Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 2

 

Kirjoitin aikaisemmin Timo Soinista, Euroopan Unionista, katolisesta kirkosta ja ristiriitojen ja petoksen tiestä tuomalla esiin muun muassa sen kuinka katolinen kirkko ajaa yhdentyvää Eurooppaa. Kirjoitukseni toisessa osassa tuon esille sen kuinka Euroopan Unioni on katolisen kirkon luomus, jonka päämääränä on tuhota kansallisvaltiot ja tehdä Euroopasta katolinen Eurooppa, ja kuinka katolisen kirkon agendan mukaan EU:n poliittinen valta tulisi alistaa Rooman katolisen kirkon (RKK) uskonnollisen ja poliittisen vallan ja pyrkimysten alaisuuteen.

Tiedän sen että tässä vaiheessa moni lukija ajattelee minun kirjoittavan mielikuvitukseen perustuvaa salaliittoteoriaa. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, sillä RKK:n kytkös Euroopan Unioniin ja RKK:n agendan ajaminen EU:n kautta on kaikkien nähtävissä ja havaittavissa jos osaa katsoa tätä asiaa oikeasta näkökulmasta käsin ja joka vielä kaiken lisäksi perustuu todennettuihin faktoihin. Jos tutkit asioita puolueettomasti, rehellisesti ja avoimin mielin, niin silloin näet myös sen kuinka RKK pyrkii luomaan katolisen imperiumin Eurooppaan EU:n kautta.

Paavi ja poliittinen valta

Monet ihmiset luulevat paavin ja RKK:n edustavan vain uskonnollisuutta ja uskonopin kysymyksiä. Paavius ja RKK on instituutio, joka ei ole vain pelkkää uskonnollisuutta, sillä sen pyrkimyksenä on myös tavoitella poliittista valtaa.

44. Furthermore, it is in general fitting and salutary that Catholics should extend their efforts beyond this restricted sphere, and give their attention to national politics. We say "in general" because these Our precepts are addressed to all nations. However, it may in some places be true that, for most urgent and just reasons, it is by no means expedient for Catholics to engage in public affairs or to take an active part in politics. Nevertheless, as We have laid down, to take no share in public matters would be as wrong as to have no concern for, or to bestow no labour upon, the common good, and the more so because Catholics are admonished, by the very doctrines which they profess, to be upright and faithful in the discharge of duty, while, if they hold aloof, men whose principles offer but small guarantee for the welfare of the State will the more readily seize the reins of government. This would tend also to the injury of the Christian religion, forasmuch as those would come into power who are badly disposed toward the Church, and those who are willing to befriend her would be deprived of all influence.

45. It follows clearly, therefore, that Catholics have just reasons for taking part in the conduct of public affairs. For in so doing they assume not nor should they assume the responsibility of approving what is blameworthy in the actual methods of government, but seek to turn these very methods, so far as is possible, to the genuine and true public good, and to use their best endeavours at the same time to infuse, as it were, into all the veins of the State the healthy sap and blood of Christian wisdom and virtue. - Leo XIII Immortale Dei 1885

Älä anna vuosiluvun hämätä sinua, sillä RKK:n oppi ja agenda ovat kiveen hakattuja ja kun ne ovat tuotu julkisuuteen, niin "erehtymätön" kirkko ei muuta agendaansa ja päämääräänsä.

Paavi Leo XIII kirjoittaa kiertokirjeessään Immortale Dei kuinka katolilaisten tulisi ponnistella ja kiinnittää huomiota kansalliseen politiikkaan. Leo XII sanoi, että joistakin syistä katolilaisen ei tarvitse osallistua aktiivisesti politiikkaan. Leo XII:n mukaan katolilaisilla on kuitenkin selviä syitä osallistua julkisten asioiden (politiikka) hoitamiseen. Leo XII kirjoitti, että katolilaisen tulisi muuttaa hallituksen väärät menetelmät kristillisen (katolisen uskon mukaan) viisauden ja hyveellisyyden mukaisuuteen.

Katolisen kirkon opin mukaan paavi on erehtymätön kun hän määrittää jonkin uskoa tai moraalia koskevan opin koko kirkossa uskottavaksi. Paavi Leo XIII:n paavillinen kiertokirje on osoitettu kaikille katolisille ja siten hänen käskynsä vaikuttaa ja muuttaa jokaisen maan lakeja, niin että ne olisivat katolisuuden mukaisia on pidettävä "erehtymättömänä" paavin käskynä sekä kirkon virallisena päämääränä, joka on voimassa kaikkina aikakausina.

Katolinen pappi Phelan of St. Louis on tuonut esille seuraavan ajatuksen kesäkuussa 7 päivä, vuonna 1913:

Tell us we are Catholics first and Americans or Englishmen afterwards; of course we are. Tell us, in the conflict between the church and the civil government we take the side of the church; of course we do. Why, if the government of the United States were at war with the church, we would say tomorrow, To hell with the government of the United States; and if the church and all the governments of the world were at war, we would say, To hell with all the governments of the world. … Why is it that in this country, where we have only seven per cent of the population, the Catholic church is so much feared? She is loved by all her children and feared by everybody. Why is it that the Pope has such tremendous power? Why, the Pope is the ruler of the world. All the emperors, all the kings, all the princes, all the presidents of the world, are as these altar boys of mine. The Pope is the ruler of the world.

Phelanin mukaan katolilainen on aina ensin katolilainen ja vasta sitten amerikkalainen, englantilainen jne. Phelan toivottaa kaikki maailman hallitukset helvettiin, jos ne ovat sodassa (vastoin kirkon oppia) katolista kirkkoa vastaan. Phelan sanoi, että kaikki maailman ruhtinaat, kuninkaat, prinssit ja presidentit ovat paavin alttaripoikia, koska paavi on maailman hallitsija. Katolinen kirkko opettaa maallisen vallan oppia, jonka mukaan paavi on myös maallisen vallan hallitsija maan päällä. Edellä olevasta katolisen kirkon papin julistuksesta tulee se selkeästi esille, että katolinen kirkko opettaa kuinka kaikkien maailman maiden ja hallitusten tulisi alistua paavin vallan alaisuuteen. Tämä oppi paavin maallisesta vallasta ei ole vain kirkon muinaisjäänne, vaan on yhä voimassa myös tänä päivänä.

Katolisen kirkon sanakirja antaa maalliselle vallalle seuraavanlaisen merkityksen:

The rule of the Church in earthly possessions and the authority of the Pope over civil territories belonging to the Church, as in the Papal States. This power is in addition to his dominion in spiritual matters and becomes necessary if freedom from civil power is to be assured. It is presently exercised in relation to Vatican City or State since the Lateran Treaty of 1929. The term may also refer to the exercise of political influence by the bishops formerly through landed estates and currently through financial and other means.

Maallinen valta on auktoriteettia harjoittaa paavin maallista valtaa katolisissa maissa.

Katolinen katekismus, vuodelta 2005, kohta 899: Kristittyjen maallikoiden aloitteet ovat erityisen välttämättömiä silloin, kun pitää löytää välineitä ja keinoja muovata sisältä päin yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia oloja kristillisen uskon ja elämän vaatimusten pohjalta. Tällaiset aloitteet kuuluvat itsestään selvänä kirkon elämään: 2442 ”Uskovat maallikot seisovat kirkon elämän uloimmassa rintamassa; heissä kirkko on yhteiskunnan elämänperusta. Siksi heidän, ja juuri heidän täytyy saada yhä kirkkaampi tietoisuus siitä, etteivät he ainoastaan kuulu kirkkoon, vaan ovat kirkko, toisin sanoen paavin, kirkon yhteisen pään, ja häneen yhteydessä olevien piispojen johtama uskovien yhteisö maan päällä. He ovat kirkko.”439

Katolisen kirkon katekismuksesta tulee myös esille se kuinka katolilaisen kirkon jäsenen on pyrittävä muokkaamaan yhteiskunnan politiikkaa ja taloutta kristillisen uskon (katolinen usko) mukaiseksi.

Katolinen kirkko pyrkii EU:n kautta katolilaistamaan EU:ssa olevia maita. Tämän suunnitelman kautta katolisuus pyrkii asettamaan koko ajan enemmän katolisuuden mukaisia lakeja voimaan kaikkialla EU:ssa pyrkimyksenään saattaa koko EU paavin maallisen vallan alaisuuteen.

Katolilainen Eurooppa

Adrian Hiltonin (teologi ja tutkija Oxfordin yliopistossa) blogisivulla Archibishop Cranmer on kirjoitus, jossa tuodaan esille se kuinka kristittyjen ja katolisten ei pitäisi äänestää EU:sta irtautumisen puolesta. Blogista tulee esille kuinka Englannin ja Walesin Rooman katolisen kirkon piispankokous varoitti antamasta ääniä anti-EU (EU:n vastustajat) kannattajille. Blogissa sanotaan myös kuinka Euroopan Unioni on perusteellisesti katolinen suunnitelma, jota todellisen kristityn tulee kannattaa. Blogissa tulee myös esille EU vastaisia asioita.

Dan Hitchens kirjoitti artikkelin nimeltään Why Catholics can’t agree on Brexit englantilaisessa katolilaisessa mediajulkaisussa Catholic Herald. Artikkeli kertoo puolesta ja vastaan miksi katolilaiset eivät voi kannattaa Britannian eroa EU:sta. Artikkelissa tuodaan esille katolilainen Konrad Adenauer (jonka päämääränä oli Euroopan Unionin kaltainen katolinen järjestelmä), joka löysi houkuttelevan vision paavien (Leo XIII ja Pius XI) kiertokirjeistä Jumalan tahdon mukaisesta täydellisestä ja käytännöllisestä nykyaikaisesta yhteiskunnasta.

Tämä visio perustuu katoliseen näkemykseen, missä katolinen kirkko hallitsee valtioita niin poliittisesti kuin uskonnollisesti, jossa maiden lakien tulisi perustua katolisiin periaatteisiin. Adenauerin visio ei ollut hän omansa, vaan katolisen kirkon paavien poliittisen valtapyrkimyksen mukainen visio.

Catholic Heraldin artikkeli sanoo Adenauerin pyrkineen sodan jälkeen toteuttamaan visiota, johon hän ihastui. Artikkeli tuo myös esille kuinka Adenauerin vision jakoivat kaksi muuta katolilaista (italilainen Alcide de Gasperi ja ranskalainen Robert Scumann), joiden työn tuloksena alkoi Euroopan yhdentyminen, josta tuli Euroopan Unioni.

Katolinen julkaisu tuo esille Euroopan Unionin perustan ja historiallisen lähtökohdan, joka perustui paavilliseen kiertokirjeeseen. Sitä julkaisu ei tuonut esille, että paavillisen kiertokirjeen mukaan kaikkien katolilaisten tulee käyttää valtaansa kaikkien valtioiden laeissa, että ne perustuisivat katolisen kirkon periaatteisiin. Kirkkonsa opin ja päämäärän tunteva katolilainen ymmärsi sen mistä oli kyse kun paavillinen visio tuotiin esille, joka on johtanut Euroopan Unionin syntymiseen. Julkaisun tarkoitus on muistuttaa katolilaisia kirkon valtapyrkimyksistä, mutta se tehtiin tavalla ettei kukaan ei-katolilainen ymmärtäisi sitä mikä on katolisen kirkon todellinen päämäärä Euroopan Unionin kautta.

Catholic Herald artikkeli sanoo, että olkoon EU mitä tahansa, niin sen alkuvaiheet ovat erottamatonta osaa katolisen ajattelun kanssa. Artikkeli tuo myös esille kuinka salaliittoteoreetikot väittävät Euroopan Unionin idean olleen vatikaanin juoni, luultavasti antikristuksen inspiroima.

Katolilaisuus pyrkii kumoamaan salaliittoteoriat Euroopan Unionin ympäriltä koskien katolista kirkkoa, mutta se itse samalla myöntää Euroopan Unionin syntyneen katolisen ajattelun varaan. Se ei ole salaliittoteoria jos sanoo EU:n syntyneen katolisesta ajattelusta, koska se on totta. Se on kuitenkin salaliitto muita vastaan kun pyritään salakavalasti juonimalla alistamaan kansat ja valtiot noudattamaan katolisuuteen perustuvia lakeja ja asetuksia.

