Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tutkimus: Uskonnolliset ihmiset vähemmän älykkäitä kuin ateistit

Yhdysvalloissa Rochesterin yliopistossa professori Miron Zuckermanin johdolla on tehty tutkimus, joka väittää uskonnollisten ihmisten olevan vähemmän älykkäitä kuin ateistit. Yhteenveto tutkimuksesta julkaistiin Personality and Social Psychology Review-lehdessä. Kun tutkin edellä esille tuotua tutkimusta, niin mieleeni nousi monia ajatuksia, joiden valossa tällä tutkimuksella ei ole kovinkaan paljon painoarvoa, vaan se on lähinnä ateistisen arvomaailman provokaatio sekä halveksunnan osoitus tietylle ihmistyhmälle. Käyn myös tässä kirjoituksessani läpi Amerikkalaisen Knoxnews uutisjulkaisua koskien sitä ketkä tekevät eniten rikoksia yhteiskunnissa.

 

Sisällys:
Tutkimuksen yhteenveto
Arvioitani ja ajatuksiani tutkimuksesta
Toinen vääristynyt tutkimus ateismin puolesta
Ateistiset maat
Uskonnollinen viisaus
Ateismi on uskontoa ja uskonnollisuutta


Tutkimuksen yhteenveto

Miron Zuckermanin johtama tutkijaryhmä (Rochester yliopisto) on tuonut esille löytäneensä ”luotettavan negatiivisen korrelaation älykkyyden ja uskonnollisuuden välillä” 53:ssa 63:sta tutkimuksesta. Kymmenen tutkimusta löysi uskonnollisuuden ja älykkyyden välillä positiivisen korrelaation.

Tutkimusten mukaan älykäs lapsi kääntyy pois uskonnosta jo varhaisten elinvuosiensa aikana sekä iäkkäistä ihmisistä keskivertoa älykkäämmistä harvempi uskoo Jumalaan.

Tutkimuksia analysoineet psykologit määrittelivät älykkyyden ”kyvyksi perustella, suunnitella, ratkaista ongelmia, ajatella abstraktisti, ymmärtää monimutkaisia ideoita, oppia nopeasti ja oppia kokemuksen kautta”. Tutkimusanalyysin muut tekijät, kuten sukupuoli tai koulutus eivät tuoneet mitään muutosta älykkyyden ja uskonnollisuuden välille. Tutkimuksen yhteenvedossa kuitenkin huomautetaan, että analyysissa ei oteta huomioon älykkyyden uusimpia havaittuja muotoja luovasta älykkyydestä ja tunneälystä.

Tutkijoiden mielestä havaitun yhteyden yksi selitys voi olla, se että älykkäät ihmiset ovat vähemmän taipuvaisia uskonnollisille vakaumuksille, koska he yhdistävät itsensä aatteisiin, jotka liittyvät itsehillintään. Tutkijat määrittelivät älykkyyden kyvykkyydeksi suunnitella, ratkaista ongelmia, ajatella abstraktisti, ymmärtää monimutkaisia asioita, oppia nopeasti ja oppia kokemuksista. Oman tutkimuksensa kritiikiksi tutkijat mainitsivat sen, että siinä on tarkasteltu vain yhtä kyvykkyyden lajia, ei esimerkiksi luovuuden ja tunneälykkyyden muotoja.

Arvioitani ja ajatuksia tutkimuksesta

Tutkimus on tehty ateistisen maailmankuvan omaavien ihmisten toimesta, jonka tarkoituksena on korottaa ateismia ja ihmisviisautta sekä halveksua ihmisiä, jotka uskovat Jumalaan tai ovat jonkin  uskonnon edustajia.

Tutkimukset eivät olleet yhtäpitäviä, sillä 10 tutkimusta löysi uskonnon ja älykkyyden välillä positiivisen korrelaation. Tämä herättää kysymyksen tutkimusten ja tutkijoiden maailmankuvasta. Tietyn maailmankuvan omaava ihminen liputtaa oman maailmankuvansa puolesta ja antaa siitä positiivisen lausunnon ja siinä samalla saattaa antaa negatiivisen lausunnon muiden uskomuksista ja maailmankuvasta. Tässä suhteessa monissa tutkimuksissa on aina astian makua, eivätkä ne ole aina täysin oikeita ja rehellisiä.

Tutkijat sanoivat älykkäiden ihmisten kykenevän hillitsemään itsensä, jonka tähden he eivät ole taipuvaisia uskonnollisille vakaumuksille. Minun mielestäni näillä "älykkäillä" ateisteilla ei ole yhtään enempää itsehillintää kuin muillakaan ihmisillä. He eivät usko Jumalaan ja siksi he eivät liity jäseniksi uskontoihin tai uskonnollisiin ryhmiin ja yhteisöihin. Kyseessä ei ole siis itsehillintä, vaan vakaumus, jonka mukaan he eivät usko Jumalaan.

Näillä "älykkäillä" ateisteilla on todellisuudessa yhtä vähän itsehillintää kuin muillakin ihmisillä. Ateistien keskuudessa on paljon avioeroja sekä useita seksisuhteita, alkoholismia, rahanhimoa, peliriippuvuuksia, kateutta ja katkeruutta jne. Tutkimuksen esille tuoma itsehillintä oli harhaanjohtava tieto, koska ateisti ei usko Jumalaan ja siksi hän ei liity mihinkään uskontoon tai uskonnolliseen uskomukseen.

Tutkimuksessa tuotiin esille, että "älykkäät" ateistit oman loistavan älynsä kautta kykenevät suunnittelemaan ja ratkaisemaan ongelmia, ajattelemaan abstraktisti, ymmärtämään monimutkaisia asioita, oppimaan nopeasti sekä oppimaan kokemuksista. Tämäkin tieto on harhaanjohtavaa, sillä kyse on yleensä teoreettisesta viisaudesta, ei käytännön elämästä, joka vasta oikeasti mittaa sen kuinka viisas tai älykäs ihminen on.

"Älykäs" ateisti voi kokea monta avioeroa tai parisuhdetta, jonka hän ajaa aina karille. Parisuhde on monimutkainen asia, jossa on monia ulottuvuuksia, jotka pitää pystyä ratkomaan huomioonottaen myös puolisonsa. Kun "älykäs" ateisti toistuvasti ajaa parisuhteensa karille, niin hän osoittaa sen ettei hän kykene ratkomaan asioita eikä oppimaan virheistään ja kokemuksistaan. Elämä ei ole teoreettista paperiviisautta, vaan käytännön elämää, jossa tarvitaan paljon viisautta sekä kykyä ratkoa monenlaisia ongelmia. Tässä valossa asia nähtynä kirjaviisaus ei pitkälle kanna, vaan tarvitaan käytännön viisautta, sillä itse elämä on aina käytännön elämää, ei pelkkää teoriaa. Ei tietenkään kaikkien ateistien elämässä vaikuta edellä luetellut ikävät asiat, mutta monien ateistien elämään nuo ikävät asiat kuuluvat.

Toinen vääristynyt tutkimus ateismin puolesta

Amerikkalaisen Knoxnews uutisjulkaisun mukaan jumalattomat ihmiset tekevät vähemmän rikoksia, avioliiton ovat kestävämpiä ja he ovat korkeammin koulutteluja kuin muut ryhmittymät Amerikassa. Knoxnews uutisen mukaan liittovaltion vankilaviraston tiedoissa vangeista 39 prosenttia oli katolisia, protestantteja 35 prosenttia, muslimeita 7 prosenttia, juutalaisia 2 prosenttia ja jumalattomia 0,2 prosenttia (20 prosentilta ei saatu vastauksia).

Lehden uutisen mukaan väestöstä jumalattomia on 10 prosenttia, jonka mukaan jumalattomien vankien määrä on 10 prosenttia vankien määrästä. Lehden artikkeli jatkaa sanomalla että fundamentalisti kristittyjen keskuudessa on korkeimmat avioero määrät, joista seuraavina ovat juutalaiset ja baptistit.

Lehden artikkelin mukaan rikollisuus ja uskonto kulkevat käsi kädessä, sillä maissa joissa on eniten uskonnollisia ihmisiä tapahtuu eniten rikoksia, tarttuu eniten seksitauteja sekä niissä maissa on eniten teiniraskauksia. Lehden artikkelin mukaan on ilmiselvää ettei tarvitse uskoa korkeampaan voimaan elääkseen moraalista ja menestyvää elämää.

Knoxnewsin artikkeli on harhaanjohtava joka vääristi todella pahasti esittämänsä asian. Tuon esille muutamien seikkojen avulla, millä tavalla artikkeli oli virheellinen ja harhaanjohtava. Suomessa suurin osa luterilaisen kirkon jäsenistä ei usko Jumalaan, eikä Raamatun sanaan. Suomen vankilatilastoissa sekä kaikissa rikostilastoissa enemmistö on luterilaisen kirkon jäseniä. Itse asiassa suurin osa näistä luterilaisen kirkon jäsenistä, jotka ovat vankitilastoissa sekä rikostilastoissa ovat sellaisia ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaan, eli he ovat jumalattomia ihmisiä. Tämän faktan ja tutkimuksen sekä tilaston valossa Suomessa jumalattomat ihmiset tekevät eniten rikoksia.

Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan 15-24-vuotiaista suomalaisista vain 15 prosenttia sanoo uskovansa kristinuskon opettamaan jumalaan (luku on vuodelta 2011). Tuolloin vuonna 2011 kaikista nuorista ja aikuisista 27 prosenttia sanoi uskovansa kristinuskon Jumalaan. Tarkistettujen väestötilastojen mukaan 77,2 prosenttia suomalaisista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon 31.12.2011. Tarkistettujen seurakuntien väestötilastojen mukaan 76,4 prosenttia suomalaisista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon 31.12.2012.

Edellä olevien lukumäärien perusteella suurin osa luterilaisen kirkon jäsenistä ei usko Raamatun Jumalaan, joka tarkoittaa että he ovat jumalattomia ihmisiä sekä uskonnollisen instituution jäseniä. Lähes 80 prosenttia suomalaisista kuuluu kirkkoon ja heistä lähes 60 prosenttia ei usko Raamatun Jumalaan. Kirkon jäsenistä noin 10 prosenttia heistä on uskonnollisia, jotka uskovat Jumalaan, mutta eivät elä Raamatun opetuksen mukaan (eivät ole uudestisyntyneitä Herran Jeesuksen opetuslapsia). Kirkon jäsenistä ehkä noin 10 prosenttia on elävässä uskossa Herraan Jeesukseen.

Koska lähes 80 prosenttia suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon ja ehkä noin 10 prosenttia heistä ovat elävässä uskossa Herraan Jeesukseen, niin se tarkoittaa sitä että suurin osa Suomen vanki- ja rikostilastoissa olevista ihmisistä ovat luterilaisen kirkon jäseniä. He ovat jumalattomia ihmisiä sekä uskonnollisen instituution jäseniä. Tämä tarkoittaa sitä, että he ovat kielteisiä Jumalaa ja Raamatun uskoa kohtaan, eli he ovat jumalattomia ihmisiä, jotka näkyvät rikostilastoissa uskonnollisen instituution jäseninä. Totuus on siis sittenkin se, että jumalattomat ihmiset tekevät kaikkein eniten rikoksia Suomessa.

Ihan samasta asiasta on kyse Amerikassa, jossa suurin osa katolisen kirkon ja protestanttien kirkkojen jäsenistä ei usko Raamatun sanaan, vaan toimivat ja elävät vastoin Jumalan sanaa (elävät synnissä). Tässä valossa myös suurin osa Amerikan rikostilastojen kirkkojen jäsenistä ovat jumalattomia ihmisiä. Tämän faktan mukaan Knoxnews artikkeli vääristeli tosiasioita ja todellinen tosiasia on se että jumalattomat ihmiset tekevät eniten rikoksia niin Suomessa kuin Amerikassa.

Amerikassa on paljon epätervettä uskonnollista uskoa, jossa tapahtuu paljon seksisyntejä mm. katolisuus pedofilia, sekä tietyt kristilliset lahkot, jotka elävät täysin vastoin Raamatun opetusta, vaikka he sanovat uskovansa Raamattuun. Esimerkkinä olkoon Daavidin oksa lahko Amerikassa, jossa lahkon johtaja käytti naisia seksuaalisesti hyväkseen. Raamatun opetuksen mukaan Daavidin oksa lahko eli seksisynneissä, eikä sillä ollut mitään tekemistä terveen ja oikean Raamatullisen uskon kanssa.

Ateismin kannattajat tuovat aina esille sairaiden uskonnollisten lahkojen sekä isojen kirkkojen seksisyntejä ja rikoksia, jossa ihmiset eivät usko Raamatun Jumalaan. He tahallisesti tai tietämättään eivät tee eroa väärän ja oikean uskon välillä haluten mustamaalata niitäkin uskovia ihmisiä, jotka uskovat Raamatullisesti ja oikein Jumalaan ja Herraan Jeesukseen. Tällä tavoin he valheellisesti vääristävät asioita kuten Knoxnews artikkeli vääristi asioiden todellisen tilanteen. Uskonnollisuus on Raamatun opetuksen mukaan jumalattomuutta, joten jumalattomat ihmiset ja uskonnolliset ihmiset kuuluvat samaan sarjaan, sillä tavalla että kummatkaan eivät usko ainoaan ja oikeaan Jumalaan, eli Raamatun Jumalaan.

Oikeassa Raamatullisessa uskossa olevat ihmiset tekevät kaikkein vähiten rikoksia, koska terve ja oikea usko Herraan Jeesukseen on sellaista missä ihminen pyrkii elämään Jumalan tahdon mukaan vältellen synnin tekemistä. Knoxnewsin artikkeli oli osoitus joko tahallisesta provokaatiosta tai sitten tietämättömyydestä, jonka tähden artikkelin kirjoittaja ei ymmärrä uskonnon (uskonnollisuuden) ja todellisen Raamatun uskon eroa, sillä ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Raamatun opetuksen mukaan uskonnollinen ihminen on jumalaton, joka elää valheessa ilman yhteyttä todelliseen Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Tässäkin valossa on päivän selvää, että uskonnollinen ihminen jumalattomuuden tilassa synnin orjana syyllistyy monenlaisiin rikoksiin sekä seksisynteihin. Linkki: Vääristynyt kristinusko

Tällaisten tutkimusten tarkoituksena on nostattaa negatiivisia tuntemuksia erikoisesti Raamattuun uskovia ihmisiä kohtaan. Tällainen negatiivisuus tulee toimimaan polttoaineena maailmanlaajuiselle vainolle, jonka kohteeksi Herran Jeesuksen opetuslapset joutuvat ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Negatiivisuuden polttoaineena toimii valheellinen asioiden vääristely, josta esimerkkinä on Knoxnewsin artikkeli.

Ateistiset maat

Laaja tutkimus, joka perustuu ISSP:n (Kansainvälinen yhteiskunnallinen tutkimus ohjelma) ja GESIS:n (Leipzigin yhteiskunnallisen tieteen laitos) tuloksiin toi esille, että Ruotsi on eräs maailman ateistisimmista maista.  Tutkimuksen mukaan myös Tšekki oli erittäin ateistinen maa. Tutkimuksessa kysyttäviä asioita olivat mm. seuraavat kysymykset, joita tutkimukseen osallistuneet vastasivat; En usko Jumalaan, en ole koskaan uskonut Jumalaan, olen aina uskonut Jumalaan. Tulokset ovat vuodelta 2008.

Eri maiden avioero tilastoissa Ruotsi on ihan kärkipäässä samoin myös Tšekin maa on  aivan kärkipään tuntumassa. NationalMaster.comin tilastojen mukaan (vuodelta 2000) Ruotsissa tapahtui avioeroja toiseksi eniten maailmassa ja Tšekissä kolmanneksi eniten, kun laskettiin kuinka monta avioeroa tapahtuu joka sadan avioparin kohdalla. Ruotsin lukemat olivat 53,9 avioeroa sadasta avioliitosta ja Tšekin lukemat 53,7 avioeroa sadasta avioliitosta. Saman vuoden avioero tilastoissa Suomen lukemat olivat 53,2 sadasta avioliitosta. Tilaston mukaan Suomessa oli neljänneksi eniten avioeroja.

Edellä olevien tilastojen valossa ateistisen maailmankuvan (ei usko Jumalaan) omaavien ihmisten parissa näyttää tapahtuvan kaikkein eniten avioeroja. Edellä käsitelty Knoxnewsin artikkeli oli provokaatio ja tarkoitushakuisesti vääristetty, jonka aikomus oli korottaa ateismia.

Nationmaster.comin raiskaustilastoissa vuonna 2009 Ruotsissa oli neljänneksi eniten raiskauksia. Ranskassa tapahtui kaikkein eniten raiskauksia ja Saksassa toiseksi eniten. Ranska ja Saksa olivat IPPS:n tutkimuksen aivan kärkipäässä maista, joista ihmiset eivät uskoneet Jumalaan. Näiden tilastojen valossa ateistisen maailmankuvan omaavat ihmiset tekevät valtaosan raiskaustapauksista.

Näistä tilastoista tulee selkeästi esille kuinka ateistisen maailmankuvan omaavista ihmisistä iso osa elää moraalittomasti. Moraalittomuus ei ole osoitus älykkyydestä, vaan negatiivisten arvojen mukaisesta elämänasenteesta.

Ruotsin kansalaisista vuonna 2012 noin 67 prosenttia oli Ruotsin luterilaisen kirkon jäseniä, joista n. 2 prosenttia osallistui säännöllisesti kirkon jumalanpalveluksiin. Ruotsi oli tutkimusten mukaan eräs maailman ateistisin maa siitäkin huolimatta, että lähes 70 prosenttia ruotsalaisista kuuluivat kirkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa Ruotsin luterilaisen kirkon jäsenistä ei usko Jumalaan. Kaiken edellä olevan tiedon valossa valtaosa Ruotsin luterilaisen kirkon jäsenistä ovat jumalattomia. Jo pelkästään Ruotsin murheelliset avioero- ja raiskaustilastot kertovat sen tosiasian, että jumalattomat (ateistit) ovat kaikkein moraalittomampia ihmisiä. Tässä tulee esille myös se kuinka uskonnolliseen instituution kuuluminen ei tarkoita sitä, että sen jäsenet uskovat Jumalaan tai Raamattuun, vaan suurin osa osa heistä on julkijumalattomia ja ateisteja. Tarkoitukseni ei ole lyödä ateisteja, vaan tuoda esille faktat, jotka ovat tilastojen takana.

On päivänselvää, että Raamatun Jumalaan (usko Herraan Jeesukseen) uskovat ihmiset elävät korkean moraalin mukaista elämää. Tässä kohden on syytä ottaa esille eräs tärkeä asia, joka vääristää tosiasioita. Pedofilia on iljettävä haureuden synti sekä miekkalähetys on vastoin Raamatun sanan Uuden Liiton järjestyksen mukaista opetusta. Katolisen kirkon pedofilia skandaalit ja sen historiassa toteuttama verinen miekkalähetys eivät edusta Raamatullista uskoa, vaan perkeleellistä synnin olemusta ja pahan mätää hedelmää. Katolinen kirkko ei edusta Raamatun uskoa eikä Jumalan seurakuntaa, vaan on sen irvikuva ja valheellinen jäljitelmä.

Monet sanovat kristinuskon tappaneen miljoonia ihmisiä. Väite on väärä, sillä Rooman katolinen kirkko on tappanut miljoonia ihmisiä. Todellisuudessa jumalattomat ihmiset uskovan valeasussa suorittivat nämä kauhistuttavat verityöt. Uskonnon nimissä tehdyt asiat eivät tarkoita samaa asiaa kuin Raamatullinen usko. Tästä selkeä osoitus ja esimerkki on Rooman katolisen kirkon paha ja mätä hedelmä. Todellinen kristinusko ja katolisen kirkon usko on kaksi eri asiaa.

Katolisen kirkon uskonnolliset ja teologiset  opetukset ovat vastoin Raamatun sanan totuutta (Marian ja Paavin asema, messu-uhri, kiirastuli, aneoppi, vesikasteen pelastus jne.), samoin katolisen kirkon verityöt sekä seksuaaliset rikokset ovat osoitus siitä että katolisen kirkon harjoittama uskonnollisuus on jumalattomuutta, koska kirkko elää ja opettaa Raamatun vastaisesti. Itse asiassa uskonto ja uskonnollisuus edustavat jumalattomuutta, sillä Raamatun opetuksen mukaan Jumalaan uskomisessa Herran Jeesuksen kautta on kyse uskosta, ei uskonnosta tai uskonnollisuudesta, koska Raamatun opetuksen mukaan kaikkien kansojen jumalat (uskonnot) ovat epäjumalanpalvelusta, eli ne ovat syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan. Tämä tosiasian valossa uskonnon edustajat tulisi luokitella jumalattomiksi. Tässäkin valossa nähtynä jumalattomat (uskonnolliset ihmiset, ateistit ja kaikki ihmiset, jotka eivät usko Herraan Jeesukseen) tekevät eniten rikoksia sekä elävät kaikkein enimmässä määrin moraalittomasti.

Kritiikki kristinuskoa kohtaan, joka annetaan katolisen kirkon tekojen tähden on mennyt väärään osoitteeseen, koska katolisuus ei edusta Raamatun todellista uskoa, eikä alkuperäistä kristinuskoa, eli uskoa Herraan Jeesukseen. Silloin kun kritiikin kohde on väärä, niin sellaisella kritiikillä ei ole mitään arvoa. Jos olet arvostellut ja kritisoinut kristinuskoa katolisen kirkon veritöiden ja muiden pahuuden tekojen tähden, niin olet haukkunut väärää puuta.

Uskonnollinen viisaus

Zuckermanin johdolla tehty tutkimus ei ole luotettava ja rehellinen sen todistavat monet seikat, joista eräs on juutalaisen kansan poikkeuksellinen älykkyys. Juutalaisen kansan elämän iso ja suuri vaikuttaja on aina ollut kautta historian usko Jumalaan ja Raamattuun.

Aškenasijuutalaiset ovat todella menestyneitä tieteen saralla. 1900-luvun puolen välin jälkeen noin 30 prosenttia Nobel-palkinnoista on myönnetty juutalaistaustaisille, lähinnä aškenasijuutalaisille tutkijoille. Aškenasijuutalaiset menestyvät poikkeuksellisen hyvin myös älykkyystesteissä. Myös muiden juutalaisryhmien keskuudessa on havaittu keskimääräisesti erittäin korkeata älykkyyttä.

Tämä tosiasia romuttaa tutkimuksen, joka väittää ateistien olevan älykkäämpiä kuin uskonnolliset ihmiset. Eräs asia on hyvä tuoda esille uskonnosta. Raamattu ei opeta uskontoa, vaan kehottaa karttamaan uskontoja ja sen sijasta uskomaan Raamatun Jumalaan. Usko Raamatun Jumalaan ja uskonto (uskonnollisuus) ovat kaksi täysin eri asiaa.

Kun asia nähdään tässä valossa, niin kiistattomasti sekä todistetusti Raamatun Jumalaan ja Häneen sanaansa uskominen vaikuttaa ja kasvattaa ihmisessä viisautta ja älykkyyttä. Juutalaisen kansan usko perustuu Raamatun VT:n ilmoitukseen ja heidän älykkyytensä on kiistattomasti tutkittu ja tunnustettu. Juutalaiset ovat hyötyneet suuresti uskosta Raamatun Jumalaan, jonka ansiosta he ovat erittäin älykkäitä ihmisiä. Lisähuomautuksena tuon esille sen, että kun ihminen uskoo myös UT:n ilmoituksen, eli koko Jumalan sanan pelastushistorian opetuksen, niin se varmasti lisää ihmisen viisautta ja älykkyyttä, sillä Raamatun opetuksen mukaan usko Raamatun Jumalaan on ainoa lähde todellisen viisauden lähteelle.

Usko Raamatun Jumalaan Jeesuksen kautta vaikuttaa ihmisessä sen että hän on uskollinen aviopuolisolleen rakastaen puolisoaan; eikä todellinen Raamattuun uskova ihminen harrasta haureellisia ja synnillisiä irtosuhteita; todellinen Raamattuun uskova ihminen ei elä juoppoudessa; todellinen Raamattuun uskova ihminen ei elä kateudessa ja katkeruudessa jne. Todellinen Raamattuun uskova ihminen osaa elää käytännön elämässä viisaasti ja älykkäästi, koska Jumalan armosta uskon kautta Jeesuksen hän on päässyt maistamaan ja vahvistumaan todellisesta viisaudesta, Jumalan viisaudesta. Tässä valossa asia nähtynä on ilmiselvää, että todellista viisautta voi saavuttaa vain uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Ateismi mittaa ihmistä älynsä mukaan, sillä ateismi mittaa ihmiset ateismin arvojen mukaisesti. Ateismi saa aikaan raja-aitoja ihmisten välille, jossa ihmisen arvo mitataan sen mukaan kuinka hyvin hän onnistuu uskomaan ateismin arvoja ja opetuksia. Raamattu opettaa, että ihmisen arvo ei riipu hänen älykkyydestään, sillä Jumala rakastaa ihmistä, koska Jumala on rakkaudessaan luonut ihmisen. Ihminen on arvokas ja tärkeä Jumalalle luomistyön perusteella. Ateismin ja Raamatun Jumalan arvostus on ihmistä kohtaan erilainen. Ateismista huokuu kylmä ja kova oikeassa olemisen tarve, mutta uskosta Raamatun Jumalaan huokuu arvostus ja rakkaus ihmistä kohtaan vaikka hän olisi eri mieltä asioista kuin uskova ihminen joka uskoo Raamatun sanaan.

Ateismi on uskontoa ja uskonnollisuutta

Zuckerman tutkimus on ristiriitainen sekä ironinen, sillä ateismi perustuu uskomiseen ja uskon kautta he valitsevat ateismin. Ateismin perustuksen evoluutioteorian sanotaan olevan tieteellisesti todistettu, mutta tosiasiassa sitä ei ole kyetty eikä kyetä täysin aukottomasti todistamaan totuudeksi. Ateismin perustus on oletusten ja arvioiden varassa ei aukottomien ja kiistattomien todisteiden varassa. Tästä syystä ateismissa on kyse uskomuksesta, jonka ihminen valitsee uskoessaan ja pitäessään ateistisen maailmankuvan olevan parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi usko Raamatun Jumalaan. Ateismia voi verrata uskontoon ja ateistit ovat evoluutio uskovia, eli uskonnollisia ihmisiä.

Tätä tosiasiaa ja taustaa vasten Zuckermanin tutkimus oli ironinen ja ristiriitainen sekä epäluotettava, jonka tarkoituksena oli korottaa ateismia. Tutkimus epäonnistui ja paljasti tutkijoiden oman tyhmyyden. En käyttänyt tyhmyys sanaa siinä mielessä, että haluaisin panetella ja mustamaalata heitä, vaan siinä merkityksessä, että tutkimus ei osunut maaliin, vaan epäonnistui täydellisesti. Ateisti, uskonnollinen ihminen tai Herraan Jeesukseen uskova ihminen voi olla luonnollisen ihmisen mukaan fiksu, mutta todellinen viisaus tulee vain Raamatun Jumalalta.

Ateismin usko perustuu siihen, että maailmankaikkeus, maapallo ja sen monimuotoinen elämä on syntynyt sattumalta, itseohjautuvasti ilman älyä. Jokainen ymmärtää että noin 3 miljardin kirjainkoodiparin DNA rakenne ei ole voinut syntyä sattumalta tai itseohjautuvasti. DNA:n 3 miljoonaa kirjainkoodiparia sisältää kaiken tiedon kuinka ihminen rakentuu ja kuinka ihmisen jäsenet ja ruumiinosat toimivat jne. DNA:n valtaisa informaatio todistaa sen, että ihminen ja elämä maan päällä ei ole syntynyt sattumalta, vaan sen takana on ollut huippuälykäs Luoja Jumala (Raamatun Jumala).

Ateismin perustukset lepäävät hyvin hataralla ja hauraalla perustuksella. Itse asiassa ateismin edustama "viisaus" maailman ja elämän synnystä todistaa sen kuinka ateismi edustaa uskomusjärjestelmää, joka perustuu tietoon, joka ei voi pitää mitenkään paikkaansa. Ateismin viisaus edustaa ylpeätä viisautta, joka seisoo perustuksilla, joka on rakennettu valheen varaan.

Usko Raamatun Jumalaan on Jumalan lahja, joka puuttuu ateistilta, siksi hän ei kykene ymmärtämään Raamatun totuutta, eikä näe sitä mikä on todellista viisautta.

Raamatun sanan mukaan Jumalan viisaus on ainoata todellista viisautta:

1 Kor 1:
18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
19 Onhan kirjoitettu: "Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi".
20 Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi?
21 Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,
22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,
24 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
25 Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.
26 Sillä katsokaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista,
27 vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,
28 ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on,
29 ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.
30 Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,
31 että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra".

 

Linkkisuositus:
Uskon ja uskonnon eroavaisuudet
Petri Paavola 13.8.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
verkkouutiset.fi
iltasanomat.fi
independent.co.uk/news
knoxnews.com/news
yle.fi/uutiset/6346462
evl.fi/EVLUutiset
seurakuntalainen.fi/uutiset
divorces-per-100-marriages
norc.org
rap-crime-rapes

 

 

 

eXTReMe Tracker