Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tasa-arvoisen avioliittolain seuraukset

Tasa-arvoisen avioliittolain seuraukset ovat monin tavoin negatiivisia vaikutuksiltaan. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei tule lisäämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, vaan tulee lisäämään epätasa-arvoa sekä polkemaan ja rikkomaan ihmisoikeuksia. Ymmärrän hyvin sinua, joka ihmettelet edellä olevaa lausuntoani. Kun tutustumme asioihin, joista ei puhuta tai joista vaietaan sekä muualla maailmassa tapahtuneista negatiivisista ilmiöistä sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymisen jälkeen, niin näemme sen negatiiviset vaikutukset.

Toivon erikoisesti sinun lukevan kirjoitukseni, joka kannatat tasa-arvoista avioliittolakia. Todellinen tasa-arvo toteutuu vain siten, että luonnonjärjestyksen mukaisesti lapsella tulee olla oikeus äitiin ja isään. Sukupuolineutraali avioliitto rikkoo lapsen oikeuden sekä polkee maahan lapsen ihmisoikeudet. Sukupuolineutraali avioliitto lisää epätasa-arvoa sekä aiheuttaa monin tavoin negatiivisia vaikutuksia.

 

Sisällys:
Vakaumuksia ei kunnioiteta
Adoptiokäytännöt muuttuvat
Terveyteen liittyvät ongelmat
Uskonvakaumusta ei kunnioiteta
Luonnottomuuden esiinmarssi
Psykiatriset sairaudet
Loppusanat

 

Vakaumuksia ei kunnioiteta

Amerikan Massachusettsissa lainsäädäntö muuttui homoavioliittojen myötä. Vakaumukseensa vetoavia syrjitään. Massachusettsissa osavaltion rauhantuomareilla ei ole vakaumuksensa tai omantunnonsyistä oikeutta kieltäytyä homoparien vihkimisestä. Todellinen tasa-arvo ei loukkaa eikä riistä ihmisen oikeutta toimia vakaumuksensa tai omantuntonsa mukaan. Massachusettsissa homoavioliittojen kautta rikotaan ja poljetaan ihmisoikeuksia. Tasa-arvo ei toteutunut, sillä tietty ihmisryhmä joutui epätasa-arvoiseen asemaan.

Massachusettsissa on politiikkojen keskuudessa pelon ilmapiiri, joka vaikuttaa siten, että useat poliitikot eivät uskalla ilmaista vakaumustaan tai kantaansa, sillä heidät leimataan suvaitsemattomiksi sekä ihmisvihaajiksi jne. Silloin kun homoavioliitot ovat laillisia, niin ihmiset menettävät oikeutensa vedota vakaumukseensa tai omantunnonsyihin, eivätkä ihmiset siten ole enää tasa-arvoisia eikä yhdenvertaisessa asemassa.

Suomessa asiat tulevat menemään samaan negatiiviseen suuntaan homoavioliittojen hyväksymisen jälkeen. Negatiiviset seuraukset eivät tule näkymään heti välittömästi homoavioliittojen hyväksymisen jälkeen, mutta ne etenevät pikkuhiljaa kohti negatiivisia seurauksia.

Poliitikot tulevat myös Suomessa taipumaan homopropagandan seurauksena siten, että vain harvat poliitikot uskaltavat julkisesti olla eri mieltä homoseksuaalisuudesta homoliittojen laillistamisen jälkeen. Tässäkin  asennemuutos sekä homofobia syytökset muuttuvat rajuimmiksi pikkuhiljaa. Tulevina vuosina harva poliitikko uskaltaa olla eri mieltä homouden kannattajien kanssa, koska häntä tullaan syyttämään suvaitsemattomaksi sekä ihmisvihaajaksi jos hän ei kannata homoutta.

Homojärjestöt puhuvat ihmisoikeuksien sekä sorrettujen puolesta, mutta pikkuhiljaa sen jälkeen kun  homoavioliitot ovat laillistettu, niin monet homojärjestöjen ihmiset alkavat polkea ja sortaa niiden ihmisten ihmisoikeuksia, jotka eivät hyväksy homoutta. "Sorretuista" tulee sortajia.

Adoptiokäytännöt muuttuvat

Sukupuolineutraali avioliitto muuttaa adoptiokäytännöt, sillä homoparit saavat adoptio-oikeudet. Luonnonjärjestyksen mukaan lapsella on äiti ja isä. Homopareille myönnettävä adoptio-oikeus rikkoo ja kumoaa lapsen oikeuden isään ja äitiin. Kaikkien tutkimusten ja olemassa olevien mittarien mukaan lapsen kehityksen ja kasvun takaa kaikkein parhaiten perhe, jossa on rakastava äiti ja isä.

Perhemalli lapsi ja kaksi homoseksuaalia isää riistää lapsen oikeuden äitiin. Kaksi miestä ei voi korvata äidin rakkautta. Äidin ja naismallin puuttuminen lapselta ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti hänen kehitykseensä ja kasvuunsa. Äidin rakkaus ja hellyys on korvaamaton asia lapsen kehitykselle. Homoavioliittojen adoptio-oikeus riistää lapselta perusoikeuden kokea äidin rakkautta.

Perhemalli lapsi ja kaksi lesboa äitiä riistää lapsen oikeuden isään. Kaksi naista ei voi korvata isän rakkautta. Isän ja miesmallin puuttuminen lapselta vaikuttaa negatiivisesti lapsen kehitykseen ja kasvuun. Isän rakkauden puuttuminen lapsen elämästä on korvaamaton asia lapsen kehitykselle. Homoavioliittojen adoptio-oikeus riistää lapselta perusoikeuden kokea isän rakkautta.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus äitiin ja isään, sillä se on lapsen perusoikeus luonnonjärjestyksen mukaan. Ainoan poikkeuksen tähän luonnonjärjestykseen tuo toisen vanhemman kuolema, jos toinen tai molemmat vanhemmat hylkäävät lapsensa, avioero voi joissakin tapauksissa rajoittaa lapsen oikeutta tavata äitiään tai isäänsä.

Homoseksuaalinen perhemalli adoption kautta rikkoo lapsen ihmisoikeuksia sekä riistää häneltä mahdollisuuden joko äitiin tai isään. Kyse ei ole siitä etteikö homopari rakastaisi lasta, vaan kyse on siitä, että niin kauan kuin ihmiskunta on ollut olemassa, niin lapsilla on ollut äiti ja isä. Silloin kun tämä luonnonjärjestys muutetaan luonnottomaksi, niin se aiheuttaa negatiivisia ongelmia, joiden suurin kärsijä on lapsi.

Lapsi on puolustuskyvytön tässä maailmassa. Aikuisten ihmisten tehtävä on puolustaa lapsen oikeuksia. Homoavioliittojen ja adoption myötä lapsen ihmisoikeuksia rikotaan, sillä jokaisella lapsella tulee olla oikeus isään ja äitiin myös adoption kautta, koska luonnonjärjestyksen mukaan lapsella on oikeus äitiin ja isään.

Terveyteen liittyvät ongelmat

Amerikkalaisen terveysjärjestön (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) julkaisun mukaan homoseksuaali ja biseksuaali miehillä on 17-kertainen suurempi riski sairastua peräaukonsyöpään kuin miehillä, jotka harrastavat seksiä vain naisten kanssa. Monet muut tutkimukset osoittavat homoseksin aiheuttavan suuremman riskin sairastua sukupuolitauteihin kuin heteroseksissä. Heteroseksi uskollisessa aviosuhteessa poistaa riskin sairastua sukupuolitauteihin. 17-kertainen syöpäriski homomiehillä verrattuna heteromiehiin todistaa sen, että homoseksuaalisuus ei ole luonnollista seksuaalisuutta, vaan luonnotonta seksuaalisuutta sekä ihmiselle haitallista ja vaarallista.  Edellä oleva tekstini ei ole mustamaalausta homoseksuaaleja kohtaan, vaan perustuu luotettaviin tutkimustuloksiin.

Massachusettsissa homoavioliittolain vaikutukset näkyvät myös sairaaloissa ja terveydenhuollossa. Julkinen terveydenhuolto on muuttunut huomattavasti. Vuonna 2007 Massachusettsin terveysviraston ylijohtaja, joka itse on miehen kanssa naimissa oleva mies, julisti suurelle joukolle lukiolaisia ja yläkoululaisia osavaltion tuella järjestetyssä Nuoriso Pride -tapahtumassa, että on upeaa olla homo ja että hän tekee kaiken voitavansa, että HIV-testejä on kaikkien homojen saatavilla. Kuitenkin avioliittoluvan ehtona ollut pakollinen sukupuolitestaus kumottiin viisi kuukautta homoliittojen laillistamisen jälkeen kuvernööri Mitt Romneyn hiljaisella hyväksynnällä, vaikka osavaltion homomiesten keskuudessa kuppa ja muut sukupuolitartunnat olivat samaan aikaan kasvussa Massachusettsissa terveysviraston mukaan.

Massachusettsissa homosuhteiden laillistamisen vanavedessä radikaalit uudistukset ovat kuitenkin jatkuneet. Massachusettsin terveysviraston nykyinen virallinen linja on, että homosuhteisiin liittyvät epätavalliset ja usein kammottavat taudit eivät ole julkiselle terveydenhuollolle ongelma. Terveydenhuoltohenkilöstö ei saa leimata eikä varoittaa homosuhteista, vaan sen sijaan homojen terveydenhuoltoon tulee panostaa enemmän.

Massachusettsissa outoa on se, että myös sairaalat ovat rajusti radikalisoituneet. Seksuaalivähemmistöjen tarpeisiin vastaamisen varjolla lähes kaikki Bostonin keskeiset sairaalat ovat alkaneet aktiivisesti tukea homoliikettä. Ne ovat alkaneet osallistua mm. Gay Pride -kulkueisiin sekä järjestää homotapahtumia ja homojen terveyttä käsitteleviä seminaareja. Tämä on yksi huolestuttavimmista muutoksista. Kuinka pitkällä oikein ollaan? Beth Israel Deaconess -sairaala Bostonissa on Harvardiin yhteydessä oleva suuri sairaala. Vuonna 2011 eräs sairaalan johtavista lääkäreistä vastusti sairaalan osallistumista Gay Pride -tapahtumiin. Hän esitti myös huolensa homoseksuaalisuuteen liittyvistä terveysriskeistä. Tämän vuoksi sairaalan johto uhkasi irtisanoa hänet, vedoten siihen, että homoliitot ovat laillisia ja että hänen lausuntonsa edustivat häirintää ja syrjintää.

On todella ikävää sekä vastuutonta, että homoseksuaalisuuden aiheuttamia kiistattomia terveyshaittoja vähätellään. Uskon saman tapahtuvan myös Suomessa. Ikävä ja vaiettu tosiasia on, että homoseksi lisää moninkertaisesti riskiä sairastua vakaviin tauteihin. Kun Suomi hyväksyy homoavioliitot, niin se on samalla hiljainen hyväksyntä homoseksuaalisuuden mukanaan tuomiin vakaviin terveysriskeihin. Tarkoitukseni ei ole mustamaalata eikä levittää vihapuhetta homoseksuaaleja vastaan, mutta tosiasia on se, että homoseksuaalisuus lisää moninkertaisesti riskiä sairastua vakaviin tauteihin.

En voi kieltää ketään harjoittamasta homoseksuaalisuutta, mutta voin vedota Suomen kansaan ja sen päättäjiin ettei Suomessa hyväksytä laillisesti homoavioliittoja, koska se on luonnonvastaista ja on suuri uhka ja terveysriski homoseksuaaleille itselleen. Homoseksuaalisuuden hyväksymisessä ei ole kyse tasa-arvosta, vaan luonnottomuuden hyväksymisestä, joka on monin tavoin vaarallista homoseksuaaleille. Tasa-arvo ei toteudu siten, että yhteiskunta myöntää laillisen avioitumisoikeuden homoseksuaaleille, sillä tasa-arvon ei tulisi vaarantaa ihmisen elämää ja terveyttä. Homoseksuaalisuus vaarantaa ihmisen terveyden ja elämän. Edellä olevan vahvistaa luotettavat tutkimustulokset.

Ymmärrän sen, että kirjoitukseni voi loukata joitakin ihmisiä, mutta kirjoitukseni tarkoitus ei ole loukata ketään, vaan tuoda esille vaiettuja tosiasioita. Homoseksuaalisuus ei ole luonnonjärjestyksen mukaista seksuaalisuutta sen todistaa yksistään jo moninkertainen riski sairastua sukupuolitauteihin verrattuna normaaliin heteroavioliittoon.

Homoseksuaalinen käytös lisää vakavia terveysriskejä. Tutkimukset ja todisteet osoittavat, että homomiesten ja lesbojen seksisuhteiden kautta on suurempi vaara sairastua terveyttä uhkaaviin tauteihin kuin heteroaviosuhteissa.

Homomiesten keskuudessa anaali- ja oraaliyhdynnät lisäävät suuresti riskiä sairastua moniin erilaisiin seksitauteihin kuten esim. AIDS:iin. Englantilaisen tutkimuksen mukaan vaaralliset seksiaktit tapahtuvat kaikissa homosuhteissa ja tämä uhka ja vaara koskee myös parisuhteissa eläviä homoseksuaaleja. (G. J. Hart et al., "Risk Behaviour, Anti-HIV and Anti-Hepatitis B Core Prevalence in Clinic and Non-clinic Samples of Gay Men in England, 1991-1992," AIDS (July 1993): 863-869, cited in "Homosexual Marriage: The Next Demand," Position Analysis paper by Colorado for Family Values, May 1994.)

Amsterdamissa tehty tutkimus osoittaa, että HIV:iin sairastui enemmän homomiehiä, jotka olivat parisuhteessa kuin satunnaisissa suhteissa. (Maria Xiridou, et al, "The Contribution of Steady and Casual Partnerships to the Incidence of HIV Infection among Homosexual Men in Amsterdam," AIDS 17 (2003): 1031)

Hollannissa tehty tutkimus osoittaa, että 67% HIV-positiivisista miehistä iältään 30 tai sen alle saivat tartunnan homoparisuhteen kautta. (Jon Garbo, "More Young Gay Men are Contracting HIV from Steady Partners," GayHealth (July 25, 2001)

Edellä oleva tarkoittaa tietenkin sitä, että myös satunnaisten homosuhteiden kautta homomiehiä sairastuu HIV:iin, mutta parisuhteiden kautta enemmän, koska parisuhteessa ei välttämättä pyritä "turvaseksiin", koska kumppani on jo entuudestaan tuttu.

Edellä olevat tutkimukset kertovat kiistattomasti sen ettei homoseksuaalisuus ole luonnollista seksuaalisuutta, vaan luonnotonta seksuaalisuutta, joka vaarantaa ihmisten terveyden ja elämän. En kannata homoseksuaalien rankaisemista, en pidä homoseksuaalisuutta rikoksena, vaan pidän sitä luonnottomana seksuaalisuutena. Yhteiskunnan ei tulisi laillistaa sellaista, joka on kiistattomasti ihmisille haitallista ja vaarallista. Siksi ehdotan, että Suomi ei hyväksy homoavioliittolakia. Ihmisillä tulee kuitenkin olla vapaus toteuttaa itseään, niin kuin hän kokee, jos se ei ole rikos tai oikeudenmukaisten lakien vastaista toimintaa. Jokainen kuitenkin joutuu ottamaan vastuun teoistaan ja niiden seurauksista myös negatiivisista seurauksista. Todellinen tasa-arvo ei riko ja vaaranna ihmisen terveyttä. Siksi todellinen tasa-arvo toteutuu vain avioliitossa miehen ja naisen välillä.

Homoavioliittojen laillistaminen tulee myös lisäämään homoseksuaalisuutta, koska nykyään homoutta ylikorostetaan kaikkialla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös homouteen liittyvät kiistattomat terveyshaitat tulevat lisääntymään. Se tulee lisäämään terveydenhoidonkuluja sen kustannuksella, että esimerkiksi terveydenhoitoon käytettävistä määrärahoista osa tule olemaan pois lastensairauksien hoidosta jne. En ole homofoobikko, enkä syrji ketään, mutta kiistaton tosiasia on, että homoseksuaalisuuden haittojen hoitoon käytettävät rahat ovat joiltakin muilta pois. Ketään ei voi kieltää harjoittamasta homoseksuaalisuutta, mutta luonnottomuuden laillistaminen tulee lisäämään monenlaisia ongelmia yhteiskuntaamme.

Uskonvakaumusta ei kunnioiteta

Amerikassa Massachusettsissa Raamattuun uskovien ihmisten uskonyhteisöjä sekä seurakuntia on vainottu sekä harjoitettu ilkivaltaa homoaktivistien taholta.

Kun Suomessa hyväksytään ja laillistetaan homoavioliitot, niin se tulee johtamaan ajan kanssa pikkuhiljaa uskovien vainoihin. Koska homous laillistetaan, niin sitä ei saa sanoa enää synniksi. Niitä ihmisiä tullaan rankaisemaan (sakko tai vankeus), jotka sanovat homouden olevan syntiä. Homouden sanomisesta synniksi tullaan tekemään vihapuhe sekä viharikos, koska yhteiskunta on laillistanut homouden, niin tulevaisuudessa sitä ei saa sanoa enää synniksi.

Raamatun alkutekstit sanovat homouden olevan syntiä ja luonnottomuutta, niin VT:ssa kuin UT:ssa. Raamattuun uskovilta ihmisiltä viedään sananvapaus sekä tasa-arvo ja heidät asetetaan eriarvoiseen asemaan, jos he uskovat Raamatun sanaan, niin kuin se on kirjoitettu. Minä näen tasa-arvon ja ihmisoikeuden toteutuvan silloin, kun ihminen saa vapaasti harjoittaa uskonvakaumustaan. Homoavioliittojen laillistaminen tulee pikkuhiljaa johtamaan siihen että Raamattuun uskovilla ei ole enää oikeutta harjoittaa uskonvakaumustaan.

Minä en vaadi homoseksuaaleille sananvapauden rajoittamista; en pidä homoutta rikoksena, vaan syntinä; en vaadi rangaistuksia homoseksuaalisuuden harjoittamisesta; pidän homoutta luonnonvastaisena asiana, mutta annan jokaiselle oikeuden harjoittaa elämäänsä, niin kuin hän itse haluaa. Koska olen Raamattuun uskova ihminen, niin uskon ja ajattelen edellä olevan tavoin.

Raamattuun uskova ihminen rakastaa homoseksuaaleja lähimmäisen rakkaudella, mutta ei tue eikä hyväksy homoseksuaalisuuden syntiä. Kyse ei ole kenenkään tuomitsemisesta, vaan uskonvakaumuksesta, joka kunnioittaa ja rakastaa kaikkia lähimmäisiään, mutta ei tue eikä hyväksy syntiä, joka rikkoo ja tuhoaa ihmisiä.

Tulevaisuuden Suomi ei tule kohtelemaan minua ja muita Raamattuun uskovia samalla tavalla kuin me kohtelemme homoseksuaaleja. Tulevaisuuden Suomi loukkaa ja rikkoo sananvapauttani ja vaati minulle rangaistuksia "lainrikkomisesta". Tulevaisuuden Suomi polkee maahan ihmisoikeuteni sekä asettaa minut eriarvoiseen asemaan ja syrjii minua uskonvakaumukseni tähden. Uskosta Herraan Jeesukseen on kyse iankaikkisesta elämästä, josta en aio luopua minkään rangaistuksen edessä. Minun tavallani ajattelevia uskovia löytyy Suomesta lukematon määrä.

Tulevaisuuden Suomi tulee rikkomaan ihmisoikeuksia niiden kohdalla, jotka eivät koskaan luovu uskostaan Raamattuun. Raamatullinen usko tullaan "kriminalisoimaan" sen tähden, koska yhteiskunta hyväksyy vääryyden ja valheen varaan perustettuja asioita. Meidän Raamattuun uskovien lähimmäisenrakkaus tulee kuitenkin jatkumaan meidän vainoojiamme kohtaan. Me tulemme rakastamaan vainoojiamme lähimmäisinämme loppuun saakka, viimeiseen hengenvetoon saakka.

Suomen luterilainen kirkko tulee hyväksymään homoavioliitot, vaikka Raamattu sanoo homouden olevan syntiä. Arkkipiispa Kari Mäkinen iloitsi täydestä sydämestään homoseksuaalien puolesta eduskunnan äänestäessä sukupuolineutraalin (tasa-arvoisen) avioliittolain puolesta äänin 105-92 (28.11.2014). Arkkipiispa sanoi, että kirkon avioliittokäsitystä on arvioitava uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkko tulee hyväksymään homoavioliitot. Sukupuolineutraali avioliittolaki muuttaa koko suomalaisen yhteiskunnan, tuoden epätasa-arvon sekä eriarvoisuuden niiden kohdalle, jotka eivät uskonvakaumuksensa takia pysty koskaan hyväksymään homoseksuaalisuuden harjoittamista, vaan uskovat sen olevan synti.

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi: "On monia, jotka ovat nyt pettyneitä ja tuntevat huolta. Se on ymmärrettävää. Heidän kokemustaan tulee kunnioittaa ja heidän pelkonsa kuulla myös jatkossa sekä kirkossa että koko yhteiskunnassa. Heille haluan sanoa: minusta kenenkään avioliitto ei ole menettämässä merkitystään, kirkon usko ei ole uhattuna, yhdenkään ihmisen ihmisarvo ei ole vähenemässä, päinvastoin."

Näin ei tule käymään, vaan homoseksuaalisuuden syntinä pitäviä ihmisiä tullaan jatkossa pikkuhiljaa vainoamaan ja heidän sananvapauttaan rajoitetaan sekä heidän ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa tullaan polkemaan. Raamattuun uskovan oma henkilökohtainen avioliitto ei murene, mutta avioliitto instituutiona ja käsitteenä murentuu. Arkkipiispan edustama kirkon usko vääristää Raamatun sanan opetuksen. Arkkipiispa ei ole Raamatun Jumalan asialla, vaan toimii synnin asiamiehenä.

Homoavioliittojen laillistaminen tulee myös jonkin ajan päästä vaikuttamaan ns. vapaiden suuntien toimintaan. Raamattuun uskovat vapaiden suuntien edustajat joutuvat myös hyväksymään homoavioliittojen laillisuuden. Vapaiden suuntien seurakunnat eivät saa jatkossa rajata jäseniään uskontunnustensa mukaan, vaan heidän tulee perustaa uskonsa yhteiskunnan lakien mukaisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa homoilla on oikeus liittyä vapaiden suuntien seurakuntiin sekä heillä on oikeus vihkiytyä vapaiden suuntien seurakunnissa, joilla on vihkioikeudet. Vapaat suunnat eivät joudu heti taipumaan näissä asioissa, mutta he joutuvat taipumaan siihen tulevina päivinä.

Laittomuuden päästyä valtaan Raamattuun uskovilla ihmisillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin palata takaisin alkuperäiseen alkuseurakunnan seurakuntajärjestykseen. Raamatun perustuksella toimiva seurakunta voi ainoastaan toimia ja toteuttaa Jumalan tahdon mukaista uskoa kaikissa tilanteissa myös vainojen keskellä.

Luonnottomuuden esiinmarssi

Kun maailmalla on hyväksytty ja laillistettu homoavioliitot, niin sen jälkeen pikkuhiljaa on vaadittu hyväksymään kaikenlaista luonnottomuutta. Amerikassa useat homojärjestöt tukevat sekä osa vaatii miehen ja pojan (lapsi) välisen seksin laillistamista. Tunnettu edesmennyt homoaktivisti Frank Kameny kannatti miehen ja pojan (pedofilia) välisen seksin laillistamista. Frank Kameny kannatti myös ihmisen ja eläimen välisen seksin laillistamista. Tällaiset vaatimukset tukevat lisääntymään.

Homoliikkeen päämäärä on pedofilian salliminen. Silloin kun yhteiskunta ottaa askeleen, joka sallii homoavioliitot, niin homoliike on askeleen lähempänä lopullista tavoitettaan, joka on miehen ja pojan (lapsen) (pedofilia) välisen seksin hyväksyminen. Moni voi ajatella ettei yllä oleva pidä paikkaansa, mutta ikävä kyllä se on totta ja siitä on myös lisätodisteena se mitä Hollannissa on tapahtunut sen jälkeen kun siellä hyväksyttiin homoavioliitot.

Hollanti 19.12.2000 hyväksyi homo- ja lesboavioliitot adoptio-oikeuksineen. Kun tämä askel oli otettu, niin homoliikkeen vaikutuksesta otettiin seuraavia askeleita. Vuonna 2006 Hollannin oikeusistuin päätti ettei pedofiilien muodostaman puolueen toimintaa voi kieltää lailla. Veljellisen rakkauden vapauden ja monimuotoisuuden puolueen (PNVD) tavoitteena on muun muassa alentaa alaikäisyyden rajaa seksuaalisuhteissa kuudestatoista kahteentoista ikävuoteen sekä laillistaa lapsipornografia ja eläimiin sekaantuminen.

Hollanin oikeus totesi lausunnossaan: "Sananvapauden, kokoontumisen vapauden ja järjestäytymisen vapauden tulisi olla demokraattisen oikeuskäsityksen perusteita. Myös PNVD:llä on oikeus näihin vapauksiin". PNVD on aiheuttanut Hollannissa suurta närää. Mielipidetiedustelujen mukaan 82 prosenttia hollantilaisista toivoo hallituksen puuttuvan puolueen toimintaan. Lasten oikeuksia puolustavat järjestöt ovat vastustaneet PNVD:tä perustelunaan muun muassa, että puolue polkee lasten oikeuksia ja että sen ajatusmaailma on uhkaa demokraattisen valtion perusteita.

Hollannissa pedofiliaa kannattavalla puolueella on oikeus sananvapauteen ja yhteiskunnan oikeuslaitos suvaitsee heitä. Tässä nykyisessä maailmantilanteessa yhä enemmän Raamatun sanan totuuteen uskovien ihmisten sananvapautta rajoitetaan ja yhä enenevässä määrin heidän uskonvakaumustaan ei suvaita. Silloin kun synnin laittomuus täysin sairastuttaa yhteiskunnat, niin se alkaa yhä enenevässä määrin hyväksymään ja suvaitsemaan erilaisia synnin perversioita ja samaan aikaan Raamatun totuuteen uskovien ihmisten sananvapautta rajoitetaan, eikä heidän uskonvakaumustaan kunnioiteta eikä suvaita.

Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, että lopunaikana koko maailma alkaa vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia. Joka kerta kun Raamatun sanan totuuteen uskovia ihmisiä rajoitetaan sananvapaudessa erilaisissa yhteyksissä, heitä ei suvaita, eikä kunnioiteta, niin se on alkusoittoa vainoille, jotka kohdistuvat Herran Jeesuksen opetuslapsiin lopunaikana.

Hollanti oli ensimmäinen valtio maailmassa, joka salli homoavioliitot. Tämän jälkeen kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että pedofiilipuolue on "oikeus" toimia Hollannissa. Pedofilian lisäksi PNVD haluaisi laillistaa lapsipornografian ja eläimiin sekaantumisen. Homouden salliminen johtaa aina myös muuhun luonnottomaan seksuaaliseen toimintaan kuten yllä oleva esimerkki todistaa.

Moni sanoo, ettei näin voi käydä Suomessa. On kuitenkin varmaa, että sen jälkeen kun Suomessa hyväksytään homoavioliitot, niin se tulee johtamaan yhä kieroutuneisiin seksuaalisuuden vaatimuksiin kuten pedofilian sekä ihmisen ja eläimen välisen seksin vaatimuksiin. Koska yhteiskunnissa moraalia ajetaan alas nopeaa vauhtia, niin ennen pitkää myös edellä olevat seksin kieroutumia tullaan vaatimaan myös Suomessa.

Voimme joutua kohtaamaan "tasa-arvon" nimissä moniavioisuuden vaatimukset, bi-seksuaalit voivat vaatia oikeutta avioliittoon, jossa hänellä on puolisona sekä mies ja nainen. Transsukupuoliset voivat vaatia adoptio-oikeuksia jne. Transsukupuolinen ihminen ei pysty oikeasti muuttamaan sukupuoltaan, sillä kromosomit määrittävät sukupuolen, eikä keinotekoinen vastakkaisen sukupuolen hormonien muuta kenenkään sukupuolta. Luonnottomuuden pyrkimys keinotekoisuuden kautta ei ole tasa-arvoa, vaan pyrkimystä vääristää ja muuttaa luonnollinen luonnottomuuteen.

En halua millään tavalla loukata transsukupuolisia ihmisiä, mutta koska syntymässä saatua sukupuolta ei voi oikeasti "korjata" vastakkaiseksi sukupuoleksi, niin ainoa oikea tapa hoitaa heitä on pyrkiä auttamaan heitä psyykkisesti hyväksymään luonnollisen sukupuolensa.

Psykiatriset sairaudet

Tutkimuksien mukaan homomiehillä ja lesboilla on suurempi riski psykiatrisiin sairauksiin kuten masennukseen, huumeiden käyttöön sekä itsemurha yrityksiin. Tämä käy ilmi Hollannissa tehdyissä tutkimuksissa, jossa homoseksuaalisuus, lesbous ja bi-seksuaalisuus on yleisesti hyväksyttyä. Hollannin tutkimukset osoittavat sen että homoseksuaalisuuden yleisestä hyväksymisestä huolimatta homoseksuaaleilla on masennusta sekä itsemurha yrityksiä. Tässä valossa on nähtävä ettei ole perusteltua täysin väittää, että homouden vastustaminen ("homofobia") synnyttäisi masennusta ja itsemurha riskiä.

Laajat Hollantilaistutkimukset osoittavat ettei "homofobia" ole syy homojen ja lesbojen masennukseen, ahdistukseen sekä itsemurha riskiin. Hollantilaistutkijoiden mielestä tutkimus tuo esille todisteet, että homoseksuaalisuus on syy suurempaan riskiin sairastua psykiatrisiin sairauksiin homojen keskuudessa kuin "homofobian" aiheuttamat syyt. (Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archivesof General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001)

Näyttää selvästi siltä myös tutkimusten valossa, että homoseksuaalien henkiset ongelmat kuten masennus, ahdistus ja itsemurha riski johtuvat luonnottomasta ja vääristyneestä seksuaalisesta suuntautumisesta. Edellä oleva lausuntoni ei ole pilkkaava, homoja syrjivä tai rasistinen, vaan se perustuu tutkimukseen ja todelliseen näyttöön, joka on tehty maassa, jossa ei ole "homofobiaa". On siis perusteltua sanoa, että suuri osa homoseksuaaleista elää onnetonta elämää homoseksuaalisen taipumuksensa tähden.

Todellinen tasa-arvo ei riko ja kuormita ihmisen psyykettä, eikä aiheuta hänelle mielenterveysongelmia ja itsemurhan riskiä. Siksi todellinen tasa-arvo toteutuu vain heteroseksuaalisessa identiteetissä.

Loppusanat

Tuon vielä sen esille, että tarkoitukseni ei ole kirjoittaa vihapuhetta tai mustamaalata homoseksuaaleja, vaan tuoda esille kiistattomia tutkimustuloksia homoseksuaalisuuden ongelmista sekä negatiivisista seurauksista kun homoavioliitot on laillistettu.

Vetoan sinuun kansanedustaja, että uskaltaisit tehdä päätöksen luonnollisuuden puolesta. Samalla vetoan sinuun Suomen kansalainen, älä anna tunteiden sokaista järjen ja tosiasioiden ääntä. Jokainen kantaa vastuun omista teoistaan sekä päätöksistään ja joutuu niistä vastuuseen Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla.

Tiedän sen, että monet lukijat eivät usko Raamattuun tai Jumalaan siitäkään huolimatta, että Raamatun profetiat tuhansien vuosien takaa kirjaimellisesti toteutuvat silmiemme edessä. Siitä huolimatta kerron sinulle kuka oletkin, olet sitten homoseksualisti, ateisti, kansanedustaja tai ihminen joka ei usko Raamatun Jumalaan, että Jumala rakastaa sinua ja kutsuu sinua parannukseen (katumus, mielenmuutos, ajatella toisin - Jumalan tahdon mukaisella tavalla) uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kyseessä ei ole vain tämä maailmanaika, vaan iankaikkinen elämä. Sinun valintasi tässä ajassa määrittää iankaikkisuutesi, eli sen vietätkö sen Jumalan kanssa vai ilman Jumalaa kadotuksen tilassa. Sinä olet arvokas, älä anna sielusi joutua turmioon väärän valinnan kautta. Herra Jeesus ei ole ainoastaan vaihtoehto, vaan elinehto sekä iankaikkisen elämän, eli pelastuksen ainoa Välimies Jumalan  ja ihmisen välillä. Uskomalla Herraan Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

 

Linkkisuositukset:
Moraalin rappio
Sukupuolineutraali avioliitto
Tasa-arvo ihmisoikeus

 

 

Petri Paavola 29.11.2014

Lähteet:
Kirjoituksessa mainitut lähteet
Linkkisuosituksissa mainitut lähteet.
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

eXTReMe Tracker