Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Amerikka hyväksyi homoliitot


Yhdysvaltain korkeus oikeus hyväksyi 26.6.2015 samaa sukupuolta olevien avioliitot koko maassa. Presidentti Barack Obama twiittasi heti oikeuden päätöksen jälkeen sanoen: "Tämä oli suuri päivä marssilla kohti tasa-arvoa. Homo- ja lesbopareilla on nyt oikeus mennä naimisiin, kuten kaikilla muillakin. Rakkaus voittaa". Valkoisen talon logo muutettiin Twitterissä sateenkaaren väreihin.

Amerikka ja rakkaus ei kuitenkaan voittanut, koska Raamatun Jumalan asettaman luonnonjärjestyksen mukaan vain mies ja nainen voivat solmia avioliiton. Koska elämme Jumalan luomassa ja hallinnoimassa maailmassa, niin Amerikan päätös tietää sitä, että sitä odottaa Jumalan tuomio. Jumala antaa aikaa parannuksen tekoon, mutta jos Amerikka ei nöyrry parannukseen, niin se kohtaa Jumalan tuomion.
 

Sisällys:

Homoliittojen puolustajat
Jumalan tuomio
Näkökulmia homoliittojen seurauksista
Loppusanat
 Homoliittojen puolustajat

Homoliittojen puolustajat ovat antaneet ylistäviä ja voitollisia lausuntoja homoliittojen laillistamisen tähden. Amerikkalainen tuomari Anthony Kennedy kirjoitti oikeuden enemmistön lausunnossa: "Samaa sukupuolta oleva parit hakevat avioliiton kautta samoja laillisia oikeuksia kuin heteroparit. Jos heiltä kiellettäisiin nämä oikeudet, se rajoittaisi heidän valinnanvapauttaan ja vähentäisi heidän ihmisarvoaan".

Koska avioliitto on tarkoitettu vain miestä ja naista varten, niin samaa sukupuolta olevien laillisia oikeuksia ja valinnanvapautta ei voida rajoittaa, eikä heidän ihmisarvo vähene, sillä ihmisarvoa ei voida mitata maallisten lakien ja asetusten kautta, vaan ainoastaan Jumalan asetuksella, joka sanoo rakasta Jumalaa kaikesta mielestäsi, sydämestäsi, voimastasi sekä sielustasi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.

Jumalan asetuksen mukaan avioliitto on vain miestä ja naista varten ja siksi se kuulu kenellekään muulle, eikä se ole Jumalan silmissä pätevä kuin ainoastaan miehen ja naisen välillä, jotka ovat avioituneet keskenään Jumalan tahdon mukaisesti. Koska rakastamme ensin Jumalaa koko sydämestämme, niin kunnioitamme Hänen päätöstään koskien avioliittoa. Rakastamme lähimmäistämme, niin kuin itseämme, joka tarkoittaa Jumalan tahdon mukaisten asioiden hyväksymistä sekä synnin hylkäämistä. Homoseksuaalisuus on syntiä Jumalan sanan mukaan ja siksi en voi Herran Jeesuksen opetuslapsena hyväksyä homoavioliittoja, vaikka yhteiskunnan laki sen hyväksyy. Raamatun opetuksen mukaan Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmistä.

Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee olla kuuliainen esivallalle, jos esivalta toteuttaa Jumalan tahtoa. Jos esivalta tukee lainsäädännön kautta syntiä, niin Herran Jeesuksen opetuslapsi ei ole velvoitettu noudattamaan syntiä tukevia lakeja, jotka ovat ihmisille vahingollisia.

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee rakastaa kaikkia ihmisiä lähimmäisinään. Minä rakastan homoseksuaaleja lähimmäisinäni, sillä hekin ovat arvokkaita ja tärkeitä ihmisiä. Lähimmäisen rakkauden kautta ei saa kuitenkaan tukea syntiä. Ihmisarvoa ja valinnanvapautta ei mitata synnin hyväksymisen kautta, vaan Jumalan luomistyön kautta. Tämän tähden homoavioliitto ei tuo kenellekään todellista valinnanvapautta ja ihmisarvoa, vaan "laillistaa" heidän suhteensa maallisen oikeuden mukaan, mutta se ei ole laillinen ja oikea Jumalan silmien edessä.

Barack Obama sanoi:  "Tämä oli suuri päivä marssilla kohti tasa-arvoa. Homo- ja lesbopareilla on nyt oikeus mennä naimisiin, kuten kaikilla muillakin. Rakkaus voittaa".

Todellisuudessa 26.6.2015 oli eräs Amerikan historian synkimmistä päivistä, koska homoliittojen laillistaminen koko maassa vetää Jumalan tuomion koko maan ylle. Rakkaus ei voittanut, vaan vääristynyt himo voitti vain yhden välierän, mutta ei tule voittamaan koko ottelua, koska Herra Jeesus tulemuksessaan tulee tuomitsemaan homouden sekä sen kannattajat kuin myös kaiken synnin.

Jumalan tuomio

Jos Amerikka ei tee parannusta ja peru päätöstään, niin Jumala tulee tuomitsemaan Amerikan. Ihmiset ovat kautta historian juhlineet vain vähän aikaa synnin tekojaan, mutta aina Jumala on tuominnut niin kansakunnat kuin yksilötkin synnin harjoittamisesta.

Sodoma sai tuomionsa, sillä hänen syntinsä olivat: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo, kurjia ja köyhiä ei autettu, he tekivät kauhistuksia Jumalan edessä. Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit harjoittivat haureutta eksyen luonnottomiin (homoseksuaalisuus) lihanhimoihin ja siksi ne Raamatun sanan mukaan varoittavana esimerkkinä, kärsivät iankaikkisen tulen rangaistusta. Amerikka ei ole oppinut Sodoman ja Gomorran varoittavasta esimerkistä ja siksi sitä tulee kohtaamaan Jumalan tuomio ellei se tee parannusta.

Raamatun Jumalan tuomion välineinä ovat olleet maanjäristykset, vihollinen valtaa maan, syntisten äkkikuolema tai muunlainen kuolema, sairastuminen, köyhtyminen, jne.

Jeremian kirjassa luvussa 52 kerrotaan kuinka Juudan kuningas Sidkia teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Sidkian yhdeksäntenä hallitusvuotena hyökkäsi Nebukadressar, Baabelin kuningas, koko sotajoukollaan Jerusalemin kimppuun ja kaupunkia piiritettiin kuningas Sidkian yhdenteentoista hallitusvuoteen asti. Babylonialaiset valtasivat Jerusalemin Sidkian yhdentenätoista hallitusvuotena sen neljännessä kuukaudessa (Tevet) ja yhdeksäntenä päivänä, kun nälänhätä ahdisti kaupunkia eikä kansalla ollut leipää. Kuningas Sidkia pakeni, mutta hänet otettiin kiinni, hänen silmänsä sokaistiin sekä hänet hänet vangittiin ja hän eli vankeudessa aina kuolinpäiväänsä asti.  Babylonialaiset polttivat Jerusalemin temppelin (kuningas Salomonin rakentama temppeli), kuninkaan linnan ja kaikki Jerusalemin talot sekä koko Jerusalemin muuri rikottiin.

Juudan kuningas teki syntiä Jumalaa vastaan ja hän sai myös kansan kapinoimaan Jumalaa vastaan. Jumalan tuomio kohtasi Sidkiaa sekä kapinallisia, jonka seurauksena Jerusalemin kaupunki koki täydellisen tuhon. Kuningas veti kansan mukaan Jumalan tuomioon, sillä koko Jerusalem koki tuhon. Jumalan tuomio on todellinen ja niin kuin Sidkian päivinä Jumala tuomitsi Sidkian ja kapinalliset, niin samoin Jumala on myös tuomitseva Amerikan ja homoliitoista vastuussa olevat henkilöt. Sitä en tiedä millainen tuomio tulee olemaan, mutta se on varmaa, että Jumala tuomitsee Amerikan ja suuri osa Amerikkaa tulee kärsimään tuomion myötä. Obama ja homoliitoista vastuussa olevat ihmiset tulevat kohtaamaan Jumalan tuomion, jos he eivät tee parannusta. Se tulee kuitenkin muistaa ettei Jumala tuomio kohtaa niitä amerikkalaisia, jotka pitävät kiinni Raamatun sanan totuudesta. Parannus on ainoa asia, joka voi kumota Jumalan tuomio ja ellei parannusta tapahdu, niin Jumala tulee tuomitsemaan Amerikan, joka on varoittava esimerkki kaikille muille kansoille, jotka aikovat seurata Amerikan päätöstä koskien homoliittoja.

Näkökulmia homoliittojen seurauksista

Amerikkalainen uskova Ken Ham (president of Answers in Genesis) sanoo mitä seurauksia tulee tapahtumaan homoliittojen sallimisen jälkeen:

Korkeimman oikeuden määräys suosia homoavioliittoja muuttaa perusteellisesti Amerikan kulttuurin, ja erikseen Jumalan ihmeestä - erikoinen Jumalan liikehdintä - tämä tulee olemaan pohjimmiltaan peruuttamaton tilanne. Minä todella uskon, että ymmärtääkseen sen mitä Amerikassa on nyt tapahtumassa, lue Roomalaiskirjeen luku 1. Se on kuva siitä mikä on menossa. Me tulemme näkemään lisääntyvää vainoa kristittyjä (uskovia) kohtaan. Me tulemme näkemään lisääntyvää vastavaikutusta kristinuskoa kohtaan. Me tulemme näkemään vapaan uskonnon harjoittamisen rajoittamista, uskonnon vapauden rajoittamista ja sananvapauden rajoittamista tässä maassa, koskien erityisesti kristinuskoa. Minä uskon että tulemme näkemään hallituksen käyvän vastustamaan kristittyjen seurakuntia, oppilaitoksia, instituutioita ja järjestöjä, jotka pitävät kiinni Raamatullisesta avioliitosta, niin kuin Jumala Raamatussa käskee meidän tekevän, menemme takaisin 1 Moosekseen kirjaan. Kuten Jeesus ilmoitti Matteuksen evankeliumissa:

Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’ ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." Matt 19:4-6

Ken Ham on arviossaan ihan oikeassa. Minä uskon, että sama tulee tapahtumaan Suomessa sen jälkeen kun Suomi virallisesti hyväksyy homoavioliitot ja säätää homoavioliitoilla lain voiman ja oikeuden. Uskovien (Herran Jeesuksen opetuslapset) vainot eivät ala varmasti ihan heti lain voimaan alkamisen jälkeen, mutta askel askeleelta lain hyväksymisen jälkeen uskovia tullaan vainoamaan sekä rajoittamaan uskon- ja sananvapautta sekä seurakuntien ja hengellisten järjestöjen toimintaa rajoitetaan. Viranomaiset tulevat hämmästymään niin Amerikassa kuin Suomessa sekä kaikkialla maailmassa sitä, että monet uskovat eivät anna periksi uskostaan Raamatun Jumalaan (Herraan Jeesukseen), vaan he ovat valmiita menemään vankilaan sekä jopa kuolemaan uskonsa tähden.

Kun vaino alkaa, niin seurakunta alkaa ainakin siinä vaiheessa järjestäytymään niin kuin alkuseurakunta, joka tarkoittaa maanalaisen seurakunnan aikaa, joka kokoontuu kodeissa, metsissä ja muissa paikoissa, johon ei lainkoura ylety. Todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi koskaan hyväksyä homoavioliittoja, koska ne ovat vastoin Jumalan tahtoa sekä syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan.

Loppusanat

Valkoisen talon logo muutettiin Twitterissä sateenkaaren väreihin juhlistamaan samaa sukupuolta olevien avioliittojen hyväksymistä. Gilbert Baker suunnitteli sateenkaarilipun homoliikkeen symboliksi. Bakerin mukaan sateenkaari on kaunis osa luontoa, sillä kaikki värit ja nekin värit joita et näe sopivat ihmisille, koska me olemme ne värit, seksuaalisuus on vanha asia sukupuolissa, roduissa ja sukupolvissa.

Sateenkaarilipun jokainen väri edustaa erilaista asiaa. Pinkki edustaa sukupuolta, punainen elämää, oranssi parantumista, keltainen auringonvaloa, vihreä luontoa, turkoosi taidetta, indigonsininen sopusointua, violetti ihmisen henkeä.

Homoliikkeen sateenkaarilipussa on kuusi väriä, mutta Jumalan luomassa sateenkaaressa on seitsemän väriä. Synti muuttaa ja vääristää sen minkä Jumala on luonut. Ihminen ei eheydy, eikä saavuta sopusointua synnin tekojen kautta, vaan ainoastaan silloin kun ihminen elää Jumalan tahdon mukaisesti. Jumala loi seksuaalisuuden harjoittamisen miehelle ja naiselle pysyvän parisuhteen (avioliitto) kautta, joka takaa ainoastaan ihmiselle tasapainon mitä tulee ihmisen seksuaalisuuteen. Rikkinäinen ei muutu eheäksi muuta kuin korjaamisen kautta, joka tarkoittaa sitä, että ainoa vapaus, sopusointua ja tasapaino voidaan saavuttaa vain Jumalan tahdon toteuttamisen kautta.

Jokaisella ihmisellä on vielä armon aikaa jäljellä. Raamatun opetuksen mukaan jokainen ihminen on vailla Jumalan kirkkautta ja pelastusta synnin orjuuden tähden. Synnin orjuus johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus kuoli ristillä vuodattaen verensä syntien anteeksiantamukseksi. Kun ihminen tekee parannuksen (katumus, mielenmuutos, ajatella toisin, eli Jumalan tahdon mukaisella tavalla) tunnustaen syntinsä Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen syntiensä sovittajana, niin ihminen saa syntinsä anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

Kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, niin Pyhä Henki hänen sydämessään antaa hänelle voiman hylätä syntejä sekä kyvyn kasvaa ja oppia elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Herran Jeesuksen veri johdattaa ihmisen todelliseen elämään, jossa jokainen ihminen elää oman sukupuolessaan Jumalan tahdon mukaisesti, sillä Jumalan sana ja Pyhä Henki parantavat ihmisen sydämen synnin haavat, jonka seurauksena ihminen saavuttaa tasapainon ja onnellisuuden sekä elää elämänsä onnellisena Jumalan lapsena auringon alla Jumalan luomassa maailmassa.
 

 

Petri Paavola 1.7.2015

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
hs.fi/ulkomaat/a1435290187266
foxnews.com/politics/2015/06/26
dailymail.co.uk/news/article-3140610
theweek.com/speedreads/563769

 

 

 

eXTReMe Tracker