Caesar's Messiah dokumentti:
Jeesuksen tarina tapahtui kuitenkin muutamia vuosikymmeniä ennen Flaviuksen suvun valtaannousua. Miksi Flaviuksen suku teki tarinan juutalaisesta Messiaasta, joka ei ollut edes heidän omalta aikakaudeltaan. Evankeliumeja aikaistettiin todella tarkasti. Jeesuksen palvelutehtävä alkoi noin 30 jKr. eli 40 vuotta ennen Jerusalemin temppelin tuhoa. Jeesuksen palvelutehtävä ja pääsiäinen 33 jkr. joka on 40 vuotta aikaisemmin Rooman ja juutalaissodan loppua joka tapahtui pääsiäisenä 73 jKr. kuuluisassa Masadan taistelussa.

Evankeliumit aikaistettiin Pontius Pilatuksen aikakauteen (26-36 jKr. hallitsi). He (flaviuksen suku) aikaistivat ja asettivat tarinan heidän vihollistensa aikakauteen (Julius-Klaudius suku). Joten sukupolvi toisensa jälkeen kuten kristilliset ja maalliset tutkijat tutkivat Julius-Klaudiuksen aikakautta evankeliumien syntyajaksi. Mutta evankeliumit ovat viittauksia temppelin tuhoutumiseen (70 jKr.) kaikkein järkevin vastaus että nämä tekstit on kirjoitettu temppelin tuhoutumisen jälkeen Flaviuksen suvun hallintakaudella dynastian muuttumisen jälkeen (julius-klaudius muuttui Flaviuksen suvun hallintaan).

Neljäkymmentä vuotta jälkeen kirjoitetut evankeliumit selittäisivät miksi monet Jeesuksen profetiat täyttyivät juuri neljässä kymmenessä vuodessa.

Dokumentissa sanotaan. Joseph Atwillin kirjassa keisarin Messias sanotaan että evankeliumit tehtiin Rooman propagandaksi ja Rooman ja juutalaissodan loppumiseksi Flaviuksen suvun hallituskaudella. Jos alat palvomaan Jeesusta niin silloin todella palvot keisaria valepuvun kautta. Näin Flaviuksen suku sai aikaan sen, että juutalaiset olisivat palvoneet keisaria jumalana antaen heille Jeesuksen Kristuksen, Messiaan, joka olisi enemmän roomalainen . Mutta onko Jeesus todella historiallinen henkilö ja mistä Hän on peräisin?

Mysteeri alkaa jo Hänen nimestään. Kreikaksi Jeesus tarkoittaa Pelastajaa ja Kristus tarkoittaa Messiasta. Nämä kaksi sanaa ovat tärkeitä juutalaisuudessa ennen kuin Jeesus oli olettavasti olemassa. Päähenkilöt Raamatussa juutalais-kreikkalaisuudessa kutsuttiin jo nimellä Kristus. Joten se ei ollut mitenkään ainutlaatuinen nimi tai henkilö, joka yhtäkkiä ilmestyisi.
 

Ihminen joka ei usko Raamatun Jumalaan ei kykene ymmärtämään Jumalan sanan profetiallisuutta. Koska dokumentin tekijät eivät usko Herraan Jeesukseen, niin siksi he koittavat järkeillä, että evankeliumien on täytynyt tapahtua vuoden 70 jKr. tapahtuneen temppelin tuhoutumisen jälkeen, koska evankeliumeissa kerrotaan temppelin tuhoutumisesta.

Keisarin Messias dokumentin tekijöiden järkeilyn perusteella voitaisiin yhtä hyvin päätellä, että vanha testamentti on kirjoitettu 1900-luvulla, koska VT:ssa on profetia siitä, että Israelin kansa hajotetaan pakanakansojen sekaan ja Herra tuo juutalaiset pois pakanakansojen seasta ja asettaa heidät asumaan takaisin Israelin maahan. Kukaan ei kuitenkaan väitä sellaista, koska kyseessä oli tuhansia vuosia aikaisemmin annettu profetia, joka toteutui voimallisesti 1900-luvulla. Samalla tavalla evankeliumeissa oli etukäteen Jumalan sanan profetia temppelin tuhoutumisesta, joka tapahtui sitten vuonna 70jKr.

Historiallinen Jeesus


Caesar's Messiah dokumentti:
Dokumentissa sanotaan. Joseph Atwillin kirjassa keisarin Messias sanotaan että evankeliumit tehtiin Rooman propagandaksi ja Rooman ja juutalaissodan loppumiseksi Flaviuksen suvun hallituskaudella. Jos alat palvomaan Jeesusta niin silloin todella palvot keisaria valepuvun kautta. Näin Flaviuksen suku sai aikaan sen, että juutalaiset olisivat palvoneet keisaria jumalana antaen heille Jeesuksen Kristuksen, Messiaan, joka olisi enemmän roomalainen. Mutta onko Jeesus todella historiallinen henkilö ja mistä Hän on peräisin?

Mysteeri alkaa jo Hänen nimestään. Kreikaksi Jeesus tarkoittaa Pelastajaa ja Kristus tarkoittaa Messiasta. Nämä kaksi sanaa ovat tärkeitä juutalaisuudessa ennen kuin Jeesus oli olettavasti olemassa. Päähenkilöt Raamatussa juutalais-kreikkalaisuudessa kutsuttiin jo nimellä Kristus. Joten se ei ollut mitenkään ainutlaatuinen nimi tai henkilö, joka yhtäkkiä ilmestyisi.

Mitä me todella tiedämme ihmisestä Jeesus Kristus.

En usko että Jeesusta voidaan puolustaa historiallisesti en usko että on olemassa todisteita juuri tästä Jeesuksesta.

Kun tutkit historiallista Jeesusta, jonka oletetaan olevan Kristus, niin huomaat ettei Häntä ole olemassa.

Ei ole olemassa arkeologisia todisteita Jeesuksen olemassaolosta. Ei ole yhtäkään todistetta siitä millaiselta Hän näytti ei edes evankeliumeissa.
 

Historiasta löytyy todisteita Jeesuksen historiallisuudesta. Roomalainen historioitsija Cornelius Tacitus on kirjoittanut seuraavasti:

"Pysyvä huhu arveli keisari Neroa tämän tulipalon sytyttäjäksi. Voidakseen tukahduttaa huhun, hän syytti rikoksesta lahkoa, jota yleisesti vieroksuttiin sen jumalanpalvelustapojen vuoksi ja jonka jäseniä kutsuttiin kristityiksi. Nimi oli annettu heille erään Kristuksen mukaan, jonka prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ja naulitsi ristille Tiberiuksen hallitusajalla. Tämä vaarallinen lahko, jota olen kuvannut aikaisemmin, ei ole juurtunut vain Juudeaan, josta se on kotoisin, vaan myös itse Roomaan, jonne kaikki pelättävät ja häpeälliset asiat kerääntyvät ja löytävät sieltä kotinsa."

Edellä oleva roomalaisen historioitsijan kirjoitus on selkeä Raamatun ulkopuolinen todiste Jeesuksen historiallisuudesta. Tacituksen todistus on yhtäpitävä evankeliumien kanssa, sillä molemmat lähteet tuovat esille Jeesuksen eläneen keisarin Tiberiuksen hallitusajalla sekä Pontius Pilatuksen tuominneen Jeesukseen kuolemaan ristille.

Tämä roomalainen historiallinen todiste tuo myös sen esille, että Jeesus ristiinnaulittiin keisari Tiberiuksen hallitusajalla, eli ennen Flaviuksen suvun hallituskautta. Evankeliumit sekä roomalainen historiankirjoitus kumoavat keisarin Messias dokumentin väitteet, siitä että evankeliumit olisi kirjoitettu ja keksitty Flaviuksen suvun toimesta heidän hallituskautensa aikana.

Kristus (Khristos) sana tulee kreikankielisestä vanhasta testamentista (Septuaginta), joka käännettiin 200-300 eKr. hepreasta kreikkaan niille juutalaisille, jotka eivät enää osanneet hepreankieltä.

Messias on hepreaksi Mashiach, joka käännettiin kreikankieliseen muotoon sanalla Khristos. Juutalaiset tuntevat VT:n kirjoitukset ja he odottivat Messiaan tulemista. Juutalaiset ymmärtävät, että on vain yksi ja ainoa juutalainen Messias, joka sovittaa kansansa synnit. Juutalainen kirjallisuus sekä rabbit opettavat Messiaasta seuraavalla tavalla:

Sanhedrin 99a, s. 670: Kaikki profeetat profetoivat vain Messiaan päiviä varten.

Sanhedrin 97b: "Daavidin poika on saapuva sukupolven aikana, joka on joko kokonaan vanhurskas tai kokonaan syntinen; aikana, joka on kokonaan vanhurskas, kuten on kirjoitettu Jes 60:21, sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan iankaikkisesti; tai aikana, jolloin kaikki ovat syntisiä, kuten on kirjoitettu Jes 59:16, hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin... ja katso taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen (Dan 7:13), ja on kirjoitettu, nöyrä ja ratsastaa aasilla: jos he ovat vanhurskaita, hän saapuu taivaan pilvissä, jos eivät, nöyränä ja ratsastaen aasilla."

Rabbi Elia De Vidas: Messias kärsii meidän syntiemme tähden ja oli haavoitettu; Kuka ei halua että Messiasta haavoitetaan meidän syntiemme tähden saa kärsiä ja kantaa omat syntinsä.

Messias on juutalaisuudessa ainutlaatuinen nimi, sillä on vain yksi todellinen Messias, joka on Herra Jeesus. Messias kuolee syntien tähden ja Häneen uskomalla saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän.

Joseph Atwillin keisarin Messias kirjan mukaan evankeliumit on tehty Rooman propagandaksi ja Rooman ja juutalaissodan loppumiseksi Flaviuksen suvun hallituskaudella. Tämän ajatuksen mukaan jokainen joka palvoo Jeesusta palvoo Rooman keisaria valepuvun kautta. Ajatuksenjuoksu etenee pitemmällä tuoden esille sen että Flaviuksen suvun aikaansaannosta on keisarin jumalana palvominen Jeesuksen kautta, joka olisi enemmän roomalainen kuin juutalainen.

Edellä olevat väitteet ovat virheellisiä ja valheellisia. Herra Jeesus oli juutalainen, joka eli ja vaikutti juutalaisena evankeliumeissa. Herra Jeesus sanoo evankeliumeissa ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Jumalan antaman lain opetus, jota Jeesus ei kumonnut oli ettei juutalaiset saaneet palvoa ketään muuta kuin Raamatun Jumalaa.

Tämä yksityiskohta jo yksistään kumoaa Atwillin virheelliset väitteet, sillä jos roomalainen keisariperhe olisi keksinyt evankeliumit, niin he olisivat tehneet sen itseään vastaan, sillä Jeesuksen lain täyttäminen tarkoittaa sitä, että ketään ihmistä, ei edes Rooman keisaria saanut palvoa Jumalana. Jos evankeliumien takana olisi ollut roomalainen keisariperhe, niin he olisivat kirjoituttaneet Jeesuksen sanomaan, että Hän tuli kumoamaan juutalaisille annetun Jumalan lain. Koska evankeliumissa Jeesus sanoo, että Hän ei kumonnut Jumalan lakia, niin se todistaa sen puolesta, että Herran Jeesuksen juutalaiset opetuslapset kirjoittivat evankeliumit Pyhän Hengen johdatuksessa.

Miika 5:
2 (5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.
3 (5:2) Sentähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt; silloin jäljellejääneet hänen veljistänsä palajavat israelilaisten luokse.
4 (5:3) Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran, Jumalansa, nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri hamaan maan ääriin saakka.

Miikan kirjassa kerrotaan Israelin Messiaan alkuperästä, joka on iankaikkinen, eli aina olemassa ollut.

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

UT:n Testamentin todistuksen mukaan Messias Jeesus oli hengellinen kallio, eli Jumala joka oli Israelin kansan kanssa erämaassa vanhan liiton aikana.

Jes 42:
6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,
7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.

Apt 13:
46 Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.
47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’."
48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

VT:n ja UT:n todistus on yhtäpitävä siitä, että Messias Jeesus ei ole ainoastaan Israelin valkeus, vaan Hän tulee olemaan pakanoiden valkeus uskon kautta Messias Herraan Jeesukseen.

Raamatun sanan (VT) todistuksen mukaan Messiaan (Jeesus) alkuperä on iankaikkisuudessa. Edellä olevat Raamatun sanan todisteet kumoavat Atwillin valheelliset väitteet.

Aurinkojumala


Caesar's Messiah dokumentti:
Roomalaiset näkivät juutalaisten uskovan profetioihin ja niin he ajattelivat että koska he haluavat profeetan, niin annetaan heille sellainen. Näyttää siltä että kirjallisen henkilön Jeesuksen rakentamisen idean roomalaiset lainasivat uskonnollisista käsitteistöä eikä ainoastaan juutalaisilta, vaan myös muista uskonnoista joista he tiesivät.

Jotkut tutkijat ovat huomanneet samankaltaisuuden ja yhteneväisyyden Jeesuksen tarinan ja muinaisten pakanallisten tarinoiden välillä. Muinainen mytologia tuo esille aurinko mytologian, jossa monet jumalat ottavat auringosta muotoja ja rituaaleja .. maanviljelys yhteisöille aurinko on tärkeä, josta tulee heidän keskipisteensä. Aurinko personoidaan, josta tehdään mies aurinko jumala, josta tulee uskonto monessa osassa maailmaa.

Kristinusko anasti valtavan määrän auringon palvontaa, josta jotkut sanovat että aurinko jumalasta tuli juutalainen mies. Tämä 25 joulukuun oli oikeastaan talipäivänseisaus, joka oli valon jumalan syntyminen, jolloin aurinko lakkaa siirtymästä kolmeksi päiväksi ja ikään kuin kuolee ja sen jälkeen uudestisyntyy uudestaan. Joka puollella muinaista maailmaa oli olemassa filosofista hengellisyyttä salaisia kultteja ja mysteeri kouluja ja näiden koulujen keskus oli  mythos jossa oli symbolisia myyttejä joissa vihkiytyneet kävivät läpi tiettyjä prosesseja herättääkseen hengellisen tietoisuuden ja tiedon. ja näistä myyteistä tuli myöhemmin Jeesus tarina.
 

Rooman keisariperhe ei ole kirjoituttanut evankeliumien tekstejä kuten se on tullut edellä selvästi esille. Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan kristinuskon valhejäljitelmää. Rooman katolisen kirkon (RKK) sisällä on auringonpalvonta symboleita.


Vatikaanissa paavin istuimen takana ylhäällä on valtava suuri aurinkosymboli.


Katolisen kirkon eukaristiassa kannetaan aurinkosymbolia.


Vatikaanin alttarilta löytyy aurinkojumalan symboli.


Vatikaanissa on Pyhän Pietarin aukio.

Aukio on kuvattu suurena kahdeksansäteisenä auringon pyöränä, joka on pakanallinen symboli. Keskellä auringon pyörää on suuri obeliski, jonka keisari Caligula toi Heliopoliksesta Roomaan. Auringon pyörän keskellä on pieni nelisäteinen auringon pyörä, joka on samanmuotoinen kuin mitä on löydetty Hasorista Baalin temppelistä. Baal oli pakanallinen aurinko jumala. Auringon pyörää käytettiin auringon palvonnassa. Babylonissa aurinko jumala Shamashin palvontaan kuului auringonkiekko (pyörä), jossa oli neljä sakarainen tähti sekä auringonsäteitä.

Pietarin aukio on pyhitetty pakanalliselle auringon palvonnalle. Auringon pyörän kuviot sekä obeliski olivat roomalaisille tuttuja symboleita ja jokainen tiesi, että ne kuuluivat pakanalliseen jumalan palvelukseen. Koska Rooman katolinen kirkko on kelpuuttanut nämä symbolit kirkkoonsa on se todiste siitä, että Rooman kirkko palvoo todellisuudessa epäjumalaa (aurinkojumala) eikä Raamatun Jumalaa. Sillä kaikenlainen epäjumalanpalvelus ja epäjumalille asetut patsaat ja symbolit ovat kiellettyjä Raamatun Jumalaan uskovilta:

2 Kun 21:

1 Manasse oli kahdentoista vuoden vanha tullessansa kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa viisikymmentä viisi vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Hefsibah.

2 Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, niiden kansain kauhistavien tekojen mukaan, jotka Herra oli karkoittanut israelilaisten tieltä.

3 Hän rakensi jälleen uhrikukkulat, jotka hänen isänsä Hiskia oli hävittänyt, ja pystytti alttareja Baalille ja teki aseran, niinkuin Israelin kuningas Ahab oli tehnyt, kumarsi ja palveli kaikkea taivaan joukkoa.

Rooman kirkon Kristus monogrammissa on kirjaimet X ja P, jotka ovat kreikankielen aakkosissa Khi ja Rho. Kirjaimet Khi ja Rho on asetettu monogrammiin siten, että siitä muodostuu kuusisäteinen auringon pyörä. Ei ole epäilystäkään siitä etteikö todellisuudessa Rooman kirkko palvoisi pakanallista auringon pyörän kulttia, sillä sitä se tekee ja aivan avoimesti.

Ihminen joka luulee Rooman katolisen kirkon edustavan Raamatun kristinuskoa on eksynyt uskomaan valheen ja petoksen, sillä RKK edustaa kristinuskon valheellista jäljitelmää. Raamatullisella kristinuskolla ei ole mitään tekemistä auringonpalvonnan koska se edustaa epäjumalanpalvelusta, joka on Raamatun opetuksen mukaan syntiä.

5 Moos 17:

2 Jos sinun keskuudessasi, niiden kaupunkiesi porttien sisäpuolella, jotka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, on mies tai nainen, joka tekee sitä, mikä on pahaa Herran, sinun Jumalasi, silmissä, rikkoo hänen liittonsa,

3 ja menee ja palvelee muita jumalia ja kumartaa niitä: aurinkoa, kuuta tai kaikkea taivaan joukkoa, minkä minä olen kieltänyt,

4 ja siitä ilmoitetaan sinulle, niin että saat sen kuulla, niin tutki asia tarkoin, ja jos on totta ja varmaa, että sellaista kauhistusta on harjoitettu Israelissa,

Raamattu kieltää auringonpalvonnan ja opettaa sen olevan syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan. Auringonpalvonnalla ja siihen liitetyillä myyteillä ja opetuksilla ei ole siis mitään tekemistä aidon Raamatullisen uskon kanssa. Tässäkin kohtaa Caesar's Messiah dokumentti toi esille virheellistä ja valheellista informaatiota.