Catholic Herald artikkelin mukaan Ashley Beck (opettajana katolisessa St. Maryn yliopistossa Lontoossa) on sanonut ettet voi olla uskollinen katolilainen ja Euroopan Unionin vastainen.

Dan Hitchens kirjoittaa Catholic Heraldin artikkelissa kuinka ei-katolinen kristinusko on elossa ja voi hyvin, mutta siinä merkityksessä kun sen määritellään olevan ei-katolista, niin se on hiipumassa, ja kuinka ihanne katolisesta Euroopasta oli kerran voimakkaan viehättävä, mutta se ei ole sitä nyt tässä missä olemme. Artikkelissa sanotaan myös kuinka viimeaikaiset paavit ovat tunnistaneet Euroopan ongelmat ja kuinka katolilaisten tulisi kuulua Euroopan instituutioihin ja kytkeä EU uudelleen sen kristillisiin juuriin (katolinen usko), jonka juuret ovat valtaisan syvät.

Katolisuus haluaa valjastaa Euroopan Unionin katolisuuteen, pyrkien tekemään EU:sta katolisen EU:n, joka ohjautuisi katolisen kirkon kaanonin ja maallisten lakien mukaisesti. Todisteet tästä ovat vastaansanomattomat.

Alexander Lucie-Smith on katolinen pappi, moraalisen teologian tohtori ja konsultoiva toimittaja Catholic Herald mediajulkaisussa. Hän kirjoitti Catholic Herald julkaisussa artikkelin nimeltään British Catholics must resist the nationalist temptation (Brittiläisten katolilaisten tulee vastustaa nationalistista kiusausta). Alexander kirjoitti artikkelissa miksi hän kannattaa Englannin jäämistä EU:hun. Hän sanoi vastauksen olevan se, koska hän on katolilainen ja sellaisena hän kannattaa kansainvälisyyttä (internationalist - "kansainvälinisti"). Hänen mukaansa suurin uhka maailman rauhalle on nationalismi. Hän toi esille serbien ja venäläisten nationalismin esimerkkeinä heidän kauttaan tulleista sodista, jotka uhkaavat rauhaa.

Alexander Lucie-Smith toi myös sen esille kuinka uskonnollinen lahkolaisuus on uhka, jonka kanssa katolilaisuus on aina elänyt epäsovussa. Hän toi myös esille kuinka EU puutteistaan huolimatta on yritys nationalismin voittamiseen.  Alexander päättää kirjoituksensa sanomalla; meidän katolilaisten tulee harjoittaa kansainvälistä valtuutustamme ja vastustaa kaikkia nationalistisia kiusauksia.

Alexander Lucie-Smith kirjoittaa aika avoimesti katolisesta päämäärästä ja pyrkimyksistä. Hänen kirjoituksestaan tulee esille se kuinka hänen tulee katolilaisena kannattaa kansainvälisyyttä, jolla hän itse asiassa tarkoittaa paavillisen kiertokirjeen käskyä, jonka mukaan valtioiden lait tulee perustua katoliseen ajatteluun ja periaatteisiin. Hän myös tuo esille kuinka nationalismi on suurin uhka rauhalle, jolla hän tarkoittaa, että kansallinen itsenäisyys, itsenäisten kansojen lait ja kansallisvaltio käsite ja perustus  tulee tuhota ja sen tilalle tulee asettaa katoliset periaatteet uuden katolisen Euroopan kautta.

On todella ironista, että katolinen pappi käyttää sotia itsenäisiä kansallisvaltioita vastaan. Ironiaa ja ristiriitaista se on sen takia, että jesuiittojen eräs menetelmä on ollut historiassa sotien synnyttäminen saadakseen syyn pyrkiä tuhoamaan itsenäiset kansallisvaltiot. Euroopassa käydyn kolmikymmenvuotisen sodan (1618-1648) eräs pääpukareista oli katolinen keisari Ferdinand II, joka oli kiihkomielinen katolilainen sekä jesuiittojen kouluttama. Historiasta löytyy muitakin jesuiittojen masinoimia sotia, joiden tarkoituksena on sekä vallata maa katolisuuden alaisuuteen ja osoittaa kuinka kansallisvaltiot horjuttavat rauhaa sotien kautta ja siksi kansallisvaltiot tulisi tuhota.

Alexander Lucie-Smith toi esille uskonnollisen lahkolaisuuden uhkana, joka uhkaa Euroopan Unionia ja sen yhdentymistä. Hän tarkoitti tällä, että "uskonnollinen lahkolaisuus" vastustaa katolisen kirkon valtapyrkimyksiä tehdä Euroopasta uusi katolinen Eurooppa sekä "uskonnolliset lahkolaiset" vastustavat kansallisvaltioiden tuhoamista. Tästä syystä katolilaisuus pyrkii myös hiljentämään ja vaientamaan "uskonnolliset lahkolaiset", joka tulee tarkoittamaan tulevaisuudessa sitä, että kaikenlainen uskonnollisuus, uskonsuuntien ja hengellisten yhteisöjen harjoittama toiminta, joka ei hyväksy katolisen kirkon agendaa, sen oppia ja muita pyrkimyksiä pyritään kriminalisoimaan, eli heistä pyritään tekemään "rikollisia", joita uhkaa joko sakko- tai vankeusrangaistus ja pahimmassa tapauksessa kuolemanrangaistus.

Alexander tuo esille katolisena pappina, että katolilaisten tulee toimia kansainvälisten valtuutusten mukaisesti ja  vastustaa kaikkia nationalistisia kiusauksia. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kansainvälinen valtuutus on paavillisen kiertokirjeen mukainen käsky, jonka mukaan valtioiden lainsäädäntöjen tulisi perustua katoliseen ajatukseen ja periaatteeseen, jolloin kansallisvaltiot tuhotaan ja niiden tilalle tulee uusi katolinen Eurooppa.

Ulkopolitiikka nimisessä aikakausilehdessä Timo Soini on sanonut koko Euroopan Unionin olevan tavallaan katolinen rakenne. Soini viittasi katolilaiseen José Manuel Barrosoon sekä että muut komissaarit ovat kardinaaleja ja EU-virkamiehistö on kuuria (Vatikaanin keskushallinto). Soini sanoi elävänsä luovassa ristiriidassa, sillä hän on kallellaan protestanttiseen valtioon, mutta filosofisissa kysymyksissä katolinen malli stimuloi häntä enemmän kuin protestanttinen malli. Soini sanoi, että uskonnolla ja kulttuurilla on ulkopolitiikassa, niin kehitysyhteistyössä kuin kauppapolitiikassa, hirveän paljon isompi merkitys kuin pelkillä teknisillä kysymyksillä. Näyttää siltä ettei Timo Soini ole vielä sisäistänyt sitä, että hänen tulisi katolilaisena kannattaa katolisen kirkon linjaa, joka tarkoittaa Euroopan yhdentymisen kannattamista ja katolisen Euroopan kehittämistä ja rakentamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Timo Soini on katolilainen ja hän on esiintynyt EU-vastustajana ja siten hän toimii vastoin katolisen kirkon agendaa, joka on lujittaa ja vahvistaa Euroopan Unionia sekä tehdä sen laeista koko ajan enemmän katolilaisia. Timo Soini on puun ja kuoren välissä, sillä jos hän on uskollinen kirkolleen, niin hän pettää Suomen kansan, mutta jos hän pysyy uskollisesti EU vastustajana, niin hän pettää oman kirkkonsa. Timo Soini kulkee petoksen tiellä, sillä hän joutuu pettämään joko kirkkonsa tai Suomen kansan. Pahoin pelkään, että katolinen kirkko laittaa Timon ruotuun ja pyrkii kaikin mahdollisin keinoin vaikuttamaan, niin että Soinin täytyy olla alamainen kirkolleen sekä paavin kiertokirjeen pyrkimykselle ja katoliselle tavoitteelle tuhota itsenäiset kansallisvaltiot. Toivon ettei niin käy ja että Timo Soini olisi suomalaisen kansallisen valtion puolella loppuun saakka ja hylkäisi katolisuuden, jonka pyrkimys on pahuuden kyllästämä. Raamatullinen uskoon tuleminen on myös se, jota toivon ja rukoilen Timo Soinille. Toivon myös koko sydämestäni ettei Timo Soini ole ymmärtänyt ja sisäistänyt sitä mitä katolisuus ihan oikeasti edustaa, koska silloin hän olisi vain erehtynyt väärään seuraan, eikä olisi tietoisesti osallisena katolisessa petoksessa.

Jokainen suomalainen, joka äänesti aikoinaan EU:n puolesta (minä äänestin EU:ta vastaan sekä jaoin julkisesti EU:ta vastustavaa informaatiota vähän ennen EU äänestystä) tai sellainen poliitikko, joka ajaa Euroopan yhdentymisen asiaa on tietämättään (joku ehkä tietoisestikin) tukenut katolisen kirkon pyrkimystä tuhota kansallisvaltiot sekä kannattanut katolisen kirkon päämäärää Euroopan valtioiden ja lakien muuttamista katolisen kirkon periaatteiden mukaisiksi. Toisin sanoin sanottuna, jokainen joka äänesti EU:n puolesta tai kuka tahansa poliitikko tai joku muu kuka kannattaa ja ajaa Euroopan yhdentymistä (EU) on joko tietämättään joutunut petoksen uhriksi, jonka kautta pyritään tuhoamaan kansallisvaltiot sekä tekemään valtioista ja kansoista salakavalasti katolilaisia. Toki EU kannattajien joukossa on myös varmaankin sellaisia, jotka ovat olleet tietoisia siitä, että EU:n kautta katolinen kirkko pyrkii salakavalasti tekemään valtioista ja kansoista katolilaisia, mutta suurin osa on ollut asiasta tietämätön.

Euroopan Union lainsäädännöstä koskien EU:n jäsenvaltiota, niin jäsenvaltiot ovat monilla keskinäisillä sopimuksilla luovuttaneet pois osan omasta kansallisesta itsemääräämisoikeudesta Euroopan Unionin yhteisille toimielimille. EU:n lainsäädäntö vaikuttaa jokaisen jäsenmaan kansalliseen lainsäädäntöön ja alueen kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

Englannin parlamentin nettisivulla sanotaan Euroopan Unionin lain menevän kansallisen valtion lain yläpuolelle. Sivuston mukaan konfliktitilanteissa Unionin lain ja kansallisen lain välillä Unionin laki on korkeampi.

Koko ajan Euroopan jäsenmaiden lainsäädäntö muuttuu yhä enemmän alisteiseksi Euroopan Unionin laille. Kun tiedämme EU:n katolisen luonteen ja päämäärän, niin on selvää, että katolinen agenda pyrkii koko ajan enemmän lainsäädännön kautta toteuttamaan paavillisen kiertokirjeen käskyä, jonka mukaan kansallisten valtioiden lainsäädännön tulee perustua katolisiin periaatteisiin.

Jesuiittojen Euroopan yhteiskunnallisen keskuksen päämaja sijaitsee Brysselissä. Tämä ei varmasti ole sattumaa, vaan tarkoin harkittua, koska siten jesuiitat ovat aitiopaikalla vaikuttamassa sen puolesta, että Euroopan Unioni lujittuu ja vahvistuu katolisen ajatuksen ja periaatteiden mukaisesti.

Uskonnollinen puoli

Katolinen kirkko pyrkii alistamaan  valtiot ja kansat myös katolisen kirkon uskonnollisen vallan alle (tekee sitä nykyään salakavalasti ja hienovaraisesti). Rooman katolinen kirkko opettaa, että se on monarkia, joka on kaikkien valtakuntien (valtiot) yläpuolella ja siksi RKK:lla tulee olla hengellinen ja maallinen valta ja tämän lisäksi kaikista maista tulisi tulla valtioita, joiden lainsäädäntö tulee perustua katolisiin periaatteisiin. Toisin sanoen katolinen kirkko pyrkii tuhoamaan kansallisvaltiot ja niiden itsenäisyyden. Paavit ja katolinen kirkko perustelee "valtaansa" jumalallisena, koska RKK:n mukaan koko Kristuksen täyteys on annettu vain katoliselle kirkolle ja tämän seurauksena he pyrkivät "oikeuttamaan" maailmanvalloitushankkeensa.

Raamattu sanoo Jumalan määränneen kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan (5 Moos 32:8) ja kuinka Jumala on säätänyt ihmisille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa (Apt 17:26,27). Raamattu opettaa, että ihmisten tulee elää kansallisvaltioiden (säilyä itsenäisinä) rajojen sisäpuolella ja etsiä Jumalaa näiden kansallisvaltioiden rajojen sisäpuolella, jotka Jumala on asettanut ja säätänyt. Raamatun opetus on, että Jumala on asettanut kansallisvaltio asetuksen, jossa ihmisten tulisi saada elää rauhallista ja oikeudenmukaista elämää sekä etsiä Jumalaa ja pelastusta Herrassa Jeesuksessa.

Rooman katolinen kirkko tekee päinvastoin kuin mitä Jumala on asettanut, sillä RKK pyrkii tuhoamaan kansallisvaltiot katolislaistamisen kautta, kun Jumala on säätänyt kansoille asumisensa rajat (itsenäinen valtio).  Raamattu kertoo Babyloniasta, jossa taivaan kuningatar nimisen uskonnollisen kultin harjoittajat pyrkivät luomaan yhden yhtenäisen valtakunnan (poliittinen ja uskonnollinen) maan päälle, missä kaikkien ihmisten olisi pitänyt palvoa taivaan kuningatarta. RKK ei toteuta Jumalan tahtoa maan päällä, vaan kapinoi Jumalan tahtoa vastaan sekä pyrkii luomaan samanlaista yhdentymistä kuin mitä ihmiset tekivät Babyloniassa. Raamatun opetuksen mukaan Babylonian kapinan ja synnin takana vaikutti saatana, joka eksytti Babyloniassa ihmiset palvomaan häntä (saatanaa), mutta he luulivat palvelevansa Jumalaa.

Rooman katolinen kirkko opettaa Neitsyt Marian olevan taivaan kuningatar (katolinen rukouskirja: Hyperdulia: Pyhän Neitsyt Maarian kunnioitus; katolinen rukous Regina cæli - taivaan kuningatar). Tämän lisäksi RKK opettaa Mariankin sovittavan syntiset Jumalalle (Catholic Encyclopedia).

Katolisessa kirkossa on sama taivaan kuningatar kultti ja kapina kuin Babyloniassa ja sama päämäärä, joka on tuhota kansallisvaltiot ja saattaa ihmiskunta palvomaan taivaan kuningatarta, jonka kautta ihmiset kapinoivat Raamatun Jumalaa vastaan. Rooman katolisen kirkon päämäärän vaikutin ja voima ei tule Raamatun Jumalalta, vaan pimeyden ruhtinaalta, antikristillisestä hengestä. Katolisessa kirkossa on myös paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä oman kirkkonsa pahuuden luonnetta ja päämäärää ja siksi hekin luulevat saavansa pelastuksen kirkon kautta.

Raamatun opettama pelastus vastaanotetaan syntien tunnustamisen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen, jolloin ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Raamatullinen uskoontulo on ainoa ratkaisu, joka saa ihmisen sydämen avautumaan ja mielen ymmärtämään sekä silmät näkemään minkälaisen petoksen ja pimeyden vallassa ihmiskunta vaeltaa.

Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 1: kotipetripaavola.com/ ristiriita ja petos
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 3: kotipetripaavola.com/ ristiriita ja petos osa3
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 4: kotipetripaavola.com/ ristiriita ja petos osa4
Ristiriitojen ja petoksen tiellä osa 5: kotipetripaavola.com/ ristiriita ja petos osa5

 

 

Petri Paavola 17.4.2016

Lähteet:
vatican.va/content/ leo-xiii/en/ encyclicals/documents/ immortale-dei
catholicculture.org/ dictionary/ temporal power
archbishopcranmer.com

catholicherald.co.uk/ 2016/03/03
catholicherald.co.uk/ 2015/08/27
newadvent.org
suomi.fi
publications.parliament.uk
ulkopolitiikka.fi

33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker