Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Androgyyni (Androgyynisen käyttäytymisen tausta)


Ilmiö nimeltään androgyynisyys on lisääntynyt huomattavasti nykypäivänä. Mistä androgyynisyydessä on kyse? Mistä se johtuu? Mitkä seikat vaikuttavat sen taustalla? Tässä kirjoituksessa pyrin antamaan vastauksen edellä oleviin kysymyksiin.

Kirjoituksen tarkoitus ei ole provosoida tai kiihottaa ketään androgyynisiä henkilöitä tai muitakaan vastaan, vaan tutkia taustoja ja ilmiötä nimeltään androgyynisyys. Tutkimuksen kohteena ovat androgyynisyys nykyajassa, androgyynisyyden historialliset juuret sekä androgyynisyys Raamatun ilmoituksen valossa.

 

Sisällys:
Androgyyni (aner - gyne)
Androgyynisyyden taustat ja juuret
Babylonian ja gnostilaisuuden valhe
Motiivi androgyynisyyden takana
Raamatun Jumalan tarjoama vaihtoehto
 

Androgyyni (aner - gyne)

Androgyyni tulee kreikankielen sanoista aner (miespuolinen) ja gyne (naispuolinen). Androgyynin määritelmä on moninainen, sillä androgyyni voi tuntea ettei hän kuulu kumpaakaan sukupuoleen; hän voi kokea olevansa ns. "kolmas sukupuoli", jolloin hän voi eri tilanteissa olla mies tai nainen; yleisesti androgyyni on määritelty henkilöksi, jolla ei ole sukupuolta tai jonka sukupuoli on epämääräinen.

Androgyynin tuntemuksia

Jotkut androgyynit eivät koe kuuluvansa kumpaakaan sukupuoleen. Jotkut androgyynit voivat kokea olevansa yhtä aikaa miehiä ja naisia tai vaihdella sukupuoltansa tilanteen mukaan. Jotkut androgyynit ovat omaksuneet psykologisesti androgyyni sukupuolen, kun taas toiset voivat kyseenalaistaa sukupuolensa tai elää siinä sukupuolessa, jossa he ovat syntyneet.

Joskus androgyynejä kategorisoidaan transseksuaalisiksi ihmisiksi ja toisinaan heidät nähdään erilaisina kuin transseksuaalit. Jotkut androgyynit eivät pukeudu niin miesten- kuin naistenvaatteisiin, kun taas jotkut androgyynit voivat pukeutua tilanteen mukaan joko mieheksi tai naiseksi.

Androgyyni voi ilmaista itseään enemmin miehenä tai naisena riippuen päivästä tai mielialasta. Jotkut androgyynit voivat yhdistää maskuliinisen ja feminiinisen persoonallisuuden olemalla yhtä aikaa miehiä ja naisia.

Jotkut androgyynit hyväksyvät syntymäsukupuolensa, mutta jotkut haluavat vaihtaa syntymäsukupuolensa hormonien, leikkauksen tai jonkin muun keinon avulla. Kuitenkin yleisesti androgyynit hyväksyvät syntymäsukupuolensa sekä saattavat haaveilla vastakkaisen sukupuolen kehosta tai jostakin kehonosasta. Tämä haave voi olla joskus olla todella voimakasta ja johtaa epämiellyttäviin tuntemuksiin ja pahanolon kokemuksiin (dysforia) tai transseksuaalisiin tuntemuksiin. Jotkut androgyynit voivat päätyä transsukupuoliseen sukupuolen muutosprosessiin.

Androgyyninen käyttäytyminen on moninaista, mutta heidät voidaan kategorisoida seuraaviin ryhmiin: feminiiniandrogyyni jossa feminiinisyys on hallitseva piirre; maskuliiniandrogyyni jossa maskuliinisuus on hallitsevana piirteenä; neutraaliandrogyyni jossa on yhtä paljon niin feminiinisiä kuin maskuliinisia piirteitä.

Androgyynien seksuaalisuus on myös moninaista, sillä jotkut tykkäävät naisista, jotkut miehistä, jotkut ovat bi-seksuaaleja. Androgyyni, joka on syntynyt naiseksi ja pitää naisista, niin häntä voi kutsua lesboksi. Androgyyni, joka on syntynyt mieheksi ja pitää miehestä, niin häntä voi kutsua homoseksuaaliksi. Jotkut androgyynit ovat seksuaalisesti kiinnostuneita toisista androgyyneistä, joko samaa sukupuolta tai vastakkaista sukupuolta kohtaan.

Androgyynisyyden taustat ja juuret

Istar oli babylonialainen, assyrialainen ja sumerilainen hedelmällisyyden, sodan, rakkauden ja seksin jumalatar. Istaria on kuvattu androgyyniksi, jolla oli miehen parta ja joka oli iltatähtenä naisena ja aamutähtenä miehenä. 

Babylon. Muinaisessa Babyloniassa opetettiin jumalan olevan androgyyni (yhtä aikaa mies ja nainen) sekä että Adam luotiin ensiksi androgyyniksi (Adam-Kadmon). Jotkut juutalaiset kabbalistiset rabbit omaksuivat babylonialaisen opetuksen Adamista androgyyninä.

Babyloniasta oppi androgyynisyydestä levisi muualle ja esimerkiksi gnostilaisuus opetti, että Adam luotiin ensiksi valoruumiiksi, hengeksi, jossa häntä kutsuttiin niemllä Adam-Kadmon, taivaallinen Adam. Opin mukaan Adam-Kadmon ei ollut mies, vaan mies-nainen, androgyyni, joka ajan kuluessa viehättyi materiasta ja siten ruumiillistui lihaksi. Gnostilaisen opin mukaan Adam jumalallinen androgyyni ruumiillistuessaan jakautui kahdeksi sukupuoleksi tullen Adamiksi ja Eevaksi.

Gnostilaisuus. Gnostilaisen käsityksen mukaan jumala on androgyyni, koska hänen nimensä tarkoittaa äiti-jumalaa (El-Shaddai). Gnostilaisen käsityksen mukaan jumala on sekä mies ja nainen ja kun jumala loi ihmisen, niin hän antoi heille omat piirteensä, eli miehen ja naisen piirteet.

Gnostilaisen käsityksen mukaan Adam-Kadmon - Adam-Eeva oli henkisessä androgyynisessä tilassa, jolla ei ollut verta suonissaan, vaan jumalallista valoa. Gnostilaisen opin mukaan Adamin muuttuessa materiaksi, niin jumalallinen valo jähmettyi hänen suonissaan muuttuen vereksi, jolloin hänestä katosi jumalallinen loisto ja kunnia.

Gnostilaisuudessa oli myös erilaisia variaatioita androgyynisyydestä. Barbelo oli gnostilaisen opetuksen mukaan jumalatar, joka loi Sophia jumalattaren. Sophia jumalatar oli gnostilaisen teologian mukaan neitseellinen jumaluus, joka synnytti Jahve jumalan, josta tuli heprealaisten (Israel) jumala.

Gnostilainen käsitys ajatteli, että Barbelo oli maailmankaikkeuden korkein jumaluus, joka loi kaikki muut alemmat jumaluudet, jotka sitten loivat maailman. Tämän uskomuksen mukaan alempi jumala loi maailman. Barbelon sanottiin olevan maailmankaikkeuden kohtu, josta kaikki muu on saanut alkunsa. Barbelon sanottiin olevan voima luomisen takana, joka edustaa hedelmällisyyttä ja syntymistä. Barbelon sanottiin olevan androgyyni (kolmas sukupuoli), joka on äiti ja isä, koska hän paritteli itsensä kanssa. Barbelon sanottiin myös parittelevan niiden kanssa, jotka rakastavat häntä ja Barbelon kautta kaikki pysyy voimassa. Barbelon sanottiin olevan kohtu, joka antaa kaikille muodon, joka myös synnytti valon, joka loisteliaasti loistaa.

New-Age. Muun muassa New-Age piireissä on opetusta, että veri on jähmettynyttä valoa, joka oli seurausta Adamin lankeemuksesta (muuttui materiaksi hyljäten jumalallisuuden) ja että ihmisen veren täytyy tulla puhtaaksi valoksi, jos ihminen haluaa palata entiseen androgyyniseen jumalalliseen olotilaan.

Okkultisti Helena Blavatsky opetti jumalan olleen androgyyni sekä että Adam-Kadmon oli androgyyni.

Vapaamuurarius. Vapaamuurariudessa palvotaan Baphomet jumalaa, joka on androgyyni, jossa yhdistyy mies ja nainen.  Baphometilla on naisen rinnat ja miehen sukupuolielin, joka on kuvattu erektiossa. Baphometin peniksen ympärille on kietoutunut kaksi käärmettä.

Babylonian ja gnostilaisuuden valhe

Kun tutkimme Raamatun ilmoitusta Jumalasta ja ihmisen luomisesta, niin saamme selvyyden siitä, että androgyynisyys liittyy sielunvihollisen eksytykseen, joka alkoi muinaisessa Babyloniassa ja huipentuu lopunajan yhteiskunnassa juuri ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta.

1 Moos 17:1 Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias (El-Shaddai); vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.

Hepreankielen sana shad tarkoittaa naisen, miehen ja eläimen rintaa. Tästä ovat monet tehneet johtopäätöksen, että Raamatun Jumala olisi androgyyni. Itse asiassa Shaddai sana tulee hepreankielen sanasta shadad, jonka kuvaannollinen merkitys on voimakas. Shaddai sana tulee sanasta shadad, ei sanasta shad. Täten äiti Jumala käsite yhdistettynä Raamatun Jumalaan, jolla on naisen rinnat on valheellinen väite. Raamattu ei opeta Jumalan olevan mies tai nainen, vaan Henki. Raamatun Jumala ei ole androgyyni, sillä Jumala ei ole ihminen, ei ihmispersoona, vaan aina olemassa ollut Iankaikkinen Henki.

Babylonian ja gnostilaisuuden jumalakäsitys sekä vääristely Raamatun Jumalasta johtuu siitä, koska sielunvihollinen haluaa eksyttää ihmisen uskomaan olevansa jumala. Tämän valheen mukaan ihmisestä voisi tulla jumala androgyynisyyden kautta. Jumala ei luonut ihmistä jumalaksi, vaan ihmiseksi, joka eläisi Jumalan tahdon mukaisesti.

Raamatun todistuksen mukaan Jumala on Kaikkivaltias (El-Shaddai) Luoja Jumala, ei androgyyni.

1 Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

1 Moos 5:1 ¶ Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi.

Gal 5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Jotkut opettavat Jumalan olevan androgyyni, koska Hän loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi tekeminen ei tarkoittanut sitä, että Jumala teki ihmisestä "näköispatsaan" Jumalasta, vaan että Jumala teki ihmisestä Jumalan kuvan ja kaltaisen fyysisellä ruumilla varustettuna, jossa elämän henki teki hänet eläväksi, että hän ajatuksin, sanoin ja teoin toimisi Jumalan tahdon mukaisesti, eli kuten Jumala toimii ja tekee. Jumalan kuvan kaltaisuus ei siis ollut näköispatsas Jumalasta (ihmisen keho ei ollut Jumalan kuva), vaan sydämen ja ajatusmaailman tila, jossa ihminen elää Jumalan tahtoa noudattaen. Täten androgyyni viittaukset Raamatun Jumalaa kohtaan voidaan hylätä epäraamatullisena ja vääränä opetuksena.

1 Moos 2:7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Jumalan sanan totuuden mukaan Adam luotiin maan tomusta. Adam ei ole ollut olemassa missään muodossa ennen luomista. Täten Babylonian ja gnostilaisuuden valhe Adamista jumalallisena androgyynisenä olentona ennen lihaksi tulemista on harha- ja väärä opetus.

Motiivi androgyynisyyden takana

Androgyynisyys ei ole nykypäivän tuote ja keksintö, sillä jo ihmiskunnan historian alkupäivinä muinaisessa Babyloniassa vaikutti androgyynisyys, josta se on kautta historian levittäytynyt muualle maailmaan.

Kuka keksi androgyynisyyden? Babyloniassa sielunvihollinen keksi ja kehitti androgyynisyyden sitä varten, että hän sitä kautta koittaa eksyttää ihmisen luulemaan Jumalan olevan androgyyni ja että androgyynisyyden kautta ihmisestä voi tulla jumalallinen sekä jumala.

Uskon ettei kaikki nykypäivän androgyynit ymmärrä eikä tavoittele jumaluutta androgyynisyyden kautta. Tosiasia on kuitenkin, että androgyynisyyden syntymisen alkuhistoriaan kuului oppi ja opetus ihmisen jumalaksi (jumalalliseksi) muuttuminen androgyynisyyden kautta.

Täten on päivänselvää, että myös tämän päivän androgyynisyyden takana vaikuttaa sama motiivi ja oppi, jota kaikki androgyynitkään eivät vielä tiedosta. Raamatun Jumalan vastustajan sielunvihollisen päämäärä on alusta alkaen ollut eksyttää ihminen pois pelastuksesta ja totuudesta. Tämän eksytyksen eräs osatekijä on valhe ihmisen muuttumisesta jumalaksi (jumalalliseksi) androgyynisyyden kautta. Lopunaikana androgyynisyys liitetään jumaluuteen.

Raamatun Jumalan vastustaja sielunvihollinen vihaa Jumalan totuutta ja Jumalan luomia ihmisiä, siksi hän haluaa tuhota heidät kaikella tavalla sekä vääristää miehisyyden ja naiseuden. Siksi sielunvihollinen haluaa tuhota Jumalan tahdon mukaisen seksuaalisuuden sekä maskuliinisen ja feminiinisen identiteetin.

2 Tess 2:4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

Raamatun opetuksen mukaan lopunajassa vaikuttaa antikristilliset voimat, jonka kautta ihmisestä koitetaan tehdä jumala.

Voimme jo nyt tässä ajassa nähdä antikristillisen hengen vaikutuksen ja pyrkimyksen tehdä ihmisestä jumala.

Wiccalaisuudessa monet riitit johdattavat androgyyniseen ajattelutapaan. Pyrkimys on omaksua ja omistaa yhtä aikaa maskuliinisia ja feminiinisiä piirteitä.

Hindulaisuudessa Shiva jumaluus on androgyyni. Hindulaisuuden opettama joogan henkisen kasvun tien kautta joogaaja pyrkii hallitsemaan ida-kanavaa (feminiinisyys) ja pingala-kanavaa (maskuliinisuus), jonka jälkeen hän saa yhteyden sushuma kanavaan, eli korkeudesta tulevaan henkeen.

Joogan henkinen kasvu johtaa ihmisen androgyyniseen kokemukseen, jolloin hän saa yhteyden henkeen. Joogan henki on sielunvihollisen henki, joka eksyttää ihmistä pois pelastuksesta ja totuudesta. Joogan henkisen kasvun tiehen kuuluu yhdistyminen jumalallisen maailman hengen (sielunvihollinen) kanssa. Tällä henkisen kasvun tiellä pyritään myös androgyyniseen kokemukseen. Joogassa on sama elementti kuin muinaisesta Babyloniasta lähteneestä androgyyni eksytyksestä, eli androgyynisyyden kautta tavoitellaan jumaluutta ja jumalallisuutta.

Eksytys. Androgyynisen taustalla on eksytys, jossa ihmistä eksytetään tulemaan jumalalliseksi ja jumalaksi androgyynisyyden kautta.

Androgyynisyyteen kuuluu myös erilaisia variaatioita, joita ihmiset eivät tunnista, vaikka ne ovat selvästi androgyynisyyttä. Ihmiset eivät pidä tiettyjä asioita androgyynisinä, vaikka niistä tulee selkeästi esille androgyyninen käyttäytyminen.

Androgyynisyydestä johtuvia ilmiöitä on muun muassa drag-viihde. Dragartistin tarkoitus on järkyttää ja ironisoida sukupuolirooleja. Keskeisenä drag elementtinä on vastakkaisen sukupuolen hahmon esittäminen sekä sukupuolirajan ylittäminen. Drag on aikaisemmin liitetty homo- ja lesbokulttuureihin, koska suuri osa dragartisteista oli aluksi homomiehiä ja lesboja. Drag-viihteen androgyynisyys tulee selkeästi esille dragartistien käyttämisessä ja pukeutumisessa, jossa pyrkivät käyttäytymään vastakkaisen sukupuolen tavoin, jota korostetaan pukeutumalla vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin ja miehet meikkaavat kuten naiset. Drag-viihde ei ole vain vaaratonta viidettä vaan androgyynisyyden valeasuun pukeutunutta androgyynisyyttä, jota sielunvihollinen ruokkii ihmisten mielissä drag-viihteen kautta.

Transsukupuolisuudessa ihminen kokee olevansa vastakkaista sukupuolta kuin mihin hän syntynyt. Transsukupuolisuus edustaa myös androgyynisuutta, sillä transsukupuolinen ihminen pyrkii olemaan vastakkaista sukupuolta kuin mihin hän on syntynyt. Koska naisesta ei voi oikeasti tehdä miestä, eikä miehestä naista, niin transsukupuolisen henkilön identiteetti sekoittuu niin maskuliiniseen kuin feminiiniseen identiteettiin. Transsukupuolisessa käyttäytymisessä on selkeitä androgyynisyyden tuntomerkkejä. Transsukupuolisuudessa ihminen eksyy omasta identiteetistään ja pyrkii elämään väärän sukupuoli identiteetin mukaan.

Bi-seksuaalisuudessa on myös selkeät androgyynisyyden tuntomerkit, koska siinä ihminen pyrkii elämään yhtä aikaa vastakkaisen sekä oman sukupuolen edustajan kanssa seksisuhteessa. Bi-seksuaalisen henkilön terve seksuaalinen identiteetti on rikkoutunut ja sekoittunut väärään seksuaaliseen suuntautumiseen.

Transvetismi on myös androgyynisyyden ilmaisumuoto. Transvestismia sanotaan myös ristiinpukeutumiseksi, koska transvetisti kokee mieltymystä ja halua pukeutua vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin. Transvetistimiehet saattavat myös meikata naisten tavoin. Transvetisti haluaa irrottautua välillä omasta sukupuolestaan pukeutumalla ja laittautumalla vastakkaisen sukupuolen hahmoon. Transvetismi täyttää selkeästi androgyynisyyden tunnusmerkit.

Intersukupuolisuus on erittäin harvinaista. Jos joku ihminen syntyy geenimutaation tai sukupuolikromosomien poikkeavuuden takia hermafrodiitiksi, jossa hänellä ei miehen tai naisen sukupuolta, niin se ei ole hänen syynsä, eikä hän ole siitä vastuussa kenellekään.

Kun mies syntyy mieheksi omaten miehen sukupuolielimet, niin hän on silloin mies. Jos hän siitä huolimatta kokee olevansa androgyyni tai nainen miehen vartalossa, niin silloin on kyseessä häiriötila, jossa hän ei tunnista omaa luonnollista sukupuolista identiteettiänsä. On todella ikävää ja surullista, että viranomaiset tukevat ihmisiä kokemaan androgyynisiä ja transsukupuolisia tuntemuksia, vaikka heitä tulisi ohjata ja opastaa hyväksymään biologinen sukupuolensa.

Lopun aikana jotkut naiset haluavat itselleen miehen lihaksikkaan vartalon, mutta he haluavat olla muuten naisia, ja tällä tavalla he haluavat sekoittaa naisen ja miehen keskenään omassa itsessään. Tämäkin on kapinaa Raamatun Jumalaa vastaan. Naisten kuntoileminen ja itsestään huolta pitäminen ei tietenkään ole syntiä, sillä on hyvää ja suositeltavaa pitää itsestään ja omasta kunnostaan hyvää huolta. Tämä asia on silloin syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan kun nainen alkaa muokkaamaan kehostaan miehen lihaksikasta vartaloa. Naiseuteen kuuluu naisellinen vartalo, ja naisen vartalon ei tulisi olla miesmäinen, vaan naisellinen. Kun nainen muokkaa itselleen miesmäisiä lihaksia, niin on kyse androgyynisyydestä, sillä siinä halutaan sekoittaa keskenään feminiinisyys ja maskuliinisuus.

Lopun aikana ihmisten sukupuoliset rajat vääristyvät, jonka seurauksena jotkut ihmiset ajautuvat androgyyniseen käyttäytymiseen kuten transseksuaaleiksi ja transvestiiteiksi. Kuten aikoinaan Barbelo jumalattaren sanottiin olevan äiti ja isä (nainen ja mies), niin myös lopunaikana ihmisillä hämärtyy sukupuolisuuden rajat.

Kuten Barbelo harjoitti kaikkien kanssa seksiä, jotka häntä rakastivat, niin myös tässä lopun ajassa ihmiset harjoittavat seksiä keskenään välillä heteroseksiä, välillä bi-seksiä sekä välillä homo- ja lesboseksiä. Sama valheen henki, joka eksytti gnostilaisia eksyttää myös lopun ajan ihmisiä. Sama valheen henki vaikuttaa tämän päivän vääristyneessä seksuaalisuudessa, jossa ei ole enää mitään rajoja, vaan seksiä harjoitetaan kenen kanssa tahansa.

Samoin myös ihmisen oma identiteetti on hukassa, jonka seurauksena monien ihmisten geneettinen sukupuolisuus on hukassa, jonka tähden jotkut miehet haluavat olla naisia ja jotkut naiset haluavat olla miehiä. Samoin myös sukupuolen väliset rajat koitetaan hävittää, jonka kautta jotkut ihmiset koittavat sekoittaa miehen ja naisen sukupuolet keskenään. Jumala on luonut miehen mieheksi ja naisen naiseksi, ja lopun ajan syntinen ihmiskunta elää täydessä ja avoimessa kapinassa Jumalaa vastaan, joka tulee ilmi muun muassa androgyynisyyden korostamisella.

Androgyynisyys on eksytys, joka johdattaa sinut eroon omasta todellisesta sukupuolisesta identiteetistäsi. On päivänselvää, että kun et elä oman sukupuolesi identiteetin mukaisesti, niin ajaudut lopulta ongelmiin ja vaikeuksiin itsesi kanssa. Alussa kaikki voi näyttää hienolta, mutta lopulta joudut kohtaamaan valheidentiteetin mukanaan tuomat ongelmat.

Nykyisessä yhteiskunnassa monin tavoin korostuu androgyynisyyden tukeminen, jossa koitetaan häivyttää miehisyyden ja naiseuden eroja. Raamatun Jumala loi miehen ja naisen sekä heidän välilleen tietyt eroavaisuudet. Niin miesten kuin naisten tulee kunnioittaa ja arvostaa toisiaan, mutta sukupuolen eroja ja eroavaisuuksia ei ihmisellä ole lupa muuttaa. Tässä suhteessa nykyajan ihmiset ovat avoimessa kapinassa Jumalaa vastaan ja androgyynisyyden salakavala vaikutus näkyy yhä selvemmin yhteiskunnissa.

Ilm 17:
4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.
5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

Ilmestyskirjan suurella Babylonilla on kaksoismerkitys, sillä tarkoittaa lopunajan syntistä kaupunkia sekä Babylonian uskonnon henkeä, oppia ja tapoja.

Ilm 17:5 jakeessa suuri Babylon tarkoittaa muinaisen Babylonin henkeä, oppia ja tapoja. Tämä käy ilmi sanoista maan porttojen ja kauhistusten äiti. Portto sanalla on myös kaksoismerkitys, joka tarkoittaa seksuaalista syntiä (huoraaminen) sekä hengellistä haureutta (epäjumalanpalvelemista). Tässä kohdassa on kyse hengellisestä haureudesta, jonka kautta harjoitetaan muinaisen Babylonian uskonnon oppeja ja tapoja riivaajahenkien johdattamana.

Ilm 17:5 kauhistuksien äiti paljastaa sen, että on kyse muinaisen Babylonian uskonnosta, joka oli ensimmäinen uskonto maan päällä ja oli nimenomaan äiti-uskonto, jossa palvottiin taivaan kuningatarta ja jumalattaria. Jakeen äiti käsite kytkettynä maan porttojen tyttäriin tarkoittaa sitä, että Babylonian uskonto on kaikkien uskontojen äiti, josta muut uskonnot ovat saaneet vaikutteita.

Tämä tarkoittaa sitä, että lopunaikana ihmiskunnassa vaikuttaa muinaisen Babylonian uskonnon oppeja ja tapoja. Babyloniassa oli opetusta muun muassa androgyynisyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että lopunaikana sielunvihollinen vaikuttaa ihmisten mielissä androgyynisyyttä, siksi androgyynisyyden ilmiö on nykyään niin vahvasti esillä.

Androgyynisyyden kautta sielunvihollinen haluaa tuhota Jumalan luomistyön, eli miesten miehisyyden ja naisten naisellisuuden ja sekoittaa ne keskenään. On sanomatta selvää, että synnin kapinassa Jumalaa vastaan ihminen on se joka tulee kärsimään siitä tavalla tai toisella.

Lopunajan ihmiskunta elää suuressa kapinassa Raamatun Jumalaa vastaan. Tässä kapinassa ihmiset hyväksyvät muinaisen Babylonian pakanalliset opetukset, uskomukset ja tavat (mm. androgyynisyys). Samoin he hyväksyvät gnostilaisuuden vaikutukset kuten esim. androgyynisyys. Androgyynisyys ei ole nykyajan keksintö, vaan valhe ja eksytys, jonka kautta sielunvihollinen eksyttää miehiä ja naisia hylkimään omaa luonnollista sukupuolista identiteettiänsä. Androgyynisyyden nousu ilmiöksi yhteiskunnissa on ikivanha eksytys.

2 Tim 3:
1 ¶ Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.

Jumalan Henki puhui apostoli Paavalin kautta siitä millaisia lopunajan (viimeisten päivien) ihmiset ovat. Kun tutkimme 2 Tim 3:1-5 Raamatun kohdan, niin saamme selville sen, että itse asiassa Raamattukin puhuu androgyynisyydestä lopunajan synnin kapinana Jumalaa vastaan.

2 Tim3:2 jakeessa itserakkaita on kreikaksi philautos, joka tarkoittaa itsensä rakastamista ja itsekkyyttä. Raamattu mainitsee itsekkyyden vallassa olevan itserakkauden ensimmäisenä lopunajan synneistä. Lopunajan ihmiset ovat itsekkyyden ja itserakkauden vallassa. Itserakkauden synti vääristää ihmisen ajatukset ja teot. Millä tavalla lopunajan ihmisten ajatukset ja teot vääristyvät?

2 Tim3:3 jakeessa rakkaudettomia on kreikaksi astorgos, joka tarkoittaa olla vailla luonnollista rakkautta, tunnetta, hellyyttä, ominaisuutta. Raamatun sanan mukaan jotkut lopunajan ihmiset ovat vailla luonnollista rakkautta, tunnetta, hellyyttä ja ominaisuutta.

Tämä tarkoittaa sitä, että synti on vääristynyt heidän sydämensä niin, että jotkut lopunajan ihmiset eivät kykene luonnolliseen heteroseksuaaliseen rakkauteen, vaan elävät homoudessa, lesboudessa tai bi-seksuaaleina. Jotkut lopunajan ihmiset ovat myös vailla luonnollisia tunteita ja ominaisuuksia suhteessa itseensä. Tästä syystä he ajautuvat androgyynisiin sekä transsukupuolisiin tuntemuksiin.

Raamatun sana todistaa, että lopunaikana on ihmisiä, jotka eivät tunnista omaa identiteettiänsä, eivät tunnista omia luonnollisia sukupuolisia ominaisuuksiaan. Raamattu myös tuo esille, että jotkut lopunajan ihmiset eivät tunnista luonnollisia tunteitaan. Silloin kun ihminen mieli on synnin sekoittama, niin hän voi ajautua androgyynisiin sekä transsukupuolisiin tuntemuksiin. Raamatun sanan mukaan ne ovat syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan, jota esiintyy lopunaikana.

2 Tim3:3 jakeessa oleva hillittömiä sana on kreikaksi akrates, joka tarkoittaa voimattomuutta ja itsehillinnän puuttumista. Kun synti vääristää ihmisen mieltä, niin hänellä ei ole itsehillintää eikä voimaa vastustaa luonnottomuutta ja siksi hän joutuu antautuu luonnottomuuksien valtaan. Tämä korostuu erikoisesti lopunaikana Raamatun profeetallisen sanan mukaan.

2 Tim3:4 jakeessa oleva hekuma sana on alkutekstissä philedonos, joka tarkoittaa sellaista joka rakastaa nautintoja. Philedonos sana tulee sanoista philos ja hedone. Hêdonê sanan alkuperäinen merkitys tarkoitti sellaista, joka miellyttää makuaistia. Pikku hiljaa sanan hêdonê merkitys laajeni tarkoittamaan kaikkea sellaista, johon liittyi nautintoja sekä kaikkea sitä mikä miellytti aisteja. Hellenistisellä ajalla kreikkalaiset viisauden opettajat antoivat hêdonê sanalle sellaisia merkityksiä kuin aistinautinto, sukupuolinen nautinto sekä myös hillitön intohimo. Paavalin kirjeessä Timoteukselle sanalla philedonos on juuri sellainen merkitys mikä kuvaa sukupuolista nautintoa ja hillitöntä intohimoa (seksiin). Paavali käyttää sanaa philedonos kuvaamaan seksihimon syntejä, joiden vallassa lopun ajan ihmiset ovat.

Paavalin toisesta Timoteuskirjeen luvusta 3 tulee esille se kuinka 2000 vuotta sitten Raamatun profeetallinen sana ennalta tiesi sen että jotkut lopunajan ihmisestä ovat vailla luonnollista seksuaalista yhteyttä ajautuen homoseksuaalisuuteen; kuinka jotkut ovat vailla luonnollista tunne-elämää sekä vailla oman itsensä tuntemista, joka johtaa androgyyniseen käyttäytymiseen sekä transsukupuolisuuteen.

Pakanauskonnot ja androgyynisyys. Muinaisen Babylonin ja gnostilaisuuden androgyyni-kultti oli sielunvihollisen eksytystä. Sama pimeyden henkivalta vaikuttaa nykyään samaa androgyyni eksytystä mutta vain eri paketissa. New-Age liikkeet, joogan henkinen tie sekä vapaamuurarit opettavat androgyynisyyttä.

Joogan henkisen kasvun tie perustuu hindulaiseen opetukseen. Jooga henkisen kasvun opetukseen kuuluu oppi ida-kanavasta (feminiinisyys) sekä pingala-kanava (maskuliinisuus) jotka yhdistyvät joogaajassa, jonka jälkeen pyritään saamaan yhteys universumin henkeen, joka on todellisuudessa sielunvihollinen (riivaajaghenget). Joogan henkisen kasvun tie opettaa androgyynisyyttä, koska siinä pyritään yhdistämään feminiinisyys ja maskuliinisuus. Wiccalaisuuteen kuuluu myös pyrkimys saavuttaa yhtä aikaa maskuliinisia ja feminiinisiä piirteitä.

On kiistatta selvää, että androgyynisyys vaikuttaa nykyään monella tavalla ja monesti ikään kuin huomaamattomasti. Tämän salakavalan huomaamattomuuden kautta ihmisiä valmistetaan pikkuhiljaa avoimesti hyväksymään androgyynisyys ja tavoittelemaan sitä. Muinaisen pakanauskonnon androgyyni eksytys on tunkeutunut lopunajan ihmisten mieliin ja tajuntaan ja yhä useammat eksyvät hyväksymään sen omaan elämäänsä.

Mies ja nainen. Jumalan luomistyö.

1 Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Jumala loi miehen ja naisen erilaiseksi. Erilaiset sukupuolet erottavat miehet ja naiset toisistaan. Jumala tarkoitti miehen olevan mies ja naisen nainen.

Jumalan luomistyössä miehillä on miehisiä ominaisuuksia sekä naisilla naisellisia ominaisuuksia. Miestä ei ole luotu naiselliseksi, eikä naista miehiseksi. Sukupuolirooleilla on suuri merkitys, sillä kumpikaan sukupuoli ei tule yksinään toimeen, vaan molemmat tarvitsevat toisiaan. Jumalan luomistyössä miehen ja naisen välillä näkyy terve riippuvuussuhde, jossa molemmat sukupuolet ovat toisistaan riippuvaisia.

Miehet tarvitsevat elämässään naisia ja naisten naisellista tukea ja apua sekä naiset tarvitsevat elämässään miehiä ja miehistä tukea ja apua. Silloin kun mies ja nainen toimivat ja elävät omissa sukupuolirooleissaan Jumalan tahdon mukaisesti toisiaan kunnioittaen, niin miesten ja naisten keskinäinen suhde ja elämä toimii kaikkein parhaiten.

Kun Jumalan luomat ja asettamat sukupuoliroolit rikotaan esim. androgyynisyyden kautta, niin silloin tulee ongelmia, jolloin terve ja Jumalan tahdon mukainen terve riippuvuussuhde miehen ja naisen välillä rikkoutuu.

1 Moos 2:18 Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva".

Sopiva apu on hepreaksi azar, joka tarkoittaa apua, auttajaa, tukijaa, auttaa, tulla autetuksi. Kun Jumala teki miehelle kumppanin naisen, niin naisen tehtävänä oli auttaa miestä, tukea miestä. Miehen tuli vastaanottaa naisen apu ja tuki. Naisella on siten erittäin tärkeä tehtävä, sillä nainen ei ole vain miehelle sopiva apu, vaan sopiva auttaja ja tukija, jota mies tarvitsee.

Kun Raamattua tutkii kokonaisvaltaisesti laajemmin, niin huomaamme, että Jumala luodessaan naisen tarkoitti myös sitä, että miehen tulee auttaa naista, tukea naista. Naisen tulee vastaanottaa miehen apu ja tuki. Miehellä on myös erittäin tärkeä tehtävä, sillä mies ei ole vain naiselle sopiva apu, vaan sopiva auttaja ja tukija, jota nainen tarvitsee.

Avioliitossa miehen ja naisen terve riippuvuussuhde tulee kauniilla tavalla esille, silloin kun mies ja nainen elävät Jumalan tahdon mukaisesti toisiaan kunnioittaen ja rakastaen.

Androgyynisyyden kautta rikotaan Jumalan luomat ja asettamat sukupuolirajat, jolloin ihmisestä tulee itseriittoinen ja itsekäs, joka haluaa itselleen, niin miehen kuin naisen ominaisuudet. Jumala on kuitenkin luomisessa rajannut miehisyyden miehille ja naiseuden naisille ja kun tämä raja rikotaan, niin silloin on kyseessä synti ja kapina Jumalaa vastaan.

5 Moos 22:5 Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.

Yllä olevassa jakeessa ei ole kyse pelkästään, että mies ei saisi pukeutua naisten vaatteisiin, vaan että miehen tulee pysyä miehenä, eikä hän saa tavoitella naisellisuutta, koska hän on mies, eikä nainen. Sama koskee myös naisia, että naisen ei tulisi tavoitella miehisyyttä, koska hän on nainen, eikä mies. Täten on myös selvää, että naisten vaatteet eivät sovi miehille (esim. rintaliivit).

Raamatussa on selkeä opetus sukupuolirajoista, joita ei saisi rikkoa. Otan tähän muutaman selkeän esimerkin, joka tuo esille sen kuinka ikävästi tapahtuu, jos toimitaan sitä vastaan miksi on luotu sekä tarkoitettu.

Jos veneellä koittaa soutaa maantiellä, niin siitä tulee ongelmia, koska vene on suunniteltu vesille, ei maantielle. Jos autoa koittaa ajaa järvellä tai merellä, niin siitä tulee ongelmia, koska auto on suunniteltu ajettavaksi tiellä, ei vesillä. Samoin jos nainen koittaa olla mies tai mies koittaa olla nainen, niin siitä ongelmia, koska nainen on tarkoitettu naiseksi, ei mieheksi ja mies on tarkoitettu mieheksi, ei naiseksi. Synnin kapina haluaa rikkoa Jumalan asettamat sukupuoliroolit.

Raamatun Jumalan tarjoama vaihtoehto

Raamatun sana totuus tulee ilmi yhä selvemmin, kun ihmiskunta ajautuu koko ajan enemmän ja enemmän kapinaan Jumalaa vastaan. Raamatun sanan profetiat täyttyvät kovaa vauhtia silmiemme edessä, silti monien ihmisten sydämissä on kapina ja epäusko Raamatun Jumalaa kohtaan. Jumalan rakkaus on suurenmoinen, sillä Hän kutsuu kaikkia ihmisiä kaikkialla tunnustamaan syntinsä,  tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen.

Sinua ei voi kukaan ihminen käännyttää uskomaan Raamatun Jumalaan, vaan saat vapaaehtoisesti valita haluatko uskoa Häneen vai et. Herra Jumala tarjoaa sinulle pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Vaihtoehtona on iankaikkinen elämä Jumalan kanssa tai ikuisuus kadotuksessa. Herra Jumala rakastaa sinua ja haluaisi pelastaa sinut. Sinä päätät mitä teet ainoalla ja ainutkertaisella elämälläsi.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Apt 16:31 Niin he sanoivat: "Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi".


Petri Paavola 15.2 2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
aakkl.helsinki.fi
jyu.fi/economics/naisjohtajuus
gender.wikia.com

sacred-texts.com
infobarrel.com
watch.pair.com

 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker