Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Seksuaalinen ahdistelu ja raiskaukset

 

Ylen A-Studio 29.2.2016 kertoi julkaisseensa oman selonteon turvapaikanhakijoiden seksuaalirikos epäilyistä. A-Studion selvityksen mukaan vuoden 2015 syyskuusta lähtien turvapaikanhakijoiden tekemiä seksuaalirikoksia on tilastoitu koko maassa n. 80 tapausta, joista eniten tapauksia on ollut pääkaupunkiseudulla sekä muualla maassa verrattain vähän. Ohjelmassa haastateltiin eri alueiden poliisiviranomaisia, joiden mielestä turvapaikanhakijoiden keskuudessa tapahtuneet seksuaalirikokset ovat tilastollisesti pieniä eivätkä näytä tilastojen valossa kovin suurelta ongelmalta. Kun asiaa tutkitaan toisesta näkökulmasta käsin, niin turvapaikanhakijoiden tekemät seksuaalirikokset ovat moninkertaisia verrattuna suomalaisiin miehiin.

Ohjelmassa esiintynyt poliisihallituksen poliisitarkastaja sanoi tilastoinnin olevan hankalaa tällaisten rikosten osalta, sillä turvapaikanhakijan statusta ei voida merkitä poliisiasiantietojärjestelmään, jonka takia tietoja ei saa suoraan poliisin tilastoista. A-Studion ohjelmasta tuli esille poliisitarkastajan kautta, että kaikkia seksuaalirikoksia tulee vuosittain poliisin tietoon 3000-3200 ja turvapaikanhakijoiden tekemät 50-60 seksuaalirikosta eivät ole tilastoihin nähden suuria.

Vuonna 2014 oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan vuosina 2010-2011 maahanmuuttajien Suomen väestöön suhteutettu rikollisuustaso raiskausrikoksissa oli lähes kahdeksankertainen kantaväestön tasoon verrattuna. Korkein raiskausrikollisuustaso oli Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä, joka oli 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden. Itä-Euroopassa (ilman Venäjää) syntyneiden miesten raiskausrikollisuustaso oli n. kymmenkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden. Suomessa syntyneiden maahanmuuttajataustaisten miesten raiskausrikollisuustaso oli yli kuusinkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden. Sosiodemografisten tekijöiden vakioinnin jälkeen Afrikasta ja Lähi-idästä kotoisin olleiden miesten raiskausrikollisuuden taso oli edelleen kymmenkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden. Nykyään Suomessa on ja koko ajan maahamme tulee enemmän maahanmuuttajia kuin vuosina 2010-2011, joka tarkoittaa sitä, että todennäköisesti Afrikan ja Lähi-idän miesten keskuudessa oleva raiskausrikollisuustaso voi olla vielä korkeampi.

Turvapaikanhakijoiden tekemät seksuaalirikokset eivät ole suinkaan vähentyneet tai vähäisiä kuten A-Studion ohjelmassa annettiin asia ymmärtää. Viime uudenvuoden yön tapahtumat Helsingissä ja muualla Euroopassa todistavat turvapaikanhakijoiden seksuaalirikosten olevan samaa tasoa kuin oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus osoittaa. Koska turvapaikanhakijoiden statusta ei näy seksuaalirikostilastoissa, niin tilastoja voidaan tulkita kovin monella tavalla myös siten että niiden valossa seksuaalirikokset ovat vähäisiä, vaikka totuus on toisenlainen.

Ihmisen joka hakee turvapaikkaa luulisi olevan sellaisessa tilanteessa ettei hän saavu turvapaikan myöntäneeseen maahan rikos mielessä, vaan kiitollisin mielin  kun on päässyt pois hengenvaarasta tai muunlaisesta ahdingosta. Koska turvapaikanhakijoiden keskuudessa tapahtuu paljon tilastoja enemmän seksuaalirikoksia, niin se osoittaa Suomen viranomaisten epäonnistuneen politiikan ja asioiden hoidon koskien maahanmuuttajia sekä turvapaikanhakijoita. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus todistaa tämän todeksi, koska sen tekemän tutkimuksen mukaan niiden kansanryhmien miehet, joita myös tulee Suomeen turvapaikanhakijoina tekevät tilastollisesti 17-8 -kertaisesti enemmän seksuaalirikoksia kuin suomalaiset miehet.

Tietyillä tilastollisilla kikoilla asiat saadaan näyttämään karua todellisuutta paremmilta. Katsottuani A-Studion ohjelman näyttäisi siltä kuin tietyt tahot haluaisivat pestä omat kasvonsa sekä turvapaikanhakijoiden tekemiä raiskausrikoksia pyritään vähättelemään siten että niillä olisi aikaisempia tietoja pienempi osuus seksuaalirikoksissa.

Ruotsissa raiskaukset ovat lisääntyneet, sillä vuonna 1975 tilastoitiin 421 raiskausta ja vuonna 2014 tilastoitiin 6620 raiskausta. Nykyisin Ruotsissa tapahtuvista raiskauksista 77,6% on maahanmuuttajien tekemiä, eli valtaosa. Suurin osa Ruotsin maahanmuuttajista on tullut muslimimaista. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen muslimi on raiskaaja, mutta sitä se tarkoittaa, että suurin osa Ruotsissa tapahtuvista raiskauksista tehdään muslimien toimesta. Ruotsissa myös joukkoraiskaus on yleistynyt. Sama ikävä kehitys on Suomen osa, eikä karu todellisuus muutu sen paremmaksi sillä, että tilastoja kaunistellaan.

Jos ja kun karu todellisuus turvapaikanhakijoiden tekemien seksuaalirikosten kautta yhä enenevässä määrin tulee olemaan todellisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa, niin Suomessa tullaan näkemään kapinaa ja väkivaltaa. Jos päättäjät ja viranomaiset pyrkivät peittelemään todellisuutta kaunistelemalla tilastoja, niin se ajaa tietyt suomalaiset tahot yhteiskunnassa väkivaltaan ja kapinaan, koska he näkevät ja kokevat etteivät päättäjät ja viranomaiset ole suomalaisten puolella, vaan suomalaisia vastaan. Jos ei uskalleta kertoa totuutta, niin se johtaa kaaokseen, vastakkainasetteluun ja väkivaltaan. Siksi on tuotava esille totuus sekä myönnettävä omat virheet ja korjattava asiat sellaisiksi kuin niiden kuuluu olla länsimaisessa sivistysvaltiossa.

Haluan tuoda vielä sen esille etten ole rasisti enkä kanna sydämessäni muukalaisvihaa tai negatiivisia tuntemuksia turvapaikanhakijoita kohtaan. Asioiden peittely, salaaminen ja todellisuuden vähättely romuttavat yhteiskuntarauhan, ajaen ihmiset vastakkainasetteluun ja väkivallan kierteeseen. Silloin kun yhteiskunnan päättäjät ja viranomaiset toimivat rehellisesti, avoimesti sekä pysyvät totuudessa, niin silloin sekä turvapaikanhakijat kuin suomalaisetkin kokevat sydämessään oikeudenmukaisuutta, joka takaa yhteiskuntarauhaa kaikille Suomessa asuville ja oleskeleville ihmisille. Yhteiskuntarauhan tulisi olla meidän jokaisen tavoite ja se saavutetaan vain avoimuudella, totuudella, rehellisyydellä sekä lähimmäistä rakastamalla.

Lopuksi laitan linkin kirjoitukseeni, joka kertoo syvällisemmin kantani ja näkemykseni maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita koskien: Raamattu ja muukalaiset

 

Petri Paavola 1.3.2016

Lähteet:
Ylen A-Studio 29.2.2016

 

 

 

eXTReMe Tracker