Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Pori Jazz kohu

Mediassa lyhyen aikaa vellonut mediakohu vasta valitun Pori Jazzin toimitusjohtajan erotetuksi tulemisesta on saanut aikaan monenlaisia tuntemuksia ihmisten sydämissä. Kohu kulki koko ajan väärällä raiteella, alusta asti. Kun tarkastelee kohua pintaa syvemmältä ja katselee miten tietyt tahot toimivat, jotka osoittavat syyttävän sormensa erotetun toimitusjohtajan suuntaan, niin näemme kuinka todennetuin faktoin syyttävä taho sortuu itse loukkaamaan ihmisarvoa ja vapautta valita oma seksuaalinen suuntauksensa. Valtaosa mediasta on myös langennut heille viritettyyn ansaan tietyn tahon toimesta, joka sanoo taistelevansa ihmisoikeuksien ja loukkaamattoman seksuaalisen identiteetin puolesta.

Suunniteltu maineen mustaaminen

Satakunnan Kansan toimittaja haastatteli 6.6.2018 Aki Ruotsalaa, vasta valittua Pori Jazzin toimitusjohtajaa. Luettuani lehden haastattelun en voinut olla ajattelematta rakensiko toimittaja tietoisesti asetelman, joka tulisi johtamaan kohuun ja sitä kautta uuden toimitusjohtajan potkuihin. Artikkeli toi esille kuinka Ruotsala on edistänyt tarmokkaasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan suunnattua Nuotta-kampanjaa, jonka pääviestin mukaan homoudesta voi eheytyen parantua.

Artikkelin mukaan kyse oli kristillisen Nuotta-median 2011 lanseeraamasta Älä alistu -kampanjasta, jossa biseksuaali "Anni" kertoi videolla muuttuneensa heteroseksuaaliksi kristinuskon avulla. Artikkeli toi esille kuinka Maailman terveysjärjestön Yhdysvaltojen osasto Pahon mukaan eheyttämiselle ei ole olemassa lääketieteellistä perustaa ja eheyttäminen olisi terveydelle vaarallista.

Satakunnan Kansan artikkelissa sanottiin kuinka Nuotta-kampanja rohkaisi nuoria olemaan alistumatta yhteiskunnalliseen painostukseen arvokysymyksissä. Artikkeli kertoi kuinka Älä alistu -kampanja sai runsaasti arvostelua aina arkkipiispaa myöden sekä silloinen kulttuuri- ja urheiluministeri eväsi taloudelliset tuet seksuaalisiin vähemmistöihin kielteisesti suhtautuneilta kristillisiltä nuorisojärjestöiltä.

Artikkeli toi esille kuinka KD-nuorten puheenjohtaja kautenaan Ruotsala oli vastannut seurakuntalehti Rauhan Tervehdyksen mielipidepalstalla (2011 nro 13) Älä alistu -kampanjan saamaan kritiikkiin, jossa hän oli huolissaan siitä, ettei kampanjan tekijöitä suvaittu.

Satakunnan Kansan artikkeli on mielestäni järjestelmällisesti rakennettu vahingoittamaan Aki Ruotsalaa. Artikkelin alussa tuotiin esille negatiivisesti Älä alistu -kampanja, johon Ruotsala kytkettiin eri tavalla kuin mikä on todellisuus.

Maailman terveysjärjestön, arkkipiispan ja ministerin arvovallan vetäminen artikkelin mukaan Älä alistu -kampanjaa vastaan johdatteli lukijoitaan muodostamaan negatiivisen kuvan Ruotsalasta, joka oli huolissaan ettei kampanjan tekijöitä suvaittu. Artikkelin haastattelu osuus, jossa näkyi toimittajan kysymykset ja Ruotsalan vastaukset oli kuin viimeinen naulan isku, jonka kautta Ruotsalasta tehtiin "paha poika" lukijoiden mielissä.

Artikkelin toimittaja kysyi voiko homoseksuaali muuttua heteroseksuaaliksi kristinuskon avulla. Ruotsala vastasi kuinka muutama vahvan huumetaustan omaava ystävä on saanut uskoontulon jälkeen ison käännöksen ja positiivisen vaikutuksen, eikä hän voi sitä kyseenalaistaa, jos ihminen kokee näin.

Toimittaja vastasi sanoen kuinka huumeiden käyttö on eri asia kuin homoseksuaalisuus. Ruotsala oli samaa mieltä, sanoen rinnastavansa sen elämänmuutoksen. Toimittaja kysyi, onko homous mielestäsi synti? Ruotsala vastasi muun muassa, että hänellä on sellainen ajatus ettei homoja ole olemassa, on vain homoutta. Toimittaja kysyi muitakin kysymyksiä, mutta toin esille niistä vain muutaman. Toimittaja teki tietoisen artikkelin, jonka kautta hän yritti vahingoittaa Ruotsalaa, onnistuen siinä. Sitä emme tiedä laittoiko toimittaja sanoja Ruotsalan suuhun ja kuinka paljon toimittaja käytti omaa värikynää kirjoittaessaan artikkelia.

Ruotsala kirjoitti samana päivänä Facebook sivulleen oikaisupyynnön artikkelin väitteistä, jotka eivät pitäneet paikkaansa. Korjausta ei ole kuitenkaan tullut.

Kristinuskon konteksti

En halua laittaa sanoja Ruotsalan suuhun, mutta sanonta ettei homoja ole olemassa, on vain homoutta, tarkoittaa Raamatun kristinuskon kontekstissa sitä ettei kukaan synny homoksi, mutta ihminen voi valita olevansa homo.

Voiko huumeiden käytöstä vapautunutta uskoontullutta ihmistä verrata ihmiseen, joka on luopunut homoseksuaalisuudesta ja tullut heteroseksuaaliksi uskoontulonsa jälkeen? Raamattu puhuu synnistä ja synnistä vapautumisesta ja luopumisesta. Huumeiden käyttö on itsensä päihdyttämistä. Raamattu sanoo päihtymisen ja homoseksuaalisuuden olevan syntejä. Raamattuun uskova ihminen ei rinnasta huumeiden käyttäjää ja homoseksuaalia toisiinsa ihmisinä, mutta ymmärtää kummankin tekevän syntiä, josta tulisi luopua ja vapautua uskomalla Herraan Jeesukseen. Raamatun kristinuskon kontekstissa jokainen synti erottaa Jumalasta ja ihminen tarvitsee synneistä vapautusta uskon kautta Herraan Jeesukseen, joka johdattaa hänet elämänmuutokseen, jossa luovutaan syntisistä elämäntavoista ja aletaan elämään sen mukaan mitä Raamattu opettaa.

HLBT-liike ja ihmisoikeudet

Seta sanoo olevansa ihmisoikeusjärjestö, joka ajaa ihmisoikeuksia ja hyvinvointia riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setan julkilausuma ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä Seta ei hyväksy, eikä tue homoseksuaalisuudesta heteroseksuaalisuuteen muuttumista. Sen sijaan Seta kannattaa kaikin tavoin sitä jos heteroseksuaali haluaa muuttua homoseksuaaliksi. Seta syrjii ihmisiä, jotka haluavat itse vapaaehtoisesti muuttua homosta heteroseksuaaleiksi.

Jos homoseksuaalinen ihminen omasta vapaasta tahdostaan kokee eläneensä väärin tullessaan uskoon ja haluavansa olla heteroseksuaali, niin miksi hän ei saisi tehdä tätä elämän- ja sukupuoli-identiteetin muutosta? Miksi Setan mukaan on oikein hylätä heteroseksuaalisuus, jos sydämessään kokee heteroseksuaalisuuden olevan väärä tapa toteuttaa seksuaalisuuttaan, mutta homoseksuaali ei saisi samoin perustein muuttua heteroseksuaaliksi?

Miksi heterosta homoksi muuttuminen on ihmisoikeus ja seksuaalisen suuntautumisen valinnanvapautta, mutta miksi homosta heteroksi muuttuminen ei olekaan enää ihmisoikeus ja seksuaalista valinnanvapautta? Miksi homosta ei saisi tulla heteroa, mutta heterosta saisi tulla homo?

Asiaan löytyy ikävä ja vallankumouksellinen vastaus. Useat homoaktivistit ovat ilmoittaneet, että perinteinen avioliitto instituutti pitää lakkauttaa. Journalisti ja homoaktivisti Masha Gessen on sanonut homoaktivistien valehtelevan siitä ettei avioliitto tule muuttumaan. Gessenin mielestä tämä on valhe, sillä avioliitto instituutti tulee muuttumaan ja sen pitäisi muuttua.

