Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Paavi Franciscuksen vakuutus ateisteille

Paavi Franciscus kirjoitti italialaisessa La Repubblica lehdessä (11.09.2013). että Jumala antaa anteeksi niille, jotka tottelevat omaatuntoaan. Paavi vakuuttelee ateisteille ettei heidän tarvitse uskoa Raamatun Jumalaan päästäkseen taivaaseen (pelastus). Paavin lausunto on epäraamatullinen ja antikristillinen. Raamattu ilmoittaa, että ihminen voi pelastua ainoastaan evankeliumin kuulemisen kautta uskomalla Herraan Jeesukseen.

Omatunto

Room 2:
9 Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen;
10 mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle!
11 Sillä Jumala ei katso henkilöön.
12 Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan;
13 sillä eivät lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan.
14 Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki
15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä-
16 sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

Raamattu opettaa, että Jumala tuomitsee sellaisen ihmisen omatuntonsa mukaan, joka ei ole elämässään milloinkaan kuullut Raamatun Jumalan pelastuksesta. Tällaisen ihmisen omatunto todistaa joko häntä vastaan tai on hänen puolellaan viimeisenä tuomiopäivänä, kun Jumala tulee tuomitsemaan ihmiset Messias Herran Jeesuksen kautta. Jumala on armahtava ja rakkauden Jumala, joka ei tietenkään tuomitse automaattisesti sellaista ihmistä kadotukseen, joka ei ole koskaan kuullut Raamatun Jumalasta ja Hänen pelastuksestaan.

1 Kor 6:
9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (homoseksuaali),
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Jumala on myös totuuden Jumala, eikä väärät saa periä Jumalan valtakuntaa. Vaikka ihminen ei olisi koskaan kuullut Raamatun Jumalan pelastuksesta, niin siitä huolimatta hän ei voi pelastua, jos hän elää elämänsä varkaana, avionrikkojana, homoseksuaalina, huorintekijänä jne. Omatunnon todistusta ei mitata ihmisen määrittelemän oikean ja väärän mukaan, vaan Jumalan sanan totuuden mukaan.

Paavi Franciscus ei tarkoittanut edellä mainittua omantunnon todistusta, sillä hän sanoi, että niiden ihmisten tulee totella omaatuntoaan, jotka eivät usko Jumalaan. Jos Paavi tarkoittaisi Room 2:9-16 jaejaksoa, niin hänen olisi pitänyt kirjoittaa, että ihminen joka ei ole koskaan elämässään kuullut Raamatun pelastuksesta on tuleva tuomituksi tai vapautetuksi omantuntonsa todistuksen mukaan. Paavi ei kuitenkaan kirjoittanut näin, vaan toi esille että, ne jotka eivät usko Jumalaan, niin niiden tulee totella omaatuntoaan.

Paavin kirjoitus paljastaa, että hän nimenomaan tarkoitti sitä, että ihmisten ei tarvitse uskoa evankeliumia Raamatun pelastuksesta kuullessaan sen, vaan he voivat totella omaatuntoansa ja pelastua "taivaaseen" sen kautta. Jos ihminen ei tiedä Raamatun Jumalan olevan olemassa, niin ei hän voi tietenkään silloin uskoa Raamatun Jumalaan. Siksi paavin sanat, jotka eivät usko Jumalaan tarkoittaa juuri sitä ettei Paavin mielestä ihmisen tarvitse uskoa Jumalaan, vaikka hän kuuleekin evankeliumin, sillä se riittää paavin mukaan, että ihminen tottelee omaatuntoaan. Ihminen voi uskoa Raamatun Jumalaan, vain jos hän on kuullut Raamatun pelastuksesta. Ihminen ei voi uskoa Raamatun Jumalaan ellei ole kuullut Hänestä ja Raamatun pelastuksesta. Täten paavin "evankeliumi" on antikristuksen "evankeliumia", ei Raamatun sanan totuuden evankeliumia.

Raamatun pelastus

Paavi vastasi lehdessä Eugenio Scalfarin esitettämään kysymykseen kirjoittaen: Kysyt minulta antaako kristittyjen Jumala anteeksi niille, jotka eivät usko ja etsi uskoa. Aloitan sanomalla - tämä on perustavaa laatua oleva asia - että Jumalan armolla ei ole rajoja, jos sinä menet hänen luokseen rehellisellä ja katuvaisella sydämellä. Niiden asia on totella omaatuntoaan, jotka eivät usko Jumalaan.

Paavin "evankeliumi" on valheellinen antikristuksen evankeliumi. Paavi sanoi ettei Jumalan armolla ole rajoja, vaikka Raamatun sana tuo esille sen selkeästi mitkä ovat Jumalan armon rajat. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan armo kasvattaa ihmisen hylkäämään syntejä sekä kasvattaa elämään jumalisesti, Jumalan tahdon mukaisesti (Raamatun opetus) tässä nykyisessä maailmanajassa.

Jumalan armon raja ei kannata eikä tue mitään syntejä ja suurin synti on olla uskomatta Herraan Jeesukseen Raamatun opettamalla tavalla.

Tiit 2:
11 ¶ Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille
12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa,
13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee.

Paavin ajatus siitä, että ihminen, joka ei halua uskoa Jumalaan voi pelastua tottelemalla omaatuntoaan. Raamattu kumoaa Paavin ajatuksen täysin selkeästi. Raamatun sana opettaa ettei Jumalan luokse voi päästä muutoin kuin uskon kautta Herraan Jeesukseen, sillä evankeliumin ilosanoman kuullessaan ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen. 

Paavi ei ymmärrä edes sitä alkeellisinta Raamatun opetusta, että suurin synti mikä erottaa ihmisen Jumalan yhteydestä on olla uskomatta Raamatun Jumalaan. Epäusko ja luottamus omaan järkeen tai omantuntoon ei pelasta ketään. Raamatun sanan opetuksen mukaan epäuskoiset ihmiset joutuvat viimeisen tuomiopäivän jälkeen iankaikkiseen kadotukseen. Jumala tuomitsee heidät kadotukseen omien tekojensa takia. He joutuvat kadotukseen, koska eivät uskoneet Raamatun Jumalaan.

Apt 17:
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

Ef 1:
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,
9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä-
10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, -oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,
12 että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.
13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa

Room 10:
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11 Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".

Ilm 20:
11 ¶ Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Paavin "evankeliumi" on antikristuksen "evankeliumia", jonka päämäärä on kadotus, ei taivas. Paavi julistaa ja opettaa vastoin Raamatun sanaa. Sinä joka olet katolilainen, niin sinua on huijattu ja eksytetty. Rooman katolisen kirkon (RKK) "evankeliumi" ei ole Raamatullinen evankeliumi, vaan eksytys, eikä RKK ole Jumalan seurakunta, vaan sen valhejäljitelmä. Älä käsitä minua väärin. En ole lyömässä katolisia, enkä mustamaalaamassa, vaan kertomassa Raamatun totuutta, koska rakastan katolilaisia lähimmäisinäni, enkä halua heidän päätyvän valhe-evankeliumin takia kadotukseen.

Paavin monet viimeaikaiset lausunnot tulisi herätellä sinua katolisen kirkon jäsentä huomaamaan sen, että katolisen kirkon opetus on koko historiansa ajan perustunut ihmisten korvasyyhyyn. Paavi muokkaa tässä nykyisessä ajassa "evankeliumiaan" suvaitsevaisuuden hengessä kaikille sopivaksi, niin katoliselle, ateisteille kuin muihin uskontoon ja uskomuksiin uskoville ihmisille.

Avaa sydämesi Jumalan sanan totuudelle, niin Jumala johdattaa sinut pelastukseen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Siten tulet tuntemaan totuuden ja kykenet hylkäämään valheen ja eksytyksen kavalan verkon.

 

Linkkisuosituksia:
Usko Jumalaan
Katolisen kirkon ja paavin viran juuret
Jesuiitat

 
Petri Paavola 12.9.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
independent.co.uk
 

 

 

 

eXTReMe Tracker