Valheellinen myytti


Caesar's Messiah dokumentti:
Jos katsomme niitä elementtejä jotka löysimme pakanauskonnoista niiden koulukuntien myyteistä niin löydät tarinan kuolevasta ja ylösnousseesta jumalan pojasta joka oli syntynyt neitsyestä, jolla oli kaksitoista opetuslasta, muutti veden viiniksi häissä joka toi uuden rakkauden uskonnon  ja jota syytetään harhaoppiseksi ja provokaatiosta viranomaisia vastaan ja tuomitaan kuolemaan joskus jopa ristiinnaulitsemisen kautta ja jos haluat yhteyden Jumalaan niin osallistu viiniin ja leipään ja pääset osalliseksi iankaikkisesta elämästä ja tätähän on kristinusko.

Pääsiäinen itsessään on esikristillinen juhla kevään ylösnousemuksesta ja talven kuolemasta. Tämä on pakanuutta, jossa käydään läpi rituaalinen kuolema jonka kautta uudestisynnytään.
 

Egyptin mytologiasta kerrotaan erilaisia tarinoita ja versioita, jonka Horuksen synnytti Isis (neitsyt) joulukuun 25. päivä. Tarun mukaan itäisellä taivaalla loisti tähti, jota kolme kuningasta seurasi. Tarun mukaan Horus kastettiin 30 vuotiaana ja hänellä oli kaksitoista opetuslasta, joiden kanssa hän kulki tehden ihmetekoja. Tarun mukaan Horuksella oli monia nimiä kuten totuus, valo, jumalan poika, hyvä paimen ja jumalan karitsa. Tarun mukaan Tyfos petti Horuksen, jonka jälkeen Horus ristiinnaulittiin ja haudattiin kolmeksi päiväksi, jonka jälkeen hän heräsi kuolleista.

Tämän tarinan kautta jotkut pyrkivät tekemään tyhjäksi uskomisen Raamatun opettamaan Herran Jeesukseen, mutta he eivät kuitenkaan onnistu siinä. Itse asiassa Egyptin Horus-jumala on legenda, eli taru, joka ei ole totta. Tarun mukaan Hathor (taivaan kuningatar) synnytti aurinkojumalalle (Ra) pojan, eli Horuksen. Toinen legenda sanoo, että Isis herätti henkiin Osiriksen, jonka seurauksena Isis tuli raskaaksi ja synnytti Horuksen. Egyptin mytologian mukaan Horus syntyi loka-, marraskuussa. Egyptin mytologiassa ei kerrota, että Horus olisi koskaan kuollut, eikä häntä myöskään siten voitu ristiinnaulita. Horuksen kaksitoista "opetuslasta" olivat tähtitaivaan kaksitoista tähtikuviota, ei ihmisiä. Caesar's Messiah dokumentin sekä Horus tarun levittäjät ovat syyllistyneet valheeseen, jossa he ovat vääristelleet Egyptin mytologiaa, että se näyttäisi siltä kuin Raamattu olisi kopioinut kertomuksen Jeesuksesta Egyptin mytologiasta. Horus taru ei sovi yhteen Raamatun opetuksen kanssa koskien Herraa Jeesusta.

Jotkut ymmärtävät että mytologia ja taru kertoo, että Kreikassa Attis syntyi joulukuun 25. päivä neitseestä ja ristiinnaulittiin sekä nousi haudasta kolmen päivän jälkeen.

Attiksesta löytyy myös seuraavia väitteitä: Neitsyt Nana synnytti Attiksen joulukuun 25. päivä; Attis oli maailman pelastaja; Attiksen palvojat söivät leipää (Attiksen ruumis); Attis oli jumalallinen poika ja Jumala; Attis kuoli puussa mustana perjantaina ja hänen verensä valui maahan maailman pelastamiseksi;

Herodotus kirjoitti Attiksesta, joka oli paimenena Fryygiassa. Attis oli Fryygian kuninkaan poika. Herodotus ei kerro Attiksen syntyneen joulukuun 25. päivä. Herodotus ei kerro Attiksen syntyneen neitseestä. Attis ei ollut maailman pelastaja. Attis kuoli puun alla, ei ristiinnaulittuna. Attiksesta vuoti veri hänen kuollessaan, mutta tarinoiden mukaan hänen verestään syntyi kukkia. Attis ei kuollut maailman pelastajana. Erään tarun mukaan Kybelen isä tappaa Attiksen eikä hänen ruumistaan enää koskaan nähdä ja löydetä. Attiksen kuolemasta on myös monia muita taruja. Attiksella ja Raamatun Jeesuksella ei ole yhteyttä, eikä Raamatun Jeesus ole kopio Attiksesta.

Jotkut ymmärtävät, että Krišna (Khrisna) syntyi neitsyt Deviakista, mistä tähti oli merkkinä. Jotkut uskovat ja opettavat, että Khrisna kuoltuaan herätettiin henkiin ja ylösnousi sekä syntyi joulukuun 25. päivä.

Eräs Legenda ja taru Khrisnasta kertoo, että hän syntyi elokuussa ja toinen legenda sanoo hänen syntyneen heinäkuun 19 päivä. On myös kaksi legendaa ja tarua Khrisnan syntymänstä, toisen mukaan hän oli Deviakin kahdeksas lapsi ja toisen tarun mukaan hän syntyi neitseestä, legendan ja tarun mukaan Khrisna kuoli puun alle, kun häntä ammuttiin nuolella jalkaan; toinen legenda sanoo, että Khrisna kuoli kun nuoli lävisti hänet puuhun. Khrisnakaan ei ole kopio Jeesuksesta.

Jotkut ymmärtävät, että mytologia ja taru kertoo, että Kreikan Dionysus syntyi neitseestä joulukuun 25. päivä ja nousi kuolleista. Legendan ja tarun mukaan Dionysos syntyi tammikuun kuudes päivä. Legenda ja taru ei kerro Dionysoksen syntyneen neitseestä. Legenda ja taru kertoo, että Titaanit tappoivat Dionysuksen lapsena ja titaanit söivät koko hänen ruumiinsa, paitsi eivät hänen sydäntään. Legendan mukaan Zeus palautti Dionysuksen takaisin henkiin hänen sydämestään. Dionysus ei ole kopio Raamatun Jeesuksesta.

