Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttuvassa maailmassa

Saulus-Lähetys järjesti Helsingissä Tieteiden talolla debatin 28.8.2018, jossa vastakkain olivat kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Debatin aiheena oli avioliittoinstituutio, avioerot ja seksuaalisuus sekä niiden lapsivaikutukset. Tilaisuuden lopussa paikalla ollut yleisö sai esittää kysymyksiä. Olin tilaisuudessa paikan päällä, istuen tarkkaavaisesti eturivissä. Tilaisuus oli todella pitkä, sillä se kesti hiukan yli 2 tuntia ja siinä ajassa väittelijät ehtivät esittää monenlaisia ajatuksia, jonka lisäksi monet hyvät yleisökysymykset toivat lisäulottuvuutta ajatusten virtaan illan keskustelussa. Mieleeni nousi monenlaisia näkökulmia keskusteltavana olleen aiheen tiimoilta, joka innoitti minua kirjoittamaan asiasta.

Aihetta voisi lähestyä monesta erilaisesta näkökulmasta käsin ja jokaisella ihmisellä yleisön joukosta olisi varmaankin omanlaisensa lähestymistapa ja tulokulma siitä millaisia ajatuksia keskustelu herätti. Minä nostan esille sellaisia ajatuksia keskustelun tiimoilta, jotka koen tärkeiksi omasta arvomaailmastani käsin katsottuna. Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen arvomaailma, josta käsin hän katselee maailmaa ja pyrkii ymmärtämään maailmanmenoa sekä tuomaan esille ajatuksiaan siitä mikä on avioliitto, mitä vaikutuksia avioeroilla on, mitä seksuaalisuus on ja mitkä ovat edellä mainittujen asioiden lapsivaikutukset.

Olen itse syntynyt 1964, joten minulla on tietty side siihen maailmanaikaan, jolloin tiede yksimielisesti oli sitä mieltä, että esimerkiksi homoseksuaalisuus ei ole luonnollista seksuaalisuutta, eikä sen harjoittaminen ole hyväksi ihmiselle ja hänen terveydelleen. Ennen tieteelliset tutkimustulokset osoittivat homoseksuaalisuuden olevan ihmiselle monin tavoin haitallista. Nykyään tiedemaailmassa puhaltavat uudet tuulet, joihin tosin kaikki tieteen parissa työskentelevät eivät yhdy, mutta yhä useampi tieteentekijä sekä seksuaalikasvatuksen parissa työskentelevä on sitä mieltä, että homoseksuaalisuus on tasaveroinen seksuaalisuuden harjoittamisen muoto heteroseksuaalisuuden kanssa, joka ei olisi millään tavoin haitallista homoseksuaalille tai homoparien keskuudessa kasvaville lapsille ja nuorille. Monet uudet tutkimukset puoltavat homoseksuaalisuutta ja esittelevät sen osana ihmisen normaalia ja luonnollista seksuaalisuutta.

On esitetty, että aikaisemmat tutkimukset ja käsitykset ihmisen seksuaalisuudesta eivät päde enää, koska uusi tieto ja ymmärtämys ihmisyydestä ja seksuaalisuudesta on syrjäyttänyt vanhemmat ja aikaisemmat tutkimukset, joiden tieto ihmisyydestä ja seksuaalisuudesta perustui vanhentuneisiin käsityksiin. Olen eri mieltä edellä esitetyn kaltaisista ajatuksista ja mielipiteistä. Pyrin tuomaan esille kirjoituksessani kuinka käytännön todellisuus ja havainnot todistavat sen että aikaisemmat tieteelliset tutkimukset homoseksuaalisuuden sopimattomuudesta ihmiselle olivat oikeita ja päteviä tutkimuksia. Tässä kohden on hyvä tuoda esille, että homoseksuaali on yhtä arvokas ihminen kuin heteroseksuaali, mutta kaikki asiat eivät ole hyväksi ihmiselle, ei aina silloinkaan, vaikka ihminen itse näin luulisi. Korostan vielä sitä ettei pyrkimykseni ole osoittaa sitä kuka on huono tai hyvä ihminen, vaan osoittaa se mikä on hyväksi ihmiselle ja mikä on ihmiselle vahingollista. Kirjoituksesta tuli pitkä sen takia koska debatissa tuli esille monia asioita, jotka olisi hyvä käydä perusteellisesti läpi, että voimme nähdä ja ymmärtää mistä milloinkin on kyse, ja mikä todella on parasta lapselle ja nuorelle sekä milloin avioliitto voi hyvin, ja mikä on lapselle paras perhemuoto.

 

Sisällys:
Luku 1 - Alkusanat
Luku 2 - Seksuaalimoraalin rappion historian juuria
Luku 3 - Seksuaalikasvatuksen tulee valmistaa aviouskollisuuteen
Luku 4 - Väärässä kehossa vai mieli väärässä suunnassa?
Luku 5 - Intersukupuolisuuden kautta transsukupuolisuuden hyväksymiseen
Luku 6 - Mikä selittää homoseksuaalien keskuudessa mielenterveysongelmien korkeat lukemat?
Luku 7 - Mikä on paras perhemuoto lapselle?
Luku 8 - Avioerot ja rikkinäiset parisuhteet
Luku 9 - Yleisökysymyksiä
Luku 10 - Ihmiskunnan paluu menneisyyden seksuaaliseen kehtoon ja kapaloihin

 

 

Luku 1 - Alkusanat

Tarkkaavaisesti kuunneltuani ja katseltuani väittelijöiden esille tuomia ajatuksia sekä heidän kehonkielensä kautta esille tulleita viestejä, niin totean, että Tuomas Kurttila ja Tapio Puolimatka olivat monista asioista samaa mieltä ja molemmilla oli hyviä ajatuksia aiheesta, mutta heidän näkemyksillään oli myös eroa kuin päivällä ja yöllä. Tuomas Kurttila ja Tapio Puolimatka keskustelivat toisiaan kunnioittavassa hengessä, vaikka he olivat monista asioista täysin eri mieltä. Debatissa Tapio Puolimatka edusti selkeästi sellaisia arvoja, jotka olisivat hyväksi avioliitoille ja lasten hyvinvoinnille. Tuomas Kurttila toi esille monissa kohdin sellaisia ajatuksia, jotka ovat vahingollisia avioliittoinstituutiolle ja lasten hyvinvoinnille. Valitessani puoleni Puolimatkan puolesta, niin se tarkoittaa sitä, että hänen esille tuomansa ajatukset ja niiden toteuttaminen käytännössä johtaisi laadukkaisiin avioliittoihin, joissa niin mies kuin vaimo ja lapset pääsivät kasvamaan ympäristössä, joka takaisi kestäviin ja luonnollisiin arvioihin perustuvan jatkuvuuden uusien sukupolvien astuessa aikuisuuteen. Asettuessani kannattamaan Puolimatkan ajatuksia, en asetu henkilökohtaisesti Tuomas Kurttilaa vastaan, joka on yhtä arvokas ihminen kuin kuka tahansa meistä ihmisistä, vaan kyse on erilaisesta arvomaailmasta koskien avioliittoa, ihmisen seksuaalisuutta ja lasten asemaa tässä muuttuvassa maailmassa.

Luku 2 - Seksuaalimoraalin rappion historian juuria

Keskustelussa tuli esille kuinka avioerojen määrä on huolestuttava. Debatissa yleisön keskuudesta tuli esille kuinka avioliitot kestivät ennen pitkään, jopa koko eliniän. Kurttila sanoi ettei hän romantisoisi niitä avioliittoja joita on ennen ollut, sillä olemme menossa nyt parempaan suuntaan. Tällä Kurttila tarkoitti nykyisen avioliittolain hyväksymisen mukanaan tuomaa muutosta avioliittokäsitykseen. Kurttilan mukaan suomalaisilla on vahvempi halu sitoutua aviouskollisuuteen kuin koskaan aikaisemmin.

Kurttilan lausunnot olivat ristiriidassa keskenään, sillä hän tunnisti avioerojen lisääntyvän määrän, mutta samalla hän sanoi suomalaisilla olevan vahvempi halu sitoutua aviouskollisuuteen kuin koskaan aikaisemmin. Kun tarkkaavaisesti kuuntelin Kurttilaa, niin huomasin hänen toimivan tavalla, jossa hän pyrkii miellyttämään kaikkia ja luomaan positiivisen kuvan asioista, mutta samalla hän ajautuu ristiriitaan itsensä kanssa. Kurttila myös antoi ymmärtää, että ennen avioliitto asiat eivät olleet niin hyvin kuin nykyään ovat. Todellisuus kuitenkin todistaa päinvastoin, sillä avioerojen määrä on nykyään paljon korkeampi kuin ennen ja monet ihmiset nykyään voivat huonosti avioliitoissaan.

Aikaisemmin yhteiskunta ja avioliitto perustui ja nojasi hyvin vahvasti kristinuskon arvoihin ja ihanteisiin, jonka seurauksena avioliitot kestivät pääsääntöisesti elämän loppuun asti. Raamatullisen kristinuskon opettama avioliitto perustuu rakkauteen ja toiseen kunnioittamiseen sekä jopa toisen puolesta uhrautuvaan rakkauteen. Jos ihminen on sisäistänyt sydämessään kristinuskon perusarvot, niin hänen avioliittonsa on onnellinen, kestäen koko eliniän. Todellisuus todistaa sen, että ennen avioliitot olivat onnellisempia ja parempia kuin nykyään. Kaikissa asioissa on ikäviä poikkeuksia myös menneen ajan avioliitoissa, mutta poikkeus ei kumoa sitä tosiasiaa, että pääsääntöisesti asiat olivat avioliitoissa paremmin kuin nykyään.

Sitä mukaa mitä suomalainen yhteiskunta sekä myös kansankirkko ovat luopuneet kristinuskon arvoista, niin olemme kokeneet moraalisen rappion kehittymistä, joka suuntautuu koko ajan huonompaan suuntaan. Miehen ja naisen välinen henkinen ja seksuaalinen rakkaus oli ennen yhteiskunnan ja perheen perusta, joka takasi tasapainoiset lähtökohdat elämään. Ennen ei ollut niin paljon mielenterveysongelmia kuin mitä nykyään on. Kristinuskon hyveet ja arvot suojasivat ihmisiä ja antoivat heille hyvät eväät tasapainoiseen elämään. Nykyään suomalaisessa yhteiskunnassa suuri osa ihmisistä on irtaantunut kristinuskon arvoista perustaen elämänsä erilaisten arvojen varaan, joka näkyy itsekeskeisyytenä sekä yksilön vapautena, jossa yksilöllä on oikeus tehdä sitä mikä hänestä itsestään tuntuu hyvälle. Kristinusko antaa kaikille samanlaiset moraaliset käyttäytymisohjeet, jossa näkyy voimakkaasti lähimmäisen rakastaminen, jonka kautta kaikki ihmiset samojen pelisääntöjen kautta saavat kokea hyväksyntää ja onnellisuutta omassa sydämessään.

Olen nuoruudessa harrastanut monenlaista urheilua ja otan esimerkiksi koripallon. Koripallossa on kaikille pelaajille yhteiset säännöt, jonka sisällä jokaisella pelaajalla on oma erilainen pelipaikka ja tehtävä, mutta heillä kaikilla on yhteinen päämäärä. Päästäkseen päämääräänsä pelaajien tulee noudattaa yhteisiä sääntöjä, vaikka he pelaavat eri paikoilla. Jos joku pelaaja alkaa sooloilemaan tai pyrkii luomaan omia sääntöjään, jotka tuntuvat hänestä hyviltä, niin valmentaja joutuu ottamaan hänet pois kentältä, koska hän sotkee ja pilaa joukkueen yhteispelin.

Kun yhteiskunta noudatti kristinuskon arvoja, joissa ihmisillä oli erilaisia tehtäviä, mutta he noudattivat yhteisiä sääntöjä, niin yhteiskunta voi hyvin. Kun yhteiskunta luopui kristinuskon arvoista, niin sen tilalle tuli yhteiskunta, joka perustuu monenlaisiin erilaisiin ja vastakkaisiin arvoihin, joiden lähtökohta on yksilön oma etu, joka perustuu siihen mikä tuntuu hyvältä itse kullekin, olkoonkin se sitten mitä tahansa.

Kun yhteiset pelisäännöt puuttuvat ja kaikki etsivät sitä mikä hänestä tuntuu hyvältä, niin yhteiskunta ajautuu kaaokseen, jossa mielenterveysongelmat ja ihmisen sisäinen paha olo lisääntyy. Liikenteessäkin on yhteiset pelisäännöt, joita noudattamalla ihmisten on turvallista liikkua ja elää. Yhteiset ja samat liikennesäännöt ovat suoja- ja turvaverkko. Jos itse kukin toimisi liikenteessä omien sääntöjensä mukaan, sen mukaan mikä tuntuu heistä itsestään hyvältä, niin yhteiskunta ajautuu kaaokseen ja sekavaan epäjärjestykseen.

Aina silloin kun yhteiskunta hylkää yhteiset pelisäännöt, jotka perustuvat luonnollisiin arvoihin, niin yhteiskunta ajautuu moraalisen tuhon tielle. Miehen ja naisen välinen rakkausliitto, avioliitto on ollut jo vuosituhansia yhteiskuntien perustana ja aina kun tämä luonnollinen järjestys ja ihanne hylätään tai sen rinnalle nostetaan luonnottomia seksuaalisuuden harjoitusmuotoja, niin yhteiskunta suistuu syvään moraalisen rappion kuiluun.

Antiikin Kreikassa miehen ja naisen parisuhteen rinnalle hyväksyttiin homoseksuaalisuus ja pederastia (miehen ja pojan välinen seksuaalissävytteinen suhde). Antiikin seksuaalisen moraalin rappio johti ylikorostuneeseen seksuaalisuuteen, jossa seksistä tuli pakkomielle, joka johti poikkeavaan seksuaaliseen käyttäytymiseen. Antiikin Kreikassa poikkeavan seksuaalisuuden salliminen johti narsistiseen itserakkauteen, jossa ihminen pyrkii itsekkäästi tyydyttämään oman himonsa, jossa korostuu omien himojen valloilleen päästäminen, joka ajautuu poikkeavan seksuaalisuuden harjoittamiseen. Tällaisen seksuaalisen narsismin vallassa oleva ihminen ei enää pyri tuottamaan nautintoa sukupuolisen aktin kautta toiselle osapuolelle, vaan pyrkii tyydyttämään ainoastaan omat himonsa.

Seksuaalinen narsismi tappaa ja kuolettaa seksuaalisen hellyyden osoittamisen sekä toisen seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisen. Silloin kun ihminen on seksuaalisen narsismin vallassa, niin se tuhoaa hänen avioliittonsa ja parisuhteensa, koska seksuaalinen narsismi on oire ja syy kaikilla elämän alueilla vaikuttavasta itsekkyydestä ja oman edun tavoittelusta, jossa aviopuolison tulisi alistua palvelemaan ja tukemaan narsistin itsekkäitä pyrkimyksiä kaikilla elämän osa-alueilla. Seksuaalinen narsismi johdattaa ihmisen myös poikkeavan seksuaalisuuden pariin, perversioiden maailmaan. Antiikin Kreikka tuhoutui moraalisesti hyväksyessään seksuaaliset perversiot miehen ja naisen parisuhteen rinnalle.

Antiikin Kreikassa poikkeavan seksuaalisuuden salliminen heikensi naisen asemaa vaimona perheessä. Naisten ja vaimojen heitteille jättäminen synnytti Kreikan sisälle lesbokulttuurin. Koska miehet eivät enää rakastaneet vaimojaan, niin kuin vaimoa tulisi rakastaa, niin vaimot alkoivat etsimään seksuaalista rakkautta toisista naisista. Antiikin Kreikan kirjallisuus tuo esille myös monissa kohdin dildot ja niiden käyttämisen naisten keskuudessa, koska avioliiton hellyys ja toisen kunnioittamien oli kadonnut seksuaalisten perversioiden hyväksymisen myötä.

Seksuaalisen perversion hyväksyminen rikkoo avioliiton miehen ja naisen välillä synnyttäen ihmisen sydämeen itsekkään himon, joka synnyttää homoseksuaalista käyttäytymistä, niin miesten kuin naisten keskuudessa, johdattaa pedofiliaan sekä sooloseksin harjoittamiseen kaikenlaisten apuvälineiden kautta (dildot). Silloin kun yhteiskunta hyväksyy seksuaalisia perversioita, niin se johtaa siihen etteivät ihmiset osaa enää luonnollisesti osoittaa rakkautta ja hellyyttä pysyvässä parisuhteessa miehen ja naisen välillä, koska luonnollisen seksuaalisen rakkauden ja hellyyden tilalle on tullut itsekäs himo, joka johdattelee ihmisiä seksuaalisen perversion tielle.

Kun Tuomas Kurttila hyväksyi uuden sukupuolineutraalin avioliittolain ja vieläpä ilman lapsivaikutus arvioita, niin Kurttila on muiden kaltaistensa kanssa johdattamassa Suomea samalle moraalisen rappion tielle, joka tuhosi antiikin Kreikan. Antiikin Kreikan mallin hyväksymisen tie on tuhon tie, joka tuhoaa ja saastuttaa lastemme ja nuorisomme seksuaalisen moraalin. On surullista, että Suomessa lapsien parissa työskentelevät ammattilaiset saavat lain voimalla ohjata lapsia ja nuoria tielle, joka tuhoaa heidän elämänsä ja riistää heiltä oikeuden luonnollisen seksuaalisuuden kokemiseen, joka voi ainoastaan tuoda onnellisuuden ja todellisen seksuaalisen tyydytyksen ja hyvinvoinnin ihmisen elämään.

Luku 3 - Seksuaalikasvatuksen tulee valmistaa aviouskollisuuteen

Tapio Puolimatka otti esille keskustelussa kuinka tärkeää olisi jo lasten seksuaalikasvatuksessa valmistaa heitä aviouskollisuuteen. Tapio Puolimatka oli huolissaan siitä jos seksuaalikasvatus kiinnittää liikaa huomiota fyysiseen ulottuvuuteen ja irrottaa sen persoonallisesta kasvatuksesta ja hyvekasvatuksesta, joka tarkoittaa sitä, että tulee olla valmis tekemään uhrauksia ja kompromisseja sekä luonteenlaatua, joka on valmis tinkimään oikeuksistaan ja hyväksymään toisen heikkouksia. Puolimatka toi esille kuinka seksuaalikasvatuksessa seksuaalisuutta ei tulisi irrottaa elinikäisen rakkauden ihanteesta, sillä se on järkevä ihanne, koska avioerot ovat raskaita niin lapsille kuin aikuisille. Puolimatka sanoi, että tietenkin on tilanteita, jossa tämän ihanteen on mahdotonta toteutua, esimerkiksi väkivalta, joka traumatisoi lapsia sekä aikuisia. Puolimatkan mukaan ihanne on järkevä, joka tulisi istuttaa lasten mieliin osana seksuaalikasvatusta ja ymmärtää, että seksuaalisuus liittyy persoonien väliseen rakkauteen.

Tapio Puolimatka nosti esille keskustelussa todella tärkeitä asioita. Olen tutkinut elämässäni monia erilaisia uskontoja sekä arvoja jne. Puolimatkan esille nostamat tärkeät asiat aviouskollisuudesta ja persoonien välisestä rakkaudesta löytyvät kokonaisuudessaan ainoastaan Raamatun sanan opetuksesta. Raamatullinen kristinusko sitouttaa ihmiset toisiinsa koko elämän ajaksi, niin että mies ja vaimo avioliitossa tekevät yhdessä matkaa, jossa he kasvavat yhä syvällisemmin rakastamaan toinen toisiaan niin henkisesti kuin fyysisesti. Raamatullisen kristinuskon mukaiset arvot ja opetukset valmistavat lapsia ja nuoria aviouskollisuuteen, kun he ovat saavuttaneet iän, jossa he solmivat avioliiton rakastamansa ihmisen kanssa. Raamatun kristinuskon opetuksen mukaan avioliitto on kahden eri sukupuolta olevan ihmisen välinen rakkausliitto, jossa mies ja vaimo rakastavat toisiaan henkisesti ja fyysisesti, ollen toisilleen ehdottoman uskollisia.

Ihminen voi tehdä virheitä myös avioliitossaan, joka voi johtaa uskottomuuteen. Uskottomuus voi johtua monista eri syistä, joihin en nyt ota kantaa tässä kirjoituksessa. Raamatun kristinuskon oppeja käytännössä seuraamalla voidaan päästä yli aviopuolison uskottomuudesta anteeksiantamuksen kautta, joka mahdollistaa sen ettei avioliitto rikkoudu, vaan puolisot voivat jatkaa yhdessä eteenpäin. Jos Raamatun kristinusko sisäistetään oikealla tavalla, niin se johdattaa anteeksisaaneen puolison syvälliseen muutokseen, koska armon kokeminen, johdattaa hänet kiitollisuuteen, tehden hänestä aviouskollisen. Ikävä kyllä ihmisen elämään voi tulla monenlaisia ryppyjä sekä rikkoutumia, mutta Raamatullisen kristinuskon armon kokeminen tekee rikkinäisestä eheän.

Raamatun opetus lähimmäisen rakastamisesta totuuden mukaan sekä lähimmäisen parhaan etsimisestä on ylivertainen opetus kaikkien uskontojen, ideologioiden ja arvojen keskuudessa. Raamatun opetus ei ole uskontoa, vaan uskon suhde ihmisen ja Jumalan välillä, jossa ihminen uskoo Jumalaan, ihmisen Luojaan, jonka yhteydessä ihminen oppii elämään parhaalla mahdollisella tavalla tässä maailmassa. Raamattuun perustuvien lakien ja käyttäytymismallien hylkääminen on ajanut yhteiskunnan tielle, joka johdattaa ihmisiä antiikin Kreikan narsismiin, jossa yksilön tarpeet ajavat ohi yhteisön tarpeiden sekä yksilön omat tarpeet ja mieltymykset johdattavat yhteiskunnan pirstaleiseen yhteiskuntaan, jossa ei ole enää yhteisiä pelisääntöjä, koska jokainen voi luoda itselleen omat sääntönsä sen mukaan miten hän itse kokee. Antiikin Kreikan narsismin tie on tuhon tie, joka voitaisiin välttää ainoastaan uskomalla Raamatun kristinuskon arvoihin ja opetuksiin. Kaikki yhteiskunnat, jotka eivät ole perustuneet Raamatun kristinuskon arvoihin ovat saastuttaneet itsensä muita hyväksikäyttävällä ahneudella, seksuaalisilla perversioilla, lisääntyvällä sisäisellä pahoinvoinnilla, itsekkyyden narsismilla jne.

Luku 4 - Väärässä kehossa vai mieli väärässä suunnassa?

Tapio Puolimatka on sitä mieltä ettei lapsille ja nuorille saa herättää sellaista kysymystä, jota nykyään suositellaan, että he kysyisivät mitä sukupuolta he ovat. Puolimatkan mukaan tällainen kysymys on väärä kysymys, sillä ikään kuin he voisivat sen päättää. Puolimatka sanoi etteivät he voi sitä päättää ja tällaisen päätöksen antaminen heille on illuusio, että he voisivat sen päättää, koska se on jo päätetty, sillä se on päätetty heidän biologiassaan. Puolimatkan mielestä lasta ja hänen kasvuaan häiritään luomalla tilanne, jossa hän voisi päättää oman sukupuolensa, sillä tällainen häirintä johtaa kaoottiseen viitekehykseen, joka pahentaa lapsen ja nuoren kasvua. Puolimatka viittasi tutkimukseen, jossa äkillisesti puhkeava sukupuolidysforia (sukupuoliristiriita) johdattaa nuoria tuhoamaan elämänsä turhaan vain siksi, että on luotu tällainen kaoottinen viitekehys. Puolimatkan mukaan tulisi pitäytyä biologiseen tosiasiaan.

Tapio Puolimatka oli huolissaan siitä kuinka nykyään on vireillä ajatus, jossa alennettaisiin ikää, jolloin nuori saisi itse päättää sukupuolensa. Keskustelussa Puolimatka ilmaisi ihan oikeutetusti huolensa, että jos yhteiskunta menee yhä pitemmälle sukupuoliasioissa koskien nuorten omaa päätöstä sukupuolisuudestaan, niin syntyy ryhmäilmiö, jossa nuoret alkavat kokemaan epävarmuutta sukupuolestaan, jonka seurauksena he hylkäävät oman sukupuolensa ja identifioituvat vastakkaiseen sukupuoleen. Puolimatkan mielestä ongelmalle avataan ovi, jossa nuori voisi "muuttaa" sukupuolensa ja mennä hoitoihin, joista osa on peruuttamattomia. Esimerkiksi he voivat menettää hedelmällisyytensä, eivätkä ehkä voi saada omia lapsia. Puolimatka toi esille sen kuinka tällaisessa asiassa vallan antaminen lapsille, jopa vanhempiensa yli ei ole realistinen, koska siinä on ylioptimistinen käsitys lapsen kyvystä ajatella pitkällä tähtäimellä omaa etuaan.

Puolimatka toi esille sen, että jos nuori saa määritellä juridisen sukupuolensa, niin se vie siihen suuntaan, jossa hän saattaa tehdä epäkypsiä ratkaisuja. Puolimatka sanoi kuinka lääkärit ja psykiatrit joutuvat tällöin tietyllä tavalla paineen alle, sillä jos lukee psykiatrien lausuntoja, niin he sanovat etteivät hekään käytännössä oikein tiedä kriteerejä, jolla tunnistaa onko kyseessä aito sukupuolihistoria vai onko kyse jostakusta muusta ilmiöstä, joka voi liittyä johonkin muuhun kuten tunne-elämän tai mielenterveyden ongelmaan tai sosiaaliseen tartuntaan. Puolimatkan mukaan lasten ja nuorten oikeus määritellä oman sukupuolensa riskeeraa nuorten tulevaisuuden tarpeettomasti. Puolimatka otti esille tilaisuudessa todella ikävän tosielämän esimerkin Hollannista, jossa nuori nainen muutti sukupuolensa mieheksi, ottaen hormonihoidot ja leikkaukset, mutta koki hänestä tulleen niin ruma mies, että hän halusi eutanasian. Puolimatka toi esille kuinka tämä nainen teki ratkaisun, joka on peruttamaton, jonka kanssa hän ei enää pystynyt elämään.

Tuomas Kurttilan ajatuksista kävi ilmi, että hän kannattaa transsukupuolisuutta ja on siten täysin eri mieltä Tapio Puolimatkan kanssa tästäkin tärkeästä asiasta.

Tilaisuudessa moderaattorina toimi Saulus-Lähetyksen Toni Torppa, joka kysyi Tuomas Kurttilalta kysymyksen liittyen amerikkalaisen lastenlääkärin ja yhdysvaltalaisen lastenlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Michelle Cretellan ajatuksiin, joka on sanonut, että henkilön kokemus, että hän on jotain mitä hän ei todellisuudessa ole, on merkki sekavasta ajattelusta jos muutoin terve biologinen poikalapsi luulee olevansa tyttö tai biologinen tyttö uskoo olevansa poika, niin silloin on kyseessä objektiivisesti todettava psykologinen ongelma, joka on ihmismielessä eikä kehossa ja sellaisenaan sitä ongelmaa tulee myös hoitaa. Michelle Cretalla on sanonut, että edellä mainitun kaltaiset lapset kärsivät sukupuolidysforiasta, eli sukupuoli-identiteetinhäiriöstä, joka on luokiteltu psykiatrisen diagnoosi DSM5 mukaan mielenterveydelliseksi häiriöksi.

Tilaisuuden moderaattori kysyi Tuomas Kurttilalta onko hän samaa mieltä tästä lastenlääkärin tulkinnasta ja jos näin on, niin eikö meidän kaikkien toimijoiden tulisi tähdätä siihen, että tämmöisistä tiloista kärsiviä lapsia ohjattaisiin biologiseen sukupuoleen ja jos toimimme eri tavalla, niin emmekö silloin toimi lapsen terveyden kannalta negatiivisesti.

Kurttila sanoi ettei hän lähde sellaiseen määrittelyyn, että mistä tästä olisi kysymys jonkun tietyn yksilön kohdalla, koska tätä ei voida sanoa, mutta sille pitää nähdä kaikki se vaiva, että me olemme valmiita olemaan nuoren puolella.

Moderaattori tarkensi vielä kysymystä, että tämän lääkärin mielestä kyse on siitä, että biologisesti jos on tyttö tai poika, niin silloin ihminen on sitä ja jos hän kokee muuta, niin häiriö on mielenterveydessä ja pitääkö meidän tukea tällaista häiriötä.

Kurttila vastasi sanoen, että siinä pitää olla tarkkana ettemme, tällaisella puheella leimaa nuorta mielenterveyspotilaaksi. Kurttilan mukaan tilanteissa missä nuori on epävarma, mikä on hänen seksuaalisuutensa, ketä hän tässä maailmassa rakastaa, niin siksi minä (Kurttila) otan tähän tiettyä etäisyyttä.

Tapio Puolimatka toi kantansa selkeästi esille. Puolimatkan kanta koskien transsukupuolisuutta on terveen järjen mukainen. Jos joku biologiseen naisen kehoon syntynyt nainen päättäisi, että hän on syntynyt väärään kehoon, koska hän onkin oikeasti mies eikä nainen, niin se olisi juuri vääristynyt illuusio ja valheessa elämistä. Naisen keho tuottaa jatkuvasti naishormonia, koska hän on biologisesti nainen. Jos biologisessa kehossaan oleva nainen alkaa syömään mieshormonia ajatellessaan olevansa väärässä kehossa, haluten muuttua mieheksi, niin hän joutuu syömään koko loppuelämänsä ajan mieshormonia, koska hänen biologinen naiskeho tuottaa naishormoneita. Syödessään mieshormonia hän ei koskaan muutu ihan oikeaksi mieheksi, vaan pysyy aina naisena ja naiskehossa, johon pakkosyötetään vastoin hänen luonnollista ja biologista naiskehoa mieshormoneita. Nainen ei voi koskaan muuttua mieheksi ja jos hänelle syötetään mieshormonia, niin silloin on kyse keinotekoisesta muuttumisesta, joka ei tee hänestä koskaan aitoa miestä, vaan jättää hänet elämään valheeseen, jossa hän pyrkii elämään koko ajan sitä vastaan mikä on hänen biologinen todellisuutensa.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila sanoi olevansa nuoren puolella ja vielä sillä tavalla, että meidän pitäisi nähdä kaikki se vaiva, että voisimme olla nuoren puolella. Kurttila ei myöskään yhtynyt lääketieteelliseen luokitukseen mielenterveyden ongelmasta ja häiriöstä liittyen sukupuoli-identiteetinhäiriöön. On todella pelottavaa, että Suomessa lasten parissa työskentelevän ammattilaisen toiminta antaa tukea ja vahvistaa sukupuoli-identiteettihäiriötä, joista yhä useampi lapsi ja nuori kärsii, koska edesvastuuttomat aikuiset tukevat luonnottomuutta ja mielen vääristymiä.

Tuomas Kurttila sanoi keskustelussa ettei transihminen ole hänelle häiriö ja tulisi olla tarkka ettei häiriöstä puhuminen viittaa siihen ettei hän ihmisenä sellaisenaan ole toivottu.

Transihminen ei tietenkään ole häiriö ihmisenä, vaan ihan yhtä arvokas ja toivottu ihminen kuin kuka tahansa. Häiriö tai ongelma mielenalueella ei tee ihmisestä vähemmän arvokasta kuin joku toinen tai ei toivottua ihmistä. Olisi hyvä erottaa se, että ihmiseen ja hänen mieleensä liittyvät ongelmat eivät tarkoita, sitä että hänestä itsestään pyritään tekemään ei toivottua ihmistä, koska siitä ei ole kyse. Jos ihmisellä on sukupuoli-identiteetin kriisi, niin silloin häntä tulee auttaa ja siksi häntä autetaan, koska hän arvokas ihminen. Paras tapa hänen auttamisessaan on auttaa häntä hyväksymään syntymässä lahjaksi saatu biologinen sukupuoli.

Tapio Puolimatka toi esille todella tärkeän asian, sillä hän sanoi median antavan näistä asioista romanttisen kuvan, jossa nuori löytäisi itsensä ja olisi onnellinen elämänsä loppuun asti. Puolimatka sanoi "sukupuolileikkausten" olevan tuskallisia, jotka aiheuttavat myös epätoivottuja tuloksia ja kuinka ihmisestä tulee potilas koko elämänsä ajaksi. Puolimatka toi esille kuinka tällainen potilas tarvitsee hormonihoitoa koko elämänsä ajan ja todennäköisesti hänen terveitä elimiä poistetaan leikkausten ollessa kivuliaita, joita hän saattaa katua myöhemmin.

Amerikkalainen lastenlääkäri Michelle Cretella kertoi totuuden, sillä jos biologisesti terve poikalapsi luulee olevansa tyttö tai jos biologisesti terve tyttölapsi luulee olevansa poika, niin kyse on psykologisesta ongelmasta, joka on luokiteltu mielenterveydelliseksi häiriöksi. Jos ongelma on mielessä, niin silloin on edesvastuutonta ja väärin alkaa leikkelemään biologisesti tervettä ihmistä, pyrkien tekemään hänestä sellaista, joksi hän ei voi koskaan ihan oikeasti muuttua.

Ongelma ei ole siinä, että biologisesti terve ihminen olisi väärässä kehossa, vaan siinä, että biologisesti terveen ihmisen mieli ei hyväksy omaa biologista kehoaan, jonka seurauksena hän kulkee väärään suuntaan pyrkiessään muuttumaan vastakkaiseksi sukupuoleksi, joka on kuitenkin mahdotonta, illuusio, valheellinen ja vääristynyt todellisuudentaju ihmisen mielessä. Transsukupuolinen ihminen ei ole muita huonompi tai arvottomampi, vaan hukassa oman itsensä kanssa, tarviten sellaista apua, joka auttaisi häntä hyväksymään oman syntymässä lahjaksi saadun biologisen sukupuolensa. Suurin syyllinen illuusion ylläpitämisessä on terveydenalan ammattilainen sekä sellainen ihminen, joka mahdollistaa biologisesti terveen ihmisen leikkelemisen ja tuhoamisen. Sukupuoli-identiteetinhäiriöstä kärsivä ihminen ei kykene tekemään itselleen peruttamatonta vahinkoa "sukupuolenkorjauksella", sillä hän ei kykene tekemään sitä itse itselleen. Jokainen ihminen, joka on osallisena tällaisen ihmisen "sukupuolenkorjaus" prosessissa on syyllinen ihmisen luonnollisen biologisen sukupuoli-identiteetin tuhoamiseen.

Jos minulla olisi valta ja voisin sen tehdä, niin haastaisin kaikki sellaiset ihmiset oikeuden eteen, jotka syyllistyvät sukupuoli-identiteettihäiriöstä kärsivän ihmisen tuhoamiseen, "auttamalla" häntä tuhoamaan oman biologisen sukupuolensa. Ennen kaikkea toivoisin tällaisten "ammattilaisten" tulevan järkiinsä ja luopuvan sukupuoli-identiteettihäiriöstä kärsivien ihmisten tuhoamisen, mutta jos he eivät sitä tee ja minulla olisi valta, niin lakkauttaisin heidän ammatillisen uransa etteivät he pääsisi enää koskaan tuhomaan ketään ihmistä. Tietenkään minulla ei ole sellaista valtaa, mutta kielikuva tällaisesta "vallasta" on osoitus suuresta hädästä sydämessäni, joka huutaa, lopettakaa tällainen järjettömyys ja ihmisten tuhoaminen!

Luku 5 - Intersukupuolisuuden kautta transsukupuolisuuden hyväksymiseen

Tilaisuudessa yleisökysymyksenä esitettiin (minä kysyin) sellainen ajatus, että intersukupuolisuuden kautta, joita väestöstä on 0,1-2 prosenttia ollaan luomassa uutta normaalia sille, että sen perusteella transsukupuolisia ihmisiä aletaan leikkelemään ja "muuttamaan" heidän sukupuoltansa. Kysymys oli, että miksi intersukupuolisen kromosomihäiriön takia poikkeavuudesta ollaan tekemässä uutta normaalia.

Kurttilan mukaan tällaiset ihmiset eivät ole häiriöitä. Intersukupuolinen ihminen ei ole ihmisenä häiriö, vaan arvokas ihminen, mutta lääketieteellisesti määriteltynä intersukupuolisuus on harvinainen sukupuolikehityksen häiriö, joka aiheuttaa sukuelinten ristiriidan sukurauhasten tai kromosomien määrittämän sukupuolen kanssa.

Kurttila sivuutti ja kiersi kysymyksen ajatuksen. Intersukupuolisuus on tuotu esille astinlaudaksi sille, että transsukupuolisia ihmisiä voitaisiin leikellä ja "muuttaa" heidän sukupuoltansa. Intersukupuolisuus ja transsukupuolisuus on kaksi eri asiaa, joita ei saisi mitenkään sotkea toisiinsa, eikä intersukupuolisuuden olemassaolo oikeuta transsukupuolisten ihmisten "sukupuolenkorjauksia".

Intersukupuolinen henkilö syntyy ihmiseksi (arvokkaaksi), jota ei voida biologisesti varmuudella määrittää pojaksi tai tytöksi. Transsukupuolinen henkilö on syntyessään selvästi biologisesti joko tyttö tai poika. Edellä oleva tuo selvästi esille kuinka intersukupuolisuus ja transsukupuolisuus ovat kaksi eri asiaa. Ongelma on siinä, että jotkut ovat alkaneet intersukupuolisuuden varjolla tuomaan esille ajatusta, joka sanoo, että koska on olemassa intersukupuolisia ihmisiä, niin ei voida varmuudella tietää onko ihminen poika vai tyttö. Ongelma on siinä, että biologisesti tytöksi syntynyt samaistetaan intersukupuolisuuteen, jos hän kokee olevansa väärässä kehossa, vaikka hän on selkeästi biologisesti tyttö, eikä hänen biologisessa kehossaan ole sukupuolikehityksen häiriötä tai ristiriitaa, vaan hänen mielensä ei hyväksy biologista kehoansa ja luonnollista sukupuoli-identiteettiään. Häntä ei saisi rinnastaa intersukupuoliseen henkilöön, eikä häntä auteta leikkelemällä pois terveitä elimiä ja syöttämällä vastakkaisen sukupuolen hormonia.

Terve järki ymmärtää, että ongelma on tytön mielessä, ei luonnollisessa biologisessa tytön kehossa. Tällaisen tytön mielenaluetta tulisi hoitaa ja auttaa häntä hyväksymään syntymässä lahjaksi saatu sukupuolensa. Jos ammatti-ihmiset eivät näe tätä ongelmaa, vaan alkavat hoitamaan ongelmaa tyttöä leikkelemällä sekä syöttämällä hänelle mieshormonia, niin mielestäni tällaiset aikuiset ammatti-ihmiset kärsivät enemmän mielenterveysongelmista, mielenvääristymistä ja harhoista, kuin tyttö, jota he "hoitavat". Sama koskee niitä aikuisia ammatti-ihmisiä, jotka pyrkivät tekemään biologisesti naiseksi syntyneestä miestä tai biologisesti mieheksi syntyneestä naista.

Luku 6 - Mikä selittää homoseksuaalien keskuudessa mielenterveysongelmien korkeat lukemat?

Keskustelussa yleisökysymyksenä esitettiin (minä kysyin) kysymys ja ajatus, että Hollanti on "homofobiasta" vapaa maa, mutta siitä huolimatta Hollannissa homoseksuaaleista tehdyn laajan tutkimuksen mukaan homoseksuaaleilla oli huomattavasti korkeammat lukemat mielenterveysongelmissa sekä itsemurhariski kuin heteroiden parissa. Mistä tämä mahtaisi johtua?

Samassa kysymyksessä oli liitännäisenä tosiasiaan perustuva toteamus ja kysymys, että suuressa maailmassa (Amerikassa) monet tunnetut homoaktivistit, homomediat ja homojulkaisut ovat tuoneet esille kuinka pedofilialla ja homoseksuaalisuudella on selkeä ja erottamaton yhteys keskenään, joka on ollut olemassa jo antiikin ajoista lähtien, kun aikuisilla miehillä oli seksuaalinen suhde poikien kanssa. Kysymyksen ajatus oli, että eikö lapsien parissa työskentelevien tulisi huolestua ja reagoida tällaiseen tietoon?

Ensimmäisen kysymyksen Kurttila kiersi siten, että hän alkoi puhumaan Suomen tilanteesta, jossa monet seksuaalivähemmistöön kuuluvista nuorista kärsivät mielenterveysongelmista heitä kohtaavan negatiivisuuden kautta. On selvää, että jos sinä koet negatiivisuutta tai vihamielisyyttä itseäsi kohtaan, niin silloin on suuri vaara, että mielenterveys voi järkkyä ja ihminen ahdistuu sekä kärsii mielenterveysongelmista.  Ketään ei saisi kiusata, eikä kohdella vihamielisesti, ei minkään syyn takia, tämän tulisi olla kaikille selvää.

En kuitenkaan kysynyt Suomen tilanteesta, joka on ihan erilainen kuin Hollannin tilanne. Hollanti on ollut jo vuosikymmeniä maa, joka yhteiskuntana avoimesti sallii kaikenlaista myös homoseksuaalisuuden. Hollannin homoseksuaalit eivät ole kokeneet negatiivisuutta tai vihamielisyyttä homoutensa takia ja syy heidän korkeisiin määriin mielenterveysongelmissa ja itsemurhariskiin löytyy muualta. Kurttila kiersi kysymyksen, koska hän olisi joutunut tekemisiin sen tosiasian kanssa, että luonnoton ja normaalista poikkeava seksuaali-identiteetti ja sitä kautta rikkinäinen mieli ja omakuva selittää Hollannin homoseksualistien korkeat lukemat mielenterveysongelmissa ja itsemurhariskissä. (Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archivesof General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001)

Kun Suomessa mennään koko ajan yhä sallivampaan suuntaan seksuaaliperversioiden hyväksymisessä, niin homoseksuaalien ongelmat mielenterveydessä eivät poistu, koska on kyse luonnottomasta seksuaalisesta poikkeavuudesta, joka aiheuttaa rikkinäisyyttä. 

Toisen kysymyksen pedofilian ja homoseksuaalien yhteydestä Kurttila kiersi siten, että hän jätti kokonaan vastaamatta siihen. Jos hän olisi vastannut siihen, niin hän olisi joutunut tekemisiin sen kanssa, että homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on erottamaton yhteys keskenään. Lapsiasiavaltuutetun pitäisi uskaltaa avoimesti ja julkisesti sanoa edellä mainitun kaltaisen perversion olevan väärää toimintaa ja väärä kuva ihmisen seksuaalisuudesta. Tilaisuuden jälkeen hän sanoi minulle kahden kesken, että pedofilian ja homoseksuaalisuuden rinnastaminen keskenään on väärä kuva ihmisen seksuaalisuudesta.

Jos tunnistaa ja tiedostaa pedofilian ja homoseksuaalisuuden erottamattoman yhteyden ja on tässä tiedostamisessa rehellinen, niin silloin näkee erään haitallisen ja vahingollisen puolen homoseksuaalisuudesta, johon luonnoton seksuaalisuuden harjoittaminen johtaa. Tässä on nyt nähtävä ja ymmärrettävä se, että monet tunnetut homoseksuaalit itse tunnustavat pedofilian ja homoseksuaalisuuden välisen yhteyden. Kyse ei siis ole kenenkään parjaamisesta tai mustamaalaamisesta, vaan todennetun tosiasian esittämisestä. Tämä tosiasia täyttää kieroutuneen seksuaalisen perversion tunnusmerkit, jonka tähden yhteiskunta ei olisi koskaan saanut hyväksyä uutta avioliittolakia tai pitää homoseksuaalisuutta normaalina seksuaalisuuden harjoittamisen muotona.

Puusilmäiset ja sokeat päättäjät ovat laillistaneet perversion ja antavat lain suojan ja voiman sille, että tulevina päivinä seksin suojaikärajaa alennetaan askel kerrallaan, jonka seurauksena pedofiilit pääsevät käsiksi lapsiin, lain antamin oikeuksin. Entinen sivistynyt ja korkean moraalin omannut yhteiskunta palaa antiikin Kreikan ajan seksuaaliperversioihin, joka johdattaa yhteiskunnan narsistisen seksuaalisen perversion maailmaan, joka kaikkein eniten rikkoo kaikkein heikompia ja puolustuskyvyttömimpiä, eli perheiden lapsia, jotka ovat aikuisten ja vanhempien kallein biologinen perintö maailmalle.

Luku 7 - Mikä on paras perhemuoto lapselle?

