Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttavassa maailmassa kaikki osat


Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttuvassa maailmassa osa 8

Avioerot ja rikkinäiset parisuhteet

Saulus-Lähetys järjesti Helsingissä Tieteiden talolla debatin 28.8.2018, jossa vastakkain olivat kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Debatin aiheena oli avioliittoinstituutio, avioerot ja seksuaalisuus sekä niiden lapsivaikutukset. Tilaisuuden lopussa paikalla ollut yleisö sai esittää kysymyksiä. Olin tilaisuudessa paikan päällä, istuen tarkkaavaisesti eturivissä. Tilaisuus oli todella pitkä, sillä se kesti hiukan yli 2 tuntia ja siinä ajassa väittelijät ehtivät esittää monenlaisia ajatuksia, jonka lisäksi monet hyvät yleisökysymykset toivat lisäulottuvuutta ajatusten virtaan illan keskustelussa. Mieleeni nousi monenlaisia näkökulmia keskusteltavana olleen aiheen tiimoilta, joka innoitti minua kirjoittamaan asiasta.

Tuomas Kurttila sanoi kuinka tutkimukset osoittavat, että kahden samaa sukupuolta olevan parisuhteessa elävän lapsen hyvinvointi on yhtäläinen niiden lasten kanssa, jotka elävät eri sukupuolta olevien kahden aikuisen liitossa. Kurttilan mukaan ei tulisi keskustella siitä mikä on oikea liitto avioliitossa, vaan keskittyä siihen, että miten tuetaan parisuhteita, joita meillä on ja jotka ovat avioliittoja. Kurttila sanoi ettei tämän kahden eri sukupuolen avioliitto ole ollut meidän yhteiskunnassa kaikessa suhteessa onnistunut, sillä avioerojen määrä on suuri ja kun miesten ja naisten avioliittoja katsotaan, niin hän ei pitäisi sitä ideaalina. Kurttilan mielestä miesten ja naisten avioliitot ovat tuottaneet surkeaa jälkeä ja kuinka avioerojen määrien takia ideaaleista pitäisi tulla arjen tasolle.

Kurttila on väärässä suunnassa kun hän lyttää miesten ja naisten väliset avioliitot lisääntyvien avioerojen määrien takia. Nykyinen avioerojen määrien lisääntyminen miesten ja naisten avioliitoissa johtuu yleisen moraalin laskemisen takia ja sen tähden kun yhteiskunta on irtautumassa Raamatun kristinuskon moraaliarvoista. Lisääntyvät avioero luvut miesten ja naisten välisissä avioliitoissa ei johdu siitä, että miesten ja naisten väliset avioliitot olisivat huonoja, vaan siitä että yhteiskunta luopuu Raamatun kristinuskon arvoista, jotka ovat olleet menneinä aikoina suomalaisen yhteiskunnan vahva tukijalka ja perusta.

Timothy J. Daileyn tutkimuksen (Center for Marriage and Family Studies) mukaan homoseksuaalien parisuhteen kesto, säädyttömyys ja lukuisat seksisuhteet, omistautuminen parisuhteeseen, terveysriskit ja parisuhdeväkivalta ovat radikaalisti erilaisia kuin heterosuhteissa. Dailey toi esille kuinka arvostettu Harvardin yliopiston sosiologisti Pitirim Sorokin analyysin mukaan useiden tuhansien vuosien aikana useilla mantereilla erilaiset yhteiskunnat, jotka ovat määritelleet avioliiton seksuaalisuuden perinteisesti miehen ja naisen välille ovat yhteiskuntina jääneet eloon. Sorokin on tuonut esille kuinka homoavioliitot määrittelevät uudelleen radikaalisti avioliiton sekä sen lisäksi homoavioliittojen salliminen tulee määrittelemään uudelleen koko seksuaalisen käyttäytymisen. Sorokin on sanonut kuinka homoavioliitto luo lapselle epävakaan kasvuympäristön. Sorokin on tuonut esille kuinka homoavioliittojen salliminen johtaa siihen, että niitä jotka näkevät homoavioliitot epävakaiksi kasvuympäristöksi lapselle aletaan tulevaisuudessa vainoamaan lain suojan turvin.

Vuosina 2003/2004 Gay/Lesbian Consumer Online Census tekemän tutkimuksen mukaan (mukana 7862 homoseksuaalia) homosuhteista vain 15 prosenttia kesti 12 vuotta tai kauemmin ja 5 prosenttia homosuhteista kesti yli 20 vuotta.

Chicagon yliopiston sosiologi Edward Laumann on tuonut esille kuinka tyypillisen kaupunkilaishomon parisuhde kestää lyhyen aikaa, usein alle puoli vuotta. Hollanissa tehdyn tutkimuksen mukaan homosuhteen vakiokesto on puolitoista vuotta. M. Pollak on tehnyt tutkimuksen miesten välisestä homoseksuaalisuudesta länsimaissa. Pollakin mukaan vain muutamat homosuhteet kestivät yli kaksi vuotta sekä että monet homoseksuaalit sanoivat olleensa lyhyissä suhteissa satojen miesten kanssa. M. Saghir ja E. Robins tekivät tutkimuksen miesten ja naisten homoseksuaalisuudesta, jonka mukaan miesparien keskimääräisen suhteen kesto on noin kaksi tai kolme vuotta.

Kun tutkimme ja vertaamme homoseksuaalien ja heteroparien harrastamia syrjähyppyjä ja parisuhteen ulkopuolisia seksikumppaneita, niin huomaamme niiden välillä selkeän eron.

884 heteromiehen ja 1288 heteronaisen kohdalla tehty tutkimus toi esille 77% miehistä ja 88% naisista olivat pysyneet aviopuolisoilleen uskollisina koko avioliittonsa ajan. (Michael W. Wiederman, "Extramarital Sex: Prevalence and Correlates in a National Survey," Journal of Sex Research 34 (1997): 170.)

1997 tehdyn tutkimuksen mukaan Amerikassa 75% heteromiehillä ja 85% heteronaisilla ei ole ollut avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita. (E. O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago:University of Chicago Press, 1994 ): 216.)

Tutkimukset osoittavat, että mieshomoseksuaaleilla on satoja seksikumppaneita koko elämänsä aikana. Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan homomiehillä on keskimäärin kahdeksan homosuhdetta per vuosi.

Bellin ja Weinbergin tutkimuksen mukaan 43%:lla valkoihoisella homomiehellä oli yli 500 seksikumppania ja 28%:lla oli yli tuhat seksikumppania. (A. P. Bell and M. S. Weinberg, Homosexualities: A Study of Diversity Among Men and Women (New York: Simon and Schuster, 1978), pp. 308, 309; See also A. P. Bell, M. S. Weinberg, and S. K. Hammersmith, Sexual Preference (Bloomington: Indiana University Press, 1981)

Homoseksuaalisessa parisuhteessa elävien kesken sitoutuminen kumppaniin eroaa radikaalisti heteroseksuaalisessa suhteessa olevien kesken.

Kanadalaisen tutkimuksen mukaan 25 prosenttia homomiehistä, jotka olivat olleet homosuhteessa yhden vuoden ajan harrastivat samaan irtosuhteita. Barry Adamsin mukaan homokulttuuri sallii homoparien etsivän erilaisia seksisuhteita, joissa voi toteuttaa himojaan. (Ryan Lee, "Gay Couples Likely to Try Non-monogamy, Study Shows," Washington Blade (August 22, 2003): 18)

Monet homoparit elävät parisuhteessa, joka sallii heille kolmesta viiteen parisuhteen ulkopuolista seksikumppania per vuosi. (David H. Demo, et al., editors, Handbook of Family Diversity (New York:Oxford University Press, 2000): 73)

Homoseksuaalien keskuudessa sitoutumattomuus ja parisuhteen ulkopuoliset suhteet ovat paljon yleisimpiä kuin heteroiden keskuudessa. Tilastot ja todellisuus osoittavat edellä olevien asioiden olevan totta. Kyse ei ole kenenkään lyömisestä, hylkimisestä tai rasismista, vaan tosiasioista. Tuomas Kurttila on todellakin väärässä suunnassa nostaessaan homoparien kestävyyden ja moraalin samalle tasolle miesten ja naisten avioliittojen kanssa.website statistics
eXTReMe Tracker