Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttavassa maailmassa kaikki osat


Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttuvassa maailmassa osa 10

Ihmiskunnan paluu menneisyyden seksuaaliseen kehtoon ja kapaloihin

Saulus-Lähetys järjesti Helsingissä Tieteiden talolla debatin 28.8.2018, jossa vastakkain olivat kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Debatin aiheena oli avioliittoinstituutio, avioerot ja seksuaalisuus sekä niiden lapsivaikutukset. Tilaisuuden lopussa paikalla ollut yleisö sai esittää kysymyksiä. Olin tilaisuudessa paikan päällä, istuen tarkkaavaisesti eturivissä. Tilaisuus oli todella pitkä, sillä se kesti hiukan yli 2 tuntia ja siinä ajassa väittelijät ehtivät esittää monenlaisia ajatuksia, jonka lisäksi monet hyvät yleisökysymykset toivat lisäulottuvuutta ajatusten virtaan illan keskustelussa. Mieleeni nousi monenlaisia näkökulmia keskusteltavana olleen aiheen tiimoilta, joka innoitti minua kirjoittamaan asiasta.

Mesopotamiassa muinaisessa Babyloniassa ja Assyriassa opetettiin oppia jumaluudesta, joka oli yhtä aikaa mies ja nainen. Androgyynisyys levisi Babyloniasta muualle maailmaan ja esimerkiksi gnostilaisuus opetti ihmisen olleen alunperin luotu valoruumiiksi, androgyyniksi, ollen yhtä aikaa mies ja nainen. Gnostilaisen opin mukaan valoruumis-ihminen viehättyi materiasta, jonka seurauksena hän ruumiillistui lihaksi. Gnostilainen oppi sanoi jumalallisen androgyynin ruumiillistumisen kautta ihmisen jakautuneen yhtä aikaa mieheksi ja naiseksi. Gnostilaisuudessa ihminen pyrki vapautumaan ruumiin vankilasta takaisin valoruumiiseen, jumalalliseen mies-nainen androgyyni tilaan. Gnostilaisuudessa korkein jumaluus Barbelo, joka oli androgyyni, yhtä aikaa äiti ja isä, joka paritteli itsensä ja kaikkien kanssa, jotka rakastivat häntä.

Muinaisessa Mesopotamiassa ja Babylonian alueella harjoitettiin homoutta. Antiikin Kreikassa homoseksuaalisuuden harjoittaminen kytkeytyi voimakkaasti pederastiaan, jossa vanhemmalla miehellä oli seksuaalinen suhde nuoren pojan kanssa. Muinaisessa Egyptissä harrastettiin myös seksuaaliperversioita muun muassa nekrofiliaa, jossa esimerkiksi ruumiin balsamoija ei balsamoinut kauniin naisen ruumista kuin vasta muutamien päivien jälkeen kuolemasta, koska hän halusi harrastaa seksiä ruumiin kanssa.

Ihmiskunnan alkumetreillä ihmisen seksuaalisuus vääristyi kun monet muinaiset yhteiskunnat hyväksyivät miehen ja naisen parisuhteen rinnalle homoseksuaalisuutta sekä pederastiaa. Arvostettu Harvardin yliopiston sosiologisti Pitirim Sorokin on sanonut kuinka useiden tuhansien vuosien aikana useilla mantereilla erilaiset yhteiskunnat, jotka ovat määritelleet avioliiton seksuaalisuuden perinteisesti miehen ja naisen välille ovat yhteiskuntina jääneet eloon. Seksuaalimoraalin rappio on johdattanut muinaiset yhteiskunnat tuhon tielle.

Babyloniassa ja Assyriassa oppi androgyynisesta jumaluudesta johdatti ihmisiä sukupuolen häiriötilaan, jossa selvästi biologisesti oleva mies tai nainen ei kokenut olevansa omaa biologista sukupuoltansa, vaan ns. kolmas sukupuoli tai yhtä aikaa mies ja nainen. Kun Babyloniassa ja Assyriassa rikkoutui sukupuoli-identiteetti androgyynisyyden kautta, niin se avasi tien myös seksuaaliseen rikkinäisyyteen, jossa ihminen hylkää luonnollisen seksuaalisuuden harjoittamisen miehen ja naisen välillä ja valitsee homoseksuaalisen käyttäytymisen.

Nykyinen New-Age opetus perustuu Babylonian ja gnostilaisuuden oppeihin, sillä New-Age piireissä on sellaista opetusta, jonka mukaan veri on jähmettynyttä valoa, joka oli seurausta Adamin lankeemuksesta, jonka tähden ihmisen veren täytyy puhdistua valoksi, jos ihminen haluaa palata entiseen androgyyniseen jumalalliseen olotilaan. Vapaamuurariudessa palvotaan androgyynistä Baphomet jumalaa, jossa mies ja nainen yhdistyvät.

