Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Cal Pierce Healing Rooms osa 2

Kirjoitin aikaisemmin Healing Roomsin kansainvälisen johtajan Cal Piercen opetuksista ja käsityksistä sekä Piercen taustoista ja hengellisistä juurista. Cal Piercen opetus ja käytäntö on kytköksissä äärikarismaattisuuden eksytykseen kuten "Toronto siunaus", uusi apostolinen reformaatio (NAR-liike - New Apostolic Reformation), positiivinen suun tunnustus sekä New Age enkelioppiin jne. Koin sydämelläni, että Cal Piercestä tulee viedä tuoda esille asioita sen tähden, että hänen vaikutuspiirissään olevat ihmiset sekä suomalaiset Healing Roomsin kannattajat voisivat päästä ymmärtämään Cal Piercen toiminnassa olevan eksytyksen, josta tulisi tehdä parannus sekä luopua siitä kokonaan. Ymmärrän sen, että Healing Roomsin toiminnassa Suomessa on mukana monia vilpittömiä uskovia, jotka eivät edes tiedä ja ymmärrä kaikkea sitä mitä Cal Pierce opettaa. Tässä kirjoituksessa tuon esille myös muitakin Healing Roomsin vaikuttajia kuin Cal Pierce. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Jaakobin kirjeen viidennessä luvussa sanotaan, että jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Cal Piercen osallisuus riivaajahenkiin sekä eksytykseen on vakava asia, sillä se voi jopa koitua iankaikkiseksi vahingoksi. Cal Pierce on saanut monta kertaa mahdollisuuden parannuksen tekemiseen ja uskon, että Jumala armossaan kutsuu häntä vieläkin parannukseen sekä hylkäämään eksytyksen tien. Uskon myös, että Jumala haluaa puhua jokaiselle uskovalle, joka on missä päin tahansa maailmaa mukana Healing Roomsin toiminnassa, että hylkää Spokanen Healing Roomsin harhaopit ja eksytyksen, jos on niihin osallisena. Rukoilen ja toivon ettei kirjoitustani ymmärrettäisi väärin, tuomiohenkisenä panettelukirjoituksena, koska kyse on rakkaudesta totuuteen sekä eksyneen auttamisesta takaisin totuuden tielle. Ymmärrän oman vajavaisuuteni ja siksi sinun tulee tarkasti tutkia ja koetella sitä mikä on totuus.
 

 

Sisällys:
Hengestä juopuminen
Väärä opetus enkeleistä
Jumalan kaltainen ihminen
Kevätsade opin väärä tulkinta
Loppusanat
 

 

Hengestä juopuminen

Scott Schmidt on mukana Healing Roomsin työssä Spokanen päämajassa. Scott kirjoitti 28.10.2016 artikkelin Holy Spirit Fall on Me, jossa hän kertoi hengestä juopumisesta. Scott kertoi kuinka Spokanen Healing Rooms Glory Night kokouksen lopussa Linda Keough juopui hengestä, eikä voinut lakata nauramasta. Scott kertoi naurun olleen tarttuvaa ja kuinka Linda välitti "voitelua" jokaiselle, joka halusi sitä.

Pyhästä Hengestä "juopumista" äärikarismaattisten eksyttäjien toimesta puolustellaan sanoen, että koska helluntaipäivänä, jotkut juutalaiset luulivat opetuslasten olevan juovuksissa, niin se todistaisi Pyhän Hengen "juopumiskokemuksen" olevan Raamatullista ja Pyhän Hengen vaikuttamaa. Edellä oleva puolusteleva lausunto on Raamatun sanan opetuksen vääristämistä, koska Raamattu ei sano, eikä opeta Pyhän Hengen vaikuttavan juopumuksen kaltaista tilaa, eikä Raamattu opeta, että uskova voi juopua Hengestä.

Helluntaipäivänä kun juutalaiset kuulivat opetuslasten puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa, niin he olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella ja jotkut heistä sanoivat opetuslasten olevan täynnä makeata viiniä. Apostoli Pietari astui esille ja sanoi, etteivät opetuslapset olleet juovuksissa, vaan että tämä oli profeetta Joelin kautta luvattu Hengen vuodatus. Jos opetuslapset olisivat olleet ihan oikeasti "Hengestä juovuksissa", niin silloin Pietarin olisi pitänyt sanoa etteivät opetuslapset olleet juovuksissa viinistä, vaan Pyhästä Hengestä, mutta koska Pietari sanoi etteivät he olleet juovuksissa, niin se tarkoittaa sitä etteivät he olleet juovuksissa eivät viinistä, eivätkä Pyhästä Hengestä.

Opetus Pyhästä Hengestä juopumisesta on saatanallinen riivaajahenkien synnyttämä valhe ja eksytys. Raamattu sanoo (Ef 5:18) ettemme saa juopua viinistä, koska siitä tulee irstas meno, vaan meidän tulisi täyttyä Hengellä. Alkutekstin mukaan irstas meno on kreikaksi asotia, joka tarkoittaa pelastamattomuutta sekä irstaus ja riettaus. Jumala ei vaikuta uskovassa ihmisessä synnin kaltaista olotilaa, jota juopumus edustaa.

Jesajan kirjassa luvussa 29 tuodaan esille kuinka sokeudessa vaeltaneet eivät olleet juovuksissa viinistä ja väkijuomasta, koska Herra salli raskaan unen hengen tulla heihin, joka teki sokeiksi näkemään ja ymmärtämään Jumalan sanan totuutta. Raamatun opetuksen valhe ja valheenhenki voi vaikuttaa ihmisessä juopumuksen kaltaista olotilaa.

Raamattu (Ilm 14 ja 17 luvut) kertoo selkeästi kuinka riivaajahenget operoivat haureuden vihan viinin vaikutuksen kautta, eli toisin sanoen juovuttaa ihmisiä valhevoiman kautta lopunajassa ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Raamattu nimenomaan sanoo kuinka lopunaikana maan asukkaat juopuvat suuren Babylonin (eksytyksen henki -riivaajahenget) haureuden vihan viinistä. Raamatussa on selkeä tuntomerkki siitä kuka ja mikä on hengestä juopumisen henki, joka on saatanallinen eksytyksen henki. Koska "Hengestä juopumus" kokemus "Jumalan työnä" on esillä Healing Roomsin virallisella sivulla, niin se todistaa heidän hyväksyvän tämän saatanallisen eksytyksen. Spokanen Healing Rooms yhteisö on saanut tartunnan eksyttävistä riivaajahengistä, jotka ovat pukeutuneet valkeuden enkeleiksi, jotka juottavat eksyneitä ihmisiä juopumuksen haureuden hengellä.

Väärä opetus enkeleistä

Healing Roomsin sivulla Jim White kirjoitti 30.4.2014 kuinka taivaassa juuri nyt puhutuin asia on taivaan invaasio maahan, sillä taivaassa on käynnissä totista toimintaa, sillä enkelten legioonaa harjoitetaan tyhjentämään taivaan varastoa ruumiinosista ja elimistä. Jim kirjoitti, että se mitä hän näkee hengessä on ilmiömäistä.

Jumalan taivaassa ei ole mitään ruumiinosien ja elinten varastoa, sillä Jumala luo tyhjästä uutta, joka tulee esille monin tavoin Raamatusta, eikä Jumalan tarvitse säilyttää ihmisruumiinosia taivaassa. Se mitä Jim näki ja koki hengessä oli riivaajahenkien hänelle antama valhenäky ja kokemus. Healing Rooms ja sen kansainvälisen työn johto ja opetus Spokanessa perustuu hyvin paljon enkelien antamiin ilmestyksiin ja näkyihin, mutta todellisuudessa nämä enkelit ovat saatanallisia riivaajahenkiä, jotka eksyttävät ihmisiä valheen kaikella voimalla.

Cal Pierce kirjoitti 31.3.2017 puhutun sanan voimasta, jossa Cal opetti, että Jumalan enkelit odottavat meidän puhuvan Jumalan sanan äänellä ja kun me puhumme, niin enkelit toteuttavat mitä me puhumme. Cal Piercen mukaan kun enkelit kuulevat mitä me puhumme, niin he toteuttavat sen meidän puolestamme, jolloin Jumalan valtakunta on asetettu maan päälle niin kuin se on taivaissa. Pierce opettaa, että kun me puhumme Jumalan sanaa meidän tilanteisiimme, niin me aktivoimme enkelit toteuttamaan sen ja meidän tilanteemme elämässämme alkavat järjestymään Jumalan tahdon mukaisiksi.

John G. Lake, jonka "voitelun" Cal Pierce avasi uudelleen opetti uskovan ihmisen olevan jumala. Laken mukaan Jumalan voima, Pyhä Henki on vallan henki, joka tekee ihmisestä jumalan. Cal Pierce on mennyt niin pitkälle opissaan, että hän opettaa ihmisellä olevan valta puhutun sanan kautta hallita enkeleitä, jolloin ihminen vapauttaa ja aktivoi enkelin tekemään sen mitä ihminen sanoo puhutun Jumalan sanan kautta. Raamattu ei opeta, että uskova ihminen vapauttaa tai aktivoi Jumalan enkeleitä tekemään sen mitä ihminen sanoo, vaikka ihminen puhuisi Jumalan sanaa enkeleille, niin enkelit eivät tottele ihmisiä, vaan ainoastaan Jumalaa. Cal Pierce uskoo myös Jumalan enkelien parantavan ihmisiä. Raamatun opetuksen mukaan Jumala itse parantaa ihmisiä, eikä Jumalan enkelit.

New Age piireissä ihminen vapauttaa henkiä sekä New Age opettaa enkelien parantavan ihmisiä. Cal Pierce enkelioppi ei ole Raamatun sanan totuutta, mutta sen sijaan Piercen enkelioppi on kuin suoraan New Agen käsikirjasta. Raamattu opettaa (1 Tim 4:1) kuinka Henki sanoo selvästi, että viimeisinä (alkutekstin mukaan viimeisinä) aikoina tulee uskosta luopumusta ja nämä luopumuksen vallassa olevat ihmiset noudattavat (seuraavat) villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Hengestä juopuminen sekä väärä oppi enkeleistä jne. todistaa sen kuinka Cal Pierce ja Spokanen sekä koko Amerikan Healing Rooms seuraa villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.

2 Kor 11 luku opettaa kuinka apostoli Paavali pelkäsi, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin korinttolaisten mieli voisi turmeltua pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta Kristusta kohtaan. Paavali toi esille kuinka joku voi tulla ja saarnata toista Jeesusta tai mahdollista on saada toinen henki ja toinen evankeliumi. Uskova ihminen voi saada toisen hengen sillä tavalla, että hän luulee uskovansa Jeesukseen ja luulee voiman olevan Jumalasta, vaikka voiman ja opin takana on valheenvoima, joka eksyttää uskovaa luulemaan, että kyse on Jumalasta. Ihminen voi myös luulla olevansa uskossa Jeesukseen, mutta on kuitenkin luopumuksen tilassa (väärässä uskossa) seuraten riivaajahenkiä ja riivaajien oppeja sekä hän voi välittää riivaajahenkien valhevoimaa eteenpäin luullen sitä Pyhän Hengen voiteluksi. Itse näen ja ymmärrän, että Cal Pierce kumppaneineen Spokanessa ja Amerikassa välittää eteenpäin valhehengen eksyttävää valhevoimaa luullen sitä Jumalan Hengen työksi.

2 Kor 11 luku tuo esille kuinka jotkut ihmiset voivat olla valheapostoleja, jotka ovat tekeytyneet Kristuksen apostoliksi, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi ja hänen palvelijansa myös tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi. Raamattu tuo esille kuinka saatana ja riivaajahenget hyvin mielellään esiintyvät valkeuden, eli Jumalan enkeleinä. Cal Piercen opetus enkeleistä, enkelien aktivoimisesta ja kuinka enkelit parantavat sekä Healing Roomsin Spokanen enkeli-ilmestyksien epäraamatulliset sanomat todistavat sen, että Spokanen Healing Roomsin kohtaamat enkelit ovat valkeuden enkeleiksi pukeutuneita riivaajahenkiä, jotka eksyttävät ihmisiä pois totuudesta valheidensa kautta.

Jumalan kaltainen ihminen

John G. Lake opetti ihmisen olevan jumala, jonka tulee elää maailmassa halliten syntiä, pahaa ja sairauksia, sillä Laken mukaan Jumalan voima tekee ihmisestä herran, joka antaa hänelle herruuden yli sairauden ja kuoleman voimien. John G. Lake opetti New Age oppia ja harhaoppia ihmisestä jumalana.

Cal Pierce opettaa (Moving Toward the Fullness - 26.10.2010), että uskovan tulee olla Jumalan kaltainen ihminen, jonka Jumala loi Hänen kuvansa kaltaisuuteen, joka on Jumalan täysi täyteys. Piercen mukaan tämä täysi täyteys on lunastuksen täydellisyys, joka tekee meidät vapaiksi kaikista kirouksistamme, ei vain joistakin niistä. Piercen mukaan ilmestys kertoo meille ettei meidän tule koskaan olla sairauden alaisia, koska meidät on vapautettu siitä. Cal Pierce opettaa, että Jumalan päämäärä ei ole parantuminen (sairauksista), vaan minkä parantuminen tuottaa; ruumiin ilman sairauksia, koska lunastus tuo vapauden sairauksista.

Cal Pierce kirjoitti 2.8.2010 artikkelin The God Kind of Man, jossa hän sanoi uskovansa Jumalan kaltaisen ihmisen vastaanottavan sellaisen auktoriteetin tason, jota ei olla aikaisemmin nähty maan päällä. Piercen mukaan ei ihminen, jolla on Jumala, vaan Jumala, jolla on ihminen ja tämä Jumalan kaltainen ihminen tulee olemaan täysin Jumalan vallassa. Pierce sanoi, että nämä valtakunnan ihmiset vastaanottavat ennennäkemättömän ilmestyksen tason.

Piercen opetus Jumalan kaltaisesta ihmisistä maan päällä tässä maailmanajassa on väärä opetus, sillä Herran Jeesuksen ristintyö toi syntien anteeksiantamuksen, ei täyttä terveyttä ruumiin sairauksista. Lopullinen ruumiin lunastus tapahtuu vasta kun saamme Jumalan armosta kirkastuneen ruumiin. Jos ihminen on täysin Jumalan vallassa tässä maailmanajassa kuten Pierce opettaa kun uskova saa sellaisen auktoriteetin tason, jota ei olla aikaisemmin nähty, niin se on sama asia kuin olla synnittömässä tilassa. Jos ihminen on tosiaankin täysin Jumalan vallassa, niin sellainen ihminen ei voi tehdä enää syntiäkään, koska hän on kokonaan ja täysin Jumalan vallassa ollessaan Jumalan kaltainen ihminen. Cal Pierce opettaa hyvin samalla tavalla kuin John G. Lake, joka sanoi ihmisen olevan jumala. Cal Pierce on saanut haudalla saman voitelun kuin mitä John G. Lakella ja siksi riivaajahenget eksyttävät Pierceä enkeleiksi tekeytyneinä ja sen tähden Pierce opettaa samoja harhaoppeja kuin mitä Lake opetti.

Kevätsade opin väärä tulkinta

Vaikka Cal Pierce kieltäisi sen, että hän ei opeta The Latter Rain (kevätsade) liikkeen opetuksia, niin siitä huolimatta Piercen opetus sisältää The Latter Rain liikkeen opetuksia (ei välttämättä kaikkea, mutta selkeästi monia niistä). The Latter Rain movement opettaa muun muassa seuraavia vääriä opetuksia:

- Maailmanlaajuinen herätys ja Hengen vuodatus lopunaikana
- Jumala varustaa uskovat lopunaikana, niin että heistä tulee jumalia maan päälle
- Kristuksen ruumiin tulee hallita ja valloittaa maa ennen kuin Jeesus tulee
- Uskovat saavat taivaalliset voimat käyttöönsä hallitakseen maata (taivas maan päälle harhaoppi)
- Jeesuksen opetuslapsi voi olla riivatussa tilassa (demoni asuu uskovassa) ja hänestä tulee ajaa ulos riivaajahenget
- Naisilla on kaikki samat palvelutehtävät (apostoli, vanhimmat) kuin miehilläkin
- Kirkot ja herätysliikkeet lakkautetaan lopunaikana ja seurakunta yhdistyy (valheenhenki eksyttää ekumeniaan, ei todelliseen ykseyteen)
- Voittajat tulevat näkemään ja ymmärtämään uusia ilmestyksiä
- Ylistys ja palvonta edeltää Jumalan läsnäolon ilmestymistä (tästä syystä sana syrjäytetään ja keskitytään ylistykseen, näkyihin ja profetioihin)
- Kevätsade (Latter Rain) saattaa Herran työn päätökseen, seurakunta on voittoisa hallitessaan maailmaa, joka edeltää Kristuksen valtakuntaa

Cal Pierce opettaa että Jooelin profetian mukaan Jumala tulee saattamaan maan yltäkylläisyyteen, jos ihmiset tottelevat Jumalaa. Piercen mukaan syyssade ja kevätsade tullaan vuodattamaan, sillä Jumala vuodattaa Henkensä kaiken lihan päälle.

