Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Sananvapaus ja suvaitsevaisuus

Ajattelin pitkään sydämessäni, että kirjoitanko tämän kirjoituksen vai en. Aluksi ajattelin etten kirjoita, mutta sitten mieleeni nousi eräs tärkeä näkökulma, jonka vuoksi on ehdottoman tärkeää tuoda esille tietyt asiat. Kirjoituksessani käsittelen sitä millä tavalla yhteiskunnassa väärille perustuksille rakennetut asiat saavat yleisen hyväksynnän, mutta totuuteen perustuvat asiat halutaan vaientaa kuoliaaksi sekä poistaa ne näkyvistä.

Kirjoitukseni käsittelee myös kirjoitusoikeuksieni poistamista Uuden Suomen blogistani. En ole katkera Uudelle Suomelle, eikä kirjoitukseni ole kosto, vaan näkökulma siihen kuinka vääristymät saavat rehottaa yhteiskunnassa ja millä tavalla vääristymät pyrkivät tukkimaan sekä estämään totuuden julki tulemista.

 

Sisällys:
Kirjoitusoikeuksien poistamisen syy
Homoseksuaalisuuden synty
Mielenterveysongelmat
Terveyshaitat
Homoaktivistien kampanja
Sananvapaus

 

Kirjoitusoikeuksien poistamisen syy

Uusi Suomi tarjoaa netissä maksuttoman areenan julkiselle keskustelulle ja mielipiteiden vaihdolle. Jokainen tietää, että keskustelun tulee pysyä asiallisena, eikä se saa mennä henkilökohtaisuuksiin (iva, pilkka, panettelu jne.) noudatin tässä suhteessa Uuden Suomen linjaa, joka on oikea ja kunnioitettava linjaus.

Kirjoitusoikeuksien poistaminen johtui siitä koska toin esille asioita ja ilmiöitä, jotka ovat Raamatun sanan valossa vääriä ja syntiä. Uusi Suomi tarjosi minulle mahdollisuutta muuttaa tyyliäni, jolloin kirjoitusoikeuteni olisivat palautuneet. Minä koin etten voi muuttaa tyyliäni, koska silloin olisin joutunut toimimaan vastoin uskonvakaumustani. Tästä syystä suostuin siihen, että kirjoitusoikeuteni evätään lopullisesti Uuden Suomen blogista.

Ehkä suurin syy kirjoitusoikeuksien poistamiseen olivat kirjoitukset koskien homoseksuaalisuutta, jota sanoin synniksi ja josta otin esille monia erilaisia esimerkkejä siitä kuinka vahingollista se on ihmisille. Aion tässä kirjoituksessa tuoda esille ns. sanotun uskomattoman (ei usko Raamatun sanan olevan Jumalan sanaa) maailman todistuksen erilaisten havaintojen ja tutkimusten pohjalta, jonka seurauksena myös osa uskomattomista ihmistä tuo esille sen millä tavalla homoseksuaalisuus on vahingollista ihmisille ja millaisia seuraamuksia se aiheuttaa yhteiskunnassa.

Kyse ei ole homofobiasta, vaan uskomattomien ihmisten tekemistä havainnoista ja tutkimuksista homoseksuaalisuuteen liittyvistä negatiivisista asioista, joista vaietaan ja joita ei haluta tietää. Siksi on ehdottoman tärkeää tuoda esille näitä asioita.

Tarkoitukseni ei ole provosointi tai syrjintä homoseksuaaleja kohtaan, vaan tosiasioiden esille tuominen siitä  millaisia seuraamuksia homoseksuaalisuus aiheuttaa. Tämä aihe on erittäin arkaluontoinen, eikä tarkoitus ole loukata tai kiihottaa ketään homoseksuaaleja vastaan. Kyseessä ei ole siis vihapuhe, vaan tosiasiat jotka ovat julkisesti tiedossa, mutta joita pyritään peittelemään, salaamaan sekä vähättelemään.

Vihapuhe on Euroopan neuvoston ministerikomitean mukaan sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen. Totuuden sanominen olemassa olevista tosiasioista ei ole vihapuhetta, vaan tosiasioiden esille tuomista.

Raamattu kehottaa lähimmäisenrakkauteen ja siksi pidän homoseksuaaleja lähimmäisenrakkauden kohteina. Lähimmäisenrakkauteen ei kuitenkaan kuulu se että pitää olla kaikista asioista samaa mieltä tai että jokaisella täytyy olla täsmälleen samanlainen arvomaailma.

Homoseksuaalisuuden synty

Homoseksuaalisuus ei ole biologinen ja geneettinen ominaisuus, vaan sosiaalisten ympäristötekijöiden vaikutuksesta syntynyt ja kehittynyt opittu tapa sekä valinta. Homoseksuaalisuuden taustalla on usein vääristymä, jossa homomies ei ole kyennyt omaksumaan maskuliinisia piirteitä, vaan sen sijaan elää elämäänsä vahvasti feminiinisen identiteetin kautta. Miesten homoseksuaalisuus syntyy, kehittyy ja valitaan seuraavien asioiden seurauksena: Lapsuudessa koettu epäterve suhde naisiin, vääristynyt sukupuoli käsitys, väärät tuntemukset omasta sukupuolesta, miessuhteiden ongelmat, seksuaalinen ehdollistaminen sekä seksuaalinen hyväksikäyttö.

Havaintojen ja tutkimuksien mukaan jotkut miehet ovat tulleet homoseksuaaleiksi sen tähden, koska heidän suhteensa isään on ollut hyvin etäinen. Kts. lähde

Havaintojen ja tutkimuksien mukaan jotkut miehet ovat tulleet homoseksuaaleiksi sen tähden, koska heidän elämästään on puuttunut miehen malli ja he ovat kasvaneet äidin kanssa, jonka seurauksena he ovat omaksuneet itselleen feminiinisen identiteetin. Siksi he kiinnostuvat miehistä seksuaalisesti, koska miehet ovat heille ikään kuin "vastakkainen" sukupuoli.

Miehet jotka kasvavat ympäristössä, jossa nainen toimii heille roolimallina saa aikaan sen, että poika kasvaessaan mieheksi identifioi itsensä enemmän naiseksi kuin mieheksi. Jotkut heistä jopa toivovat, että he olisivat naisia ja erikoisesti silloin jos he kokevat häpeää omasta sukupuolestaan. Kun poika kasvaa mieheksi tällaisessa ympäristössä, niin se vaikuttaa siten, että hän näkee itsensä naisena miehen kehossa. Jos poika kasvaessaan mieheksi omaksuu itselleen voimakkaan feminiinisen identiteetin, niin se voi johdattaa hänet kokemaan, että hän on sukupuoleton, joka johtaa seksuaaliseen hämmennykseen, jonka seurauksena hän voi valita homoseksuaalisen identiteetin. Kts. lähde

Monien tutkimusten mukaan yli 40% homomiehistä ovat kokeneet seksuaalisen hyväksikäytön lapsena aikuisen miehen toimesta. Suurin osa heistä sanoo heidän homoutensa johtuvan, koska he joutuivat lapsuudessaan seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Kts. lähde

On huutava vääryys ettei yhteiskunta tee juuri mitään sen eteen, että nämä lapsuudessaan hyväksikäytetyt miehet ovat joutuneet seksuaalisen rikoksen uhriksi, joka on vääristänyt heidän seksuaalisuutensa. Olisi ehdottoman tärkeää, että yhteiskunta alkaisi tukemaan heitä aloittamalla eheytymishoidon takaisin heteroksi. Jos näin ei tehdä eikä asioita korjata, niin silloin yhteiskunta hyväksyy seksuaalirikokset, joiden uhriksi monet homomiehet ovat joutuneet lapsuudessaan.

Tämä on ihmisarvo kysymys, sillä ihmisarvoon kuuluu, että häneen kohdistutetut rikokset hyvitetään ja asiat korjataan takaisin alkuperäiseen tilaansa niin paljon kuin se vain on mahdollista. Silloin jos tälle asialle ei tehdä mitään, niin silloin poljetaan ihmisen ihmisarvoa ja hiljaisesti hyväksytään rikos, jonka uhriksi ihminen on joutunut.

Tämä on eräs vaiettu asia, johon ei haluta puuttua. Sen sijaan ihmisiä mustamaalataan, boikotoidaan sekä rajoitetaan ja heiltä myös poistetaan sananvapaus, kun he ovat tuoneet esille tämän homoseksuaalisuuden negatiivisen puolen, joka on kiistaton tosiasia. Totuus lakaistaan maton alle ja annetaan vääryydelle hyväksyntä. Toivon mukaan sinun suhtautumisesi asioihin muuttuu ja haluat vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin epäkohtiin, etkä tue vääryyttä, jonka ulkokuori on puettu kauniiseen ulkoasuun, mutta joka on sisältä tyhjä ja ontto.

Mielenterveysongelmat

Tutkimuksien mukaan homomiehillä ja lesboilla on suurempi riski sairastua psykiatrisiin sairauksiin kuten masennukseen, itsemurha yrityksiin sekä myös huumeiden käyttöön. Tämä käy ilmi Hollannissa tehdyissä tutkimuksissa, jossa homoseksuaalisuus, lesbous ja bi-seksuaalisuus ovat yleisesti hyväksyttyjä. Hollannin tutkimukset osoittavat sen että homoseksuaalisuuden yleisestä hyväksymisestä huolimatta homoseksuaaleilla on masennusta sekä itsemurha yrityksiä. Tässä valossa on nähtävä ettei ole täysin perusteltua väittää, että homouden vastustaminen ("homofobia") synnyttäisi masennusta ja itsemurha riskiä.

Laajat Hollantilaistutkimukset osoittavat ettei "homofobia" ole syy homojen ja lesbojen masennukseen, ahdistukseen sekä itsemurha riskiin. Hollantilaistutkijoiden mielestä tutkimus tuo esille todisteet, että homoseksuaalisuus on syy suurempaan riskiin sairastua psykiatrisiin sairauksiin homojen keskuudessa kuin "homofobian" aiheuttamat syyt. (Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archives of General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001)

Terveyshaitat

On asioita joista ei puhuta ja joista vaietaan, koska ne ovat kiusallisia ja paljastavat luonnottomuuden mukanaan tuomat haitat. On otettava rohkeasti esille homoudesta johtuvat fyysiset haitat. Tunnettu tosiasia on että anaaliseksin harjoittamisen kautta leviää paljon enemmän sukupuolitauteja kuin emättimen kautta. Tämä on terveydellinen haitta, joka näkyy myös yhteiskunnassa esim. terveydenhuollossa.

Homomiehistä noin kaksi kolmesta harjoittaa erilaisia anaalisia seksuaalitoimintoja. Anaalinen sukupuoliyhteys aiheuttaa aina vahinkoa riippumatta suojavälineistä ja suojatoimenpiteistä. Peräaukko on suunniteltu toimimaan työntämään ulos ulostetta, ei niin että sen sisälle työnnetään jotakin edestakaisin hangaten. Tämä aiheuttaa sen, että peräaukon sulkijalihas vahingoittuu ja rikkoutuu helposti. Muita haitallisia seurauksia ovat peräsuolen pidätyskyvyttömyys, peräsuolen kalvon repeytymät, paikkojen rikkouduttua ja repeydyttyä bakteerit pääsevät verenkiertoon, peräaukon syöpä. Välihuomautuksena tuon esille, että heteroseksissä anaaliyhdyntä on yhtä vaarallista kuin homoseksissä. Anaaliseksi ei kuulu luonnolliseen heteroseksuaalisuuteen.

Homoseksi sisältää hyvin usein sekä anaalisen että oraalisen seksiaktin, jonka seurauksena pienet ulostushiukkaset päätyvät suoraan suuhun sekä elimistöön, jossa ne aiheuttavat ongelmia. Peräaukkoon jää aina pieniä ulostushiukkasia, myös peseytymisen jälkeen. Homoudesta seuraa mittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, jotka näkyvät myös terveydenhuollossa.

Erään amerikkalaisen seksuaalisia sairauksia käsittelevän tutkimuksen (kirjan julkaisu) mukaan homoseksuaalisilla miehillä on homoseksuaalisen sukupuoliyhteyden harjoittamisen kautta suuri riski sairastua seuraaviin tartuntoihin: papillooma virus, hepatiitti B, herpes simplex virus, giardiaasi, shigelloosi, amebiaasi, kampylobakteeri, klamydia, gonokokki, treponema palladium ja infektiot peräaukossa. (Lähde: pt.wkhealth.com)

On selvää, että fyysisten haittavaikutusten myötä mukaan astuu myös henkinen kuorma sekä ahdistus. On selvää ettei homoseksuaalisuus lisää ihmisen fyysistä ja henkistä terveyttä ja onnellisuutta, vaan päinvastoin kuormittaa niitä kovasti.

Ihmisen terveyteen keskittyvän laitoksen (amerikkalainen järjestö) CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) julkaisun mukaan papilloomavirus (HPV) on yleinen virus, joista noin 40 viruslajia tarttuu ihmisestä ihmiseen seksikontaktin kautta. CDC:n julkaisussa tutkittiin miesten papilloomavirus tapauksia. CDC:n julkaisun mukaan homoseksuaali ja biseksuaali miehillä on 17 kertainen riski sairastua peräaukonsyöpään kuin miehillä, jotka harrastavat seksiä vain naisten kanssa. Homoseksuaalit ovat siis vaarassa sairastua syöpään papilloomaviruksen kautta paljon todennäköisemmin kuin heteromiehet. On siis kiistaton tosiasia, että homoseksuaalisuuden harjoittamisen kautta riski sairastua vakaviin terveydelle vaarallisiin sairauksiin on paljon yleisempää homojen keskuudessa kuin heteroiden.

Jos yhteiskunta uskaltaisi tunnustaa homouden olevan luonnotonta seksuaalisuutta, niin se johtaisi homoseksuaalisuuden vähentymiseen, joka taas tarkoittaa sitä että terveydenhuollossa lisääntyisi niin taloudellisia kuin työvoima resursseja todella tärkeisiin kohteisiin kuten esim. lasten sairauksien hoitamiseen.

Edellä olevat asiat ovat tosiasioita, joiden tarkoituksena ei ole homoseksuaalien lyöminen, vaan tosiasioiden esille tuominen, josta myös tulee selkeästi esille ettei homoseksuaalisuus ole luonnollista seksuaalista, sillä sen haittavaikutukset ovat todella laaja-alaisia.

Homoaktivistien kampanja

Homoaktivisteilla on agenda ja toimintasuunnitelma siitä millä tavalla homous ja lesbous saadaan yleisesti hyväksytyksi tässä maailmassa. Suunnitelmaan kuuluu voimakas manipulointi ja aivopesu sekä vastustajien mustamaalaaminen ja demonisointi. Ei tietenkään kaikki homot ole mukana homoaktivistien suunnitelmissa, mutta osa heistä on.

Homoaktivistien suunnitelma tulee esille Marshall K. Kirk ja Erastes Pill Guide lehden artikkelista "The Overhauling of Straight America" (marraskuu 1987). Tätä artikkelia pidetään homoseksuaalisen liikkeen "raamattuna". Artikkeli tuo esille kuuden askeleen strategian kuinka toteutetaan propagandakampanja, jossa oma agenda tehdään hyväksytyksi ja toisinajattelijat pyritään tuhomaan leimaamalla heidät suvaitsemattomiksi sekä pahoiksi ihmisiksi. Artikkelin kuusi askelta ovat:

1. Puhu homoudesta äänekkäästi ja niin usein kuin mahdollista

2. Esitä homot uhreina, ei aggressiivisina hyökkääjinä

3. Anna myötämielisille perusteita

4. Esitä homot hyvinä

5. Esitä vastustajat pahoina

6. Rahoita kampanjaa

Tuon lyhyesti esille kuuden askeleen takana olevia ajatuksia, joita "The Overhauling of Straight America" opettaa.

"The Overhauling of Straight America": Saadaksemme heterot myötämielisiksi homoille (uhreille), niin homot tulee kuvata ihan tavallisina ihmisinä. Kampanjan tulee olla enemmän aggressiivinen ja elämänmyönteinen sekä kampanjan tulee kuvata homot erittäin hyvinä yhteiskunnallisina pilareina. Kyllä, me tiedämme, että tämä temppu on niin vanha, että se narisee. Muut vähemmistöt käyttävät sitä koko ajan mainostaen kuinka tämä suuri mies oli sitä ja tätä.

"The Overhauling of Straight America": Myöhemmässä kampanjan vaiheessa homojen oikeuksien puolesta, kun homomainokset ovat tulleet arkipäiväisiksi niin silloin on aika olla kova jäljellejääneille vastustajille. Vastustajia tulee panetella ja herjata. Tämä on erittäin tärkeää, sillä syvälle juurtunut vihollinen nelinkertaistaa väärän tietonsa. Päämäärämme on tässä kaksinkertainen. Pyrimme vaihtamaan valtavirran omahyväisen ylpeyden ja homofobian häpeään ja syyllisyyteen. Pyrimme tekemään homouden vastustajista niin ilkeitä, että amerikkalaiset haluavat sanoutua irti heistä. Julkisuuteen tulee luoda kuvauksia kiihkoilevista homofobiikoista, joiden toisarvoiset piirteet ja uskomukset herättävät inhoa ihmisissä.

"The Overhauling of Straight America": Kun konservatiiviset seurakunnat tuomitsevat homoja, niin me voimme tehdä vain kaksi asiaa, joiden kautta voimme saattaa uskovat homofobiikot hämmennyksiin. Ensimmäiseksi, voimme puheiden kautta liata moraalin. Tuemme julkisesti homoja maltillisempien kirkkojen kautta, nostaen esille mielemme mukaisia teologisia vastaväitteitä asettaen ne vastakkain raamatullisten tulkintojen ja opetusten kanssa sekä paljastamme vihan ja ristiriidat. Toiseksi, voimme heikentää homofobisten seurakuntien moraalista arvovaltaa kuvaamalla niitä vanhentuneiksi sekä ajastaan jäljessä oleviksi viimeaikaisten psykologisten havaintojen valossa. Instituutionaalista uskontoa vastaan täytyy asettaa sitä mahtavampi tiede sekä yleinen mielipide. Tällainen epäpyhä liitto seurakuntia vastaan on toiminut ennenkin sellaisissa asioissa kuten avioero ja abortti. Kun puhumme tarpeeksi avoimesti homoseksuaalisuuden yleisyydestä ja sen hyväksyttävyydestä, niin epäpyhä liitto voi toimia jälleen kerran.

Homokampanja kehottaa panettelemaan ja herjaamaan homouden vastustajia. Tällainen toiminta on todella likaista, ilkeämielistä sekä tahallisen tarkasti harkittua toisten mustamaalaamista. Homofobia on homokampanjan avain sana, jonka avulla se pyrkii hiljentämään ihmisiä, jopa niin että vastustajia panetellaan ja herjataan.

On sanomatta selvää, että homokampanja on manipuloinut ihmisiä hyväksymään homouden sekä tuomitsemaan homoseksuaalisuuden vastustajia. Manipuloinnin tulokset näkyvät myös Suomessa esimerkiksi sananvapauden rajoittamisella jos joku vaikka ihan asiallisesti tuo esille homoseksuaalisuuteen liittyvät kiistattomat haittavaikutukset. Homokampanjan sävy on ilkeämielinen ja se näkyy myös ihmisten asenteissa tänä päivänä, sillä homoseksuaalisuudelle myönteiset ihmiset ovat (ei kaikki mutta monet) vihan ja kiihkon vallassa niitä kohtaan, jotka asiallisesti tuovat esille kantansa etteivät he kannata homoseksuaalisuutta.

Ikävä ja valitettava tosiasia on se, että nykyään homoseksuaalisuuden hyväksyminen yhteiskunnissa perustuu pitkälti homoaktivistien kampanjaan, joka pyrkii kaikin tavoin edistämään homoseksuaalisuutta sekä demonisoimaan niitä, jotka eivät jostakin syystä näe sitä luonnollisena seksuaalisuuden harjoittamisen muotona. Monet ihmiset eivät edes tiedä homoaktivistien kampanjan olemassaolosta, mutta silti se on onnistunut manipuloimaan ja muuttamaan ihmisten käsitykset homoseksuaalisuudesta. Kts. lähde, Lisää samasta aiheesta

Homoaktivistien ilkeämielisen kampanja hedelmää on se kun ihmisten sananvapautta rajoitetaan, jotka tuovat esille homouden kiistattomia ja totuuteen perustuvia haittavaikutuksia. Kirjoitukseni ei ole vihapuhe homoaktivisteja kohtaan, vaan tosiasian esille tuomista siitä kuinka he pyrkivät mustamaalaamalla ja "vastustajiaan" panetellen edistämään oman asiansa ajamista. Haluatko sinä sydämessäsi todellakin tukea ja kannattaa asioita, jotka on rakennettu vihan ja vääryyden varaan? Vai onko sinun sydämessäsi sijaa oikeudelle ja totuudelle? Sinä saat itse päättää mitä sinä kannatat ja tuet.

Sananvapaus

Suomessa on sananvapaus sekä suvaitsevainen ilmapiiri tai ainakin niin sanotaan olevan. Käytännössä asia ei kuitenkaan ole niin. Esimerkkinä olkoon esim. monien ihmisten kirjoitukset, jotka tuovat esille kiistattomia homoseksuaalisuuden haittavaikutuksia sekä negatiivisia seuraamuksia lähimmäisenrakkauden hengessä. Ne pyritään järjestelmällisesti hävittämään sensuurin toimesta. Ymmärtäisin sen jos kyseessä olisi vihapuhe, panettelu tai ihmisten ivaaminen, mutta kyse ei ole siitä, vaan tosiasioihin perustuvista asiallisista kirjoituksista, kannanotoista ja mielipiteistä.

On toki myös törkeitä homoihin kohdistuvia pilkkakirjoituksia, jotka pitää ehdottomasti tuomita vääriksi teoiksi ja niistä tulee myös antaa asiaan kuuluva rangaistus. Tuomitsen ja paheksun myös Ugandassa tapahtuneet tapahtumat, jossa homoseksuaaleja rangaistaan lainsäädännön kautta sekä heitä on pahoinpidelty homoseksuaalisuuden tähden. Itse näen homoseksuaalisuuden vääränä valintana sekä luonnottomana seksuaalisuutena, mutta väkivallan kohteeksi joutuminen sekä vapaudenmenetys homoseksuaalisuuden tähden on ihmisarvoa loukkaavaa sekä vääriä tekoja homoseksuaaleja kohtaan.

Itse on laittaisi homoseksuaaleja vankilaan, enkä kannata minkäänlaista syrjintää heitä kohtaan. Olen vain sitä mieltä ettei homoseksuaalisuus ole luonnollinen tapa harrastaa seksuaalista käyttäytymistä ja sen harjoittaminen on ihmisille monin tavoin vahingollista. En painosta, enkä väkisin pyri muuttamaan homoseksuaaleja, sillä haluan vain ilmaista oman käsitykseni tästä asiasta, johon minullakin tulisi olla oikeus ja sananvapaus. Minusta jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus sananvapauden vapaaseen harjoittamiseen silloin kun se tehdään lähimmäisiä kunnioittavalla tavalla. Silloin tulisi saada olla eri mieltä asioista, koska kyse ei ole kenenkään loukkaamisesta, vaan oman käsityksen kertomisesta, joka perustuu sanojan arvomaailman mukaisiin perusteisiin. Minun mielestäni homoseksuaali saa itse päättää haluaako hän olla homo vai haluaako hän eheytyä heteroksi ymmärtäessään homoseksuaalisuuden olevan haitallista sekä Jumalan tahdon vastaista seksuaalisuuden harjoittamista.

Toivon mukaan tämän kirjoituksen jälkeen ymmärrät mitä oikea suvaitsevaisuus sekä sananvapaus tarkoittaa, etkä pyri sitä omalla tahollasi rajoittamaan millään tavalla, jos asiat mitä kirjoitetaan ja puhutaan pysyvät asiallisina sekä lähimmäisiä kunnioittavina.

Uskot tai et, niin synti, suvaitsemattomuus sekä rakkaus valheeseen ovat ei tietenkään aina, mutta hyvin usein syynä sananvapauden rajoittamiseen. Mitä ja ketä sinä tuet toimillasi? Oletko totuuden puolella vai valheen puolella totuutta vastaan? Toivon mukaan uskallat ajatella itsenäisesti, etkä mene mukaan enemmistön käsityksiin, sillä iso osa näistä käsityksistä on rakennettu valheen varaan, jonka kautta totuus yritetään tukahduttaa sekä kumota.

Tuon vielä lopuksi sen esille, että Raamatusta löytyy kestävät perustukset ihmisen elämään. Pelastuminen uskon kautta Herraan Jeesukseen on maailman tärkein asia, joka tuo myös sinun elämääsi ulottuvuuden, jonka kautta opit rakastamaan lähimmäistäsi, vaikka et olisikaan kaikesta hänen kanssaan samaa mieltä.

Tuon tähän lopuksi vielä kiitoksen sanan Uudelle Suomelle siitä mahdollisuudesta, kun sain pitää blogia nettisivuillanne muutaman vuoden ajan. Vaikka en ole samaa mieltä blogini sulkemisesta, niin ymmärrän Uuden Suomen ratkaisua, joka on tehty tiettyjen arvojen pohjalta.

 

Linkkisuositukset:
Mitä todella tapahtui Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa
Jumalan tahdon mukainen usko
Vääristynyt kristinusko

Uuden Suomen suljettu blogini:
pienoinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Voit myös arvioida ja koetella blogini kirjoituksia ja niihin vastattuihin viesteihin, että mikä siellä on asiallista tai asiatonta tekstiä sekä kuka tai ketkä kirjoittavat siellä epäasiallisesti kunnioittamatta lähimmäisiään.

Ps. Motiivini tälle kirjoitukselle olivat totuuden esille tuleminen (myös Jumalan tahto koskien ihmisiä) sekä että jokainen voi arvioida mitä ja millä tavalla minä sekä muut ihmiset ovat kirjoittaneet blogiini.
Petri Paavola

20.5.2014

 

 

eXTReMe Tracker