Kun Amerikan mantereella 1960-70 luvuilla alkoi voimakas vyörytys homoseksuaalisuuden hyväksymisestä, niin sen rinnalla kulki ajatus pedofilian ja homoseksualismin erottamattomasta yhteydestä, jota perusteltiin muun muassa antiikin Kreikan mies ja poika rakkaudella ja seksisuhteilla. Homoseksualismin hyväksyminen johtaa pedofilian yleistymiseen ja hyväksymiseen. Suomessa Sexpon asiantuntija Tommi Paalanen on sanonut, että Suomessa seksin suojaikärajaa voisi laskea 14 vuoteen ja että hän kannattaa ihmisen ja eläimen välistä seksiä, jos eläintä ei vahingoiteta. Ruotsissa liberaalien nuorisojärjestö Tukholmassa halusi laillistaa insestin ja nekrofilian (seksiä kuolleen ruumiin kanssa). Emopuolue irtisanoutui nuorisojärjestön lausunnoista ja ajatuksista. Liberaalien nuorisojärjestö Tukholmassa toi esille ettei se pidä moraalilaeista, nekrofilia pitäisi laillistaa, niin, että ne, jotka haluaisivat voisivat testamentata ruumiinsa tähän tarkoitukseen. 

Nykyinen uusi seksuaalikasvatuksen suunta, joka hyväksyy transsukupuolisuuden ja homoseksuaalisuuden johdattaa ihmiskunnan palaamaan takaisin muinaisen maailman menneisyyden seksuaaliseen kehtoon ja kapaloihin, eli taantumaan ja aikaan, joka johdatti muinaiset yhteiskunnat tuhon tielle seksuaalimoraalin ja sukupuolen vääristymisen takia. Kun tämä uusi suunta ihmisen seksuaalisuudessa on otettu vastaan, niin se tulee entisestään vääristämään ihmisen seksuaalista käyttäytymistä, sillä se antaa tilaa pedofilian, ihmisen ja eläimen välisen seksin sekä nekrofilian (seksiä kuolleen ruumiin kanssa) yleistymiseen ja hyväksymiseen.

Nykyinen yhteiskunta on ajautunut gnostilaiseen ajattelutapaan, jossa ihminen oli vankina biologisessa ruumiissaan, ja hänen tuli etsiä ulospääsy päästäkseen pois tästä vankilasta. Nykyinen yhteiskunta on vastaanottanut muinaisten yhteiskuntien "seksuaalisen vapauden", jossa itse kukin voi harjoittaa omaa seksuaalisuuttaan niin kuin hän itse sen kokee, olkoon se sitten minkälaista tahansa. Nykyinen yhteiskunta on antanut muinaisen ajan seksuaaliperversioille uuden luokituksen, jossa niin homoseksuaalisuus kuin pedofilia jne. ovat vain seksuaalisia ominaisuuksia ja ihmisen sisälle rakentuneita seksuaalisia suuntauksia. Tällä tavalla yhteiskunta on poistanut perversio käsitteen, jolloin ihmiset "vapautetaan" itse kukin harjoittamaan omia seksuaalisia himojaan, olkoonpa ne sitten vaikka kuinka kieroutuneita. Väärä seksuaalinen vapaus ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että homoseksuaalisuus, pedofilia jne. ovat seksuaalisia perversioita. Tämän tosiasian kykenee jokainen näkemään, joka katselee maailmaan sellaisten silmälasien läpi, jotka kertovat sen mikä on luonnollista ja totuus.

Moni ihminen ei usko Raamatun olevan Jumalan sanan ilmoitusta, vaan pikemminkin satukirja tai muinaisten kamelikuskien nuotiotarinoita. Itse uskon Raamatun olevan Jumalan sanan ilmoitusta ihmiskunnalle. Raamattu kertoo Ilmestyskirjan 17 luvussa kuinka Babylonin suuri portto on juovuttanut maan kuninkaita (kansoja) haureudellaan, joka on fyysistä ja lihallista haureutta ja hengellistä haureutta. Raamattu kertoo kuinka eksyttävä uskonto syntyi muinaisessa Babyloniassa, josta se kulkeutui kaikkialle maailmaan hiukan erilaisina versioina, mutta hyvin samankaltaisina. Babyloniasta kulkeutui uskonnon mukana myös haureellisen ja kieroutuneen seksin harjoittaminen sen eri muodoissaan kaikkialle maailmaan. Raamattu kertoo tarkasti sen minkä historia todistaa. Seksuaaliperversion hyväksyminen on ollut osa muinaisia historian yhteiskuntia. Raamattu kertoo syyn tähän, joka on Babyloniasta peräisin olevan ihmisen seksuaalisuuden vääristäminen.

Suomessa seksuaalista vapautta tukevia ryhmittymiä on monenlaisia, jotka ovat kannattaneet ja ajaneet seksuaalisuuden vääristymien yleistä hyväksymistä. Näitä ryhmiä ja tahoja ovat muun muassa New-Agen mukainen ajattelumalli, poliittisista puolueista vihreät ja vasemmistoliitto, uusfeminismi sekä seksuaalivähemmistöjen erilaiset yhdistykset mm. Seta jne. Edellä mainitut Suomessa olevat tahot, jotka ovat voimakkaasti ajaneet ja kannattaneet seksuaalisia vääristymiä ovat tehneet sen muinaisen Babylonian hengen vaikutuksen alaisena, osa heistä täysin tietoisina siitä ja osa tiedostamattaan sitä. He ovat hyväksyneet valheen ihmisen tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista koskien seksuaalisuutta ja näin tehdessään he ovat antaneet tukensa ja kannatuksensa sellaisille seksuaalisille vääristymille, jotka johdattivat muinaiset yhteiskunnat moraalin rappion ja tuhon tielle. Nämä edellä mainitut ryhmät Suomessa ovat ajamassa Suomea takaisin menneisyyden seksuaaliseen kehtoon ja kapaloihin, suuntaan ja tielle, joka on taantuman tie, moraalisen rappion ja tuhon tie.

Tiedän sen, että moni lukija ottaa esille katolisen kirkon laaja-alaisen pedofilian ja vierittää sen kristinuskon syyksi. Todellisuudessa Rooman katolinen kirkko ei ole Raamatun kristinuskoa, koska katolinen kirkko asettaa Jeesuksen sovitustyön rinnalle Marian sovittajana, joka sovittaa syntisen Jumalalle, katolinen kirkko uskoo messu-uhrissa uhrattavan syntiuhrin olevan kaikkein voimakkain syntiuhri, ja tämän lisäksi katolinen kirkko uskoo kiirastuli-oppiin, jonka mukaan ihminen voi puhdistua synneistä vielä kuolemansa jälkeen. Raamattu sanoo Herran Jeesuksen olevan ainoa tie Jumalan luokse sekä Jeesuksen sovitustyö on ainoa syntiuhri ja pelastustie. Katolinen kirkko kumoaa Raamatun opettaman pelastustien, joka tekee siitä Raamatun kielikuvan ja opetuksen mukaan antikristillisen lahkon, joka ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä. Rooman katolinen kirkko on muinaisen Babylonian uskonnon perillinen, joka opettaa muinaisen Babylonian uskonnon oppeja sekoittamalla siihen mukaan kristillisiä oppeja.

Katolisen kirkon osallisuus antikristilliseen sekä Babylonian henkeen näkyy esimerkiksi konkreettisesti siinä kun sen sisällä suuri osa papistoa on kautta vuosisatojen harrastanut pedofiliaa, jossa he ovat raiskanneet ja käyttäneet seksuaalisesti hyväkseen pääosin poikia.

Raamattu sanoo Ilmestyskirjan luvussa 17 kuinka suuri Babylonin portto saa valtaansa koko maanpiirin ihmiskunnan viimeisinä päivinä ennen Herran Jeesuksen toista tulemista. Raamattu kertoo pahan taistelusta hyvää vastaan, kuinka langennut enkeliruhtinas, kerubi, saatana pyrkii turmelemaan synnin kautta kaiken hyvän minkä Jumala on luonut. Tämän syyn tähden ihmisiä houkutellaan valitsemaan seksuaalisia perversioita, koska se rikkoo täysin ihmisen identiteetin Jumalan luomana miehenä ja naisena. Kun ja jos ihmiskunta asettaa miehen ja naisen avioliiton rinnalle erilaiset seksiperversiot hyväksyttyinä seksuaalisuuden harjoittamisen muotoina, niin silloin Jumalan vastustaja saatana saa hyvin nopeasti tuhota ja turmella yhteiskuntia, joka tuhoaa ja rikkoo ihmisen sisimmän, josta kaikkein eniten kärsivät lapset ja nuoret.

Parasta mitä ihminen voisi tehdä, olisi tunnustaa syntinsä Jumalalle uskon kautta Herraan Jeesukseen saadakseen syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän, Herran Jeesuksen veren ansion tähden, kun Hän sovitti maailman synnit oman verensä kautta kuollessaan Golgatan ristillä, jonka todisteeksi Hän nousi ylös Isä Jumalan oikealle puolelle taivaissa. Kukaan ei saa automaattisesti syntejänsä anteeksi, koska Herra Jeesus sanoi: Tehkää parannus (katua ja tunnustaa syntinsä, ajatella uudella tavalla) ja uskokaa evankeliumi (Herran Jeesuksen sovitustyö ristillä).website statistics
eXTReMe Tracker