Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 2

 

Kirjoitin aikaisemmin Timo Soinista, Euroopan Unionista, katolisesta kirkosta ja ristiriitojen ja petoksen tiestä tuomalla esiin muun muassa sen kuinka katolinen kirkko ajaa yhdentyvää Eurooppaa. Kirjoitukseni toisessa osassa tuon esille sen kuinka Euroopan Unioni on katolisen kirkon luomus, jonka päämääränä on tuhota kansallisvaltiot ja tehdä Euroopasta katolinen Eurooppa, ja kuinka katolisen kirkon agendan mukaan EU:n poliittinen valta tulisi alistaa Rooman katolisen kirkon (RKK) uskonnollisen ja poliittisen vallan ja pyrkimysten alaisuuteen.

Tiedän sen että tässä vaiheessa moni lukija ajattelee minun kirjoittavan mielikuvitukseen perustuvaa salaliittoteoriaa. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, sillä RKK:n kytkös Euroopan Unioniin ja RKK:n agendan ajaminen EU:n kautta on kaikkien nähtävissä ja havaittavissa jos osaa katsoa tätä asiaa oikeasta näkökulmasta käsin ja joka vielä kaiken lisäksi perustuu todennettuihin faktoihin. Jos tutkit asioita puolueettomasti, rehellisesti ja avoimin mielin, niin silloin näet myös sen kuinka RKK pyrkii luomaan katolisen imperiumin Eurooppaan EU:n kautta.

Paavi ja poliittinen valta

Monet ihmiset luulevat paavin ja RKK:n edustavan vain uskonnollisuutta ja uskonopin kysymyksiä. Paavius ja RKK on instituutio, joka ei ole vain pelkkää uskonnollisuutta, sillä sen pyrkimyksenä on myös tavoitella poliittista valtaa.

"The supreme duty of Catholics is to obey the Pope, and seek in every way, and especially by means of the ballot, to render the Catholic policy effective in this country." (Catholic World, Vol. XI, No. 64, 1870.)

Katolilaisen korkein velvollisuus on totella paavia ja etsiä kaikin tavoin sekä erityisesti vaaliuurnan kautta pyrkiä tekemään tehokasta katolista politiikkaa katolisen julkaisun mukaan. Älä anna vuosiluvun hämätä sinua, sillä RKK:n oppi ja agenda ovat kiveen hakattuja ja kun ne ovat tuotu julkisuuteen, niin "erehtymätön" kirkko ei muuta agendaansa ja päämääräänsä.

"All Catholics must make themselves felt as active elements in the daily political life in the countries where they live. All Catholics should exert their power to cause the constitution of the states to be modelled on the principles of the true church." (Pope Leo XIII, Encyclical Letter of 1890.)

Paavi Leo XIII paavillisessa kiertokirjeessään sanoo, että kaikkien katolisten kaikissa maissa missä he elävät on tehtävä itsestään aktiivisia päivittäisessä poliittisessa elämässä. Paavi jatkoi sanoen, että kaikkien katolilaisten tulee käyttää heidän valtaansa valtioiden perustuslaeissa, että ne toimisivat todellisen kirkon (RKK) periaatteiden mukaisesti.

Katolisen kirkon opin mukaan paavi on erehtymätön kun hän määrittää jonkin uskoa tai moraalia koskevan opin koko kirkossa uskottavaksi. Paavi Leo XIII:n paavillinen kiertokirje on osoitettu kaikille katolisille ja siten hänen käskynsä vaikuttaa ja muuttaa jokaisen maan lakeja, niin että ne olisivat katolisuuden mukaisia on pidettävä "erehtymättömänä" paavin käskynä sekä kirkon virallisena päämääränä, joka on voimassa kaikkina aikakausina.

"The Church of Rome is one monarchy over all the kingdoms, as the mind and soul of the body of the man, or as God in the world. Therefore, the Church of Rome must not only have the spiritual power, but also the supreme temporal power. (Pope Leo XIII's Encyclical letter1879)

Paavi Leo XIII on sanonut myös kiertokirjeessään, että Rooman kirkko on monarkia yli kaikkien valtakuntien, niin kuin mieli, sielu ja ihmisen keho tai niin kuin Jumala maailmassa; siksi Rooman kirkon ei tule olla ainoastaan hengellinen valta, vaan myös korkein maallinen valta.

Adrian Hiltonin (teologi ja tutkija Oxfordin yliopistossa) blogisivulla Archibishop Cranmer on kirjoitus, jossa tuodaan esille se kuinka kristittyjen ja katolisten ei pitäisi äänestää EU:sta irtautumisen puolesta. Blogista tulee esille kuinka Englannin ja Walesin Rooman katolisen kirkon piispankokous varoitti antamasta ääniä anti-EU (EU:n vastustajat) kannattajille. Blogissa sanotaan myös kuinka Euroopan Unioni on perusteellisesti katolinen suunnitelma, jota todellisen kristityn tulee kannattaa. Blogissa tulee myös esille EU vastaisia asioita.

Katolilainen Eurooppa

Paavi Leo XIII:n käskyn mukaan kaikkien katolisten tulee käyttää valtaansa kaikkien valtioiden perustuslaeissa, että ne perustuisivat katolisen kirkon periaatteisiin. Rooman katolisen kirkon pyrkimyksenä on tuhota kansalliset valtiot ja Euroopan Unionin kautta rakentaa uusi katolilainen Eurooppa, niin että yhdentyvässä Euroopassa kaikkialla vallitsisi katolisuuteen perustavat lait ja asetukset. Paavi Leo XIII:n käsky ei ole historian muinaisjäänne, vaan kirkon jatkuva ja alituinen päämäärä kaikkina aikakausina.

Dan Hitchens kirjoitti artikkelin nimeltään Why Catholics can’t agree on Brexit englantilaisessa katolilaisessa mediajulkaisussa Catholic Herald. Artikkeli kertoo puolesta ja vastaan miksi katolilaiset eivät voi kannattaa Britannian eroa EU:sta. Artikkelissa tuodaan esille katolilainen Konrad Adenauer (jonka päämääränä oli Euroopan Unionin kaltainen katolinen järjestelmä), joka löysi houkuttelevan vision paavien (Leo XIII ja Pius XI) kiertokirjeistä Jumalan tahdon mukaisesta täydellisestä ja käytännöllisestä nykyaikaisesta yhteiskunnasta.

Tämä visio perustuu katoliseen näkemykseen, missä katolinen kirkko hallitsee valtioita niin poliittisesti kuin uskonnollisesti, jossa maiden lakien tulisi perustua katolisiin periaatteisiin. Adenauerin visio ei ollut hän omansa, vaan katolisen kirkon paavien poliittisen valtapyrkimyksen mukainen visio.

Catholic Heraldin artikkeli sanoo Adenauerin pyrkineen sodan jälkeen toteuttamaan visiota, johon hän ihastui. Artikkeli tuo myös esille kuinka Adenauerin vision jakoivat kaksi muuta katolilaista (italilainen Alcide de Gasperi ja ranskalainen Robert Scumann), joiden työn tuloksena alkoi Euroopan yhdentyminen, josta tuli Euroopan Unioni.

Katolinen julkaisu tuo esille Euroopan Unionin perustan ja historiallisen lähtökohdan, joka perustui paavilliseen kiertokirjeeseen. Sitä julkaisu ei tuonut esille, että paavillisen kiertokirjeen mukaan kaikkien katolilaisten tulee käyttää valtaansa kaikkien valtioiden laeissa, että ne perustuisivat katolisen kirkon periaatteisiin. Kirkkonsa opin ja päämäärän tunteva katolilainen ymmärsi sen mistä oli kyse kun paavillinen visio tuotiin esille, joka on johtanut Euroopan Unionin syntymiseen. Julkaisun tarkoitus on muistuttaa katolilaisia kirkon valtapyrkimyksistä, mutta se tehtiin tavalla ettei kukaan ei-katolilainen ymmärtäisi sitä mikä on katolisen kirkon todellinen päämäärä Euroopan Unionin kautta.

Catholic Herald artikkeli sanoo, että olkoon EU mitä tahansa, niin sen alkuvaiheet ovat erottamatonta osaa katolisen ajattelun kanssa. Artikkeli tuo myös esille kuinka salaliittoteoreetikot väittävät Euroopan Unionin idean olleen vatikaanin juoni, luultavasti antikristuksen inspiroima.

Katolilaisuus pyrkii kumoamaan salaliittoteoriat Euroopan Unionin ympäriltä koskien katolista kirkkoa, mutta se itse samalla myöntää Euroopan Unionin syntyneen katolisen ajattelun varaan. Se ei ole salaliittoteoria jos sanoo EU:n syntyneen katolisesta ajattelusta, koska se on totta. Se on kuitenkin salaliitto muita vastaan kun pyritään salakavalasti juonimalla alistamaan kansat ja valtiot noudattamaan katolisuuteen perustuvia lakeja ja asetuksia.

Catholic Herald artikkelin mukaan Ashely Beck (opettajana katolisessa St. Maryn yliopistossa Lontoossa) on sanonut ettet voi olla uskollinen katolilainen ja Euroopan Unionin vastainen.

Alexander Lucie-Smith on katolinen pappi, moraalisen teologian tohtori ja konsultoiva toimittaja Catholic Herald mediajulkaisussa. Hän kirjoitti Catholic Herald julkaisussa artikkelin nimeltään British Catholics must resist the nationalist temptation (Brittiläisten katolilaisten tulee vastustaa nationalistista kiusausta). Alexander kirjoitti artikkelissa miksi hän kannattaa Englannin jäämistä EU:hun. Hän sanoi vastauksen olevan se, koska hän on katolilainen ja sellaisena hän kannattaa kansainvälisyyttä (internationalist - "kansainvälinisti"). Hänen mukaansa suurin uhka maailman rauhalle on nationalismi. Hän toi esille serbien ja venäläisten nationalismin esimerkkeinä heidän kauttaan tulleista sodista, jotka uhkaavat rauhaa.

Alexander Lucie-Smith toi myös sen esille kuinka uskonnollinen lahkolaisuus on uhka, jonka kanssa katolilaisuus on aina elänyt epäsovussa. Hän toi myös esille kuinka EU puutteistaan huolimatta on yritys nationalismin voittamiseen.  Alexander päättää kirjoituksensa sanomalla; meidän katolilaisten tulee harjoittaa kansainvälistä valtuutustamme ja vastustaa kaikkia nationalistisia kiusauksia.

Alexander Lucie-Smith kirjoittaa aika avoimesti katolisesta päämäärästä ja pyrkimyksistä. Hänen kirjoituksestaan tulee esille se kuinka hänen tulee katolilaisena kannattaa kansainvälisyyttä, jolla hän itse asiassa tarkoittaa paavillisen kiertokirjeen käskyä, jonka mukaan valtioiden lait tulee perustua katoliseen ajatteluun ja periaatteisiin. Hän myös tuo esille kuinka nationalismi on suurin uhka rauhalle, jolla hän tarkoittaa, että kansallinen itsenäisyys, itsenäisten kansojen lait ja kansallisvaltio käsite ja perustus  tulee tuhota ja sen tilalle tulee asettaa katoliset periaatteet uuden katolisen Euroopan kautta.

On todella ironista, että katolinen pappi käyttää sotia itsenäisiä kansallisvaltioita vastaan. Ironiaa ja ristiriitaista se on sen takia, että jesuiittojen eräs menetelmä on ollut historiassa sotien synnyttäminen saadakseen syyn pyrkiä tuhoamaan itsenäiset kansallisvaltiot. Euroopassa käydyn kolmikymmenvuotisen sodan (1618-1648) eräs pääpukareista oli katolinen keisari Ferdinand II, joka oli kiihkomielinen katolilainen sekä jesuiittojen kouluttama. Historiasta löytyy muitakin jesuiittojen masinoimia sotia, joiden tarkoituksena on sekä vallata maa katolisuuden alaisuuteen ja osoittaa kuinka kansallisvaltiot horjuttavat rauhaa sotien kautta ja siksi kansallisvaltiot tulisi tuhota.

Alexander Lucie-Smith toi esille uskonnollisen lahkolaisuuden uhkana, joka uhkaa Euroopan Unionia ja sen yhdentymistä. Hän tarkoitti tällä, että "uskonnollinen lahkolaisuus" vastustaa katolisen kirkon valtapyrkimyksiä tehdä Euroopasta uusi katolinen Eurooppa sekä "uskonnolliset lahkolaiset" vastustavat kansallisvaltioiden tuhoamista. Tästä syystä katolilaisuus pyrkii myös hiljentämään ja vaientamaan "uskonnolliset lahkolaiset", joka tulee tarkoittamaan tulevaisuudessa sitä, että kaikenlainen uskonnollisuus, uskonsuuntien ja hengellisten yhteisöjen harjoittama toiminta, joka ei hyväksy katolisen kirkon agendaa, sen oppia ja muita pyrkimyksiä pyritään kriminalisoimaan, eli heistä pyritään tekemään "rikollisia", joita uhkaa joko sakko- tai vankeusrangaistus ja pahimmassa tapauksessa kuolemanrangaistus.

Alexander tuo esille katolisena pappina, että katolilaisten tulee toimia kansainvälisten valtuutusten mukaisesti ja  vastustaa kaikkia nationalistisia kiusauksia. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kansainvälinen valtuutus on paavillisen kiertokirjeen mukainen käsky, jonka mukaan valtioiden lainsäädäntöjen tulisi perustua katoliseen ajatukseen ja periaatteeseen, jolloin kansallisvaltiot tuhotaan ja niiden tilalle tulee uusi katolinen Eurooppa.

Ulkopolitiikka nimisessä aikakausilehdessä Timo Soini on sanonut koko Euroopan Unionin olevan tavallaan katolinen rakenne. Soini viittasi katolilaiseen José Manuel Barrosoon sekä että muut komissaarit ovat kardinaaleja ja EU-virkamiehistö on kuuria (Vatikaanin keskushallinto). Soini sanoi elävänsä luovassa ristiriidassa, sillä hän on kallellaan protestanttiseen valtioon, mutta filosofisissa kysymyksissä katolinen malli stimuloi häntä enemmän kuin protestanttinen malli. Soini sanoi, että uskonnolla ja kulttuurilla on ulkopolitiikassa, niin kehitysyhteistyössä kuin kauppapolitiikassa, hirveän paljon isompi merkitys kuin pelkillä teknisillä kysymyksillä. Näyttää siltä ettei Timo Soini ole vielä sisäistänyt sitä, että hänen tulisi katolilaisena kannattaa katolisen kirkon linjaa, joka tarkoittaa Euroopan yhdentymisen kannattamista ja katolisen Euroopan kehittämistä ja rakentamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Timo Soini on katolilainen ja hän on esiintynyt EU-vastustajana ja siten hän toimii vastoin katolisen kirkon agendaa, joka on lujittaa ja vahvistaa Euroopan Unionia sekä tehdä sen laeista koko ajan enemmän katolilaisia. Timo Soini on puun ja kuoren välissä, sillä jos hän on uskollinen kirkolleen, niin hän pettää Suomen kansan, mutta jos hän pysyy uskollisesti EU vastustajana, niin hän pettää oman kirkkonsa. Timo Soini kulkee petoksen tiellä, sillä hän joutuu pettämään joko kirkkonsa tai Suomen kansan. Pahoin pelkään, että katolinen kirkko laittaa Timon ruotuun ja pyrkii kaikin mahdollisin keinoin vaikuttamaan, niin että Soinin täytyy olla alamainen kirkolleen sekä paavin kiertokirjeen pyrkimykselle ja katoliselle tavoitteelle tuhota itsenäiset kansallisvaltiot. Toivon ettei niin käy ja että Timo Soini olisi suomalaisen kansallisen valtion puolella loppuun saakka ja hylkäisi katolisuuden, jonka pyrkimys on pahuuden kyllästämä. Raamatullinen uskoon tuleminen on myös se, jota toivon ja rukoilen Timo Soinille. Toivon myös koko sydämestäni ettei Timo Soini ole ymmärtänyt ja sisäistänyt sitä mitä katolisuus ihan oikeasti edustaa, koska silloin hän olisi vain erehtynyt väärään seuraan, eikä olisi tietoisesti osallisena katolisessa petoksessa.

Jokainen suomalainen, joka äänesti aikoinaan EU:n puolesta (minä äänestin EU:ta vastaan sekä jaoin julkisesti EU:ta vastustavaa informaatiota vähän ennen EU äänestystä) tai sellainen poliitikko, joka ajaa Euroopan yhdentymisen asiaa on tietämättään (joku ehkä tietoisestikin) tukenut katolisen kirkon pyrkimystä tuhota kansallisvaltiot sekä kannattanut katolisen kirkon päämäärää Euroopan valtioiden ja lakien muuttamista katolisen kirkon periaatteiden mukaisiksi. Toisin sanoin sanottuna, jokainen joka äänesti EU:n puolesta tai kuka tahansa poliitikko tai joku muu kuka kannattaa ja ajaa Euroopan yhdentymistä (EU) on joko tietämättään joutunut petoksen uhriksi, jonka kautta pyritään tuhoamaan kansallisvaltiot sekä tekemään valtioista ja kansoista salakavalasti katolilaisia. Toki EU kannattajien joukossa on myös varmaankin sellaisia, jotka ovat olleet tietoisia siitä, että EU:n kautta katolinen kirkko pyrkii salakavalasti tekemään valtioista ja kansoista katolilaisia, mutta suurin osa on ollut asiasta tietämätön.

Euroopan Union lainsäädännöstä koskien EU:n jäsenvaltiota, niin jäsenvaltiot ovat monilla keskinäisillä sopimuksilla luovuttaneet pois osan omasta kansallisesta itsemääräämisoikeudesta Euroopan Unionin yhteisille toimielimille. EU:n lainsäädäntö vaikuttaa jokaisen jäsenmaan kansalliseen lainsäädäntöön ja alueen kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

Englannin parlamentin nettisivulla sanotaan Euroopan Unionin lain menevän kansallisen valtion lain yläpuolelle. Sivuston mukaan konfliktitilanteissa Unionin lain ja kansallisen lain välillä Unionin laki on korkeampi.

Koko ajan Euroopan jäsenmaiden lainsäädäntö muuttuu yhä enemmän alisteiseksi Euroopan Unionin laille. Kun tiedämme EU:n katolisen luonteen ja päämäärän, niin on selvää, että katolinen agenda pyrkii koko ajan enemmän lainsäädännön kautta toteuttamaan paavillisen kiertokirjeen käskyä, jonka mukaan kansallisten valtioiden lainsäädännön tulee perustua katolisiin periaatteisiin.

Jesuiittojen Euroopan yhteiskunnallisen keskuksen päämaja sijaitsee Brysselissä. Tämä ei varmasti ole sattumaa, vaan tarkoin harkittua, koska siten jesuiitat ovat aitiopaikalla vaikuttamassa sen puolesta, että Euroopan Unioni lujittuu ja vahvistuu katolisen ajatuksen ja periaatteiden mukaisesti.

Uskonnollinen puoli

Katolinen kirkko pyrkii alistamaan  valtiot ja kansat myös katolisen kirkon uskonnollisen vallan alle (tekee sitä nykyään salakavalasti ja hienovaraisesti). Rooman katolinen kirkko opettaa, että se on monarkia, joka on kaikkien valtakuntien (valtiot) yläpuolella ja siksi RKK:lla tulee olla hengellinen ja maallinen valta ja tämän lisäksi kaikista maista tulisi tulla valtioita, joiden lainsäädäntö tulee perustua katolisiin periaatteisiin. Toisin sanoen katolinen kirkko pyrkii tuhoamaan kansallisvaltiot ja niiden itsenäisyyden. Paavit ja katolinen kirkko perustelee "valtaansa" jumalallisena, koska RKK:n mukaan koko Kristuksen täyteys on annettu vain katoliselle kirkolle ja tämän seurauksena he pyrkivät "oikeuttamaan" maailmanvalloitushankkeensa.

Raamattu sanoo Jumalan määränneen kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan (5 Moos 32:8) ja kuinka Jumala on säätänyt ihmisille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa (Apt 17:26,27). Raamattu opettaa, että ihmisten tulee elää kansallisvaltioiden (säilyä itsenäisinä) rajojen sisäpuolella ja etsiä Jumalaa näiden kansallisvaltioiden rajojen sisäpuolella, jotka Jumala on asettanut ja säätänyt. Raamatun opetus on, että Jumala on asettanut kansallisvaltio asetuksen, jossa ihmisten tulisi saada elää rauhallista ja oikeudenmukaista elämää sekä etsiä Jumalaa ja pelastusta Herrassa Jeesuksessa.

Rooman katolinen kirkko tekee päinvastoin kuin mitä Jumala on asettanut, sillä RKK pyrkii tuhoamaan kansallisvaltiot katolislaistamisen kautta, kun Jumala on säätänyt kansoille asumisensa rajat (itsenäinen valtio).  Raamattu kertoo Babyloniasta, jossa taivaan kuningatar nimisen uskonnollisen kultin harjoittajat pyrkivät luomaan yhden yhtenäisen valtakunnan (poliittinen ja uskonnollinen) maan päälle, missä kaikkien ihmisten olisi pitänyt palvoa taivaan kuningatarta. RKK ei toteuta Jumalan tahtoa maan päällä, vaan kapinoi Jumalan tahtoa vastaan sekä pyrkii luomaan samanlaista yhdentymistä kuin mitä ihmiset tekivät Babyloniassa. Raamatun opetuksen mukaan Babylonian kapinan ja synnin takana vaikutti saatana, joka eksytti Babyloniassa ihmiset palvomaan häntä (saatanaa), mutta he luulivat palvelevansa Jumalaa.

Rooman katolinen kirkko opettaa Neitsyt Marian olevan taivaan kuningatar (katolinen rukouskirja: Hyperdulia: Pyhän Neitsyt Maarian kunnioitus; katolinen rukous Regina cæli - taivaan kuningatar). Tämän lisäksi RKK opettaa Mariankin sovittavan syntiset Jumalalle (Catholic Encyclopedia).

Katolisessa kirkossa on sama taivaan kuningatar kultti ja kapina kuin Babyloniassa ja sama päämäärä, joka on tuhota kansallisvaltiot ja saattaa ihmiskunta palvomaan taivaan kuningatarta, jonka kautta ihmiset kapinoivat Raamatun Jumalaa vastaan. Rooman katolisen kirkon päämäärän vaikutin ja voima ei tule Raamatun Jumalalta, vaan pimeyden ruhtinaalta, antikristillisestä hengestä. Katolisessa kirkossa on myös paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä oman kirkkonsa pahuuden luonnetta ja päämäärää ja siksi hekin luulevat saavansa pelastuksen kirkon kautta.

Raamatun opettama pelastus vastaanotetaan syntien tunnustamisen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen, jolloin ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Raamatullinen uskoontulo on ainoa ratkaisu, joka saa ihmisen sydämen avautumaan ja mielen ymmärtämään sekä silmät näkemään minkälaisen petoksen ja pimeyden vallassa ihmiskunta vaeltaa.

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 1:
kotipetripaavola.com/ristiriitajapetos
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 3: kotipetripaavola.com/ristiriitajapetososa3
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 4: kotipetripaavola.com/ristiriitajapetososa4
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 5: kotipetripaavola.com/ristiriitajapetososa5

 

 

Petri Paavola 17.4.2016

Lähteet:
archbishopcranmer.com

catholicherald.co.uk/2016/03/03
catholicherald.co.uk/2015/08/27
newadvent.org
suomi.fi
publications.parliament.uk
ulkopolitiikka.fi
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker