Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttavassa maailmassa kaikki osat


Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttuvassa maailmassa osa 3

Seksuaalikasvatuksen tulee valmistaa aviouskollisuuteen

Saulus-Lähetys järjesti Helsingissä Tieteiden talolla debatin 28.8.2018, jossa vastakkain olivat kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Debatin aiheena oli avioliittoinstituutio, avioerot ja seksuaalisuus sekä niiden lapsivaikutukset. Tilaisuuden lopussa paikalla ollut yleisö sai esittää kysymyksiä. Olin tilaisuudessa paikan päällä, istuen tarkkaavaisesti eturivissä. Tilaisuus oli todella pitkä, sillä se kesti hiukan yli 2 tuntia ja siinä ajassa väittelijät ehtivät esittää monenlaisia ajatuksia, jonka lisäksi monet hyvät yleisökysymykset toivat lisäulottuvuutta ajatusten virtaan illan keskustelussa. Mieleeni nousi monenlaisia näkökulmia keskusteltavana olleen aiheen tiimoilta, joka innoitti minua kirjoittamaan asiasta.

Tapio Puolimatka otti esille keskustelussa kuinka tärkeää olisi jo lasten seksuaalikasvatuksessa valmistaa heitä aviouskollisuuteen. Tapio Puolimatka oli huolissaan siitä jos seksuaalikasvatus kiinnittää liikaa huomiota fyysiseen ulottuvuuteen ja irrottaa sen persoonallisesta kasvatuksesta ja hyvekasvatuksesta, joka tarkoittaa sitä, että tulee olla valmis tekemään uhrauksia ja kompromisseja sekä luonteenlaatua, joka on valmis tinkimään oikeuksistaan ja hyväksymään toisen heikkouksia. Puolimatka toi esille kuinka seksuaalikasvatuksessa seksuaalisuutta ei tulisi irrottaa elinikäisen rakkauden ihanteesta, sillä se on järkevä ihanne, koska avioerot ovat raskaita niin lapsille kuin aikuisille. Puolimatka sanoi, että tietenkin on tilanteita, jossa tämän ihanteen on mahdotonta toteutua, esimerkiksi väkivalta, joka traumatisoi lapsia sekä aikuisia. Puolimatkan mukaan ihanne on järkevä, joka tulisi istuttaa lasten mieliin osana seksuaalikasvatusta ja ymmärtää, että seksuaalisuus liittyy persoonien väliseen rakkauteen.

Tapio Puolimatka nosti esille keskustelussa todella tärkeitä asioita. Olen tutkinut elämässäni monia erilaisia uskontoja sekä arvoja jne. Puolimatkan esille nostamat tärkeät asiat aviouskollisuudesta ja persoonien välisestä rakkaudesta löytyvät kokonaisuudessaan ainoastaan Raamatun sanan opetuksesta. Raamatullinen kristinusko sitouttaa ihmiset toisiinsa koko elämän ajaksi, niin että mies ja vaimo avioliitossa tekevät yhdessä matkaa, jossa he kasvavat yhä syvällisemmin rakastamaan toinen toisiaan niin henkisesti kuin fyysisesti. Raamatullisen kristinuskon mukaiset arvot ja opetukset valmistavat lapsia ja nuoria aviouskollisuuteen, kun he ovat saavuttaneet iän, jossa he solmivat avioliiton rakastamansa ihmisen kanssa. Raamatun kristinuskon opetuksen mukaan avioliitto on kahden eri sukupuolta olevan ihmisen välinen rakkausliitto, jossa mies ja vaimo rakastavat toisiaan henkisesti ja fyysisesti, ollen toisilleen ehdottoman uskollisia.

Ihminen voi tehdä virheitä myös avioliitossaan, joka voi johtaa uskottomuuteen. Uskottomuus voi johtua monista eri syistä, joihin en nyt ota kantaa tässä kirjoituksessa. Raamatun kristinuskon oppeja käytännössä seuraamalla voidaan päästä yli aviopuolison uskottomuudesta anteeksiantamuksen kautta, joka mahdollistaa sen ettei avioliitto rikkoudu, vaan puolisot voivat jatkaa yhdessä eteenpäin. Jos Raamatun kristinusko sisäistetään oikealla tavalla, niin se johdattaa anteeksisaaneen puolison syvälliseen muutokseen, koska armon kokeminen, johdattaa hänet kiitollisuuteen, tehden hänestä aviouskollisen. Ikävä kyllä ihmisen elämään voi tulla monenlaisia ryppyjä sekä rikkoutumia, mutta Raamatullisen kristinuskon armon kokeminen tekee rikkinäisestä eheän.

Raamatun opetus lähimmäisen rakastamisesta totuuden mukaan sekä lähimmäisen parhaan etsimisestä on ylivertainen opetus kaikkien uskontojen, ideologioiden ja arvojen keskuudessa. Raamatun opetus ei ole uskontoa, vaan uskon suhde ihmisen ja Jumalan välillä, jossa ihminen uskoo Jumalaan, ihmisen Luojaan, jonka yhteydessä ihminen oppii elämään parhaalla mahdollisella tavalla tässä maailmassa. Raamattuun perustuvien lakien ja käyttäytymismallien hylkääminen on ajanut yhteiskunnan tielle, joka johdattaa ihmisiä antiikin Kreikan narsismiin, jossa yksilön tarpeet ajavat ohi yhteisön tarpeiden sekä yksilön omat tarpeet ja mieltymykset johdattavat yhteiskunnan pirstaleiseen yhteiskuntaan, jossa ei ole enää yhteisiä pelisääntöjä, koska jokainen voi luoda itselleen omat sääntönsä sen mukaan miten hän itse kokee. Antiikin Kreikan narsismin tie on tuhon tie, joka voitaisiin välttää ainoastaan uskomalla Raamatun kristinuskon arvoihin ja opetuksiin. Kaikki yhteiskunnat, jotka eivät ole perustuneet Raamatun kristinuskon arvoihin ovat saastuttaneet itsensä muita hyväksikäyttävällä ahneudella, seksuaalisilla perversioilla, lisääntyvällä sisäisellä pahoinvoinnilla, itsekkyyden narsismilla jne.
website statistics

eXTReMe Tracker