Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttavassa maailmassa kaikki osat


Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttuvassa maailmassa osa 2

Seksuaalimoraalin rappion historian juuria

Saulus-Lähetys järjesti Helsingissä Tieteiden talolla debatin 28.8.2018, jossa vastakkain olivat kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Debatin aiheena oli avioliittoinstituutio, avioerot ja seksuaalisuus sekä niiden lapsivaikutukset. Tilaisuuden lopussa paikalla ollut yleisö sai esittää kysymyksiä. Olin tilaisuudessa paikan päällä, istuen tarkkaavaisesti eturivissä. Tilaisuus oli todella pitkä, sillä se kesti hiukan yli 2 tuntia ja siinä ajassa väittelijät ehtivät esittää monenlaisia ajatuksia, jonka lisäksi monet hyvät yleisökysymykset toivat lisäulottuvuutta ajatusten virtaan illan keskustelussa. Mieleeni nousi monenlaisia näkökulmia keskusteltavana olleen aiheen tiimoilta, joka innoitti minua kirjoittamaan asiasta.

Keskustelussa tuli esille kuinka avioerojen määrä on huolestuttava. Debatissa yleisön keskuudesta tuli esille kuinka avioliitot kestivät ennen pitkään, jopa koko eliniän. Kurttila sanoi ettei hän romantisoisi niitä avioliittoja joita on ennen ollut, sillä olemme menossa nyt parempaan suuntaan. Tällä Kurttila tarkoitti nykyisen avioliittolain hyväksymisen mukanaan tuomaa muutosta avioliittokäsitykseen. Kurttilan mukaan suomalaisilla on vahvempi halu sitoutua aviouskollisuuteen kuin koskaan aikaisemmin.

Kurttilan lausunnot olivat ristiriidassa keskenään, sillä hän tunnisti avioerojen lisääntyvän määrän, mutta samalla hän sanoi suomalaisilla olevan vahvempi halu sitoutua aviouskollisuuteen kuin koskaan aikaisemmin. Kun tarkkaavaisesti kuuntelin Kurttilaa, niin huomasin hänen toimivan tavalla, jossa hän pyrkii miellyttämään kaikkia ja luomaan positiivisen kuvan asioista, mutta samalla hän ajautuu ristiriitaan itsensä kanssa. Kurttila myös antoi ymmärtää, että ennen avioliitto asiat eivät olleet niin hyvin kuin nykyään ovat. Todellisuus kuitenkin todistaa päinvastoin, sillä avioerojen määrä on nykyään paljon korkeampi kuin ennen ja monet ihmiset nykyään voivat huonosti avioliitoissaan.

Aikaisemmin yhteiskunta ja avioliitto perustui ja nojasi hyvin vahvasti kristinuskon arvoihin ja ihanteisiin, jonka seurauksena avioliitot kestivät pääsääntöisesti elämän loppuun asti. Raamatullisen kristinuskon opettama avioliitto perustuu rakkauteen ja toiseen kunnioittamiseen sekä jopa toisen puolesta uhrautuvaan rakkauteen. Jos ihminen on sisäistänyt sydämessään kristinuskon perusarvot, niin hänen avioliittonsa on onnellinen, kestäen koko eliniän. Todellisuus todistaa sen, että ennen avioliitot olivat onnellisempia ja parempia kuin nykyään. Kaikissa asioissa on ikäviä poikkeuksia myös menneen ajan avioliitoissa, mutta poikkeus ei kumoa sitä tosiasiaa, että pääsääntöisesti asiat olivat avioliitoissa paremmin kuin nykyään.

Sitä mukaa mitä suomalainen yhteiskunta sekä myös kansankirkko ovat luopuneet kristinuskon arvoista, niin olemme kokeneet moraalisen rappion kehittymistä, joka suuntautuu koko ajan huonompaan suuntaan. Miehen ja naisen välinen henkinen ja seksuaalinen rakkaus oli ennen yhteiskunnan ja perheen perusta, joka takasi tasapainoiset lähtökohdat elämään. Ennen ei ollut niin paljon mielenterveysongelmia kuin mitä nykyään on. Kristinuskon hyveet ja arvot suojasivat ihmisiä ja antoivat heille hyvät eväät tasapainoiseen elämään. Nykyään suomalaisessa yhteiskunnassa suuri osa ihmisistä on irtaantunut kristinuskon arvoista perustaen elämänsä erilaisten arvojen varaan, joka näkyy itsekeskeisyytenä sekä yksilön vapautena, jossa yksilöllä on oikeus tehdä sitä mikä hänestä itsestään tuntuu hyvälle. Kristinusko antaa kaikille samanlaiset moraaliset käyttäytymisohjeet, jossa näkyy voimakkaasti lähimmäisen rakastaminen, jonka kautta kaikki ihmiset samojen pelisääntöjen kautta saavat kokea hyväksyntää ja onnellisuutta omassa sydämessään.

Olen nuoruudessa harrastanut monenlaista urheilua ja otan esimerkiksi koripallon. Koripallossa on kaikille pelaajille yhteiset säännöt, jonka sisällä jokaisella pelaajalla on oma erilainen pelipaikka ja tehtävä, mutta heillä kaikilla on yhteinen päämäärä. Päästäkseen päämääräänsä pelaajien tulee noudattaa yhteisiä sääntöjä, vaikka he pelaavat eri paikoilla. Jos joku pelaaja alkaa sooloilemaan tai pyrkii luomaan omia sääntöjään, jotka tuntuvat hänestä hyviltä, niin valmentaja joutuu ottamaan hänet pois kentältä, koska hän sotkee ja pilaa joukkueen yhteispelin.

Kun yhteiskunta noudatti kristinuskon arvoja, joissa ihmisillä oli erilaisia tehtäviä, mutta he noudattivat yhteisiä sääntöjä, niin yhteiskunta voi hyvin. Kun yhteiskunta luopui kristinuskon arvoista, niin sen tilalle tuli yhteiskunta, joka perustuu monenlaisiin erilaisiin ja vastakkaisiin arvoihin, joiden lähtökohta on yksilön oma etu, joka perustuu siihen mikä tuntuu hyvältä itse kullekin, olkoonkin se sitten mitä tahansa.

Kun yhteiset pelisäännöt puuttuvat ja kaikki etsivät sitä mikä hänestä tuntuu hyvältä, niin yhteiskunta ajautuu kaaokseen, jossa mielenterveysongelmat ja ihmisen sisäinen paha olo lisääntyy. Liikenteessäkin on yhteiset pelisäännöt, joita noudattamalla ihmisten on turvallista liikkua ja elää. Yhteiset ja samat liikennesäännöt ovat suoja- ja turvaverkko. Jos itse kukin toimisi liikenteessä omien sääntöjensä mukaan, sen mukaan mikä tuntuu heistä itsestään hyvältä, niin yhteiskunta ajautuu kaaokseen ja sekavaan epäjärjestykseen.

Aina silloin kun yhteiskunta hylkää yhteiset pelisäännöt, jotka perustuvat luonnollisiin arvoihin, niin yhteiskunta ajautuu moraalisen tuhon tielle. Miehen ja naisen välinen rakkausliitto, avioliitto on ollut jo vuosituhansia yhteiskuntien perustana ja aina kun tämä luonnollinen järjestys ja ihanne hylätään tai sen rinnalle nostetaan luonnottomia seksuaalisuuden harjoitusmuotoja, niin yhteiskunta suistuu syvään moraalisen rappion kuiluun.

