Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Raamattu vs. koraani ja väkivalta

 

Iltalehden artikkelissa: Uusi tutkimus paljastaa - Raamattu on väkivaltaisempi kuin Koraani (11.2.2016) kerrotaan kuinka ohjelmistoinsinööri Tom Anderson halusi selvittää kumpi on väkivaltaisempi Raamattu vai koraani. Iltalehden artikkeli kertoi tutkijan analysoineen kristinuskon ja islamin pyhiä kirjoja. Tutkimuksen tehnyt Tom H. C. Anderson on ohjelmistoinsinööri, ei Raamatun tai koraanin tuntija ja tutkija. Tämä on hyvä pitää mielessä kun ja jos tutustuu Tom H. C. Andersonin tutkimukseen. Tom H. C. Anderson vertasi keskenään tekstinanalyysin (sanoja verraten) kautta englanninkielisiä Vanhan ja Uuden Testamentin sekä koraanin tekstejä. Anderson sanoi ettei tutkimus edistä kenenkään agendaa eikä lopullisesti todista kenenkään näkökantaa.  Anderson toi esille kuinka julkisuudessa lisääntyvä terrorismi on yhdistetty islamilaiseen fundamentalismiin ja onko islamissa jotakin sille ominaista väkivaltaisuutta. Hän halusi verrata koraania Raamatun teksteihin.

Andersonin sanavertailun tuloksena hän sanoi Raamatussa olevan enemmän vihan tunteita kuin koraanissa sekä Raamatussa oli vähemmän luottamukseen liittyviä ajatuksia. Sanavertailun mukaan viittauksia tuhoon ja väkivaltaan UT:ssa  oli 2,8 prosentissa tekstejä, koraanissa 2,1 prosentissa sekä VT:ssa 5,3 prosenttia.

Kun tutkimme asiaa hiukan syvällisemmin, niin näemme kiistattoman tuloksen, jonka mukaan koraani on Raamattua väkivaltaisempi ja sotaisampi kirja. Eräs asia on syytä ottaa esille heti aluksi, joka selventää todella paljon Raamatun ja koraanin taustoja. Vanha Testamentti (VT) on kirjoitettu muutaman tuhannen vuoden aikana ja se kertoo Jumalan teoista ja VT:n pelastushistoriasta sekä myös Israelin kansan ja sen esi-isien historiallisista vaiheista muutaman tuhannen vuoden pituisen historian ajalta. Uusi Testamentti (UT) on kirjoitettu noin 50 vuoden aikana ja se kertoo pääasiassa Herran Jeesuksen maanpäällisestä palvelutehtävästä, pelastuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen, kuvaa lyhyesti alkuseurakunnan varhaishistoriaa sekä opettaa siitä miten uskovien ihmisten tulee uskoa Herraan Jeesukseen. Koraani on kirjoitettu n. 23 vuoden aikana, joka kertoo Allahista ja kuinka muslimin tulee uskoa Allahiin ja elää muslimina.

Edellä olleiden taustojen valossa on selvää, että sanat sota ja tappaa esiintyvät huomattavasti enemmän VT:ssa kuin koraanissa, koska VT kertoo useamman tuhannen vuoden historiaa Israelin kansasta ja sen taisteluista sekä sitä vastaan hyökänneistä kansoista. Sanat sota ja tappaa ei koske pelkästään Israelin kansan kautta tapahtuneita sotia ja taisteluita, vaan myös monien muiden kansojen kautta tapahtuneita surmatöitä ja veritekoja, joiden kohteeksi Israel on joutunut monta kertaa historiansa aikana, josta VT suurelta osin kertoo. Koraanilla on vain 23 vuoden historia, joten tässä suhteessa sekä kaikessa muussakin VT ja koraani eivät ole mitenkään vertailukelpoisia sodan ja väkivallan osalta.

Sekin tulee ottaa huomioon, että vanha liitto on päättynyt ja vaikka monet juutalaiset yhä edelleen uskovat VT:iin, niin Israel asuu jo luvatussa maassa, eikä sillä ole maailmanvalloitus pyrkimyksiä, eikä tarkoitusta sodan kautta levittää juutalaisuutta kaikkeen maailmaan kuten islamilla on. Tältä osin kaikki VT:n sotaan ja taisteluun liittyvät kohdat ovat päättyneet. Sen sijaan koraanin viimeisin ilmoitus Suura 9 on islamin lakiopin miekkajae, joka kehottaa tappamaan pakanoita (ei muslimeita) missä ikinä heitä tavataan. Koraani kehottaa yhä edelleen ja koko ajan käymään pyhää sotaa pakanoita (ei muslimeita) vastaan. Tätä taustaa vasten koraani on väkivaltaisempi ja sotaisampi kirja kuin VT, koska VT:n aikakausi on päättynyt, mutta koraanin mukaan pakanoita vastaan tulee taistella viimeiseen päivään asti. UT:ssa Jeesus kielsi tappamisen ja sanoi sellaisen ihmisen hukkuvan, joka tarttuu miekkaan. UT ei ole ollenkaan sotaisa ja väkivaltainen kirja, vaan kieltää sekä sodan että väkivallan. On siten sanomatta selvää, että koraani on paljon väkivaltaisempi ja sotaisampi kirja kuin UT, koska UT:ssa ei kehoteta ollenkaan sotimaan ja tappamaan ihmisiä.

Viha sana voi esiintyä myös positiivisessa merkityksessä kuten se monesti esiintyy mm. VT:ssa ja UT:ssa esiintyen monesti sellaisissa yhteyksissä, joissa kehotetaan vihaamaan vääryyttä, syntiä sekä epäjumalanpalvelusta. Täten viha sanan esiintymiskerrat eivät kerro koko kuvaa negatiivisen vihan määrästä, eikä sitä siten voi analysoida pelkästään sanan esiintymiskertojen kautta ja tehdä siitä johtopäätöksiä.

Jos sanavertailua tehdään, niin luotettavin sanavertailu tulisi tehdä suoraan alkukielistä, mutta suuntaa antavaa sanavertailua toki voidaan tehdä alkuteksteille uskollisten Raamattujen ja koraanien kautta. Sanavertailussa tulee ottaa se kuitenkin huomioon, että sanat voivat esiintyä joko positiivisessa tai negatiivisessa merkityksessä ja siksi sanojen määrän keskenään vertaaminen ei kerro koko totuutta esim. siitä kuinka paljon sitä on käytetty positiivisessa tai negatiivisessa merkityksessä. Siksi sanavertailu ei kerro koko totuutta.

Sanavertailua tai pikemminkin sitä mikä on kirjan sanoma tulisi tehdä vain UT:n ja koraanin kesken, koska VT:n aikakausi on päättynyt eikä Israelilla ole maanvalloitus pyrkimyksiä kuten islamilla on. UT on voimassa oleva Raamatun ilmoitus Jumalan pelastushistoriasta ja siksi sitä tulee verrata koraanin ilmoitukseen, eikä VT:n kanssa.

Käytin sanavertailuna VT:n ja UT:n teksteinä englanninkielistä King James Versionia 1769, joka on käännetty tarkasti vastaamaan alkutekstiä. Koraanin teksti on Yusuf Ali koraanista, joka on eräs suosituimmista englanninkielisistä koraaneista, jonka sanotaan olevan myös alkukielelle uskollinen. Sanat ovat perusmuodossa.

Raamattu VT:

War (sota) 205 krt
Kill (tappaa) 75 krt
Slay (lyödä kuoliaaksi) 106 krt
Destroy (tuho) 212 krt
Violence (väkivalta) 48 krt
Battle (taistelu) 128 krt
Fight (taistella) 93 krt
Beat (lyödä, piestä, hakata) 23 krt
Strike (lyödä, iskeä) 11 krt
Terror (kauhu, terrori) 26 krt
Smite (lyödä iskeä) 107 krt
hate (vihata, viha) 69 krt

Raamattu UT:

War (sota) 15 krt
Kill (tappaa) 44
Slay (lyödä kuoliaaksi) 7 krt
Destroy (tuho) 31 krt
Violence (väkivalta) 8 krt
Battle (taistelu) 5 krt
Fight (taistella) 10 krt
Beat (lyödä, piestä, hakata) 13 krt
Strike (lyödä, iskeä) 1 krt
Terror (kauhu, terrori) 3 krt
Smite (lyödä iskeä) 10 krt
hate (vihata, viha) 16 krt

Koraani Yusuf Ali:

War (sota) 21 krt
Kill (tappaa) 6 krt
Slay (lyödä kuoliaaksi) 29 krt
Destroy (tuho) 27 krt
Violence (väkivalta) 6 krt
Battle (taistelu) 3 krt
Fight (taistella) 46 krt
Beat (lyödä, piestä, hakata) 2 krt
Strike (lyödä, iskeä) 11 krt
Terror (kauhu, terrori) 21 krt
Smite (lyödä iskeä) 5 krt
hate (vihata, viha) 6 krt

Battle sana esiintyy UT:ssa viisi kertaa ja niistä neljä kertaa se esiintyy lopunajan sotia käsittelevissä kohdissa, joissa kansakunnat taistelevat ja sotivat maan päällä. UT:ssa ei ole kertaakaan käytetty battle sanaa sellaisessa yhteydessä missä uskovien tulisi käydä aseellista sotaa jumalattomia tai ketään ihmistä vastaan. UT:ssa on kielto lähimmäisen tappamiseen, eikä missään UT:n kohdassa ole käskyä tarttua aseisiin aikomuksena lähimmäisten surmaaminen. Koraanissa Suura 9 oli viimeisin ilmoitus ja se käskee lyömään kuoliaaksi (slay) pakanoita (ei muslimeita) missä ikinä heitä tavataan. Slay sana esiintyy UT:ssa yhteyksissä, joissa  kerrotaan kuinka Jumalan profeettoja tapettiin, kuinka juutalaiset uskonnolliset johtajat tahtoivat tappaa alkuseurakunnan apostoleja, kuinka hellenistijuutalaiset tahtoivat tappaa Paavalin ja kuinka lopunajan tuhoissa kolmasosa ihmisiä tulee kuolemaan pahan voimien toiminnan kautta. UT:ssa ei sana slay esiinny kertaakaan sellaisessa yhteydessä missä Jeesuksen opetuslapsia käskettäisiin tappamaan ihmisiä, eikä koko UT:ssa ole ollenkaan sellaista käskyä tai opetusta missään muodossa, jonka mukaan Jeesuksen opetuslapsien tulisi tappaa ihmisiä. Koraani on paljon väkivaltaisempi ja sotaisampi kirja kuin UT, koska se käskee viimeisen ilmoituksen mukaan tappamaan pakanoita missä ikinä heitä tavataan, mutta UT:ssa Herran Jeesuksen opetuslapsia ei käsketä tappamaan ketään ihmisiä.

Kun verrataan esimerkiksi käskyä älä tapa (not kill), niin se esiintyy VT:ssa 5 kertaa ja UT:ssa 6 kertaa sekä koraanissa yhden kerran. Koraanissa sanat älä tapa (not kill) esiintyy kohdassa, jossa sanotaan etteivät uskovat naiset saa surmata lapsiaan (tämän pitäisi olla itsestään selvää ilman ohjeistusta). Älä tapa (not kill) esiintyy UT:ssa 6 kertaa, missä se tarkoittaa ettei uskova ihminen saa tappaa lähimmäistään. Koraani kehotti sen viimeisessä ilmoituksessaan tappamaan pakanoita missä ikinä heitä tavataan ja koska se on koraanin viimeinen ilmoitus, niin se on silloin aina voimassa. Koraanin sanoma on armottomampi ja väkivaltaisempi, sillä se ei sano kertakaan älä tapa sanojen kautta ettei lähimmäistä saa tappaa, mutta sen sijaan se kehottaa tappamaan pakanoita missä ikinä heitä tavataan. Suura 9 kehotus pakanoiden tappamiseen missä ikinä heitä tavatakaan ei ollut sidottu tiettyyn aikaan, vaan se on Suura 9 mukaan aina voimassa, koska se on koraanin viimeisin ilmoitus. Koraani on paljon sotaisampi ja väkivaltaisempi kirja kuin UT, sillä UT:n opetuksen mukaan Jeesuksen opetuslapsi ei saa tappaa ketään, eikä käyttää väkivaltaa lähimmäistään kohtaan.

Seuraavaksi käyn läpi muutamia positiivisia sanoja Raamatusta ja koraanista:

Raamattu VT:

Salvation (pelastus) 115 krt
Save (pelastaa) 164 krt
Help (apu, auttaa) 107 krt
Grace (armo) 37 krt
Mercy (armo 208 krt
Love (rakkaus) 124 krt
Kindness (lempeys) 37 krt
Goodness (hyvyys) 42 krt
Holy (pyhä) 375 krt
Holiness (pyhyys) 30 krt
Longsuffering (pitkämielisyys) 4 krt
Peace (rauha) 296 krt
Comfort 39 krt
Trust (luottamus) 107 krt

Raamattu UT:

Salvation (pelastus) 43 krt
Save (pelastaa) 62 krt
Help (apu, auttaa) 10 krt
Grace (armo) 122 krt
Mercy (armo) 53 krt
Love (rakkaus) 157 krt
Kindness (lempeys) 6 krt
Goodness (hyvyys) 6 krt
Holy (pyhä) 169 krt
Holiness (pyhyys) 13 krt
Longsuffering (pitkämielisyys) 13 krt
Peace (rauha) 296 krt
Comfort 23 krt
Trust (luottamus) 27 krt

Koraani Yusuf Ali:

Salvation (pelastus) 10 krt
Save  (pelastaa) 20 krt
Help (apu, auttaa) 82 krt
Grace (armo) 74 krt
Mercy (armo) 156 krt
Love (rakkaus) 38 krt
Kindness (lempeys) 20 krt
Goodness (hyvyys) 2 krt
Holy (pyhä) 16 krt
Holiness (pyhyys) 0 krt
Longsuffering (pitkämielisyys) 0 krt
Peace (rauha) 56 krt
Comfort (lohduttaa) 6 krt
Trust (luottamus) 53 krt

UT:ssa esiintyy sanavertailuni kautta paljon enemmän positiivisia sanoja kuin koraanissa. Kuten aikaisemmin toin esille, niin yksittäisten negatiivisten sanojen esiintyminen ei aina kerro koko totuutta siitä mikä on negatiivista ja positiivista. Positiiviset sanat sen sijaan kertovat paljon enemmän, sillä niitä käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan positiivisia asioita, ei negatiivisia asioita.

Rakasta lähimmäistäsi sanat esiintyvät seitsemän kertaa UT:ssa  sanoilla love thy neighbour tai love your neighbour, mutta ei kertaakaan koraanissa.  Lähimmäisen rakastamisen käsite sisältää toisen kunnioittamisen, toisen kaikenlaisen koskemattomuuden kunnioittamisen, lähimmäistä ei saa tappaa, lähimmäistä tulee rakastaa niin kuin itseään. Tämä käsite puuttuu koraanista, mutta sen sijaan UT:ssa se esiintyy seitsemän kertaa ja seitsemän on Raamatussa Jumalan täydellisyyden sekä Jumalan täydellisten tekojen luku. UT kehottaa rakastamaan lähimmäistään Jumalan rakkauden kautta, mutta koraanissa ei ole tällaista opetusta. UT kehottaa ja opettaa rakastamaan lähimmäistään, mutta koraanista puuttuu tämä käsky ja siksi UT on paljon ihmisystävällisempi kirja kuin koraani.

Rakasta Jumalaa esiintyy UT:ssa 8 kertaa sanoilla  (love the Lord God, love God), koraanissa ei esiinny kertaakaan sanoja rakasta Jumalaa tai Allahia  (love the Lord God, love God, love Allah). UT opettaa uskovan suuresta kunnioituksesta ja rakkaudesta Jumalaa kohtaan, mutta koraanissa ei ole tällaista käskyä edellä mainituilla sanoilla. Rakastakaa vihollisianne (Love your enemies, love ye your enemies) esiintyy UT:ssa 3 kertaa, mutta koraanissa ei yhtään kertaa. Koraani on armottomampi ja julmempi kirja kuin UT, sillä se ei tunne vihollisen rakastamisen käsitettä. UT on armollinen kirja, koska se opettaa vihollisen rakastamisesta. UT:ssa Jumala on ihmiselle läheinen ja turvallinen, sillä ihminen voi lähestyä Jumalaa sekä rakastaa Jumalaa. Koraanissa Jumala on etäinen, sillä koraanin mukaan ihminen ei voi rakastaa Allahia.

Koraani ei ole rakkauskirja, sillä se ei kehota rakastamaan Jumalaa, lähimmäisiään ja vihollisiaan, mutta UT käskee niin tekemään. UT on rakkauskirja, joka kertoo suuresta rakkaudesta Jumalaa, lähimmäisiään ja jopa vihollisiaan kohtaan. Tästä syystä UT on täynnä rakkautta sekä erittäin rakkaudellinen kirja.

Iltalehden artikkeli sekä Tom H. C. Andersonin tutkimuksen päätelmä, jonka mukaan Raamattu on väkivaltaisempi kuin koraani ei pidä paikkaansa, sillä toisenlaisen tutkimuksen mukaan koraani on Raamattua (UT) väkivaltaisempi kirja. UT ei opeta, eikä kehota käyttämään väkivaltaa, ei sotimaan ja tappamaan ihmisiä, mutta koraani käskee tappamaan pakanoita (ei muslimeita).

Monet ihmiset sanovat Raamatun olevan julma ja väkivaltainen kirja, koska Rooman katolinen kirkko (RKK) harjoitti miekkalähetystä ja historiansa kautta tapatti ja surmasi useita kymmeniä miljoonia ihmisiä. Kaiken edellä sanotun lisäksi joidenkin mielestä RKK:n inkvisition verinen historia ja kirkon miesten pedofilia todistaisi Raamatun väkivaltaiseksi kirjaksi. Se joka näin uskoo ja väittää on sokean pisteen vallassa eikä näe totuutta. Herra Jeesus kielsi käyttämästä väkivaltaa sekä ihmisten surmaamisen. Jeesus sanoi sen hukkuvan, joka tarttuu miekkaan. Samoin Jeesus tuomitsi kaikenlaiset seksuaalisen synnin harjoittamiset, sillä Hän sitoutui Jumalan lakiin, joka tuomitsi ja tuomitsee kaikenlaiset seksisynnit.

Rooman katolinen kirkko on veritekojensa, seksisyntiensä sekä muiden syntiensä kautta toiminut vastoin Jeesuksen käskyjä ja opetuksia. Tämä tarkoittaa sitä ettei RKK edusta aitoa Raamatullista kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä, sillä Jeesus kielsi ehdottomasti ihmisten surmaamisen ja tappamisen eikä yksikään Jeesuksen opetuslapsi itse surmaa tai hyväksy kenenkään ihmisen tappamista ja surmaamista. UT ja Jeesuksen opetukset kieltävät väkivallan ja ihmisten tappamisen. RKK:n verinen historia todistaa sen ettei sillä ole mitään tekemistä Jeesuksen opetuksen ja UT:n todistuksen kanssa.

Eräs tärkeä näkökulma on syytä tuoda esille. Muhammed tappoi, tapatti ja hyväksyi ihmisten tappamisen. Herra Jeesus ei tappanut ketään eikä hyväksynyt ihmisten tappamista, eikä käskenyt opetuslapsiaan tappamaan ketään. Koraanin väkivaltaisuus nousee Muhammedin teoista ja koraanin viimeisestä suurasta, joka käskee tappamaan pakanoita missä ikinä heitä tavataan. Kun vertaat keskenään Muhammedin ja Jeesuksen tekoja, niin näet koraanin olevan väkivaltaisempi ja sotaisampi kirja kuin UT. Olemassa olevien todisteiden valossa Jeesus oli rakkaudellisempi ja armollisempi kuin Muhammed, sillä Jeesus kunnioitti ihmisten koskemattomuutta ja elämää, jota Muhammed ei tehnyt.

Koska UT:n sanoma on rakkaudellisempi ja ihmisiä kunnioittavampi kuin koraanin, niin monia varmasti kiinnostaa mikä on UT:n tärkein sanoma? UT kertoo ihmisen olevan synnin orjana matkalla kohti iankaikkista kadotusta, mutta jos hän tekee parannuksen (katuu, tunnustaa syntinsä, mielenmuutos) ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin Herra Jeesus pelastaa hänet, koska Jumala rakastaa ihmisiä eikä haluaisi heidän tuhoutuvan. Raamatun sana ilmoittaa Jumalan rakastavan maailmaa (ihmisiä), sillä Hän antoi Poikansa (Jeesuksen) kuolemaan meidän syntiemme tähden, ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen synnitön elämä, sovitusveri, kuolema ja ylösnousemus luetaan syntien anteeksiantamukseksi sellaiselle ihmiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen. Jos sinä uskot, niin silloin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.
 

Linkkisuosituksia:
TUTKIMUS: kumpi uskonto (kristinusko vai islam) on pyhien kirjojensa mukaan väkivaltaisempi

Islam: Mitä lännen tulee tietää?

Raamatun Jeesus ja koraanin Muhammed
 

Petri Paavola 15.2.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Quran Yusuf Ali
iltalehti.fi

odintext.com/1
odintext.com/2
odintext.com/3

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker