Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Pedofilia ja homoseksuaalisuus

Iltalehti julkaisi 9.8.2018 artikkelin Ovatko pedofiiliset ajatukset aina väärin? Näin asiantuntijat vastaavat. Artikkelissa muun muassa Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen ja puheenjohtaja Tiia Forsström kertovat kuinka mikään seksuaalinen taipumus ei ole sellaisenaan väärä tai sairas, ei edes pedofilia. Sexpon toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja uskovat nykyiseen seksuaalitrendiin, jossa esitetään vääristynyt kuva tekemällä perversioista hyväksyttyjä ja luonnollisia asioita. Iltalehden artikkelissa Sexpon asiantuntijat sanovat Tapio Puolimatkan pedofilian ja homoseksuaalisuuden rinnastamisen olleen asiatonta ja leimaavaa. Tässäkin kohden asiantuntijat erehtyivät, sillä monien homoseksuaalien todistuksen mukaan homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on luonnollinen ja kiistaton yhteys, joista tuon esille todisteita myöhemmin tässä kirjoituksessani.

Sexpon asiantuntijoiden mukaan kaikki pedofiilit eivät tee koskaan rikosta, eivätkä kaikki lasten kaltoinkohtelijat ole pedofiilejä. Sexpon asiantuntijat sanovat kuinka vääryyden kriteerinä ovat vahingolliset teot ja sairauden kriteerinä se, miten taipumuksia toteutetaan ja miten ne vaikuttavat henkiseen hyvinvointiin.

Pedofiili tuntee seksuaalista mieltymystä lapseen, joka tarkoittaa sitä, että pedofiilien toteuttaessa mieltymyksensä käytännössä on lapsi aina se osapuoli, joka joutuu kohtaamaan niin henkistä kuin fyysistä kipua ja kärsimystä. Sexpon asiantuntijat ovat valinneet väärän polun, hyväksyessään nykyisen suhtautumisen seksuaalisuuteen, josta perversiosta tehdään hyväksyttyä ja normaalia. Pedofilia on perversio sekä väärää ja luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista. Ilman "asiantuntijuuttakin" tulisi olla selvää ettei se ole oikein jos aikuinen harrastaa seksiä lapsen kanssa, koska silloin on kyse kieroutuneesta ja vääristyneestä seksuaalisuudesta.

Sexpon asiantuntijat kritisoivat Tapio Puolimatkaa sanoen, että Puolimatkan tapa käyttää pedofilian käsitettä lapsen seksuaalisen kaltoinkohtelun synonyymina osoittaa hänen tietämättömyytensä aiheesta. Sexpon asiantuntijat sanovat pedofilian olevan taipumuksen, jossa seksuaalisen kiinnostuksen kohteena ovat esimurrosikäiset lapset. Sexpon asiantuntijoiden mukaan nykyinen tieteellinen ymmärrys osoittaa seksuaalisen taipumuksen olevan varhaislapsuuden aikana juurtuva, joka pysyy varsin muuttumattomana koko elämän ajan. Sexpon asiantuntijat sanoivat Puolimatkan toiveen, lasten suojelun nimissä heikentävän seksuaalikasvatusta sekä olevan vaarallista.

Ympäröivä todellisuus, yhteiskunta ja sen suuri enemmistö seksuaalisuuden alueella osoittaa heteroseksuaalisuuden olevan luonnollinen ja sisäänrakennettu ihmisen seksuaalisuuden muoto. Kaikki heteroseksuaalisuudesta poikkeavat seksuaalimuodot ovat normaalista poikkeavia seksuaalisuuden muotoja, joita voidaan kutsua myös luonnottomiksi tai vääristyneiksi seksuaalimuodoiksi. Ihmisen biologia todistaa luonnollisen seksuaalisuuden olevan miehen ja naisen välistä. Ihmisen biologia todistaa sen ettei esimerkiksi lapsi ole vielä kehittynyt harjoittamaan seksuaalisia toimintoja. Luonnolliseen sukupuolielämään miehen ja naisen välillä kuuluu nautinnon kokemisen lisäksi mahdollisuus tulla raskaaksi ja jälkeläisten saaminen. Kaikkien yhteiskuntien olemassaolo ja jatkuvuus perustuvat jälkeläisiin, jotka syntyvät miehen ja naisen rakkauselämän kautta. Tämän perusteella terve ja luonnollinen sukupuolielämä kuuluu vain sellaiseen ikään, jossa ollaan valmiita tulemaan äidiksi ja isäksi, eli ottamaan vastuu omasta elämästään ja jälkeläisten elämästä. Kun yhteiskunta on hylännyt edellä olevan terveen ja luonnollisen seksuaalisuuden harjoittamisen ja sallii ennenaikaiset, epäterveet ja luonnottomat seksuaalimuodot ja kaikenlaiset perversiot, niin se näkyy yhteiskuntaa heikentävänä asiana. Moraalin löystyessä yhteiskunta voi koko ajan huonommin.

Jos yhteiskunta toimisi seksuaalisuuden suhteen sen mukaan mitä edellä esitin, niin se turvaisi lapsen asemaa sekä lapsen seksuaalista koskemattomuutta. Jos yhteiskunta sallii koko ajan enemmän "vapauksia" erilaisille perversioille ja väärälle seksuaalisuudelle, niin silloin myös lapset ovat vaarassa joutua seksuaalisen harjoittamisen kohteeksi ja uhriksi, sillä he eivät ole missään nimessä lapsina vielä valmiita seksuaalisuuden harjoittamiseen. Tapio Puolimatka on tässäkin suhteessa taas kerran oikeassa.

Kaikki tieteellinen ymmärrys ei ole aina oikeaa ymmärtämystä, vaikka tieteessä on paljonkin oikeaa ymmärrystä. Sellainen tieteellinen ymmärrys, joka tekee perversiosta normaalin seksuaalisen suuntautumisen on väärää ja vahingollista ymmärrystä.

Sexpon asiantuntijat sanoivat Tapio Puolimatkan rinnastavan homoseksuaalit pedofiileihin, joka on asiatonta ja leimaava. Tapio Puolimatka kirjoitti kirjoituksessaan Kampanja pedofilian laillistamiseksi kuinka pederastian ja pedofilian "normalisoiminen" tapahtuu ja toteutuu samalla tavalla kun homoseksuaalisuus on hyväksytty. Puolimatka ei tässä kirjoituksessa rinnastanut homoseksuaalisuutta pedofiliaan, vaan kertoi pedofilian tulevan hyväksytyksi samalla tavoin kuin homoseksuaalisuus on hyväksytty. Sexpon asiantuntijat eivät ole ymmärtäneet lukemaansa ja ovat lynkkausmielialansa mukaisesti vääristäneet ja antaneet väärän lausunnon koskien Puolimatkaa ja hänen kirjoitustaan.

Monet homoseksuaalit itse sanovat homoudella ja pedofilialla olevan yhteys keskenään. Homoaktivisti ja homojen oikeuksien liikkeen historioitsija David Thorstad on sanonut, että homoseksuaalisuudella ja pedofialla on luonnollinen ja kiistaton yhteys. Thorstadin mukaan poikarakastajat ovat olleet mukana homoliikkeen alkuaikana ja heidän läsnäoloaan suvaittiin.

Gay Community News nimisessä homoyhteisön uutisjulkaisun avajaispainoksessa vuodelta 1979 oli homojen vapautusliikkeen lausunto mies ja poika rakkaudesta, jonka mukaan homojen vapautuksen lopullinen päämäärä on saavutus, joka mahdollistaa kaikille seksuaalisen vapauden, ei vain samoja oikeuksia lesboille ja homomiehille, vaan myös seksuaalisen ilmaisun vapauden nuorille ja lapsille.

Edesmennyt homorunoilija Allen Ginsberg on sanonut, että homoseksuaalisuuden ja pedofilian välillä on saumaton yhteys. Mary Eberstadt kirjoitti 1.8.2001 The Weekly Standard julkaisussa artikkelin Pedophilia Chic Reconsidered, jossa hän toi esille kuinka kielto harjoittaa seksiä lasten kanssa rappeuttaa.

Lesbo kolumnisti Paula Martinac kirjoitti homoseksuaalien julkaisussa (Washington Blade: Mixed Messsages on Pedophilia Need to be Clarified, Unified - 15.3.2002) kuinka aikuis-lapsi seksiä on pidetty tärkeänä aspektina homokulttuurissa.

NAMBLA (North American Man/Boy Love Association - Pohjois-Amerikan Mies/poika rakkaus järjestö) on sen perustamisesta asti, vuodesta 1978 saakka tavoitellut ja pyrkinyt miehen ja pojan välisen rakkauden hyväksymiseen ja laillistamiseen. Johtavat homoseksuaaliset julkaisut kuten Advocate, Edge, Metroline, The Guide ja The San Francisco Sentinel ovat julkaisseet NAMBLA:n artikkeleita ja kolumneja sekä ottaneet hyväksyvästi kantaa NAMBLA:aan ja seksiin lasten kanssa.

Steve Baldwinin tutkimus (Pedofilia yleisempää homojen keskuudessa) vuodelta 2002, jonka julkaisi Regent University Law Review päätyi lopputulokseen, jonka mukaan lasten seksuaalista ahdistelua ja pedofiliaa esiintyy huomattavasti enemmän homoseksuaalien kuin heteroiden keskuudessa, kun tietokanta otantana on henkeä kohti tilasto väestöstä.

Monet homoseksuaalit todistavat sen, että homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on luonnollinen ja kiistaton yhteys keskenään. Homouden rinnastaminen pedofiliaan ei ole asiatonta, leimaavaa tai tuomitsevaa, koska iso osa homoista rinnastaa homoseksuaalisuuden pedofiliaan. Miksi homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on yhteys keskenään? Homoseksuaalisuus edustaa vääristynyttä seksuaalisuutta ja perversiota, jonka seurauksena vääristynyt seksuaalisuus etsii lisää vääristymiä päätyen pedofiliaan sekä jopa seksiin eläinten kanssa, nekrofiliaan jne.

