Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Maahanmuuton ongelmia sekä oikeita ratkaisuja

Maahanmuutto on aihe, joka pohdituttaa ja jakaa jyrkästi mielipiteitä. Seurattuani tätä aihetta jonkin verran median kautta sydämelleni on noussut muutamia ajatuksia maahanmuutosta ja siihen liittyvistä ongelmista.


Sisällys:
Lähimmäisen rakastaminen
Positiivinen kriittisyys
Ääri-islamilainen ongelma
Monikulttuurisuuden ongelmia
Suomen päättäjille
Pääkaupunkiseudun väkivaltarikokset
Professorin ajatuksia
Englanti ja massa-maahanmuuttaminen
Jesuiitat ja maahanmuutto
Taudit ja maahanmuutto
Kansojen rajat


Lähimmäisen rakastaminen

Raamattu opettaa rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistään niin kuin itseään. Maahan muuttaminen on positiivinen asia silloin kun se tapahtuu oikeista lähtökohdista käsin, jotka ovat turvapaikan hakeminen vainon tai sodan takia, opiskelun takia, työperäisen muuton takia sekä avioitumalla (rakkaus-avioliitto) suomalaisen kanssa.

Auta lähimmäistä

Kun ihminen tarvitsee oikeasti turvapaikkaa, niin on lähimmäisen rakkautta auttaa häntä tarjoamalla hänelle mahdollisuutta muuttaa Suomeen.

Silloin kun maahanmuutto tapahtuu oikeista lähtökohdista käsin, niin se on aina positiivinen ja myönteinen asia. Humanitaarisen avun kautta turvapaikkaa hakevat pakenevat usein poliittista vainoa tai aseellisia selkkauksia (sisällissotia, heimosotia jne.)  Kansainvälinen ihmisoikeus antaa heille oikeuden hakea turvapaikkaa esimerkiksi Suomesta. Lähimmäisen rakkaus auttaa hädässä olevia sen mukaan kuin on kykyjä ja voimavaroja auttaa.

Järkevä maahanmuuttopolitiikka

Kun humanitaarisen avun (turvapaikan hakijoita) maahanmuuttajia otetaan Suomeen, niin on ensisijaisen tärkeätä, että heille järjestetään mahdollisuus suomenkielen oppimiseen, sekä heille pyritään järjestämään koulutusta ja työtä. Osalla maahanmuuttajista on korkean opinnon koulutus ja tällaisessa tapauksessa suomenkielen oppimisen jälkeen hän voisi hyödyntää koulutustaan sitä vastaavissa työtehtävissä. Ilman suomenkielen osaamista maahanmuuttajan on vaikea integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, koska ilman kielen osaamista hän ei voi opiskella, eikä työhönkään oteta kielitaidottomia ihmisiä.

Maahanmuuttopolitiikan tulisi huomioida resurssit, eli kuinka paljon voidaan ottaa Suomeen maahanmuuttajia ja järjestää heille kielikoulutus sekä mahdollinen muu kouluttautuminen, sosiaaliavun järjestäminen alkuvaiheessa jne. Holtiton maahanmuuttopolitiikka lisää riskiä maahanmuuttajien syrjäytymiseen sekä rikolliseen toimintaan jos Suomi ottaa enemmän maahanmuuttajia kuin mitä se pystyy integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomella tulee olla järkevä pakolaiskiintiö, joka tarkoittaa sitä että Suomi ottaa sen verran humanitaarisen avun tarpeessa olevia maahanmuuttajia, jotka Suomen yhteiskunta pystyy kouluttamaan sekä työllistämään. Liian iso määrä humanitaarisen avun kautta tulevia maahanmuuttajia on ongelma, sillä heille ei pystytä järjestämään kunnon koulutusta ja työpaikkoja. Täytyy ottaa myös huomioon, että Suomen pitää pystyä myös ensisijaisesti kouluttamaan sekä järjestämään työpaikkoja Suomen omille kansalaisille.

Suomeen valittavien maahanmuutto ryhmien tulisi olla sellaisia, jotka sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan.

Humanitaarisen avun kautta maahanmuuttajat ovat huonommassa asemassa, koska he eivät yleensä osaa suomenkieltä, monilla ei ole mitään koulutusta, eikä mahdollisuutta tehdä työtä kielitaidottomana suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomella tulee olla valmius ja resursseja kouluttaa ja työllistää heidät.

Maahanmuuttajien asuntopolitiikan kautta voidaan lisätä maahanmuuton ongelmia, esim. asuttamalla maahanmuuttajat tiettyyn asumalähiöön. Tästä voi muodostua ongelmia, jos he alkavat elämään omien lakiensa ja kulttuuriensa säännösten mukaan, jotka ovat vastoin suomalaista lainsäädäntöä. On hyvin todennäköistä, että näin voi tapahtua, jos maahanmuuttajat eristetään asumaan omaan asumalähiöönsä.

Yli omien voimien menevä apu, johtaa ongelmiin ja kaaokseen, jota kukaan ei kykene hallitsemaan. Vain järkevä ja omat voimavarat ja resurssit tietävä ja tunteva maahanmuuttopolitiikka kykenee auttamaan monia ihmisiä ja antamaan heille elämisen arvoisen elämän. Tämän tulisi olla suomalaisen humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan päämäärä, auttaa oikeasti hädässä olevaa sen mukaan kuin on kykyä ja voimavaroja.

En vastusta maahanmuuttoa, vaan toivon Suomelta vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa, jonka kautta pyritään auttamaan niitä joilla on oikea tarve maahanmuuttoon, antaen heille mahdollisuus hyvään elämään Suomessa.

Positiivinen kriittisyys

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan nostetaan esille hyvin usein kun joku puhuu asiallisesti ja maahanmuutto kriittisesti maahanmuuttoon liittyvistä todellisista ongelmista. Tietenkään rasismia ja kiihotusta kansanryhmää kohtaan ei tule hyväksyä, vaan se on aina tuomittava teko. Terve ja positiivinen kriittisyys maahanmuuttopolitiikkaa ja maahanmuuttoa kohtaan ei ole rasismia eikä vihapuhetta, vaan kaikkien lähimmäisten ja ihmisten elämän parhaaksi sekä heidän etujen mukaista ajattelua. Käsittelen seuraavaksi maahanmuuttoon liittyviä ongelmia.

Enemmistö maahanmuuttajista tulee Suomeen avioliiton, työpaikan (työpaikkaperäinen maahanmuutto) tai opiskelun takia. Humanitaarisen avun kautta ei tule niin paljon turvapaikan hakijoita Suomeen kuin avioliiton, työpaikan tai opiskelun takia. Tämä ei kuitenkaan poista maahanmuuton ongelmia, sillä humanitaarisen avun kautta tapahtuvasta maahanmuutosta tulee tiettyjä ongelmia. Samalla tavalla myös avioliiton, työperäisen muuton tai opiskelun kautta voi syntyä samoja ongelmia kuin humanitaarisen avun maahanmuuton kautta.

Ääri-ideologiset ryhmittymät, rikollisen taustan omaavat ihmiset sekä suomalaiseen kulttuurin sopeutumattomat ihmiset aiheuttavat monenlaisia ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa. On siten täysin perusteltua tuoda esille myös kriittisiä näkemyksiä maahanmuutosta, eikä kyse ole rasismista, vihapuheesta tai syrjinnästä.


Ääri-islamilainen ongelma

Otan esille erään ongelmia aiheuttavan ryhmän, joka on ääri-islamilaiset ryhmittymät. Kyseessä ei ole rasismi tai kiihotus kansanryhmää vastaan, vaan todellinen uhka ja ongelma. Islamin uskonto ja islamilaisten maiden lainsäädäntö perustuu koraanin opetukseen. Islam on uskonto, jonka pyrkimyksenä on maailmanherruus, maailman valloittaminen islamille, eli tehdä koko maailmasta ja sen asukkaista islaminuskoisia.

Islamin uskonnon opetuksen mukaan jokainen maa, jossa islam hallitsee on rauhan talo. Jokainen maa, jossa islam ei hallitse on sodan talo. Suomi on sodan talo jokaiselle islaminuskoiselle, joka haluaa uskoa koraanin opetuksia.

Entisen ääri-islamistin todistus

Hamasin poikana tunnettu Mosab Hassan Yousef kääntyi pois islaminuskosta uskomaan Herraan Jeesukseen. Mosab on sanonut, että islamin väkivaltainen luonne, johtuu sen perustajan Muhammedin käyttäytymisestä ja teoista, joihin kuului väkivalta ja ihmisten surmaaminen.

Mosabin mukaan islamin ongelma ei ole muslimeissa, vaan heidän uskonnossaan, joka johtaa heitä tekemään terroristi-iskuja ja itsemurhaiskuja sekä käymään "pyhää" sotaa uskottomia vastaan.

Suurin osa muslimeista ei ole terroristeja, vaan ihan tavallisia ihmisiä, jotka elävät kuten muutkin ihmiset maailmassa. Mosab Hassan Yousef sanoi, että useimmat muslimit eivät ymmärrä islaminuskon todellista luonnetta, mutta jos he ymmärtäisivät Islamin todellisen luonteen ja mitä Koraani oikeasti opettaa, niin heistä tulisi terroristeja.

Mosabin mukaan islaminuskon ikävä ja kavala luonne tulee esille siinä kuinka Hamas Allahin ja islaminuskon nimissä on valmis tappamaan omia kansalaisiaan johonka he lavastavat Israelin syylliseksi.

Ääri-islamilaisuus valhe ja juonittelu

Korostan vielä sitä, että kaikki muslimit eivät ole ääri-islamisteja, vaan ihan tavallisia rauhaa rakastavia ihmisiä. On väärin leimata kaikki muslimit ääri-islamilaisiksi, siksi haluan voimakkaasti painottaa, että kaikki muslimit eivät ole ääri-islamisteja.

Ääri-islamilaisuus edustaa ryhmittymää, joka uskoo koraania kirjaimellisesti. Ääri-islamilaiset uskovat koraanin opettavan, että muslimilla on lupa valehdella uskottomille sekä juonitella uskottomia vastaan. Tämän tähden he voivat valehdella viranomaisille esimerkiksi pyrkiessään soluttautumaan Suomeen "pakolaisina" "turvapaikanhakijoina" tai "maahanmuuttajina".

Ääri-islamilaisuus käyttää hyväkseen Suomen maahanmuuttopolitiikkaa siten että ääri-islamilaisen taustan omaava muslimi voi muuttaa maahan työpaikan, opiskelun tai humanitaarisen avun takia sekä jopa avioliiton kautta. Näin hän voi levittää islaminuskoa Suomessa edistääkseen sitä että Suomesta tulisi islamin rauhan talo. Tästä ääri-islamilaisten rauhan talo hankkeesta on olemassa myös selkeitä todistuksia, joista tuon esille erään todisteen.

Ääri-islamilaisuus aikoo vallata Suomen

Hannu Haukka kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV:n toiminnanjohtaja kertoi kristillisen medialähetystyön erikoislehdessä (huhtikuu 2007 nro.3) kuinka kaksi saudiarabilaista miestä oli pysäyttänyt Helsinki-Vantaan lentoasemalla hänen egyptiläisen (Hani Henein) työtoverinsa. Nämä kaksi arabia luulivat Hani Heneinin olevan muslimi. He kysyivät tarvitsevansa Heneinin apua. Hän kysyi kuinka voin auttaa teitä. Miehet vastasivat olevansa Saudi-Arabiasta ja saapuneensa Suomeen puhdistamaan tämän likaisen maan. He sanoivat, että heidän tehtävänsä on käännyttää Suomen maa islaminuskoon. He sanoivat tarvitsevansa useita apulaisia ja että heillä on kaikki taloudelliset resurssit kunnossa työn toteuttamiseksi.

Otin yhteyttä henkilökohtaisesti Hani Heneiniin ja hän vahvisti sen, että kristillisen medialähetystyön lehdessä ollut artikkeli hänestä ja lentoaseman tapahtumista on totta.

Ääri-islamin maailman valloitus yritys on täyttä totta, ei valheellista panettelua tai mustamaalaamista. Ääri-islamistit käyttävät hyväkseen monikulttuurista maahanmuuttoa tarkoituksenaan tehdä Suomesta rauhan talo.

Arabikevät

Arabikevään taustalla on ääri-islamistiset ainekset, jotka haluavat lisää valtaa, He ovat valmiita aiheuttamaan kärsimyksiä ja kuolemaa oman maan kansalaisille saadakseen toteutettua ääri-islamilaisia ajatuksiaan. Tämä sekasorto luo myös ikävä kyllä sellaisen mahdollisuuden, että ääri-islamilaisia aineksia soluttautuu hakemaan poliittista turvapaikkaa.

Arabimaissa tapahtuneet mellakat ja aseelliset selkkaukset ovat ikäviä ja valitettavia tapauksia, mutta ääri-islamilaiset tahot käyttävät hyväkseen tätä pyrkien lähettämään sen varjolla pakolaisia hakemaan turvapaikkaa. Turvapaikan hakijoiden joukossa on ääri-islamilaisia joiden tarkoituksena on soluttautua esim. suomalaiseen yhteiskuntaan, pyrkien edistämään Suomessa islamilaista maailmanvalloitusta, jossa Suomesta pyritään tekemään islamilainen rauhan talo.

Näiden hyväksikäyttö tapausten takia, jossa pyritään tulemaan maahan "pakolaisena", mutta levittämään ääri-islamilaista aatetta ja uskontoa, niin suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa tulisi olla tarpeeksi mahdollisuuksia selvittää tarkasti maahan pyrkivien pakolaisten taustat.

Ääri-islamilainen sielunelämä

Eräs Raamattuun uskova mies, joka oli ollut lähetystyössä muslimimaissa ja tunsi islamilaista kulttuuria ja sielunelämää kertoi miten ääri-islamilaiset toimivat. Kun ääri-islamistit iskevät terrori-iskun Israeliin ja sen seurauksena Israel iskee takaisin, niin ääri-islamistit huutavat koko maailmalle, että ettekö näe sitä kauheutta mitä israelilaiset harjoittavat ja tekevät meille.

Ääri-islamilainen osaa asettua uhrin asemaan, josta käsin hän suorittaa islamin maailman valloitusta. Kun ihminen asettuu uhrin asemaan, niin hän saa myötätuntoa ja sympatiaa sekä voittaa ihmiset puolellensa. Tätä uhrin asemasta käsin harjoitettavaa oman agendan ajamista ääri-islamisti käyttää häikäilemättä hyväkseen.

Ääri-islamilaisuuden negatiivinen kritiikki

Ääri-islamistisesta maasta tullut turvapaikan hakija tulee sellaisista olosuhteista, joissa ei minkäänlaista sosiaaliturvaa eikä muitakaan suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisia, tasa-arvoon perustuvia sekä ihmisyyttä kunnioittavia lakeja ja asetuksia. Kun hän tulee Suomeen, niin monessa tapauksessa tällainen ääri-islamisti alkaa etsiä vikoja suomalaisesta yhteiskunnasta sekä syyttää suomalaisia rasisteiksi jne.

Ikävä kyllä monet suomalaiset sosiaaliviranomaiset ja muut viranomaiset sekä asiantuntijat ja tutkijat ovat eksyneet tukemaan tätä propagandaa, joka syyttää ja syyllistää suomalaisia sekä Suomen lainsäädäntöä ja asetuksia.

Jos suomalainen muuttaisi ääri-islamilaiseen maahan ja kritisoisi koraanin perustuvia lakeja sekä koittaisi tuoda esille Raamatullisia arvoja, niin hänet todennäköisesti tapettaisiin. Se on ainakin varmaa, että suomalainen maahanmuuttaja joutuisi kokemaan paljon pahempaa ääri-islamilaisessa maassa kuin ääri-islamilainen maahanmuuttaja Suomessa.

Ääri-islamilaisten maiden maahanmuuttajista iso osa ei sopeudu suomalaiseen yhteiskuntaan, koska he haluavat elää ääri-islamilaisen ajattelutavan ja uskonnon opetuksen mukaisesti. He vaativat minareettien rakentamista sekä he loukkaantuvat kristillisestä arvomaailmasta koulujen opetuksessa, vaikka suomalaiseen perusopetusasetukseen kuuluu kristillisten arvojen tuntemisen ja ymmärtämisen edistys koulujen opetuksessa.

Koska ääri-islamilaiset esiintyvät uhrin asemasta käsin, niin he kykenevät murtamaan ja muuttamaan suomalaista kulttuuria, arvoja ja perinteitä. Monet suomalaiset päättäjät ovat eksyneet ääri-islamistiseen eksytykseen ja manipulointiin, jonka tarkoitus on uhrin asemasta käsin vallata Suomi islamin rauhan taloksi.

Ääri-islamilaisuus pyrkii myös vaikuttamaan suomalaiseen lainsäädäntöön, joka pitää muuttaa pikkuhiljaa islaminuskolle myönteiseksi. Tämäkin tehdään siten, että kritisoidaan lainsäädännön syrjivän heitä ja sokeat päättäjät menevät ansaan ja pikkuhiljaa muuttavat lainsäädäntöä ääri-islamisteille myönteiseen suuntaan.

Suomalaiset pelkäävät leimautuvansa vihapuhujiksi sekä rasisteiksi. Ääri-islamistit käyttävät tätä hyväkseen tuoden esille joka käänteessä niiden suomalaisten olevan rasisteja, jotka uskaltavat terveelläkin tavalla arvostella maahanmuuton ongelmia ja vääriä ratkaisuja. Saatamme vielä nähdä senkin päivän kun ääri-islamistit uhkaavat väkivallan ja kuoleman tuottamisen suomalaisia oman päämääränsä toteuttamiseksi.

Jos ei jotain pian tehdä oikein, niin ääri-islamilaisuus nostaa rajusti päätään Suomessa. Ääri-islamin terrori-iskut Suomessa ovat pian arkipäivää. Joten maahanmuuttopolitiikan sekä suhtautumisen ääri-islamiin on muututtava jos aiomme jatkossa elää rauhassa suomalaisessa yhteiskunnassa. Pahoin pelkään, että tilanne on luisunut jo käsistä ja edessämme on ääri-islamin terrori Suomen maassa. Toivoisin olevani väärässä tämän asian suhteen.

Arabi median julkaisu

Arab News julkaisussa 6. lokakuuta 2012 oli Abdulateef Al-Mulhim nimisen arabin kirjoitus, joka oli otsikoitu nimellä: Arab Spring and the Israeli enemy (Arabikevät ja Israel vihollinen).

Tästä artikkelista tulee selkeästi esille millä tavalla ääri-islamilaisuus toimii, kuinka se syyttää muita ja ajaa omat kansalaisensa kurjuuteen ja kuolemaan. Muutamia otteita Al-Mulhimin artikkelista seuraavaksi kursivoituna:

Menneisyydessä olemme puhuneet kuinka jotkut Israelin sotilaat hyökkäävät ja pahoinpitelevät palestiinalaisia. Olemme myös nähneet kuinka Israelin koneet ja tankit hyökkäävät useisiin arabimaihin. Mutta, vetävätkö nämä hyökkäykset vertoja nykyisille julmuuksille, joita jotkut arabimaat tekevät omia kansalaisiaan kohtaan.

Syyriassa julmuudet menevät jokaisen käsityskyvyn yli. Irakissa tuhotaan omaa maata. Tunisian diktaattori varasti 13 miljardia dollaria köyhiltä tunisialaisilta. Kuinka Jemenin lapset voivat nääntyä nälkään, jos maa on kaikkein hedelmällisin maailmassa? Kuinka libanonilaiset eivät kykene hallitsemaan maata, joka on yksi maailman pienimmistä maista? Mikä on saanut arabimaailman vajoamaan kaaokseen?

Toukokuun 14. päivä tapahtui Israelin julistaminen valtioksi. Vain yksi päivä sen jälkeen 15. 5. 1948 arabit julistivat sodan Israelia vastaan tavoitteena saada Palestiina arabien haltuun. Sota päättyi maaliskuun 10. päivä 1949. Sotaa kesti 9 kuukautta, 3 viikkoa ja kaksi päivää. Arabit hävisivät sodan ja kutsuivat sotaa katastrofaaliseksi (nakbah) sodaksi. Arabit eivät saavuttaneet yhtään mitään ja tuhansista palestiinalaisista tuli pakolaisia. Vuonna 1967 arabit kävivät sotaan Israelia vastaan Egyptin presidentti Gamal Abdul Nasserin johdolla, jonka seurauksena arabit menettivät lisää Palestiinan maata ja Palestiinasta tuli lisää pakolaisia, jotka ovat nyt isäntiensä armolla. Arabit käyttivät tästä sodasta nimitystä järkytys (naksah). Arabit eivät koskaan myöntäneet häviötään kummassakaan sodassa ja palestiinalaisten asema tuli entisestään monimutkaisemmaksi. Ja nyt, päättymättömän arabikevään kanssa arabimaailmassa ei ole aikaa Palestiinalle tai palestiinan pakolaisille, koska monet arabit ovat itse pakolaisia sekä jatkuvan hyökkäyksen kohteena, joka tulee omien taholta.