Tilaisuuden moderaattori Toni Torppa kysyi molemmilta keskustelijoilta, että mikä on heidän mielestään paras perhemuoto lapselle? Moderaattori huomautti Kurttilalle, että hän haluaisi Tuomaksen vastauksen myös siihen kun hän alussa mainitsi YK:n sopimuksen, johon perustaa näkemyksensä näissä asioissa. Moderaattori sanoi kuinka YK:n lapsioikeussopimuksen seitsemäs artikla sanoo, että mikäli on mahdollista, niin lapsen tulee saada tuntea ja kasvaa omien vanhempiensa kanssa. Moderaattori kysyi Kurttilalta, että eikö uusi sukupuolineutraali avioliittolaki riko tätä oikeutta vastaan, koska se lähtökohtaisesti antaa samaa sukupuolta oleville mahdollisuuden muodostaa perhe ja he voivat adoptoida lapsia.

Kurttilan mielestä paras perhemuoto on kahden toisiansa haluavien aikuisen sitoutuminen ja heidän välinen parisuhde ja liitto. Kurttilan mukaan lasten hyvinvointi, jotka ovat samaa sukupuolta olevien parisuhteissa ja liitoissa on hyvä ja vieläpä aivan yhtä hyvä kuin eri sukupuolta olevilla.

Moderaattori kysyi vielä Kurttilalta, että eikö YK:n sopimus nimenomaan sano, että vanhempien, isän ja äidin, joten eikö sanomasi ole ristiriidassa tämän kanssa.  Kurttila vastasi sanoen, että ei se täysin ole, jos asiaa mietitään sosiaalisena vanhemmuutena ja tunnistetaan YK:n lapsioikeussopimuksen tekohetken tulkinta, niin se on tietysti muuttunut ja muuttuvainen.

Kun tarkistin YK:n lapsioikeussopimuksen seitsemännen artiklan, niin artikla ei ollut muuttunut sillä siinä lukee: 7 artikla 1. Lapsi on rekisteröitävä heti syntymänsä jälkeen, ja hänellä on syntymästään lähtien oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan.

Nykyinen Suomen sukupuolineutraali avioliittolaki rikkoo YK:n lapsioikeussopimusta vastaan, sillä se antaa samaa sukupuolta oleville oikeuden perheen muodostamiseen sekä vielä sen lisäksi adoptio-oikeuden. Kurttila kannattaa avioliittolakia, joka rikkoo YK:n lapsioikeussopimusta.

Sukupuolineutraali avioliittolaki rikkoo lapsen luonnollista ja biologista oikeutta omiin biologisiin vanhempiinsa. Sukupuolineutraali avioliittolaki ei ajattele lapsen etua, vaan itsekkään aikuisen etua, sellaisen joka elää vastoin luonnollisia arvoja ja ihmisen biologiaa. Itse olen sitä mieltä, että asetun kansalaistottelemattomuuteen tämän lain suhteen, enkä hyväksy sitä vaikka joutuisin sen tähden lukemaan tiilenpäitä. Kansalaistottelemattomuuteni syy on lapsen etu, sillä vastustan sitä että seksuaalinen perversio saa "lain oikeuden" turvin turmella viattoman lapsen. En ole yksin tässä kohden kansalaistottelemattomuuden puolella, sillä minun kaltaisiani löytyy useita tuhansia, jotka ajattelevat tästä asiasta samalla tavalla kuin minä.

Jos niin sanotut ammatti-ihmiset pitävät seksuaalisen perversion vallassa olevan aikuisen lapsen kasvattamisen olevan lapsen hyvinvointia edistävää, niin minun mielestäni se on sokeaa puusilmäisyyttä ja suurta ammattitaidottomuutta. Tällainen on paluuta takaisin antiikin Kreikan ajan seksuaalisiin perversioihin. Historiasta tiedämme kuinka se turmeli ja tuhosi ihmisten moraalin ja johti seksuaaliseen kaaokseen. Jos ihminen yhden kerran erehtyy, niin se on inhimillistä, mutta jos ihminen tietää ihmiskunnan kulttuurien virheet ja toistaa ne, niin silloin on jo kyse tyhmyydestä ja järjettömyydestä. Nykyinen Suomen yhteiskunta salliessaan ja laillistaessaan seksuaalisia perversioita ja vääristymiä palaa takaisin kauas menneisyyteen, takaisin taantumuksen ja seksuaaliperversioiden aikakauteen, menneeseen maailmaan, taantumaan, jonne ei pitäisi olla paluuta, aikaan jonka virheistä olisi pitänyt oppia, ettei sorru toistamaan niitä.

Tapio Puolimatka vastasi moderaattorin kysymykseen sanoen, että lapsen identiteetti tulee kuitenkin suurelta osin hänen biologisesta alkuperästään, jolloin lapsella on oikeus isään ja äitiin, joka on keskeinen ihmisoikeus. Tässäkin kohdassa Puolimatka oli jälleen kerran oikeassa. Lapsi saa alkunsa omasta biologisesta äidistään ja isästään, joka kertoo meille kaikille sen tosiasian, että lapsella on oikeus biologiseen äitiinsä ja isäänsä, koska äidit ja isät ovat olemassa lapsia varten. On todella julmaa ja vastuutonta riistää lapselta oikeus äitiin ja isään. Sukupuolineutraali avioliittolaki vie asiaa siihen suuntaan, jossa lapsilta ollaan riistämässä oikeus äitiin ja isään. Samalla tavalla kuin lapsella on oikeus äitiinsä ja isäänsä, niin äidillä ja isällä on oikeus lapseensa.

Kurttila sanoi tilaisuudessa kuinka nykyisin vallalla oleva avioliittolaki sellaisenaan on hyvä ajatellen niitä perheitä, jotka ovat meillä todellisuutta ja että me pystymme samaa sukupuolta olevan parisuhteen nivomaan siihen samaan ketjuun siinä kunnioituksessa ja arvostuksessa, että tämä yhteiskunta haluaa esimerkiksi tätä avioliittoa tukea ja puolustaa on hyvä. Kurttila toi esille, että kun on tutkittu lasten hyvinvointia erilaisissa perheissä, niin pitkälti havainto on sen suuntainen, että lasten hyvinvointia määrittelee juuri se kahden aikuisen välinen parisuhde ja kuinka siinä nämä kaksi aikuista yhdessä elävät, ei niinkään heidän sukupuolensa.

On olemassa niin sanottuja manipuloituja tutkimuksia, joilla pyritään vääristämään todellisuus. Ennen aborttien laillistamista väitettiin, että Suomessa tehdään vuosittain 30 000 laitonta aborttia. Lainmuutoksen jälkeen kun abortti sallittiin, niin vuosittainen aborttien lukumäärä oli noin 10 000. Abortin laillistamista ajaneiden keskuudessa oli henkilöitä, jotka myönsivät tahallisesti liioitelleensa aborttilukuja, koska he sen kautta pystyivät vaikuttamaan lainsäätäjiin ja yleiseen mielipiteeseen sillä seurauksella, että abortti laillistettiin.

Jotkut ovat myöntäneet, että useissa tutkimuksissa koskien sukupuolineutraalia avioliittoa on ollut samanlaista tarkoitushakuisuutta, sillä jotkut tutkijat ovat jättäneet huomiotta tietyt selvät haitalliset tekijät ja erot, jotka ovat selkeästi nähtävissä lapsen kasvulle ja kehitykselle silloin kun hän elää ja kasvaa homoseksuaalisissa perheissä. Tämän laiminlyönnin tarkoituksena on ollut halu osoittaa, ettei perherakenteella ole merkitystä lasten kehitykselle.

Stacey ja Biblarz (2001: 162) myöntävät, että koska tutkijoilla oli halu osoittaa homoseksuaalisten parien vanhemmuuden olevan yhtä hyvää kuin heteroseksuaalisten parien vanhemmuuden, sensitiiviset tutkijat käsittelevät näiden perhemuotojen eroja varovasti. Toisin sanoen, vaikka tutkijat itse asiassa löysivät eroja erilaisista parisuhdemuodoissa elävien aikuisten vanhemmuudessa, he jättivät ne vaille huomiota, vähättelivät niiden merkitystä tai jättivät eroja koskevat jatkotutkimukset tekemättä. Vanhempien seksuaalinen suuntautuminen vaikutti heidän lapsiinsa enemmän kuin mitä tutkijat toivat esille (Stacey & Biblarz 2001: 167). (Tapio Puolimatka: Lapsen ihmisoikeus, oikeus isään ja äitiin, s. 176)

Joillakin tutkijoilla on ollut homoseksuaalinen tausta, jotka ovat manipuloineet tutkimustuloksia sekä jotkut ovat manipuloineet niitä sen tähden, koska he puolustavat sukupuolineutraalia avioliittoa. On kiistaton tosiasia ettei tällainen tutkimustyö ole puolueetonta ja rehellistä tutkimusta, vaan alhaista ja epärehellistä.

Tutkimuksia on siis monenlaisia. On olemassa puolueellisia tutkimuksia, jotka on tehty todellisuutta vääristellen, että saataisiin omalle agendalle tieteellisen tutkimuksen arvoa. Sitten on olemassa sellaisia tutkimuksia, jotka ihan oikeasti perustuvat todellisiin tosiasioihin. Tilaisuuden moderaattori Toni Torppa toi esille kuinka Rutgersin yliopiston professori David Popenien mukaan on vain harvoja tosiasioita ja tosiasiajoukkoja, joissa todisteiden paino on niin ratkaisevasti yhdellä puolella, kaiken kaikkiaan lapselle ovat kahden biologisen vanhemman perheet parempia kuin yksinhuoltaja- tai uusperheet. Moderaattorin esille tuoma lausunto on totuudenmukainen.

Tapio Puolimatka oli samalla kannalla Rutgersin yliopiston professorin kanssa. Puolimatka sanoi, että tutkimus mihin hän on tutustunut tuo esille näkökulman, jossa sukupuolien erilaisuus (äiti ja isä) on edullista lapsen kannalta, sillä nainen ja mies katsovat asioita eri kannalta, eivätkä he ole aina samaa mieltä kaikesta, joka voi olla jopa ihanne. Puolimatkan mukaan se ettei äiti ja isä ole aina kaikesta samaa mieltä, eli erilaisuus on lapselle edullista, sillä miehen ja naisen toisiaan tasapainottava ja toisiaan täydentävä vaikutus on lapsen ihmisoikeus. Tapio Puolimatka toi esille kuinka lapselle on parasta, jos hän elää biologisten vanhempiensa eheässä avioliitossa ja joidenkin tutkimusten mukaan yksinhuoltajaperhe on parempi vaihtoehto kuin uusperhe, koska uusperheeseen voi tulla sellaisia jännitteitä, joita ei ole yksinhuoltajaperheissä.

Kurttila sanoi kuinka amerikkalainen järjestö marriage and family on jo 2010 todennut, että oleellinen on kaksi aikuista, jotka sitoutuvat toisiinsa. Hän totesi tämän olevan paras mahdollinen ideaali. Vantaa Sanomat on julkaissut artikkelin: Lapsiasiavaltuutettu homoliitoista: Rakkaus on lapsen koti ja sitä pitää tukea" (25.11.2014). Tässä artikkelissa Kurttila sanoi: Lapsi tarvitsee perheen. Yhteiskunnan on tuettava parisuhteen kestävyyttä ja pysyvyyttä riippumatta, onko kyseessä samaa vai eri sukupuolta olevien vanhempien liitto. Rakkaus on lapsen koti, tälle ei pidä luoda esteitä, tätä pitää tukea. Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen on lapsen etu.

On todella ikävää lasten kannalta, että Suomessa lasten parissa työskentelevät ammatti-ihmiset sanovat olevansa lasten edun puolella, mutta todellisuudessa he eivät aja lasten etuja, vaan ihmisten etuja, jotka seksuaaliperversion vallassa pyrkivät yhä enemmän saamaan lain suojaa ja voimaa perversiolleen. Olen kyllästynyt hiljaisuuteen ja sanomattomuuteen tämän asian tiimoilta, jonka tähden pyrin kirjoittamaan mahdollisimman suoraan. Tarkoitukseni ei ole loukata ketään, mutta en halua hyssytellä ja kaunistella totuutta, vaan tuoda mahdollisimman suoraan asiat esille, niin että asian pointti tulee ymmärretyksi. Suurin huolenaiheeni tässä on lapset ja heidän hyvinvointinsa. Uudet tuulet ja virtaukset nykyisessä yhteiskunnassa seksuaalisuuden alueella koskettavat voimakkaasti lapsia, sillä he joutuvat kaikkein eniten kärsimään siitä, että yhteiskunta sallii lasten kasvavan yhdessä seksuaaliperverssien kanssa. Tosin edellä kuvaamani uudet tuulet ja virtaukset eivät ole uusia, vaan antiikin Kreikan ajoilta asti olevia ja jopa sitäkin aikaa kauempaa perua.

Onneksi meillä Suomessakin on korkeasti akateemisesti koulutettu kasvatustieteen professori, joka uskalsi julkisesti vastustaa sukupuolineutraalia avioliittolakia. Professori Tapio Puolimatka on totuuden puolella, sillä hän tietää mikä on paras perhemuoto lapselle, joka on, että lapsi saa elää biologisten vanhempiensa eheän avioliiton turvallisessa suojassa ja ohjauksessa.

Luku 8 - Avioerot ja rikkinäiset parisuhteet

Tuomas Kurttila sanoi kuinka tutkimukset osoittavat, että kahden samaa sukupuolta olevan parisuhteessa elävän lapsen hyvinvointi on yhtäläinen niiden lasten kanssa, jotka elävät eri sukupuolta olevien kahden aikuisen liitossa. Kurttilan mukaan ei tulisi keskustella siitä mikä on oikea liitto avioliitossa, vaan keskittyä siihen, että miten tuetaan parisuhteita, joita meillä on ja jotka ovat avioliittoja. Kurttila sanoi ettei tämän kahden eri sukupuolen avioliitto ole ollut meidän yhteiskunnassa kaikessa suhteessa onnistunut, sillä avioerojen määrä on suuri ja kun miesten ja naisten avioliittoja katsotaan, niin hän ei pitäisi sitä ideaalina. Kurttilan mielestä miesten ja naisten avioliitot ovat tuottaneet surkeaa jälkeä ja kuinka avioerojen määrien takia ideaaleista pitäisi tulla arjen tasolle.

Kurttila on väärässä suunnassa kun hän lyttää miesten ja naisten väliset avioliitot lisääntyvien avioerojen määrien takia. Nykyinen avioerojen määrien lisääntyminen miesten ja naisten avioliitoissa johtuu yleisen moraalin laskemisen takia ja sen tähden kun yhteiskunta on irtautumassa Raamatun kristinuskon moraaliarvoista. Lisääntyvät avioero luvut miesten ja naisten välisissä avioliitoissa ei johdu siitä, että miesten ja naisten väliset avioliitot olisivat huonoja, vaan siitä että yhteiskunta luopuu Raamatun kristinuskon arvoista, jotka ovat olleet menneinä aikoina suomalaisen yhteiskunnan vahva tukijalka ja perusta.

Timothy J. Daileyn tutkimuksen (Center for Marriage and Family Studies) mukaan homoseksuaalien parisuhteen kesto, säädyttömyys ja lukuisat seksisuhteet, omistautuminen parisuhteeseen, terveysriskit ja parisuhdeväkivalta ovat radikaalisti erilaisia kuin heterosuhteissa. Dailey toi esille kuinka arvostettu Harvardin yliopiston sosiologisti Pitirim Sorokin analyysin mukaan useiden tuhansien vuosien aikana useilla mantereilla erilaiset yhteiskunnat, jotka ovat määritelleet avioliiton seksuaalisuuden perinteisesti miehen ja naisen välille ovat yhteiskuntina jääneet eloon. Sorokin on tuonut esille kuinka homoavioliitot määrittelevät uudelleen radikaalisti avioliiton sekä sen lisäksi homoavioliittojen salliminen tulee määrittelemään uudelleen koko seksuaalisen käyttäytymisen. Sorokin on sanonut kuinka homoavioliitto luo lapselle epävakaan kasvuympäristön. Sorokin on tuonut esille kuinka homoavioliittojen salliminen johtaa siihen, että niitä jotka näkevät homoavioliitot epävakaiksi kasvuympäristöksi lapselle aletaan tulevaisuudessa vainoamaan lain suojan turvin.

Vuosina 2003/2004 Gay/Lesbian Consumer Online Census tekemän tutkimuksen mukaan (mukana 7862 homoseksuaalia) homosuhteista vain 15 prosenttia kesti 12 vuotta tai kauemmin ja 5 prosenttia homosuhteista kesti yli 20 vuotta.

Chicagon yliopiston sosiologi Edward Laumann on tuonut esille kuinka tyypillisen kaupunkilaishomon parisuhde kestää lyhyen aikaa, usein alle puoli vuotta. Hollanissa tehdyn tutkimuksen mukaan homosuhteen vakiokesto on puolitoista vuotta. M. Pollak on tehnyt tutkimuksen miesten välisestä homoseksuaalisuudesta länsimaissa. Pollakin mukaan vain muutamat homosuhteet kestivät yli kaksi vuotta sekä että monet homoseksuaalit sanoivat olleensa lyhyissä suhteissa satojen miesten kanssa. M. Saghir ja E. Robins tekivät tutkimuksen miesten ja naisten homoseksuaalisuudesta, jonka mukaan miesparien keskimääräisen suhteen kesto on noin kaksi tai kolme vuotta.

Kun tutkimme ja vertaamme homoseksuaalien ja heteroparien harrastamia syrjähyppyjä ja parisuhteen ulkopuolisia seksikumppaneita, niin huomaamme niiden välillä selkeän eron.

884 heteromiehen ja 1288 heteronaisen kohdalla tehty tutkimus toi esille 77% miehistä ja 88% naisista olivat pysyneet aviopuolisoilleen uskollisina koko avioliittonsa ajan. (Michael W. Wiederman, "Extramarital Sex: Prevalence and Correlates in a National Survey," Journal of Sex Research 34 (1997): 170.)

1997 tehdyn tutkimuksen mukaan Amerikassa 75% heteromiehillä ja 85% heteronaisilla ei ole ollut avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita. (E. O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago:University of Chicago Press, 1994 ): 216.)

Tutkimukset osoittavat, että mieshomoseksuaaleilla on satoja seksikumppaneita koko elämänsä aikana. Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan homomiehillä on keskimäärin kahdeksan homosuhdetta per vuosi.

Bellin ja Weinbergin tutkimuksen mukaan 43%:lla valkoihoisella homomiehellä oli yli 500 seksikumppania ja 28%:lla oli yli tuhat seksikumppania. (A. P. Bell and M. S. Weinberg, Homosexualities: A Study of Diversity Among Men and Women (New York: Simon and Schuster, 1978), pp. 308, 309; See also A. P. Bell, M. S. Weinberg, and S. K. Hammersmith, Sexual Preference (Bloomington: Indiana University Press, 1981)

Homoseksuaalisessa parisuhteessa elävien kesken sitoutuminen kumppaniin eroaa radikaalisti heteroseksuaalisessa suhteessa olevien kesken.

Kanadalaisen tutkimuksen mukaan 25 prosenttia homomiehistä, jotka olivat olleet homosuhteessa yhden vuoden ajan harrastivat samaan irtosuhteita. Barry Adamsin mukaan homokulttuuri sallii homoparien etsivän erilaisia seksisuhteita, joissa voi toteuttaa himojaan. (Ryan Lee, "Gay Couples Likely to Try Non-monogamy, Study Shows," Washington Blade (August 22, 2003): 18)

Monet homoparit elävät parisuhteessa, joka sallii heille kolmesta viiteen parisuhteen ulkopuolista seksikumppania per vuosi. (David H. Demo, et al., editors, Handbook of Family Diversity (New York:Oxford University Press, 2000): 73)

Homoseksuaalien keskuudessa sitoutumattomuus ja parisuhteen ulkopuoliset suhteet ovat paljon yleisimpiä kuin heteroiden keskuudessa. Tilastot ja todellisuus osoittavat edellä olevien asioiden olevan totta. Kyse ei ole kenenkään lyömisestä, hylkimisestä tai rasismista, vaan tosiasioista. Tuomas Kurttila on todellakin väärässä suunnassa nostaessaan homoparien kestävyyden ja moraalin samalle tasolle miesten ja naisten avioliittojen kanssa.

Luku 9 - Yleisökysymyksiä

Yleisön joukosta esitettiin monia hyviä ja huolestuneita kysymyksiä liittyen siihen mihin suuntaan seksuaalikasvatus, avioliitot ja lapsen asema kehittyvät tässä maailmassa, joka nopeaan tahtiin romuttaa perinteiset arvot seksuaalisuudesta ja avioliitoista.

Tuomas Kurttilalle esitettiin yleisökysymyksenä, että miksi hän puolsi sukupuolineutraali avioliittolakia ja myös tänä vuonna äitiyslakia eikö olisi todella tärkeätä tehdä lapsivaikutuksen arvio.

En tähän sen enempää kirjoita Kurttilan vastauksesta, koska illan keskustelussa Kurttila toi näkemyksensä monta kertaa esille kuinka hän pitää samaa sukupuolta olevien avioliitoa yhtä hyvänä kuin miehen ja naisen välistä avioliittoa. Kurttila on valinnut uskoa ja luottaa uusiin tutkimuksiin, jotka kumoavat aikaisemmat tutkimukset siitä kuinka homoseksuaalisuus on haitallista homoseksuaaleille sekä lapsille, jotka kasvavat homoperheissä. Todellisuudessa uudet homoseksuaalisutta tukevat tutkimukset ovat tehty sillä tavalla johdattelevasti, että ne saadaan näyttämään homoseksuaalisuutta tukevana, vaikka todellisuudessa homoseksuaalisuus on haitallista, jotka aikaisemmat perusteelliset tutkimukset ovat osoittaneet todeksi.

Tutkimusten mukaan homoseksuaalinen käytös lisää moninkertaisesti riskiä sairastua tauteihin, jotka aiheuttavat vakavia ongelmia ihmisen terveyteen.

Homomiesten keskuudessa anaali- ja oraaliyhdynnät lisäävät suuresti riskiä sairastua moniin erilaisiin seksitauteihin kuten esim. AIDS:iin. Englantilaisen tutkimuksen mukaan vaaralliset seksiaktit tapahtuvat kaikissa homosuhteissa ja tämä uhka ja vaara koskee myös parisuhteissa eläviä homoseksuaaleja. (G. J. Hart et al., "Risk Behaviour, Anti-HIV and Anti-Hepatitis B Core Prevalence in Clinic and Non-clinic Samples of Gay Men in England, 1991-1992," AIDS (July 1993): 863-869, cited in "Homosexual Marriage: The Next Demand," Position Analysis paper by Colorado for Family Values, May 1994.)

Amsterdamissa tehty tutkimus osoittaa, että HIV:iin sairastui enemmän homomiehiä, jotka olivat parisuhteessa kuin satunnaisissa suhteissa. (Maria Xiridou, et al, "The Contribution of Steady and Casual Partnerships to the Incidence of HIV Infection among Homosexual Men in Amsterdam," AIDS 17 (2003): 1031)

Hollannissa tehty tutkimus osoittaa, että 67% HIV-positiivisista miehistä iältään 30 tai sen alle saivat tartunnan homoparisuhteen kautta. (Jon Garbo, "More Young Gay Men are Contracting HIV from Steady Partners," GayHealth (July 25, 2001)

Edellä oleva tarkoittaa tietenkin sitä, että myös satunnaisten homosuhteiden kautta homomiehiä sairastuu HIV:iin, mutta parisuhteiden kautta enemmän, koska parisuhteessa ei välttämättä pyritä "turvaseksiin", koska kumppani on jo entuudestaan tuttu.

Olettamus, että lesbojen keskuudessa on vähäinen riski saada tartunta seksitaudista on väärä. Lesbojen keskuudessa on myös terveysriskejä, sillä lesbojen keskuudessa on raportoitu lukemattomia määriä seksikontakteista homoseksuaalisten ja bi-seksuaalisten miesten kanssa. ("Sexually Transmitted Infections," 347)

THL:n nettijulkaisun mukaan (2012) HIV on homomiesten kansantauti. Julkaisu tuo esille, että suurin osa HIV-tartunnoista tarttuu seksin kautta. THL:n mukaan HIV ei pysy kurissa ehkäisyn avulla ja HIV-infektio riski heteroiden keskuudessa on vähäinen. Seksuaalivähemmistöön kuuluvilla on korkea riski saada HIV-tartunta. THL:n julkaisun mukaan homomiesten keskuudessa HIV on hyvin yleinen kansantauti koko Euroopan alueella. Julkaisussa sanottiin, että koska infektio on krooninen, niin HIV:n esiintyvyys homomiesten keskuudessa tulee pysymään korkeana vuosikymmenien ajan.

Ihmisen terveyteen keskittyvän laitoksen (amerikkalainen järjestö) CDC:n (Centers for DiseaseControl and Prevention) julkaisun mukaan papilloomavirus (HPV) on yleinen virus, joista noin 40 viruslajia tarttuu ihmisestä ihmiseen seksikontaktin kautta. CDC:n julkaisussa tutkittiin miesten papilloomavirus tapauksia. Papilloomavirukselta on vaikea suojautua, sillä edes kondomi ei suojaa tartunnalta, koska papilloomavirus voi tarttua pelkästä ihokosketuksesta.

CDC:n julkaisun mukaan cdc.gov on kiistaton tosiasia, että homoseksin harjoittamisen kautta riski sairastua papilloomaviruksen kautta erilaisiin syöpiin on paljon todennäköisempi kuin heteroseksin kautta. Itse asiassa CDC:n julkaisun mukaan homoseksin kautta esim. peräaukonsyövän riski kasvaa 17 kertaiseksi verrattuna heteroseksiin. Kiistattomasti homoseksin harjoittamisen kautta syöpäriski on moninkertainen verrattuna heteroseksiin.

On siis kiistaton tosiasia, että homoseksuaalisuuden harjoittamisen kautta riski sairastua vakaviin terveydelle vaarallisiin sairauksiin on paljon yleisempää homojen keskuudessa kuin heteroiden. Ainoa keino suojautua papilloomaviruksen aiheuttamilta vakavilta vaaroilta on pysyvä parisuhde, eli avioliitto miehen ja naisen välillä. Raamattu, Jumalan sana antaa tässäkin asiassa parhaimmat ohjeet, joiden tarkoitus on suojella ihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

On selvää, että kun elää heteroparisuhteessa uskollisena aviopuolisolleen, niin seksitautiin sairastumisen mahdollisuus on olematon. Kiistattomien tosiasioiden valossa on selvää, että homoseksuaalinen elämäntapa on suuri uhka ja riski sairastua seksitauteihin, joista osa on tappavia. Homomiesten keskuudessa ei edes pysyvä parisuhde estä riskiä sairastua seksitauteihin. Ainoa varma keino välttyä seksitaudeilta on elää pysyvässä heteroparisuhteessa.

Homoudesta syntyy yhteiskunnalle merkittävä lasku terveydenhoitokuluina. Näille rahoille olisi varmasti enemmän todellista käyttöä esim. lastensairauksien hoitojen kulujen kattamisessa sekä näitä rahoja voitaisiin käyttää moniin muihin todella tärkeisiin kohteisiin koskien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. On todella surullista, että yhteiskunnat hyväksyvät asioita, jotka ovat vastoin luonnonjärjestystä. Hyväksyessään nämä asiat yhteiskunnat joutuvat maksamaan pitkän pennin siitä aiheutuvista negatiivisista vaikutuksista. Kenenkään on turha kuvitella, että pyrin tahallisesti loukkaamaan homoseksuaaleja, sillä sitä en tee vaan tuon esille selkeät tosiasiat, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisten tiedossa. Nykyään terveydenhuollon ammattilaiset eivät saa enää tuoda esille homoseksuaalisuuden aiheuttamia fyysisiä haittoja ja sairauksia, koska uudet tutkimukset vastoin todellisuutta antavat homoseksuaalisuudesta positiivisen kuvan.

Yleisökysymyksenä tuli esille luokanopettajan ja erityisluokanopettajan ihmetys siitä kuinka koulujen oppikirjat tuovat esille nykyistä seksuaalisuutta ikään kuin seksuaalisena shoppailuna, jossa voidaan valita erilaisia vaihtoehtoja seksuaalisuuden suhteen, joka on ahdistanut nuoria.

Kurttila painotti vastauksessaan kuinka ihmissuhde ja seksuaalikasvatus täytyisi aloittaa varhain lasten kanssa ja ikävaiheet huomioiden mutta silloin ollaan ongelmissa, jos asioista aletaan puhumaan vasta murkkuiässä, koska näistä asioista täytyisi puhua varhaisessa vaiheessa.

Kuten tuli jo aikaisemmin esille, niin Tapio Puolimatka pitää sellaista kysymystä vääränä, jossa lapselle ja nuorelle herätetään kysymys, että mitä sukupuolta hän edustaa. Se on totta, että kysymys on väärä, sillä ei biologisesti terve tyttö tai poika voi päättää mitä sukupuolta hän edustaa, koska se on päätetty jo hänen biologiassaan. Jos emme pitäydy biologisessa tosiasiassa sukupuolen suhteen, niin silloin luomme hämmennyksen ja kaaoksen ilmapiirin.

Tapio Puolimatka antoi lausunnon sukupuolineutraalista avioliittolaki esityksestä valiokunnalle, ja hänen lausuntonsa oli kielteinen, sillä hän ei kannattanut, eikä kannata sukupuolineutraalia avioliittolakia. Puolimatka toi esille että hänen mielestään sijaissynnytykset pitäisi olla kiellettyjä, koska ne loukkaavat lapsen oikeutta äitiin, sillä lapsi elää symbioosissa äidin kanssa kasvaen äitinsä kohdussa ja jos lapsi erotetaan tästä symbioosista, niin se luo lapseen trauman, jossa perusluottamus ja perusihmissuhde särkyy, jota hän kantaa koko loppuelämänsä ajan. Puolimatkan mielestä sijaissynnytyksen laillistaminen antaa väärän viestin.

Yleisökysymyksenä esitettiin hyvä kysymys ideologisen kasvatuksen kouluihin tulemisesta, joka aiheuttaa paineita kotona ja johdattaa selvittelemään turhia asioita kotona. Samainen kysyjä toi esille kuinka pitäisi kiinnittää huomiota perheiden ja vanhempien valinnanvapauteen, että he saavat kasvattaa lapsiaan vanhempien periaatteiden ja arvojen mukaan, joita he pitävät tärkeinä. Kysyjän mielestä kehitys on huolestuttavaa, sillä yleinen kehitys yhteiskunnassa menee suuntaan, jossa luovutaan objektiivisesta luonnontieteeseen perustuvasta todellisuudesta, joka alkaa rakentumaan subjektiivisten katsomusten varaan, joka on epätervettä ja huolestuttavaa kehitystä.

Puolimatka toi esille kuinka tutkimusten mukaan lapselle on vahingollista jos hän joutuu arvomaailmojen ristiriitaan. Edellä oleva yleisökysymys sisälsi todella tarkkanäköisen toteamuksen, sillä jos yhteiskunta luopuu biologisesta tosiasiasta ja hyväksyy sen rinnalle ajattelutavan, joka kiistää ja kumoaa biologisen sukupuolen totuuden, niin sellainen yhteiskunta ajautuu takaisin menneisyyden kehtoon ja kapaloihin koskien sukupuoliasioita ja ihmisen seksuaalisuutta.

Luku 10 - Ihmiskunnan paluu menneisyyden seksuaaliseen kehtoon ja kapaloihin

Mesopotamiassa muinaisessa Babyloniassa ja Assyriassa opetettiin oppia jumaluudesta, joka oli yhtä aikaa mies ja nainen. Androgyynisyys levisi Babyloniasta muualle maailmaan ja esimerkiksi gnostilaisuus opetti ihmisen olleen alunperin luotu valoruumiiksi, androgyyniksi, ollen yhtä aikaa mies ja nainen. Gnostilaisen opin mukaan valoruumis-ihminen viehättyi materiasta, jonka seurauksena hän ruumiillistui lihaksi. Gnostilainen oppi sanoi jumalallisen androgyynin ruumiillistumisen kautta ihmisen jakautuneen yhtä aikaa mieheksi ja naiseksi. Gnostilaisuudessa ihminen pyrki vapautumaan ruumiin vankilasta takaisin valoruumiiseen, jumalalliseen mies-nainen androgyyni tilaan. Gnostilaisuudessa korkein jumaluus Barbelo, joka oli androgyyni, yhtä aikaa äiti ja isä, joka paritteli itsensä ja kaikkien kanssa, jotka rakastivat häntä.

Muinaisessa Mesopotamiassa ja Babylonian alueella harjoitettiin homoutta. Antiikin Kreikassa homoseksuaalisuuden harjoittaminen kytkeytyi voimakkaasti pederastiaan, jossa vanhemmalla miehellä oli seksuaalinen suhde nuoren pojan kanssa. Muinaisessa Egyptissä harrastettiin myös seksuaaliperversioita muun muassa nekrofiliaa, jossa esimerkiksi ruumiin balsamoija ei balsamoinut kauniin naisen ruumista kuin vasta muutamien päivien jälkeen kuolemasta, koska hän halusi harrastaa seksiä ruumiin kanssa.

Ihmiskunnan alkumetreillä ihmisen seksuaalisuus vääristyi kun monet muinaiset yhteiskunnat hyväksyivät miehen ja naisen parisuhteen rinnalle homoseksuaalisuutta sekä pederastiaa. Arvostettu Harvardin yliopiston sosiologisti Pitirim Sorokin on sanonut kuinka useiden tuhansien vuosien aikana useilla mantereilla erilaiset yhteiskunnat, jotka ovat määritelleet avioliiton seksuaalisuuden perinteisesti miehen ja naisen välille ovat yhteiskuntina jääneet eloon. Seksuaalimoraalin rappio on johdattanut muinaiset yhteiskunnat tuhon tielle.

Babyloniassa ja Assyriassa oppi androgyynisesta jumaluudesta johdatti ihmisiä sukupuolen häiriötilaan, jossa selvästi biologisesti oleva mies tai nainen ei kokenut olevansa omaa biologista sukupuoltansa, vaan ns. kolmas sukupuoli tai yhtä aikaa mies ja nainen. Kun Babyloniassa ja Assyriassa rikkoutui sukupuoli-identiteetti androgyynisyyden kautta, niin se avasi tien myös seksuaaliseen rikkinäisyyteen, jossa ihminen hylkää luonnollisen seksuaalisuuden harjoittamisen miehen ja naisen välillä ja valitsee homoseksuaalisen käyttäytymisen.

Nykyinen New-Age opetus perustuu Babylonian ja gnostilaisuuden oppeihin, sillä New-Age piireissä on sellaista opetusta, jonka mukaan veri on jähmettynyttä valoa, joka oli seurausta Adamin lankeemuksesta, jonka tähden ihmisen veren täytyy puhdistua valoksi, jos ihminen haluaa palata entiseen androgyyniseen jumalalliseen olotilaan. Vapaamuurariudessa palvotaan androgyynistä Baphomet jumalaa, jossa mies ja nainen yhdistyvät.

Kun Amerikan mantereella 1960-70 luvuilla alkoi voimakas vyörytys homoseksuaalisuuden hyväksymisestä, niin sen rinnalla kulki ajatus pedofilian ja homoseksualismin erottamattomasta yhteydestä, jota perusteltiin muun muassa antiikin Kreikan mies ja poika rakkaudella ja seksisuhteilla. Homoseksualismin hyväksyminen johtaa pedofilian yleistymiseen ja hyväksymiseen. Suomessa Sexpon asiantuntija Tommi Paalanen on sanonut, että Suomessa seksin suojaikärajaa voisi laskea 14 vuoteen ja että hän kannattaa ihmisen ja eläimen välistä seksiä, jos eläintä ei vahingoiteta. Ruotsissa liberaalien nuorisojärjestö Tukholmassa halusi laillistaa insestin ja nekrofilian (seksiä kuolleen ruumiin kanssa). Emopuolue irtisanoutui nuorisojärjestön lausunnoista ja ajatuksista. Liberaalien nuorisojärjestö Tukholmassa toi esille ettei se pidä moraalilaeista, nekrofilia pitäisi laillistaa, niin, että ne, jotka haluaisivat voisivat testamentata ruumiinsa tähän tarkoitukseen. 

Nykyinen uusi seksuaalikasvatuksen suunta, joka hyväksyy transsukupuolisuuden ja homoseksuaalisuuden johdattaa ihmiskunnan palaamaan takaisin muinaisen maailman menneisyyden seksuaaliseen kehtoon ja kapaloihin, eli taantumaan ja aikaan, joka johdatti muinaiset yhteiskunnat tuhon tielle seksuaalimoraalin ja sukupuolen vääristymisen takia. Kun tämä uusi suunta ihmisen seksuaalisuudessa on otettu vastaan, niin se tulee entisestään vääristämään ihmisen seksuaalista käyttäytymistä, sillä se antaa tilaa pedofilian, ihmisen ja eläimen välisen seksin sekä nekrofilian (seksiä kuolleen ruumiin kanssa) yleistymiseen ja hyväksymiseen.

Nykyinen yhteiskunta on ajautunut gnostilaiseen ajattelutapaan, jossa ihminen oli vankina biologisessa ruumiissaan, ja hänen tuli etsiä ulospääsy päästäkseen pois tästä vankilasta. Nykyinen yhteiskunta on vastaanottanut muinaisten yhteiskuntien "seksuaalisen vapauden", jossa itse kukin voi harjoittaa omaa seksuaalisuuttaan niin kuin hän itse sen kokee, olkoon se sitten minkälaista tahansa. Nykyinen yhteiskunta on antanut muinaisen ajan seksuaaliperversioille uuden luokituksen, jossa niin homoseksuaalisuus kuin pedofilia jne. ovat vain seksuaalisia ominaisuuksia ja ihmisen sisälle rakentuneita seksuaalisia suuntauksia. Tällä tavalla yhteiskunta on poistanut perversio käsitteen, jolloin ihmiset "vapautetaan" itse kukin harjoittamaan omia seksuaalisia himojaan, olkoonpa ne sitten vaikka kuinka kieroutuneita. Väärä seksuaalinen vapaus ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että homoseksuaalisuus, pedofilia jne. ovat seksuaalisia perversioita. Tämän tosiasian kykenee jokainen näkemään, joka katselee maailmaan sellaisten silmälasien läpi, jotka kertovat sen mikä on luonnollista ja totuus.

Moni ihminen ei usko Raamatun olevan Jumalan sanan ilmoitusta, vaan pikemminkin satukirja tai muinaisten kamelikuskien nuotiotarinoita. Itse uskon Raamatun olevan Jumalan sanan ilmoitusta ihmiskunnalle. Raamattu kertoo Ilmestyskirjan 17 luvussa kuinka Babylonin suuri portto on juovuttanut maan kuninkaita (kansoja) haureudellaan, joka on fyysistä ja lihallista haureutta ja hengellistä haureutta. Raamattu kertoo kuinka eksyttävä uskonto syntyi muinaisessa Babyloniassa, josta se kulkeutui kaikkialle maailmaan hiukan erilaisina versioina, mutta hyvin samankaltaisina. Babyloniasta kulkeutui uskonnon mukana myös haureellisen ja kieroutuneen seksin harjoittaminen sen eri muodoissaan kaikkialle maailmaan. Raamattu kertoo tarkasti sen minkä historia todistaa. Seksuaaliperversion hyväksyminen on ollut osa muinaisia historian yhteiskuntia. Raamattu kertoo syyn tähän, joka on Babyloniasta peräisin olevan ihmisen seksuaalisuuden vääristäminen.

Suomessa seksuaalista vapautta tukevia ryhmittymiä on monenlaisia, jotka ovat kannattaneet ja ajaneet seksuaalisuuden vääristymien yleistä hyväksymistä. Näitä ryhmiä ja tahoja ovat muun muassa New-Agen mukainen ajattelumalli, poliittisista puolueista vihreät ja vasemmistoliitto, uusfeminismi sekä seksuaalivähemmistöjen erilaiset yhdistykset mm. Seta jne. Edellä mainitut Suomessa olevat tahot, jotka ovat voimakkaasti ajaneet ja kannattaneet seksuaalisia vääristymiä ovat tehneet sen muinaisen Babylonian hengen vaikutuksen alaisena, osa heistä täysin tietoisina siitä ja osa tiedostamattaan sitä. He ovat hyväksyneet valheen ihmisen tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista koskien seksuaalisuutta ja näin tehdessään he ovat antaneet tukensa ja kannatuksensa sellaisille seksuaalisille vääristymille, jotka johdattivat muinaiset yhteiskunnat moraalin rappion ja tuhon tielle. Nämä edellä mainitut ryhmät Suomessa ovat ajamassa Suomea takaisin menneisyyden seksuaaliseen kehtoon ja kapaloihin, suuntaan ja tielle, joka on taantuman tie, moraalisen rappion ja tuhon tie.

Tiedän sen, että moni lukija ottaa esille katolisen kirkon laaja-alaisen pedofilian ja vierittää sen kristinuskon syyksi. Todellisuudessa Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, koska katolinen kirkko asettaa Jeesuksen sovitustyön rinnalle Marian sovittajana, joka sovittaa syntisen Jumalalle, katolinen kirkko uskoo messu-uhrissa uhrattavan syntiuhrin olevan kaikkein voimakkain syntiuhri, ja tämän lisäksi katolinen kirkko uskoo kiirastuli-oppiin, jonka mukaan ihminen voi puhdistua synneistä vielä kuolemansa jälkeen. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen olevan ainoa tie Jumalan luokse sekä Jeesuksen sovitustyö on ainoa syntiuhri ja pelastustie. Katolinen kirkko kumoaa Raamatun opettaman pelastustien, joka tekee siitä Raamatun kielikuvan ja opetuksen mukaan antikristillisen lahkon, joka ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä. Rooman katolinen kirkko on muinaisen Babylonian uskonnon perillinen, joka opettaa muinaisen Babylonian uskonnon oppeja sekoittamalla siihen mukaan kristillisiä oppeja.

Katolisen kirkon osallisuus antikristilliseen sekä Babylonian henkeen näkyy esimerkiksi konkreettisesti siinä kun sen sisällä suuri osa papistoa on kautta vuosisatojen harrastanut pedofiliaa, jossa he ovat raiskanneet ja käyttäneet seksuaalisesti hyväkseen pääosin poikia.

Raamattu sanoo Ilmestyskirjan luvussa 17 kuinka suuri Babylonin portto saa valtaansa koko maanpiirin ihmiskunnan viimeisinä päivinä ennen Herran Jeesuksen toista tulemista. Raamattu kertoo pahan taistelusta hyvää vastaan, kuinka langennut enkeliruhtinas, kerubi, saatana pyrkii turmelemaan synnin kautta kaiken hyvän minkä Jumala on luonut. Tämän syyn tähden ihmisiä houkutellaan valitsemaan seksuaalisia perversioita, koska se rikkoo täysin ihmisen identiteetin Jumalan luomana miehenä ja naisena. Kun ja jos ihmiskunta asettaa miehen ja naisen avioliiton rinnalle erilaiset seksiperversiot hyväksyttyinä seksuaalisuuden harjoittamisen muotoina, niin silloin Jumalan vastustaja saatana saa hyvin nopeasti tuhota ja turmella yhteiskuntia, joka tuhoaa ja rikkoo ihmisen sisimmän, josta kaikkein eniten kärsivät lapset ja nuoret.

Parasta mitä ihminen voisi tehdä, olisi tunnustaa syntinsä Jumalalle uskon kautta Herraan Jeesukseen saadakseen syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän, Herran Jeesuksen veren ansion tähden, kun Hän sovitti maailman synnit oman verensä kautta kuollessaan Golgatan ristillä, jonka todisteeksi Hän nousi ylös Isä Jumalan oikealle puolelle taivaissa. Kukaan ei saa automaattisesti syntejänsä anteeksi, koska Herra Jeesus sanoi: Tehkää parannus (katua ja tunnustaa syntinsä, ajatella uudella tavalla) ja uskokaa evankeliumi (Herran Jeesuksen sovitustyö ristillä).

 

Petri Paavola Saulus-Lähetys Ry hallituksen jäsen 4.9.2018

 

Lähteet:


Video Puolimatka vs. Kurttila

unicef.fi/lapsen-oikeudet

vantaansanomat.fi

Moraalin rappio

Sukupuolineutraali avioliitto

Sexpon asiantuntija eläinseksi

aftonbladet.se

is.fi

Raamattu 3/38

Biblia 1776

King James Version 1661

Online Bible Hebrew and Greek Lexicon

Lukuisat eri lähteet muinaisten kansojen seksuaalisesta käyttäytymisestä

 

 

 

eXTReMe Tracker