Jooelin kirjan 2 luvun kevätsade (Latter Rain) kohta opetetaan yleisesti väärin ja myös The Latter Rain Movement opettaa sen väärin. Jooelin kirjan 2 luvunjakeessa 23 Jumala sanoo vuodattavansa syyssateen ja kevätsateen Siionin lapsille, eli israelilaisille. Syyssade tapahtui helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki täytti opetuslapset ja he alkoivat puhumaan kielillä Jumalaa ylistäen. Pietari sanoi Apt 2:16-21, että helluntaipäivän tapahtumat olivat sitä mitä on sanottu profeetta Jooelin kautta, kun Jumala vuodattaa Henkensä kaiken lihan päälle. Helluntaipäivän Hengen vuodatus tapahtui vain juutalaisille Herran Jeesuksen opetuslapsille, niin kuin lupaus syyssateesta ja kevätsateesta koski aluksi vain israelilaisia ja pakanat saivat uskon kautta Herraan Jeesukseen osallisuuden Pyhään Henkeen myöhemmin, mutta eivät helluntaipäivänä.

Kevätsade tulee tapahtumaan aikojen lopussa, viimeisinä päivinä ennen Herran Jeesuksen tulemusta ja kevätsadekin tullaan vuodattamaan vain israelilaisten sydämiin, kun lopunaikana kolmasosa jäljelle jääneistä israelilaisista vastaanottaa Herran Jeesuksen Pelastajaksi ja Messiaaksi. Kevätsadetta ei ole luvattu pakanoille, vaan ainoastaan sille kolmasosalle israelilaisista, jotka tulevat pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen lopunaikana. Jos luet Jooelin kirjan luvun, niin huomaat sen, että syyssade ja kevätsade luvattiin israelilaisille, eli juutalaisille. Pietarin todistus todistaa tämän, sillä helluntaipäivän Hengen vuodatus tapahtui vain juutalaisille Jeesukseen uskoville ihmisille Apt 2 luvussa ja pakanat pääsivät osallisiksi Pyhästä Hengestä uskon kautta Jeesukseen, vasta Apt 10 luvussa.

Apt 2 luvussa Jooelin profetian Hengen vuodattaminen kaiken lihan päälle tarkoitti ainoastaan, niitä uskovia juutalaisia, jotka olivat koolla ja täytettiin Pyhällä Hengellä helluntaipäivänä. Kevätsateen kaiken lihan päälle Hengen vuodattaminen tarkoittaa ainoastaan jäljellejäänyttä kolmasosaa juutalaisista, jotka tulevat pelastumaan päivien lopulla. Kaiken lihan päälle Hengen vuodattaminen ei tarkoita hengen vuodattamista kaikkien ihmisten päälle, jonka syyssade, eli helluntaipäivä selkeästi todistaa, sillä helluntaipäivänä ainoastaan pieni joukko juutalaisia koki Hengen vuodatuksen. Hengen vuodatus kaiken lihan päälle tulee ymmärtää, että kaikkien niiden päälle, joiden sydämeen Jumala juuri siinä tilanteessa lupauksensa mukaan tulee vuodattamaan Henkensä.

Raamatun sanan totuus syyssateesta ja kevätsateesta kumoaa The Latter Rain opin maailmanlaajuisesta heräyksestä ja Pyhän Hengen vuodatuksesta lopunaikana kaiken lihan päälle. Koska The Latter Rain, "Toronto siunaus" ja eksyksissä oleva äärikarismaattisuus on väärän hengen vuodatus opin vallassa koskien lopunaikoja sekä he toimivat valhehenkien voimalla, niin he saavat nähdä maailmanlaajuisen "herätyksen", jossa ihmiset kääntyvät uskomaan antikristukseen, joka saa koko maailman (paitsi ei Herran Jeesuksen opetuslapsia) uskomaan häneen. Raamattu ei lupaa maailmanlaajuista herätystä, jossa kaikki liha (ihmiset) tulee kokemaan Hengen vuodatuksen, vaan se on kavala harhaoppi, joka huipentuu antikristuksen valheherätykseen hänen ilmestyessä maan päälle. Toki uskon, että ihmisiä pelastuu myös lopunaikana ja voi pelastua jossakin hetkessä useampia ja monia yhdellä kertaa, mutta maailmanlaajuinen lopunajan herätys on valhetta ja vastoin Jumalan sanan totuuden ilmoitusta.

Loppusanat

Spokanen Healing Rooms ei edusta tervettä ja Raamatullista uskoa, vaan on osa lopunajan eksytystä. Healing Roomsin toiminnassa esimerkiksi Suomessa on mukana vilpittömiä uskovia, jotka eivät edes tiedä kaikkea sitä eksytystä ja väärää opetusta, jota Spokanen Healing Rooms edustaa. Olisi varmasti Jumalan tahto vetäytyä pois kaikesta sellaisesta, joka edustaa selkeästi eksytystä ja jonka päämäärä on eksyttää ihmisiä olemaan yhteydessä riivaajahenkien ja saada tartunta valheenvoimasta sekä osallistua kantamaan väärää riivaajien voitelua sydämessään. Ymmärrän sen ettei kukaan uskova ole täydellinen ja me jokainen voimme erehtyä opillisesti ja tässä kohden meidän tulee olla armollisia toinen toisillemme, mutta jos ja kun kyse ei ole enää pelkästä opillisesta erehdyksestä, vaan osallisuudesta riivaajahenkiin, jotka eksyttävät valkeuden enkeleiksi pukeutuneina, niin tällaisesta toiminnasta tulee sanoutua irti.

Raamattu opettaa, että usko syntyy Jumalan sanan kuulemisen kautta, sillä Pyhä Henki Jumalan sanan totuuden kautta osoittaa ihmisen syntiseksi, joka on matkalla kohti iankaikkista kadotusta, mutta jos ihminen Jumalan armosta tekee parannuksen (katumus, tunnustaa syntinsä, mielenmuutos) ja uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, niin hän saa syntinsä anteeksi ja pelastuu Herran Jeesuksen veren ja kuoleman tähden, jonka todisteeksi Herra Jeesus nousi kuolleista Isänsä oikealle puolelle, Jeesus elää.

Raamattu opettaa, että evankeliumi on julistettu uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi ja Herra Jeesus ilmestyi ja tuli lihaksi (ihmiseksi) sitä varten, että Hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Raamattu myös opettaa että saatana ei pääse meistä voitolle, koska hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Itse kukin voimme erehtyä opillisesti, mutta jos ja kun Jumalan armosta rakkautemme Pyhän Hengen vaikutuksen kautta syvenee sydämessämme Jumalaa kohtaan, niin Jumalan armosta opimme tunnistamaan saatanan kavalat eksytyksen juonet sekä ymmärtämään kokoa ajan syvällisemmin Jumalan sanan totuutta. Totuuden rakkaus Jumalan armosta pitää meidät oikealla tiellä.

Herra Jeesus sanoi ihmisen eksyvän, jos hän ei tunne Kirjoituksia (Jumalan sana) ja Jumalan voimaa (Jumalan Pyhä Henki). Jumalan sanan totuus näyttää meille miten Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii Jumalan sanan totuuden opetuksen mukaisesti. Jos jokin henki tai ihminen opettaa ja sanoo ettei kaikkea sitä miten Jumala voi toimia löydy Raamatusta ja että Jumala voi toimia tavalla, jota Raamattu ei opeta, niin silloin on kyse riivaajahenkien kautta tapahtuvasta eksytyksestä.

Kaikki mitä tulee opillisiin asioihin siitä miten Herraan Jeesukseen tulee uskoa on rajattu Jumalan sanan ilmoitukseen, eikä Jumala anna enää uutta opillista ilmoitusta, jota ei olisi Raamatussa. Pyhä Henki ei milloinkaan toimi vastoin Jumalan sanan totuutta, sillä Pyhä Henki on totuuden Henki, joka toimii tarkasti sen mukaan mikä on Jumalan ilmoittama totuus. Herra Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu (Kirjoitukset) opettaa, jolloin elävän veden virrat (Pyhä Henki) on juokseva hänen sisimmässään. Herran Jeesuksen sanat todistavat sen, että Pyhä Henki toimii Jumalan sanan totuuden ilmoituksen mukaisesti. Jos Pyhä Henki ja Jumalan sanan totuus eivät olisi yhtä, niin silloin emme voisi tietää sitä mikä henki on kyseessä. Jumala ei jätä Uuden Liiton kansaa tilanteeseen, jossa Raamatun sanan totuus ja Pyhä Henki irtautuisivat toisistaan, koska Totuuden Henki pitää aina yhtä totuuden kanssa. Saakoon Jumalan armo rakkauden totuudessa uskossa Herraan Jeesukseen kasvattaa meitä yhä syvempään Jumalan tuntemiseen.


Linkkejä aiheeseen:
Cal Pierce Healing Rooms
Onko Healing Rooms Raamatullista?

 


Petri Paavola 20.2.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
healingrooms.com/index.php?page_id=3256
healingrooms.com/index.php?page_id=2614
healingrooms.com/index.php?page_id=3307

healingrooms.com/index.php?page_id=275
healingrooms.com/index.php?page_id=262
healingrooms.com/index.php?page_id=3215

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker