Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Cal Pierce Healing Rooms

Sain vuonna 2017 puhekutsun, joka toteutui syyskuun lopussa, jonka aiheeksi toivottiin opetusta Healing Roomsista. En ollut aikaisemmin tutustunut ollenkaan Healing Roomsin toimintaan, mutta minua oli sitä ennen pyydetty ottamaan siihen kantaa ja tutkimaan sitä. Minulla on ollut monenlaista kiirettä ja tutkimuksen alla monenlaisia asioita sekä pyyntöjä tulee säännöllisesti tutkia sitä ja tätä. En tietenkään voi kaikkea alkaa tutkimaan, vaikka pyyntöjen joukossa olisi asiallisia pyyntöjä aiheista, joita tulisi tutkia ja koetella. Yksinkertaisesti minulla ei aika riitä kaikkeen ja pyrin kirjoittamaan sellaisista aiheista, joita Herra laskee sydämelleni, en pyri itse valitsemaan sitä mistä kirjoitan. Toki pyyntöjä voi lähettää minulle, mutta en kykene kaikkeen vastaamaan ja kaikesta kirjoittamaan. Olen vajavainen ihminen ja kaikki mitä kirjoitan tai sanon Herrasta Jeesuksesta ja Raamatun sanan opetuksesta tulee tutkia ja koetella.

Kun siis sain kutsun ja toiveen puhua Healing Roomsista, niin vasta silloin koin sydämelläni, että oli Herran tahto puhua siitä. Sen johdosta puhuin 2017 syyskuun lopussa Healing Roomsista ja ennen kaikkea sen perustajasta Cal Piercestä ja hänen opetuksestaan, jossa on mukana sellaista väärää opetusta, jonka vastaanottaminen on erittäin vahingollista. Kyllä, Cal Pierce opettaa asioista oikeinkin, mutta se missä kohtaa hän opettaa väärin avaa ovet valheenhengen toiminnalle. Olen nyt kokenut uudestaan, että on syytä kirjoittaa Healing Roomsista ja ennen kaikkea Cal Piercen opetuksista sekä hänen epäterveestä hengellisestä taustastaan, joka on saanut hänet menemään pahasti harhaan. Pyrkimykseni ja aikomukseni alunperin oli kirjoittaa ainoastaan Healing Roomsin kansainvälisen liikkeen johtajan Cal Piercen opetuksista ja käsityksistä, mutta minulle kohdistetun arvion tähden, joudun kirjoittamaan asiasta myös laajemmin. Kehotan sinua uudemman kerran tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

En kirjoita riita sydämessäni, en oikeassa olemisen halusta, en nousten toisten yläpuolella. Kirjoitan suuren surun vallassa, sillä elämme ajassa, josta Raamattu käyttää nimitystä uskosta luopuminen ja  riivaajahenkien sekä riivaajien oppien noudattaminen viimeisenä aikana. Toivon ja rukoilen, että rakkaus totuuteen ja Herraan Jeesukseen saisi voittaa meidän sydämemme, jonka seurauksena askel kerrallaan voisimme luopua niistä asioista, joista tulee luopua sekä haluaisimme kasvaa uskossa Herraan Jeesukseen, Häntä rakastaen totuudessa.

Sisällys:
Cal Piercen taustaa
Piercen opetus parantumisesta
Pierce enkelit ja parantuminen
John G. Lake
Sanoja ja ajatuksia Healing Roomsin jäsenille

 

Cal Piercen taustaa

Cal Piercen hengellinen tausta ja juuret ovat Reddingin Kaliforniassa, jossa hän oli eräs seurakunnan vanhimmista. Vuonna 1996 seurakuntaan tuli pastoriksi (senior pastor) Bill Johnson, jonka kautta sanotaan Pyhän Hengen aloittaneen uudistuksen seurakunnassa (Bethel Church). Kun Bill Johnson oli tullut pastoriksi seurakuntaan, niin sanotaan Pyhän Hengen muuttaneen myös Piercen elämän, täyttäen hänet Hengen läsnäololla ja voitelulla, joka antoi hänen elämäänsä uuden suunnan. CharismaMagazine julkaisun mukaan Cal Pierce omaksui parantumispalvelun sen jälkeen kun hän koki uudistuksen Bethel Churchissa Reddingin Kaliforniassa. Julkaisun mukaan Cal muuttui dramaattisesti Bill Johnsonin kokouksissa kun Johnsonista tuli seurakunnan pastori.

Bill Johnson osallistui John Wimberin Signs and Wonders (ihmeet ja merkit) konferenssiin vuonna 1987 etsien parantamisen lahjoja. Vuonna 1995 Bill Johnson matkusti Torontoon ja osallistui muutamaan "Toronto siunaus" kokoukseen. Johnson on sanonut saaneensa tuoreen kosketuksen Jumalalta näistä Toronto kokouksista. Bill Johnson on tullut tunnetuksi siitä kun hän opettaa kuinka haudoilla voi rukoilla samaa voitelua kuin kuolleilla Jumalan miehillä on ollut. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa Jumalan palvelijat olisivat rukoilleet haudoilla samaa voitelua kuin mitä kuolleilla Jumalan palvelijoilla oli ollut. Tällainen voitelun hakeminen haudoilta on asia, jossa ihminen on tekemisissä riivaajahenkien kanssa, ei Jumalan voiman kanssa.

Cal Piercen ottaessa vastaan Bill Johnsonin "voitelua", niin Cal otti vastaan "Toronto siunauksen" eksytyksen hengen sekä haudoilta voitelun hakemisen etsimisen. Cal Piercen voitelu on tullut epäpuhtaasta lähteestä, joka on riivaajahenkien temmellyskenttä ja sen tähden Cal Piercen voitelu on samasta lähteestä. Tämä tulee esille selkeästi myös myöhemmin tässä kirjoituksessani.

Cal Pierce alkoi vierailemaan John G. Laken haudalla ja hän rukoili siellä kerran kuukaudessa yli vuoden ajan. Helmikuun 28. päivä 1999 Cal aloitti 40 päivän paaston ja kun hän meni Laken haudalle, niin hän kuuli "Jumalan" sanovan: On aika rukoilla, ja on aika liikkua. Cal Pierce sanoi ettei ollut epäilystäkään siitä, että Jumala halusi uudestaan kaivaa auki Spokanen parantumisen lähteen. Heinäkuun 22. päivä 1999 Cal Pierce avasi uudestaan John G. Laken Spokanen Healing Roomsin.

Cal Pierce toimi täsmälleen samoin kuin mitä Bill Johnson opettaa, että haudoilta voidaan hakea sama voitelu kuin kuolleella miehellä (naisella) on ollut. Tästä syystä Cal Pierce avasi uudestaan John G. Laken aikaisemmin perustaman parantumistoiminnan, eli toisin sanoen Cal Pierce alkoi toimimaan saman "voitelun" alaisena kuin missä John G. Lake oli toiminut aikaisemmin. On ilmiselvää, että Johnsonin "hautavoitelu" opetus on vaikuttanut Pierceen, sillä Cal omaksui sen ja toteutti sen käytännössä. Käyn läpi myöhemmin tässä kirjoituksessa John G. Laken opetuksia, jotka paljastavat hänet vääräksi profeetaksi, joka toimi valheenhengen voimalla.

Piercen opetus parantumisesta

Cal Pierce opettaa ettemme voi tehdä tehtäväämme, panna käsiä sairasten päälle ja tuoda kadotettuja pelastavaan armoon jos olemme sairaita (fyysinen sairaus). Raamattu sanoo kuinka Paavali jätti Trofimuksen sairastamaan Miletoon (2 Tim 4:20). Jos Pierce olisi oikeassa, niin Paavali olisi toiminut väärin ja epäuskossa jättäessään Trofimuksen sairastamaan. Cal Pierce ei ole kuitenkaan oikeassa, vaan hän on erehtynyt opissaan sairasten parantamisesta. Se on totta, että Jumala tahtoo ja parantaa sairaita yhä vielä tänä päivänäkin, mutta kaikki sairaudet eivät aina parane tässä maailmanajassa. Emme saa luoda epäuskoa sairauksista parantumisen alueella, mutta emme saa myöskään opettaa, että sairauksista parantumisen tulisi olla aina automaatio kuten Cal Pierce väärin opettaa. 

Cal Pierce opettaa kuinka Room 8:11 ja siinä oleva opetus Jumalan Hengestä, joka herätti Jeesuksen kuolleista on myös eläväksi tekevä meidän kuolevaiset ruumiimme Henkensä kautta. Cal Pierce opettaa kuinka tämä Room 8:11 kuolleen ruumiin eläväksi tekeminen tarkoittaa fyysisestä sairaudesta parantumista. Jaejakso puhuu synnin ruumiin kuolettamisesta, eli ruumiin tulisi kuolla pois synnistä ei fyysisestä sairaudesta parantumisesta. Cal Piercen iso ongelma on juuri tässä kun hän opettaa väärin Raamattua ja yhdistää sairauksista parantumisen sellaiseen yhteyteen missä Raamattu ei juuri siinä kohdassa opeta ruumiin parantumista, vaan opettaa aivan muuta kuten esimerkiksi synnin ruumiista pois kuolemista (lihan teoista).

Cal Pierce tuo esille kuinka Jumala sana opettaa Psalmissa 103:3 Jumalan parantavan kaikki sairautemme. Jos tutkit koko Raamatun ilmoitusta yhden jakeen sijasta, niin tulet huomaamaan kuinka lopullinen ruumiin terveys saadaan vasta kun saamme Jumalan armosta kirkastuneen ruumiin. Room 8 luku opettaa kuinka luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle (kärsii myös sairauksista, ihmiset kuolevat) ja että ruumiin lopullinen lunastus tulee tapahtumaan vasta kun meidät vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen (kirkastettu ruumis). Jumala on luvannut parantaa meidän sairauksiamme sekä parantaakin, mutta sairaus ja kuolema koskettaa myös Jumalan lapsia niin pitkään kunnes saamme kirkastetun ruumiin. Jumala ei siis ole luvannut tässä armotalouskaudessa parantaa aina automaattisesti meidän sairauksiamme, mutta on luvannut parantaa lopullisesti kaikki meidän sairautemme kun saamme kirkastuneen ruumiin.

Jos opetamme, että Herran Jeesuksen ristintyö tuo automaattisesti ja pitäisi tuoda ruumiin terveyden kaikista sairauksista, niin silloin evankeliumimme on väärä, koska Raamatun evankeliumi ei lupaa sellaista, vaan lupaa sairauden lopullisen poistumisen sen jälkeen kun saamme Jumalan armosta kirkastuneen ruumiin. Sairauden parantumisen alueella seurakunnan keskuudessa tapahtuu varmasti liian vähän Jumalan tahtoa ja siinä on meille seurakuntana parannuksen paikka. Emme saa kuitenkaan mennä tälläkään alueella yli kirjoitusten, sillä yli kirjoitusten meneminen on sama asia kuin eksyä riivaajahenkien valheeseen, jonka päätteeksi valheenhenki suorittaa kaikella valheenvoimalla ihmeitä ja merkkejä, jolloin eksytyksen uhri olisi lujasti kiinni eksytyksen ruuvipenkissä.

Pierce opettaa Jeesuksen ristin antavan synnit anteeksi sekä parantavan ruumiimme sairauksista. Kun Pierce puhuu parantumisesta, niin hän liittää siihen opetuksen kuinka Jumala haluaa Hänen valtakuntansa tulevan maan päälle niin kuin se on taivaissa. Herran Jeesuksen ristintyö ja sovitus tuo syntien anteeksiantamuksen tässä maailmanajassa hänelle, joka uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta sekä lopullisen ruumiin parantumisen kun saamme kirkastuneen ruumiin. Toki Jumala parantaa sairauksia jo tässä ajassa ja siitä kiitos Herralle.

Raamattu ei opeta, että Jumala haluaa Hänen valtakuntansa tulevan maan päälle, niin kuin se on taivaissa, sillä Jumalan taivaassa kaikki on täydellistä, eikä siellä ole syntiä, sairautta ja kuolemaa, mutta täällä maan päällä Jumalan armosta pelastettu ihminenkin lankeaa syntiin vajavaisuutensa takia, Jumalan armosta pelastettu ihminen joutuu kohtaamaan sairauksia ja kuoleman täällä maan päällä. Jos olisi Jumalan tahto, että täällä maan päällä kaikki olisi yhtä täydellistä kuin taivaassa, niin silloin kukaan uskova ihminen ei tekisi koskaan syntiä, ei koskaan sairastuisi mihinkään sairauteen, eikä yksikään uskova ihminen koskaan joutuisi kokemaan ruumiin kuolemaa. Raamatun opetuksen mukaan Jumala pelastaa meidän sielumme, koska liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Jumala totta kai haluaa meidän parastamme, mutta Hän on luvannut tässä maailmanajassa pelastaa meidän sielumme, antaa syntimme anteeksi, muuttaa meidän mielemme, parantaa sairauksia (ei jokaista sairautta) sekä lopulta johdattaa meidät iankaikkiseen elämään Uuteen Jerusalemiin. Maan päällä niin kuin taivaissa oppi on väärä opetus, joka on hyvin yleistä niiden keskuudessa, jotka keskittyvät ihmeisiin ja merkkeihin, ei terveeseen ja Raamatulliseen evankeliumiin.

Cal Pierce opettaa kuinka Jes 53:4 mukaan Herran Jeesuksen sovitustyö sisältää parantumisen sairauksista ja tämän hän opettaa siten kuinka tämän pitäisi olla automaatio ja pysyvä tila. Kun tutkimme sen mitä Jes 53 luku opettaa, niin huomaamme, että tämä Raamatun kohta sanoo Jeesuksen olleen haavoitettu meidän rikkomustemme (synti) tähden ja runneltu meidän pahain tekojemme (synti) tähden. Raamattu ei tässä kohden sano Jeesuksen olleen haavoitettu ja runneltu sairauksiemme tähden, vaan syntiemme tähden, koska ristintyö, Jeesuksen veri ja kuolema on syntien anteeksisaamiseksi. Herra Jeesus on kyllä kantanut sairautemme, mutta Raamattu ei opeta, että uskon kautta pysymme aina automaattisesti terveinä tai että uskon kautta tulisimme aina terveiksi. Uskon Jumalan parantavan sairauksia yhä vielä tänä päivänä, emmekä saa tässä kohden luoda epäuskon ilmapiiriä mutta en voi uskoa kuitenkaan yli kirjoitetun sanan (Jumalan sana), koska lopullinen ruumiin terveys saadaan vasta kirkastetussa ruumiissa. Jesaja 53:sta ja muista aiheeseen liittyvistä kohdista opetusta sivullani:

kotipetripaavola.com - Lunastus syntien anteeksisaaminen ja ruumiin lunastus

Pierce enkelit ja parantuminen

Cal Piercen opetus sairauksista parantumisista ei ole Raamatun mukainen opetus. Koska Pierce on ollut useasti tekemisessä valhevoitelun kanssa, kuten kirjoituksen alussa tuli ilmi, niin se tekee Piercen opetuksesta vieläkin vaarallisemman. Piercen "voitelussa" näkyy se kuinka valheenhenget eksyttävät ja manifestoituvat hänen kauttaan.

