Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamattu kehottaa pitämään muukalaisista hyvää huolta


Raamatun tekstejä tulkitseva teologian professori Lauri Thurén tuo esille ajatuksiaan (Ylen uutiset 10.9.2015) koskien pakolaisasiaa. Thurén käsittelee Raamatun opetusta hyvin suppeasti ja hyvin valikoivasti jättäen pois olennaisia totuuksia siitä mitä Raamattu sanoo kehottaessaan pitämään hyvää huolta muukalaisista. Kirkon johto arkkipiispa Kari Mäkistä myöten on tuonut esille Raamatun lähimmäisen rakastamisen sekä sen kuinka Raamattu kehottaa rakastamaan ja pitämään muukalaisista hyvää huolta. Kirkon johto ja teologit eivät ole kuitenkaan joko uskaltaneet tuoda esille kokonaan tai eivät ole tienneet siitä mitä Raamattu opettaa muukalaisten huolehtimisesta. Koska luterilaisen kirkon johto vetoaa Raamatun opetukseen koskien pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, niin sen tähden on hyvä tutkia ja katsoa mitä Raamattu opettaa muukalaisista ja heidän rakastamisestaan ja huolenpidosta. Tuon myös esille muita asioita, jotka liittyvät maahanmuutto keskusteluun sekä siihen liittyviin tapahtumiin.

Kirjoitustani ei saa ymmärtää väärin, sillä en tue rasismia, vastustan vihapuheita enkä kannata syrjintää ketään kohtaan, en muslimeita, enkä muitakaan ihmisryhmiä kohtaan. Kirjoitukseni näkökulmat nousevat Raamatun opetuksesta koskien maahanmuuttajia ja Jumalan tahtoa. Kirjoituksessani on myös todennettuja faktoja, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Tuon senkin vielä esille etten vastusta maahanmuuttoa, vaan vastustan vääryyttä sekä vääriä ratkaisuja koskien maahanmuuttoa.  Sinun tehtäväsi on tutkia ja koetella kirjoitukseni.

 

Sisällys:
Rakasta muukalaista
Olkoon sama laki teillä ja muukalaisilla
Raamatullisen lähimmäisen rakastamisen syvin olemus
Kirkon piispat ja ulkomaanapu: Kristittyjä pakolaisia ei pidä suosia
Terroristien soluttautuminen ei ole satua
Jumalan tuomio ja sallimus sekä armo ja pelastus


 

Rakasta muukalaista

Eksegetiikan professori Lauri Thurén sanoo Raamatun olevan pakolaismyönteinen kirja ja että niin vanha kuin Uusi Testamentti korostavat sitä että vieraista ja muukalaisista tulee pitää hyvää huolta. Thurén toi myös esille kuinka Raamattu opetti israelilaisia rakastamaan muukalaisia (maahanmuuttaja), koska he olivat itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Thurén toi senkin esille kuinka muukalaisia tuli ruokkia, vaatettaa ja jopa järjestää heille erityisiä turvakaupunkeja.

3 Moos 19:
33 Kun muukalainen asuu luonasi teidän maassanne, älkää sortako häntä.
34 Muukalainen, joka asuu teidän luonanne, olkoon niinkuin maassa syntynyt teikäläinen. Rakasta häntä niinkuin itseäsi, sillä tekin olitte muukalaisina Egyptin maassa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

1 Moos 15:13 Ja Herra sanoi Abramille: "Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta.

Raamattu (Jumalan sana) opetti Israelin kansaa rakastamaan muukalaisia, eikä heitä saanut sortaa millään tavalla. Raamattu kehottaa rakastamaan muukalaisia niin kuin itseään, sillä israelilaisetkin olivat olleet muukalaisina Egyptissä ja tiesivät miltä sortaminen tuntuu, koska egyptiläiset sortivat heitä neljäsataa vuotta. Kun asetamme tämän opetuksen tähän päivään, niin meidänkin tulisi rakastaa maahanmuuttajia (pakolaisia ja kaikenlaisia maahanmuuttajia) sekä auttaa heitä sen mukaan kun meillä on viisautta, kykyä, voimavaroja ja taloudellisia resursseja.

1 Tim 5:8 Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi.

Kun asetamme tämän Raamatun kohdan koskemaan nykyistä maahanmuutto- ja pakolaiskeskustelua, niin sen mukaan on ensin pidettävä hyvää huolta oman maan kansalaisista, sillä sellainen maa, joka ei kykene pitämään huolta omista kansalaisistaan, ei kykene myöskään oikealla tavalla auttamaan maahanmuuttajia. Raamatun selkeä viesti on, että maahanmuuttajia ja hädänalaisia tulee auttaa, mutta oman kodin ja kansan hyvinvointi on etusijalla, koska suomalaisen ensimmäinen vastuu on oma perhe ja oma kansa ja sen lisäksi tietenkin Raamattu opettaa myös ottamaan vastuuta koskien maahanmuuttajan auttamista. Totta kai Raamattu opettaa auttamaan hädänalaista sekä hengenvaarassa olevia (myös pakolaisia ja maahanmuuttajia) kaikin tavoin sen mukaan kuin on voimavaroja ja resursseja.

Maailmassa on todella paljon vainottuja kristittyjä, jotka pakenevat henkensä edestä esim. muslimimaissa tapahtunutta vainoa ja kuolemanuhkaa. On aivan varmasti Raamatullista ja Jumalan tahdon mukaista auttaa hengen hädässä olevia uskonveljiä ja sisaria.

4 Moos 35:
14 Kolme kaupunkia teidän on määrättävä tältä puolelta Jordanin, ja kolme kaupunkia teidän on määrättävä Kanaanin maasta; ne olkoot turvakaupunkeja.
15 Israelilaisille ja teidän keskuudessanne asuvalle muukalaiselle ja loiselle olkoot ne kuusi kaupunkia turvapaikkoina, joihin voi paeta jokainen, joka tapaturmaisesti jonkun surmaa.

Lauri Thurén sanoi, että muukalaisia varten tuli järjestää erityisiä turvakaupunkeja. Tässä Thurén erehtyi, sillä turvakaupungit olivat olemassa israelilaisia tai muukalaisia varten, jotka olivat vahingossa surmanneet jonkun ihmisen Israelissa. Raamattu ei kehota erikseen rakentamaan tai asuttamaan muukalaisia omaan kaupunkiinsa, vaan ne olivat olemassa sitä varten, että ihmisen vahingossa surmannut oli turvassa kostajilta turvakaupungissa. Thurénin väärä käsitys ja ajatus johtaisi ghettojen syntymiseen, jossa on omat lakinsa ja tapansa, joissa ei noudatettaisi maan lakeja, vaan maahanmuuttajien sääntöjä ja lakeja. Tällaisesta asuttamisesta on olemassa nykyään ikäviä esimerkkejä esimerkiksi Ruotsissa, jonne on syntynyt maahanmuuttajien ghettoja maahanmuuttajien sääntöjen ja lakien kera.

Olkoon sama laki teillä ja muukalaisilla

4 Moos 15:
15 Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä.
16 Sama laki ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne."

Lauri Thurén ei tuonut esille ollenkaan sitä, että Raamattu opetti VT:ssa muukalaisia (maahanmuuttaja) sitoutumaan ja noudattamaan Israelin maan lakeja. Raamattu opettaa, että israelilaiset ja muukalaiset joutuivat noudattamaan samaa lakia, eli lakeja ja asetuksia jotka Jumalan antoi Israelin kansalle. Tämän esimerkin mukaan Raamatullinen ja kristillinen lähimmäisen rakkaus tuo esille myös maahanmuuttajan velvollisuuden, joka on Suomen lakien ja asetusten noudattaminen.

Psa 96:
1 ¶ Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa.
2 Veisatkaa Herralle, ylistäkää hänen nimeänsä. Julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojansa,
3 ilmoittakaa pakanain seassa hänen kunniaansa, hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa.
4 Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalain.
5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

3 Moos 18:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
2 "Puhu israelilaisille ja sano heille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
3 Älkää tehkö, niinkuin tehdään Egyptin maassa, jossa te asuitte, älkääkä tehkö, niinkuin tehdään Kanaanin maassa, johon minä teidät vien; älkää vaeltako heidän tapojensa mukaan.
4 Vaan seuratkaa minun säädöksiäni ja noudattakaa minun käskyjäni vaeltaaksenne niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Raamatun opetuksen mukaan Israelin Jumala on ainoa tosi Jumala ja kaikkien muiden maiden ja uskontojen jumalat ovat epäjumalia. Israelilaiset eivät saaneet elää pakanakansojen uskomusten mukaisesti ja heidän tuli uskoa Jumalaan ja elää niiden lakien mukaan, jotka Jumala antoi heille noudatettaviksi. Raamattu ei opeta eikä tue monikulturismia. Tätäkään Thurén ei tuonut esille. Jos asetamme nämä opetukset koskemaan tätä päivää, niin Suomesta ei saisi tehdä monikulturista maata, joka ei tarkoita sitä ettemme ota vastaan pakolaisia ja maahanmuuttajia, vaan sitä että maahanmuuttajien ja pakolaisten tulee integroitua ja sitoutua noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia. Toisin sanoen maahanmuuttajien ja pakolaisten ei tulisi vaatia, että heillä olisi mahdollisuus noudattaa Suomessa oman kulttuurinsa ja kotimaansa mukaisia lakeja ja asetuksia. Tämä ei tarkoita sitä, että heiltä kielletään oma kulttuuri, mutta sitä se tarkoittaa, että jokainen Suomessa asuva joutuu noudattamaan suomalaisia lakeja ja asetuksia, olkoon kyseessä suomalainen tai maahanmuuttaja.

Miksi Raamattu ei tue sellaista monikulturismia, missä eri kulttuurit pyrkivät muodostamaan valtion sisälle erilaisia lakeja ja asetuksia, jotka perustuvat erilaisiin kulttuureihin ja kansojen tapoihin sekä lakeihin? Seuraava esimerkki kertoo sen selvästi: Jos Suomessa niin suomalaisilla kuin jokaisella eri kulttuurilla ja kansanheimoilla sekä erilaisista maista muuttaneilla ihmisillä olisi oman kulttuurinsa mukaiset liikennesääntönsä, niin Suomen liikenne olisi yhtä kaaosta kolareineen, jossa ihmisiä kuolisi ja vammautuisi. Ainoa tapa turvata rauha ja turvalliset olot Suomen maassa asuville ihmisille on yhdenvertainen järjestelmä, jossa kaikki sitoutuvat noudattamaan samoja lakeja ja asetuksia. Jos yhteiskunta sallii erilaisia lakeja ja asetuksia erilaisille ihmisryhmille, niin sen seuraus on levottomuus, turvattomuus sekä väkivaltaisuudet ja jatkuva konflikti ihmisten välillä. Jos kaikkia koskee samat lait ja asetukset, niin silloin yhteiskunnassa voi vallita rauha sekä järjestys. En ole rasisti, enkä vihaa ketään ihmistä, mutta Raamatunkin mukaan monikulturismi ei ole toimiva valtiomalli, vaan valtio, jossa jokainen joutuu noudattamaan maan lakeja (samat lait kaikille), ja tämä koskeen niin oman maan kansalaisia kuin maahanmuuttajia.

Raamatun valtiomalli suosii Raamatun arvoihin perustuvaa valtiomallia lakeineen. Vanhan testamentin valtionmallina oli Israel, jonka lait perustuivat Raamatun opetukseen. Kirkon johdon pitäisi painottaa sitä, että Jumalan tahto ja asetus omaa korkeamman moraalin ja turvan kuin ihmisen asettama laki, joka ei perustu Raamatun opetukseen. Raamattu kehottaa turvaamaan kaikesta sydämestään Herraan eikä omaan ymmärrykseen olisi hyvä turvautua, koska Jumala on luonut ihmisen ja tietää mikä on kaikkein parasta ihmisille. Kirkon johto ei tuo esille Jumalan tahtoa parempana ratkaisuna kuin ihmisen ratkaisut sen takia koska kirkon johto haluaa miellyttää enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Tämä myös kertoo sen ketä kirkon johto palvelee ja ketä se ei palvele. Jos sanoo uskovansa Raamattua ja olevansa ihmisten, seurakunnan ja Jumalan palvelija, niin silloin tulee uskaltaa sanoa, että kun ja jos Jumalan laki ja Raamatun sanan opetus olisi yhteiskunnan lakien perustuksena, niin se olisi kaikkein paras lainsäädäntöjärjestelmä. Emme voi tietenkään vaatia ja olettaa, että Suomen lakien tulisi perustua Raamattuun, mutta jos uskomme Raamatun Jumalaan, niin silloin voimme sanoa sen olevan paras mahdollinen ratkaisu.

Uusi Liitto ei opeta kristillistä valtiomallia, vaan opettaa kaikkia Jeesukseen uskovia ihmisiä kaikkialla (kaikissa maissa) elämään niiden maiden lakien alaisena, missä he asuvat, mutta kuitenkin Jumalan tahtoa noudattaen. Uusi Testamentti ei opeta, että tulisi perustaa kristillinen valtio, enkä minäkään sellaista vaadi, mutta sen sanon, että jos Suomen lait perustuisivat enemmän Raamatun opetukseen, niin se tuottaisi siunauksia Suomen kansalle. Suomen lait ovat aikoinaan perustuneet paljossa Raamatun arvoihin ja sen kautta menneet sukupolvet ovat saaneet nauttia Jumalan siunauksista. Nykyään Raamatun arvoja poistetaan koko ajan Suomen laista ja niiden tilalle tulee monia lakia, jotka ovat vastoin Jumalan tahtoa ja Raamatun opetusta. Tämän kehityksen seuraus on kurjuus, epäoikeudenmukaisuus sekä kaikkinainen paha olo.

Apt 5:29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Uusi Testamentti painottaa, että Jumalaa on toteltava enemmän kuin ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että jos maan laki on Jumalan tahtoa ja sanaa vastaan, niin silloin tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Raamattu ei kuitenkaan kehota ketään ryhtymään rikolliseksi, sillä lait ja asetukset sekä toiminta, joka on Raamatun vastaista on aina ihmisille vaarallista sekä tuhoisaa. Esimerkkinä Natsi-Saksa, joka pakotti ja vaati kansalaisiaan sortamaan juutalaisia. Tällaisessa tapauksessa Jeesukseen uskova ihminen ei saisi tukea ja asettaa muita ihmisiä ja ihmisryhmiä sortavia lakeja ja asetuksia Jumalan lain yläpuolelle, vaan Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä tällaisessa tapauksessa. Kun ja jos uskot Raamatun Jumalaa ja asetat Jumalan lain ihmisten lakien yläpuolelle, niin silloin et koskaan tee mitään rikollista ja väärää, sillä Jumalan laki ja asetus Uuden Liiton järjestyksen mukaan ei koskaan ole haitallista ja vahingollista ihmisille, vaan päinvastoin se on turvaksi ja suojaksi ihmisille.

Raamatullisen lähimmäisen rakastamisen syvin olemus

Lauri Thurén sanoo, että Jeesuksen mukaan ihmisen kohtalon ratkaisee se, miten hän on kohdellut avun tarpeessa olevia lähimmäisiä. Thurén sanoi myös, että kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille.

Matt 7:12 ¶ Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

Matt 22:
35 ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Rakasta lähimmäistäsi käsky on sidottu käskyyn rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,  kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi (kaikesta voimastasi). Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmäisen rakastamisen tulee noudattaa aina kaikessa Jumalan tahtoa. Jumalan tahto oli VT:ssa, että niin israelilaisilla kuin muukalaisilla (jotka halusivat asua Israelissa) oli sama laki, joka tarkoittaa sitä, että heillä oli tasa-arvoinen asema keskenään, eikä kenelläkään ollut etuuksia yli toisten. Tämä on viisas neuvo ja ohje, koska se poistaa jännitteet, ristiriidat, kateuden ja katkeruuden. Silloin kun kaikkia kohdellaan samanarvoisesti, ketään ei syrjitä, ketään ei aseteta toista parempaan asemaan, niin silloin yhteiskunnassa säilyy sopu ja rauha. VT:n sama laki kaikille perustui Jumalan lakiin, jota myös muukalaisten tuli noudattaa halutessaan asua Israelissa. Edellä oleva VT:n opetus pätee myös tässä Uuden Liiton ajassa, jos se siirretään nykypäivän yhteiskuntaan. Jos pyritään tuomaan esille Raamatullisia arvoja ja opetuksia koskien maahanmuuttoa, niin silloin pitäisi painottaa maahanmuuttajia sitoutumaan noudattamaan Suomen lakeja ja lainsäädäntöä.

Jos kirkon johto vetoaa Raamattuun maahanmuutto asiassa, niin silloin heidän pitäisi tuoda se voimakkaasti esille, että maahanmuuttajien tulee sitoutua suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa heidän tulee elää Suomen lakien mukaan. Toisin sanoen maahanmuuttajan tulee elää maassa maan tavalla, eikä suomalaiseen yhteiskuntaan voi tuoda vaatimuksia ja vapauksia elää oman maan kulttuurin lakien ja asetusten mukaisesti. Jokainen maahanmuuttaja voi tietenkin omassa kodissaan elää oman maansa kulttuurin ja tapojen mukaisesti, jos nämä tavat eivät ole vastoin Suomen lakeja. Esim. Suomessa ei saa hakata (lyödä) vaimoaan, vaikka koraanin mukaan mies saa lyödä ja kurittaa vaimoaan.

Raamatullinen neuvo meille suomalaisille on ettemme saa sortaa ja vihata maahanmuuttajia, vaan rakastaa heitä. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen koskien maahanmuuttajia tarkoittaa avun antamista sen mukaan kun on kykyä, voimia ja taloudellisia resursseja. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen koskien maahanmuuttajia uskaltaa myös tuoda esille sen, että erityisesti liittyen islaminuskoon ja maahanmuuttoon, jihadistit käyttävät hyväkseen maahanmuuttoa, sillä he ovat soluttautuneet ja pyrkivät soluttautumaan Eurooppaan pakolaisiksi tekeytyneinä aikomuksenaan vallata Eurooppa islamin vallan alaisuuteen. Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen ei tue eikä hyväksy väkivaltaa, tappamista ja sotaa, joka on jihadistien päämäärä ja aikomus. Emme kykene estämään jokaisen jihadistin maahan saapumista, mutta Raamattuun uskova ihminen ei voi eikä saa tukea millään tavalla tällaista synnin alaista toimintaa. Joku voi tässä kohden sanoa, ettei jihadistien pyrkimys ole vallata Eurooppaa. Lue kirjoitukseni lopussa oleva linkkisuositus muslimien jihad maahanmuutto, sillä siinä on kiistattomat todisteet jihadistien soluttautumisesta Eurooppaan.

Tarkoitukseni ei ole lietsoa pelkoa, vaan tuoda esille se ettei Raamatullinen lähimmäisen rakastaminen tue ja kannata jihadistien synnin vallassa olevia suunnitelma, joka on väkivallan ja kuoleman kautta alistaa Eurooppa islamin vallan alle. Itse näen nykyisen kehityksen olevan Jumalan sallimaa, sillä kristinuskon arvoista (lait ja asetukset) luopuneet yhteiskunnat kohtaavat omien valintojensa kautta Jumalan tuomiot ja kurituksen. Kun Jumala sallii kurituksen ja tuomitsee kansakuntia, niin se ei tarkoita sitä, että Jumala ja Jeesukseen uskova ihminen hyväksyisi jihadistien aikomuksen alistaa Eurooppa väkivallan kautta islamin vallan alaisuuteen. Uskovan ihmisen velvollisuus ja vastuu on paljastaa ja tuomita synnin teot ja siksi on oikein varoittaa jihadistien suunnitelmista.

Muslimien ja muidenkin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten Eurooppaan muuttaminen on myös mahdollisuus evankeliumin julistamiseen, että he voisivat pelastua uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jos kirkon johto uskoisi Raamatun Jumalaan Herran Jeesuksen kautta, niin heidän pitäisi tuoda esille edellä oleva näkökulma, koska Raamatun opetuksen mukaan Jumala haluaisi pelastaa kaikki ihmiset, sillä uskon päämäärä on sielujen pelastus. En ole nähnyt yhdenkään kirkon johtohenkilön (jos joku on kuitenkin sen tehnyt, niin hyvä niin) tuoneen esille sitä, että maahanmuuttajat tarvitsevat pelastuksen, koska esim. muslimit ovat Raamatun opetukseen mukaan jumalattoman osassa ja vailla pelastusta, jotka tarvitsivat ennen kaikkea pelastusta Jumalan näkökulmasta katsottuna. Kun ja jos kirkon johto ei anna tällaista julkista lausuntoa, niin se todistaa siitä etteivät he ole Jumalan ja evankeliumin asialla, vaan humanitaarisen avun asialla.

Humanitaarinen apu on tietenkin oikein ja meidän jokaisen velvollisuus on auttaa hädänalaisia sen mukaan kuin on kykyä ja mahdollisuuksia auttaa. Silloin kun on kyse Raamatullisesta lähimmäisen rakastamisesta, niin Jumala arvottaa pelastuksen evankeliumin ykkössijalle sekä tietysti meidän tulee myös auttaa hädänalaisia. Jumalan "humanitaarinen apu" yhdistää pelastuksen evankeliumin julistamisen maahanmuuttajille sekä hädässä olevan auttamisen sen mukaan kuin on kykyä, voimia, mahdollisuuksia sekä taloudellisia resursseja. Silloin kun kirkon johto vetoaa Raamattuun lähimmäisen rakastamisessa, niin heidän tulisi tehdä sitä Jumalan tahdon mukaisella tavalla tarjoten maahanmuuttajille pelastuksen evankeliumia uskon kautta Herraan Jeesukseen sekä humanitaarista apua. Jos näin ei tehdä, niin silloin ei palvella Jumalaa, mutta sen sijaan Jumala on työnnetty syrjään ja omin neuvoin ollaan tarjoamassa ratkaisuja maahanmuutto ongelmaan ja asiaan.

Tiedän sen, että on tapauksia, joissa ensin tarjotaan saippuaa ja sielunhoitoa (taloudellinen ja sosiaalinen avunanto) ja sen jälkeen sanaa (pelastuksen evankeliumin julistaminen). Varmasti näin tulisi menetellä monien pakolaisten ja turvanpaikanhakijoiden suhteen, silloin kun puhutaan Raamatullisesta lähimmäisen rakastamisesta. Raamatun evankeliumi on yksinkertainen, sillä jos ihminen uskoo Jeesukseen, niin hän pelastuu, mutta jos hän ei usko, niin synnin orjana ja saatanan pettämänä oman valintansa tähden hän valitsee iankaikkisen kadotuksen:

Apt 26:
16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Raamatulliseen lähimmäisen rakastamiseen kuuluu myös Raamatullisen pelastuksen evankeliumin julistaminen kaikille ihmisille, jotka eivät ole pelastavassa uskossa, uskon kautta Herraan Jeesukseen. Se joka irrottaa pelastuksen evankeliumin julistamisen lähimmäisen rakastamisesta, ei palvele Jumalaa, eikä noudata todellista lähimmäisen rakkauden osoittamista, eikä puhu Raamatun totuutta, vaan pyrkii miellyttämään ihmisiä ihmisten korvasyyhyn mukaan.

Tiit 3:14 Oppikoot meikäläisetkin, tarpeen vaatiessa, harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi.

Alkutekstin mukaan Tiit 3:14 opettaa Jeesuksen opetuslapsia harjoittamaan ja tekemään hyviä tekoja välttämättömiin (tarpeellisiin) tarpeisiin. Meidän tulee auttaa myös turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahanmuuttajia osoittamalla heille lähimmäisen rakkautta. Raamatun opetus auttamisesta on sellaista, missä apu ja auttaminen kohdennetaan todellisiin ja välttämättömiin tarpeisiin, joka tarkoittaa sitä, että avun ja auttamisen tulisi kohdistua oikealla tavalla autettavaan, eikä häntä saa auttaa väärällä tavalla. Esimerkiksi jos antaa rahapulassa olevalle alkoholistille rahaa, niin häntä on autettu väärällä tavalla, sillä hän ostaa saamillaan rahoilla alkoholia. Oikea tapa olisi ostaa hänelle ruokaa sekä tukea ja auttaa häntä raitistumaan.

Jos edellä oleva Raamatullinen auttaminen ja lähimmäisen rakastaminen liitetään pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttajiin, niin silloin meidänkin tulisi tarkasti pohtia sitä mikä on oikea tapa auttaa heitä ja miten heitä tulisi auttaa. Raamatun mukaan oikea tapa olisi perustarpeiden tyydyttäminen (ruoka, juoma ja asunto) sekä evankeliumin kertominen, sitouttaminen elämään maassa maan tavalla suomalaisen lainsäädännön mukaan, kielikoulu ja opiskelupaikan tai työpaikan tarjoaminen. Edellä oleva tulisi tehdä siten, että niin suomalaisilla kuin maahanmuuttajilla olisi sama mahdollisuus asumiseen (ruoka, juoma) opiskeluun sekä työntekoon. Jos asiaa katsotaan Raamatun näkökulmasta, niin kummallekaan ryhmälle kantaväestölle tai maahanmuuttajille ei saisi antaa erivapauksia edellä oleviin asioihin, vaan kaikilla tulisi olla samanarvoiset oikeudet, etuudet ja sama vastuu sitoutua noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä sekä se tulee huomioida, että Suomen tulisi myös pitää huolta omista kansalaisistaan.

Matteuksen evankeliumin 24 luku kertoo kuinka täysi laittomuus pääsee valtaan maailmassa lopunaikana. Kukaan ei voi sille mitään että laittomuuden vyöry on käynnissä maailmassa, jonka seurauksena koko maailma ajautuu laittomuuden valtaan. Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi estää laittomuuden valtaan pääsyä, mutta uskovat eivät saa hyväksyä laittomuutta, eli toisin sanoen synnin tekoja ja mätää hedelmää. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee myös paljastaa ja kertoa mitä laittomuus aikoo tehdä ja millä tavalla se on syntiä Jumalan edessä. Islamin jihadistien päämäärän (maailman valloittaminen islamin vallan alle) kertominen ja paljastaminen kuuluu Herran Jeesuksen opetuslapselle jos ja kun hän tietää siitä.

Jihadistien päämäärän paljastamisen ei tule kuitenkaan aiheuttaa pelkoa uskovan sydämessä, sillä maailma ja sen tapahtumat ovat Jumala hallinnassa ja lopulta laittomuus ja kaikki laittomuuden asiaa ajavat tahot ja ihmisryhmät sekä ihmiset joutuvat nöyrtymään ja kohtaavat tappionsa, sillä Jumala tulee tuomitsemaan päivien lopulla jumalattomien ihmisten synnin kapinan. Laittomuuden edetessä Jumala vahvistaa uskovan ihmisen uskoa ja antaa hänelle varmuuden Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta. Uskovalla ihmisellä on vahva turva Jumalassa uskon kautta Herraan Jeesukseen myös lopunajan laittomuuden keskellä. Jumala pitää omistaan huolta ja rakastaa heitä loppuun (sekä iankaikkisesti) saakka iankaikkisella rakkaudella. Uskovan päämäärä ei ole tämä maailma, vaan uusi tuleva maailma Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa.

Muslimien maahanmuutto on jokaiselle heistä myös mahdollisuus pelastumiseen uskon kautta Herraan Jeesukseen ja tämä koskee niin maltillisia muslimeita kuin jihadisteja. Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tule taistella lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan, jotka ovat se todellinen pahuuden voima jihadin takana. Se täytyy kuitenkin muistaa ettei kaikki muslimit käänny uskomaan Herraan Jeesukseen, koska Raamatun profetian sanan mukaan koko maailma ajautuu täyden laittomuuden valtaan. Tämä ei kuitenkaan estä meitä rukoilemasta muslimien pelastumista ja siksi meidän tulee myös julistaa heille evankeliumia Jumalan rakkaudesta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Islam on sodan ja vihan uskonto ja siksikin meidän uskovien velvollisuus on rakastaa heitä ja kertoa heille rakastavasta Jumalasta, joka ei käske tappamaan luomiansa ihmisiä, jos he eivät usko Häneen, vaan sen sijaan Raamatun Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja tarjoaa heille pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen. 1990-luvun alussa keskustelin erään somalialaisen muslimin kanssa. Hän puhui minulle Allahista ja minä puhuin hänelle Jeesuksesta, joka on Jumalan Poika ja Jumala, mutta ei Isä. Tämä muslimi sanoi, että minut tapettaisiin hänen kotimaassaan jos puhuisin siellä muslimeille Jeesuksesta samalla tavalla kun puhuin Jeesuksesta hänelle. Minä sanoin, että minun Jumalani ei kehota tappamaan tätä muslimia, vaikka hän puhuu minulle Allahista, vaan rakastamaan häntä sekä kertomaan hänelle evankeliumia rakastavasta Jumalasta ja Jeesuksen lunastusuhrista, jossa on pelastus ja syntien anteeksiantamus. Huomasin sen kuinka hän varmasti ensimmäistä kertaa elämässään kohtasi aivan uudenlaisen näkökulman Jumalaan ja Hänen olemukseensa. Rakkaus on ainoa voima, joka voi voittaa vihan, siksi Herran Jeesuksen opetuslasten on rakastettava muslimeita ja kerrottava heille Herrasta Jeesuksesta sekä Jumalan rakkaudesta kaikkia luotujansa kohtaan. Jumalan tahto on pelastaa kaikkia ihmisiä myös muslimeita.

Kirkon piispat ja ulkomaanapu: Kristittyjä pakolaisia ei pidä suosia

Luterilaisen kirkon piispat ovat antaneet yhteisen julkilausuman, jonka mukaan kristittyjä pakolaisia ei pidä suosia, koska kristittyjen velvollisuus on auttaa kaikkia ihmisiä uskontokunnasta riippumatta. Piispat totesivat kristilliseen lähimmäisenrakkauteen kuuluvan ihmisten auttaminen valikoimatta heitä. Piispat sanoivat myös hyvän yhteiskunnan kuulevan sekä omien kansalaisten tarpeet ja turvaavan etsivien ihmisten hädän, eikä apua tarvitsevia saa asettaa eriarvoiseen asemaan uskonnon eikä kansallisuuden nojalla.

Piispat sanoivat kristittyjen velvollisuuksiin kuuluvan kaikkien avuntarvitsijoiden auttaminen riippumatta heidän uskonnollisesta taustastaan. Piispat toivat esille kultaisen säännön toimivan ohjeen Jeesuksen sanoin: kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille. Piispat kysyivät: Miten toivoisin itseäni kohdeltavan, jos joutuisin pakenemaan kodistani? Piispat pohtivat edelleen, miltä ylenkatse, solvaukset ja uhkailu tuntuvat.

Raamatun mukaan vanhan liiton aikana ehto muukalaisille Israeliin muuttamiselle oli suostuminen noudattamaan Israelin maan lakeja, joka tarkoitti sitä, että muukalaisen oli luovuttava oman maansa laista ja tavoista ja sopeuduttava elämään Israelin maassa maan lakien ja tapojen mukaisesti. Jos tällaista ehtoa ei ollut valmis hyväksymään, niin muukalaisia ei otettu asumaan Israeliin eikä hyväksytty Israelin kansalaisiksi. Raamatun näkökulma auttamiseen kulkee yhdessä Jumalan tahdon, lain ja opetuksen kanssa. Siten on selvää, että Jumalan tahdon mukaista olisi maahanmuuttajien sitouttaminen noudattamaan Suomen lakeja sekä hyväksyminen elämään Suomessa maan tapojen mukaisesti.

Se on totta että autettavia ei saa valikoida, sillä kaikkia hädässä olevia on autettava, mutta autettavan vastuu on sitoutuminen noudattamaan Suomen lakia ja asetuksia. Raamatullinen auttaminen ei siis valikoi ketään, mutta asettaa myös maahanmuuttajalle ja autettavalle vastuun hyväksyä ja toimia auttajien luoman yhteiskuntajärjestyksen mukaisesti. Raamatulliseen toimintaan kuuluu myös synnin surmatöiden estäminen ja ehkäiseminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jihadisteille ei myönnetä lupaa maahanmuuttamiseen, koska heidän aikomuksenaan on rikkoa yhteiskuntarauha sekä väkivallan ja surmatöiden kautta asettaa islam hallitsemaan suomalaisia.

Raamattu kielsi israelilaisilta epäjumalanpalveluksen, eikä maahanmuuttajatkaan saaneet tuoda Israelin kansan keskelle oman uskontonsa epäjumalanpalvelusta, koska Raamatun mukaan kaikkien kansojen jumalat ovat epäjumalia. Tämä tarkoittaa myös Uuden liiton valossa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saisi tukea ja suosia eri uskontojen harjoittamista, koska ne ovat epäjumalanpalvelusta. Miksi piispat eivät tuoneet tätä esille? Siksi koska he eivät palvele Raamatun Jumalaa, vaan ihmisiä korvasyyhyn mukaan.

Herran Jeesuksen opetuslapsen velvollisuus on auttaa kaikkia avuntarvitsijoita riippumatta heidän uskonnollisesta taustastaan, mutta uskovat eivät saa kannattaa ja tukea uskontojen epäjumalanpalvelusta. Raamatun kultainen neuvon on rakasta syntisiä ihmisiä, mutta älä rakasta syntiä, koska se tuhoaa ihmisen. Suomen valtio antaa kaikille oikeuden harjoittaa uskontoaan, uskonnonvapauden periaatteen mukaan, eikä Herran Jeesuksen opetuslapsikaan kiellä ketään harjoittamasta uskontoaan, mutta Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa kannattaa ja suosia uskontojen epäjumalanpalvelusta.

Matt 7:12 Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

Piispojen siteeraama Raamatun jae on edellä kokonaisuudessaan. Jeesuksen sanat kaikesta mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille on sidottu Jumalan lain opetukseen, eli toisin sanoen Jumalan tahdon mukaiseen tekemiseen. On ihan varmaa ettei ole Jumalan tahto auttaa jihadisteja muuttamaan maahan aikomuksenaan väkivallan kautta surmata ihmisiä saattaakseen Suomi islamin vallan alle. Kukaan ei toivo toiselle pahaa, eikä varmasti halua kohdata pahaa sen takia kun hän tekee hyvää. Raamatullinen hyvän tekeminen on aina sidottu Jumalan tahdon mukaisiin tekoihin. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että hyvän tekemiseen tulee aina vastata hyvän tekemisellä, eikä pahan tekemisellä. Totta kai jokainen toivoo itselleen hyvää kohtelua, jos joutuu pakenemaan kodistaan, eikä kukaan toivo, että pakenevien ihmisten sekaan on soluttautunut sellaisia ihmisiä, joilla on sydämessään ja mielessään pahat aikomukset.

Kirkon ulkomaanapu on ilmoittanut ettei se hyväksy kristittyjen suosimista pakolaisten vastaanottamisessa. Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen on sanonut, että puheet kristittyjen paremmasta sopeutumisesta yhteiskuntaan syrjivät muita uskontokuntia. Pentikäinen toivoo kirkon tukevan vahvasti monikulttuurisuutta ja puolustavan uskonnonvapautta sekä hän paheksuu puheita kristillisten pakolaisten suosimisesta. Pentikäinen sanoi sen olevan käsittämätöntä, että jotkut sanovat (ehdottivat) kristittyjen sopeutuvan suomalaiseen yhteiskuntaan muita paremmin. Hän totesi myös ettei tällaisessa ehdotuksessa ole mitään kristillistä, koska kirkon mukaan kaikkia ihmisiä pitää auttaa uskonnosta riippumatta. Antti Pentikäinen pitää tärkeänä, että kirkko puolustaa uskonnonvapautta ja auttaa esimerkiksi muslimeja toteuttamaan omaa uskontoaan.

Gal 6:10 Sentähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskonveljille.

Raamattu kehottaa tekemään kaikille hyvää, mutta varsinkin uskonveljille. Raamattu kehottaa tekemään hyvää kaikille ihmisille, mutta ei kehota syrjimään uskonveljiä ja sisaria, kuten Antti Pietikäinen tekee.

On kiistaton tosiasia, että kristityt pakolaiset (kristityt ovat tällä hetkellä suurin vainon kohteena oleva ihmisryhmä maailmassa) sopeutuvat paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan kuin muslimimaihin, joissa heitä voidaan vainota ja tappaa. Sekin on kiistaton tosiasia, että muslimitaustaiset maahanmuuttajat ovat tilastojen kärkipäässä koskien rikos- ja työttömyystilastoja. Totta kai meidän tulee auttaa hädässä olevia muslimeita, mutta saman tulisi koskea myös kristittyjä. Senkin tulisi olla selvää, että omaan kulttuuriin sopeutuminen on helpompaa kuin sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin. Kyse ei ole syrjinnästä, vaan siitä että ihminen on helpompi asuttaa ja integroida tuttuun ympäristöön.

Raamattu ei opeta tukemaan epäjumalanpalvelusta, jota uskonnot harjoittavat, eikä Raamattu tue monikulttuurisuutta, sillä VT:n esimerkin mukaisesti muukalaisten tuli sitoutua noudattamaan Israelin maan lakeja. Raamattu ei kiellä ketään harjoittamasta omaa kulttuuriaan, mutta Raamattu opettaa, että maassa tulee olla yksi ja johdonmukainen lainsäädäntö. Minä en ole monikulturismia vastaan, jos monikulttuurisuus ei tarkoita sitä, että Suomen maassa aletaan myöntämään erilaisia lakeja koskemaan ihmisiä, joilla on erilainen kulttuuritausta. Jos monikulttuurisuudella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttajille luodaan omat lakinsa vastoin Suomen lakeja, niin sellaista monikulturismia vastustan. Sellaista monikulturismia kannatan, jossa jokainen maahanmuuttaja sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja, eikä pyri luomaan sen rinnalle vastakkaisia lakeja.

Herran Jeesuksen opetuslapsena en tietenkään vastusta kenenkään oikeutta uskoa oman uskontonsa mukaisesti ja jokaisella on tietenkin Suomessa uskonnonvapaus. Raamattu ei kuitenkaan opeta tukemaan epäjumalanpalvelusta (uskonnonharjoitus). Raamatullisen seurakunnan tehtävä ei ole tukea ja kannattaa esim. muslimiuskontoa, koska se on Raamatun opetuksen mukaan epäjumalanpalvelusta. Koska Pentikäinen vetoaa kristillisiin arvoihin, niin luulisi että hänelle on selvää mitä Raamattu opettaa epäjumalanpalveluksen haitallisuudesta ihmisille:

Ps 96:5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.

1 Joh 5:21 Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

1 Kor 10:14 Sentähden, rakkaani, paetkaa epäjumalanpalvelusta.

Terroristien soluttautuminen ei ole satua

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Teemu Sinkkonen vertasi (Lähde: 11.9.2015 Iltalehti) Isis-taistelijoiden invaasiota tarinaan Punahilkasta, sillä molemmat ovat hänen mielestään faktojen valossa täyttä satua.

Sinkkosen faktat ovat seuraavanlaisia:

- Isisillä on kädet täynnä töitä Syyrian ja Irakin taisteluissa sekä iskuja on myös tehty Turkin puolella. Länsimaat eivät ole Isiksen prioriteettilistan kärjessä. Isiksen johtohahmo on kehottanut Isistä toimimaan myös lämsimaissa, mutta organisaationa Isis ei näytä suunnittelevan iskuja. Siksi lännessä tapahtuvat iskut toteuttaa todennäköisesti pienaseella Euroopassa syntynyt ja kasvanut henkilö.

- Matka Eurooppaan on erittäin vaarallinen, mistä osoituksena on tuhannet Välimereen hukkuneet ja esimerkiksi Itävallan kylmäautotragedia. Miksi mikään terroristiorganisaatio haluaisi salakuljettaa aktivistejaan tällä tavoin Eurooppaan?

- Pakolaisten joukkoon soluttautuminen ei olisi Isisin kannalta myöskään järkevää, sillä järjestön riveissä on taistellut arviolta joitakin tuhansia EU-kansalaisia. Heillä on jo olemassa tarvittavat asiakirjat Eurooppaan matkustamiseksi täysin laillisesti. Toisaalta rikas Isis voinee halutessaan väärentää dokumentteja. EU-kansalaisilla on myös jo olemassa oleva tietotaito ja verkostot täällä operointiin, toisin kuin hypoteettisilla pakolaisten sekaan ujutetuilla Euroopan ulkopuolisilla taistelijoilla.

- Toistaiseksi yksikään turvallisuusviranomainen ei ole vahvistanut löytäneensä pakolaisten joukosta ainuttakaan terroristia.

Teemu Sinkkonen sanoo Isiksen käyttävän hyväkseen ihmisten pelkoja, pyrkien luomaan kuvan siitä, että se on läsnä joka puolella, aina valmiina katkaisemaan kenen tahansa pää. Sinkkosen mukaan Isis on käyttänyt tätä pelkoa tehokkaasti hyväkseen, sillä se on propagandassaan väittänyt salakuljettavansa pakolaisten seassa tuhansia terroristeja suoraan Eurooppaan.

Breitbart.com sivusto raportoi Bulgarian Nova TV:n kertoneen kuinka 2.9.2015 Bulgarian viranomaiset lähellä Gyueshecon raja-aseman tarkastuspisteellä pidättivät viisi miestä, jotka olivat 20-24 vuoden ikäisiä. Kun miehet tarkastettiin ja tutkittiin, niin heidän hallustaan löytyi islamistista propagandaa, erityisiä jihadistien rukouksia sekä heidän kännyköistään löytyi mestausvideoita. Nämä viisi kiinni jäänyttä jihadistia olivat tekeytyneet pakolaisiksi. Helmikuussa 2015 Turkin tiedustelupalvelun tietojen mukaan 3000 koulutettua Isis jihadistia on tulossa Turkkiin Syyriasta ja Irakista. He aikovat matkustaa Bulgarian ja Unkarin kautta läntiseen Eurooppaan aikomuksenaan hyökätä diplomaattisiin kohteisiin. Libyan hallituksen tiedonantajan mukaan Isiksen sotilaallisia militantteja (jihadistit) on salakuljetettu Eurooppaan pakolaisveneiden kautta. Isiksen jihadistit käyttävät pakolaiskriisiä hyväkseen soluttaen jihadisteja pakolaisveneisiin. Tämän seurauksena poliisin sekä viranomaisten on mahdotonta tietää kuka on jihadisti ja kuka ihan oikea pakolainen.

Teemu Sinkkosen "faktat" eivät pitäneet paikkaansa, sillä todisteiden mukaan muslimiterroristit pyrkivät Eurooppaan pakolaisten valeasussa ja heitä on myös jäänyt kiinni. Kyse ei ole sadusta, vaan todellisuudesta. Muhammedin perustama islamin usko perustuu maailmanvalloituksen ajatukseen, jonka mukaan koko maailma tulee alistaa islamin vallan alaisuuteen. Isis toteuttaa tätä suunnitelmaa ja sen tähden edellä mainitut viisi terroristia jäivät kiinni pakolaisiksi soluttautuneina Bulgarian raja-asemalla.

Ruotsin Örebrossa koulun oppilaita on rekrytoitu Isiksen riveihin sekä oppilaille levitetään antidemokraattista jihadistista propagandaa. Örebrossa tuodaan esille ajatuksia, että on olemassa suuri vaara, että Örebrosta tulee terrorismin tyyssija. Turvallisuuspoliisin tarkoissa tutkimuksissa Örebro on osoittautunut  yhdeksi niistä kaupungeista, joissa ajatus islamilaisen valtion perustamisesta saa eniten kannattajia. Örebron ääriaatteiden kehitys pahenee päivä päivältä, koska poliittisen johdon toimet ovat liian laimeita, heikkoja ja tuloksettomia. On olemassa suuri vaara, että Örebrosta muodistuu terrorismiin ja väkivaltaan myönteisesti suhtautuvien ääriaatteiden pesäpaikka. Ruotsissa on muuallakin saman suuntaisia ongelmia (islamin jihad) ja sama koskee mm. Ranskaa, Englantia ja Saksaa.

Ruotsin poliisi julkaisi 24.10.2014 laajan raportin, jonka mukaan muslimien rikollisjengit hallitsevat Ruotsissa 55 aluetta, joista voidaan käyttää myös ghetto nimitystä (slummialue, köyhälistökortteli). Näiden alueiden asukkaat koostuvat pääosin muslimitaustaisista maahanmuuttajista. Viranomaiset kohtaavat hyökkäyksiä mennessään näille alueille. Muslimien rikollisjengien hyökkäysten kohteina ovat mm. postinjakajat, palomiehet, ambulanssinkuljettajat. Palo-autojen ja ambulanssien on odotettava poliisisaattueita päästäkseen alueille, mutta nykyään poliisitkin tarvitsevat suojelua näillä alueilla. Näistä 55 alueesta käytetään nimitystä no-go zone, eli alue jonne ei ole menemistä. Näiden alueiden lakina ovat rikollisjärjestöjen oma lainsäädäntö mafian tyylisesti.

Ruotsissa raiskaukset ovat lisääntyneet, sillä vuonna 1975 tilastoitiin 421 raiskausta ja vuonna 2014 tilastoitiin 6620 raiskausta. Nykyisin Ruotsissa tapahtuvista raiskauksista 77,6% on maahanmuuttajien tekemiä, eli valtaosa. Suurin osa Ruotsin maahanmuuttajista on tullut muslimimaista. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen muslimi on raiskaaja, mutta sitä se tarkoittaa, että suurin osa Ruotsissa tapahtuvista raiskauksista tehdään muslimien toimesta. Ruotsissa myös joukkoraiskaus on yleistynyt.

Ruotsissa muslimitaustainen maahanmuutto virkailija on osoittanut myötätuntoa jihadisti propagandaa sekä Isis terroristeja kohtaan. Ruotsin mediassa kysyttiin kysymys: Miten tämä virkailija on arvioinut turvapaikkahakemuksen koskien sellaista henkilöä, jonka epäillään kuuluvan Isikseen? Kysymykseen on helppo vastata. Hyvin todennäköisesti hän on puoltanut turvapaikan hakemista Isiksestä epäilylle henkilölle, jos hän on voinut myötävaikuttaa päätökseen.

Heinäkuun 1. päivä vuonna 2015 ruotsalainen julkaisu Gefle Dagbladet paljasti Gävlessä toimineen muslimi imaamin kannattaneen islamilaisia lakeja. Tämän imaamin yhdistys sai Ruotsin hallitukselta 400 000 kruunua taisteluun islamfobiaa ja rasisimia vastaan. Yhdistys lupasi tehdä nettisivut, jossa pyrittäisiin luomaan siltaa muslimien ja ei-muslimien välille asiallisen islam informaation kautta. Tällaista siltaa ei kuitenkaan rakennettu. Ruotsin viranomaiset joutuivat sulkemaan nettisivut, koska sivuilla oli listattu seuraavat asiat, jotka on kielletty Ruotsissa asuvilta muslimeilta:

- Homoseksuaalisuudesta saa kuolemanrangaistuksen
- Ystävystyminen uskottoman kanssa on kielletty, eikä heistä saa tykätä
- Kiellettyä on: liittyminen uskottomien yhteisöihin, liittyminen poliittisiin puolueisiin, kansallisuuden ottaminen (poikkeuksena vain absoluuttinen pakko), liittyminen Ruotsin armeijaan, auttaminen uskottomien aseiden kehittämisessä
- Kielletään uskottomien vaatemuodin jäljitteleminen, ulkonäkö, puhe jne. koska tämä osoittaa rakkautta uskomattomia kohtaan

Tanskassa on muslimighetto alueita, joissa vallitsee sharia-lait, eikä siellä kunnioiteta Tanskan lakeja. Tanskan kriminaalitilastojen mukaan muslimitaustaiset ihmiset tekevät eniten rikoksia Tanskassa. Tilaston kärjessä on Libanon, jonka jälkeen tulee Pakistan, Marokko, Turkki, Somalia, Iran ja Irak. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki muslimit ovat rikollisia, vaan sitä että muslimien keskuudessa tehdään paljon rikoksia Tanskassa.

Brittein saarilla tilastojen mukaan 91 prosenttia 7000-20 000 kunniamurhasta on muslimin tekemä. Britanniassa poliisin arvion mukaan maassa tapahtuu vuosittain noin 17 000 kunniaan perustuvaa pakko-avioliittoa, kidnappausta, seksuaalista häirintää (raiskaus jne.), pahoinpitelyjä sekä murhia.

Brittiläinen julkaisu The Telegraph julkaisi 8.2.2015 artikkelin nimeltään Terror suspects arrested every day in UK as police call for extra funding to cope with Isil threat ( UK:ssa pidätetään joka päivä terrorista epäiltyjä poliisi pyytää lisärahoitusta Isis uhkan selvittämiseen). Artikkelin mukaan pidätyksiä tehdään päivittäin kasvavan islamilaisen jihadismin uhkan takia. Poliisin mukaan joka viikko suljetaan noin 1000 nettisivua äärimateriaalin levityksen takia.

Islamin jihad toimii kaksisuuntaisesti se käyttää hyväkseen maassa asuvia sekä syntyneitä muslimeita jihadin toteuttamiseen sekä sen lisäksi se pyrkii islamilaisista valtioista maahanmuuton  kautta soluttautumaan länsimaiseen yhteiskuntaan (vierasperäinen työvoima, avioliitot ei-muslimin kanssa, pakolaiset, turvapaikanhakijat). Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että jokainen muslimi on jihadisti, mutta sitä se tarkoittaa, että islamiin kuuluu ajatus jihadista ja maailman valloittamisesta islamin vallan alle.

Kuten Bulgarian, Ruotsin, Englannin ja Tanskan esimerkit (ja monien muiden EU-maiden) osoittavat, niin muslimitaustaiset jihadistit soluttautuvat länsimaihin sekä jotkut länsimaassa asuvat muslimitaustaiset maahanmuuttajat ovat hakeneet turvapaikkaa tai muuttaneet länsimaihin suunnitellusti esiintyen maltillisina muslimeina, mutta ovat sydämessään jihadisteja. Osa maahanmuuttajista ovat saattaneet radikalisoitua jihadistien rekrytoinnin kautta.

Kansanedustaja ja entinen poliisi Tom Packalen on kirjoittanut 8.10.2015 Uuden Suomen blogissaan kirjoituksen nimeltään: Epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan hedelmät alkavat kypsyä.

Packalenin blogikirjoitus kursiivissa:

Uutisia Suomesta syksyisenä tiistaina vuonna 2014. Maahanmuuttajajengi pahoinpidellyt raa’asti kymmeniä kantasuomalaisia lapsia, nuoria ja aikuisia. KRP ottanut kiinni kolme suomalaista, joiden epäillään kuuluvan Isis-terroristijärjestöön. Helsingissä oikeudessa tapaus, jossa maahanmuuttajataustaisten epäillään rahoittaneen Somalialaista al-Shabaab-terroristiryhmää.

Lapsellisen sinisilmäinen maahanmuuttopolitiikka tuottaa mätiä hedelmiä. Kaikki ovat nähneet, millainen sato on kypsymässä, mutta asiasta ei ole saanut puhua. Keskustelujen avaajat on leimattu rasisteiksi. Nyt osa väkivaltajengin maahanmuuttajataustaisista nuorista on kertonut suoraan, että heidän tekojensa motiivit ovat rasistisia ja että he haluavat vahingoittaa kantasuomalaisia.

Porukan nuorin uhri lienee 10-vuotias. Julkisuudessa on puhuttu noin 70 pahoinpitelystä. Parinkymmenen vuoden poliisikokemuksella arvioin, että todellinen väkivallan ja ryöstöjen määrä on moninverroin suurempi. Samoja kouluja ja samoilla alueilla asuvat uhrit eivät uskalla kertoa totuutta, koska he pelkäävät kostoa. Kuinka monelle vanhemmalle on uskoteltu kotona, että pään löi turvoksiin pimeällä polulla joku tuntematon?

Toimin viisi viimeistä vuotta ennen kansanedustajaksi valintaa Helsingin poliisin operatiivisenä yleisjohtajana. Maahanmuuttajataustaisten nuorten jengiytyminen, heidän harjoittamansa rasistinen väkivalta ja aiheen sensuroinnin aiheuttama turhauma olivat suurimpia yksittäisiä syitä, jotka saivat minut turhautumaan ja lähtemään mukaan politiikkaan.

Jo tuolloin maahanmuuttajajengien kantaväestöön kohdistamat hyvin raa’at pahoinpitelyt olivat arkipäivää. Niistä piti kuitenkin tiedotusohjeen mukaan puhua vain tavallisina väkivaltarikoksina ja erityispiirteet piilottaen, koska tekijät kuuluivat vähemmistöön. Kantaväestöön kuuluvien rasistisista rikoksista olisi sen sijaan saanut ja pitänytkin erikseen tiedottaa. Sellaisia ei Helsingissä kuitenkaan juuri ilmennyt.

On mielenkiintoista nähdä, mitä maahanmuuton ongelmat kieltäneet ja maton alle lakaisseet poliitikot nyt sanovat. Miten he korjaavat yhteiskunnallemme aiheuttamansa vahingon? Tähän kysymykseen kaipaisin vastausta vaikkapa pääministeriltämme.

Kirjoituksessani aikaisemmin edellä olleet tilastot sekä maahanmuuttoon liittyvät ikävät asiat vahvistavat Tom Packalenin kertomien asioiden olevan totta. Suomen päättäjien ja viranomaisten sinisilmäisyys sekä tietoinen harhaanjohtaminen koskien maahanmuuton ikäviä ja haitallisia puolia on antanut jalansijaa myös jihadismille, sillä Packalenin kuvaamat ikävät asiat eivät kaikki liity kulttuurien yhteentörmäykseen, sillä osa (ei kaikki) niistä on jihadin mukaisia tekoja.

Tunnen erittäin hyvin erään entisen muslimin. Tämä entinen muslimi sanoi minulle ettei hän halua tulla julkisesti esille, sillä sharia-lain mukaan hänet pitäisi tappaa, koska hän on luopunut Islamin uskosta ja paljastanut Islamin uskon todellisen sotaisan ja väkivaltaisen luonteen.

Tämä entinen muslimi kertoi minulle seuraavaa Islamista: Tutkimalla muslimien historiaa näemme esimerkkejä kuinka muslimit valloittivat maita ja alueita tehden niistä islamistisia maita. Valloitetun maan uskottomia (ei-muslimi) vainottiin ja he joutuivat kärsimään sekä heistä tehtiin toisen luokan kansalaisia. Muslimien saapuessa maahan he pyrkivät vahvistumaan ja lisääntymään siellä. Aluksi he teeskentelevät olevansa rauhaa rakastavia ja käyttäytyvät kuin lampaat. Kun he ovat vahvistuneet ja lisääntyneet enemmän, niin he alkavat vaatimaan itselleen erikoisoikeuksia. Näihin oikeuksiin kuuluu mm. vaatimus sharia-laista sekä oikeus viettää islamilaisia juhlia ja pyhiä. Kun muslimit ovat tulleet tarpeeksi vahvoiksi, niin he käyttäytyvät kuin tiikeri. He ottavat kaiken vallan käsiinsä, julistaen maan islamilaiseksi maaksi. He alkavat vainoamaan ei-muslimeita ja muutaman vuosikymmenen päästä tässä maassa on enää jäljellä hyvin vähän ei-muslimeita.

Tämä eräs muslimi kertoi minulle myös seuraavaa: Miksi muslimit koittavat tehdä muista maista islamistisia valtioita? Saadaksesi tähän vastauksen sinun on tutkittava Muhammedin elämää. Kun Muhammed julisti itsensä profeetaksi, niin alussa hänellä oli vain vähän seuraajia. Siksi hän alkoi teeskentelemään olevansa rauhan lähettiläs, kertoen hyviä ja kauniita asioita. Saadakseen lisää kannattajia hän siteerasi mm. Raamattua. Kun Muhammed tuli Mekasta Medinaan, niin hänellä oli vain vähän seuraajia. Medinassa Muhammedin seuraajien lukumäärä lisääntyi. Kun hän sai lisää kannattajia, niin hän alkoi tekemään ryöstöretkiä, tappamaan, raiskaamaan, murhaamaan, harjoittamaan moraalitonta seksiä jne. Hän valloitti juutalaisten maita ja tapatti paljon juutalaisia miehiä, ottaen heidän naisensa ja lapsensa orjikseen. Kun hän palasi Mekkaan 10 000 seuraajansa kanssa, niin hän valloitti ja alisti sen itselleen. Jokaisen muslimin tulee seurata Muhammedia ja jokaisen muslimin on yrittävä toimia ja elää kuten Muhammed eli ja toimi. Monet muslimit seuraavat Muhammedin esimerkkiä.

Jos tutkit tarkasti länsimaissa tapahtuvaa kehitystä koskien muslimien maahanmuuttoa, niin huomaat kuinka se noudattaa Muhammedin antamaa esimerkkiä, jonka mukaan aluksi vähälukuisina esiinnytään rauhan uskontona. Kun he lisääntyvät ja vahvistuvat, niin he alkavat vaatimaan oikeutta islamilaisten lakien (sharia-laki) viettämiseen. Kun muslimit ovat tulleet tarpeeksi vahvoiksi, niin he väkivallan kautta pyrkivät alistamaan maan islamin vallan alle. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että edellä oleva on jokaisen muslimin tavoite ja päämäärä, mutta sitä se tarkoittaa, että se on jihadistien päämäärä, jonka "hedelmää" saamme jo nähdä länsimaissa ja esim. Ruotsissa. Kaikkialla missä muslimijihadistit saavat vaikutusvaltaa tapahtuu siten, että he alistavat myös maltilliset muslimit valtansa alle kuolemanrangaistuksen uhalla.

Jihadismi toteuttaa nelivaiheista strategiaa maan valtaamisessa islamin vallan alle.

1. Solutus

- Muuttoaalto ei-muslimimaahan (vihollismaa)
- Vetoomus humanitaariseen suvaitsevaisuuteen
- Islam esitetään rauhan uskontona ja muslimit väärinymmärryksen uhreina
- Syytetään ei-muslimeita rasisteiksi, jos he kritisoivat islamia
- Pyritään nostamaan muslimien syntyvyyttä ei-muslimimaissa
- Vaatimus moskeijan rakentamiseen (moskeijassa levitetään islamin uskoa)
- Pyritään kriminalisoimaan islamfobia viharikokseksi
- Tarjotaan uskontojen välistä vuoropuhelua tarkoituksena aivopestä ei-muslimej
a

2. Vallan ja voiman lujittaminen

- Pyrkimys käännynnäisten lisääntymiseen
- Jihad solujen perustaminen sekä rekrytointi jihadismiin
- Pyrkimys käännyttää yhteiskunnasta syrjäytynyt osa islamiin
- Pyrkimys uudistaa islamilaista historiaa
- Pyrkimys tuhota historialliset todisteet, jotka paljastavat todellisen islamin
- Käynnistetään lisääntyvä anti-länsimainen propaganda ja psykologinen sodankäynti
- Pyrkimys saada liittolaisia, jotka jakavat yhteistä päämäärää (anarkistit jne.)
- Pyrkimys aivopestä lapset hyväksymään islamilaisen käsityksen
- Pyrkimys pelotella, vaientaa sekä eliminoida ei-muslimeita
- Pyrkimys asettaa voimaan islamin jumalanpilkka ja vihalait kriitikoiden hiljentämiseksi
- Muslimiyhteisön laajentaminen sekä lisätä muslimien syntyvyyttä ja maahanmuuttoa
- Hyväntekeväisyyden kautta värvätä kannattajia sekä rahoitus jihadille
- Salaisesti pyritään tuhoamaan vihollismaa (ei-muslimit) sisältä käsin
- Islam politiikan kehittäminen ei-muslimimaan yhteiskuntaan
- Islamilaisen taloudellisen verkoston ja rahoituksen luominen maanhankintaan varten
- Julkiset kriitikkoihin kohdistuvat salamurhat, joiden kautta vastustajia pelotellaan
- Ei-muslimeihin kohdistuva suvaitsevaisuus supistetaan minimiin
- Lisääntyvä vaatimus ei-muslimeille hyväksyä ja omaksua islamilaiset tavat
- Aseiden ja räjähteiden kerääminen salaisista piilopaikoista
- Ei-muslimimaiden yhteiskunnan lakien ja kulttuurin hylkääminen
- Pyrkimys heikentää ja tuhota muut uskonnot, erityisesti juutalaiset ja kristityt

3. Avoin sota/johtajuus ja kulttuuri

- Tahallinen pyrkimys heikentää vihollismaan hallintoa ja kulttuuria
- Julmuuksilla pelottelu ja pelon edistämisen kautta alistuminen islamin vallan alle
- Avoimet ja peitetyt pyrkimykset yhteiskunnan taloudelliseen romahduttamiseen
- Vastustus haastetaan, tuhotaan ja vaiennetaan
- Ei-muslimien joukkoteloitukset
- Islamin sotilaat suorittavat laaja-alaisen etnisen puhdistuksen
- Ei-muslimimaan lakien ja kulttuurin uhmaaminen ja vastustaminen
- Matillisten muslimien murhaaminen, jotka eivät kannata islamisaatiota
- Kirkkojen, synagogien ja muiden ei-muslimi instituutioiden tuhoaminen
- Naiset alistetaan sharia-lain alaisuuteen
- Laaja-alainen populaation tuhoaminen, salamurhat, pommi-iskut
- Hallinnon kaataminen ja poliittisen voiman anastaminen
- Sharia-lain määrääminen

4. Totalitaarinen islamilainen teokratia

- Shariasta tulee maan laki
- Ei-muslimien ihmisoikeudet perutaan ja kumotaan
- Ei-muslimiväestön orjuuttaminen ja joukkotuho
- Lehdistön ja ihmisten sananvapaus kumotaan
- Kaikki muut kuin islam ovat kiellettyjä uskontoja, jotka tuhotaan
- Ei-muslimien kulttuurin todisteiden tuhoaminen

Suomessa on meneillään vaihe yksi ja Ruotsissa on menossa osittain vaiheet yksi ja kaksi. Jos joku luulee nelivaiheisen jihadismin olevan salaliittoteoriaa tai mielikuvituksen tuotetta, niin katso sitä mitä Euroopassa tapahtuu juuri nyt  ja lue historiasta aina tähän päivään saakka siitä miten islam on vallannut maita ja kuinka se on toteuttanut islamisaation valtaamillaan alueilla.

Tarkoitukseni ei ole herättää pelkoja ja paniikkitunnelmaa, vaan kertoa avoimesti ja rehellisesti islamisaation päämäärästä liittyen maahanmuuttoon sekä jihadiin. Länsimaalaiset ihmiset, jotka tuomitsevat minut, eivätkä usko sitä mitä olen kirjoittanut (todennetuin faktoin) tulevat heräämään joku päivä todellisuuteen liian myöhään.

Jumalan tuomio ja sallimus sekä armo ja pelastus

Kun tutkimme Raamattua, niin Jumala on tuominnut ihmisiä ja kansakuntia erilaisten keinojen kautta. Eräs tällainen keino on sallia vihollisen vallata ja alistaa kansa viholliskansan ikeen alle.

Suomi ja Eurooppa on hylännyt ja koko ajan hylkäämässä kristilliset arvot, joka on tuonut heille hengellisiä ja maallisia siunauksia. Jumalan tuomio käy yli maanpiirin ja Jumalan tuomiot kulkevat Hänen aikataulunsa mukaisesti koskien kansojen tuomioita. En kirjoita seuraavissa lauseissa esittämiäni asioita profeetallisesti, vaan oman arvioni mukaan siitä mitä Suomelle voi tapahtua. Suomi voi joutua osittain Venäjän miehittämäksi tai sitten tulevina päivinä islamisaatio valtaa alueita ja osia Suomesta islamin alaisuuteen (he pyrkivät valtaamaan koko maan). Arvioni voi olla väärä, enkä ole ehdottoman varma siitä miten asiat tulevat menemään Suomen maassa, mutta sen tiedän, että jollakin tavalla Suomi kohtaa Jumalan tuomiot synnin kapinansa tähden.

Jos Venäjä miehittäisi Suomen (osia Suomesta), niin mahdollisia syitä siihen voi olla jos Suomi liittyisi Natoon, Suomi vastustaa yhdessä muiden länsimaiden kanssa Venäjää, Venäjä tarvitsee Suomen maa-alueita turvakseen tulevassa suursodassa, jonka keskipiste ja kriisipesäke on Lähi-idässä. Eri vaihtoehtojen mukaan; Jumala sallisi Venäjän miehittää Suomea, koska Suomi ei halua olla puolueeton maa, vaan Nato-jäsenyyden kautta on valmistautunut sotaan; Venäjä tarvitsee Suomen maa-alueita lopunajan suursodan takia.

Suomen päättäjät ovat oman sinisilmäisyyden ja puusilmäisyyden sekä väärän ja valheellisuuteen perustuvan suvaitsevaisuuden takia antaneet islamisaatiolle jalansijaa ja kasvualustaa Suomessa. Jos jihadistit onnistuisivat valtamaan maa-alueita Suomesta islamin vallan alle, niin se olisi Suomen päättäjien vika, koska he ovat sinisilmäisyydessään antautuneet petoksen uhreiksi.

On tärkeätä huomata, että jos Jumalan tuomio tulee edellä kerrotuin tavoin, niin se tulee Suomen tekemien väärien valintojen kautta. Arvio Venäjän mahdollisesta miehityksestä tai islamisaation valtaan pyrkiminen Suomessa eivät ole tuulesta tai hatusta temmattuja arvioita, vaan hyvin mahdollista toteutuvia asioita kun otetaan huomioon nykyiset tapahtumat maailmassa.

Eräs näkökulma on myös tärkeä tuoda esille. Se miten kansakunta suhtautuu Israeliin ratkaisee myös sen joutuuko se Jumalan tuomion alle. Jumala on sanassaan ilmoittanut Israelin olevan Jumalan silmäterä, jonka kautta koko maailma saa siunauksen, sillä Messias (Pelastaja Jeesus) syntyy Israelin kansan keskuudessa, jonka kautta kaikilla ihmisillä on mahdollisuus pelastua. Raamatussa on lupaus ettei Israelin kansa tule tuhoutumaan sekä että se ihminen perii siunauksen, joka rukoilee rauhaa Jerusalemille (Jumalan rauhaa Israelille). Jos Suomi kansakuntana siunaisi Israelia, niin se säästyisi monelta ahdistukselta ja vaivalta, mutta jos Suomi kansakuntana käy Israelia vastaan, niin Suomea kohtaa Jumalan tuomio. Minä en uhkaile ja pelottele, vaan kerron sen mikä on totta ja minkä historia todistaa todeksi. Kaikki, jotka ovat nousseet Israelia vastaan ovat kokeneet tappion ja häviön tästä esimerkkeinä lähihistoriasta Natsi-Saksa sekä Lähi-idän arabimaat.

Sak 12:
2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.
4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.

Raamatun profeetallisen sanan mukaan lopunaikana kansakunnat hyökkäävät Israelia vastaan lopunajan suursodassa, mutta Jumala pelastaa Israelin ja aiheuttaa sen että Israelia vastaan hyökänneet  kansakunnat tulevat kokemaan tappion ja häviön.

Joh 3:
16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.
21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

Raamatun opetuksen mukaan ihmisen elämän päämäärä ja tarkoitus olisi suostua elämään Kaikkivaltiaan Jumalan tahdon mukaista elämää, sillä Hän on kaikkien ihmisten Luoja, joka ainoana tietää ja ymmärtää mitä me todella tarvitsemme ja mitä varten me olemme olemassa. Raamattu sanoo ihmisen (kaikkien ihmisten) olevan synnin orjana matkalla kohti iankaikkista kadotusta, mutta jos hän katuu ja tunnustaa syntinsä, niin Jumala armossaan ja rakkaudessaan antaa hänelle hänen syntinsä anteeksi sekä pelastaa hänet uskon kautta Herraan Jeesukseen.
 

 

Linkkisuosituksia:
Muslimien jihad maahanmuutto
Miksi maahanmuuttajia vihataan?
Julkinen vastaus Husulle
Raamatun näkökulmia maahanmuutosta

 

Petri Paavola 17.9.2015

Lähteet:
yle.fi/uutiset - Professori Raamattu kehottaa pitämään muukalaisista hyvää huolta
iltalehti.fi/2015091120331514
yle.fi/uutiset - Piispoilta yhteinen julkilausuma kristittyjä pakolaisia ei pidä suosia
yle.fi/uutiset - Kirkon ulkomaanapu kristittyjä ei saa suosia
na.se/asikt/debatt/1.3150022
dailycaller.com/2014/11/02
10news.dk/?p=1763
10news.dk/?p=1774
infowars.com/ - Swedish immigration officer exposed as jihadist sympathizer
gavleimamen-ansvarig-radikal-hemsida
10news.dk/?p=589
10news.dk/?p=987
uknews/terrorism-in-the-uk
youtube.com/t-FwQ5IrfKc
civilusdefendus.wordpress.com/2
tompackalen.puheenvuoro

Kirjoitus on sivullani myös erillisinä osina:

- kotipetripaavola.com - Raamattu ja muukalaiset 1
- kotipetripaavola.com - Raamattu ja muukalaiset 2
- kotipetripaavola.com - Raamattu ja muukalaiset 3
- kotipetripaavola.com - Raamattu ja muukalaiset 4
- kotipetripaavola.com - Raamattu ja muukalaiset 5
- kotipetripaavola.com - Raamattu ja muukalaiset 6

 

 

 

eXTReMe Tracker