Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttavassa maailmassa kaikki osat


Avioliitto - ihmisen seksuaalisuus - lapset muuttuvassa maailmassa osa 9

Yleisökysymyksiä

Saulus-Lähetys järjesti Helsingissä Tieteiden talolla debatin 28.8.2018, jossa vastakkain olivat kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Debatin aiheena oli avioliittoinstituutio, avioerot ja seksuaalisuus sekä niiden lapsivaikutukset. Tilaisuuden lopussa paikalla ollut yleisö sai esittää kysymyksiä. Olin tilaisuudessa paikan päällä, istuen tarkkaavaisesti eturivissä. Tilaisuus oli todella pitkä, sillä se kesti hiukan yli 2 tuntia ja siinä ajassa väittelijät ehtivät esittää monenlaisia ajatuksia, jonka lisäksi monet hyvät yleisökysymykset toivat lisäulottuvuutta ajatusten virtaan illan keskustelussa. Mieleeni nousi monenlaisia näkökulmia keskusteltavana olleen aiheen tiimoilta, joka innoitti minua kirjoittamaan asiasta.

Yleisön joukosta esitettiin monia hyviä ja huolestuneita kysymyksiä liittyen siihen mihin suuntaan seksuaalikasvatus, avioliitot ja lapsen asema kehittyvät tässä maailmassa, joka nopeaan tahtiin romuttaa perinteiset arvot seksuaalisuudesta ja avioliitoista.

Tuomas Kurttilalle esitettiin yleisökysymyksenä, että miksi hän puolsi sukupuolineutraali avioliittolakia ja myös tänä vuonna äitiyslakia eikö olisi todella tärkeätä tehdä lapsivaikutuksen arvio.

En tähän sen enempää kirjoita Kurttilan vastauksesta, koska illan keskustelussa Kurttila toi näkemyksensä monta kertaa esille kuinka hän pitää samaa sukupuolta olevien avioliitoa yhtä hyvänä kuin miehen ja naisen välistä avioliittoa. Kurttila on valinnut uskoa ja luottaa uusiin tutkimuksiin, jotka kumoavat aikaisemmat tutkimukset siitä kuinka homoseksuaalisuus on haitallista homoseksuaaleille sekä lapsille, jotka kasvavat homoperheissä. Todellisuudessa uudet homoseksuaalisutta tukevat tutkimukset ovat tehty sillä tavalla johdattelevasti, että ne saadaan näyttämään homoseksuaalisuutta tukevana, vaikka todellisuudessa homoseksuaalisuus on haitallista, jotka aikaisemmat perusteelliset tutkimukset ovat osoittaneet todeksi.

Tutkimusten mukaan homoseksuaalinen käytös lisää moninkertaisesti riskiä sairastua tauteihin, jotka aiheuttavat vakavia ongelmia ihmisen terveyteen.

Homomiesten keskuudessa anaali- ja oraaliyhdynnät lisäävät suuresti riskiä sairastua moniin erilaisiin seksitauteihin kuten esim. AIDS:iin. Englantilaisen tutkimuksen mukaan vaaralliset seksiaktit tapahtuvat kaikissa homosuhteissa ja tämä uhka ja vaara koskee myös parisuhteissa eläviä homoseksuaaleja. (G. J. Hart et al., "Risk Behaviour, Anti-HIV and Anti-Hepatitis B Core Prevalence in Clinic and Non-clinic Samples of Gay Men in England, 1991-1992," AIDS (July 1993): 863-869, cited in "Homosexual Marriage: The Next Demand," Position Analysis paper by Colorado for Family Values, May 1994.)

Amsterdamissa tehty tutkimus osoittaa, että HIV:iin sairastui enemmän homomiehiä, jotka olivat parisuhteessa kuin satunnaisissa suhteissa. (Maria Xiridou, et al, "The Contribution of Steady and Casual Partnerships to the Incidence of HIV Infection among Homosexual Men in Amsterdam," AIDS 17 (2003): 1031)

Hollannissa tehty tutkimus osoittaa, että 67% HIV-positiivisista miehistä iältään 30 tai sen alle saivat tartunnan homoparisuhteen kautta. (Jon Garbo, "More Young Gay Men are Contracting HIV from Steady Partners," GayHealth (July 25, 2001)

Edellä oleva tarkoittaa tietenkin sitä, että myös satunnaisten homosuhteiden kautta homomiehiä sairastuu HIV:iin, mutta parisuhteiden kautta enemmän, koska parisuhteessa ei välttämättä pyritä "turvaseksiin", koska kumppani on jo entuudestaan tuttu.

