Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tasa-arvo ja ihmisoikeuskysymys

Sukupuolineutraalista avioliittolaki hankkeesta on tehty tasa-arvo ja ihmisoikeuskysymys. Mitä on todellinen tasa-arvo ja mikä on todellinen ihmisoikeuskysymys? Elämme ajassa, jossa todelliset arvot murretaan ja niiden tilalle tuodaan luonnottomia ja keinotekoisia arvoja. Tuon esille kirjoituksessani asioita, joihin ei haluta kiinnittää huomiota, koska vääränlainen suvaitsevaisuus pyrkii tukahduttamaan järjen äänen.
 

Sisällys:
Transsukupuolisuus
Tasa-arvo
Ihmisoikeus
Usko toivo ja rakkaus
Julkinen haaste

 

Transsukupuolisuus

Transsukupuolinen ihminen on sellainen, joka kokee syntyneensä väärään sukupuoleen. Hän kokee biologisen syntyperänsä aiheuttavan ristiriidan hänen henkisen sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Nykyinen yhteiskunta tukee ihmisen sukupuolenkorjausprosessia. Muuttumaton tosiasia on se ettei naisesta voi tulla koskaan miestä, eikä miehestä voi tulla koskaan naista. Naisen keho tuottaa automaattisesti itsestään naishormonia, jonka seurauksena tytöstä kasvaa ja kehittyy nainen. Miehen keho tuottaa automaattisesti itsestään mieshormonia, jonka seurauksena pojasta kasvaa mies.

Edellä mainituista syistä transsukupuolisuus ei ole oikeasti syntymistä väärään kehoon, vaan mielenalueen häiriötila sekä rikkinäisen mielen aiheuttama vääristymä. Transsukupuolinen ihminen joutuu syömään vastakkaisen sukupuolen hormoneja, joka todistaa sen että on kyse luonnottomasta ja keinotekoisesta ratkaisusta, ei oikean sukupuoli-identiteetin korjaamisesta.

Oikean naisen keho tuottaa itsestään automaattisesti naishormonia. Silloin kun mies syö jatkuvasti naishormonia, niin on kyse keinotekoisesta asiasta, ei aidosta ja luonnollisesta asiasta. On todella ikävää, että yhteiskunta on hyväksynyt tämän luonnottomuuden, eikä hoida ihmisen rikkinäistä mieltä, vaan sen sijaan syöttää vastakkaisen sukupuolen hormoneja, jonka kautta ylläpidetään keinotekoista ja valheellista identiteettiä.

Jani Toivola kirjoitti vuonna 2012 vihreat.fi sivun blogissaan: Transsukupuolinen on lapselleen yhtä hyvä tai yhtä puutteellinen vanhempi kuin ei-transsukupuolinen henkilö. Myös transsukupuolinen voi olla hyvä roolimalli lapselle. Läheisten aikuisten sukupuoli ei määrää sitä, millaiseksi lapsi kasvaa; lapsen sukupuoli nousee lapsesta itsestään. Transsukupuolisten hoidosta saadun kokemuksen perusteella tiedämme, ettei mikään määrä kasvatusta tai terapiaa muuta henkilön käsitystä sukupuolestaan.

Toivola ei ymmärrä sitä, että transsukupuolinen vanhempi antaa oman esimerkkinsä kautta lapselle kuvan siitä, että luonnottomuus olisi normaalia ja keinotekoisuus olisi aitoa. On päivänselvää, että luonnottomuuden ja keinotekoisuuden hyväksyminen tuovat mukanaan ongelmia.

Silloin kun yhteiskunta hyväksyy transsukupuolisen luonnottomuuden, niin kyse täytyy olla siitä, että asian hyväksyjien ymmärrys on pahasti hämärtynyt ja vaurioitunut. Edellä olevalla kommentilla en pilkkaa tai ivaa ketään, vaan tuon esille sen ettei transsukupuolisuuden hyväksyminen ole viisaan ja järkevän ihmisen hommaa.

Viisas ja järkevä ihminen ymmärtää ettei keinotekoisen hormonin syöttäminen muuta kenenkään sukupuolta toiseksi. Miehestä ei voi tehdä naista, eikä naisesta voi tehdä miestä. Tämän estävät ihmisen elimistön itsestään ja automaattisesti tuottamat hormonit, sillä miehen kehossa syntyy automaattisesti mieshormonia, eikä häntä siten voi millään tavalla muuttaa naiseksi. Samoin naisen kehossa syntyy itsestään ja automaattisesti naishormonia, eikä häntä voi millään tavalla muuttaa mieheksi.

Transsukupuolisuuden hyväksyminen osoittaa täydellistä ihmisjärjen köyhyyttä ja sokaistumista, jonka negatiivisia vaikutuksia ihmiskunta joutuu vielä edestään niittämään.

Nyt jo on olemassa tutkimustuloksia "sukupuolenkorjaamisen" haitoista. Hollannissa tehdyn laajan tutkimuksen mukaan "sukupuoltaan korjaavilla" ihmisillä on seuraavia terveydellisiä riskitekijöitä: sydän- ja verisuonitauti riski lisääntyy; veritulppa riski; nuorella iällä aloitetut hormonihoidot lisäävät kasvain riskiä; rintasyöpä riski; sappikiviin liittyvien sairauksien lisääntymisen riski; hedelmättömyys.

Kaikkia haittatekijöitä ei vielä edes tunneta. On kuitenkin päivänselvää, että kun ihmiseen ruiskutetaan tai hän syö hormoneita, niin niillä on negatiivisia vaikutuksia. On suurta typeryyttä ja tyhmyyttä hyväksyä ja antaa ihmiselle "sukupuolta korjaavia" hormoneita sekä yhtä typerää on käyttää näitä hormoneita, sillä ihminen ei pysty oikeasti vaihtamaan syntymässä saatua biologista sukupuolta vastakkaiseen sukupuoleen.

Ihminen joka hakeutuu transsukupuolisuuden kautta sukupuolenkorjausprosessiin tarvitsee apua mielen rikkinäisyyden ongelmaan, ei keinotekoista "sukupuolen korjaamista". Tästä syystä ne tahot, jotka suorittavat korjausleikkauksia sekä antavat hormonihoitoa ovat suurempia syyllisiä väärän ihmiskuvan tukemiseen kuin "sukupuoltaan korjaava" rikkinäinen ihminen.

Tasa-arvo

Ihmisten välisen tasa-arvon pitäisi perustua sukupuolten (mies ja nainen) väliseen tasa-arvoon. Luonnonjärjestyksen erovaisuudet eivät vaikuta tasa-arvoon. Mies ei voi synnyttää, sillä ainoastaan nainen voi synnyttää. Siitä huolimatta on kyse tasa-arvosta, vaikka mies ei voikaan synnyttää.

Tasa-arvo toteutuu siinäkin kun luonnonjärjestyksen mukaan vain mies (siittiöt) ja nainen (munasolu) voivat saada jälkeläisiä, eli lapsia. Koska vain mies ja nainen voivat saada jälkeläisiä, niin silloin jos mies ja mies (homopari) tai nainen ja nainen (lesbopari) haluavat saada lapsia (adoptio tai muulla tavoin), niin kyse ei ole tasa-arvosta, vaan luonnottomuudesta. Luonnottomuudella en tarkoita kenenkään pilkkaamista tai ivaamista, sillä on tosiasia etteivät miespari tai naispari voi saada keskenään yhteisiä biologisia lapsia.

Avioliitto miehen ja naisen välillä on luonnollista, koska vain miehellä ja naisella on kyky saada yhteisiä biologisia lapsia. Perhe, jossa on äiti, isä sekä heidän biologisia lapsiaan on luonnollinen perhemalli. Täten ainoa oikea tasa-arvoinen avioliitto voi perustua vain miehen ja naisen välille. Homoparin avioliitto ei ole tasa-arvo asia, koska se ei perustu luonnonjärjestykseen, vaan luonnottomaan seksuaalisuuteen.

Silloin kun on kyse avioliitosta miehen ja naisen välillä ja he eivät saa yhteisiä biologisia lapsia, niin heille voidaan myöntää adoption kautta lapsia, koska silloin lapsella on äiti ja isä. Jos homopari saisi adoptio-oikeuden, niin silloin ei ole kyse tasa-arvosta, vaan lapsen oikeuksien riistämisestä, sillä lapsen perusoikeuden ja luonnonjärjestyksen mukaan jokaisella lapsella tulisi olla isä ja äiti.

On olemassa tilanteita, jossa lapsella ei ole isää tai äitiä esim. mies hylkää naisen ja lapsen kuullessaan raskaudesta tai äiti kuolee hyvin pian lapsen syntymän jälkeen, jolloin lapselle jää isä, mutta ei äitiä. Edellä olevat tapaukset ovat poikkeuksia luonnonjärjestykseen. Tosin naisen hylkääminen raskauden takia on raukkamainen teko sekä vastuusta pakenemista.

Silloin kun homopari/lesbopari haluaisi adoptoida lapsen, niin he tahallisesti sekä tietoisesti riistävät lapselta oikeuden äitiin ja isään. Lapsen tasa-arvo ei toteudu, sillä luonnonjärjestyksen mukaan lapsella tulee olla isä ja äiti. Homopari luonnottomuuden ja oman itsensä kautta rikkoo lapsen tasa-arvon sekä ihmisoikeuden, sillä lapsella on oikeus äitiin ja isään.

Homoseksuaalien vaatimus tasa-arvosta ja ihmisoikeudesta on propagandaa, ei todellista totuutta. On päivänselvää, että lapsen elämässä adoption kautta kaksi "isää" tai "äitiä" rikkoo lapsen oikeuksia vastaan. Yhteiskunta on ajautumassa järjettömyyden valtaan tässä asiassa. Silloin kun luonnottomuus rikkoo luonnollisen järjestyksen, niin siitä seuraa aina ongelmia.

Jos homopari/lesbopari päättää tehdä lapsen jonkun vieraan osapuolen kanssa, mutta silti tuoda lapsen homoperheeseen, niin he rikkovat tässäkin kohden lapsen oikeutta äitiin ja isään. Lapsen oikeus on äitiin ja isään. Homoperhe rikkoo luonnonjärjestyksen.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sanoo, että samaa sukupuolta olevien pitäisi voida avioitua. Hän sanoo lapsen tarvitsevan perheen olkoon sitten kyse samaa vai eri sukupuolta olevien vanhempien avioliitosta. Kurttila on sitä mieltä ettei lapsen kannalta ole huonompi vaihtoehto elää perheessä, jossa kaksi vanhempaa ovat sitoutuneet toisiinsa avioliiton kautta. Hän sanoo avioliittolain muuttamisen helpottavan myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten asemaa.

Lapsi tarvitsee äidin ja isän läsnäoloa. Tämän todistaa myös luonnonjärjestys, sillä vain luonnonjärjestyksen mukaan miehen ja naisen kautta voi syntyä lapsia. Jos tämä järjestys rikotaan, niin on selvää että siitä syntyy ongelmia. On selvää, että luonnottomuus rikkoo ja haavoittaa sekä luonnonjärjestys antaa oikeat eväät elämään.

Ihmisoikeus

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö liputtaa voimakkaasti sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta. Hän toivoo koko sydämestään, että kansanedustajilla olisi rohkeutta viedä Suomi kohti avoimempaa ja hyväksyvämpää lainsäädäntöä kohtaan.

Niinistö ei ole ottanut huomioon sitä, että luonnottomuuden hyväksyvä lainsäädäntö johtaa suomalaisen yhteiskunnan monien ongelmien keskelle. Luonnonjärjestyksen vaihtaminen luonnottomaan on kuin yrittäisi ajaa autoa merellä tai ohjata laivaa valtatiellä. Esimerkkini kautta tuon esille, että silloin kun asioita pyritään käyttämään vastoin niiden luonnollista tarkoitusta, niin niistä koituu suuria ongelmia.

Ville Niinistön mukaan sydänten tulee antaa puhua, sillä ihmiset voivat paremmin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa sekä myös talous. Hän sanoo monien yritysten vedonneen sen puolesta, että heidän työntekijöidensä oikeus rakkauteen lain edessä sallittaisiin. Niinistö sanoo Vihreiden äänestävän ihmisten ihmisoikeuksien ja paremman Suomen puolesta.

Luonnottomuus rikkoo todellisen tasa-arvon sekä lapsen oikeuden isään ja äitiin. Onko pienen vähemmistön halu elää luonnottomasti parempi yhteiskunta? Eikö Vihreille merkitse mitään lapsen oikeus äitiin ja isään? Puolue, joka hyväksyy ja rikkoo lapsen oikeuksia ei aja todellista tasa-arvoa, vaan rikkoo lapsen oikeuksia vastaan.

Jokainen saa tietenkin rakastaa ketä hyvänsä, mutta jos lainsäädännöllä tuetaan luonnottomuutta, joka rikkoo ja loukkaa lapsen oikeuksia, niin sellainen lainsäädäntö on huonoa lainsäädäntöä. Ongelmat tulevat olemaan edessäpäin. Onko Vihreistä ottamaan vastuuta tekemistään virheistä vai onko puolueen päätähtäin rikkoa luonnolliset asiat luonnottomuuden kautta? Siltä heidän politiikkansa vaikuttaa.

Ville Niinistö sanoo, että seksuaalivähemmistöön kuuluvilla nuorilla on jopa 3-4 kertaa suurempi riski itsemurhaan kuin muilla.

Laajojen Hollantilaistutkimuksien mukaan homomiehillä ja lesboilla on suurempi riski psykiatrisiin sairauksiin kuten masennukseen, huumeiden käyttöön sekä itsemurha yrityksiin. Tämä käy ilmi Hollannissa tehdyissä tutkimuksissa, jossa homoseksuaalisuus, lesbous ja bi-seksuaalisuus on yleisesti hyväksyttyä. Hollannin tutkimukset osoittavat sen että homoseksuaalisuuden yleisestä hyväksymisestä huolimatta homoseksuaaleilla on masennusta sekä itsemurha yrityksiä.

Hollanti ei ole "homofobinen" maa ja siksi nämä tulokset kertovat siitä, että itsemurha riskin sekä psykiatrisien sairauksien taustalla ei ole "homofobiset" syyt, vaan jotkin muut syyt. Suurempi itsemurhan riski ja sairastuminen psykiatrisiin sairauksiin homojen keskuudessa johtuu luonnottomuuden mukaisesta elämäntavasta.

Niinistö ja Vihreät ajavat Suomeen samaa itsemurha ja mielenterveyskulttuuria kuin mikä Hollannissa vaikuttaa. Niinistö otti esille ihan oikean itsemurhan riskin kertoimen, mutta todellista syytä hän ei siihen ilmeisesti tiennyt. Homouden vastustaminen ei lisää itsemurha riskiä sekä psykiatrisia sairauksia, mutta homouden laajempi hyväksyminen tulee myös Suomessakin näkymään yhtä murheellisena tilastona kuin Hollannissa.

Vihreät ajavat sellaista politiikkaa, joka tulee entisestään lisäämään ja kuormittamaan mielenterveystyön resursseja sekä lisäämään talouskuluja. Vihreät ajavat luonnottomuuden etuja, joka tulee rikkomaan entistä enemmän suomalaista yhteiskuntaa ja aiheuttamaan monenlaisia ongelmia.  Todellinen ihmisoikeuksien asian puolustaminen pyrkisi vahvistamaan luonnollista järjestystä, eikä luonnottomuuden kautta pyri rikkomaan ihmisen mielenterveyttä, eikä loukkaamaan lasten oikeuksia äitiin ja isään.

Usko toivo ja rakkaus

Kirjailija Jari Tervo sanoo Suomen nykyisen avioliittolain loukkaavan ihmisoikeuksia, jonka takia sitä olisi muutettava. Tervo sanoo kuinka gallupit osoittavat enemmistön sallivan avioliiton samaa sukupuolta olevien välille. Tervo on tuonut esille, että gallup tulosten takia avioliittolakia vastustavien kansanedustajien on turha hakea tukea näkemyksilleen kansan syvistä riveistä.

TNS Gallup teki mielipidekyselyn, jonka tilasi Facebook Vastustamme sukupuolineutraalia avioliittolakia. Kysely tehtiin 30.5-4.6.2014 välisenä aikana. 46% vastaajista säilyttäisi avioliiton miehen ja naisen välisenä. 40% vastaajista ei kannata avioliiton säilyttämistä vain miehen ja naisen välisenä. 14% vastaajista ei sanoa kantaansa. Kyselyyn osallistui 1100 suomalaista. On tietenkin myös toisenlaisia gallupeja, joissa enemmistö kannattaa nykyisen avioliittolain muuttamista.

Nykyinen avioliittolaki ei loukkaa ihmisoikeuksia, sillä se on tasa-arvoinen miehelle ja naiselle. Tasa-arvoa kannattaa tarkastella luonnonjärjestyksen mukaisesti, ei luonnottomuuden mukaan.

Jari Tervo lähetti terveisiä Päivi Räsäselle ja Mika Niikolle: Miten te kehtaatte? Tervo hämmästelee avoimesti kuinka ihmisoikeuksia on ennenkin vastustettu Raamatullisin perustein kuten mm. keskiolutta, aborttia, naispappeja ja sukunimilakia. Tähän Tervo toteaa; aina yhtä turhaan, miten Jumala voi hävitä näin monta äänestystä peräjälkeen.

Minä kysyn Jari Tervolta miten hän kehtaa aina esiintyä muita ivaten? Tervo kirjoitti Uuden Suomen blogissaan 15.10.2010 kuinka Raamattuun uskovat ihmiset ovat kirkaskatseisia pähkähulluja, jotka perustavat kannanottonsa parin tuhannen vuoden takaisen kirjan asenteilla. Tämä on Tervon mukaan syvästi moraalitonta ja häpeällistä, joka ei ole lähimmäisenrakkautta, vaan ihmisvihaa.

Tervolle tiedoksi, että Raamattu nimenomaan kehottaa rakastamaan lähimmäisiään sekä tuo esille luonnonjärjestyksen mukanaan tuomat siunaukset sekä luonnottomuuden moninaiset ongelmat. Tervon kommentointi on pikemminkin ihmisvihaa, jonka kohteena on Raamattuun uskovat ihmiset.

Jo vuonna 2010 oikeuspsykiatrian professori Jari Tiihonen on tuonut esille, että keskioluen palauttamista Alkoon kannattaisi harkita. Hänen mukaansa työikäisten kuolemista valtaosa selittyy alkoholinkäytöllä sekä sama koskee henkirikosten tekoa ja maksakirroosia, joka tappaa suurkuluttajia enemmän kuin sepelvaltimotauti. Tiihosen mukaan alkoholismi lähtee herkästi liikkeelle päivittäisestä keskikaljan juomisesta. Keskioluen vastustamisen myyminen kaupoissa ei ollut ollenkaan huono asia. Sen vapauttaminen on näkynyt vuosia murheellisina seurauksina tilastoissa.

Abortin vastustaminen on sama asia kuin vastustaa syntymättömän lapsen murhaa. Lapsella on oikeus syntyä tähän maailmaan. Syntymättömän lapsen surmaaminen on ihmisoikeuskysymys. Ihmisen surmaaminen on aina väärin.

Naispappeus, jolla tarkoitetaan Raamatullisen paikallisseurakunnan johtamista on vastoin Raamatun sanan opetusta. Seurakunnan johtaminen on hengellistä sodankäyntiä, jossa taistelu on rajua ja kovaa. Jumala halusi säästää naiset tästä heidän herkkyytensä tähden.

Sukunimilaki olkoon jokaiselle sellainen kuin sen itse kokee. Raamatullinen uskova nainen yleensä valitsee miehensä sukunimen, koska Raamatun opetuksen mukaan mies on vaimon pää. Mies vaimon päänä tarkoittaa palvelevaa johtajuutta, jossa mies vaimoaan palvellen rakastaa häntä. Raamatun opetus mies vaimon päänä ei siis tarkoita vaimon alistamista, vaan päinvastoin vaimon kunnioittamista ja rakastamista.

Tervon ivallisuudella ei ole kohteliaisuuden rajoja. Jumala ei ole hävinnyt yhtään äänestystä, sillä Hän ei ole äänestynyt yhdessäkään edellä mainituissa asioissa. Suomalaiset ovat niistä äänestäneet ja valitsemalla huonon vaihtoehdon suomalaiset myös itse vastaavat sekä kärsivät huonoista valinnoistaan. Jos suomalaiset äänestäisivät ja valitsisivat Jumalan tahdon mukaisesti, niin siitä seuraisi siunaus. Ihmiset saavat vapaasti valita kärsimyksen tai siunauksen.

Tervo tuo esille kansanedustajille apostoli Paavalin ensimmäisen Korinttolaiskirjeen opetuksen uskosta, toivosta ja rakkaudesta, joista rakkaus on suurin. Tervo pyytää erityisesti niitä kansanedustajia pohtimaan Paavalin kirjeen sisältöä, jotka perustavat vastustavan kantansa tasa-arvoisesta avioliittolaista kristilliselle arvopohjalle.

Niin Paavalin kuin Raamatun opetus uskosta perustuu uskoon, joka perustuu Jumalan sanan totuuteen. Raamatun opetus toivosta perustuu toivoon, joka opettaa pelastuksesta liittyen iankaikkiseen elämään Jumalan kanssa kuoleman jälkeen. Raamatun opetus rakkaudesta perustuu rakkauteen, joka on yhtäpitävä Jumalan sanan totuuden kanssa. Raamattu sanoo niin VT:n kuin UT:n puolella, että homoseksuaalisuus on syntiä ja luonnottoman seksuaalisuuden harjoittamista. Minäkin todella toivon, että jokainen kansanedustaja miettisi avioliittolakia oikean Raamatun sanan opetuksen valossa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen on sanonut, että riippumatta siitä, minkä päätöksen eduskunta nyt tekee ja millaista polkua kirkko kulkee, sateenkaariparien ja -perheiden puolustaminen on tärkeää. Mäkinen sanoi ettei se ole hänelle ole mielipidekysymys, vaan se on kristillisen uskon pohjalta nouseva kysymys ihmisarvosta. Mäkinen toi myös esille, että jos lakialoite hyväksytään, niin kenenkään avioliitto ei joudu vaaraan, eikä yhdenkään lapsen asema vaarannu.

Raamattu opettaa ihmisarvosta ja että kaikki ihmiset ovat tärkeitä Jumalalle. Raamattu opettaa myös ettei yksikään ihminen pääse automaattisesti Jumalan armon piiriin, vaan jokaisen ihmisen on tehtävä parannus synneistään ja uskottava Herraan Jeesukseen. Muun muassa seuraavista synneistä on tehtävä parannus: ahneus, katkeruus, juoppous, ylpeys, epäusko, itsekkyys, homoseksualismi jne.

Kristillinen, eli Raamatullinen opetus ihmisarvosta ja Jumalan armosta on täysin erilainen kuin Mäkisen virheellinen käsitys. Luonnonjärjestyksen ja Jumalan luomisen järjestyksen mukaan lapsella on oikeus isään ja äitiin. Sukupuolineutraali avioliittolaki ja homoseksuaalien adoptio-oikeus riistää lapselta isän ja äidin. "Tasa-arvoinen avioliittolaki" rikkoo lapsen oikeuksia vastaan.

Julkinen haaste

Esitän julkisen haasteen Jani Toivolalle, Tuomas Kurttilalle, Ville Niinistölle, Jari Tervolle, Kari Mäkiselle sekä kaikille, jotka kannattavat sukupuolineutraalia avioliittolakia.

Monien tutkimuksien mukaan monista pojista on tullut homoseksuaaleja sen takia kun aikuinen mies on raiskannut tai käyttänyt heitä seksuaalisesti hyväkseen, kun he olivat lapsia.

Julkinen haasteeni on edellä nimeltä mainituille henkilöille sekä niille, jotka kannattavat sukupuolineutraalia avioliittolakia. Haastan teitä tulemaan julkisesti esille kannattamaan sellaisten henkilöiden eheyttämistä heteroiksi, joiden mieli on rikkoutunut raiskauksen tai seksuaalisen hyväksikäytön (rikos) takia, jonka seurauksena he ovat valinneet homoseksuaalisen elämäntavan.

Jos et ota julkisesti haastetta vastaan, niin katson sinun kannattavan ja tukevan lapsiin kohdistuvia raiskauksia (rikoksia) sekä seksuaalista hyväksikäyttöä.

Julkinen haasteeni on myös, että julkisesti tuomitset abortin kautta suoritettavan syntymättömien lasten joukkosurmaamisen.

Jos et ota julkisesti haastetta vastaan, niin katson sinun tukevan syntymättömien lasten joukkosurmaamista.

Lapsena tapahtuneen seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskauksen takia homoseksuaaliksi tulleella henkilöllä tulee olla oikeus eheytyä heteroksi. Tämä on todellinen ihmisoikeuskysymys. Jos hänelle ei suoda sitä mahdollisuutta, vaan hänen homouttaan tuetaan, niin yhteiskunta tukee silloin raiskausta (rikos) sekä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä.

Jos yhteiskunta tukee aborttia, niin silloin yhteiskunta tukee järjestelmällistä syntymättömien lasten joukkosurmaamista, joka edustaa äärimmäistä pahuutta. Jos yhteiskunta ei lopeta aborttien tekemistä, niin yhteiskunta tukee äärimmäistä pahuutta, eli järjestelmällistä syntymättömien lasten joukkosurmaamista. Tämä on todellinen ihmisoikeuskysymys.

Tapio Puolimatka kasvatuksen teorian ja tradition professori, Jyväskylän yliopistosta kirjoitti 25.11.2014 Helsingin Sanomien mielipide palstalle kirjoituksen  nimeltään: Antiikin korkeakulttuurit kaatuivat sukupuolineutraaliin ajatteluun.

Puolimatka kirjoitti: Suurissa maailmankulttuureissa yhteiskunta on yleensä pyrkinyt vahvistamaan ja tukemaan perheen biologista perustaa: vanhempien yhteyttä toisiinsa ja lapsiinsa. Niin kauan kuin perheyhteys sitoo puolisot toisiinsa ja vanhemmat lapsiinsa, luodaan optimaaliset edellytykset sekä aikuisten että lasten hyvinvoinnille. Perheessä luodaan se perusluottamus, joka on yhteiskuntaelämän perusta, tai perheessä tämä luottamus tuhotaan.

Puolimatka: Länsimaiden historiassa perheen biologinen perusta on vastaavalla tavalla hajotettu jo kaksi kertaa aikaisemmin: ensin antiikin Kreikassa ja myöhemmin antiikin Roomassa. Molemmissa tapauksissa tällainen perheen atomisoituminen johti vähitellen korkeakulttuuriin rappeutumiseen, koska atomistinen perhe ei lopulta pysty riittävällä tavalla turvaamaan lapsen kehitysedellytyksiä.

Haluammeko toistaa historian virheet vai olemmeko niin älykkäitä, että olemme ottaneet opiksi historian virheistä? Jos tietää jonkin asian rappauttavan yhteiskunnan perustuksia ja silti toistaa saman virheen, niin on kyse tyhmyydestä.

Toivon mukaan sinä ymmärrät mitkä asiat ovat todellisia ihmisarvokysymyksiä ja alkaisit toimimaan niiden estämiseksi. Sinä saat valita, että edistätkö luonnottomuutta vai haluatko kannattaa todellisia ihmisoikeuskysymyksiä?

 

Linkkisuositus:
kotipetripaavola/moraalinrappio

Petri Paavola 25.11.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
- Netherlands Ends Discrimination in Civil Marriage: Gays to Wed," Lambda Legal Defense and Education Fund Press Release, March 30, 2001
- Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archives of General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001
kotipetripaavola.com - Transsukupuolisuus
kotipetripaavola.com - Sukupuolenkorjaus
vihreat.fi/blogit/jani-toivola
medscape.com/718619_13
sillytranswoman.blogspot.fi
mtv.fi/4556056

iltasanomat.fi/1288780811623
iltalehti.fi/2014112418862626
yle.fi/uutiset/7288786
savonsanomat.fi
yle.fi/uutiset/7650720
hs.fi/a1416802185094

 

 

 

 

eXTReMe Tracker