The Nation julkaisi 23.6.2013 artikkelin HLBT-liikkeen (seksuaali- ja sukupuolivähemmistö) päämääristä voittoisan avioliitto kamppailun jälkeen. Artikkelin mukaan avioliiton muuttaminen ei ollut lopullinen tavoite, vaan lopullinen tavoite on luoda uusi yhteiskunta ja maailma, joka on HLBT-liikkeen näköinen.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että HLBT- liikkeen agenda määrittää sen mitä saa puhua, miten saa puhua, mitä tulee suvaita ja mitä ei saa suvaita. Muutos tarkoittaa sitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistön agenda näkyy kaikkialla muuttaen lähes kaiken, eikä se suvaitse toisinajattelijoita. Toisin sanoen HLBT-liike haluaa tehdä seksuaali- ja sukupuoliväestön näkemyksistä yhteiskuntaa hallitsevan näkemyksen, jonka pyrkimys ja vaikutus on jo myös Suomessa näkyvissä. Tämän syyn tähden homosta ei saisi tulla heteroa, mutta heterosta saisi tulla homo. HLBT-liike on saanut yhteiskunnan pauloihinsa ja ikävä kyllä iso osa kansaa sekä media nuolenkärkenä ajaa täysin sydämin HLBT-liikkeen propagandaa.

HLBT-liikkeen agendan hyväksyminen on tuonut mukaansa ihmisarvon sekä sukupuolisen identiteetin valinnanvapauden syrjinnän, sillä hetero saa muuttua homoksi, mutta homo ei saisi muuttua heteroksi. Ihmisoikeuksia ei kannateta enää kaikille ja homosta heteroiksi muuttujia syrjitään. Perinteisen sukupuolen- ja seksuaalisuuden kannattajia miehen ja naisen väillä syrjitään. HLBT-liike ei suvaitse toisinajattelijoita, jonka tähden HLBT-liike on ihmisoikeuksia syrjivä liike. Historia toistaa itseään hyvin usein, sillä monesti "sorretuista" tulee sortajia, kun "sorretut" pääsevät valtaan. Merkitsin sorrettu sanan lainausmerkillä sen tähden, koska itse en koe olevani kenenkään sortaja, jos olen eri mieltä, jos ymmärrän oikean ja väärän eri tavalla tai jos minulla on erilaiset arvot koskien HLBT-väestöä.

Media kantaa HLBT-liikkeen kieron agendan jälkeen toiseksi suurinta vastuuta tuodessaan jatkuvasti julkisesti esille HLBT-liikkeen agendaa. Se mikä tässä on todella ikävää, on se ettei valtamedia ymmärrä joutuneensa kieron agendan manipuloinnin kohteeksi, jonka tähden se pitää esillä HLBT agendaa. HLBT agenda on saanut yhteiskunnan valtaansa ja sen tähden vaino toisinajattelijoita kohtaan kasvaa päivä päivältä, vainon kohteena ovat ihmiset, jotka kannattavat perinteisiä arvoja. Todellinen ihmisoikeus toteutuu vasta silloin kun ihminen ei yritä väkipakolla muuttaa toisinajattelijan mielipidettä ja vakaumusta. Jos joku sanoo minun Raamatun uskoon perustuvan vakaumuksen ja uskon olevan väärää, niin hänellä on siihen oikeus, enkä pyri väkipakolla muuttamaan hänen kantaansa, enkä syytä häntä syrjinnästä. Toisia kunnioittava keskustelu avaa sydämen perustuksen ymmärtämään sen mikä on hyvää ja sitä mikä on oikeaa.

2 Moos 23:
1 ¶ "Älä levitä valheellista huhua, äläkä anna apuasi syylliselle rupeamalla vääräksi todistajaksi.
2 Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa, äläkä todista riita-asiassa niin, että taivut joukon mukaan ja väännät oikean vääräksi.

Petri Paavola 12.6.2018

 

Lähteet:
satakunnankansa.fi
seta.fi/ihmisoikeudet
kotipetripaavola.com
whats-next-lgbt-movement

 

 

 

 

eXTReMe Tracker