Syyrialaiset lähtevät omasta maastaan, ei siksi että Israelin koneet tiputtavat pommeja heidän niskaansa. Syyrian ilmavoimat pommittavat omia kansalaisiaan. Ja nyt vielä, Irakin arabimuslimit lähtevät Irakista. Jemenissä maailman surullisin ihmistragedia on kirjoitettu jemeniläisten omasta toimesta. Egyptissä Siinain ihmiset ovat unohdettu.

Lopuksi, kun monet arabimaat ovat tällaisessa epäjärjestyksessä, niin mitä on tapahtunut arabien viholliselle Israelille? Israelilla on nykyisin kaikkein kehittyneimmät tieteelliset laitteistot, huippuyliopistot, ja kehittynyt infrastruktuuri. Monet arabit eivät tiedä, että palestiinalaisten eliniän odote Israelissa on paljon suurempi kuin arabimaissa ja sen lisäksi palestiinalaiset nauttivat paremmasta poliittisesta ja yhteiskunnallisesta vapaudesta kuin heidän arabiveljensä. Vaikka palestiinalaiset elävät Israelin miehityksen alaisuudessa Länsirannalla ja Gazan alueella, niin he nauttivat enemmän poliittisista ja yhteiskunnallisista oikeuksista kuin joissakin paikoissa arabit arabimaailmassa. Oliko yksi tuomareista Israelin palestiinalainen, joka lähetti entisen Israelin presidentin vankilaan?

Arabikevät on näyttänyt maailmalle, että palestiinalaiset ovat onnellisimpia ja paremmassa asemassa kuin heidän arabiveljensä, jotka taistelevat vapauttaakseen palestiinalaiset Israelilaisten hallinnasta. Nyt on aika lopettaa vihaaminen ja sodat ja aloittaa luomaan paremmat elämän olosuhteet tuleville arabien sukupolville.

Ääri-islamistit syyttävät aina muita ja etsivät vikoja kaikista muista, mutta heidän oma järjestelmänsä tuottaa tuhoa ja kuolemaa jokaiselle, joka ei alistu elämään islaminuskon mukaan.

Monikulttuurisuuden ongelmia

Humanitaarisen avun maahanmuuton monikulttuurisuuden eräs ongelma on se että sen kautta tapahtuu paljon maahanmuuttoa maista, joissa ihmiset ovat tottuneet elättämään itsensä rikollisilla ja lainvastaisilla tavoilla, koska niissä maissa ei ole minkäänlaista sosiaaliturvaa, eikä kunnon ihmisoikeuksia.

Kun ihminen on oppinut tietyn tavan elää, niin hän helposti toistaa sitä yhä uudestaan. Jos Suomen valtio ei pysty kouluttamaan, eikä työllistämään kaikkia maahanmuuttajia, joiden kulttuurin kuuluu lainvastaisilla tavoilla itsensä elättäminen, niin on päivänselvää, että varasteleminen ja ihmisten huijaaminen jatkuu myös Suomessa. Voi olla myös sellaisia maahanmuuttajia, jotka eivät edes halua tehdä työtä, vaan varastella tai nostella ilmaisia sosiaalitukia.

Suomessa usein unohdetaan se että monissa maissa ei ole pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden mallia, vaan monessa maassa ihmiset elättävät itseään ja perhettään lainvastaisilla tavoilla. Suomen maahanmuuttopolitiikan tulisi olla todella tarkkaa, että mahdolliset maahanmuuton väärinkäyttäjät eivät pääsisi Suomeen.

Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden syrjäytymiskehitys on todellinen vaara. Suomessa tulisi elää Suomen lakien mukaan, joissakin tapauksissa kun maahanmuuttaja haluaa pitää kiinni oman maansa kulttuurista, jossa on asioita vastoin Suomen lakia (esim. muslimien sharia-laki), niin on selvää, että tällainen ihminen syrjäytyy suomalaisesta yhteiskunnasta ja on suuri riski, että hän alkaa ajamaan oman kulttuurinsa asioita, jotka eivät sovi yhteen Suomen lain ja suomalaisen yhteiskunnan kanssa.

Silloin kun maahanmuuttaja haluaa integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, niin se tarkoittaa, että hän hyväksyy suomalaisen kulttuurin ja lainsäädännön, haluten elää sen mukaan. Tällainen asenne on terve ja oikea maahanmuutto asenne, sillä maahanmuuttajan tulee suostua elämään Suomen lain ja yhteiskunnan asetuksien mukaan, eikä pyrkiä muuttamaan sitä, jonkun toisen kulttuurin kaltaiseksi.

Monikulttuurisuuden ongelmat näkyvät myös siinä, että joissakin kouluissa ei vietetä enää suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntiin kuuluvia juhlia ja tapoja kuten esim. joulujuhla ja suvivirren esittäminen.  Näistä suomalaisista tavoista kieltäytyminen johtuu siitä, koska joissakin kouluissa on lähes puolet oppilaista muista uskonnoista ja kulttuureista kuin Suomesta.  Tässä nähdään kuinka monikulttuurisuus, joka ei sopeudu suomalaiseen yhteiskuntaan pyrkii tuhoamaan suomalaisen kulttuurin asettamalla oman kulttuurinsa ja uskontonsa Suomen lakien ja yhteiskunnan sääntöjen yläpuolelle.

Monikulttuurisuus ja epäluottamus

Harvardin yliopiston professori Robert Putnam on kirjoittanut erilaisuutta ja luottamusta tarkastelevassa teoksessaan Bowling Alone – The Collapse and Revival of American Culture (2000), että mitä voimakkaampi etninen diversiteetti (kulttuurinen moninaisuus) yhteisössä vallitsee, sitä vähemmän yhteisön jäsenet luottavat toisiinsa.

Diversoituneissa eli erilaistuneissa yhteisöissä ihmiset eivät Putnamin mukaan ainoastaan tunne epäluottamusta niitä kohtaan, jotka näyttävät erilaisilta, vaan ihmiset eivät luota myöskään niihin, jotka näyttävät samanlaisilta. Etnisen monikulttuurisuuden vaikutukset ovat siis kielteisempiä kuin on ajateltu.

Putnam on käyttänyt suurissa monikulttuurisissa kaupungeissa yleistynyttä ”yksin keilailua” esimerkkinä sosiaalisen luottamuksen heikentymisestä ja nähnyt, että luottamuksen menetys on sitä suurempaa, mitä enemmän eri rotujen edustajia yhteisössä asuu.

Putnamin ajatuksissa on paljon perää, sillä maailmalla maahanmuuton eräs ongelma on se, että monikulttuurisissa asumalähiöissä esiintyy usein eniten ulkomaalaisvastaisuutta. Tämän tulisi herättää Suomen päättäjiä siihen millä tavalla olisi järkevää asuttaa maahanmuuttajia.

Integroitumissopimus

Maahanmuuton ongelmat esim. rikollisuus, oman kulttuurin ja uskonnon asettaminen etusijalle vastoin suomalaista lainsäädäntöä, haluttomuus koulutukseen sekä työelämään, pyrkien nostamaan ilmaisia sosiaalietuja jne. voitaisiin estää siten, että jokainen maahanmuuttaja kirjoittaisi integroitumissopimuksen, jossa hän sitoutuu palaamaan takaisin maahansa rikkoessaan integroitumissopimusta vastaan.

Jotkut voivat sanoa ettei ihmistä voida lähettää takaisin maahan, jossa häntä vainotaan tai voidaan tappaa. Jos maahanmuuttaja pakenee kotimaassaan olevaa vainoa ja hän tulee oikeasta motiivista käsin Suomeen, niin uskon että hän haluaisi noudattaa integraatiosopimusta, eikä haluaisi joutua takaisin vainon kohteeksi omaan maahansa. Integroitumissopimuksen kautta voitaisiin tehokkaasti vastaanottaa vain sellaisia maahanmuuttajia, jotka haluavat oikeasti integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomen päättäjille

On varmasti totta, että Suomessa on rasisteja sekä väärällä tavalla maahanmuutto kriittisiä ihmisiä. Osa heistä on rasisteja oman pahan olonsa ja pahuutensa tähden, mutta osa on rasisteja väärän maahanmuuttopolitiikan takia.

Väärällä maahanmuuttopolitiikalla tarkoitan sitä, että Suomen valtion tulisi ensisijaisesti pitää hyvää huolta omista kansalaisistaan, eikä holtittomasti syytää rahaa ja resursseja sellaiseen maahanmuuttoon, joka ei edes halua sopeutua ja integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Jos Suomen valtio ei pysty huolehtimaan omista kansalaisistaan tarjoten heille mahdollisuuksia koulutukseen ja työpaikkoihin, niin kuinka Suomi kykenee auttamaan muita hädänalaisia? 

Rasismia ei tietenkään mikään syy oikeuta, mutta ikävä ja valitettava tosiasia on se että jos omat asiat eivät ole kunnossa ja auttamalla muita jätetään heitteelle omaan maan kansalaisia, niin monen sydämessä se nostaa rasismia ja negatiivisia tunteita.

Suomen valtion ensisijainen tehtävä on on turvata Suomen kansalaisille mahdollisuus koulutukseen sekä työllistymiseen. Kun oma pesä on kunnossa ja toimii hyvin, niin sen jälkeen on myös kykyä ja voimavaroja harjoittaa hyvää ja oikeudenmukaista maahanmuuttopolitiikkaa. Jos oma pesä on sekaisin eikä toimiva, niin varmaa on ettei ole kykyä ja voimavaroja auttaa muita parhaalla mahdollisella tavalla.

Suomen päättäjät pyrkikää pitämään hyvää huolta Suomen kansalaisista, sillä se kuka ei pidä hyvää huolta omasta perheestään ei ole kykenevä pitämään huolta muista ihmisistä. Jos Suomi ei takaa omille kansalaisilleen koulutusta ja työtä, niin se lisää rasismia sekä vihamielisyyttä maahanmuuttajia kohtaan. Maahanmuuttajiin kohdistuva viha saa aikaan maahanmuuttajissa vihaa suomalaisia kohtaan ja näin vihan ilmapiiri on syntynyt, joka jossakin vaiheessa syttyy ja räjähtää ilmiliekkeihin.

Pääkaupunkiseudun väkivalta rikokset

Poliisin tilastojen mukaan ulkomaalaistaustaisten tekemät väkivaltarikokset ovat hyvin yleisiä Helsingissä. Ne ovat poliisin mukaan selkeästi yliedustettuina tilastoissa.

Poliisin tietojen mukaan 2000-luvulla yli 40 prosenttia raiskauksista epäillystä on ollut ulkomaalaistaustainen. Ulkomaalaistaustaisten tekemät raiskaukset huolestuttaa erityisesti Helsingin poliisia, koska niiden osuus ei ole laskussa. Ulkomaalaistaustaisten osuus ryöstöissä ja kiristyksissä on ollut lähes kolmasosa.

Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön ulkomaalaistaustaisten tekemät väkivaltarikokset ovat monesti paljon raaempia kuin suomalaisten tekemät vastaavat teot.

Rikolliset käyttävät  hyväksi maahanmuuttoa

Raiskauksia selitetään usein vain kulttuurien yhteentörmäyksenä. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään kulttuurien yhteentörmäyksestä, sillä raiskaus on rikos, joka tapahtuu vasten raiskattavan omaa tahtoa ja suostumusta. Jokainen ihminen ymmärtää tämän, riippumatta kulttuurista.

Väärä maahanmuuttopolitiikka sekä maahanmuuttajien sopeuttaminen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on epäonnistunut pahoin väkivaltarikostilastojenkin todisteiden mukaan.  Kun maahanmuuttopolitiikka on retuperällä, niin Suomeen virtaa rikollista ainesta maahanmuuttajien mukana.

Monet maahanmuuttajat tulevat maista, joissa naisia ei arvosteta, naiset ovat miehille kuin vapaata riistaa, jota voi käyttää hyväkseen niin seksuaalisesti kuin muullakin tavalla. Useat maahanmuuttajat tulevat maista, joissa naisten ja lasten asema on huono ja turvaton. Tämän tähden väkivalta naisten ja lasten keskuudessa on arkipäivää tiettyjen kulttuurien ihmisille. Osansa tästä väkivallasta tulevat saaman niin maahanmuuttajat itse sekä suomalaiset.

Kun tilastojen mukaan liian iso osuus väkivaltarikoksista esim. Helsingissä on ulkomaalaistaustaisten tekemiä, niin se todistaa sen että maahanmuuton kautta muuttaa Suomeen ihmisiä, joilla ei ole edes halua sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että maahanmuuttopolitiikkaa pitää tehostaa ja entistä paremmin pitää pystyä löytämään ne maahanmuuttajat, jotka ihan oikeasti voidaan integroida suomalaiseen yhteiskuntaan.'

Tiedän sen, että moni sanoo suomalaisten tekevän enemmän rikoksia kuin maahanmuuttajaperäiset ihmiset. Totuus on kuitenkin se, että suhteessa maahanmuuttajien vähäisempään määrään heidän tekemänsä rikokset ovat hälyttävän suuria määriä ja niitä tapahtuu liian paljon.

Jos tälle asialla ei tehdä ajoissa oikeita ratkaisuja, niin Suomessakin alkaa tapahtumaan samanlaisia maahanmuuttoon liittyviä ongelmia kuten Ranskassa ja Ruotsissa (mellakat).

Eräs asia täytyy tuoda esille, että maahanmuuttajia ei saa yleisesti leimata rikollisiksi, vaan osa heistä on rehellisiä ihmisiä ja kunnon kansalaisia. Se kuitenkin täytyisi myöntää, että maahanmuuttajien keskuudessa tehdään liian isoja määriä rikoksia. Asialle täytyy tehdä jotakin. Integroitumissopimus, jossa maahanmuuttaja sitoutuisi noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä ja rikkoessaan sopimusta hän joutuisi lähtemään pois Suomesta varmasti vähentäisi rikollisen aineksen soluttautumista Suomeen maahanmuuton kautta.

Professorin ajatuksia

Katkelma professori Timo Vihavaisen kirjasta Länsimaiden tuho: Tuskin tarvitsee olla ennustaja arvatakseen, että suuri osa niistä maahanmuuttajista, joita oma älymystömme niin innokkaasti on maahan haalimassa, tulee muodostamaan tulevien slummiemme kantaväestön.

Vihavainen sanoo kirjassaan maahanmuuttoa "länsimaisen kulttuurin itsemurhaksi". Vihavaisen mukaan maahanmuutto on kuin hulluuden riemumarssi, jonka turmiollisuus tiedetään ennakolta. Silti siihen mennään mukaan, koska totuutta ei haluta katsoa silmiin.

Vihavainen sanoo maahanmuuton olevan niin suuri tabu, että vaihtoehdoista ei keskustella. Vihavaisen mukaan totuus on se, että vaikeudet ovat alkaneet jokaisessa Euroopan maassa, jossa maahanmuuttajien määrä on kasvanut tietyn rajan yli.

Vihavaisen mukaan ellei maahanmuuttaja opi kunnolla kieltä, hän jää toisen luokan kansalaiseksi ja katkeroituu. Seurauksena voi olla lähiömellakoita Ranskan tai Ruotsin tyyliin.

Vihavaisen mukaan suurin osa ongelmista johtuu islamista. Vihavainen sanoo: "Islamin perussanoma on hyvin aggressiivinen. Islam on elävä uskonto, joka otetaan hyvin vakavasti tietyissä piireissä. Ihmiset, jotka tulevat maailman primitiivisimmistä maista – Somaliahan on ollut aina häntäpäässä mittareiden mukaan –, ovat kulttuurisesti hirvittävän kaukana läntisestä maailmasta. Kulttuurisokki on valtava".

Vihavainen sanoo, että Suomessa tullaan elämään hyvin pian yhä enemmän islamismin ehdoilla.

Harvoin joku "älymystön" edustaja uskaltaa puhua maahanmuutosta samalla tavalla kuin professori Vihavainen. Ikävä ja valitettava asia Suomen kannalta on se, että Vihavaisen puheet ovat totta.

Englanti ja massa-maahanmuuttaminen

Britannian entinen ministeri Peter "lord" Mandelson myöntää, että hänen puolueensa on tukenut massa-maahanmuuttamista, joka vaikeutti brittiläisten työn saamista. Blairin ja Brownin hallitusten aikana suunniteltiin massa-maahanmuuttaminen sekä ulkomaalaisten työntekijöiden etsiminen. Tämän seurauksena monien brittien oli vaikeaa löytää työtä. Britanniassa vuosien 1997-2010 välisenä aikana nettomuutto maahan oli 2,2 miljoonaa, joka on kaksi kertaa enemmän kuin Birminghamin väkiluku. 

On päivän selvää, että massa-maahanmuuttamisen takana oli poliittinen päämäärä, jonka tarkoitus on muuttaa Britannian rakenteita ja tehdä siitä monikulttuurinen maa. Englannissa tapahtuneen massa-maahanmuuttamisen takana ei ole ainoastaan poliittinen päätös, vaan antikristillinen päätös yhdistää kaikki maailman ihmiset yhden maailman kansalaisiksi, joka tarkoittaa käytännössä antikristuksen uutta maailmanjärjestystä.

Tony Blair on mukana Tony Blair Faith Foundation nimisessä järjestössä, joka on sanonut päämääränsä olevan uskontojen välisen jännitteiden purkamisen sekä yhteistyön uskontojen välillä. Ajatus on kaunis, mutta hankkeen takana on antikristilliset tahot, jotka pyrkivät luomaan maan päälle uuden maailmanjärjestyksen antikristuksen johdolla.

Vuonna 2007 Tony Blair erosi anglikaanisesta kirkosta ja liittyi Roomalaiskatolisen kirkon jäseneksi. Tony Blairin päämäärä on uskontojen ekumenian sekä politiikan kautta luoda uusi maailmanjärjestys, jota hän kutsuu paremmaksi maailmaksi, mutta todellisuudessa se tulee olemaan antikristillinen uusi maailmanjärjestys.

Jesuiittojen suunnitelmat käyvät yksi yhteen Blairin suunnitelmien kanssa. Kun luet ja tutkit jesuiittojen ekumeenisia pyrkimyksiä sekä maahanmuutto politiikan motiiveja, niin huomaat kuinka Blair katolisena toteuttaa täsmällisen tarkasti jesuiittojen uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmaa.

Jesuiitat ja maahanmuutto

Uskonnot käyvät kovaa kisaa ja kilpailua maailmanherruudesta. Globaali maahanmuutto on eräs osa uskontojen maailmanvalloitussuunnitelmaa. Islamin verivihollinen katolinen kirkko pyrkii myös maailmanherruuteen sekä käyttää maahanmuuttoa eräänä välineenä tämän päämäärän toteuttamiseen.

Ekumenia ja sen kautta käytävä dialogin tavoite maailmanrauhan aikaansaamiseksi uskontojen välillä on petos, jossa esim. katolisuus ja islam tulevat lopulta pettämään toinen toisensa. Molemmat haluavat maailmanherruutta, ne ovat aina halunneet sitä, aina siitä asti kun ne perustettiin. Tässä yhteydessä on syytä mainita, että Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatullinen Jumalan seurakunta, vaan sen valhejäljitelmä, jonka historia on täynnä veritöitä, kauheuksia, ihmisten sortamista jne.

Uusi eurooppa

Jesuiitat ovat rakentamassa uutta Eurooppaa valloittaakseen Euroopan katolisuudelle. Uuden Euroopan perustamisen suunnitelmaan kuuluu myös jesuiittojen perustama osasto nimeltään Jesuiitta pakolaispalvelu (kansainvälinen järjestö), jonka avulla pakolaisia integroidaan erilaisiin kulttuureihin ja maihin.

Jesuiitat ja vatikaani pelaa kieroa peliä, jossa se käyttää hyväntekeväisyyttä suojakilpenä pyrkimyksilleen valloittaa Eurooppa ja koko maailma katolisuudelle. Katolisen kirkon edustajat sanovat ymmärtävänsä pakolaisten maahanmuuton olevan kulttuurillinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen mahdollisuus rikastuttaa yhteiskuntia. RKK:n edustajat toivovat positiivista asennetta maahanmuuttoon, että EU voisi suojella pakolaisia, jotka tarvitsevat suojelua. RKK:n edustajat sanovat, että he sivistyneenä yhteiskuntana, eurooppalaisina ja kristittyinä kehottavat Euroopan parlamenttia suojelemaan niitä jotka ovat kaikkein uhatuimmassa asemassa, vainottuina, väkivallan uhreja, elävät köyhyydessä sekä ovat vailla ihmisoikeuksia.

Pakolaisten auttaminen itsessään ei ole väärin, vaan hyvä asia, mutta jesuiitat käyttävät hyvää asiaa protestanttisten maiden tuhoamiseen. Jesuiittojen päämäärä on vierasperäisen maahanmuuton kautta sekoittaa ja romuttaa protestanttisten maiden protestanttiset arvot. Lopullinen päämäärä on saada koko maailma yhdeksi kansainväliseksi yksiköksi, yhteisen talouden ja politiikan avulla. Jesuiittojen uuden maailmanjärjestyksen tärkein päämäärä on saada kaikki uskonnot, kirkot sekä kirkkokunnat hyväksymään katolisuus, jonka jälkeen uskonnot, kirkot ja kirkkokunnat pyritään alistamaan katolisen kirkon vallan alle.