Yli 1500 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Intiassa ja Persiassa vaikutti Mitra-kultti, jossa Mitraa palvottiin aurinkojumalana. Kun Mitra kultti saapui Roomaan, niin varsinkin 100-200 luvuilla jKr. mitralaiset alkoivat kopiomaan kulttiinsa kristinuskon käsitteitä. Apologeetti Justinos Marttyyri (n. 100/114 – n. 162/168 jKr.) toi esille, että mitralaiset kopioivat kristinuskon menoja ja oppeja omaan uskontoonsa.

Monet sanovat, että kristinusko ja Jeesus on kopio Mitrasta, koska Mitra syntyi neitseestä. Yksikään muinainen lähde ei sano Mitran syntyneen neitseestä, vaan että hän syntyi aikuisena kivestä tai kalliosta. Mitran neitseestä syntyminen on virheellinen ja valheellinen informaatio.

Monet sanovat Mitran olevan maailman pelastaja, pyrkien tällä lausunnolla tuomaan esille, että kristinusko ja Jeesus olisi syntynyt mitralaisuudesta. Roomassa (St. Prisca Mithraeum c. A.D. 200) on seinässä säilynyt teksti, jossa lukee olet pelastunut meidät ..... vuodatetulla verellä. Tästä jotkut ovat tehneet johtopäätöksen, että se tarkoittaisi Mitran pelastaneen maailman verensä, ollen maailman pelastaja, joka tarkoittaisi, että kristinusko ja Jeesus on kopio mitralaisuudesta.

Tutkijoiden mukaan seinän teksti merkitys on epäselvä, joka voisi viitata Mitran tappamaan härkään. Muinaisista teksteistä ei löydy viittausta Mitraan ja hänen suorittamaansa pelastukseen.

Jotkut väittävät, että mitralaiset tekivät otsaansa ristinmerkin. Tertullianus sanoi mitralaisten tekevän otsaansa epämääräisen merkin. Mitralaisten ristinmerkki otsassa on monien tutkijoiden mielestä myytti: (Luc Renaud, Les initiés aux mystères de Mithra étaient-ils marqués au front? Pour une relecture de Tertullien, De Praescr. 40, 4, in: Bonnet, C. / Ribichini, S. / Steuernagel, D. (ed.), Religioni in contatto nel Mediterraneo antico : modalità di diffusione e processi di interferenza, Actes de colloque (Come, mai 2006), Pisa / Rome, Fabrizio Serra Editore (Mediterranea, IV), 2007, p. 171?180.)

Edellä olevat faktat kumoavat väitteet, että kristinusko ja Jeesus olisi syntynyt mitralaisuudesta. Mitra-kultissa Mitraa palvottiin alunperin aurinkojumalana. Raamatussa kielletään auringon palvominen Jumalana. Tämäkin seikka kumoaa sen ettei kristinusko ole mitralaisuuden kopio, sillä myös UT:n opetuksen mukaan ainoastaan Raamatun Jumalaa sai palvoa Jumalana ja kaikenlainen muu jumalanpalvonta oli syntiä ja epäjumalanpalvelusta.

Monet sanovat kristinuskon pääsiäisen olevan kopio pakanauskontojen pääsiäisajan juhlista (kevätjuhla). Kristinuskon pääsiäisen perusta on vanhan liiton pääsiäisessä, jonka Jumala antoi juhlaksi israelilaisille, sen kunniaksi, kun Herra vapautti heidät Egyptin orjuudesta. Uuden Liiton pääsiäinen muistuttaa uskovia Herran Jeesuksen sovituskuolemasta ja ylösnousemuksesta. Täten kristinuskon pääsiäinen ei ole kopio pakanauskontojen kevätjuhlista, vaan Raamatun Jumalan asettama juhla.

VT:n varjokuvat täyttyvät UT:ssa


Caesar's Messiah dokumentti:
Voit löytää Jeesuksen vanhasta testamentista ja juutalainen mytologia on samanlaista pakanallisuuden kanssa. Esimerkiksi taivaaseen nousemisen esimerkin näemme vanhan testamentin Eliasta, joka oli erittäin dramaattinen taivaaseen nouseminen.  Elian ja Elisan elämästä löytyy paljon samankaltaisia asioita kuin Jeesuksen elämästä. Esimerkiksi ruuan lisääntymisen ihme, kuolleista herättämisen ihme. Siellä on vesi ihme ja taivaaseen nousemisen ihme.

Onko tämä täyttymys vai kopiota olemassa olevista teemoista.

Voimme nähdä kuinka he (Flaviuksen suku) käyttivät vanhan testamentin henkilöitä ja kirjoituksia niin kuin kirjanmerkkeinä luodakseen tämän uuden kirjan. Kristillisyys luotiin jo ennen kristillisyyden syntymistä kuten esimerkiksi tehkää niin kuin toivotte itselleen tekevän löytyy jo vanhasta testamentista, joten Jeesus ei keksinyt sitä.

Moni muu kristillinen etiikka voidaan esimerkiksi löytää stoalaisesta filosofiasta, joka oli filosofinen koulukunta jota Flaviuksen suku suosi.
 

Totta kai Herra Jeesus löytyy VT:sta, koska Hän oli ja on luvattu Messias. Ensimmäinen viittaus Messiaaseen on 1 Moos 3:15:ssa, jossa vaimon siemen on Messias, joka murskaa käärmeen (saatanan vallan) pään. VT:ssa Jumala antoi Aabrahamille lupauksen siemenestä, jonka kautta kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Luvattu siemen oli Messias, joka usko kautta Häneen antaa synnit anteeksi ja tuo pelastuksen sekä iankaikkisen elämän. VT ja UT kertovat Jumalan pelastushistoriasta, siksi Messias voidaan löytää VT:stakin.

1 Aik 16:26 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

3 Moos 18:3 Älkää tehkö, niinkuin tehdään Egyptin maassa, jossa te asuitte, älkääkä tehkö, niinkuin tehdään Kanaanin maassa, johon minä teidät vien; älkää vaeltako heidän tapojensa mukaan.

Juutalaisella VT:n uskolla Raamatun Jumalaan ei ole mitään tekemistä pakanauskontojen kanssa, sillä VT:n opetuksen mukaan kaikkien pakanakansojen uskonnot ovat epäjumalanpalvelusta, eikä juutalaiset saaneet noudattaa pakanauskontojen tapoja, eikä uskoa heidän epäjumaliinsa ja opinkappaleisiinsa.

1 Kor 10:11 Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut.

Hebr 10:1 Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.

Kol 2:
16 ¶ Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.

VT:lla ja UT:lla on siksi niin paljon samankaltaisuuksia, koska VT:n asiat ovat varjokuvia ja esikuvia Uuden Liiton asioista. VT:n profeettojen ja ihmisten kautta annettiin opetus Messiaasta, jonka täyttymys tapahtuu UT:ssa ja lopullisesti Uudessa Jerusalemissa. Siksi VT:ssa oli kuvaus esimerkiksi ruuan lisääntymisen ihmeestä ja taivasta kohti nousemisesta, jotka täyttyivät Messias Jeesuksessa.

1 Kor 10:
1 ¶ Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi
2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä
3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Koska Herra Jeesus täytti lain ja oli kaiken täyttymys, joka oli Israelin kansan kanssa erämaassa, niin totta kai Hän toi puheessaan esille VT:n jakeita ja ajatuksia.

Flaviuksen suku, joka suosi stoalaista filosofiaa, ei voinut kirjoituttaa evankeliumeja, sillä Uuden Testamentin kristillisen uskon ja stoalaisen filosofian välillä on yhteen sovittamattomia ajatuksia ja opetuksia.

Stoalaisuus uskoi logoksen (järki) olevan osa jumaluutta, jonka mukaan ihminenkin oli osa universumin jumaluutta. Evankeliumeissa (Joh 1 luku) Sana (Logos), eli Herra Jeesus kuvataan Jumalana, joka oli Jumalan tykönä. Evankeliumin Logos, eli Jeesus tuli lihaksi: Jumala tuli lihaksi (ihmiseksi). Evankeliumien mukaan Jumala sovitti synnit tulemalla ihmiseksi ja kuolemalla syntien tähden. Stoalaisuus ei tunnusta syntien sovitusta lihaan tulleen Jumalan kautta, joka tarkoittaa sitä ettei Flaviuksen suku ole kirjoituttanut evankeliumien tekstejä.

Luuk 18:
7 Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?
8 Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"

Stoalaiset turvautuivat omaan älyynsä, ei Jumalan apuun. Evankeliumit opettavat turvautumaan Jumalaan, ei ihmisen voimaan ja älyyn. Tämä tarkoittaa sitä, että Flaviuksen suku ei voinut kirjoituttaa evankeliumeja.

Stoalaiset uskoivat pahan vaikuttavan ihmisen alemmassa luonnossa ja he pitivät evankeliumin tekstien kertomuksia riivatuista ihmisistä taikauskona. Stoalaisuus ei uskonut persoonallisen pahan (saatana) ja synnin olemassaoloon. Evankeliumin teksti tuo esille saatanan ja synnin olemassaolon tosiasiana. Tämä tarkoittaa sitä ettei Flaviuksen suku voinut kirjoituttaa evankeliumeja, koska he suosivat stoalaista filosofiaa ei UT:n saatana ja synti käsitteitä.

Rooman katolinen kirkko (RKK) ja ortodoksisuus (ORT), jotka molemmat edustavat kristinuskon valhejäljitelmää ovat omaksuneet, joitakin stoalaisen filosofian opetuksia. RKK:lla ja ORT:lla ei ole mitään tekemistä aidon ja alkuperäisen kristinuskon kanssa, siksi sillä ei ole mitään Raamatullista merkitystä mitä he ovat omaksuneet stoalaisuudesta.

Ihmisen Poika ja temppelin tuhoutuminen


Caesar's Messiah dokumentti
:
On olemassa väitteitä että Flaviuksen suku kirjoitti suoraan jakeita evankeliumeihin, joka kertoo meille sen että he olivat uuden testamentin kirjoittajia.

Yksi kuuluisimmista Jeesuksen profetioista on kun Hän kuvaa itseään ihmisen poikana. Monet uskovat Jeesuksen puhuneen Hänen toisesta tulemuksestaan ja jotkut uskovat tämän tapahtuvan jossakin vaiheessa tulevaisuudessa, mutta tosiasia on että tämä Jeesuksen tulemus on jo tapahtunut.

Jeesus tuo esille erityisiä profetioita mitä tulee tapahtumaan kun ihmisen poika tulee Hän viittaa kolmeen pääasiaan; Galilean kaupungit tuhotaan,  Jerusalemia piiritetään ja temppeli tuhotaan jättämättä kiveä kiven päälle. Hän sanoo myös koska tämä henkilö tulee Hän sanoo ihmisen pojan ilmestyvän sille sukupolvelle joka on elossa ja kuulee Hänen sanansa. Juutalaisille sukupolven ikä on neljäkymmentä vuotta, joten ainoa henkilö joka voisi olla ihmisen poika, jonka Jeesus ennusti on Tiitus Flavius.

Tiitus Flavius tuhosi Galilean kaupungit, hän piiritti Jerusalemia ja tuhosi temppelin jättämättä kiveä kiven päälle ja hän teki tämän neljän kymmenen vuoden ajanjakson aikana.

Josefus on kirjoittanut että vaikka kuinka Tiitus kidutti juutalaisia, niin he kieltäytyivät kutsumasta Tiitusta Herra Jumalaksi. Tämän juutalaisten itsepäisyyden takia Flaviuksen suku kirjoitti evankeliumit, jossa ihmisen pojan oli ennustettu tulevan tulevaisuudessa ja Tiitus täytti nämä profetiat ja tuli ihmisen poikana, joten päädyit palvomaan Tiitusta tietämättä sitä että palvoit häntä.
 

Dan 7:
13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

Matt 24:30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

Herra Jeesus puhui itsestään Ihmisen Poikana, koska VT:ssa on profetiallinen ilmoitus Ihmisen Pojasta, sillä Jeesus on Messias. Evankeliumin tekstin mukaan Jeesus saapuu (toinen tulemus) ihmiskunnan viimeisinä päivinä, jolloin kaikki maan päällä asuivat ihmiset näkevät Hänen tulemuksensa. Herran Jeesuksen toinen tulemus ei ole vieläkään tapahtunut, joten jälleen kerran Caesar's Messiah dokumentin tekijät esittävät virheellistä ja valheellista informaatiota. Tämä tarkoittaa sitä, että Flaviuksen suku ei ole kirjoittanut evankeliumin tekstejä.

Matt 24:
1 ¶ Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois; ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia.
2 Niin hän vastasi ja sanoi heille: "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"

Lopun aikana Israelia vastaan hyökätään, joka aiheuttaa paljon tuhoa Israelin maalla, mutta lopulta Jumala kukistaa hyökkääjät ja jäljelle jääneet juutalaiset vastaanottavat pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Caesar's Messiah dokumentin väite, että Tiitus Flavius olisi Ihmisen Poika, jonka tulemusta edeltää Jerusalemin temppelin täydellinen tuho, niin ettei temppelistä jää kiveä päälle paljastaa meille sen, että dokumentin informaatio on valheellista tietoa.

Herra Jeesus sanoi, että kun Hän tulee toisen kerran takaisin, niin silloin ei ole jäävä mitään jäljelle temppelistä ja siihen  kuuluvista rakennuksista. Matt 24:1:ssa puhutaan pyhäkön (temppeli) rakennuksista, johon myös kuului muuri, josta nykyään yhä on pystyssä sen rippeitä, jota kutsutaan nimellä itkumuuri. Evankeliumin teksti ei sano, että ainoastaan Jerusalemin temppeli tuhoutuu, vaan siihen kytköksissä olevat rakennukset tulevat myös tuhoutumaan. Itkumuuri oli osa temppelin rakennuksia, joka tarkoittaa sitä ettei evankeliumin profetia ole vielä toteutunut, koska osa temppeliin kuuluneista rakennelmista on vielä pystyssä.

Silloin kun Herra Jeesus tulee takaisin, niin itkumuurikin on kokonaan hävinnyt ja tuhoutunut, niin ettei siihen ole jäävä kiveä kiven päälle. Tämä ei ole vielä tapahtunut, vaan tulee tapahtumaan ennen Jeesuksen toista tulemusta. Tämä tosiasia tarkoittaa sitä, että Tiitus Flavius ei ole Ihmisen Poika, eikä Flaviuksen suku ole kirjoittanut evankeliumin tekstejä. Dokumentin kaikki yritykset tehdä Tiituksesta Jeesus ovat epäonnistuneet edellä mainittuihin seikkoihin. Caesar's Messiah dokumentti esitti jälleen virheellistä ja valheellista informaatiota.

Flaviuksen kristityt


Caesar's Messiah dokumentti:
Todiste sille että Flaviuksen suku synnytti kristinuskon on Josefuksen osoituksena (sanonta) se että Rooman katolisen kirkon varhaisia jäseniä  kutsuttiin nimellä Flaviuksen kristityt.

Flaviuksen suku on kytketty varhaiseen kristillisyyteen monin tavoin Flavianin perheen jäsenten on sanottu olleen yhteydessä varhaisen Rooman katolisen kirkon jäsenten kanssa. Esimerkiksi Flavia Domitella joka on joko Tiituksen sisko tai sukulaistyttö, niin on olemassa kirjoitus, jossa kunnioitetaan Flaviaa, koska hän lahjoitti maata joissa sijaitsivat ensimmäiset kristittyjen katakombit. Flavia Domitella oli ensimmäinen kristitty ja hänen pojastaan Flavius Clementistä tuli ensimmäinen Rooman kirkon paavi Pietarin jälkeen. Ja sen lisäksi oli kaksi jäsentä Flaviuksen suvun palveluväestä Nereus  sekä Achilleus, joiden mukaan on nimetty kirkkoja varhaisissa Rooman hiippakunnissa.

Oli kristitty teologi, jonka nimi oli Titus Flavius Clemens eli clement of Alexandria ja hän on se joka todella kuvaili ensimmäiset kristilliset symbolit ja hän sanoi symbolien olevan ankkuri, laiva, kala, oliivin oksa ja tähti. Ja nämä ovat symboleita joita Flaviuksen suvun keisarit kuvasivat heidän rahoissaan. Viimeinen yhteinen asia Flaviuksen ja kristillisyyden välillä on se että neljännellä vuosisadalla Flavius Konstantinus teki kristinuskosta Rooman valtion uskonnon.

Keisarien sotilaalliset saavutukset olivat tärkeitä kaikille roomalaisille joten Flaviuksen kristityt oli ryhmä jotka olivat ensimmäisiä kristittyjä Rooman valtiossa olivat tienneet ihmisen pojan henkilöllisyyden, jonka Jeesus oli ennustanut kuka murskaisi Galilean, piirittäisi Jerusalemin ja hävittäisi temppelin ja hän oli Tiitus Flavius.
 

Sanonta Flaviuksen kristityt ei ole mikään todiste sille, että Flaviuksen suku olisi synnyttänyt kristinuskon, sillä ensinnäkin Raamatullinen kristinusko syntyi helluntaipäivänä Jerusalemiin n. vuonna 33 jKr. Vespaniuksesta tuli Flaviuksen suvun ensimmäinen keisari vuonna 69 jKr. Tiituksesta tuli keisari 79 jKr. Flaviuksen suvun viimeinen keisari Domitianus hallituskausi ajoittui vuosille 81-96 jKr. Raamatullinen kristinusko oli ollut olemassa jo yli 30 vuotta ennen kuin Flaviuksen suku nousi keisarin valtaan. Tämä tosiasia kumoaa kokonaan väitteen Flaviuksen suvusta kristinuskon luojina.

Flaviuksen suku suhtautui positiivisesti Rooman katolisen kirkon valheelliseen kristinuskoon, joka tarkoittaa sitä ettei Flaviuksen suvulla ollut mitään tekemistä aidon ja alkuperäisen kristinuskon kanssa.

Edellisessä kappaleessa (17. Ihmisen Poika) tuli esille todisteet ettei Tiitus Flavius ollut Ihmisen Poika, eikä hän toteuttanut kokonaan evankeliumin profetiaa, koska osa temppeliin kuuluneista rakennelmista (itkumuuri) on vieläkin pystyssä yhä tänä päivänä.

Typologia


Caesar's Messiah dokumentti:
Eräs asia on salainen koodi jota Flaviuksen suku käytti dokumenteissa, josta voidaan jäljittää heidät.

Roomalaisilla oli juutalaiset kirjoitukset lukittuina keisarillisessa hovissa ja he tutkivat niitä ja se mitä he löysivät oli ainutlaatuinen kirjallinen koodi kätkettynä tekstiin.

Ja tämä kätketty koodi oli tavallinen juutalaisessa kirjallisuudessa niin sitä Flaviuksen suvun kirjallisuus ryhmä käytti asettamaan niitä evankeliumeihin jotka piti ymmärtää ja tämä salainen kirjallisuus tekniikka on nimeltään typologia.

Typologiaa käytetään läpikotaisin muinaisessa heprealaisessa kirjallisuudessa ja tätä lajityyppiä ei enää ymmärretä tai käytetä nykyisin. Mutta typologian kautta menneet tapahtumat toistuvat tulevaisuudessa.

Esimerkiksi voidaan ottaa vanha tarina ja kertoa se uudelleen ja he laittavat aikalaisten historian vanhan tarinaan ja näin luovat monikerroksisia tekstejä. Teksti luodaan samankaltaiseksi toistensa kanssa. ja niin tehden merkitys joka ei ole näkyvissä tulee tarinan kautta näkyville sellaiselle joka ymmärtää typologisen yhteyden tarinoiden välillä.

Heprealainen typologia kytkee profetiat tapahtumat eli profetian tapahtumat peräkkäiseen (seuraavaan)  profetiaan ja tämä kertoo että sillä on jumalallinen alkuperä, jonka Jumala on asettanut yhdistäen profetiat toinen toisiinsa.

Evankeliumeista näkyy kuinka voimme nähdä näitä salattuja koodeja ja typologiaa joiden kautta Jeesuksen tarina on tehty.

Evankeliumin alussa on typologiaa Matteuksen evankeliumissa on otettu vanhan testamentin tapahtumia ja asetettu niitä Jeesuksen elämään nämä tapahtumat tapahtuvat samassa tavalla Jeesuksen tarinassa kuin ne tapahtuivat vanhassa testamentissa.

Kun ymmärsin metodia jota Flaviuksen suku oli käyttänyt tehdäkseen Jeesuksesta Tiituksen löysin monia samankaltaisuuksia Jeesuksen ja Tiituksen välillä ja hämmästyttävintä oli se että ne tapahtuivat peräkkäin (samanaikaisesti). Tämä todistaa että Flaviuksen suku oli tehnyt nämä samankaltaisuudet ikään kuin allekirjoitukseksi se oli heidän tapansa kertoa jälkipolville että he tekivät evankeliumit. Nämä samankaltaisuudet ovat Flaviuksen suvun allekirjoitus evankeliumeista.

Tutkijat ovat osoittaneet ettei evankeliumit olleet oppimattomien juutalaisten kalastajien kirjoittamia. Ne ovat sivistyneempää kirjallista tuotantoa yhdistäen uskonnollisia ajatuksia sekä Rooman poliittisia ja valtaa kannattavia ajatuksia. Tutkimukset paljastavat että Josefuksen teokset rinnakkain uuden testamentin kanssa osoittavat ettei Jeesuksen elämä ole historiallinen tosiasia, vaan ne ovat Tiitus Flaviuksen sotatoimien kuvausta.

Jeesus Kristus oli vertauskuvaa Rooman keisareista Rooman valtakunnan jumalan pojan palvonnasta jota varten kristinusko kehitettiin.

On todella tärkeätä tietää että kristinusko on roomalaisten keksintö. vaikka kristinuskossa on paljon hyvää, niin täytyy ymmärtää se kuinka valtaapitävät ovat kontrolloineet meitä sen kautta. Flaviuksen suku kirjoitti salaisen koodin evankeliumeihin jonka voimme nyt ymmärtää uudessa valossa te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaaksi. 
 

Caesar's Messiah dokumentin typologia, eli salainen koodi ei ollut Flaviuksen suvun koodi, vaan Jumalan Hengen inspiroima monikerroksinen teksti, jossa tietyt samanlaiset tapahtumat VT:ssa ja UT:ssa saavat lopullisen täyttymyksensä Messias Jeesuksessa. Evankeliumin teksteistä tulee esille VT:ssa olevien tapahtumien täyttymys Messias Jeesuksessa. Tämä on Raamatun Jumalan allekirjoitus, ei Flaviuksen suvun allekirjoitus.

Evankeliumien tekstejä kirjoittivat Pyhän Hengen ohjaamina mm. Luukas (lääkäri), joka pystyi kirjoittamaan Luukkaan evankeliumin, sillä tästä evankeliumin tekstistä tulee esille kirjoittajan korkeampi koulutus. Jotkut sanovat ettei lääkäri Luukas kirjoittanut Luukkaan evankeliumia, mutta UT:n teksti todistaa lääkäri Luukkaan olevan Luukkaan evankeliumin kirjoittaja. Esimerkiksi Paavali puhuu lääkäri Luukkaasta hänen työtoverinaan.

Matt 4:10 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: ‘Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman (proskuneo) ja häntä ainoata palveleman’."

Evankeliumin tekstit eivät kannata Rooman poliittisia tavoitteita, eikä Rooman valtapyrkimyksiä. Evankeliumeissa Jeesus sanoo, että Herraa Jumalaa tulee ainoastaan palvoa ja palvella. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että evankeliumin tekstit kehottavat ihmisiä palvomaan ainoastaan Raamatun Jumalaa, ei ihmisiä, eikä Rooman keisaria. Jeesus Kristus ei ollut vertauskuvaa Rooman keisareista, sillä Hän ei kehottanut palvomaan ketään muuta kuin Raamatun Jumalaa. Raamatullisen kristinuskon päämäärä on Jumalan palvonta ja kunnioitus uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Caesar's Messiah dokumentti on täynnä valheita ja virheellisiä tietoja, koska sen tekijät ovat avoimessa kapinassa Raamatun Jumalaa ja Hänen totuuttansa vastaan. Sen tähden heidän mielensä ja suunsa on täynnä valhetta, jonka vain Jumalan sanan totuus voi paljastaa. Raamatullinen kristinusko on Raamatun Jumalan suunnitelma, jonka päämäärä on syntien anteeksiantamus ja ihmisen pelastuminen iankaikkiseen elämään uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

 


Petri Paavola 4.2.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
youtube.com/watch?v=a4FsAQtnGN8
uk.prweb.com/releases/2013/10/
covertmessiah.com
youtube.com/watch?v=0aSKN0xnfsA
jewishencyclopedia.com/articles/15185-zealots
josephus.org/FlJosephus2/warChronology5Pg2
biblewalks.com/Sites/yodfat
fordham.edu/halsall/source/pliny1
tertullian.org

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker