Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Avioerot yhteiskunnan hyvinvoinnin vihollinen

Avioerojen negatiivisista vaikutuksista puhutaan nyky-yhteiskunnassa liian vähän. Aihe on todella tärkeä ja on syytä kiinnittää huomioita muutamiin seikkoihin, kun on kyse avioerosta.

Avioerolapsen traumat

Nykyisin lähes joka toinen avioliitto päättyy eroon. Tämän seurauksena joka vuosi n. 30 000 lasta joutuu kokemaan vanhempien avioeron. Lapsi joutuu muuttamaan erille toisesta vanhemmastaan. Useassa tapauksessa lapsi saa uuden isä- tai äitipuolen. Joissakin tapauksissa lapselle jää vain yksi huoltaja. Monessa tapauksessa lapsella on oikeus tavata ja asua molempien biologisten vanhempiensa luona. 

Monet avioerot ovat turhia ja tarpeettomia, johtuen vanhempien itsekkyydestä, kasvamattomuudesta, ylpeydestä, halusta alistaa toista jne. Jos olet eroamassa, niin ajattele lapsesi parasta, älä johdata häntä negatiivisen kierteen tielle. Jos rakastat lastasi, niin älä eroa, vaan pyri voittamaan avioliitossasi olevat ongelmat.

Tutkimusten mukaan lapsena koettu omien vanhempien avioero vaikuttaa negatiivisesti lapsen itsetuntoon, aiheuttaa masennusta, ahdistusta sekä itsesyytöksiä. Avioerolasten keskuudessa on yleistä psyykkisten sairauksien puhkeaminen, jossakin vaiheessa elämää. Tämä johtuu menetetystä turvallisuuden tunteesta, jota lapsi koki isän ja äidin ollessa yhdessä. Hyljätyksi tulemisen tunne johdattaa monet avioerolapset vakavaan masennukseen, ahdistukseen sekä psyykkisiin sairauksiin.

Avioerojen myötä aiheutetaan suurta henkistä tuskaa avioerolapsille sekä hylätylle ja jätetylle aviopuolisolle. Suuri osa avioerolapsista elää elämäänsä kantaen tuskaa sydämessään, joka vaikuttaa häneen vielä aikuisiälläkin. Hänen elämänsä ja parisuhteensa saattavat epäonnistua lapsuudessa koetun avioeron tähden.

Jos olet tilanteessa, jossa olet ajatellut avioeroa, niin harkitse sitä vielä uudestaan lastesi takia. Älä tuhoa lapsesi elämää.

On avioeroja, jotka johtuvat perheväkivallasta. Väkivalta tuhoaa lapsen elämän sekä sen aviopuolison elämän, joka on väkivallan teon kohteena, myös itse väkivallan tekijä tuhoaa itseään. Tällaisessa tapauksessa paras ratkaisu on turvata väkivallan uhreille väkivallaton elämä.

Avioerojen taloudellinen vaikutus

Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen on ihmetellyt miksi avioerojen taloudellisista vaikutuksista on keskusteltu liian vähän. Hänen mukaansa avioerot ovat todella yleisiä, joiden taloudelliset vaikutukset ovat todella suuria. Pankin tekemän tutkimuksen mukaan avioerot laskevat perheiden elintasoa, ehkä jopa työttömyyttä enemmän. Ilmiö on laaja-alainen, sillä noin joka toinen avioliitto päättyy nykyään eroon.

Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan lapsiperheistä vain hieman yli kolmannes arvioi pystyvänsä jäämään vanhaan asuntoonsa, kun toinen vanhemmista lähtee omille teilleen. Sen sijaan kolme neljäsosaa vastaajista kertoi voivansa pitää asunnon työttömäksi joutuessaankin. Avioeron jälkeen hyvin usein yhteenlasketut asumiskustannukset kasvavat.

Yhden vanhemman perheiden liiton toiminnanjohtaja Heljä Sairisalon mukaan noin neljäsosa yksinhuoltajista joutuu hakemaan toimeentulotukea.

Avioerot kuormittavat yhteiskunnan taloutta. Tutkimusten valossa tämä on ihan selvää. Kun nykyään kaikessa koitetaan säästää sekä yritetään elvyttää taloutta, niin tärkeää olisi tuoda esille, että avioliittojen hajoaminen edesauttaa talouskurimusta. Avioliittojen onnistuminen sekä avioparien sitoutuminen ja yhdessä pysyminen antaa oman panoksensa yhteiskunnan talouden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Raamatun näkemys

Matt 19:
4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’
5 ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Avioliitto on Jumalan säätämä liitto miehen ja naisen välille, joka takaa onnellisen elämän perustan isälle, äidille ja lapsille, kun vanhemmat rakastavat toisiaan ja lapsiaan. Kun tämä yhteiskunnan perusyksikkö on kunnossa ja toimii hyvin, niin se estää lasten ja vanhempien henkistä pahoinvointia sekä edistää yhteiskunnan taloutta ja hyvinvointia.

Jumala rakastaa todella paljon ihmisiä, siksi Hän asetti pysyvän parisuhteen ja perheen onnellisten ihmissuhteiden perustaksi, jonka kautta tasapainoiset ja onnelliset lapset aikuistuessaan voivat rakentaa uuden onnellisen perheen.

Kun ihminen elää synnissä ja rikkoo Jumalaa ja Hänen asetuksiaan vastaan, niin hän tuhoaa oman ja lähimmäisten sisäisen maailman sekä murentaa yhteiskunnan talouden perustuksia. Avioerot aiheuttavat tuhoa ihmisten sydämissä sekä lisäävät talouden taakkaa.

Jumalan tahto on että avioliitto olisi elinikäinen sitoutuminen aviopuolisojen kesken. Avioero ei ole Jumalan tahto. Raamatun mukaan jos aviopuoliso tekee huorin puolisoaan vastaan, niin silloin viattomalla osapuolella on oikeus avioeroon sekä uudelleen avioitumiseen. Viattomalla osapuolella on myös mahdollisuus anteeksiantamuksen kautta jatkaa avioliittoa. Huorintehneen tulee ymmärtää että avioliiton jatkuminen voi tapahtua vain, että hän pysyy rikkomuksensa jälkeen puolisolleen uskollisena. Anteeksiantamuksessa on ihmeellinen voima, sillä se on muuttava voima, joka tekee uutta ja parempaa. Jumalan anteeksiantamus on voima muutokseen. Jumalan anteeksiantamus voi myös vapauttaa sinut avioeron tuomasta syyllisyydestä.

Väkivalta tilanteissa väkivallantekijän tulee hakeutua hoitoon saamaan apua, väkivallan loppumiseksi. Jos väkivalta jatkuu avioliitossa, niin silloin väkivallan uhrin tulee muuttaa pois väkivallantekijän luota.

Herra Jeesus haluaa pelastaa sinut. Kun tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja saat syntisi anteeksi. Herra Jeesus kykenee auttamaan sinua ja pelastamaan avioliittosi. Herra Jeesus kykenee auttamaan myös sinua, joka harjoitat väkivaltaa avioliitossa. Anna pelastaa itsesi ja Herra Jeesus muuttaa sinut ja poistaa väkivallan sydämestäsi, antaen tilalle rakkauden ja rauhan. Jos olet avioerolapsi ja sydämelläsi on tuskaa ja ahdistusta, niin muista Jumala rakastaa sinua. Anna pelastaa itsesi, sillä Herra Jeesus kykenee eheyttämään rikkinäisen sydämesi, antaen sydämeesi rakkauden, rauhan ja turvallisuuden tunteen.


Linkkisuositus:
kotipetripaavola/avioliittolapsetPetri Paavola 8.11.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
http://www.hs.fi/talous/

 

 

 

eXTReMe Tracker