Healing Rooms comin sivulla on artikkeli kirjattuna ylös 28.5.2010, jossa kerrotaan jokavuotisesta hengellisen nälän konferenssista Havaijilla, Parantuminen kirkkaudessa. Artikkelin mukaan Cal Pierce avasi konferenssin ensimmäisen illan vapauttaen enkelit tulemaan palvelemaan heitä. Artikkelin mukaan paikka meni villiksi taivaan läsnäolosta kun enkelit aktivoitiin. Artikkelin mukaan Jumala iski kansaan tuulenpyörteen tavoin ja osa paikalla olevista alkoi pyörimään ja kierimään.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala lähettää enkelit tekemään Jumalan tahdon ihmisten keskuuteen, esimerkiksi tuomalla sanoman Jumalalta, mutta Raamatun mukaan uskova ihminen ei vapauta enkeleitä tulemaan ihmisten luokse, eikä aktivoi enkeleitä palvelemaan. New Age piireissä ja okkultiikassa aktivoidaan ja vapautetaan henkiä toimimaan ja tekemään tiettyjä asioita. Tässä kohden paljastuu se kuinka Cal Pierce on tekemisissä pimeyden henkivaltojen kanssa ja hänen vapauttamansa ja aktivoimansa enkelit olivat riivaajahenkiä, ei Jumalan enkeleitä. Cal Pierce on saanut "voiteluaan" väärien profeettojen kautta, joka näkyy myös siinä kun nämä "enkelit" vapautettiin, niin sen jälkeen osa kansasta alkoi pyörimään ja kierimään, joka on eräs tuntomerkki riivaajahenkien vaikutuksesta. Jeesus ei pyöritellyt eikä kieritellyt ihmisiä. Apostolit eivät pyöritelleet, eivätkä kieritelleet ihmisiä. Uuden Testamentin opetuskirjeissä ei ole yhtään kohtaa tai opetusta, jossa uskovat olisivat pyörineet ja kieriskelleet maassa tai että uskovien tulisi sellaista tavoitella.

Cal Pierce opettaa kuinka Jumalan enkelit odottavat kuulla Jumalan sanan äänen (Psa 103:20), jonka me puhumme ja kun me puhumme sen enkeleille, niin enkelit toteuttavat sen. Tämän takia Piercen mukaan usko on tärkeää, sillä kun me tunnustamme, puhumme uskon kautta, niin enkelit kuulevat mitä sanomme ja sitten enkelit toteuttavat sen meidän puolestamme, jolloin Jumalan valtakunta on asetettu maan päälle, niin kuin se on taivaissa. Cal Pierce opettaa, että kun me puhumme Jumalan sanaa tai tahtoa tilanteisiimme, niin me aktivoimme enkelit toteuttamaan sen tilanteisiimme ja silloin Jumalan tahto alkaa toteutumaan meidän elämässämme.

Psalmi 103:20 opettaa kuinka enkelit täyttävät Jumalan käskyn kun kuulevat Jumalan sanan äänen, joka tarkoittaa sitä, että Jumalan enkelit tottelevat Jumalaa ja Hänen ääntänsä, eikä ihmisiä, vaikka ihminen puhuisi kuinka paljon tahansa Jumalan sanaa. Pierce opetus kuinka enkelit tottelevat ihmisiä puhutun Jumalan sanan kautta on New Agea ja okkultiikkaa, sillä niissä piireissä tietyt sanat ja mantrat saavat riivaajahenget aktivoitumaan. Raamattu ei opeta, että enkelien tulee kuulla mitä uskova ihminen puhuu ja sanoo, jonka enkeli sitten toteuttaisi, koska Jumalan enkeli tottelee ainoastaan Jumalaa, ei ihmisiä, ei edes uskovaa ihmistä. Cal Pierce opettaa Jumalan valtakunta maan päälle oppia ja kytkee siihen sen kuinka enkelit toteuttaisivat sen mitä uskova ihminen puhuu sanan kautta. Tällainen opetus on väärää opetusta, jonka kautta riivaajahenget eksyttävät ihmisiä. Raamattu ei opeta, että uskovan ihmisen tulee aktivoida Jumalan enkelit puhutun sanan kautta toteuttamaan Jumalan tahtoa, koska Jumalan enkelit ovat alamaisia Jumalalle, ei ihmiselle. Cal Piercen enkelien aktivoitumisoppi aktivoi riivaajahenkiä manifestoitumaan ja eksyttämään ihmisiä.

Cal Pierce toi artikkelissaan (31.10.2013) esille Johnny Enlowin "profetian", jonka mukaan vapautetut enkelit tuovat parantumisen (fyysisistä sairauksista). Cal Pierce uskoo ja opettaa, että Jumalan enkelit parantavat ihmisiä. Raamatun opetuksen mukaan Jumala itse parantaa sairauksia, eikä Jumalan enkelit. Jumalan enkelit eivät voi parantaa sairauksia, eikä Jumala toimi, niin että Hän sallisi enkelien parantavan, ja sen tähden sellainen opetus, joka sanoo Jumalan enkelien parantavan sairauksia aktivoi riivaajahenkiä tekemään ihmeitä ja tunnusmerkkejä kaikella valheen voimalla. Cal Piercen enkelien vapauttaminen ja aktivoiminen parantamaan sairauksia on sielunvihollisen eksytys, jonka kautta riivaajahenget aktivoituvat manifestoitumaan ja eksyttämään ihmisiä.

Moni sanoo, että Cal Pierce on Jumalan mies kun hänen palvelutyössään on myös esillä evankeliumi. Tutkittuani, luettuani ja kuunneltuani Cal Pierceä, niin sen perusteella hänen palvelutyönsä ydin ja kärki on enkelien suorittamissa ihmeissä, ei itse evankeliumissa, vaikka siitäkin hän toki puhuu ja opettaa, mutta keskipiste on ihmeissä ja merkeissä. Kysyn sinulta lukijani yhden kysymyksen perustuuko Jumalan miehen voitelu ja voima Jumalan voimaan vai enkelien kautta tapahtuviin ihmeisiin? Oikea vastaus on Jumalan voimaan ja koska Cal Pierce perustaa voitelunsa enkelien aktivoimiseen, niin se todistaa hänen olevan väärä profeetta, kyseessä ei ole enää pelkkä opillinen erehdys.

John G. Lake

Cal Pierce sanoi uudelleen kaivaneensa esille John G. Laken parannustoiminnan, siksi on todella tärkeätä tutkia minkälainen mies John G. Lake oli. Toukokuussa 1920 Lake sanoi nähneensä näyn, jossa enkeli sanoi tulleensa vastaamaan hänen rukouksiinsa. "Enkeli" kertoi hänelle monia asioita ja lopuksi sanoi, että Jumala antoi helluntain suoraan Jeesuksen sydämeen, pyri tähän, kilvoittele tähän jne. Oliko enkeli Jumalan enkeli vai valkeuden enkeliksi pukeutunut saatanan henki? Tähän kysymykseen saamme vastauksen kun tutkimme sitä miten ja millä tavalla Lake uskoi ja opetti Jumalan sanasta.

John G. Lake sanoi, että hän on vakuuttunut siitä, että suurin muutos ihmisrodulle on ymmärtää, että sen sijaan ettei ihminen ole Jumalan vihollinen tai vihollinen toiselle ihmiselle, Jumala tarkoitti meidät olemaan jumalia. Lake on myös sanonut, että Jumala kutsuu sielua heräämään ymmärtämään, että sisäinen ihminen on todellinen ihminen, sillä sisäinen ihminen on todellinen johtaja, todellinen ihminen, jonka Jeesus sanoi olevan jumala.

John G. Lake opetti, että kristitty elää Jumalana maailmassa, halliten syntiä, pahaa ja sairauksia. Laken mukaan sairaus tulee heittää pois niin kuin paha heitetään pois. Lake sanoi ettemme halua sairauksia, me haluamme olla jumalia. Laken mukaan Jumalan voima, Pyhä Henki on vallan Henki, joka tekee ihmisestä jumalan.

John G. Lake kytkee opetuksen ihmisestä jumalana Joh 10:34 Raamatun kohtaan, jossa Herra Jeesus sanoi: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’?". Herra Jeesus tarkoitti Psalmi 82 lukua, jossa Jumala puhuu Israelin tuomareille käyttäen tuomareista nimitystä Elohim (Jumala, tuomari), koska heillä oli jumalallinen valtuutus toimia Jumalan kansan tuomareina. Hepreankielen Elohim sana tarkoittaa Jumalaa sekä tuomaria ja kun Elohim sana on kohdistettu Jumalalle, niin se tarkoittaa Jumalaa, mutta kun Elohim sana kohdistetaan ihmiseen, niin se tarkoittaa tuomaria, ei Jumalaa, koska ihminen on ihminen, ei Jumala. Herra Jeesus ei sanonut ja opettanut Joh 10:34:ssa, että ihminen on Jumala, vaan että ihminen (tuomarina) toimi Jumalallisella valtuutuksella. Raamattu ei todellakaan opeta, että ihminen on jumala tai että Pyhä Henki tekee ihmisestä jumalan, mutta New Age opettaa ihmisen olevan osa jumaluutta ja jumala. John G. Laken enkeli oli riivaajahenki, joka eksytti Laken okkultiikan ja New Agen valheenmaailmaan, eli valheen opetuksiin luulemaan ihmisen olevan jumala.

John G. Lake sanoi Jumalan voiman ihmisen sisällä tekevän ihmisestä herran (master - herra, mestari), joka antaa hänelle herruuden yli sairauden ja kuoleman voimien. Lake uskoi ettei uskova enää voisi tai saisi sairastaa, sillä sairaus on synti ja pahasta. Healing Roomsin sivuilla sanotaan, että John G. Lake kuoli 65-vuotiaana kolmanteen aivoinfarktiin, joka aiheutti hänen kuolemansa. Mies joka uskoi sairauden voimien olevan synti ja pahasta sai kolme kertaa aivoinfarktin ja lopulta kuoli tähän sairauden voimaan. Lake opetus sairaudesta aina syntinä ja pahuuden tuottamana asiana oli väärä opetus, jonka todisteeksi Jumala salli Laken maistaa sairauden voimaa ja kuolla siihen. Riivaajahenget eksyttivät Laken luulemaan, että hän on jumala, jolla on herruus yli sairauden ja kuoleman voimien, mutta hänen maallinen vaelluksensa päättyi sairauden aiheuttamaan kuolemaan. On sanomatta selvää, että John G. Lake oli väärä profeetta, okkultisti ja New Agen sanansaattaja.

John G. Lake opetti, että kun ihminen vastaanottaa Pyhän Hengen kasteen, niin hän tulee tietoiseksi synnittömyydestään. Lake on kertonut kuinka hän koki Jeesuksen puhdistavan voiman menneen hänen lävitseen, jolloin hän ymmärsi, että hänen henkensä ja lihansa taistelu oli lakannut ja Jumala hallitsi hänen henkeään ja lihaansa.

Raamattu sanoo (1 Joh 1 luku), että jos joku sanoo ettei hänellä ole syntiä (ei ole tehnyt syntiä uskovana), niin totuus ei ole hänessä ja jos joku sanoo ettei ole tehnyt syntiä, niin hän tekee Jumalasta valehtelijan, eikä Jumalan sana ole hänessä. Synnittömyysoppi on sellainen, että joka sanoo tulleensa synnittömäksi ei ole enää pelastavassa uskossa, koska hänessä ei ole enää totuus ja Jumalan sana. Raamattu sanoo ettemme voi tulla tässä ajassa synnittömiksi ja täydelliseksi ja jos kuitenkin uskomme olevamme synnittömiä, niin silloin emme tee parannusta synneistämme, emmekä enää tuo syntejämme Herran Jeesuksen veren puhdistettavaksi, vaan elämme synteinemme pelastuksen ulkopuolella, koska vain se saa Jumalan armon, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä. John G. Lake oli Raamatun sanan totuuden todistuksen valossa pelastuksen ulkopuolella oleva eksyttäjä. Cal Pierce pitää esillä Healing Roomsin sivuilla Laken opetuksia, jotka ovat New Agea ja okkultiikkaa sekä sen lisäksi Pierce pitää esillä Laken synnittömyysoppia. On selvää, että Cal Pierce on itsekin eksyttäjä, joka eksyttää ihmisiä pois totuudesta.

Sanoja ja ajatuksia Healing Roomsin jäsenille

Tiedän ja ymmärrän sen, että Healing Roomsin toiminnassa on mukana vilpittömiä ja Jumalan armosta pelastettuja uskovia ihmisiä, jotka eivät edes tiedä mitä kaikkea Cal Pierce opettaa ja mikä voima todellisuudessa vaikuttaa hänen "voitelussaan". Tiedän sen, että Jumala vaikuttaa ihan aidosti monien uskovien ihmisten elämässä, jotka ovat mukana Healing Roomsin toiminnassa. Ongelma ja vaara on siinä, että jos hyväksyt Cal Piercen opetuksen enkelien aktivoimisesta parantamaan sairauksia sekä uskot että Herran Jeesuksen ristin pitäisi automaattisesti poistaa sairaudet ja pitää meidät terveinä, niin olet eksynyt samaan eksytykseen missä Cal Pierce on ja olet vaarassa vastaanottaa saman valheenhengen voitelun kuin mitä Cal Pierce kantaa sydämessään. Itse koen, että Cal Piercen ajatuksista ja toiminnasta tulisi vetäytyä pois ettei saa siitä tartuntaa itseensä, eikä Jumala ole kutsunut meitä tukemaan eksytystä ja New Age enkelioppeja. Tietenkin kaikkein parasta olisi jos Cal Pierce tekisi parannuksen, mutta jos näin ei tapahdu, niin kaikkein parasta on vetäytyä pois Cal Piercen vaikutuspiiristä.

Healing Roomsin Suomen osaston toiminnanjohto on ottanut julkisesti kantaa Cal Pierceä ja Healing Roomsia koskevaan puheeseeni. Tuon esille sen miten he vastasivat minulle ja mitä minä vastaan heille. Healing Roomsin Suomen osaston toiminnanjohto on laittanut vastauksensa julkisesti näkymään Youtube kanavalleni ja minä vastaan tässä julkisesti heille. En olisi ottanut esille HR Suomen osastoa, koska koin että minun tuli tuoda esille vain Cal Piercen opetus, mutta koska HR toiminnanjohto on julkisesti käsitellyt asiaa, niin minun tulee myös antaa asiasta julkinen vastine. Vastaukseni ei ole riidanhalussa tehty, vaan totuuden rakkaudessa, Jumalan armosta, mutta olen kuitenkin vajavainen, jonka tähden tutki ja koettele kaikki mitä olen kirjoittanut.

HR toiminnanjohto: HR ja Cal Pierce ei opeta, että kristitty voisi sairastua.

Cal Piercen opetus painottaa monessa kohtaa, että ristintyö tuo myös parantumisen sairauksista. Cal Pierce on mennyt asiassa, niin pitkälle, että hän on jopa sanonut ettemme voisi tehdä palvelutehtäväämme uskovina ihmisinä jos olemme itse sairaita. Cal Pierce painottaa Jumalan parantavan meidän kaikki sairautemme. Jos Cal Pierce ei opeta ettei uskova voi koskaan sairastua, niin silloin hänen tulisi poistaa kaikki kirjoituksensa, jossa hän opettaa Herran Jeesuksen ristintyön poistavan sairaudet sekä tuoda esille selkeästi, että uskova voi kokea sairauksia ja olla sairas. Toki uskon Jumalan parantavan voimaan sairauksien alueella, mutta ristintyö ei poista automaattisesti sairauksia.

Olen huomannut kuinka eksytyksen henki toimii usein niin, että se antaa ristiriitaisen opetuksen, jossa kaksi erilaista opetusta kumoaa toisensa, ja toista kantaa ja näkemystä pidetään korostuneesti esillä. Jumalan palvelijan tulee poistaa elämästään ja opetuksestaan ristiriidat, jotka kumoavat toisensa ja pysyä vain totuudessa sekoittamatta siihen ristiriitoja ja valheita. Poliitikot usein syyllistyvät siihen, että he lupaavat kaikille kaikkea ajautuen itsensä ja lupaustensa kanssa ristiriitaan. Jumalan palvelija ei saa toimia ristiriitaisesti, koska hänet on kutsuttu uskomaan totuuteen ja pitämään esillä Jumalan sanan väärentämätöntä totuuden sanaa.

HR toiminnanjohto: Enkeleitä ei palvota, ei rukoilla, eikä enkelit paranna ilman Jeesuksen käskyä.

En ole kuullut tai nähnyt Cal Piercen sanovan, että enkeleitä tulee palvoa, enkä sellaista väitä. Siitä huolimatta on vaara ajautua enkelien palvontaan kun ja jos opetetaan väärin, että enkelit parantavat sairauksia, koska Raamatun opetuksen mukaan enkelit eivät paranna sairauksia, sillä Jumala itse voimansa kautta parantaa sairauksia. 

HR toiminnanjohto: Ristintyö ei automaattisesti poista sairauksia uskon kautta. HR ei opeta, että uskova ei voisi olla sairas, sairaus olisi kirous, usko estäisi sairauksien puhkeamisen, että HR syyllistäisi jos joku ei parane.

Cal Piercen opetuksen pääpaino on sairauksien parantumisessa, joka on kytketty siihen, että ristintyö tuo täyden terveyden. Kun hän sanoo ettemme voi edes suorittaa palvelutehtäväämme, jos olemme sairaita, niin tällainen opetus kertoo sen todella selvästi millainen suhtautuminen Cal Piercellä on sairauksiin uskovan ihmisen elämässä.

HR toiminnanjohto: Haudalta haettu voitelu, riivaajien voitelu on täyttä roskaa, jolla Paavola tahraa monia Jumalan palvelijoita, palvelutöitä ja seurakuntia. Moni kristitty rukoilee haudoilla käydessään, mutta oleellista on, ketä rukoillaan. Esim. Cal Pierce omien sanojensa mukaan on rukoillut Jeesusta (John G Laken haudalla käydessään). On naurettavaa väittää, että esim. Pierce olisi rukoillut vainajaa ja hakenut voitelua haudoilta. Tämän Pierce on moneen kertaan itse kieltänyt toiminnan alusta asti.

Olen ollut useamman kerran tekemisessä sellaisen asian kanssa, jossa henkilö väittää ettei hän ole sanonut tai tehnyt jotakin asiaa, vaikka hän onkin sanonut ja tehnyt niin. Miksi ihminen käyttäytyy tällä tavalla? Olen huomannut, että sellainen ihminen, joka on ajautunut valheenhengen eksytykseen mukaan toimii niin, että hän toimii ristiriitaisesti ja väittää ettei ole sanonut tai tehnyt niin ja näin, vaikka näin on tapahtunutkin. Eksytys pyrkii sekoittamaan ja hämäämään ihmisiä ja näin näyttää nytkin olevan.

Cal Pierce sai voimakkaan vaikutuksen Bill Johnsonilta, joka opettaa, että haudoilta voidaan hakea sama voitelu kuin kuolleella miehellä (naisella) on ollut. Cal Pierce rukoili John G. Laken haudalla yli vuoden ajan ja alkoi toimimaan samalla tavalla kuin John G. Lake oli toiminut aikaisemmin. Piercen toiminta nimenomaan todistaa sen, että hän haki voitelua kuolleen haudalta ja sai sieltä saman voitelun kuin mitä Lakella oli. Cal Piercen enkelien aktivoiminen jne. todistaa sen, että kyseessä on riivaajilta tullut voitelu, ei Jumalan antama voitelu.

HR toiminnanjohto:  On väärin, että joku (esim. Paavola) tekee Cal Piercen yhdestä saarnasta/puheesta/kirjoituksesta tms. johtopäätöksen henkilön teologiasta tutustumatta henkilön kokonaistuotantoon. Yhdessä saarnassa / opetuksessa tai edes kirjassa ei voi tuoda esiin kaikkia näkökulmia ja tasoja. Pahimmillaan johtopäätökset tehdään muutamasta lauseesta. Muistettava on, että me kaikki erehdymme puheissamme ja/tai saatamme vahingossa sanoa muutaman epätarkan lauseen huomaamattamme.

En ole tutustunut vain Cal Piercen yhteen kirjoitukseen tai puheeseen. Olen tutustunut esimerkiksi moniin Cal Piercen kirjoituksiin, jossa hän painottaa koko ajan samoja asioita yhä uudestaan. On väärä todistus, että sanotaan minun tekevän vain yhdestä saarnasta johtopäätöksiä, kysymättä minulta ensin, että olenko tehnyt johtopäätökseni vain yhden saarnan perusteella vai olenko tutustunut laajemmin Cal Piercen tuotantoon. HR toiminnanjohto antoi tässä kohden väärän todistuksen, eikä vaivautunut edes kysymään minulta millä tavalla olen tutustunut Cal Piercen tuotantoon. Elän kuitenkin anteeksiantamus sydämessäni HR toiminnanjohtoa kohtaan.

Se on totta, että me jokainen voimme erehtyä ja saatamme sanoa muutaman epätarkan lauseen huomaamattamme, mutta kun Cal Pierce toistaa samoja asioita koko ajan ja useasti, niin silloin ei ole enää kyse huolimattomuusvirheestä.

HR toiminnanjohto: Se, että jotkut kristityt uskovat, että Jumala voi käyttää enkeleitä välikappaleinaan parantamaan sairaita ei tee heistä harhaoppisia tai eksyttäjiä. Uskomme, että Jumala voi laittaa enkelit parantamaan, johdattamaan, varjelemaan ja rohkaisemaan. Jumala voisi tehdä kaiken itsekin, mutta on päättänyt käyttää enkeleitä ja ihmisiä välikappaleinaan.  Jumalan enkelit ovat palvelevia henkiä ja he eivät ota vastaan eikä heille tule kohdentaa ylistystä ja palvontaa vaan Jumalan enkelit (ja ihmiset) antavat kunnian aina Jumalalle. Tästäkin aiheesta tarvittaisiin tervettä ja tasapainoista opetusta. Enkelien roolista voi olla eri näkemyksiä, mutta se ei ole kuitenkaan kristillisyyden ydinsanoma, vaan Jeesuksen Kristuksen ristintyö, Jumalan kolminaisuus yms. Harhaoppi ja eksytys ei ole sitä, että on eri näkemyksiä ja painotuseroja kehällisistä asioista. Harhaoppia on se, että kielletään tai muutetaan keskeisiä kristinuskon ydinasioita (kuten esim. islam, mormonit, jehovan todistajat yms). Paavola Sauluslähetyksestä leimaa julkisesti monet srk:t/palvelutyöt esim. Healing Roomin ja Bethel-seurakunnan harhaoppiseksi ja eksytykseksi väitteillä, jotka eivät ole totta. Tämä on surullista ja väärin. Voidaankin kysyä, onko Sauluslähetyksen toiminta raamatullista?

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan enkelit eivät paranna, koska Jumala itse voimallaan parantaa sairaudet. Jos joku opettaa, että Jumalan enkelit parantavat, niin ainakin tässä on kyse väärästä opetuksesta sekä eksytyksestä. Enkelien parantamisoppi on kytköksissä lopunajan eksytyksiin, joka tapahtuu kaikella valheen voimalla ihmeiden ja merkkien kautta.

Jos on itse saanut tartunnan esimerkiksi "Toronto siunauksen" valheenhengestä tai muulla tavoin eksytyksen hengestä, niin silloin ei kykene näkemään totuutta, koska eksytys on sokaissut hengelliset aistit. Meidän tulee olla aina varovaisia siinä mitä sanomme toisista ihmisistä, ettemme antaisi väärää todistusta, mutta Jumalan sanan totuus läpivalaisee itse kunkin sanat ja teot. Jätän Jumalalle tuomion ja hyväksyn sen, vaikka se johtaisi minut tekemään parannusta, toivon myös, että meistä jokainen on halukas tekemään parannusta silloin kun ymmärrämme sen ja siihen on aihetta. Minulla ei ole tämän asian (Cal Pierce Healing Rooms) suhteen riita-asiaa, vaan toin vain sen esille minkä olen kokenut Herrassa tuoda esiin. Jokainen saa itse tutkia ja koetella mikä on totuus vai olenko erehtynyt tai tuonut esille Jumalan sanan totuutta.

Minä en ole ainoa uskova maan päällä enkä edes Suomessa, joka pitää Cal Piercen sekä Bethel-seurakunnan opetuksia eksytyksinä. Jokainen saa tutkia ja koetella sekä arvioida mikä on totuus tai kuka opettaa vastoin Raamattua. Jos olen erehtynyt tai kuka tahansa meistä erehtyy ja jos sen ymmärrämme, niin silloin meidän tulee tehdä parannus. Olen kokenut sen, että Jumala tulevina päivinä tulee tuomitsemaan sen, joka vääristää totuuden tietä tai elää epärehellisesti antaen vääriä lausuntoja jne. Olen itse todella pienellä paikalla ja todella aralla tunnolla ja suuren Jumalan pelon (kunnioitus) vallassa etten toimisi väärin ja aiheuttaisi hallaa Jumalan työlle. Samaan aikaan koen myös, että tietyt asiat on nostettava esiin, jotka pyrkivät eksyttämään Jumalan seurakuntaa. Jumala on minun Tuomarini, jonka armollisiin käsiin jätän itseni tiedostaen sen etten ole täydellinen ja parannukseen minunkin tulee olla valmis aina kun siihen on aihetta.


Linkkejä aiheeseen
:
Cal Pierce Healing Rooms osa 2
youtube.com - Onko Healing Rooms Raamatullista?
Petri Paavola 16.2.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
healingrooms.fi/?sid=223
charismamag.com
healingrooms.com/id=421
youtube.com/pLCQw5BsSJ8
healingrooms.com/3087
healingrooms.com/3274
healingrooms.com/1789
healingrooms.com/148
healingrooms.com/275
healingrooms.com/174
healingrooms.com/3307
healingrooms.com/2518
healingrooms.com/416
johnglake&document=107
johnglake&document=167
johnglake&document=163
johnglake&document=180
johnglake&document=161
healingrooms.com/3100
johnglake&document=155


 


 

 

 

eXTReMe Tracker