Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttavassa maailmassa kaikki osat


Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttuvassa maailmassa osa 1

Saulus-Lähetys järjesti Helsingissä Tieteiden talolla debatin 28.8.2018, jossa vastakkain olivat kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Debatin aiheena oli avioliittoinstituutio, avioerot ja seksuaalisuus sekä niiden lapsivaikutukset. Tilaisuuden lopussa paikalla ollut yleisö sai esittää kysymyksiä. Olin tilaisuudessa paikan päällä, istuen tarkkaavaisesti eturivissä. Tilaisuus oli todella pitkä, sillä se kesti hiukan yli 2 tuntia ja siinä ajassa väittelijät ehtivät esittää monenlaisia ajatuksia, jonka lisäksi monet hyvät yleisökysymykset toivat lisäulottuvuutta ajatusten virtaan illan keskustelussa. Mieleeni nousi monenlaisia näkökulmia keskusteltavana olleen aiheen tiimoilta, joka innoitti minua kirjoittamaan asiasta.

Aihetta voisi lähestyä monesta erilaisesta näkökulmasta käsin ja jokaisella ihmisellä yleisön joukosta olisi varmaankin omanlaisensa lähestymistapa ja tulokulma siitä millaisia ajatuksia keskustelu herätti. Minä nostan esille sellaisia ajatuksia keskustelun tiimoilta, jotka koen tärkeiksi omasta arvomaailmastani käsin katsottuna. Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen arvomaailma, josta käsin hän katselee maailmaa ja pyrkii ymmärtämään maailmanmenoa sekä tuomaan esille ajatuksiaan siitä mikä on avioliitto, mitä vaikutuksia avioeroilla on, mitä seksuaalisuus on ja mitkä ovat edellä mainittujen asioiden lapsivaikutukset.

Olen itse syntynyt 1964, joten minulla on tietty side siihen maailmanaikaan, jolloin tiede yksimielisesti oli sitä mieltä, että esimerkiksi homoseksuaalisuus ei ole luonnollista seksuaalisuutta, eikä sen harjoittaminen ole hyväksi ihmiselle ja hänen terveydelleen. Ennen tieteelliset tutkimustulokset osoittivat homoseksuaalisuuden olevan ihmiselle monin tavoin haitallista. Nykyään tiedemaailmassa puhaltavat uudet tuulet, joihin tosin kaikki tieteen parissa työskentelevät eivät yhdy, mutta yhä useampi tieteentekijä sekä seksuaalikasvatuksen parissa työskentelevä on sitä mieltä, että homoseksuaalisuus on tasaveroinen seksuaalisuuden harjoittamisen muoto heteroseksuaalisuuden kanssa, joka ei olisi millään tavoin haitallista homoseksuaalille tai homoparien keskuudessa kasvaville lapsille ja nuorille. Monet uudet tutkimukset puoltavat homoseksuaalisuutta ja esittelevät sen osana ihmisen normaalia ja luonnollista seksuaalisuutta.

On esitetty, että aikaisemmat tutkimukset ja käsitykset ihmisen seksuaalisuudesta eivät päde enää, koska uusi tieto ja ymmärtämys ihmisyydestä ja seksuaalisuudesta on syrjäyttänyt vanhemmat ja aikaisemmat tutkimukset, joiden tieto ihmisyydestä ja seksuaalisuudesta perustui vanhentuneisiin käsityksiin. Olen eri mieltä edellä esitetyn kaltaisista ajatuksista ja mielipiteistä. Pyrin tuomaan esille kirjoituksessani kuinka käytännön todellisuus ja havainnot todistavat sen että aikaisemmat tieteelliset tutkimukset homoseksuaalisuuden sopimattomuudesta ihmiselle olivat oikeita ja päteviä tutkimuksia. Tässä kohden on hyvä tuoda esille, että homoseksuaali on yhtä arvokas ihminen kuin heteroseksuaali, mutta kaikki asiat eivät ole hyväksi ihmiselle, ei aina silloinkaan, vaikka ihminen itse näin luulisi. Korostan vielä sitä ettei pyrkimykseni ole osoittaa sitä kuka on huono tai hyvä ihminen, vaan osoittaa se mikä on hyväksi ihmiselle ja mikä on ihmiselle vahingollista. Kirjoituksesta tuli pitkä sen takia koska debatissa tuli esille monia asioita, jotka olisi hyvä käydä perusteellisesti läpi, että voimme nähdä ja ymmärtää mistä milloinkin on kyse, ja mikä todella on parasta lapselle ja nuorelle sekä milloin avioliitto voi hyvin, ja mikä on lapselle paras perhemuoto.

Tarkkaavaisesti kuunneltuani ja katseltuani väittelijöiden esille tuomia ajatuksia sekä heidän kehonkielensä kautta esille tulleita viestejä, niin totean, että Tuomas Kurttila ja Tapio Puolimatka olivat monista asioista samaa mieltä ja molemmilla oli hyviä ajatuksia aiheesta, mutta heidän näkemyksillään oli myös eroa kuin päivällä ja yöllä. Tuomas Kurttila ja Tapio Puolimatka keskustelivat toisiaan kunnioittavassa hengessä, vaikka he olivat monista asioista täysin eri mieltä. Debatissa Tapio Puolimatka edusti selkeästi sellaisia arvoja, jotka olisivat hyväksi avioliitoille ja lasten hyvinvoinnille. Tuomas Kurttila toi esille monissa kohdin sellaisia ajatuksia, jotka ovat vahingollisia avioliittoinstituutiolle ja lasten hyvinvoinnille. Valitessani puoleni Puolimatkan puolesta, niin se tarkoittaa sitä, että hänen esille tuomansa ajatukset ja niiden toteuttaminen käytännössä johtaisi laadukkaisiin avioliittoihin, joissa niin mies kuin vaimo ja lapset pääsivät kasvamaan ympäristössä, joka takaisi kestäviin ja luonnollisiin arvioihin perustuvan jatkuvuuden uusien sukupolvien astuessa aikuisuuteen. Asettuessani kannattamaan Puolimatkan ajatuksia, en asetu henkilökohtaisesti Tuomas Kurttilaa vastaan, joka on yhtä arvokas ihminen kuin kuka tahansa meistä ihmisistä, vaan kyse on erilaisesta arvomaailmasta koskien avioliittoa, ihmisen seksuaalisuutta ja lasten asemaa tässä muuttuvassa maailmassa.
website statistics

eXTReMe Tracker