Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttavassa maailmassa kaikki osat


Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttuvassa maailmassa osa 6

Mikä selittää homoseksuaalien keskuudessa mielenterveysongelmien korkeat lukemat?

Saulus-Lähetys järjesti Helsingissä Tieteiden talolla debatin 28.8.2018, jossa vastakkain olivat kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Debatin aiheena oli avioliittoinstituutio, avioerot ja seksuaalisuus sekä niiden lapsivaikutukset. Tilaisuuden lopussa paikalla ollut yleisö sai esittää kysymyksiä. Olin tilaisuudessa paikan päällä, istuen tarkkaavaisesti eturivissä. Tilaisuus oli todella pitkä, sillä se kesti hiukan yli 2 tuntia ja siinä ajassa väittelijät ehtivät esittää monenlaisia ajatuksia, jonka lisäksi monet hyvät yleisökysymykset toivat lisäulottuvuutta ajatusten virtaan illan keskustelussa. Mieleeni nousi monenlaisia näkökulmia keskusteltavana olleen aiheen tiimoilta, joka innoitti minua kirjoittamaan asiasta.

Keskustelussa yleisökysymyksenä esitettiin (minä kysyin) kysymys ja ajatus, että Hollanti on "homofobiasta" vapaa maa, mutta siitä huolimatta Hollannissa homoseksuaaleista tehdyn laajan tutkimuksen mukaan homoseksuaaleilla oli huomattavasti korkeammat lukemat mielenterveysongelmissa sekä itsemurhariski kuin heteroiden parissa. Mistä tämä mahtaisi johtua?

Samassa kysymyksessä oli liitännäisenä tosiasiaan perustuva toteamus ja kysymys, että suuressa maailmassa (Amerikassa) monet tunnetut homoaktivistit, homomediat ja homojulkaisut ovat tuoneet esille kuinka pedofilialla ja homoseksuaalisuudella on selkeä ja erottamaton yhteys keskenään, joka on ollut olemassa jo antiikin ajoista lähtien, kun aikuisilla miehillä oli seksuaalinen suhde poikien kanssa. Kysymyksen ajatus oli, että eikö lapsien parissa työskentelevien tulisi huolestua ja reagoida tällaiseen tietoon?

Ensimmäisen kysymyksen Kurttila kiersi siten, että hän alkoi puhumaan Suomen tilanteesta, jossa monet seksuaalivähemmistöön kuuluvista nuorista kärsivät mielenterveysongelmista heitä kohtaavan negatiivisuuden kautta. On selvää, että jos sinä koet negatiivisuutta tai vihamielisyyttä itseäsi kohtaan, niin silloin on suuri vaara, että mielenterveys voi järkkyä ja ihminen ahdistuu sekä kärsii mielenterveysongelmista.  Ketään ei saisi kiusata, eikä kohdella vihamielisesti, ei minkään syyn takia, tämän tulisi olla kaikille selvää.

En kuitenkaan kysynyt Suomen tilanteesta, joka on ihan erilainen kuin Hollannin tilanne. Hollanti on ollut jo vuosikymmeniä maa, joka yhteiskuntana avoimesti sallii kaikenlaista myös homoseksuaalisuuden. Hollannin homoseksuaalit eivät ole kokeneet negatiivisuutta tai vihamielisyyttä homoutensa takia ja syy heidän korkeisiin määriin mielenterveysongelmissa ja itsemurhariskiin löytyy muualta. Kurttila kiersi kysymyksen, koska hän olisi joutunut tekemisiin sen tosiasian kanssa, että luonnoton ja normaalista poikkeava seksuaali-identiteetti ja sitä kautta rikkinäinen mieli ja omakuva selittää Hollannin homoseksualistien korkeat lukemat mielenterveysongelmissa ja itsemurhariskissä. (Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archivesof General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 January 2001)

Kun Suomessa mennään koko ajan yhä sallivampaan suuntaan seksuaaliperversioiden hyväksymisessä, niin homoseksuaalien ongelmat mielenterveydessä eivät poistu, koska on kyse luonnottomasta seksuaalisesta poikkeavuudesta, joka aiheuttaa rikkinäisyyttä. 

Toisen kysymyksen pedofilian ja homoseksuaalien yhteydestä Kurttila kiersi siten, että hän jätti kokonaan vastaamatta siihen. Jos hän olisi vastannut siihen, niin hän olisi joutunut tekemisiin sen kanssa, että homoseksuaalisuudella ja pedofilialla on erottamaton yhteys keskenään. Lapsiasiavaltuutetun pitäisi uskaltaa avoimesti ja julkisesti sanoa edellä mainitun kaltaisen perversion olevan väärää toimintaa ja väärä kuva ihmisen seksuaalisuudesta. Tilaisuuden jälkeen hän sanoi minulle kahden kesken, että pedofilian ja homoseksuaalisuuden rinnastaminen keskenään on väärä kuva ihmisen seksuaalisuudesta.

Jos tunnistaa ja tiedostaa pedofilian ja homoseksuaalisuuden erottamattoman yhteyden ja on tässä tiedostamisessa rehellinen, niin silloin näkee erään haitallisen ja vahingollisen puolen homoseksuaalisuudesta, johon luonnoton seksuaalisuuden harjoittaminen johtaa. Tässä on nyt nähtävä ja ymmärrettävä se, että monet tunnetut homoseksuaalit itse tunnustavat pedofilian ja homoseksuaalisuuden välisen yhteyden. Kyse ei siis ole kenenkään parjaamisesta tai mustamaalaamisesta, vaan todennetun tosiasian esittämisestä. Tämä tosiasia täyttää kieroutuneen seksuaalisen perversion tunnusmerkit, jonka tähden yhteiskunta ei olisi koskaan saanut hyväksyä uutta avioliittolakia tai pitää homoseksuaalisuutta normaalina seksuaalisuuden harjoittamisen muotona.

Puusilmäiset ja sokeat päättäjät ovat laillistaneet perversion ja antavat lain suojan ja voiman sille, että tulevina päivinä seksin suojaikärajaa alennetaan askel kerrallaan, jonka seurauksena pedofiilit pääsevät käsiksi lapsiin, lain antamin oikeuksin. Entinen sivistynyt ja korkean moraalin omannut yhteiskunta palaa antiikin Kreikan ajan seksuaaliperversioihin, joka johdattaa yhteiskunnan narsistisen seksuaalisen perversion maailmaan, joka kaikkein eniten rikkoo kaikkein heikompia ja puolustuskyvyttömimpiä, eli perheiden lapsia, jotka ovat aikuisten ja vanhempien kallein biologinen perintö maailmalle.website statistics
eXTReMe Tracker