Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Patrick Tiaisen opetuksista

Mitä enemmän olen kuunnellut Patrickin opetuksia, niin sitä enemmän sieltä paljastuu todella haitallisia ja vaarallisen vääriä opetuksia. Kun olen aikaisemmin sanonut hänellä olevan paljon hyvää opetusta, niin mitä enemmän hänen opetustaan kuuntelee, niin sitä vähemmän hän opettaa oikein ja yhä enemmän vastoin Jumalan sanan opetusta. En tarkoita sitä ettei hän missään kohdassa opettaisi oikein, vaan sitä että Patrick opetuksessaan usein käyttää Raamatullista terminologiaa, mutta opettaa itse asian väärällä tavalla. Patrick väärien opetuksiensa kautta sanoo miten Jumala toimii ja kuinka meidän tulisi uskossa ojentautua, mutta hänen opetuksensa monessa kohden antaa väärän ja todella vahingollisen toimintamallin siitä miten tulisi elää uskossa.

Sinusta voi tuntua kovalta se mitä kirjoitin, mutta kyse ei ole kovuudesta, vaan siitä että Patrick monessa kohden opettaa vahingollisesti väärin Raamatun sanalta näyttävän ja kuulostavan opetuksen kautta, joka ei kuitenkaan ole sitä. Joku vai ajatella, että miksi taas tällainen kirjoitus? Jos sinulle rakas ihminen on vaarassa, niin onko sinun rakkautesi sellaista, että vain kerran varoitat häntä vai oletko halukas uhraamaan aikaasi ja olet valmis tekemään kaikkesi, että sinulle rakas ihminen välttäisi vaaran ja sen seuraukset. Sinä tiedät mikä on oikea vastaus ja mikä on uskovan oikea asenne jos lähimmäistämme uhkaa vaara.

Se on ikävä asia kun ja jos on itse arvioinnin kohteena tai mukana yhteisössä, jota arvioidaan Raamatun sanan kautta, niin liian usein sellaiset ihmiset eivät joko lue arvioita tai sitten tekevät sen sellaisen tunteen vallassa etteivät he kykene näkemään ja erottamaan valhetta totuudesta (sama vaara koskee meitä jokaista!). Siksi olisikin erittäin tärkeätä, että kyseiset henkilöt pyrkisivät vilpittömästi ja rehellisesti lukemaan heidän toimintaansa koskevaa arviota ja varsinkin sellaista mikä on tehty sävyisyyden Hengessä. Jos näin tapahtuu, niin silloin on mahdollista nähdä väärän ja oikean istutuksen välinen ero.

Kun luet ja tutkit tämän kirjoitukseni, jossa Patrick opettaa heikkoudesta ja pienentymisestä, niin huomaat miten hän vääristelee Jumalan sanan opetuksia taas todella vahingollisesti. Käyn myös lyhyesti läpi muutamien kohtien kautta sen mitä olen kirjoittanut aikaisemmin Patrickin opetuksista, joka ovat olleet todella vaarallisia. Silloin ymmärrät ettei Patrickin opetuksista kirjoittaminen ole turhaa ja ajanhukkaa, vaan todella tärkeää. Kirjoitukseni ei ole myöskään keskittymistä pelkkään väärään opetukseen, sillä pyrin tuomaan sen rinnalle Jumalan sanan totuuden mukaisen opetuksen. Pidän Patrickia edelleen rakkaana lähimmäisenä, eikä tarkoitukseni ole millään tavalla aiheuttaa riitaa tai eripuraa uskovien keskuuteen, vaan haastaa meitä kaikkia koettelemaan niin minun kuin Patrickin opetus Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Koetelkaa kaikki
Heikkous ja Jumalan voima
Kristuksen tulee kasvaa ja minun vähetä
Lyhyt katsaus aikaisempaan

 

 

Koetelkaa kaikki

Raamattu kehottaa tutkimaan ja koettelemaan kaiken Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera. Mitä perusteellisemmin tutkimisen ja koettelemisen tekee, niin sen parempi, sillä Raamattu ei varmankaan kehota koettelemaan miten sattuu tai puolihuolimattomasti, vaan tarkasti ja perusteellisesti. Tässä kohden minulla ja meillä kaikilla on varmaankin aina parantamisen varaa, mutta koetteleminen tulee tehdä sen mukaan mihin saakka on kasvanut, eikä suinkaan sen mukaan mihin asti ei ole vielä päässyt kasvamaan Jumalan armosta.

1 Tess 5:21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;

Edellä olevassa Raamatun kohdassa sana koetelkaa on kreikankielen sanamuodossa dokimadzsete (prees.akt.imp.). Raamatun opettama kaikkien asioiden koetteleminen ei ole suositus tai pelkkä kehotus, vaan suora käsky, jossa meitä käsketään koettelemaan kaikki se minkä sanotaan olevan Jumalasta. Käskymuoto tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ehdottomasti koetella kaikki se minkä sanotaan olevan Jumalasta. Meidän tulee koetella kaikki sen mukaan kuinka meillä on Jumalan armosta uskon ymmärrystä. Koska koetteleminen on suora käsky, niin silloin jokaisen uskovan tulisi koetella kaikki opetus, julistus ja hengellinen toiminta. Jos emme koettele toinen toistemme opetuksia ja toimintaa, niin silloin toimimme Jumalan tahtoa sekä Raamatun sanan opetusta vastaan.

Koetteleminen ei tarkoita väärää arvostelua, panettelua, toisen lyömistä sekä toisen tarkoituksellista satuttamista. Koetteleminen ei ole lihallista ja sielullista toimintaa, vaan hengellinen toimenpide, joka tulee tehdä kaikessa sävyisyydessä toista kunnioittaen ja rakastaen. Koska Patrick opettaa julkisesti, niin silloin meillä on myös oikeus julkisesti koetella hänen opetuksensa ja pyrin sen tekemään häntä rakastaen ja kunnioittaen.

Heikkous ja Jumalan voima

Patrick sanoi saarnassaan (27.3.2016) asiasta, joka ärsyttää häntä paljon, vaikka se ei saisi ärsyttää, koska ärsytys ei ole yksi Hengen hedelmistä ja hän sanoi tietävänsä, että hänellä on vielä matkaa siihen. Patrick sanoi sen ärsyttävän häntä kun Jumalan sanaa käytetään väärin ja hän tietää, että yksi Raamatun sanan kohta jota käytetään väärin on se, että Hänen voimansa näyttäytyy minun heikkoudessani ja Hän tulee voimaksi minun heikkoudessani. Patrick sanoi, että tästä opetetaan väärin sellaisella tavalla että uskova pitää huolta hänen heikkoudestaan ja hän ei halua luovuttaa tätä hänen heikkouttansa, koska se on hänen voimansa. Sitten Patrick sanoi useasti englanniksi no, no, no (ei) se ei ole se mitä Jumala tarkoittaa.

Patrick sanoi Jumalan tulevan voimaksi hänen heikkoudessaan ja kun hän luovutti oman heikkoutensa, missä hänen elämässään oli ennen heikkous, niin siihen tuli nyt Jeesus ja idea ei ole se että pidän huolta heikkoudestani, sillä kun luovutettu heikkous jätetään Jumalalle, niin siinä paikalla ei ole enää heikkous, vaan siinä on Jeesus ja siinä on nyt Jumalan voima ja Hän on tullut suureksi.

Kun kuuntelet tämän Patrickin opetuksen ja jos se näyttää sinusta Raamatulliselta, niin silloin et ole ymmärtänyt sitä mitä Raamattu opettaa, sillä Patrickin opetus ei ole tässä kohden Raamatullinen.

2 Kor 12:
7 Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.
8 Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta.
9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.
10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

Kun tutkimme tätä Raamatun jaejaksoa, niin näemme kuinka Patrick opettaa vastoin Raamattua. Paavali oli vaarassa ylpistyä, jonka hän itsekin tässä tunnustaa ja siksi hänen lihaansa oli annettu pistin (saatanan enkeli) rusikoimaan Paavalia ettei hän ylpistyisi. Pistin tarkoittaa alkukielellä terävää puupalaa, pistintä ja piikkiä ja rusikoimaan tarkoittaa lyödä nyrkillä, pahoinpidellä sekä häväistä. Pistin ja rusikoiminen voi tarkoittaa sitä, että Jumala salli saatanan enkelin joko lyödä Paavalia fyysisesti tai henkisesti tai molempia yhtä aikaa. Käsite liha tarkoittaa Raamatussa sekä fyysistä ruumista ja mielenaluetta sekä vanhaa ihmistä. Tämä ei tarkoita sitä, että Paavalin lihassa olisi asunut riivaajahenki, niin kuin jotkut väärin opettavat.

Lähtökohta tämän jaejakson opetukseen on se että Jumala halusi estää Paavalin ylpistymisen salliessaan saatanan enkelin rusikoida häntä. Kun Paavali pyysi Jumalalta pistintä erkaantumaan hänestä, niin Jumala sanoi hänelle, Minun (Jumalan) armossani on sinulle kyllin, sillä Minun (Jumalan) voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.

Jumala ei sanonut poistavansa heikkoutta Paavalin elämästä, koska Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoutemme kautta. Paavali pyysi Jumalaa poistamaan pistimien hänen elämästään, joka myös sai hänet tuntemaan olonsa heikoksi. Toki Paavali myös muutenkin tiesi ja tunsi heikkoutensa, mutta ettei hän ylpistyisi, niin Jumala ei poistanut hänen elämästään asioita, jotka muistuttivat häntä hänen heikkoudestaan. Jos Jumala olisi poistanut Paavalin elämästä asioita, jotka muistuttivat hänelle hänen heikkoudestaan, niin silloin Paavali olisi ylpistynyt, koska silloin kun ihminen ei tunne, eikä tunnista itsessään olevaa heikkoutta, niin hän ylpistyy. Patrickin opetus onkin tämän tähden johdattamassa häneen uskovia ylpistymisen vaaraan, kun he pyrkivät siihen etteivät he olisi enää heikkoja.

Jumalan voima vaikuttaa täydellisesti meissä silloin kun olemme heikkoja, joka tarkoittaa sitä, että Jumalan täydelliset teot tulevat ilmi uskovien kautta kun he ovat itsessään heikkoja. Uskovasta ei tule täydellistä, mutta heikkouden kautta Jumalan voima vaikuttaa täydellisiä tekoja uskovan elämän kautta. Ilman  heikkoutta emme saa nähdä Jumalan täydellisiä tekoja. Jos uskomme Patrickin opetuksen, niin silloin olemme vaarassa ajautua valheenvoiman vaikutuksiin, sillä valheenhenki toimii ja vaikuttaa voimakkaasti sellaisen ihmisen kautta, joka ei tunnusta eikä tunnista omaa heikkouttansa, vaan tavoittelee Jumalan voimaa ilman oman heikkoutensa tunnustamista ja tiedostamista. Kun et halua olla heikko ja tavoittelet Jumalan voimaa, niin silloin sinussa asuu ylpeyttä, joka on pukeutunut nöyryyden valeasuun ja silloin voit tulla kanavaksi, joka levittää ympäristöönsä valhevoimaa ja vääriä opetuksia.

Raamatun opetuksen mukaan kun ymmärrämme oman heikkoutemme, niin silloin Kristuksen voima asettuu asumaan sydämeemme ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että Jumalan tahto tapahtuisi meidän elämässämme. Meidän ei tule pitää huolta meidän heikkoudestamme omassa voimassamme, koska Jumala muistuttaa meitä siitä ja pitää huolta siitä, että me sen muistamme (niin kuin Jumala muistutti myös Paavalia). Meidän tulee kuitenkin tiedostaa ja ymmärtää oma heikkoutemme ja heikkoudesta käsin antautua palvelemaan Jumalaa, sillä Hän antaa meille voimaa ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä Pyhän Hengen voiman kautta.

Raamattu sanoo, että kun me olemme heikkoja, niin silloin me olemme väkeviä ja siksi meidän tulisi mielistyä heikkouteen, jopa pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin Kristuksen tähden. Tämä tarkoittaa sitä ettei meidän tulisi pyrkiä pääsemään pois asioista, jotka osoittavat meille meidän heikkoutemme, koska silloin kun olemme heikkoja, niin olemme väkeviä Herrassa, sillä Hän tekee täydellisiä tekoja meidän kauttamme, kun me olemme heikkoja.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että sillä tavalla mielistyisimme esim. pahoinpitelyihin, että etsisimme niitä. Koska Jumalan sana opettaa, että monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen sisälle Jumalan valtakuntaan, niin silloin jos meitä pahoinpidellään Kristuksen tähden, niin hyväksymme sen ja iloitsemme siitä kun olemme saaneet armon kärsiä Kristuksen tähden. Emme kiitä synnistä, kun meitä pahoinpidellään, vaan hyväksymme sen Jumalan sallimuksena, että meidät on katsottu arvolliseksi kärsiä Kristuksen tähden.

2 Kor 12:9,10 jakeissa esiintyvä sana heikkous on kreikaksi astheneia, joka tarkoittaa voiman puute, heikkous, ruumiin heikkous, heikkous sairauden tähden, sielun ja mielen heikkous, heikkouden takia ei ymmärrä asioita eikä kykene tekemään suuria ja mahtavia tekoja, heikkous pidättäytyä himoista ja haluista sekä heikkous ettei kestä koetuksia ja ongelmia.

2 Kor 12:10 oleva sana heikko on kreikaksi astheneo, joka tarkoittaa heikko, olla heikko, olla ilman voimaa, voimaton, olla heikko köyhyydessä sekä olla sairas ja siinä heikko ja voimaton.

Raamatun opettama heikkous tuleekin ymmärtää siten ettei meillä ole itsessämme voimaa vastustaa ja voittaa syntiä, vaan tarvitsemme siihen Jumalan Pyhän Hengen voiman sekä ettei meillä itsessämme ole kykyä elää Jumalan tahdon mukaista elämää sekä tehdä uskon tekoja, vaan tarvitsemme siihen Jumalan Pyhän Hengen voiman. Silloin kun tämän ymmärrämme, niin silloin meidän elämässämme toteutuu oikealla tavalla se että meidän tulee olla ja pysyä heikkoina itsessämme ja antaa Jumalan tehdä tekonsa meidän kauttamme. Jos emme ymmärrä omaa heikkouttamme oikealla tavalla ja pyrimme pääsemään siitä pois, niin silloin ylpeys astuu mukaan kuvaan ja sitä kautta ihminen ajautuu helposti toimimaan valheenhenkien kanavana.

Raamatun opettama heikkous ei tarkoita synnin hyväksymistä tai kielteisten ja väärien asioiden ihannoimista sekä niiden kautta vaeltamista, vaan sitä että ymmärrät olevasi pieni ja heikko ihminen ja siksi tarvitset Jumalan apua, rakkautta ja voimaa, että hän voi sinua auttaa voittamaan syntejä sekä ongelmia, joita elämässäsi on. Ja kun tätä tapahtuu yhä enemmän, niin silloin myös tietenkin opit tuntemaan yhä syvällisemmin Jumalaa sekä elämään Jumalan tahdon mukaisesti Hänen totuutensa ja rakkautensa läsnäolossa.

2 Kor 4:
 Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden.
6 Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä," on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.
8 ¶ Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat,
9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.
10 Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.

Silloin kun me emme julista itseämme, vaan Herraa Jeesusta, niin taivaallinen aarre (Jumalan voima ja sanan totuus) on ja tulee ilmi saviastioissa, eli uskovan ihmisen pienuuden ja heikkouden kautta, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Jos meissä ei olisi enää minkäänlaista heikkoutta näkyvissä, niin ihmiset luulisivat että me olemme yhtä kuin Jumalan voima ja Jumalan voima toimii meistä itsestämme käsin, eikä meidän kauttamme.

Tämäkin Raamatun kohta pitää yhtä sen kanssa, että Jumala on heikoissa väkevä. Me uskovina olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Jumala auttaa meitä meidän ahdingoissamme, mutta emme ole umpikujassa, koska Jumala valmistaa poispääsyn kaikista kiusauksista sekä myös ahdingoista. Me uskovat olemme usein neuvottomia, mutta emme toivottomia, koska Jumala auttaa meitä, antaen meille viisautta sekä ratkaisee elämämme ongelmakohtia. Raamatullinen usko ei tee meistä suuria, vaan pitää meitä pieninä sekä pienentää meitä koko ajan yhä enemmän, koska me olemme heikkoja ja pieniä, mutta heikkoudessamme me turvaudumme Jumalan apuun.

Patrick sanoi sellaisen opetuksen olevan väärää, jossa opetetaan Jumalan voiman näyttäytyvän uskovan heikkoudessa sekä että Jumala tulee voimaksi uskovan heikkoudessa. Patrick sanoi Jeesuksen tulevan meidän heikkoutemme paikalle (toisin sanoen ei ole enää heikkoutta) ja siinä on Jumalan voima ja Hän on tullut suureksi. Niin kuin aikaisemmin näimme Raamatusta, niin Jeesus ei poista meidän heikkouttamme, eikä tule meidän heikkoutemme tilalle, vaan Hän auttaa meitä meidän heikkoudessamme ja tulee väkeväksi meissä, koska Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.

Itse asiassa Patrcik opettaa juuri päinvastoin kuin mitä Raamattu opettaa, koska Patrick haluaa poistaa meidän heikkoutemme ja korvata Jeesuksen meidän heikkoudellamme. Kun ja jos uskot Patrickia, niin silloin Jumalan Henki ei voi sinussa vaikuttaa voimallisesti, koska Jeesus ei poista meidän heikkouttamme, vaan toimii sen kautta, että kaikki näkevät Jumalan voiman ja ymmärtävät, että on kyse Jumalan voimasta, ei ihmisen omasta voimasta tuottaa Jumalallisia tekoja. Jumala on suuri Jumala, mutta Hän on päättänyt toimia ja vaikuttaa meidän kauttamme silloin kun olemme heikkoja ja meidän tulee hyväksyä ja uskoa se. Jos emme usko sitä, vaan opetamme Jumalan poistavan meidän heikkoutemme, niin Jumala ei toimi omaa sanaansa vastaan, eikä vaikuta voimallisesti meissä ja kun ja jos näin tapahtuu, niin sen tyhjiön saatana haluaa täyttää vaikuttaen ylpeän lihan kautta valhevoiman manifestaatioita sekä vääriä opetuksia.

Jos opetamme väärin siitä miten Jumalan voima toimii, niin sen seurauksena voimme ajautua valhehengen manifestaatioihin. Tätä saatana juuri haluaa, sillä saatana käyttää vääriä opetuksia polttoaineena valheenhengen manifestaatioille, eli tunnusteoille ja ihmeille, jotka tehdään saatanan vaikutuksesta. Ylpeys on yksi suurimpia polttoaineita, joita saatana käyttää tehdessään ihmeitä ja tunnustekoja. Se on ylpeyttä jos opetamme ettemme jää heikoiksi, koska Jumalan sana opettaa Paavalin kautta meissä olevaa heikkoutta ettemme ylpistyisi. Patrickin opetus on todella vaarallista tässäkin kohdin.

Silloin kun opetetaan ettei uskovan tule olla heikko, niin se tarkoittaa silloin sitä ettei Jumala voi vaikuttaa tällaisen uskovan kautta väkevästi, koska Raamatun opetuksen mukaan Jumala on heikoissa väkevä ja Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Pahuuden henkivallat eivät halua uskovan olevan heikko, koska jos uskova on heikko, niin silloin Jumalan väkevän voiman kautta sielunvihollisen voima ja vaikutus paljastuvat sekä kaikkinaiset kavalat eksyttäväiset opitkin paljastuvat ja tietenkin myös Jumalan armo, rakkaus ja totuus sekä silloin Kristus-keskeisyyys hallitsee uskovaa hänen sydämessään.

Kristuksen tulee kasvaa ja minun vähetä

Patrick opetti saarnassaan (02.03.2016), että meillä on tällainen Raamatun jae, jota me siteeraamme väärin, että sinun täytyy tulla pienemmäksi, että Jumala voi tulla suuremmaksi, mutta mistä Jumalan kuvasta tällainen ajatus nousee, koska Jumalan koko on täysin riippumaton minun koostani, sillä Jumalan kokoa ei määritellä minun kokoni perusteella. Patrick sanoi tämän Raamatun jakeen olevan väärin siteerattu Raamatun jae, sillä Patrickin mukaan Johannes Kastaja sanoo tämän asian tietoisena siitä, että kun hänen palvelutyönsä on tullut loppuun ja ne jotka ovat seuranneet Häntä, niin niiden tulee lähteä nyt seuraamaan Jeesusta. Patrick sanoi että tuon Raamatun jakeen väärin ymmärtäminen on saanut monet uskovat lukitsemaan tiettyjä unelmia heidän sydämiinsä ja Jumalan on pakko olla suuri Hänen omissaan ja niin kauan kun me jarruttelemme me varastamme Hänelle kuuluvaa kunniaa. Patrcik sanoi, että sellainen väittämä sinun tulee olla pieni on ihan Raamatun vastainen, sillä sinun täytyy olla kuollut.

Patrick sanoi olevansa ärsyyntynyt vihollisen kavalaa juonta vastaan joka huomaamattomasti suodattaa meidän uskoomme ja Jumala suhteeseemme Raamatun vastaisia asioita, jotka näyttävät Raamatullisilta, mutta Patrickin mukaan kun niitä tarkastellaan niin se on muualta otettu kopio. Sitten Patrick sanoi vihollisen kääntävän sen ylösalaisin mitä Jumala on sanonut ja tehnyt.

Joh 3:
29 Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi.
30 Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä.
31 Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.

Se on totta, että Johanneksen palvelutehtävän tuli päättyä ja ihmisten tulee seurata Jeesusta eikä Johannes Kastajaa. Joh 3:29-31 tekstiyhteys todistaa että tässä on kyseessä kuitenkin Kristuksen kasvaminen sydämessä ja lihan pienentyminen eikä Johannes Kastajan palvelustyön lakkaaminen.

Johannes sanoi iloitsevansa Yljän äänestä (Jeesuksen ääni) ja että hänen ilonsa oli tullut täydelliseksi. Kun Johannes Kastaja sanoi, että Jeesuksen tulee kasvaa, niin kasvaa sana on kreikaksi auksanein (prees.akt.inf.), jossa se tarkoittaa, että siinä hetkessä Kristuksen tuli kasvaa Johanneksen sydämessä. Vähetä sana on kreikaksi elattousthai (prees.pass.inf), joka tarkoittaa, että Johanneksen sydämessä hänen tulee vähetä siinä hetkessä. Edellä olevan todistaa seuraava jae, joka sanoo Hänen (Jeesus) joka tulee ylhäältä olevan yli kaikkien sekä se joka on maasta, puhuu sitä mitä maasta on, mutta Hän joka tulee taivaasta on yli kaikkien.

Koska niin Johannes kuin me kaikki muutkin olemme maasta (ihmisiä) ja puhumme vajavaisten ihmisten tavoin, niin Hän joka tulee taivaasta on yli kaikkien puhuen täydellisesti ja siksi Kristuksen (Jeesus) tulee kasvaa meidän sydämissämme ja meidän itsemme tulee vähentyä, eli pienentyä. Johannes sanoi hänen ilonsa tulleen täydelliseksi, koska hän kuuli Jeesuksen äänen ja siksi Kristuksen tuli tässä ja nyt kasvaa sekä Johanneksen vähetä, eli pienentyä.

Kasvaa on kreikaksi perusmuodossaan auksano, joka tarkoittaa kasvaa lisääntyä, tulla suuremmaksi. Auksano sanaa käytetään myös kasvamisen merkityksessä liittyen kasveihin, lapsiin, kansanjoukoista sekä uskovan sisäisestä kasvusta. Vähetä sana on kreikaksi perusmuodossaan elattoo, joka tarkoittaa tulla alemmaksi, vähentyä, arvossa vähempi sekä alempi tai huonompi, vähentyä arvovallassa ja suosiossa.

Kun tutkimme kreikankielellä kasvaa ja vähetä sanojen merkityksiä, niin sekin todistaa sen puolesta, että on kyse Kristuksen kasvamisesta sydämessä sekä ihmisen pienentymisestä, ei Johanneksen palvelutyön lakkaamisesta. Sellaisen ulottuvuuden myös voin nähdä tässä, että Johanneksen palvelutyön merkitys väheni, koska Messias Jeesus oli ilmestynyt julistamaan Jumalan valtakuntaa, mutta en näe sellaista yhteyttä, että Johannes olisi tarkoittanut palvelutyönsä lakkauttamista (joka kumoaisi pienentymisen), koska alkutekstin mukaan Kristuksen kasvaminen tapahtui tässä ja nyt sekä väheneminen (pienentyminen) alkoi ja tässä nyt. Itse näen ja ymmärrän sen, että kaikkein voimakkain ja tärkein opetus Kristuksen tulee kasvaa ja minun vähetä opetuksessa on sellainen, jossa Kristus kasvaa uskon kautta uskovan sydämessä ja kun sitä tapahtuu, niin samalla uskova tulee koko ajan itsessään pienemmäksi. Kasvaa sana on myös avain, joka todistaa sen, että kyseessä oli nimenomaan sydämessä tapahtuva uskon kasvu Kristukseen, jonka seurauksena liha pienenee.

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Jaak 4:
2 Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole; te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa; te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole, sentähden ettette ano.
3 Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.

Jumala ei itsessään (Jumaluudessa) tule todellakaan suuremmaksi sen kautta että me pienennymme, eikä Jumalan kokoa määritellä ihmisen pienuuden mukaan. Kristuksen tulee kasvaa ja minun vähetä tarkoittaa sitä, että minun omassa sydämessäni Jumala pääsee koko ajan voimallisemmin vaikuttamaan mitä pienemmäksi minä tulen. Tämä ei tietenkään rajoita Jumalaa, mutta Jumalan vaikutus yhä suurempana meidän sydämissämme ei voi toteutua ellemme me tule pienemmiksi. Jumala on koko ajan Kaikkivaltias Jumala, mutta Jumalan tuntemisemme kasvaa uskossa kasvamisen kautta kun me pienennymme ja sitä kautta Jumala pääsee tekemään yhä suurempia ja voimallisia asioita meidän kauttamme.

Raamattu opettaa uskon runsaasta kasvusta uskovan sydämessä ja juuri tätä tarkoittaa Kristuksen tulee kasvaa minussa ja minun tulee vähetä. Jos me emme halua pienentyä itsessämme, niin silloin anomme kelvottomasti emmekä saa Jumalalta uskoa, voimaa, viisautta ja rakkautta, vaikka kuinka anoisimme, koska ylpeä liha ei voi kantaa Jumalan vanhurskauden hedelmää. Siksi Raamattu opettaa lihamme heikkoudesta sekä pienentymisestä, koska vain sen kautta Kristus voi kasvaa meidän sydämissämme.

Patrick sanoi että tuon Raamatun jakeen väärin ymmärtäminen  (Kristuksen tulee kasvaa ja minun vähetä) on saanut monet uskovat lukitsemaan tiettyjä unelmia heidän sydämiinsä ja Jumalan on pakko olla suuri Hänen omissaan ja niin kauan kun me jarruttelemme me varastamme Hänelle kuuluvaa kunniaa.

Uskossa ei ole kyse ihmisen unelmista, vaan Jumalan tahdosta, rakkaudesta ja totuudesta. Silloin kun opetamme vastoin Jumalan sanaa sanomalla ettei meistä tule pieniä, niin silloin varastamme Jumalan kunnian, koska Hän itse on säätänyt voimansa ilmitulemisen tapahtuvan heikkouden kautta. Jos tätä ei usko, niin silloin varastaa Jumalalle kuuluvaa kunniaa ja sekin on hyvä muistaa, että ylpeä liha ei halua pienentyä, vaan kasvaa suureksi.

Patrick Tiainen sanoi, että sinun tulee olla pieni väittämän olevan Raamatun vastaista, koska sinun tulee olla kuollut. Olen aikaisemmin käsitellyt sitä kuinka Raamattu opettaa lihan kuolemisen olevan jatkuva prosessi, jonka kautta tapahtuu lihan pienentymistä sekä sen kautta tiedostamme ja ymmärrämme yhä syvällisemmin oman heikkoutemme sekä Jumalan voiman mahdollisuudet. Emme saavuta tässä ajassa koskaan sellaista tilaa missä lihamme olisi täysin kuolleessa tilassa koko ajan, siksi Jumalan sanan opettaa uskon kasvusta. Täydellinen ja lihalleen kokonaan aina ja jatkuvasti kuollut ihminen ei tarvitsisi enää uskon kasvua, koska hän olisi tullut täydelliseksi. Koska tämä ei ole kuitenkaan tässä ajassa mahdollista, niin siksi Raamattu opettaa uskon kasvusta sekä lihan pienentymisestä.

Patrick sanoi vihollisen kääntävän ylösalaisin sen mitä Jumala on sanonut ja tehnyt ja tällä Patrick viittasi lihan pienentymisen opettamiseen, jota hän pitää vääränä opetuksena. Patrick tarkoittaa varmaankin hyvää, mutta koska hän ei ymmärrä tätä tärkeää Raamatun opetusta lihan pienentymisestä, niin hänen opetuksensa tukee ja pönkittää lihan ylpeyttä. Koska meistä ei tule tässä ajassa täydellisiä, emmekä kykene olemaan jatkuvasti ja aina lihalle kuolleessa tilassa.  Joka opettaa että lihan pienentyminen on väärä opetus, niin sen hyväksyminen johtaa ylpeyteen, koska silloin liha ei suostu uskomaan sitä mitä Raamattu opettaa ja epäusko on ylpeyden syntiä. Ylpeyden synti ajaa ihmisen tekemisiin ennen pitkään riivaajahenkien kanssa sekä toimimaan valheenhengen manifestaatioiden kanavana. Patrick Tiaisen opetus on todella vaarallista.

Lyhyt katsaus aikaisempaan

Olen kirjoittanut aikaisemmin Patrick Tiaisen opetuksista ja toiminnasta kolme kirjoitusta. Tämän otsikon alla käyn lyhyesti läpi Patrickin opetuksia, koska siten näemme kuinka laajasta ja vakavasta asiasta on kyse. En toista kaikkea sitä mitä olen aikaisemmin kirjoittanut, vaan tuon siitä jotakin lyhyesti esille. Näistä voi lukea tarkemmin aikaisemmista kirjoituksistani.

Patrick on sanonut opetuksissaan ettei Jeesus tehnyt yhtään ihmettä ja merkkiä Jumalana, vaan Hän teki ne ihmisenä, joka oli Pyhän Hengen voitelema. Raamattu sanoo Jeesukseen olleen lihassa koko ajan Jumala ja ihminen. Herra Jeesus ei olisi voinut sovittaa syntejä eikä syntien anteeksiantamista voisi saada ellei Jeesus olisi ollut koko ajan sekä Jumala että ihminen, kun Hän tuli ja oli lihassa. Pelastuksen evankeliumi painottaa kaikessa ja koko ajan Jeesuksen Jumaluutta ja ihmisyyttä, kun Hän tuli lihaan, eikä ilman sitä ole olemassa iankaikkista sovitusta ja lunastusta eikä syntien anteeksiantamusta.

1 Joh 2:
22 Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.
23 Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.
24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.
25 Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

Joh 8:
23 Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.
24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."
25 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille.

Raamattu ei opeta ainoastaan, että valehtelija ja antikristuksesta on sellainen, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus (Messias), sillä Raamattu opettaa myös että kuka ikinä kieltää Pojan (Jeesus), niin hänellä ei ole Isääkään ja joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä. Miten me tunnustamme Pojan, niin että meillä on Isä?  Raamattu sanoo että ellemme usko Jeesuksen olevan se, joka Hän on, niin me kuolemme synteihimme.

Koska Jeesus tuli lihaksi ollen yhtä aikaa ihminen sekä Jumala ja vielä niin että Hän oli koko ajan lihassa ollessaan Jumala ja ihminen, niin silloin meidän tulee uskoa Poikaan (Jeesus) siten että Hän oli ihminen ja koko ajan Jumala. Jos emme usko Jeesukseen olleen koko ajan Jumala (Herra), vaan että Hän jossakin kohden oli vain pelkkä ihminen, ei yhtä aikaa ihminen ja Jumala, niin silloin emme usko Jeesukseen siksi kuka Hän oli sekä on ja me kuolemme synteihimme. Ymmärrän sen, että vilpitön uskova voi hairahtua pudottamaan kokonaan pois Jeesukselta Jumaluuden tai sitten vilpitön uskova voi tehdä niin kuin Patrick on tehnyt, missä ei uskota Jeesuksen tehneen ihmeitä ja merkkejä Jumalana. Jumala antaa aikaa parannuksen tekemiseen kun hairahdumme, mutta emme voi kuolemaamme saakka uskoa ettei Jeesus olisi ollut kaiken aikaa Jumala ollessaan lihassa. Tällaiseen opetukseen ei voi uskoa ilman seuraamuksia, koska sitä Jeesus oli ihminen ja oli koko ajan lihassa Jumala ja on yhä. Patrickin julistus sisältää kuoleman ja kadotuksen siemeniä. Älä ymmärrä minua väärin, sillä minä en lausu kenellekään kadotustuomiota, eikä minulla ole siihen oikeuksia, mutta siihen minulla ja sinulla oikeus, että voimme sanoa ellemme usko Jeesusta siksi, joka Hän oli lihassa ja on yhä, niin me kuolemme synteihimme. Raamatussa Jeesus sanoo sen itse, eli se ei ole minun sanani. Patrick Tiainen seilaa vaarallisilla vesillä.

Patrick Tiainen puhui saarnassaan uskon julistuksen isien oppikirjoista yhdistäen Kenneth Haginin olevan tällainen uskon julistuksen isä. Patrick Tiainen sanoi, että hänen kirjahyllynsä on täynnä Kenneth Haginin kirjoja. Kenneth Hagin julisti kadotuksen sanomaa sanoen ettei Jeesuksen fyysinen kuolema voi poistaa syntejä tarkoittaen sillä hengellisen kuoleman opetusta, jonka mukaan Jeesus olisi sovittanut synnit vasta helvetissä. Patrick on imenyt itseensä Haginin opetusta, joka on uskovalle sopimatonta ruokaa. Haginin julistusta voi verrata rotanmyrkkyyn, jonka tarkoitus on tappaa, vaikka siinä on mukana oikeita ravintoaineita. Jokainen terveessä uskossa oleva ihminen ymmärtää, ettei sellaisesta kuormasta saa syödä, jonka tarkoitus on tappaa ja vain hämäyksen vuoksi siinä on mukana oikeita aineksia.

Mitä enemmän olen kuunnellut Patrickin opetuksia, niin sitä enemmän sieltä nousee esiin todella haitallisia ja vakavia vääriä opetuksia. Näiden väärien opetuksien kautta kumotaan Jumalan sanan opetus, joka avaa oven sielulliselle ja riivaajien viisaudelle. Siellä missä sydämen portit on avattu riivaajien viisaudelle, niin siellä riivaajahenget aktivoituvat toimimaan valheenhengen voimalla, jossa tapahtuu ihmeitä ja merkkejä sekä vääristetään Jumalan sanan opetuksia. Olen näkemässä Patrickin olevan todella vaarallisilla vesillä ja ellei hän suostu tekemään parannusta vääristä opetuksistaan, niin hän enemmin tai myöhemmin ajautuu syvälle siihen samaan eksytykseen ja valhehengen manifestaatioihin kuin missä Kenneth Hagin oli.

Rukoilkaamme Patrickin puolesta, sillä Jumala rakastaa häntäkin eikä halua hänen sielunsa joutuvan vahinkoon ei nyt tässä ajassa eikä ikuisesti. Samalla meidän jokaisen tulee valvoa ja koetella myös omaa uskoamme sekä tiedostaa se, että me voimme hairahtua sekä elää joillakin alueilla hairahduksen, eksymyksen sekä väärän opetuksen alaisuudessa, eikä Jumala halua meidänkään sielujemme joutuvan vahinkoon ei nyt tässä ajassa eikä ikuisesti.

Usko on rakkauden, pyhyyden ja totuuden vaikutusta Pyhässä Hengessä, eikä usko ole ikävä asia, vaikka joudummekin välillä käymään läpi ikäviä asioita. Mutta kun ja jos teemme parannus, niin silloin yhä syvällisemmin saamme kasvaa Jumalan rakkaudessa, pyhyydessä ja totuudessa. Jos sinä tai minä olisimme harhautuneet pois uskosta ja luulisimme olevamme kaikessa opissa ja ymmärryksessä terveessä uskossa, vaikka emme olisikaan, niin olen varma että haluaisimme jonkun sävyisyyden ja rakkauden Hengessä  nuhtelevan ja ojentavan sekä auttavan meitä, niin että pääsisimme pois valheen kavalista verkoista Jumalan lasten vapauteen sekä totuuteen ja rakkauteen. Syttyköön sydämemme yhä enemmän rakastamaan Herraa Jeesusta teossa ja totuudessa, amen, sillä Herra on hyvä ja armollinen, mutta kehottaa meitä parannukseen silloin kun siihen on aihetta.

 

kotipetripaavola.com/kokkolanuskonsanaseurakunta
kotipetripaavola.com/kokkolanuskonsanaseurakunta2
kotipetripaavola.com/kokkolanuskonsanaseurakunta3
kotipetripaavola.com/tetuletteniinkuinjumalatietamaan

 

 

Petri Paavola 28.3.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
https://www.youtube.com/watch?v=9R3eQgUCxOw

https://www.youtube.com/watch?v=TEtlkPvS-2k

 

website statistics

eXTReMe Tracker