Maailmanlaajuinen soluttautuminen

Jesuiitat ovat soluttautuneet maailmanlaajuisesti johtaviin asemiin, pyrkimyksenään tuhota protestanttiset sekä itsenäiset maat. Katolisuutta suosivat lait pyritään saattamaan voimaan kaikkialla maailmassa. Jesuiitat ovat luoneet yhteiskuntien sisälle kaaoksen. Jesuiittojen päämäärä on tuoda kaaokseen heidän tavoitteiden mukainen järjestys. Ihmisten massiivinen kansainvälinen maahanmuutto on jesuiitoille eräs askel luoda yksi yhteinen uusi maailmanjärjestys.

Jesuiittojen pyrkimys on muodostaa poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja uskonnollinen valtakunta, yksi uusi maailma. Jesuiitat pyrkivät yhdistämään erillään olevat maat, muodostaen uusia kansainvälisiä taloudellisia ja poliittisia rakenteita. Heidän pyrkimys on myös yhdistää uskonnot yhdeksi, jossa vatikaanilla olisi valta-asema. Jesuiitat ovat laatineet ekumeenisen suunnitelman, jossa paavi ottaa ekumeenisen yhteyden kaikkiin uskontoihin ja kirkkoihin. Paavista on tehty ekumeenisen hankkeen moottori ja alkuunpanija, sen tähden vatikaani tulee vaatimaan ja pyrkii ottamaan vallan uuden maailmanjärjestyksen uskonnollisena johtajana.

Jesuiitat ovat käyneet Euroopassa ekumeenisia neuvotteluja erilaisten kristillisten ryhmittymien kanssa. Jesuiitat ovat tuoneet esille, että Euroopan Unioni ei ole vain taloudellinen rakennelma, vaan uusi tie rakentaa kokonaan uutta ja erilaista Eurooppaa. Jesuiittojen uusi Eurooppa on osa maailmanlaajuista antikristillistä uutta maailmanjärjestystä.

Taudit ja maahanmuutto

Maahanmuutto lisää erilaisten tautien lisääntymistä Suomessa. Otan esimerkin yhdestä melko harvinaisesta sukupuolitaudista, joka maahanmuuton yhteydessä on leviämässä Suomeen.

Lokeronivusajos (Lymphogranuloma venereum), jonka vanhentunut nimitys on neekerisankkeri. Lokeronivusajos on sukupuolitauti, jota on nykyisin esimerkiksi  löydetty lisääntyvästi homomiehillä Länsi-Euroopassa, mutta toki muillakin sitä esiintyy.

Lokeronivusajos on varsin yleinen sukupuolitauti Intiassa, Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa sekä Etelä-Amerikassa, melko yleinen lisäksi Pohjois-Amerikassa ja Yhdysvalloissa. Nykyään matkustelun yleistyessä sekä varsinkin maahanmuuton kautta myös Suomessa esiintyy lokeronivusajos seksitautia. Homomiesten keskuudessa tartunnan lisäksi on myös havaittu useita HIV-positiivisia tapauksia.

Lokeronivusajos on hyvin yleinen seksitauti esim. Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Karibialla. Afrikkalaispakolaisten mukana tauti on levinnyt Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan myös Suomeen. Lokeronivusajos taudin kantajilla on myös esiintynyt HIV-positiivisuutta sekä C-hepatiitti infektiota.

Lokeronivusajos on bakteerin aiheuttama seksitauti, joka tarttuu genitaalilimakalvokosketuksesta. Oireita ovat muun muassa nivusten imusolmukkeiden turpoaminen ja märkiminen. Hoitamattomana tauti voi johtaa sukuelinten ja peräaukon epämuodostumiin, virtsaputken ja lantion elinten kuroumiin sekä joskus jopa kuolemaan.

Lokeronivusajos on synnillisen seksin seurauksena syntynyt seksitauti. Globaalin maahanmuuton seurauksena tämäkin tauti tulee entisestään yleistymään Suomessa. Edellä oleva kommentti ei ole vastalause oikealle ja vastuulliselle maahanmuutolle, vaan tosiasia, sillä kun suomalaiset ja maahanmuuttajat harrastavat seksiä keskenään, niin lokeronivusajos tautiin sairastumisen riski kasvaa. Samoin se myös lisää taudin esiintyvyyttä Suomessa.

Kansojen rajat

Apt 17:
24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,
25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.
26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,
27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;

5 Moos 32:8 Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.

Raamattu ilmoittaa Jumalan tahdon, joka on että Jumala on asettanut jokaiselle kansalle asumisensa rajat (maanrajat). Kansojen rajat on asetettu israelilaisten luvun mukaan, sillä Israelin kansa on Jumalan silmäterä, joka tulee pelastumaan lopunaikana (jäljelle jäävä jäännös kolmasosa) uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jokaisen kansan tulisi pysyä heille asetetuissa rajoissa. Jos ajatellemme tätä syvällisemmin, niin ymmärrämme, että mitä isompi valtio, niin sitä vaikeampi sitä on hallita oikeudenmukaisesti. Sopivan kokoinen maa kuten Suomi, Ruotsi, Norja ja vaikka Israel ovat helppoja hallittavia, koska nämä kansat asuvat sellaisen alueen sisällä, jota on helppo hallita oikeudenmukaisesti.

Raamatun opetus muukalaisista (maahanmuuttajat)

4 Moos 15:
29 Sama laki olkoon sekä maassa syntyneillä israelilaisilla että muukalaisella, joka asuu heidän keskellänsä, kun joku rikkoo erehdyksestä.
30 ¶ Mutta se, joka tahallisesti tekee syntiä, olipa hän maassa syntynyt tai muukalainen, pilkkaa Herraa, ja hänet hävitettäköön kansastansa.

Raamattu opettaa selkeästi, että kun muukalainen (maahanmuuttaja) muutti asumaan Israelin maahan, niin hänen täytyi noudattaa Israelin kansan lakeja. Vanha sanonta kuuluu, että maahan muuttavan on elettävä maassa maan tavalla.

Suomalaisen maahanmuuttopolitiikan on pyrittävä voimakkaasti ja tehokkaasti integroimaan maahanmuuttajat sopeutumaan ja sitoutumaan sekä noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä. Raamatullinen viisaus on, että maassa on yksi kansallinen identiteetti ja kulttuuri sekä lainsäädäntö, jota noudattavat kaikki, niin oman maan kansalaiset kuin maahanmuuttajat. Ikävä ja valitettava tosiasia on monikulttuurisuus ei ole toimiva valtion malli, sillä se tuo mukanaan monenlaisia ongelmia, joista on ikäviä esimerkkejä maailmalla.

Raamatun opetuksen mukaan se joka rikkoo lakia, joutuu siitä vastuuseen. Vanhan liiton aikana niin oman maan kansalaiset kuin muukalaisetkin karkotettiin Israelin maalta, jos he tahallaan rikkoivat lakia. Uuden liiton aikakausi on tässä suhteessa erilainen, sillä ketään suomalaista ei voida karkottaa omasta maastaan, vaikka hän tekisi tahallaan syntiä.

Ehdotukseni on, että jos maahanmuuttaja syyllistyy rikokseen, niin hänet karkotetaan pois Suomesta. Perustelen tämän sillä, että mikään valtio ja maa ei toivo rikollisten ainesten saapumista maahansa maahanmuuton kautta. Jokaisella valtiolla on tarpeeksi tekemistä omien rikollistensa kanssa. Siksi ehdotan maahanmuuttajille integroitumissopimuksen allekirjoittamista, jossa hän sitoutuu noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä. Jos hän rikkoo Suomen lakeja vastaan, niin hänet karkotetaan Suomesta. Tällainen käytäntö estäisi tehokkaasti väärillä motiiveilla tapahtuvan maahanmuuton.

2 Moos 23:9 Muukalaista älä sorra, sillä te tiedätte muukalaisen mielialan, koska itsekin olette olleet muukalaisina Egyptin maassa.

3 Moos 19:
33 Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä.
34 Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niinkuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niinkuin itseäsi, sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
35 Älkää tehkö vääryyttä tuomitessanne älkääkä käyttäessänne pituus-, paino- tai astiamittaa.
36 Olkoon teillä oikea vaaka, oikeat punnukset, oikea eefa-mitta ja oikea hiin-mitta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vein teidät pois Egyptin maasta.

Raamattu sanoo, että muukalaisia (maahanmuuttajia) ei saa sortaa millään tavalla. Raamattu kehottaa rakastamaan lähimmäistään (myös maahanmuuttajaa) niin kuin itseään. Kukaan ei halua joutua sorretun asemaan. Siksi sinä voit tietää miltä tuntuu jos joku sortaa ja käyttäytyy rasistisesti maahanmuuttajia kohtaan. Raamatun opetuksen mukaan maahanmuuttajille ei saa tehdä minkäänlaista vääryyttä. Älä käyttäydy maahanmuuttajia kohtaan negatiivisesti, sillä et toivo samaa kohtelua itsellesi.

Sama tietysti pätee maahanmuuttajiin, eli heidänkin tulisi elää Suomessa suomalaisia kunnioittaen ja rakastaen. Jos minä joutuisin joskus pakolaisen asemaan tai humanitaarisen avun piirin ja joutuisin muuttamaan toiseen maahan, joka antaisi minulle samat oikeudet kuin oman maan kansalaisilleen, niin olisin kiitollinen ja pyrkisin elämään heidän maassaan maan tavalla (Jumalan tahdon mukaisesti). Uskon että jokainen vastuunsa tunteva maahanmuuttaja ymmärtää tämän ja pyrkii elämään Suomessa suomalaisen lainsäädännön ja asetusten mukaisesti.

3 Moos 19:
9 Kun te korjaatte eloa maastanne, niin älä leikkaa viljaa pelloltasi reunoja myöten äläkä poimi tähkäpäitä leikkuun jälkeen.
10 Älä myöskään korjaa tyhjäksi viinitarhaasi äläkä poimi varisseita marjoja, vaan jätä ne köyhälle ja muukalaiselle. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Raamattu opettaa rakastamaan lähimmäistään antamalla avustusta niille jotka ovat sen tarpeessa. Suomalaisten tulisi pitää huolta oman maansa köyhistä, auttaa heitä taloudellisesti sekä antaa heille mahdollisuuksia ansaita kohtuullinen toimentulo oman työn kautta.

Raamattu opettaa myös auttamaan ja avustamaan maahanmuuttajia. Aluksi he tarvitsevat sosiaalisia ja taloudellisia avustuksia. Mutta heitä täytyy auttaa myös siten, että he kouluttautuvat ja työllistyvät suomalaiseen yhteiskuntaan ja pystyvät elättämään itsensä ja perheensä oman työn kautta.

Korostan vielä sitä, että mitä paremmin Suomi pitää huolta omista kansalaisistaan, niin sen paremmin Suomi kykenee auttamaan Suomeen saapuvia maahanmuuttajia.

Tuon vielä sen esille, että en kannata sellaista maahanmuuttoa, jonka tarkoituksena on hävittää kansallinen identiteetti, sillä Raamatun opetuksen mukaan kansoilla tulisi olla omat rajat ja tietenkin oma kansallinen identiteetti. Raamatun malli on kansallinen identiteetti, joka auttaa ja vastaanottaa maahanmuuttajia, mutta valtioista ei saisi tehdä monikulttuurisia, koska se tuo mukanaan suuria ongelmia kaikille ihmisille, jotka elävät monikulttuurisessa maassa.

Otan asiaa selventävän esimerkin. Jos Suomessa otettaisiin yhtä aikaa käyttöön monien erilaisten maiden erilaiset liikennesäännöt ja liikennekäyttäytyminen, niin sen seuraus oli katastrofi sekä kipua ja kuolemaa. Siksi Suomessa on käytössä suomalaiset liikennesäännöt. Tämä esimerkki selventää sen miksi monikulttuurisessa maassa on paljon ongelmia. Minulla ei ole mitään eri kulttuureita vastaan eikä eri kansallisuuksia. Jokainen kulttuuri on kuitenkin toimiva vain omassa ympäristössään.

Lopunajan pahan suunnitelma ja pelastus

Kansallisvaltiot tuhotaan lopunajan antikristillisessä maailmassa. Antikristillinen uusi maailmanjärjestys käyttää myös hyväkseen maahanmuuttoa pyrkien luomaan kaaosta ja sekasortoa kaikkiin maihin, että se saisi ne kaikki valtaansa. Antikristillisen maailmanjärjestyksen suunnitelma on kaaoksen ja epäjärjestyksen kautta palauttaa rauha ja vakaat olot maailmaan, jonka seurauksena maailman kansat hyväksyvät uuden antikristillisen maailmanjärjestyksen.

Antikristilliset tahot pyrkivät rakentamaan lopunajan Baabelin tornia maan päälle, pyrkien yhdistämään kaikki maailman kansat yhdessä palvelemaan antikristusta synnin ja laittomuuden orjuudessa.

Ainoa vaihtoehto antikristuksen synnin orjuuteen on parannuksen tekeminen synneistä ja pelastuminen Jumalan valtakuntaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamattu opettaa, että Jumala kutsuu ihmistä pelastukseen Herran Jeesuksen kautta. Jumala antaa ihmiselle etsikonajan, jolloin ihmisen sydämessä herää ajatus ja kaipaus Jumalasta. Jumala johdattaa ihmisen etsikkoaikana evankeliumin äärelle, jolloin ihminen kuulee evankeliumin sanoman Herrasta Jeesuksesta.

Jokainen ihminen on vailla Jumalan kirkkautta, eikä kelpaa Jumalalle omien tekojensa kautta, siksi Herra Jeesus kuoli ihmisten syntien tähden. Kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän sekä löytää todellisen ja ainoan oikean iankaikkisen Kaikkivaltiaan Jumalan.

Tänä päivänä on mahdollisuus pelastua. Käänny Raamatun Jumalan puoleen ja tunnustasi syntisi Hänelle ja usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.
Petri Paavola 11.6.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Median maahanmuutto keskustelut ja artikkelit vuosien varrelta
irrtv.fi/pdf/Itaportti2007huhti
answering-islam.org/suomi
metro.fi/paakaupunkiseutu

hs.fi/kotimaa/artikkeli
dailymail.co
tonyblairfaithfoundation.org
hankamaki.fi
Jesuiitat ja uusi maailmanjärjestys
Sukupuolitaudit
Hamasin poika

 

 

 

eXTReMe Tracker