Homouden hyväksyminen tulee johtamaan myös pedofilian hyväksymiseen. Homot ovat jo aikoja sitten kampanjoineet pedofilian puolesta ja nyt yhteiskunnat ovat seksuaalimoraalin romahduttamisen ja rappeuttamisen takia hyväksymässä pedofilian perversion. Homoseksuaalien manipulointi ja agenda homouden hyväksymisessä on myös johtamassa siihen, että homojen halu päästä käsiksi lapsiin seksuaalisesti tullaan hyväksymään ja laillistamaan, sillä askelmerkit ovat osoittamassa tähän suuntaan. Muutos etenee hitaasti ja pikku hiljaa, samalla tavalla kuin homoseksuaalisuus hyväksyttiin pikku hiljaa. Homojen toivetta pedofilian hyväksymiseksi ja laillistamiseksi edistää se kun yhä useampi asiantuntija sanoo pedofilian olevan synnynnäinen taipumus sekä seksuaalinen suuntaus, niin kuin mikä tahansa muu seksuaalinen suuntaus.

Perversion hyväksyminen yhteiskunnassa asiantuntijoiden toimesta osoittaa asiantuntijoiden olevan sokeita erottamaan perversio ja terve seksuaalisuus toinen toisistaan. Samalla se on osoitus homoliikkeen agendan ja manipulaation onnistumisesta johdattamaan asiantuntijoita harhaan ja eksyksiin. Itse en pidä tällaisia ihmisiä asiantuntijoina, vaan sokeina ja eksytettyinä ihmispoloisina, jotka ovat homoliikkeen kanssa syyllisiä perversioiden hyväksymiseen sekä lasten ja nuorten turmelemiseen ja tuhoamiseen. Yhteiskunta, joka hyväksyy seksuaaliperversiot ja lopulta pedofilian on yhteiskunta, joka hyväksyy lasten henkisen ja fyysisen kivun, kärsimyksen ja tuskan. Tällainen yhteiskunta ei ansaitse kunnioitusta, vaan paheksunnan ja tuomion.

Raamatussa Herra Jeesus puhui täyden laittomuuden valtaan pääsystä Jumalan käskyjen hylkäämisen takia, joka tapahtuu vähän ennen aikaa, jolloin Herra Jeesus on tulossa takaisin noutamaan omansa. Raamattu sanoo kuinka monet ihmiset vaeltavat Kristuksen (Jeesus) vihollisina ja heidän loppunsa on kadotus ja heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Raamatun sanan opetuksen mukaan, ne uskovat ihmiset, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi, mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Raamattu myös sanoo pedofilian (aikuisen ja lapsen välinen seksi) olevan kadotukseen johtava synti. Raamattu sanoo pimeyden henkivaltojen eksyttävän ihmisiä valheiden ja syntien kautta.

Pedofilia ja sen hyväksyminen edustaa pahuutta, jonka alkulähde on pimeyden henkivaltojen vaikutus ihmisen sydämeen. Asiantuntija, joka hyväksyy pedofilian, sanoen sen olevan seksuaalinen suuntaus edustaa pahuutta. Raamatun sanan mukaan pahuuden puolella olevat menevät yhä pitemmälle pahuudessa. Kun kaikenlaiset seksiperversiot ovat hyväksytty, niin se on johtanut myös pedofilian perversion hyväksymiseen, joka on osoitus pahuudessa pitemmälle menemisestä.

Raamatun sanan mukaan seksisynnit ovat häpeällisiä himoja ja luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista. Kun ihminen sokeutuu uskomalla pahuuteen, niin hän tekee pahasta hyvän ja usein myös hyvästä pahan. Nykyään erilaisten seksiperversioiden harjoittajat pitävät perversioitaan kunnianaan, vaikka ne ovat todellisuudessa häpeällisiä himoja ja syntejä.

Raamattu sanoo todellisen Herran Jeesuksen opetuslapsen joutuvan vainottavaksi sen tähden, koska hän tahtoo elää jumalisesti (todellisen Jumalan rakkauden ja totuuden mukaisesti) tässä maailmassa. Tämä vaino tulee yhä näkyvämmäksi myös länsimaissa sen myötä mitä enemmän yhteiskunta hyväksyy kaikenlaista moraalittomuutta ja erilaisia perversioita. Mitä jumalattoman ihmisen tulisi tehdä ihan ensimmäiseksi kyetäkseen näkemään totuus näistä asioista? Hänen tulisi nähdä syntisyytensä, jonka tähden hän on matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Hänen tulisi tunnustaa syntinsä Jumalalle. Hänen tulisi uskoa Herraan Jeesukseen syntien anteeksisaamiseksi sekä osallisuudeksi iankaikkiseen elämään Herran Jeesuksen ansion tähden, sillä Herra Jeesus kärsi, vuodatti verensä ja kuoli ristinpuulla syntien anteeksisaamiseksi, jonka todisteeksi Hän nousi ylös kuolleista, ja meni Isänsä oikealle puolelle.

 

Petri Paavola 10.8.2018

Linkkisuositus:
Pedofilia kampanja

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
iltalehti.fi

Moraalin rappio
emaso.com

 

 

 

eXTReMe Tracker