Olettamus, että lesbojen keskuudessa on vähäinen riski saada tartunta seksitaudista on väärä. Lesbojen keskuudessa on myös terveysriskejä, sillä lesbojen keskuudessa on raportoitu lukemattomia määriä seksikontakteista homoseksuaalisten ja bi-seksuaalisten miesten kanssa. ("Sexually Transmitted Infections," 347)

THL:n nettijulkaisun mukaan (2012) HIV on homomiesten kansantauti. Julkaisu tuo esille, että suurin osa HIV-tartunnoista tarttuu seksin kautta. THL:n mukaan HIV ei pysy kurissa ehkäisyn avulla ja HIV-infektio riski heteroiden keskuudessa on vähäinen. Seksuaalivähemmistöön kuuluvilla on korkea riski saada HIV-tartunta. THL:n julkaisun mukaan homomiesten keskuudessa HIV on hyvin yleinen kansantauti koko Euroopan alueella. Julkaisussa sanottiin, että koska infektio on krooninen, niin HIV:n esiintyvyys homomiesten keskuudessa tulee pysymään korkeana vuosikymmenien ajan.

Ihmisen terveyteen keskittyvän laitoksen (amerikkalainen järjestö) CDC:n (Centers for DiseaseControl and Prevention) julkaisun mukaan papilloomavirus (HPV) on yleinen virus, joista noin 40 viruslajia tarttuu ihmisestä ihmiseen seksikontaktin kautta. CDC:n julkaisussa tutkittiin miesten papilloomavirus tapauksia. Papilloomavirukselta on vaikea suojautua, sillä edes kondomi ei suojaa tartunnalta, koska papilloomavirus voi tarttua pelkästä ihokosketuksesta.

CDC:n julkaisun mukaan cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-and-men on kiistaton tosiasia, että homoseksin harjoittamisen kautta riski sairastua papilloomaviruksen kautta erilaisiin syöpiin on paljon todennäköisempi kuin heteroseksin kautta. Itse asiassa CDC:n julkaisun mukaan homoseksin kautta esim. peräaukonsyövän riski kasvaa 17 kertaiseksi verrattuna heteroseksiin. Kiistattomasti homoseksin harjoittamisen kautta syöpäriski on moninkertainen verrattuna heteroseksiin.

On siis kiistaton tosiasia, että homoseksuaalisuuden harjoittamisen kautta riski sairastua vakaviin terveydelle vaarallisiin sairauksiin on paljon yleisempää homojen keskuudessa kuin heteroiden. Ainoa keino suojautua papilloomaviruksen aiheuttamilta vakavilta vaaroilta on pysyvä parisuhde, eli avioliitto miehen ja naisen välillä. Raamattu, Jumalan sana antaa tässäkin asiassa parhaimmat ohjeet, joiden tarkoitus on suojella ihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

On selvää, että kun elää heteroparisuhteessa uskollisena aviopuolisolleen, niin seksitautiin sairastumisen mahdollisuus on olematon. Kiistattomien tosiasioiden valossa on selvää, että homoseksuaalinen elämäntapa on suuri uhka ja riski sairastua seksitauteihin, joista osa on tappavia. Homomiesten keskuudessa ei edes pysyvä parisuhde estä riskiä sairastua seksitauteihin. Ainoa varma keino välttyä seksitaudeilta on elää pysyvässä heteroparisuhteessa.

Homoudesta syntyy yhteiskunnalle merkittävä lasku terveydenhoitokuluina. Näille rahoille olisi varmasti enemmän todellista käyttöä esim. lastensairauksien hoitojen kulujen kattamisessa sekä näitä rahoja voitaisiin käyttää moniin muihin todella tärkeisiin kohteisiin koskien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. On todella surullista, että yhteiskunnat hyväksyvät asioita, jotka ovat vastoin luonnonjärjestystä. Hyväksyessään nämä asiat yhteiskunnat joutuvat maksamaan pitkän pennin siitä aiheutuvista negatiivisista vaikutuksista. Kenenkään on turha kuvitella, että pyrin tahallisesti loukkaamaan homoseksuaaleja, sillä sitä en tee vaan tuon esille selkeät tosiasiat, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisten tiedossa. Nykyään terveydenhuollon ammattilaiset eivät saa enää tuoda esille homoseksuaalisuuden aiheuttamia fyysisiä haittoja ja sairauksia, koska uudet tutkimukset vastoin todellisuutta antavat homoseksuaalisuudesta positiivisen kuvan.

Yleisökysymyksenä tuli esille luokanopettajan ja erityisluokanopettajan ihmetys siitä kuinka koulujen oppikirjat tuovat esille nykyistä seksuaalisuutta ikään kuin seksuaalisena shoppailuna, jossa voidaan valita erilaisia vaihtoehtoja seksuaalisuuden suhteen, joka on ahdistanut nuoria.

Kurttila painotti vastauksessaan kuinka ihmissuhde ja seksuaalikasvatus täytyisi aloittaa varhain lasten kanssa ja ikävaiheet huomioiden mutta silloin ollaan ongelmissa, jos asioista aletaan puhumaan vasta murkkuiässä, koska näistä asioista täytyisi puhua varhaisessa vaiheessa.

Kuten tuli jo aikaisemmin esille, niin Tapio Puolimatka pitää sellaista kysymystä vääränä, jossa lapselle ja nuorelle herätetään kysymys, että mitä sukupuolta hän edustaa. Se on totta, että kysymys on väärä, sillä ei biologisesti terve tyttö tai poika voi päättää mitä sukupuolta hän edustaa, koska se on päätetty jo hänen biologiassaan. Jos emme pitäydy biologisessa tosiasiassa sukupuolen suhteen, niin silloin luomme hämmennyksen ja kaaoksen ilmapiirin.

Tapio Puolimatka antoi lausunnon sukupuolineutraalista avioliittolaki esityksestä valiokunnalle, ja hänen lausuntonsa oli kielteinen, sillä hän ei kannattanut, eikä kannata sukupuolineutraalia avioliittolakia. Puolimatka toi esille että hänen mielestään sijaissynnytykset pitäisi olla kiellettyjä, koska ne loukkaavat lapsen oikeutta äitiin, sillä lapsi elää symbioosissa äidin kanssa kasvaen äitinsä kohdussa ja jos lapsi erotetaan tästä symbioosista, niin se luo lapseen trauman, jossa perusluottamus ja perusihmissuhde särkyy, jota hän kantaa koko loppuelämänsä ajan. Puolimatkan mielestä sijaissynnytyksen laillistaminen antaa väärän viestin.

Yleisökysymyksenä esitettiin hyvä kysymys ideologisen kasvatuksen kouluihin tulemisesta, joka aiheuttaa paineita kotona ja johdattaa selvittelemään turhia asioita kotona. Samainen kysyjä toi esille kuinka pitäisi kiinnittää huomiota perheiden ja vanhempien valinnanvapauteen, että he saavat kasvattaa lapsiaan vanhempien periaatteiden ja arvojen mukaan, joita he pitävät tärkeinä. Kysyjän mielestä kehitys on huolestuttavaa, sillä yleinen kehitys yhteiskunnassa menee suuntaan, jossa luovutaan objektiivisesta luonnontieteeseen perustuvasta todellisuudesta, joka alkaa rakentumaan subjektiivisten katsomusten varaan, joka on epätervettä ja huolestuttavaa kehitystä.

Puolimatka toi esille kuinka tutkimusten mukaan lapselle on vahingollista jos hän joutuu arvomaailmojen ristiriitaan. Edellä oleva yleisökysymys sisälsi todella tarkkanäköisen toteamuksen, sillä jos yhteiskunta luopuu biologisesta tosiasiasta ja hyväksyy sen rinnalle ajattelutavan, joka kiistää ja kumoaa biologisen sukupuolen totuuden, niin sellainen yhteiskunta ajautuu takaisin menneisyyden kehtoon ja kapaloihin koskien sukupuoliasioita ja ihmisen seksuaalisuutta.website statistics
eXTReMe Tracker