Antiikin Kreikassa miehen ja naisen parisuhteen rinnalle hyväksyttiin homoseksuaalisuus ja pederastia (miehen ja pojan välinen seksuaalissävytteinen suhde). Antiikin seksuaalisen moraalin rappio johti ylikorostuneeseen seksuaalisuuteen, jossa seksistä tuli pakkomielle, joka johti poikkeavaan seksuaaliseen käyttäytymiseen. Antiikin Kreikassa poikkeavan seksuaalisuuden salliminen johti narsistiseen itserakkauteen, jossa ihminen pyrkii itsekkäästi tyydyttämään oman himonsa, jossa korostuu omien himojen valloilleen päästäminen, joka ajautuu poikkeavan seksuaalisuuden harjoittamiseen. Tällaisen seksuaalisen narsismin vallassa oleva ihminen ei enää pyri tuottamaan nautintoa sukupuolisen aktin kautta toiselle osapuolelle, vaan pyrkii tyydyttämään ainoastaan omat himonsa.

Seksuaalinen narsismi tappaa ja kuolettaa seksuaalisen hellyyden osoittamisen sekä toisen seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisen. Silloin kun ihminen on seksuaalisen narsismin vallassa, niin se tuhoaa hänen avioliittonsa ja parisuhteensa, koska seksuaalinen narsismi on oire ja syy kaikilla elämän alueilla vaikuttavasta itsekkyydestä ja oman edun tavoittelusta, jossa aviopuolison tulisi alistua palvelemaan ja tukemaan narsistin itsekkäitä pyrkimyksiä kaikilla elämän osa-alueilla. Seksuaalinen narsismi johdattaa ihmisen myös poikkeavan seksuaalisuuden pariin, perversioiden maailmaan. Antiikin Kreikka tuhoutui moraalisesti hyväksyessään seksuaaliset perversiot miehen ja naisen parisuhteen rinnalle.

Antiikin Kreikassa poikkeavan seksuaalisuuden salliminen heikensi naisen asemaa vaimona perheessä. Naisten ja vaimojen heitteille jättäminen synnytti Kreikan sisälle lesbokulttuurin. Koska miehet eivät enää rakastaneet vaimojaan, niin kuin vaimoa tulisi rakastaa, niin vaimot alkoivat etsimään seksuaalista rakkautta toisista naisista. Antiikin Kreikan kirjallisuus tuo esille myös monissa kohdin dildot ja niiden käyttämisen naisten keskuudessa, koska avioliiton hellyys ja toisen kunnioittamien oli kadonnut seksuaalisten perversioiden hyväksymisen myötä.

Seksuaalisen perversion hyväksyminen rikkoo avioliiton miehen ja naisen välillä synnyttäen ihmisen sydämeen itsekkään himon, joka synnyttää homoseksuaalista käyttäytymistä, niin miesten kuin naisten keskuudessa, johdattaa pedofiliaan sekä sooloseksin harjoittamiseen kaikenlaisten apuvälineiden kautta (dildot). Silloin kun yhteiskunta hyväksyy seksuaalisia perversioita, niin se johtaa siihen etteivät ihmiset osaa enää luonnollisesti osoittaa rakkautta ja hellyyttä pysyvässä parisuhteessa miehen ja naisen välillä, koska luonnollisen seksuaalisen rakkauden ja hellyyden tilalle on tullut itsekäs himo, joka johdattelee ihmisiä seksuaalisen perversion tielle.

Kun Tuomas Kurttila hyväksyi uuden sukupuolineutraalin avioliittolain ja vieläpä ilman lapsivaikutus arvioita, niin Kurttila on muiden kaltaistensa kanssa johdattamassa Suomea samalle moraalisen rappion tielle, joka tuhosi antiikin Kreikan. Antiikin Kreikan mallin hyväksymisen tie on tuhon tie, joka tuhoaa ja saastuttaa lastemme ja nuorisomme seksuaalisen moraalin. On surullista, että Suomessa lapsien parissa työskentelevät ammattilaiset saavat lain voimalla ohjata lapsia ja nuoria tielle, joka tuhoaa heidän elämänsä ja riistää heiltä oikeuden luonnollisen seksuaalisuuden kokemiseen, joka voi ainoastaan tuoda onnellisuuden ja todellisen seksuaalisen tyydytyksen ja hyvinvoinnin ihmisen elämään.
website statistics

eXTReMe Tracker