Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Muslimien jihad maahanmuutto


Ensimmäiseksi haluan sanoa ettei kirjoitukseni ole vihapuhe, rasismia, kiihotuspuhe muslimeita vastaan, vaan todennettuihin tosiasioihin perustuva kirjoitus muslimien suunnitelmasta valloittaa ei-muslimimaita islamille jihad maahanmuuton (siirtolaisuus) kautta. Jihad maahanmuutto (hijrah) perustuu Muhammedin matkaan (maahanmuutto) ystäviensä kanssa kun hän jätti Mekan pakenemalla salamurhasuunnitelmaa häntä vastaan, niin hän muutti Yathribiin (tunnetaan nimellä Medina). Arabikevään levottomuuksien synnyttämisen päämäärä on toistaa Muhammedin jihad maahanmuutto luomalla oman maan sisällä väkivaltaa ja levottomuuksia, joka aiheuttaa pakolaistulvan, jonka avulla muslimit pyrkivät valtaamaan ei-muslimi maita Islamin uskolle. Jihad maahanmuutto käsitteen voi myös löytää koraanista.

Muslimimaista tulee ihan oikeita pakolaisia, jotka pakenevat henkensä edestä ja heitä tulee auttaa, mutta heidän keskuuteensa on soluttautunut jihad maahanmuuttajia, joiden päämäärä on vallata ei-muslimimaat islamin alaisuuteen. Kaikki muslimit eivät tietenkään ole vastuussa ja mukana jihad maahanmuutossa, mutta osa heistä on. Toivon sinun lukevan kirjoitukseni kokonaan ymmärtääksesi millaisia suunnitelmia islamilla (koraanille ja Muhammedille uskolliset muslimit) on koskien länsimaita, että tietäisit mikä tulee olemaan ainoa todellinen vaihtoehto selviytymiseen tulevaisuuden maailmassa.

Kirjoitustani ei saa ymmärtää väärin, sillä en kirjoita muukalaisvihaa lietsovaa kirjoitusta, en rasistista tekstiä, en kirjoitusta joka on suunnattu jokaista muslimia vastaan. On olemassa monia muslimeita, jotka ovat ihan oikeasti rauhaa rakastavia ihmisiä, siksi on väärin leimata kaikki muslimit terroristeiksi, vaikka onkin olemassa lukemattomia muslimiterroristeja. Lue kirjoitukseni oikeanlaiset silmälasit päässä, sillä kirjoitukseni tarkoitus on puolustaa ja varjella yhteiskuntarauhaa ja oikeudenmukaisia elämänarvoja sekä sen lisäksi tuoda esille todennettu tosiasia, joka uhkaa länsimaisia yhteiskuntia.

 

Sisällys:
Koraanin opetus maahanmuutosta
Muhammedin jihad maahanmuutto
Muslimi veljeskunnan suunnitelma
Jihadistit tekeytyvät pakolaisiksi

 

Koraanin opetus maahanmuutosta

Quran 4:100 Sahih international: And whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth many [alternative] locations and abundance. And whoever leaves his home as an emigrant to Allah and His Messenger and then death overtakes him - his reward has already become incumbent upon Allah . And Allah is ever Forgiving and Merciful.

Koraani sanoo että jokainen joka muuttaa Allahin tähden löytää maailmasta monia paikkoja sekä yltäkylläisyyttä. Koraani sanoo, että kuka tahansa jättää kotinsa siirtolaisena (maahanmuuttaja) Allahille ja hänen lähettiläälleen (Muhammed) ja jos hän kuolee - hän saa palkkansa Allahilta.

Noorhan Abbas ja Dr. Eric Atwell sanovat Suura 4:100 tarkoittavan: Concepts/Themes Covered: Pillars of Islam> The Blessed Muhammad(PBUH)> His Immigration and the Immigrants Rank - Jihad> The Call to Jihad>Preferring the Strugglers

Koraanin selityksen mukaan suura 4:100 on kyse maahanmuutosta ja sitä kautta kutsusta taisteluun (sota).

Islamicstudies.info sivuston mukaan Suura 4:97-100 tarkoittaa maahanmuuttoa (hijrah - muuttaminen, matka), sillä sivuston mukaan sanotaan seuraavasti koskien suura 4:100: Jotkut ihmiset ovat ymmärtäneet tradition väärin, joka sanoo. Mekan valloituksen jälkeen ei ole enää hijrahia  (Bukhari, 'Sayd', 10; 'Jihad', 1, 27, 194; Tirmidhi, 'Siyar', 33; Nasa'i, 'Bay'ah', 15, jne.) Tämä traditio liittyy erityisesti tuon ajan arabialaisiin eikä sisällä pysyvää määräystä. ....... Kun epäuskoiset menettivät voimansa ja intonsa Mekan valloituksen jälkeen ja melkein koko Peninsulan alue joutui Islamin vallan alle, profeetta (rauha hänelle) julisti ettei muuttamista enää tarvittu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että velvollisuus muuttamiseen (sama asia kuin maahanmuutto) olisi kumottu muslimeilta kaikkina aikoina kaikkialle maailmaan riippumatta olosuhteista missä he elivät.

Yllä olevaan tekstiin lisäsin sulkuihin sanat sama asia kuin maahanmuutto, muuten teksti oli suoraan käännetty islamicstudies.info sivulta. Koraanin ilmoitus 4:100 on perinteen yläpuolella ja koraani kertoo Allahin tähden maahanmuuttamisesta, eli jihad maahanmuutosta, jonka tarkoitus on maan sisältä käsin vallata se islamin uskolle.

Suura 4:100 kohdalla sana emigrates tarkoittaa maasta muuttamista ja sana emigrant tarkoittaa maasta muuttaja, siirtolainen (on sama asia kuin maahanmuuttaja). Muslimeilla on päämäärä vallata koko maailma islamin vallan alle, jota tehdään myös maahanmuuttamisen kautta, eli toisin sanoen sotimalla vallata se maa-alue islamille mihin on muutettu. Tämä on sama asia kuin jihad maahanmuutto, josta kirjoitan tässä kirjoituksessani. Sellaisen huomion haluan vielä tuoda esille, että ne suomenkieliset koraanit joita olen tutkinut kääntävät monet asiat lievemmin kuin mitä englanninkieliset koraanit. Tämä kertoo sen, että englanninkieliset koraanit ovat lähempänä arabiankielistä koraania.

Ayatullah Murtadha Mutahhari (Ayatullah Murtaza Mutahhari) on eräs Iranin tärkeimmistä islamilaisen ideologisen filosofian ajattelijoista. Ayatollah on kirjoittanut kirjan nimeltään Spiritual Discources, jossa hän luvussa 10 siteeraa suura 4:100 seuraavasti: Islamin pyhä uskonto perustuu kahteen pylvääseen muuttamiseen ja jihadiin (hengellinen ja uskonnollinen taistelu jumalan tiellä). Koraani pyhittää molemmat asiat ja ylistää syvällisesti niitä jotka muuttavat. Muuttaminen tarkoittaa kotinsa jättämistä ja asumista sekä asettautumista toiseen määränpäähän uskonnon ja uskon varjeltumiseksi. Tähän asiaan viitataan monissa koraanin säkeissä. Varhaisen islamin muslimit koostuivat kahdesta ryhmästä: Siirtolaisiin (on sama kuin maahanmuuttaja Huom! Tämä sulkeiden sisällä on minun lisäys ja selvennös) ja kumppaneihin. Kumppanit olivat Medinassa ja siirtolaiset olivat niitä, jotka jättivät kaupunkinsa ja menivät Medinaan. Muuttamista (siirtolaisuus) ja jihadia ei voi kumota molemmat ovat pysyviä asetuksia, jotka voivat olla milloin tahansa tarpeellisia.

Muslimit ymmärtävät suura 4:100 tarkoittavan maahanmuuttamista ja jihadia, niin kuin se käy edellä selkeästi ilmi. Jihadisteille maahanmuutto on keino päästä sisälle ei-muslimimaahan ja vallata se sisältä käsin islamille, niin kuin Muhammedkin teki Medinassa. Koraani ja sen tulkinta vahvistaa tämän asian. Islamilaisista maista tapahtuva maahanmuutto saa tämän takia aivan uuden ja erilaisen luonteen, sillä kaikki maahanmuuttaminen islamilaisista maista ei perustu pelkästään humanitaarisiin syihin (vaikka sitäkin tietenkin tapahtuu), vaan myös jihadin takia. Lukemalla lisää kirjoitustani huomaat kuinka kaikki mitä nyt tapahtuu Lähi-idässä on tarkoin harkittua sekä suunniteltua ja se perustuu koraanin opetukseen maiden valtaamisesta islamille.

Quran 4:94 Sahih international: O you who have believed, when you go forth [to fight] in the cause of Allah, .......

Koraanin tekstiyhteyden mukaan Allahin tähden maahanmuuttaminen ja siellä kuoleminen tarkoittaa islamin uskon levittämistä ei-muslimi maihin myös jihad maahanmuuton kautta, joka tulee johtamaan taisteluun uskottomia vastaan ja islamin uskon tulisi valloittaa ei-muslimimaa sisältä käsin islamin alaisuuteen.

Muhammedin jihad maahanmuutto

Tradition mukaan Mekassa tehtiin salamurhasuunnitelma Muhammedia vastaan, jonka tähden hän muutti Yatribiin (Medina). Tästä syntyi käsite hijrah (hegira, hejira), eli Muhammedin ja hänen ystäviensä muuttaminen Mekasta Medinaan. Kun Muhammed saapui Medinaan, niin hänestä tuli Medinan kaupungin hallitsija. Muhammed alkoi siellä alistamaan ei-muslimeja (surmasi juutalaisia) sekä pakotti heitä uskomaan Muhammedin Allah jumalaan, jonka seurauksena muutamat juutalaiset kääntyivät islaminuskoon. 

Muhammedin strategia oli ensin vahvistua Medinassa ja kun hän oli tarpeeksi vahva, niin hän otti Medinan haltuunsa asettuen hallitsemaan sitä islaminuskon mukaisesti. Muhammed on jokaisen muslimin esikuva ja esimerkki, jonka mukaan jokaisen muslimin tulisi toimia. Koraanin 4 suura (luku) on kirjoitettu siksi, että muslimit käyttäisivät myös jihad maahanmuuttoa osana suunnitelmalleen vallata koko maailma islamin alaisuuteen.

Islamin sharialain mukaan maailma jakautuu kahteen alueeseen rauhan taloon (Dar al-Islam- Islamin talo) ja sodan taloon (Dar al-harb- sodan talo), Islamin alue ja sodan alue. Kaikki ei-muslimimaat kuuluvat sodan talo alueeseen, jossa tulisi käydä sotaa niin kauan kunnes alue on alistettu Islamin valtaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Suomi kuuluu sodan talo alueeseen. Arabikevät ja muslimimaissa tapahtuvat väkivaltaisuudet ja levottomuudet on synnytetty sitä varten, että sen kautta käynnistetään jihad maahanmuutto, jossa ei-muslimimaat valloitetaan sisältäpäin islamin vallan alaisuuteen Muhammedin Mekasta Mediaan muuttamisen suunnitelman mukaisesti. Koska ei-muslimimaa on sodan talo aluetta, niin siksi sinne muuttavan muslimin velvollisuus on pyrkiä tekemään siitä islamin rauhan talo aluetta. Tämän tähden jihadistit pyrkivät maahanmuuttajina esimerkiksi Eurooppaan.

Tämän suunnitelman mukaan muslimit "pakenevat henkensä edestä" (kuten Muhammed teki) omasta maastaan kuoleman ja väkivallan uhan uhreina ja sen seurauksena he muuttavat ei-muslimimaahan. Pakolaisina tulevat muslimit otetaan vastaan (niin kuin kävi Muhammedille), mutta heti kun muslimit ovat saapuneet uuteen maahan, niin he alkavat toimimaan kuten Muhammed toimi, eli he pyrkivät vahvistamaan joukkojansa käännynnäisten ja yhä uusien pakolaismuslimien kautta. Kun he ovat tarpeeksi vahvoja, niin he valtaavat maan ja alistavat sen islamin vallan alle (niin kuin Muhammed teki). Koska Muhammed on jokaisen muslimin esikuva ja esimerkki miten tulee toimia, niin siksi arabikevät ja muslimimaiden levottomuudet on tarkoin harkittuja ja suunniteltuja, koska sen kautta seurataan Muhammedin esimerkkiä jihad maahanmuutosta, jonka kautta ei-muslimimaita valloitetaan ja alistetaan islamin vallan alle. Muhammedin päämäärä oli alistaa koko maailma islaminuskon alaisuuteen. Yksi keino toteuttaa tämä päämäärä on jihad maahanmuutto Muhammedin esimerkin mukaisesti.

Muslimi veljeskunnan suunnitelma

Toukokuun 19. päivänä 1999 Mohammed Akram kirjoitti muslimi veljeskunnan suunnitelmasta koskien Pohjois-Amerikkaa.

Mohammed Akram: Tulee perustaa tehokas ja kestävä islamilainen liike, jota muslimi veljeskunta johtaa, jossa omaksutaan muslimien aatteet niin kodeissa kuin maailmanlaajuisesti, joka toimii laajentaen muslimien perustuksia, pyrkimyksenä yhdistämään ja ohjaamaan muslimien ponnistelut, esittämään islamin vaihtoehtoisena sivilisaationa, ja tukemaan maailmanlaajuista islamilaista valtiota missä ikinä se on.

Mohammed Akram: Islamin ja liikkeen tulee tulla "osaksi kotimaata", jossa se elää, "kestävä" maassaan, "juurtuneena" hengeltään ja mieleltään sen ihmisiin, "tehdä kykeneväksi" se yhteiskunnan elämässä ja sen tulee perustaa vahvat "organisaatiot", joissa islamilainen rakenne (struktuuri) rakennetaan ja sen kanssa saavutetaan sivilisaation todistus, liikkeen tulee suunnitella ja ponnistella saavuttamaan tämän prosessin (avaimet) ja työkalut saavuttaakseen suuren tehtävän vastuun "sivilisaatio jihadisteina" joka on muslimien ja muslimi veljeskunnan harteilla tässä maassa.

Mohammed Akram: Siirtokunnan prosessi on "sivilisaatio jihadisti prosessi" kaikkineen mitä sanat tarkoittavat. Veljien tulee ymmärtää, että heidän työnsä Amerikassa on tavallaan suuren jihadin kautta läntisen sivilisaation eliminoiminen ja tuhoaminen sisältäpäin ja sen surkeiden kotien sabotoiminen heidän käsiensä kautta ja uskovien (muslimit) käsien kautta, niin että se on eliminoitu ja jumalan uskonto on tehty voittoisaksi yli kaikkien muiden uskontojen. Ilman tämän tason ymmärrystä, emme ymmärrä tätä haastetta emmekä ole vielä valmistautuneet itseämme jihadia varten. Muslimin osa ja kohtalo on suorittaa jihad ja työskennellä sen teen mihin ikinä hän asettuu kunnes viimeinen hetki tulee, eikä tästä kohtalosta ole pakoonpääsyä paitsi niille jotka valitsevat laiskuuden. Mutta ovatko laiskurit ja jihadistit (mujahideen) tasa-arvoisia.

Muslimi veljeskunnan suunnitelma on siirtokunnan (sama asia kuin maahanmuutto) kautta tuhota ei-muslimimaat sisältäpäin ja alistaa muut uskonnot islamin vallan alle sekä asettaa islam hallitsemaan koko maailmaa. Muslimi veljeskunta toteuttaa tarkasti Muhammedin esimerkkiä, sillä he maahanmuuton kautta vahvistavat islamia ja luovat rakenteet ja valmiudet siihen hetkeen kun he ovat tarpeeksi vahvoja, jolloin he pyrkivät tuhoamaan maan sisältäpäin ja alistamaan sen islamin vallan alle.

Jihadistit tekeytyvät pakolaisiksi

Breitbart.com sivusto raportoi Bulgarian Nova TV:n kertoneen kuinka 2.9.2015 Bulgarian viranomaiset lähellä Gyueshecon raja-aseman tarkastuspisteellä pidättivät viisi miestä, jotka olivat 20-24 vuoden ikäisiä. Kun miehet tarkastettiin ja tutkittiin, niin heidän hallustaan löytyi islamistista propagandaa, erityisiä jihadistien rukouksia sekä heidän kännyköistään löytyi mestausvideoita. Nämä jihadistit olivat tekeytyneet pakolaisiksi.

Helmikuussa 2015 Turkin tiedustelupalvelun tietojen mukaan 3000 koulutettua Isis jihadistia on tulossa Turkkiin Syyriasta ja Irakista. He aikovat matkustaa Bulgarian ja Unkarin kautta läntiseen Eurooppaan aikomuksenaan hyökätä diplomaattisiin kohteisiin.

Libyan hallituksen tiedonantajan mukaan Isiksen sotilaallisia militantteja (jihadistit) on salakuljetettu Eurooppaan pakolaisveneiden kautta. Isiksen jihadistit käyttävät pakolaiskriisiä hyväkseen soluttaen jihadisteja pakolaisveneisiin. Tämän seurauksena poliisin sekä viranomaisten on mahdotonta tietää kuka on jihadisti ja kuka ihan oikea pakolainen.

Express.co.uk julkaisun mukaan Isis on onnistunut salakuljettamaan tuhansia (jopa 4000) pakolaisiksi tekeytyneitä jihadisteja Eurooppaan.

Edellä olevat todisteet paljastavat meille sen, että jihadistit käyttävät hyväkseen pakolaisten maahan asuttamista, eli maahanmuuttoa. On tietenkin selvää etteivät kaikki jihadistit suinkaan ole jääneet kiinni tai epäonnistuneet aikomuksenaan tekeytyä pakolaisiksi, jonka turvin ties kuinka monia (satoja tai tuhansia?) jihadisteja oleskelee läntisen Euroopan maissa sekä täällä skandinaviassa valmistelemassa islamin valtaan nousua.

Jihadistit ovat käyttäneet hyväksi Lähi-idän kriisiä sekä pakolaistulvaa soluttautumalla ja tekeytymällä pakolaisiksi. Kaiken tapahtuneen valossa sekä Muhammedin esimerkin ja koraanin ilmoituksen valossa näen jihadistien olevan Lähi-idän kriisin takana, joka on luotu juuri sitä varten, että jihad maahanmuuton kautta voidaan jihadisteja istuttaa läntisiin maihin, jotka Muhammedin esimerkin mukaisesti tuhotaan sisältäpäin. Kirjoittamaani tekstiä jihad maahanmuuttoa koskien tukee myös se ettei öljyrikkaat muslimimaat ota vastaan Lähi-idän kriisimaiden pakolaisia, jotka voisi helposti integroida muslimikulttuuriin sekä työllistää heitä, mutta sen sijaan he ottavat vierasperäistä työvoimaa muualta. Kaikki näyttää tarkoin etukäteen suunnitellulta, jihad maahanmuuton aikaansaamiseksi suuressa mittakaavassa.

Britannian UKIP puolueen Nigel Farage on sanonut: Pelkään että kohtaamme suoran uhkan sivilisaatiotamme kohtaan jos sallimme suurien ihmismäärien saapuvan Eurooppaan siltä sotien repimältä alueelta (Lähi-itä).

Ei ole kyse pelosta tai luulosta, vaan tosiasiasta, sillä Muhammedin esimerkki, koraanin ilmoitus sekä tässäkin kirjoituksessa olevat todisteet todistavat sen että islamin jihad maahanmuutto on tosiasia, joka on jatkunut kauan aikaa ja emme tiedä kuinka monta sataa tai tuhatta jihadistia esimerkiksi ympäri Eurooppaa sekä skandinaviaa on valmistelemassa terroristitekoja sekä odottamassa taistelu ja hyökkäyskutsua Allahin ja islamin tähden.

Muslimit ovat aina käyttäneet lasten ja naisten hätää hyödykseen kun heillä on aikomuksenaan kohdistaa hyökkäys vihollisiaan vastaan. Esimerkiksi Hamas on käyttänyt lapsia ja naisia ihmiskilpinä, kun he pyrkivät iskemään Israelin kimppuun. Jihad maahanmuuton kautta on jälleen kerran hyväksi käytetty lasten ja naisten hätää. Länsimaiden olisi syytä herätä todellisuuteen ja uudistaa kokonaan maahanmuuttopolitiikka erityisesti koskien muslimitaustaisia maahanmuuttajia. Oikeasti hätää kärsiviä muslimeita on autettava sen mukaan kun on kykyä ja voimavaroja, mutta samalla on tehostettava yhteiskunnan rakenteita, ettei jihadistit pääse pakolaisiksi tekeytyneenä, vierastyövoiman tai jonkun muun syyn kautta pesiytymään suomalaiseen yhteiskuntaan. Ongelma on niin iso ja suuri, että sen ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä sekä oman maan maahanmuuttopolitiikan uudistamista.

On väläytelty maahanmuuttajien apua maahanmuuttajien integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. En tietenkään ole tätä vastaan, mutta jos pakolaiseksi tekeytynyt jihadisti pääsee mukaan maahanmuuttajien kotouttamiseen, niin on selvää että sen kautta Suomeen valikoituu entistä enemmän jihadisteja. Sama ongelma koskee sellaisia tapauksia, joissa omaan kotiin asutetaan muslimitaustaisia pakolaisia. Ajatus on ihan hieno ja oikealla tavalla myös toteutuskelpoinen, joissakin tapauksissa, mutta mitä jos asuttaa vahingossa kotiinsa pakolaiseksi tekeytyneen jihadistin? En ole maalaamassa piruja seinille, mutta koska jihadistit ovat huijanneet maahanmuuttoviranomaisia sekä onnistuneet myös muuttamaan länsimaihin, niin edellä esille ottamani kaksi esimerkki tapausta voivat toteutua joissakin tapauksissa. Sinisilmäisyyden takia ongelma on paisunut todella suureksi ja siksi nyt tarvitaan paljon viisautta sekä tehokkaita toimia miten voisimme estää jihadisteja saapumasta maahamme. Toivon myös päättäjien ja median heräävän todellisuuteen ravistamalla rasismiksi leimautumisen pelon pois sydämestään ja harteiltaan, jonka seurauksena asioita uskallettaisiin käsitellä niiden oikeilla nimillä.

Muslimi saa valehdella ehkäistäkseen vahinkoa, joka tapahtuu Islamille, eli muslimi saa suojella Islamia valheen kautta. Sotakin on muslimille petosta, sillä sodan kautta ei vain puolusteta muslimeita, vaan pyritään maailmanvaltaan ja alistamaan ei-muslimeita. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki muslimit ovat valehtelijoita, yleistäminen on väärin, mutta sitä se tarkoittaa, että jihadistilla on lupa valehdella ja tekeytyä pakolaiseksi. Islamilainen jihad länsimaisten yhteiskuntien tuhoamiseksi on tosiasia, siksi nyt jo viimeistään päättäjien on syytä herätä sinisilmäisyydestä todellisuuteen ja mietittävä keinoja, joiden avulla voitaisiin pysäyttää islamin jihadin uhka.

On turha nostaa esille rasisti tai natsikorttia, sillä edellä olevat todisteet kertovat meille sen, että jos esimerkiksi Suomi ei reagoi eikä ole valmis rajoittamaan ja uudistamaan maahanmuuttopolitiikkansa, niin Suomeen tulee yhä enemmän jihadisteja pakolaisiksi tekeytyneinä. Nyt ei saa ajatella rasistin leiman saamista otsaansa, sillä esimerkiksi jos joku kauppias tai kauppaketju nostaa tuotteidensa hintoja normaalia korkeammaksi sen takia kun vuosittain menetetään tietty määrä voittoa ja rahaa varkauksien takia, niin jokainen rehellinen kuluttaja kärsii sen tähden ja joutuu ilman omaa syytänsä maksamaan tuotteista pientä ylihintaa varkaiden takia.

Esimerkkini kautta haluan sanoa sitä, että jos muslimitaustaisille maahanmuuttajille asetetaan muita tiukemmat maahantulo kriteerit, niin sitä ei tehdä rasistisista syistä, vaan ikävästä tosiasiasta liittyen jihadistien soluttautumiseen maahanmuuton kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki muslimit eivät ole pahoja ja jihadisteja, mutta koska osa heistä on, niin sen tähden joudumme suhtautumaan tiukemmalla seulalla muslimitaustaisiin maahanmuuttajiin. Jos sinä vielä tässä vaiheessa nostat esille rasistikortin, niin kehotan sinua lukemaan kirjoitukseni sekä lähdeviitteet uudestaan syvällisen ajatuksen ja pohdinnan kera voidaksesi ymmärtää ettei ole kyse rasismista, vaan yhteiskuntarauhan ja länsimaisen sivilisaation olemassaolon suojelemisesta ja turvaamisesta.

Näyttää siltä, että yhteiskunnan päättäjien sokeuden ja sinisilmäisen hyväuskoisuuden takia tätä ongelmaa on enää vaikea ratkaista ja edessämme ovat vaikeat ajat. On kuitenkin olemassa ainoa todellinen ratkaisu, joka tuo todellisen turvan jokaisen ihmisen elämään. Klikkaa alla olevaa linkkiä yhteiskunta ja todellinen ratkaisu, jonka takaa löydät ainoan toimivan ratkaisun jokaiselle ihmiselle:


Yhteiskunta ja todellinen ratkaisu

 

Linkkisuosituksia:
Islam: Mitä lännen tulee tietää
Miksi persianlahden vauraat öljymaat eivät vastaanota pakolaisia?
The Destruction of Our Civilization by Arabian Oil Wealth

 

Petri Paavola 7.9.2015

Lähteet:
migration-and-jihad
islamicstudies.info
civilusdefendus.wordpress.com
jihadwatch.org
Hijra_(Islam)
islamqa.info
knowledge/hijrah
hijrah-europe-robert-spencer
independentsentinel.com
jihadwatch.org
quran.com
comp.leeds.ac.uk
investigativeproject.org
rt.com/news
ibtimes.co.uk
express.co.uk
quilliamfoundation.org

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker