Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Glyfosaatti: Syöpä ja muut terveysongelmat

 

Glyfosaattia (glyfosaattivalmiste tehoaine) käytetään rikkakasvien torjuntaan viljelysmailla, pelloilla, puutarhoissa, metsänviljelyssä ja myös viljelemättömillä alueilla. Monet tutkimukset osoittavat, että viljelyksessä käytettävä glyfosaatti päättyy ihmisen kehoon aiheuttaen syöpää ja muita sairauksia.

 

Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan (2364/2022) glyfosaatti-tehoaineen hyväksymistä jatketaan yhdellä vuodella. Glyfosaatin hyväksyminen on voimassa 15.12.2023 asti, jonka aikana tehdään glyfosaatti tehoaineen uudelleenarviointia voidaanko sille myöntää jatkossa myyntilupa.

 

Olen suomentanut U.S. Right to Know voittoa tavoittelemattoman terveystutkimusryhmän artikkelin; Glyphosate: Cancer and other health concerns, jossa tuodaan esille laajasti tutkittua tietoa glyfosaatin yhteydestä syöpään ja moniin muihin terveysongelmiin (sairauksiin). Tämä artikkeli tuo esille kuinka laajojen tutkimusten avulla on saatu selville, että glyfosaatti aiheuttaa muun muassa syöpää, rasvamaksaa, keliakiaa, tulehduksellisia suolistosairauksia, hermostosairautta, neurologisia sairauksia, anemiaa, hedelmällisyysongelmia, masennusta, ja ahdistusta.

 

U.S. Right to Know artikkeli on kokonaan kursiivissa ja ihan lopuksi tässä kirjoituksessa on minun kommenttini, miksi glyfosaattia käytetään, niin että se päätyy ihmiseen elimistöön aiheuttaen sairauksia ja jopa tappavia sairauksia. Alkuperäisessä artikkelissa, joka löytyy kirjoitukseni lopusta on kaikki artikkelissa mainitut lähteet ja linkit.

 

Sisältöä:

Glyfosaatti: Syöpä ja muut terveysongelmat
Glyfosaatti ja syöpä: Mitä tieteelliset ja sääntelyelimet sanovat?
Mitä terveysongelmia liittyy glyfosaattialtistukseen?
Minun loppukommenttini

 

 

U.S. Right to Know artikkeli:

Glyfosaatti: Syöpä ja muut terveysongelma

Glyfosaatti, synteettinen rikkakasvien torjunta-aine, jonka Monsanto Company patentoi vuonna 1974 ja jota monet yritykset valmistavat ja myyvät nykyään sadoissa tuotteissa, on yhdistetty syöpään ja moniin muihin terveysongelmiin, joita käsitellään tässä tiedotteessa. Glyfosaatti tunnetaan parhaiten Roundup-merkkisten rikkakasvien torjunta-aineiden vaikuttavana aineena ja geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) kanssa käytettävänä rikkakasvien torjunta-aineena (Roundup Ready).

Rikkakasvien torjunta-aineiden sietokyky on yleisin muuntogeenisten organismien ominaisuus, joka on muunnettu elintarvikekasveihin: Yhdysvaltain maatalousministeriön tietojen mukaan noin 90 prosenttia maissista ja 94 prosenttia soijapavuista on muunnettu muuntogeenisesti sietämään rikkakasvien torjunta-aineita. Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että amerikkalaisten altistuminen glyfosaatille kasvoi noin 500 prosenttia sen jälkeen, kun Roundup Ready -muuntogeeniset viljelykasvit otettiin käyttöön Yhdysvalloissa vuonna 1996.

Miksi Bayer poistaa glyfosaatin Yhdysvaltain kuluttajamarkkinoilta?

Heinäkuussa 2021 Monsanton omistaja Bayer AG ilmoitti, että se poistaa glyfosaattipohjaiset rikkakasvien torjunta-aineet Yhdysvaltain kuluttajamarkkinoilta vuoteen 2023 mennessä oikeusjuttujen vuoksi. Yli 100 000 ihmistä on haastanut Bayerin oikeuteen väittäen saaneensa non-Hodgkin-lymfooman yhtiön glyfosaattiherbisidien, kuten Roundupin, vaikutuksesta. Julkaisemme Monsanto Papers -sivullamme asiakirjoja, jotka on julkaistu tutkimusten kautta.

Glyfosaattia käytetään edelleen suuria määriä maataloudessa Yhdysvalloissa. Roundup-merkkisten rikkakasvien torjunta-aineiden uudelleen muotoillut versiot, joissa ei ole glyfosaattia, jäävät myös markkinoille, mutta ne saattavat sisältää muita huolta aiheuttavia kemikaaleja. Esimerkiksi yksi Roundup for Lawns -valmisteen vaikuttavista aineista on dikamba, kemikaali, joka voi vahingoittaa muita kuin kohdekasveja ja -viljelmiä.

Kuinka paljon glyfosaattia käytetään maailmassa?

Helmikuussa 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan glyfosaatti on laajimmin käytetty maatalouskemikaali: "Yhdysvalloissa mikään torjunta-aine ei ole ollut lähelläkään yhtä intensiivistä ja laajaa käyttöä." Tutkimustuloksia ovat mm:

Amerikkalaiset käyttivät glyfosaattia 1,8 miljoonaa tonnia (eli 1,6 miljardia kiloa) sen käyttöönotosta vuonna 1974 vuoteen 2014.
Maailmanlaajuisesti pelloille on ruiskutettu 9,5 miljoonaa tonnia (eli 8,6 miljardia kiloa) kemikaalia, mikä riittää ruiskuttamaan lähes puoli kiloa Roundupia jokaiselle maailman viljellylle hehtaarille.
Glyfosaatin käyttö on kasvanut lähes 15-kertaiseksi sen jälkeen, kun Roundup Ready GMO-kasvit (geneettisesti muunnetut glyfosaattia sietävät kasvit) otettiin käyttöön 1990-luvun puolivälissä.

Yhdysvalloissa glyfosaattia levitettiin Environmental Protection Agencyn mukaan vuosittain keskimäärin noin 281 miljoonaa kiloa 298 miljoonalle hehtaarille vuosina 2012-2016. Eniten glyfosaattia levitettiin soijalle (117,4 miljoonaa puntaa vuodessa), maissille (94,9 miljoonaa puntaa vuodessa) ja puuvillalle (20 miljoonaa puntaa vuodessa). Monien sitrushedelmien, kuten greippien, appelsiinien ja sitruunoiden, sekä peltokasvien, kuten soijapapujen, maissin ja puuvillan, hehtaarimääristä suuri osa on käsitelty glyfosaatilla.

Mitä tutkijat ja terveyshuolto sanovat glyfosaatista?

Monet tiedemiehet, terveydenhuollon ammattilaiset ja julkiset eturyhmät ovat ilmaisseet huolensa glyfosaatin terveysvaikutuksista. Seuraavassa on joitakin keskeisiä lausuntoja:

Kansainvälisen naistentautien ja synnytysten liiton (FIGO) lisääntymis- ja ympäristöterveyskomitean lausunto: "Suosittelemme, että glyfosaattialtistus väestölle olisi lopetettava kokonaan ja maailmanlaajuisesti." (2019)
Essee Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä: "Onko aika arvioida uudelleen glyfosaattipohjaisten rikkakasvien torjunta-aineiden turvallisuusstandardit?"." (2017)
Konsensuslausuma Environmental Health Journal -lehdessä: "Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures: a consensus statement" (2016)

Monsanton omistaja Bayer AG väittää, että glyfosaatti ja glyfosaattipohjaiset rikkakasvien torjunta-aineet ovat turvallisia, kun niitä käytetään ohjeiden mukaisesti, eivätkä ne aiheuta syöpää. "Glyfosaatti on yksi maailman tutkituimmista rikkakasvien torjunta-aineista - ja kuten kaikki kasvinsuojeluaineet, se on sääntelyviranomaisten tiukan testauksen ja valvonnan kohteena", Bayer toteaa verkkosivuillaan. "Glyfosaatista ja glyfosaattipohjaisista rikkakasvien torjunta-aineista on olemassa laaja tutkimusaineisto..., joka vahvistaa, että glyfosaattia ja glyfosaattipohjaisia formuloituja tuotteitamme voidaan käyttää turvallisesti eivätkä ne aiheuta syöpää."

 

Monsanton sisäiset asiakirjat, tutkiva journalismi ja riippumaton tutkimus ovat osoittaneet, että Monsanto käytti vuosikymmenien ajan monia taktiikoita manipuloidakseen glyfosaattia koskevaa tieteellistä tietoa ja että sääntelyviranomaiset tukeutuivat huonosti tehtyihin tutkimuksiin ja riittämättömiin tietoihin.

Kuinka paljon glyfosaattia on kehossamme?

Yli 80 prosenttia yhdysvaltalaisessa terveystutkimuksessa lapsilta ja aikuisilta otetuista virtsanäytteistä sisälsi glyfosaattia Yhdysvaltain tautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen mukaan. Väestöä edustaviksi tarkoitetuista 2310 virtsanäytteestä, jotka otettiin amerikkalaisilta, CDC havaitsi, että 1885 näytteessä oli havaittavia määriä glyfosaattia. Tutkijat kuvailivat löydöstä "huolestuttavaksi".

Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa JAMA totesi, että amerikkalaisten altistuminen glyfosaatille kasvoi noin 500 prosenttia sen jälkeen, kun Roundup Ready -muuntogeeniset viljelykasvit otettiin käyttöön vuonna 1996.

Vaikka on selvää, että suurin osa amerikkalaisista altistuu glyfosaatille, kirjallisuus glyfosaattialtistustasoista, erityisesti lapsilla, on edelleen rajallista, todetaan Environmental Health -lehdessä vuonna 2020 julkaistussa artikkelissa. "Ilman lisää standardoidusti kerättyjä tietoja glyfosaattialtistuksen ja sairauksien välisen mahdollisen yhteyden jäsentäminen ei ole mahdollista", tutkijat päättelivät.

Miksi yritystutkimukset ovat ongelma?

Sääntelyviranomaiset Euroopassa ja Yhdysvalloissa, Kanadassa ja muualla ovat toistuvasti vahvistaneet yritysten väitteet glyfosaatin turvallisuudesta. Turvallisuutta koskevia päätöksiä tehdessään nämä sääntelyviranomaiset ovat luottaneet osittain yritysten tekemiin tai niiden puolesta tehtyihin testeihin, joita ei ole julkaistu tai vertaisarvioitu.

Yritysten tutkimukset on pidetty pitkään salassa, jopa sääntelyviranomaisilta. Euroopassa Euroopan parlamentin lainsäätäjien ryhmän nostama kanne johti kuitenkin kymmenien tällaisten tutkimusten julkistamiseen. Wienin lääketieteellisen yliopiston lääketieteen laitoksen syöpätutkimusinstituutin riippumattomat tutkijat Armen Nersesyan ja Siegfried Knasmueller analysoivat vuonna 2021 yli 50 yritystutkimusta.

Heidän tavoitteenaan oli selvittää, ovatko teollisuustutkimukset nykyisten kemikaalien testausta koskevien kansainvälisten ohjeiden mukaisia. Tutkijat totesivat, että suurin osa teollisuuden tutkimuksista oli vanhentuneita eivätkä ne vastanneet nykyisiä ohjeita. Tutkimuksissa havaittiin useita puutteita ja virheitä, jotka tekivät suurimmasta osasta niistä epäluotettavia. Yritysten sääntelyviranomaisille toimittamista 53 tutkimuksesta vain kaksi oli nykyisten kansainvälisesti tunnustettujen tieteellisten standardien mukaan hyväksyttäviä, Knasmueller sanoi.

 

Glyfosaatti ja syöpä: Mitä tieteelliset ja sääntelyelimet sanovat?


Glyfosaatin ja glyfosaattipohjaisten rikkakasvien torjunta-aineiden syöpäyhteyksiä koskeva tieteellinen kirjallisuus ja viranomaispäätelmät sisältävät monenlaisia tuloksia, minkä vuoksi rikkakasvien torjunta-aineen turvallisuudesta käydään kiivasta keskustelua.

Maailman terveysjärjestön kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (IARC) luokitteli glyfosaatin vuonna 2015 "todennäköisesti syöpää aiheuttavaksi ihmiselle" tarkasteltuaan vuosien julkaistuja ja vertaisarvioituja tieteellisiä tutkimuksia. Kansainvälisten tutkijoiden ryhmä totesi, että glyfosaatin ja non-Hodgkinin lymfooman välillä oli erityinen yhteys.


Yhdysvaltain virastot: IARC:n luokituksen aikaan ympäristönsuojeluvirasto (EPA) suoritti rekisteröintitarkastusta. EPA:n Cancer Assessment Review Committee (CARC) antoi vuonna 2016 raportin, jossa todettiin, että glyfosaatti "ei todennäköisesti ole ihmiselle syöpää aiheuttava" ihmisten terveyden kannalta merkityksellisillä annoksilla. Joulukuussa 2016 EPA kutsui koolle tieteellisen neuvoa-antavan paneelin tarkastelemaan raporttia; jäsenet olivat eri mieltä EPA:n työn arvioinnista, ja joidenkin mielestä EPA teki virheen arvioidessaan tiettyjä tutkimuksia. Lisäksi EPA:n tutkimus- ja kehitystoimisto totesi, että EPA:n torjunta-aineohjelmien toimisto ei ollut noudattanut asianmukaisia protokollia glyfosaatin arvioinnissa, ja totesi, että todistusaineiston voidaan katsoa tukevan "todennäköisesti" syöpää aiheuttavaa tai "viitteellistä" näyttöä syöpää aiheuttavuudesta koskevaa luokitusta. EPA kuitenkin julkaisi joulukuussa 2017 glyfosaattia koskevan raporttiluonnoksen, jossa se edelleen katsoi, että kemikaali ei todennäköisesti ole syöpää aiheuttava. Huhtikuussa 2019 EPA vahvisti uudelleen kantansa, jonka mukaan glyfosaatti ei aiheuta riskiä kansanterveydelle. Aiemmin samassa kuussa Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden ja tautien rekisteristä vastaava virasto (ATSDR) raportoi kuitenkin glyfosaatin ja syövän välisistä yhteyksistä: "Lukuisissa tutkimuksissa raportoitiin riskisuhteista, jotka olivat yli yksi glyfosaattialtistuksen ja non-Hodgkinin lymfooman tai multippelin myelooman riskin välisistä yhteyksistä", raportissa sanottiin.

EPA antoi tammikuussa 2020 väliaikaisen rekisteröinnin tarkistuspäätöksen, jossa se päivitti tietoja glyfosaattia koskevasta kannastaan ja pysyi edelleen kannassaan, jonka mukaan glyfosaatti ei todennäköisesti aiheuta syöpää. Kesäkuussa 2022 yhdeksännen piirin muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi EPA:n päätöksen. EPA peruutti väliaikaisen päätöksensä syyskuussa 2022, ja virasto aloittaa uudelleentarkastelunsa alusta.

Euroopan unioni: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ja Euroopan kemikaalivirasto ovat todenneet, että glyfosaatti ei todennäköisesti aiheuta syöpää ihmisille. Ympäristö- ja kuluttajaryhmien maaliskuussa 2017 julkaisemassa raportissa väitettiin, että sääntelyviranomaiset tukeutuivat väärin perustein tutkimuksiin, joita kemianteollisuus ohjasi ja manipuloi. Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että Saksan liittovaltion riskinarviointiin erikoistuneen laitoksen glyfosaattia koskeva raportti, jossa ei todettu syöpäriskiä, sisälsi tekstin osia, jotka oli plagioitu Monsanton tutkimuksista. Helmikuussa 2020 tuli esiin raportteja, joiden mukaan 24 tieteellistä tutkimusta, jotka toimitettiin Saksan sääntelyviranomaisille glyfosaatin turvallisuuden todistamiseksi, olivat peräisin suuresta saksalaisesta laboratoriosta, jota on syytetty petoksesta ja muista väärinkäytöksistä.

Kesäkuussa 2021 Euroopan unionin (EU) glyfosaatin arviointiryhmä (AGG) julkaisi 11 000-sivuisen raporttiluonnoksen, jossa todettiin, että glyfosaatti on turvallinen, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti, eikä se aiheuta syöpää. Havainto perustuu osittain noin 1 500 tutkimusta sisältävään asiakirja-aineistoon, jonka on toimittanut eurooppalaisille sääntelyviranomaisille "Glyphosate Renewal Group (GRG)", joka on kokoelma yrityksiä, joihin kuuluu Monsanton omistaja Bayer AG. Yhtiöt hakevat glyfosaatin EU:n luvan uusimista. Nykyinen lupa Euroopassa päättyy vuonna 2023.

WHO:n ja FAO:n yhteinen torjunta-ainejäämiä käsittelevä kokous totesi vuonna 2016, että glyfosaatti ei todennäköisesti aiheuta syöpäriskiä ihmisille ruokavalion kautta tapahtuvasta altistumisesta, mutta tätä tulosta varjostivat eturistiriitoja koskevat huolenaiheet sen jälkeen, kun kävi ilmi, että ryhmän puheenjohtaja ja toinen puheenjohtaja toimivat myös johtavissa asemissa International Life Sciences Institutessa, joka on Monsanton ja yhden sen lobbausorganisaatioiden osittain rahoittama ryhmä.

Kalifornian OEHHA: Maaliskuussa 2017 Kalifornian ympäristönsuojeluviraston ympäristöterveysvaarojen arviointitoimisto vahvisti, että se lisää glyfosaatin Kalifornian Proposition 65 -luetteloon kemikaaleista, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää. Monsanto haastoi oikeuteen estääkseen toimenpiteen, mutta kanne hylättiin. Erillisessä tapauksessa tuomioistuin totesi, että Kalifornia ei voinut vaatia syöpävaroituksia glyfosaattia sisältäville tuotteille. Yhdysvaltain piirituomioistuin hylkäsi 12. kesäkuuta 2018 Kalifornian oikeusministerin pyynnön, että tuomioistuin harkitsisi päätöstä uudelleen. Tuomioistuin katsoi, että Kalifornia voi vaatia vain sellaista kaupallista puhetta, joka paljastaa "puhtaasti tosiasioihin perustuvaa ja kiistatonta tietoa", eikä glyfosaatin syöpävaarallisuutta koskevaa tiedettä ollut todistettu.

 

Maatalouden terveystutkimus: Mutta tutkijat raportoivat, että "korkeimpaan altistuskvartiiliin kuuluvien levittäjien keskuudessa oli suurentunut akuutin myelooisen leukemian (AML) riski verrattuna niihin, jotka eivät koskaan käyttäneet glyfosaattia...". Tutkimuksen viimeisin julkaistu päivitys julkistettiin vuoden 2017 lopulla.

 

Mitä terveysongelmia liittyy glyfosaattialtistukseen?

 

Syöpä

Heinäkuun 2023 tutkimus Chemosphere-lehdessä: Berkeleyn Kalifornian yliopiston tutkijat tekivät systemaattisen katsauksen glyfosaattia ja glyfosaattipohjaisia formulaatioita koskevista mekanistisista tutkimuksista arvioidakseen niitä syöpävaaran tunnistamisen 10 keskeisen ominaisuuden kannalta. Tietojen analyysi paljasti "vahvaa näyttöä" viidestä syöpävaarallisuuden keskeisestä ominaisuudesta. Genotoksisuuden ja hormonitoiminnan häiriöiden perusteellinen analyysi paljasti "vahvoja ja johdonmukaisia positiivisia tuloksia". Tutkijat kirjoittivat: "Tuloksemme vahvistavat mekanistista näyttöä siitä, että glyfosaatti on todennäköinen ihmissyöpää aiheuttava aine, ja antavat biologista uskottavuutta aiemmin raportoiduille syöpäyhteyksille ihmisillä, kuten non-Hodgkinin lymfoomalle."

Maaliskuu 2023 Leukemia and Lymphoma -lehti: Kolmen tapaus-verrokkitutkimuksen yhdistetyssä tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevästi suurentunut riski ja vahvistettiin yhteys Non-Hodgkin-lymfooman (NHL), mukaan lukien alatyypin karvasoluleukemia, ja tietyille rikkakasvien torjunta-aineille, mukaan lukien glyfosaatti, altistumisen välillä.

Environmental Health -lehdessä helmikuussa 2020 julkaistussa artikkelissa esitetään kattava katsaus glyfosaatin kroonisen altistumisen eläinkarsinogeenisuustutkimuksiin. Siinä raportoidaan toksikologisesti uskottavia reittejä sille, miksi glyfosaatti voi aiheuttaa erilaisia syöpiä jyrsijöillä.

Huhtikuussa 2019 U.S.Agency for Toxic Substances and Disease Registry julkaisi luonnoksen glyfosaatin toksikologisesta profiilista, jossa raportoidaan glyfosaattialtistumisen aiheuttamasta lisääntyneestä syöpäriskistä. Oikeuskäsittelyn kautta julkaistut sähköpostiviestit osoittavat, että EPA:n ja Monsanton virkamiehet yrittivät estää ATSDR:n raporttia. (ATSDR:n profiili on nyt lopullinen, ja se herättää huolta syövästä).

Maaliskuussa 2019 International Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin yli 30 000 maanviljelijän ja maataloustyöntekijän tietoja Ranskassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa tehdyistä tutkimuksista ja raportoitiin glyfosaatin ja diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman välisistä yhteyksistä.

Helmikuun 2019 meta-analyysi julkaisussa Mutation Research/Reviews in Mutation Research raportoi "pakottavasta yhteydestä" glyfosaattipohjaisten rikkakasvien torjunta-aineiden ja non-Hodgkin-lymfooman välillä. Kolme tutkimuksen kirjoittajista oli EPA:n glyfosaattia käsittelevän tieteellisen neuvoa-antavan paneelin jäseniä, jotka ovat julkisesti todenneet, että EPA ei noudattanut asianmukaisia tieteellisiä käytäntöjä glyfosaattiarvioinnissaan.

Environmental Sciences Europe -lehdessä tammikuussa 2019 julkaistussa analyysissä väitetään, että Yhdysvaltain EPA jätti glyfosaatin luokittelussaan huomiotta merkittävän tieteellisen näytön Roundupin kaltaisiin rikkaruohojen torjuntatuotteisiin liittyvästä genotoksisuudesta (negatiivinen vaikutus solun perintöainekseen).

Heinäkuussa 2021 julkaistua analyysia varten Wienin yliopiston tutkijat analysoivat 53 glyfosaattitutkimusta, jotka torjunta-aineyritykset olivat toimittaneet sääntelyviranomaisille, ja totesivat, että suurin osa tutkimuksista ei täytä nykyaikaisia kansainvälisiä tieteellisen tarkkuuden standardeja ja että niistä puuttuvat syöpäriskien havaitsemiseen parhaiten soveltuvat testityypit. Samat tutkijat raportoivat marraskuussa 2021, että Monsanton EU:n sääntelyviranomaisille toimittamista 11 tutkimuksesta vain kaksi katsottiin "luotettaviksi".

Kesäkuussa 2022 yhdeksännen piirin vetoomustuomioistuin hylkäsi EPA:n päätöksen, jonka mukaan glyfosaatti ei todennäköisesti aiheuta "kohtuutonta riskiä" ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Syyskuussa 2022 Yhdysvaltain EPA peruutti glyfosaattia koskevan väliaikaisen päätöksensä.

 

Endokriiniset häiriöt, hedelmällisyyteen ja lisääntymiseen liittyvät huolenaiheet

Heinäkuussa 2023 Environmental Pollution -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin urospuolisten Wistar-rottien vieroituksesta aikuisikään asti tapahtuvan pienen glyfosaattialtistuksen mahdollisia vaikutuksia hypotalamus-aivolisäke-kilpirauhasakselin (HPT) toimintaan. Erilaiset muutokset viittaavat siihen, että glyfosaatti "saattaa vaikuttaa useisiin HPT-akselin säätelyn vaiheisiin transkriptiotasolla iästä riippuvalla tavalla ja muuttaa kilpirauhasen ja TH-synteesin morfometrisiä parametreja, millä on mahdollisia vaikutuksia TH-kohde-elimiin".

Review of Economic Studies -lehden marraskuussa 2022 ilmestyneessä artikkelissa käsitellään glyfosaattialtistusta ja syntyvyyttä GMO-soijan viljelyalueita ympäröivissä väestöryhmissä Brasiliassa. "Dokumentoimme merkittävän huononemisen syntymätuloksissa väestöissä, jotka ovat virtaussuunnassa sellaisten paikkojen alapuolella, jotka ovat todennäköisesti lisänneet suhteellisesti enemmän glyfosaatin käyttöä ... glyfosaatin käytön keskimääräinen lisääntyminen otoksessa vuosina 2000-2010 johti 5 prosentin keskimääräiseen nousuun imeväiskuolleisuudessa."

Lokakuussa 2022 Environmental Health -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin glyfosaattia 99 prosentissa keskilännen kohortin raskaana olevista naisista. Korkeammat äidin pitoisuudet ensimmäisellä raskauskolmanneksella olivat yhteydessä alhaisempaan syntymäpainoon ja korkeampaan riskiin päästä vastasyntyneiden teho-osastolle. Katso myös Indianan yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedote.

Maaliskuussa 2021 Frontiers in Endocrinology -lehdessä julkaistussa artikkelissa tutkijat totesivat, että glyfosaattia on havaittu maaseutu- ja kaupunkiympäristön asukkaiden virtsassa ja että "maanviljelijöiden altistumisen glyfosaattipohjaisille rikkakasvien torjunta-aineille ja muuttuneiden kilpirauhashormonipitoisuuksien tai kilpirauhaspatologioiden ilmaantuvuuden välillä on korrelaatio".

Lokakuussa 2020 Chemosphere-lehdessä julkaistu artikkeli on ensimmäinen kattava katsaus, jossa kootaan yhteen mekanistinen näyttö glyfosaatista hormonitoimintaa häiritsevänä kemikaalina (EDC). Artikkelissa todetaan, että maailman laajimmin käytetty rikkakasvien torjunta-aine täyttää ainakin kahdeksan EDC:n kymmenestä keskeisestä ominaisuudesta, joita ehdotetaan vuonna 2020 julkaistussa asiantuntijoiden konsensuslausumassa. Katso myös USRTK:n artikkeli.

Molecular and Cellular Endocrinology -lehdessä heinäkuussa 2020 julkaistu artikkeli "Are glyphosate and glyphosate-based herbicides endocrine disruptors that alter female fertility?" (Ovatko glyfosaatti ja glyfosaattipohjaiset rikkakasvien torjunta-aineet endokriinisiä häiriötekijöitä, jotka muuttavat naisten hedelmällisyyttä?) sisältää yhteenvedon glyfosaatille ja glyfosaattipohjaisille rikkakasvien torjunta-aineille altistumisen endokriinisiä häiriöitä aiheuttavista vaikutuksista naisten lisääntymiskudoksessa pieninä tai "ympäristön kannalta merkityksellisinä" annoksina. Keskustellaan tiedoista, jotka viittaavat siihen, että glyfosaattipohjaisilla rikkakasvien torjunta-aineilla voi pieninä annoksina olla haitallisia vaikutuksia naisten sukuelinten hedelmällisyyteen.

Kesäkuussa 2020 Veterinary and Animal Science -lehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan, että jotkin glyfosaattipohjaisten rikkakasvien torjunta-aineiden ainesosat näyttävät toimivan lisääntymismyrkyllisinä, ja niillä on monenlaisia vaikutuksia sekä urosten että naaraiden sukuelimiin, mukaan luettuina hormonitoiminnan häiriöt, kudosvauriot ja gametogeneesin toimintahäiriöt.

Kesäkuun 2020 Environmental Pollution -julkaisussa todetaan, että vastasyntyneiden altistuminen glyfosaattipohjaisille rikkakasvien torjunta-aineille vähensi solujen lisääntymistä ja muutti sellaisten molekyylien ilmentymistä, jotka säätelevät lisääntymistä ja kehitystä kohdussa, mikä saattaa vaikuttaa lampaiden naaraspuolisten lisääntymisterveyteen.

Heinäkuussa 2020 Toxicology and Applied Pharmacology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa löydettiin viitteitä siitä, että "krooninen matala altistuminen glyfosaatille muuttaa munasarjojen proteomia ja saattaa lopulta vaikuttaa munasarjojen toimintaan".

Syyskuussa 2020 Food and Chemical Toxicology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa raportoidaan, että perinataalinen altistuminen glyfosaattipohjaiselle rikkakasvien torjunta-aineelle tai glyfosaatille "häiritsi kriittisiä hormonaalisia ja kohdun molekulaarisia kohteita reseptionaalisen tilan aikana, mikä mahdollisesti liittyi implantoinnin epäonnistumisiin".

Vuonna 2018 Argentiinassa tehdyssä ekologisessa ja väestötutkimuksessa havaittiin suuria glyfosaattipitoisuuksia maaperässä ja pölyssä maatalousalueilla, joilla raportoitiin myös korkeammista spontaanien aborttien ja synnynnäisten poikkeavuuksien määristä lapsilla, mikä viittaa yhteyteen ympäristön glyfosaattialtistuksen ja lisääntymisongelmien välillä. Muita merkityksellisiä saastumislähteitä ei havaittu.

Argentiinalaistutkijoiden vuonna 2018 tekemä rottatutkimus yhdisti matalan perinataalisen glyfosaattialtistuksen naaraiden heikentyneeseen lisääntymiskykyyn ja synnynnäisiin poikkeavuuksiin seuraavan sukupolven jälkeläisissä.

 

Vuonna 2017 julkaistussa Indianassa tehdyssä syntymäkohorttitutkimuksessa - ensimmäisessä tutkimuksessa yhdysvaltalaisten raskaana olevien naisten glyfosaattialtistuksesta, jossa käytettiin virtsanäytteitä altistumisen suorana mittarina - havaittiin havaittavia glyfosaattipitoisuuksia yli 90 prosentissa testatuista raskaana olevista naisista, ja havaittiin, että pitoisuudet korreloivat merkittävästi lyhentyneen raskauden pituuden kanssa.
  
 Vuonna 2011 Reproductive Toxicology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa raportoitiin, että glyfosaatti heikentää urospuolisten jälkeläisten lisääntymiskehitystä häiritsemällä gonadotropiinien ilmentymistä.
  
 Vuonna 2009 Toxicology-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että glyfosaattipohjaiset rikkakasvien torjunta-aineet ovat myrkyllisiä ja hormonitoimintaa häiritseviä ihmisen solulinjoissa.
  
 Maksasairaudet


 Vuonna 2023 tehdyssä prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa, jossa käytettiin CHAMACOS-keskuksen (Center for the Health Assessment of Mothers and Children of Salinas) tietoja, raportoidaan, että 4-vuotiaiden ja 14-vuotiaiden latinalaisamerikkalaisten lasten virtsan glyfosaatti- ja AMPA-pitoisuuksilla on vahva yhteys maksavaurioiden markkereihin, jotka viittaavat tulevaisuuden ei-alkoholista rasvamaksa-sairauksiin ja metabolisiin oireyhtymiin. Katso myös raportointi Inside Climate News -lehdessä.
  
 Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa, joka perustui virtsan glyfosaattianalyysiin, raportoitiin, että glyfosaatin erittyminen on merkittävästi suurempaa potilailla, joilla on ei-alkoholista steatohepatiittia (NASH) ja joilla katsotaan olevan suurempi riski fibroosin etenemiseen ja kehittymiseen kirroosiksi ja hepatosellulaariseksi karsinoomaksi.
  
 Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa krooninen, hyvin matala glyfosaattialtistus yhdistettiin ei-alkoholiperäiseen rasvamaksasairauteen rotilla. Tutkijoiden mukaan tulokset "viittaavat siihen, että erittäin pienten GBH-valmisteiden (Roundup) krooninen käyttö sallituilla glyfosaatti-ekvivalenttisilla pitoisuuksilla liittyy huomattaviin muutoksiin maksan proteomissa ja metaboliassa", jotka ovat NAFLD:n biomarkkereita.
  
 Munuaissairaus
  
 American Association for the Advancement of Science myönsi kahdelle srilankalaiselle tutkijalle, tohtoreille Channa Jayasumana ja Sarath Gunatilake, vuoden 2019 palkinnon tieteellisestä vapaudesta ja vastuusta heidän työstään, jossa he "tutkivat glyfosaatin ja kroonisen munuaissairauden mahdollista yhteyttä haastavissa olosuhteissa". Tutkijat raportoivat, että glyfosaatilla on keskeinen rooli raskasmetallien kuljettamisessa saastunutta vettä juovien henkilöiden munuaisiin, mikä johtaa korkeisiin kroonisten munuaissairauksien määriin maatalousyhteisöissä. Katso artikkelit SpringerPlus-julkaisussa (2015), BMC Nephrology (2015), Environmental Health (2015), International Journal of Environmental Research and Public Health (2014).
  
 AAAS:n tutkijoille myöntämä palkinto keskeytettiin torjunta-aineteollisuuden liittolaisten kiivaan vastustuskampanjan vuoksi, jolla pyrittiin heikentämään tutkijoiden työtä. Tarkastelun jälkeen AAAS palautti palkinnon.
  
 Mikrobiomin häiriöt
  
 Marraskuussa 2020 Journal of Hazardous Materials -lehdessä julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että noin 54 prosenttia ihmisen suoliston mikrobiomin ytimessä olevista lajeista on "mahdollisesti herkkiä" glyfosaatille. Kun "suuri osa" suolistomikrobiston bakteereista on herkkiä glyfosaatille, glyfosaatin saanti "voi vaikuttaa vakavasti ihmisen suolistomikrobiston koostumukseen", kirjoittajat sanovat artikkelissaan. Katso myös USRTK:n raportointi.
  
 Vuonna 2020 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa glyfosaatin vaikutuksista suolistomikrobiomiin todetaan, että "glyfosaattijäämät elintarvikkeissa voivat aiheuttaa dysbioosia, koska opportunistiset patogeenit ovat vastustuskykyisempiä glyfosaatille kuin tavalliset bakteerit". Julkaisussa jatketaan: "Glyfosaatti voi olla kriittinen ympäristöstä johtuva laukaiseva tekijä useiden dysbioosiin liittyvien tautitilojen, kuten keliakian, tulehduksellisten suolistosairauksien ja ärtyvän suolen oireyhtymän, etiologiassa". Glyfosaattialtistuksella voi olla myös seurauksia mielenterveyteen, kuten ahdistuneisuuteen ja masennukseen, suolistomikrobiomin muutosten kautta."
  
 Ramazzini-instituutin vuonna 2018 tekemässä rottatutkimuksessa raportoitiin, että pienen annoksen altistuminen Roundupille turvalliseksi katsotuilla tasoilla muutti merkittävästi joidenkin rotanpoikasten suolistomikrobistoa.
  
 Toisessa vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa raportoitiin, että hiirille annetut korkeammat glyfosaattipitoisuudet häiritsivät suolistomikrobistoa ja aiheuttivat ahdistusta ja masennuksen kaltaista käyttäytymistä.
  
 Neurotoksisuus
  
 NeuroToxicology-lehdessä (joulukuu 2021) julkaistussa laajassa valtakunnallisessa tutkimuksessa raportoidaan, että "useat asuinpaikan perusteella arvioidut neurotoksiset torjunta-ainealtistukset liittyivät tilastollisesti merkitsevästi lisääntyneeseen ALS:n (amyotrofinen lateraaliskleroosi) riskiin. Näihin kuuluvat rikkakasvien torjunta-aineet 2, 4-D ja glyfosaatti sekä hyönteismyrkyt karbaryyli ja klooripyrifossi." ALS on etenevä hermoston sairaus, joka vaikuttaa aivojen ja selkäytimen hermosoluihin ja aiheuttaa lihasten hallinnan menetyksen.
  
 Neurologiset sairaudet
  
 Syyskuussa 2023 Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin virtsan glyfosaattipitoisuuksien ja seerumin neurofilamentin kevytketjun (NfL) pitoisuuksien välistä korrelaatiota Yhdysvaltoja edustavassa väestössä käyttäen NHANES 2013-2014 -aineistoa. NfL on osoittautunut luotettavaksi biomarkkeriksi erilaisille neurologisille häiriöille." Tutkimuksessa "havaittiin merkittävä positiivinen yhteys virtsan glyfosaattipitoisuuksien ja seerumin NfL-tasojen välillä ... mikä osoittaa, että korkeammat glyfosaattialtistumistasot voivat olla yhteydessä korkeampiin neuroaksonaalisten vaurioiden tasoihin.". Lisäksi ... havaitsimme merkittävän suuntauksen, jonka mukaan keskimääräiset NfL-pitoisuudet kasvoivat glyfosaattialtistuksen kvintiilien kasvaessa ... Yhteys oli selvempi tietyissä alaryhmissä, mukaan lukien ≥ 40-vuotiaat, ei-hispanistiset valkoihoiset ja ne, joiden BMI oli välillä 25-30".
  
 "Tämä on ensimmäinen tutkimus, joka viittaa glyfosaattialtistuksen ja neurologisia vaurioita osoittavien biomarkkerien väliseen yhteyteen yleisillä yhdysvaltalaisilla aikuisilla. Jos havaittu yhteys on kausaalinen, se herättää huolta glyfosaattialtistuksen mahdollisista vaikutuksista neurologiseen terveyteen yhdysvaltalaisten aikuisten keskuudessa."
  
 Masennus / ahdistuneisuuden kaltainen käyttäytyminen
  
 Joulukuussa 2023 Science of the Total Environment -lehdessä julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että hiirten emon altistuminen glyfosaatille aiheuttaa jälkeläisissä masennuksen ja ahdistuneisuuden kaltaista käyttäytymistä suolisto-aivoakselin muutosten kautta. "Tuloksemme viittaavat siihen, että glyfosaatti saattaa vaikuttaa suolisto-aivot-akselin risteytymiseen in-utero- ja imetysaltistuksen jälkeen. Tämä tutkimus korostaa, että on tärkeää ymmärtää torjunta-aineille altistumisen vaikutusta suolisto-aivot-akseliin, ja korostaa edelleen tarvetta sisällyttää mikrobiomianalyysit pakollisesti torjunta-aineiden terveysriskien arviointiin."
  
 Anemia
  
 heinäkuu 2023 Environmental Science and Pollution Research -julkaisussa julkaistussa tutkimuksessa tawainilaiset tutkijat analysoivat 1466 aikuisen vuosien 2013-2014 kansallisen terveys- ja ravitsemustutkimuksen (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES) tietoja tutkiakseen glyfosaattialtistuksen ja erytrosyyttiprofiilien välistä yhteyttä. Tutkimuksessa havaittiin "merkittävä negatiivinen yhteys virtsan glyfosaattipitoisuuksien sekä hemoglobiinin ja hematokriitin välillä ... ja se tarjoaa "alustavaa näyttöä uskottavasta yhteydestä glyfosaattialtistuksen ja anemian välillä osajoukossa aikuisväestöä Yhdysvalloissa"."
  
 Mitkä ovat glyfosaatin ympäristövaikutukset?
  
 Haitat mehiläisille ja monarkkiperhosille
  
 Vuonna 2023 tehdyssä tutkimuksessa kerrotaan, että glyfosaatti heikentää kimalaisen oppimista. Katso uutisointi Phys.orgissa.
  
 Vuonna 2018 tehdyssä tutkimuksessa raportoitiin, että glyfosaatti vahingoitti mehiläisten hyödyllisiä suolistobakteereja ja teki niistä alttiimpia tappaville infektioille.
  
 Kiinasta peräisin olevan tutkimuksen mukaan mehiläisten toukat kasvoivat hitaammin ja kuolivat useammin altistuttuaan glyfosaatille.
  
 Vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että kenttätason altistuminen heikentää mehiläisten kognitiivisia kykyjä.
  
 Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa glyfosaatin käyttö korreloi monarkkiperhosten populaatioiden vähenemisen kanssa, mikä johtui mahdollisesti monarkkiperhosten tärkeimmän ravinnonlähteen, maitohorsman, vähenemisestä.
  
 Miksi ihmiset haastavat Bayerin oikeuteen glyfosaatista?
  
 Yli 100 000 ihmistä on nostanut kanteen Monsanto Companya (nykyisin Bayer) vastaan väittäen, että altistuminen Roundup-hyönteismyrkylle aiheutti heille tai heidän läheisilleen non-Hodgkin-lymfooman (NHL) ja että Monsanto peitti riskit. Osana tutkimusprosessia Monsanto on joutunut luovuttamaan miljoonia sivuja sisäisiä asiakirjoja. Katso Monsanto-asiakirjat-sivultamme oikeudenkäyntien aikana julkaistuja asiakirjoja. Kolme ensimmäistä oikeudenkäyntiä päättyivät suuriin korvauksiin kantajille vastuusta ja vahingonkorvauksista, ja valamiehistöt päättivät, että Monsanton rikkaruohomyrkky oli merkittävä tekijä NHL:n synnyssä. Bayer on valittanut tuomioista. Yhdysvaltain korkein oikeus on toistaiseksi vahvistanut Bayeria vastaan annetut tuomiot.
  
 Monsanton vaikutus tutkimukseen
  
 Maaliskuussa 2017 liittovaltion tuomioistuimen tuomari paljasti joitakin Monsanton sisäisiä asiakirjoja, jotka herättivät uusia kysymyksiä Monsanton vaikutusvallasta EPA:n prosessiin ja tutkimuksesta, johon sääntelyviranomaiset tukeutuvat. Asiakirjat viittaavat siihen, että Monsanton pitkäaikaiset väitteet glyfosaatin ja Roundupin turvallisuudesta eivät välttämättä perustu vankkaan tieteeseen, kuten yhtiö väittää, vaan pyrkimyksiin manipuloida tiedettä.
  
 Lisätietoja tieteellisestä häirinnästä
  
 Sisäiset asiakirjat paljastavat torjunta-aineteollisuuden tieteellisen tiedon kieltämisen ja manipuloinnin: glyfosaattitapaus, Stacy Malkan et al. Ote Merchants of Poison -raportista (joulukuu 2022).
 Whistleblowers Expose Corruption in EPA Chemical Safety Office, Sharon Lerner (heinäkuu 2021).
 The Monsanto Papers - Deadly Secrets, Corporate Corruption and One Man's Search for Justice, kirjoittanut Carey Gillam (maaliskuu 2021).
 The Monsanto Papers: Poisoning the Scientific Well, kirjoittanut Leemon McHenry (2018).
 Roundup-oikeudenkäynnin löytöasiakirjat: vaikutukset kansanterveyteen ja lehtien etiikkaan, Sheldon Krimsky ja Carey Gillam (kesäkuu 2018).
 Stéphane Horelin ja Stéphane Foucartin kirje Natureen (maaliskuu 2018).
  
 Miksi vehnän ja muiden viljelykasvien kuivuminen on ongelma?
  
 Jotkut viljelijät käyttävät glyfosaattia ei-muuntogeenisiin viljelykasveihin, kuten vehnään, ohraan, kauraan ja linsseihin, kuivattaakseen sadon ennen sadonkorjuuta sadonkorjuun nopeuttamiseksi. Tämä käytäntö, jota kutsutaan kuivattamiseksi, voi olla merkittävä glyfosaattialtistuksen lähde ravinnossa.
  
 Kuinka paljon glyfosaattia on elintarvikkeissamme?
  
 Vaikka Yhdysvaltain maatalousministeriö FDA on testannut vuosittain torjunta-ainejäämiä jo yli 30 vuoden ajan, se ei ole testannut elintarvikkeita glyfosaatin varalta, ennen kuin hallituksen tilintarkastusvirasto (Government Accountability Office) kritisoi sitä vuonna 2014. USDA sanoi aloittavansa testauksen, mutta luopui suunnitelmasta vuonna 2017. U.S. Right to Know -järjestön haltuunsa saamat hallituksen sisäiset asiakirjat osoittavat, että USDA oli suunnitellut aloittavansa yli 300 maissisiirappinäytteen testaamisen glyfosaatin varalta huhtikuussa 2017, mutta virasto keskeytti hankkeen ennen sen aloittamista. FDA aloitti rajoitetun testausohjelman vuonna 2016, mutta siihen liittyi kiistoja ja sisäisiä vaikeuksia, ja ohjelma keskeytettiin syyskuussa 2016. Myöhemmin FDA jatkoi rajoitettua testausta.
  
 Eräs FDA:n kemisti löysi monista yhdysvaltalaisista hunajanäytteistä hälyttäviä glyfosaattipitoisuuksia, jotka olivat teknisesti laittomia, koska EPA ei ole vahvistanut hunajalle sallittuja pitoisuuksia. Tässä on yhteenveto uutisista, jotka koskevat elintarvikkeista löydettyä glyfosaattia:
  
 Lokakuu 2018: FDA julkaisi ensimmäisen kerran raportin, jossa esitetään glyfosaattijäämien testauksen tulokset elintarvikkeissa. FDA:n mukaan maidosta tai kananmunista ei löytynyt glyfosaattijäämiä, mutta jäämiä löytyi 63,1 prosentissa maissinäytteistä ja 67 prosentissa soijanäytteistä FDA:n tietojen mukaan. Virasto ei kertonut raportissa kaurahiutaleista tai hunajatuotteista löydetyistä glyfosaattilöydöksistä.
  
 Huhtikuu 2018: FDA:n sisäiset sähköpostiviestit osoittivat, että virastolla oli vaikeuksia löytää elintarvikenäytteitä, joissa ei ollut jälkiä glyfosaatista.
  
 Syyskuu 2016: FDA löysi yhdysvaltalaisesta hunajasta glyfosaattia kaksi kertaa enemmän kuin EU:ssa sallitaan, ja FDA:n testit vahvistavat, että kaurahiutaleet ja lastenruoat sisältävät glyfosaattia.
  
 Marraskuu 2016: FDA:n kemisti löysi Iowan hunajasta glyfosaattia 10-kertaisesti enemmän kuin EU:ssa sallitaan. Samoin marraskuussa kuluttajajärjestö Food Democracy Now:n riippumattomat testit löysivät Cheerios-juustoista, kaurakekseistä, Ritz-kekseistä ja muista suosituista tuotemerkeistä glyfosaattia korkeina pitoisuuksina.
  
 Mitä glyfosaatin ja muiden torjunta-aineiden seoksia elintarvikkeissamme on?
  
 Yhdysvaltain maatalousministeriön (USDA) vuoden 2016 tietojen mukaan 85 prosentissa yli 10 000 elintarvikkeesta, joista otettiin näytteitä, oli havaittavissa torjunta-ainepitoisuuksia, aina sienistä viinirypäleisiin ja vihreisiin papuihin. Hallituksen mukaan terveysriskit ovat vähäisiä tai olemattomia, mutta joidenkin tiedemiesten mukaan tämän väitteen tueksi ei ole juurikaan tietoja. Katso kohta Kemikaalit elintarvikkeissamme: Kun "turvallinen" ei välttämättä olekaan turvallinen.
  
 Vuonna 2020 ryhmä FDA:n tutkijoita julkaisi tutkimusasiakirjan, jossa tarkasteltiin vuosina 2009-2017 kerättyjä torjunta-ainejäämiä koskevia tietoja. Tutkijat totesivat: "Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin FDA:n torjunta-ainejäämien seurantaohjelman puitteissa kerättyjen ja analysoitujen yli 56 000 ihmisravintonäytteen tuloksia verovuosien 2009-2017 välisenä aikana, jotta voitiin tunnistaa kehityssuuntauksia, jotka eivät käy ilmi vuosiraporteista. Valtaosa näistä näytteistä, 98,0 prosenttia kotimaisista ja 90,9 prosenttia tuontielintarvikkeista, oli liittovaltion standardien mukaisia. Vaikka rikkakasvien torjunta-aineita saatetaan käyttää laajemmin, 10 yleisimmin havaittua jäämää olivat hyönteis- ja sienimyrkkyjä. Vuosittain tuontinäytteiden rikkomisaste on 3-5 kertaa korkeampi kuin kotimaisten näytteiden rikkomisaste. Tuontirikkomusten määrä kasvoi ajan myötä, samoin kuin havaittujen jäämien määrä. Kohdennettu näytteenotto elintarvikkeista, joissa on korkeampi hyödykekohtainen rikkomusaste, näyttää olevan merkittävä syy rikkomusasteen kasvuun. Yhdysvaltojen sallittujen pitoisuuksien ja kansainvälisten jäämien enimmäismäärien väliset erot voivat johtaa rikkomuksiin; tämä oli erityisen merkittävää riisin osalta. Kaiken kaikkiaan suurin osa rikkomuksista johtuu sellaisten torjunta-aineiden jäämistä, joita ei ole hyväksytty käytettäväksi Yhdysvalloissa (toleranssien puuttuminen).
  
 DDT:tä esiintyy edelleen ympäristössä, ja sitä löydettiin 2,2 prosentissa kotimaisista näytteistä ja 0,6 prosentissa tuontinäytteistä, mutta 42,3 prosenttia DDT-positiivisista näytteistä oli alle määritysrajan. Tässä asiakirjassa havaitut suuntaukset ja analyysit voivat auttaa FDA:ta suunnittelemaan tulevia näytteenottoja ja jatkamaan elintarvikehuollon suojelua."
  
 Monsanton omistaja Bayer AG väittää, että glyfosaattijäämät elintarvikkeissa eivät ole haitallisia EPA:n hyväksymillä tasoilla. Vuonna 2021 julkaistussa Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety -lehdessä julkaistussa pitkäaikaisen Bayerin (entisen Monsanton) tutkijan John Vicinin kirjoittamassa artikkelissa todetaan, että "ravinnon glyfosaattialtistus on vakiintuneiden turvallisten rajojen sisällä".
  
 Glyfosaatin käytön täydellisen historian, mukaan lukien sääntelytoimet ja toimimattomuus, tieteelliset kiistat sekä tiedot ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista, saat lukemalla Whitewash: The Story of a Weed Killer, Cancer and the Corruption of Science, joka on voittanut Society of Environmental Journalistsin Rachel Carson Book Award -palkinnon vuonna 2018. Katso myös USRTK:n raportti siitä, mitä yritysten sisäiset asiakirjat paljastavat Monsanton ja Bayerin käyttämistä taktiikoista glyfosaatin puolustamiseksi. Myrkyn kauppiaat: How Monsanto Sold the World on a Toxic Pesticides by Stacy Malkan, with Anna Lappe and Kendra Klein, PhD.
  
 Tämän tiedotteen on alun perin kirjoittanut Carey Gillam, ja USRTK:n henkilökunta päivittää sitä säännöllisesti.

------------------------------------------

 

Minun loppukommenttini:

 

Monet tuhannet tutkijat ovat ilmoittaneet, että maailman väkiluku pitäisi saada nopeasti yhteen miljardiin, koska heidän mukaansa maailman luonnonvarat eivät riitä kuin yhdelle miljardille ihmiselle (totuus on kuitenkin, että riittävät nykyiselle ja suuremmallekin väestölle). Tämän takia ns. maailman valtaeliitti on luonut massiivisen globaalin järjestelmän, jonka kautta ihmisille luodaan sairauksia, kuolemaan johtavia sairauksia, että saadaan maailman väestön väkimäärä yhteen miljardiin tai jopa sen alle. Tämän tähden glyfosaattia on käytetty maailmanlaajuisesti, koska se sairastuttaa ja tappaa ihmisiä. Glyfosaatin käyttö on eräs monista valtaeliitin keinoista ja välineistä, jonka kautta valtaeliitti toteuttaa maailman väestön vähentämistä yhteen miljardiin ihmiseen.

 

Laitan tähän lopuksi maailman väestön vähentämisen agendaan liittyviä videoita, joita olen tehnyt, josta tämä agenda tulee selvästi esille:

 

Asiantuntija kehottaa vähentämään maailman väkilukua
Sadat ja tuhannet tutkijat kannattavat maailman väkiluvun vähentämistä. Eräs asiantuntija sanoi, että maailman väkilukua tulee vähentää mahdollisimman nopeasti 1,5 - 2 miljardiin nykyisestä määrästä. Tarkoittaa sitä, että mahdollisimman nopeasti maailmasta pitäisi hävitä n. 5 miljardia ihmistä. Tämä ei ollutkaan salaliittoteoriaa, vaan ikävää ja karmeaa todellisuutta. Tutkijat ja asiantuntijat sanovat kuinka väestönvähennys tulisi tehdä inhimillisesti oikealla tavalla. He eivät kuitenkaan kerro sinulle, että maailman väestön vähentämisen agendaan kuuluu myös valtaeliitin toimesta tahallisesti aiheutettua hedelmättömyyttä, sairauksia ja ihmisten tappamista, että valtaeliitti pääsisi tavoitteeseensa. Videon lopussa on ratkaisun ongelma ja maailman tärkein sanoma.

 

Väestön vähentäminen miljardiin ihmiseen
Vuonna 1970 Rooman klubi (osa valtaeliittiä ja illuminaattia) antoi tiedemiesryhmälle tehtävän tutkia maailmanlaajuisen väestönkasvun fyysisiä rajoja. Tätä työryhmää johti silloin nuori mies nimeltään Dennis Meadows. Nykyään Dennis Meadows sanoo ja puhuu, että maailmassa tulisi olla vain yksi miljardia ihmistä. Valtaeliitin agenda on vähentää maailman väkiluku yhteen miljardiin ihmiseen. Tällä videolla näytän mitä Dennis Meadows sanoi kun hän puhui maailman väestöstä ja yhdestä miljardista. Videolla tuodaan myös esille liittyykö teollinen ruokateollisuus millään tavalla tähän agendaan. Videolla on myös lyhyt katsaus koronarokotteisiin ja niiden vaarallisuuteen. Videon loppupuolella on ratkaisu tähän asiaan.

 

Kamala Harris väestön vähentäminen
Tällä videolla käsittelen valtaeliitin ihmiskunnan vähentämisen agendaa. Videolla tuon esille muun muassa sen kuinka USA:n varapresidentti mainitsi väestön vähentämisestä, jonka sanottiin olevan sanallinen lipsahdus ja kömmähdys. Videolla käyn läpi Harrisin lausuntoa ja oliko se lipsahdus vai osa väestön vähentämisen agendaa. Videollani kerron myös siitä kuinka vuonna 2022 lääketieteellisen tahon nettisivulla oli artikkeli siitä kuinka nyt olisi käynnissä maailmanlaajuisen väestön asteittaisen vähentämisen agenda. Videolla tuon esille myös Joe Bidenin ja Maailmanterveysjärjestön "lipsauksia" ja ovatko ne tahattomia "lipsauksia" vai osa valtaeliitin pahuuden agendaa. Videon lopussa on ratkaisu ihmiskunnalle maailman tärkeimmän sanoman kautta.

 

Syötävä kasvipohjainen mRNA salaattirokote

Tutkijat ovat sitä mieltä, että rokotteiden tulevaisuus johtaa esim. kasvipohjaisiin syötäviin rokotteisiin kuten vaikka salaattirokotteeseen, jota syödään salaattina. Geenimanipuloitu salaatti mRNA:n kera edustaa uutta syötävää rokotetta, joka on tulevaisuuden rokote. Bill Gates on mukana rahoittamassa geenimanipuloidun ruoan tuottamista, joka tarkoittaa samoja ongelmia kuin mitä mRNA-koronarokotteet aiheuttivat, eli sairauksia ja kuolemaa. Valtaeliitti haluaa maailman väestön lukumäärän yhteen miljardiin ja se ei onnistu ilman globaaleja toimia, joista eräs on globaalin teollisen ruoantuotannon muuttaminen sairauksia ja kuolemaa aiheuttavaksi, että saadaan maailman väkilukua alennettua. Videolla on tietoa siitä kuinka Bill Gates lupasi Afrikkaan AGRA-projektin kautta vaurautta ja lisää tuloja. Lopputuloksena Bill Gatesin AGRA-projekti lisäsi 31 prosenttia nälänhätää. Tämä on juuri se mitä illuminaatti valtaeliitti tekee, se luo ongelman ja sanoo ratkaisevansa sen tai sanoo auttavansa ihmisiä, mutta lopputulos on, sairauksia, kuolemaa ja nälänhätää, koska maailman väestön lukumäärä täytyy saada yhteen miljardiin. Videolla kerron miksi näistä asioista pitää puhua ja mikä on ratkaisu tähän kaikkeen. Videon lopussa on suomenkielisellä tekstillä varustettu n. 5 minuutin pituinen video, joka käsittelee tätä samaa aihetta.

 

Agendana rokotepassit väestön vähentäminen

Agendana rokotepassit väestön vähentäminen videolla tuodaan esille illuminaatti eliitin suunnitelmat väestön vähentämiseen, rokotepasseihin ja kuinka nykyinen pandemia on etukäteen suunniteltu. Videolla käydään läpi myös monia muita asioita aiheeseen liittyen.

 

Ps. Raamattu kertoo profetian sanana kuinka lopunajassa vähän ennen Messias Jeesuksen toista tulemusta maailmassa tapahtuu muun muassa seuraavia asioita maailmanlaajuisesti kansanryhmät taistelevat toisiaan, valtio käy sotaa toista valtiota vastaan, suuria maanjäristyksiä, kulkutaudit jylläävät, nälänhätä lisääntyy ja taivaalla on oleva pelottavia merkkejä. Raamatu ei olekaan satukirja, vaan Kaikkivaltiaan Jumalan sanaa, joka ilmoittanut jo tuhansia vuosia sitten meille tarkasti kaiken sen maailmassa nyt tällä hetkellä tapahtuu ja tulee tapahtumaan.

 

Raamatun sanan tärkein ilmoitus on jos ihminen katuen tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön ansion tähden.

 

 

 

Petri Paavola 28.9.2023

Lähteet:
usrtk.org/ pesticides/ glyphosate health concerns

 

 

 

eXTReMe Tracker