Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Paavi: Evoluutio ja teoria alkuräjähdyksestä ovat totta

Rooman katolisen kirkon (RKK) paavi Franciscus julisti alkuräjähdyksen sekä evoluution olevan totta, eikä Jumala ole taikuri, jolla olisi taikasauvaa. Paavi julisti evoluutiosta ja alkuräjähdyksestä paavillisessa tiedeakatemiassa kommentteja Jumalasta  ja universumimme syntyteoriasta.

Paavin kommentit alkuräjähdyksestä sekä evoluutiosta ovat vastoin Raamatun opetusta. Paavin kommentit eivät yllätä minua, koska RKK:n opetuksista suuri osa ei perustu Raamatun sanan totuuteen.
 

Sisällys:
Paavin ajatuksia
Paavin ristiriita
Epäjärjestys ja rappeutuminen
Katolinen katekismus ja järki

 

Paavin ajatuksia

Paavi sanoi: "Kun luemme luomisesta Mooseksen ensimmäisestä kirjasta, törmäämme riskiin siitä, että kuvittelemme jumalan taikuriksi, joka pystyi tekemään kaiken taikasauvalla. Mutta asia ei ole näin."

Paavin mukaan kyseiset tieteelliset teoriat eivät ole ristiriidassa luojan olemassaolon kanssa. Jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että paavin lausahdukset pistävät lopun "näennäistieteille" kuten kreationismille, eli luomisopille ja älykkäälle suunnittelulle.

Alkuräjähdys, jonka me tänään uskomme olevan maailman alku, ei ole ristiriidassa taivaallisen luojan väliintulon kanssa, vaan ennemminkin tarvitsee sitä, Franciscus totesi. Evoluutio luonnostaan ei ole ristiriidassa luomisen kanssa, sillä evoluutio vaatii olioiden luomisen, jotka sitten kehittyvät, Franciscus puhui.

Paavin ristiriita

Paavin lausunnot ovat ristiriidassa Raamatun sanan totuuden sekä evoluutioteorian kanssa.

1 Moos 1:
20 ¶ Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla".
21 Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
22 Ja Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä".
23 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.
24 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan". Ja tapahtui niin:
25 Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
26 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Raamatun sanan mukaan Jumala loi ensin eläimet kunkin lajinsa mukaan, jonka jälkeen Jumala loi maan tomusta ihmisen. Paavi erehtyy kun hän hän ei usko Jumalan luomiseen, niin kuin Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että kun eläimet oli luotu lajinsa mukaan, niin sen jälkeen Jumala loi ihmisen. Raamatun sanan mukaan ihminen ei ole kehittynyt meren eläimistä, eikä apinoista, sillä ihminen luotiin maan tomusta.

Evoluutioteoria opettaa elämän kehittymisestä joka ei ole syntynyt älykkään suunnittelun (Luoja) kautta, vaan sattumanvaraisesti itseohjautuvasti. Franciscuksen lausunto on ristiriidassa evoluutioteorian kanssa, sillä hän sanoi evoluution vaativan olioiden luomisen. Paavi on ristiriidassa niin Raamatun sanan ilmoituksen kuin evoluutioteorian kanssa. Hyvällä syyllä voidaan sanoa paavin lausunnon olevan sekava ja ristiriitainen.

Raamattu sanoo Jumalan tehneen ihmisen maan tomusta (keho) sekä puhaltaneen hänen sieraimiinsa elämän hengen, jolloin ihmisestä tuli elävä sielu. Raamattu sanoo ihmisen kehon koostumuksen olevan otettu maasta.

Tiede on vahvistanut saman asian, jonka Raamattu on jo sanonut tuhansia vuosia sitten. Tieteen mukaan ihminen on osa luontoa, koska ihmiskeho sisältää lähes kaikkia luonnon alkuaineita. 99% ihmiskehosta koostuu hapesta, hiilestä, vedystä, typestä, kalsiumista sekä fosforista.

Biokemistit tietävät, että kemiallisten aineiden elämä hajoaa kun ilmassa on happea. Kasveissa ja eläimissä on tiettyjä kemiallisia yhdisteitä. Kemistien mukaan ne vähentyvät. Kun elollisista olennoista löydetyt kemialliset aineet kohtaavat ilmaa, eli happea, niin ne alkavat hajoamaan. Kemistit sanovat, että ne hapettuvat. Elämä itsessään tarvitsee happea elääkseen, mutta happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen. Ateistisen tieteen maapallon elämän syntyteoriat törmäävät jatkuvasti uusiin ongelmiin kun se koittaa selittää miten elämä on saanut syntynsä.

Maanpallon elämä ei ole voinut syntyä maapallolla elottomista aineista, koska happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen. Teoriat elämän syntymisestä avaruudessa, josta se olisi matkannut meteoriittien mukana maan päälle ovat mielikuvituksen tuotetta, sillä vain maapallolla on maapallon elämään tarvittavat suotuisat olosuhteet. Ainoa selitys on se että Jumala loi ihmisen ja puhalsi häneen elämän hengen.

Jumala on rakentanut elottoman kemiallisen aineen siten, että happi tuhoaa sen, sillä kun ihminen tai eläin kuolee, niin ihmiskehossa sekä eläimen ruumiissa alkaa tapahtumaan prosessi, jolloin happi alkaa tuhoamaan kuolleessa ruumiissa olevia kemiallisia aineita. Jumalan antama elämän henki ylläpitää elämää hapen kautta, mutta heti kun elämän henki poistuu ruumiista, niin happi alkaa tuhoamaan sitä. Elämän synnylle ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin Raamatun kertoma Jumalan luominen. Kaikki muut teoriat ja vaihtoehdot kumoutuvat ja osoittautuvat mahdottomiksi.

Itse asiassa tieteen kehittyminen kumoaa ihmisten keksimät teoriat kuten esim. maapallon elämän alkusynnyn maan päällä elottomista kemiallisista aineista, sillä happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen (happi tuhoaa kuolleen ruumiin), eikä siten voi synnyttää elämää. Tiede yrittää aina keksiä uusia teorioita, mutta jokainen teoria tulee kaatumaan omaan mahdottomuuteensa. Raamatussa on ainoa oikea selitys elämän syntymiseen maan päälle.

2 Piet 3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta

Ihmiskeho, joka on otettu maasta sisältää noin 70% vettä. Raamattu sanoo maan olevan rakennettu vedestä ja veden kautta. Tämän tähden ihmiskehossa on 70% vettä, koska vesi oli luomisen aine, jonka kautta maa ja sen alkuaineet ovat tehty. Ihmisen kehon koostumus vedestä ja alkuaineista on luomisen todiste.

Epäjärjestys ja rappeutuminen

Jotkut ateistiseen tieteelliseen maailmankuvaan uskovat ihmiset sanovat elämän saaneen syntynsä ihmeellisesti elottomasta aineesta tai elämä matkasi avaruudesta maapallolle meteoreettien mukana. Tämän jälkeen he opettavat evoluutiosta, jossa kaikki on koko ajan kehittynyt kehittyneempään muotoon. Totuus on kuitenkin se, että emme havaitse tieteellisesti tällaista kehitystä nykyään, vaan kaikki rappeutuvat sekä monet mekanismit menevät epäjärjestyksen tilaan.

Psa 102:
25 Muinoin sinä perustit maan, ja taivaat ovat sinun käsialasi.
26 Ne katoavat, mutta sinä pysyt, ne vanhenevat (balah) kaikki kuin vaate; sinä muutat ne, niinkuin vaatteet muutetaan, ja ne muuttuvat
.

Psa 102:
25 Of old hast Thou laid the foundation of ha'aretz; and Shomayim is the ma'aseh (work) of Thy hands.
26 They shall perish, but Thou shalt remain; and all of them shall wear out (balah) like a beged (garment); like a vesture shalt Thou change them, and they shall be changed (Orthodox Jewish Bible - OJB)

Hepreankielen sana balah on Psa 102:26:ssa on hepreankielen qal-verbivartalossa, jossa se tarkoittaa kulua loppuun, käyttää loppuun, väsyä, väsyttää, uuvuttaa. Juutalaisten hepreasta englantiin kääntämä OJB käännös kääntää sanan balah englanninkielen sanoilla wear out. Wear out tarkoittaa kulua, kulua loppuun, käyttää loppuun, väsyä, väsyttää, uuvuttaa. Raamatun alkuteksti todistaa, että Jumalan luomat asiat kuluvat loppuun ja muuttavat muotoaan.

Raamattu sanoo, että Jumalan luomat taivaat (avaruus tähdet jne.) sekä tulevat katoamaan sekä ne kuluvat loppuun ja tässä loppuun kulumisen prosessissa ne muuttuvat. Nykyään tiede todistaa Psa 102:25,26:ssa olevan ilmoituksen monella eri tavalla. Aikoinaan ihmiset, jotka eivät ole uskoneet Raamattuun ovat luulleet, että avaruus on muuttumaton.

Tieteen kehittyessä ollaan kuitenkin  kyetty todistamaan, että tähdet kuolevat, eli avaruus ei ole muuttumaton, vaan on jatkuvassa muutoksessa. Kun suurimassainen tähti on kuluttanut loppuun energiansa, niin sen elämä päättyy valtavaan supernovaräjähdykseen, jonka seurauksena avaruuteen sinkoutuu tähdessä syntyneitä alkuaineita. Tähtien elinkaaren kehitys etenee siten, että tähti loistaa suurimman osan elämästään polttaen ytimessään vetyä heliumiksi. Tähden vanhetessa se paisuu punaiseksi jättiläiseksi. Jättiläisvaiheen jälkeen tähden kehityskaari on riippuvainen sen massasta, sillä kevyet tähdet päätyvät valkoisiksi jättiläisiksi ja isot tähdet räjähtävät supernovina.

Suurimassainen tähti luo painovoiman, joka tiivistää tähden ydintä siten, että ytimessä oleva lämpötila nousee todella korkeaksi. Kun vety loppuu, niin polttoaineeksi käyvät helium, hiili sekä happi. Hiilen ja hapen fuusioreaktiot aiheuttavat räjähdysmäisen voiman. Vain suurimmat tähdet kestävät sen ja pienemmät tähdet räjähtävät supernovana ja hajoavat avaruuteen laajenevaksi kaasupilveksi. Joisatkin tähdistä tulee räjähdyksen jälkeen neutronitähtiä (kokoon luhistunut tähti) tai mustia aukkoja.

On todella mielenkiintoista, että nykytiede kuvaa tähtien kuolemaa täsmällisen tarkasti juuri siten kuinka Raamattu sanoo Jumalan luomien asioiden kuluvan loppuun ja sen seurauksena muuttavan muotoansa. Tähtien kuolema on luomisen todiste. Raamattu on kertonut tähtien kuolemasta tuhansia vuosia aikaisemmin nykytiedettä.

Avaruudessa tapahtuvat tähtien kuolemat eivät todista tähtien evoluutiosta, jonka kautta olisi syntynyt lopulta elämää maan päälle. Tähtien kuolema todistaa sen, että avaruudessa olevat tähdet kulkevat kohti kuolemaansa, eivät kohti edistyneempää kehitystä.

Ajattele myös ihmistä. Ihminen vanhenee ja lopulta kuolleessaan ihmisen ruumis (Jumalan luoman kemialliset aineet) muuttavat muotoansa maatuessaan maaperään. Kaikki tapahtuu täsmälleen kuten Raamattu sanoo.

Kokeelliset luonnontieteelliset tutkimukset ja havainnot ovat osoittaneet, että jokainen ihmissukupolvi kantaa noin 100 haitallisempaa mutaatioita kuin heitä aikaisempi sukupolvi. Monet ihmisen perinnöllisyystutkijat ovat sitä mieltä, että ihminen rappeutuu geneettisesti.

Ihmiset eläv'ät nykyään pitempään kuin aikaisemmin, mutta se johtuu pääasiassa hygienian ja lääketieteen kehittymisestä. Siitä huolimatta jokainen ihmissukupolvi heikkenee biologisesti, koska noin sata haitallista mutaatiota kertyy perimään.

Lääkäri Pekka Reinikainen on sanonut: "Dna:sta näkee mitä Edenin puutarhassa on tapahtunut. Jokainen sukupolvi tuo mukanaan noin sata mutaatiota eli sata sairautta eli virhettä perimään. Eli jokainen sukupolvi tuo sata pysyvää mutaatiota. Nyt tiedetään että maailmassa on noin 30 000 sairautta. Mutaatio eli geenivirhe geenikoodinauhassa aiheuttaa sairauden. Siitä voidaan laskea että jäljet johtavat suoraan edenin puutarhaan. 300 sukupolvea kertaa 100 uutta sairautta (mutaatiota) = 30 000 sairautta! 300 sukupolvea erottaa meidät Aadamista ja Eevasta. 300 sukupolvea kertaa sukupolvi 20 vuotta = 6000 vuotta! Maailma ja ihmiskunta on noin 6000 vuotta vanha! Eli ennen syntiinlankeemusta ihmisellä oli virheetön koodinauha ja jokainen sukupolvi tuo mukanaan ihmisen perimään sata sairautta. Paljonko sukupolvia tarvitaan että saadaan tämä 30 000 sairautta? 300. Tämä kertoo myös sen että kaikki eliöt on ohjelmoitu tuhoutumaan mikään ei voi elää yli 10 000 vuotta koska tulee niin sanottu virhekatastrofi. Eli virheitä kertyy koodinauhaan ja se aiheuttaa sukupuuttoon kuolemista koko ajan."

Raamattu vahvistaa Reinikaisen kertoman asian, sillä Raamattu sanoo Jumalan luomien asioiden kuluvan loppuun ja muuttuvan. Jokaisen sukupolven mutaatiot geeniperimässä heikentävät ja muuttavat omaa sukupolveansa biologisesti rappeutuneemmaksi kuin mitä aikaisemmat sukupolvet ovat olleet.

Tämä tosiasia kumoaa evoluutioteorian, sillä ihmiskunta ei kehity edistyneemmäksi, vaan rappeutuu koko ajan lisää mutaatioiden johdosta. Jumalan luomana alussa ihmisellä on ollut virheetön geenikoodi, mutta syntiinlankeemuksen seurauksena virheetön geenikoodi on rappeutunut mutaatioiden johdosta sukupolvelta toiselle.

On tieteellisesti todistettu, että universumi tulee koko ajan epäjärjestäytyneempään tilaan. Nykytiede todistaa, että universumi heikkenee. Tähdet kuolevat avaruudessa. Maan pyörimisliike hidastuu. Maan magneettikenttä heikkenee. Eroosio muokkaa jatkuvasti maan pintaa. Ihmisten rakentamat talot ja autot jne. edelleen rapistuvat ja lopulta lahoavat ja ruostuvat. Atomit hajoavat yksinkertaisemmiksi aineiksi. Partikkeli hiukkaset, kuten protonit hajoavat hitaasti energiaksi.

Kaikki edellä olevat tosiasiat todistavat Raamatun sanan todeksi, sillä kaikki Jumalan luomat asiat kuluvat pikku hiljaa loppuun ja muuttavat muotoaan ihan kuten Raamattu sanoi Psa 102:25,26:ssa. Kaikki edellä olevat asiat kumoavat myös evoluutioteorian, sillä kemiallinen aine ei kehity edistyneemmäksi muodoksi, vaan rappeutuu ja heikentyy.

Katolinen katekismus ja järki

Paavin lausunnot todistavat sen ettei RKK edusta Raamatun kristinuskoa, vaan valheellista kristinuskoa, joka perustuu uskonnollisiin perinteisiin sekä ihmisviisauden virheisiin.

RKK:n katekismus tuo esille sen kuinka katolisuus opettaa ettei uskon ja järjen välillä voi olla koskaan todellista ristiriitaa:

Katolinen katekismus 159. Usko ja tiede. ”Vaikka … usko onkin järkeä korkeampi, ei uskon ja järjen välillä voi koskaan esiintyä todellista ristiriitaa, koska Jumala, joka ilmoittaa salaisuuksia ja vuodattaa meihin uskon, on sama, joka on antanut ihmishengelle järjen valon, eikä Jumala voi kieltää itseään eikä toisaalta totuus koskaan voi olla ristiriidassa jonkin toisen totuuden kanssa. Sen vuoksi ei järjestelmällinen tutkimus minkään tieteen alalla, jos se tapahtuu todella tieteellisin keinoin ja noudattaa moraalin normeja, itse asiassa koskaan ole ristiriidassa uskon kanssa, koska maalliset asiat ja uskonasiat ovat lähtöisin samasta Jumalasta. Jos siis joku nöyrin ja kärsivällisin mielin koettaa ottaa selville luonnon salaisuuksia, niin häntä tavallaan ohjaa Jumalan käsi, vaikka hän ei sitä tietäisikään.”

 

Raamattu opettaa eri tavalla kuin RKK:n katekismus:

 

San 3:5 Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.

 

2 Kor 10:5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

 

Kol 2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.

 

1 Kor 2:
4 ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,
5 ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.

 

Raamatun sana opettaa, että ihmisviisaus on petos ja se on silloin sitä kun se pyrkii selittämään elämän syntyä evoluutioteorian kautta. RKK opettaa että maalliset asiat ja uskonasiat ovat lähtöisin samasta Jumalasta. Ihmisviisaus on tästä maailmasta, mutta Jumalan viisaus ja voima on lähtöisin Jumalan Hengestä ja siksi nämä kaksi asiaa ovat lähtöisin eri lähteistä. Ihmisviisaus eksyttää ihmisen pois pelastuksesta, mutta Jumalan viisaus ja voima johdattaa ihmisen vastaanottamaan pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamatullinen kristinusko opettaa, että ihminen on synnin ja saatanan orja, joka on synnin orjuuden tähden matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Jos ihminen tunnustaa syntinsä ja tekee parannuksen sekä uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

 

Linkkisuositus:
Luomisen todisteetPetri Paavola 28.10.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
iltasanomat.fi/ulkomaat

independent.co.uk

 

 

 

 

eXTReMe Tracker