Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Helluntailaisen saarnaajan ylöstempaus opetus

Edesmennyt tunnettu helluntailainen saarnaaja ja sananjulistaja Kai Antturi esitti 1982 poikkeavan käsityksen helluntaijulistaja Vilho Hartosen tulkinnasta koskien ylöstempausta. Vilho Hartosen mukainen käsitys ylöstempauksesta ennen ahdistuksen aikaa on nykyään vallalla oleva käsitys suomalaisessa helluntailaisuudessa. Amerikan merkittävin helluntailiikkeen oppisuunta Assemblies of God -liikkeessä on sen alkuaikoina ollut uskovia, jotka olivat samoilla linjoilla Kai Antturin kanssa koskien Herran Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta. Vilho Hartosen opettama ja nykyisin helluntailaisuudessa vallalla oleva oppi ylöstempauksesta ei ole ollut Assemblies of God liikkeen alkuaikojen yksimielinen opetus ylöstempauksesta. Kirjoituksessani käyn läpi lyhyesti Assemblies of God -liikkeen alkuhistoriaa, Hartosen ja Antturin opetusta ylöstempauksesta sekä mitä Raamattu opettaa ylöstempauksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Assemblies of God alkuajan näkemyksiä
Vilho Hartosen oppi
Kai Antturin ajatuksia
Raamatun opetusta ylöstempauksesta

 

Assemblies of God alkuajan näkemyksiä

Gerald T. Sheppard on tuonut esille, että helluntailaiset eivät olleet liikkeen alkuaikoina yksimielisiä ennen ahdistuksen aikaan tapahtuvasta ylöstempauksesta. Vuonna 1930 Assemblies of God -liike alkoi omaksumaan yhä enemmän ennen ahdistuksen aikaa tapahtuvaa ylöstempausta. Vuonna 1935, liike julkaisi lausuman, jonka mukaan suositeltiin, että saarnaajat pidättäytyisivät opettamasta ylöstempausta ahdistuksen/vaivanajan jälkeen, vaikka he itse siihen uskoisivat. Vuonna 1935 Assemblies of God -liikkeen johto kielsi helluntaisaarnaajia opettamasta ylöstempausta vaivanajan jälkeen. Gerald T. Sheppard paljasti, että alkuajan helluntailaiset Raamatun sanan julistajat eivät uskoneet seurakunnan salaiseen ylöstempaukseen ennen vaivanajan alkua.

Helluntailaisuuden syntyjuuri on Amerikassa. Todisteiden valossa helluntailaisuuden alkuaikoina monet helluntaisaarnaajat uskoivat ylöstempauksen tapahtuvan ahdistuksen ajan lopussa, eikä ennen ahdistuksen ajan alkua. Helluntailaisuuden alkuaikoina monet helluntaisaarnaajat uskoivat Raamatun sanan totuuden mukaisesti opetuksen ylöstempauksesta. Vuonna 1935 annettu kielto, että saarnaajat eivät saaneet opettaa ylöstempauksen tapahtuvan vaivanajan jälkeen mahdollisti sen, että valheellinen oppi ylöstempauksesta sai hallitsevan aseman helluntailaisuudessa. Valhe toimi todella röyhkeästi, sillä se kielsi puhumasta totuutta ja asetti puhumiskiellon kautta valheopetuksen hallitsevaan asemaan. Tämä Amerikassa tapahtunut totuuden syrjäyttäminen valheen avulla on myös rantautunut Suomeen, mutta ei opetuskiellon kautta, vaan ottamalla vastaan ja hyväksymällä valheellisen opetuksen ylöstempauksesta. Se on kuitenkin tuotava esille, että Suomen helluntaiherätyksen piirissä on uskovia, jotka uskovat Raamatun sanan totuuden mukaiseen opetukseen ylöstempauksesta, joka tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen.

Vilho Hartosen oppi

Helluntaisaarnaaja Vilho Hartonen opetti ylöstempauksen tapahtuvan ennen antikristillisen vaivanajan alkua. Hartosen mukaan antikristus ei voi tulla, ennen kuin Jeesus on hakenut omansa pois. Hartonen uskoi ettei antikristus ja vaivanaika voi ilmestyä ennen kuin sitä pidättävä asia poistuu, joka on Jumalan seurakunta ja Pyhä Henki. Vilho Hartonen uskoi, että Jumalan seurakunta pelastetaan pois antikristuksen vihan ajasta, koska 1 Tess 1:10 sanoo Jeesuksen pelastavan meidät tulevasta vihasta.

Hartosen mukaan seurakunnan ylöstempauksen tapahduttua osa seurakunnasta ei pääse mukaan ylöstempaukseen ja jää maan päälle, jolloin maan päälle jääneiden uskovien keskuudessa syntyy herätys. Hartosen mukaan ylöstempauksen jälkeen maan päälle jääneiden keskuudessa on vielä mahdollisuus pelastua marttyyrikuoleman kautta.

Kun Vilho Hartosen kirjan Mitä pian tapahtuu ensimmäinen painos ilmestyi, niin tiettyjä kirjan opetuksen kohtia arvosteltiin ankarasti Kuopion valtakunnallisilla työntekijäpäivillä. Aluksi kokous julisti kirjan myyntikieltoon, mutta Unto Kunnaksen pyynnöstä salli kirjan painoksen myymisen, jos kirjasta ei otettaisi uutta painosta (uusia painoksia julkaistiin myöhemmin). Unto Kunnas muisteli Hartosen kirjan julkistamista Ristin Voitossa (RV nro 3, 1995). Kunnas toi esille kuinka Hartosen kirjan julkaisun aikaan oli vallalla yleinen käsitys, ettei seurakunnan ylösoton jälkeen enää kukaan voi pelastua.

Eino. I. Manninen kritisoi Hartosen kirjaa: Mitä pian tapahtuu. Manninen kritisoi Hartosen kirjaa Ristin Voitossa (RV nro 24, 1950). Manninen kritisoi Hartosen oppia vaivanajan jälkeisestä suuresta herätyksestä.

Vilho Hartosen väärä opetus ylöstempauksesta perustui Raamatun sanan opetuksen väärin ymmärtämiseen. Käyn läpi myöhemmin tässä kirjoituksessani muutamien selkeiden Raamatun kohtien kautta, että ylöstempaus tapahtuu ahdistuksen ajan jälkeen.

Kai Antturin ajatuksia

Helluntaisaarnaaja Kai Antturi oli kuuntelemassa Hartosen luentoa vuonna 1947. Kuunnellessaan Hartosta Antturi vakuuttui siitä, että Hartonen oli väärässä. Antturi päätyi siihen ymmärrykseen, että Jeesus tulee suuren ahdistuksen jälkeen.

Nastolassa 17.4.1982 helluntailaisten Uudenmaan ja Etelä-Hämeen veljespäivillä Kai Antturi esitti erilaisen opetuksen ylöstempauksesta kuin mikä oli Hartosen tulkinta. Antturin mukaan monet saarnaajat veljespäivillä ilmoittivat olevansa samalla kannalla kuin hän. Antturi toi esille kuinka he päätyivät siihen, ettei näistä näkemyseroista saa tehdä riitaa uskovien keskuuteen. Antturin mukaan hänen näkemyksensä ylöstempauksen opetuksesta hyväksyttiin siinä piirissä "helluntaiherätyksen" yhdeksi tulkinnaksi (Uudenmaan ja Etelä-Hämeen veljespäivillä). Lyhykäisyydessään Antturin oppi ja usko oli, että Jeesus noutaa omansa vasta suuren ahdistuksen jälkeen.

Erilaisia dokumentteja tutkiessani sain selville sen kuinka oppi ennen vaivanaikaa tapahtuvasta seurakunnan ylöstempauksesta ei ole ollut ainoa ja kiveen hakattu oppi helluntailaisten keskuudessa. Antturin selonteon mukaan monet helluntaisaarnaajat uskoivat myös ylöstempauksen tapahtuvan ahdistuksen ajan jälkeen. Ensiksi tarvittiin Kai Antturin rohkea ulostulo asiassa, jonka seurauksena monet muutkin uskalsivat kertoa olevansa samaa mieltä Antturin kanssa. Se mikä on ikävää tässä asiassa on se kuinka monet uskovat (sananjulistajat) eivät uskalla julkisesti kertoa kantaansa ylöstempaus asiassa. Vaikeneminen johtuu siitä ettei uskalleta "haastaa" vallalla olevaa käsitystä, koska ihminen ei luonnostaan halua kuulua vähemmistöön. Jotkut uskovat eivät uskalla ilmaista erilaista kantaansa, koska he haluavat olla suuren enemmistön suosiossa. Vaikeneminen on myös vastuun pakenemista, joka johtuu halusta miellyttää ihmisiä. Se tietenkin pitäisi pitää mielessä, että eri tavalla ylöstempauksen ymmärtäminen ei saa aiheuttaa seurakunnassa riitaa, eikä hajaannusta, eikä tuoda säröä ja rikkoa keskinäistä rakkautta uskossa Herraan Jeesukseen.

Kautta koko Jumalan kansan historian, vähemmistö kansasta on uskonut totuuteen ja enemmistö mielistyy sellaiseen sanomaan, joka vääristetään ihmisen korvasyyhylle sopivaksi. Kukaan uskova ihminen ei ole täydellinen, eikä tule täydelliseksi tässä ajassa, mutta siitä huolimatta uskova ihminen on kutsuttu uskomaan Jumalan sanan totuuteen. Jumalan kansan vähemmistö uskoo Jumalan armosta totuuden mukaisesti, koska sydämessä vaikuttaa rakkaus totuuteen. Valtavirrasta poikkeavan totuuden sanominen ja totuudessa ojentautuminen vaatii Pyhän Hengen voimaa, sillä lihan vallassa oleva uskova ihminen ei uskalla "haastaa" enemmistön korvasyyhyyn perustuvia opetuksia. Onneksi Kai Antturi uskalsi tuoda esille sen mitä hän uskoo ylöstempauksesta.

Kai Antturi on kertonut olleensa vuosikymmeniä hiljaa näkemyksestään koskien oppia ylöstempauksesta, kunnes hän vuonna 1982 rohkaistui tuomaan esille näkemyksensä, josta moni muukin helluntaisaarnaaja oli samaa mieltä. Antturi on sanonut ettei Raamatussa ole yhtään sellaista kohtaa, jossa sanotaan suoraan Jeesuksen tulevan ennen suurta ahdistusta, eikä edes yhtään epäsuoraa kohtaa, joten jos joku sanoo Jeesuksen tulevan ennen suurta ahdistusta, niin hänen täytyy itse laittaa tällainen kohta Raamattuun.

Kai Antturi on sanonut Paavalin tukeneen oppia ylöstempauksesta suuren ahdistuksen jälkeen 2 Tess 2 luvussa, joka sanoo luopumuksen ja laittomuuden ihmisen (antikristus) ilmestyvän ennen Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta. Antturi on todennut tähän, että kuinka joku voi sanoa Jeesuksen tulemuksen ja meidän kokoontumisemme (ylöstempaus) Hänen tykönsä tapahtuvan ennen laittoman ilmestymistä? Antturi ei ole enää täällä kuulemassa vastaustani, mutta vastaan niille, jotka lukevat kirjoitukseni. 2 Tess 2 luvun luopumus (apostasia) sanan merkitystä muuttamalla, eli vääristämällä ja valehtelemalla, sanoen apostasia sanan tarkoittavan lähtöä eikä luopumusta pyritään kiertämään totuus ja asia saadaan näyttämään siltä, että ylöstempaus näyttäisi tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä. 2 Tess 2:3 oleva apostasia sana tarkoittaa kuitenkin luopumusta, joka sinetöi sen, että ylöstempaus tapahtuu antikristuksen ilmestymisen jälkeen.

Raamatun opetusta ylöstempauksesta

Jos rakastaa Herraa Jeesusta totuudessa ja vaikka erehtyisi opetuksesta koskien Herran Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta, että tuleeko ylöstempaus ennen ahdistuksen aikaa, ahdistuksen ajan puolessavälissä tai suuren ahdistuksen jälkeen, niin silti pääsee Jumalan armosta mukaan ylöstempaukseen. Tämä on lohdullista. Riippumatta siitä mihin sijoittaa Jeesuksen tulemuksen ja ylösoton, niin Herraa Jeesusta totuudessa rakastava odottaa Herramme Jeesuksen tulemusta. Oppi ylösotosta ja Herran Jeesuksen tulemuksesta ei saisi aiheuttaa riitoja ja hajaannusta uskovien keskuudessa.

Kerron tässä lyhyesti sen miten minä päädyin uskomaan ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen. Tulin Jumalan armosta uskoon (usko tuli minuun) vuonna 1991. Minulle opetettiin alusta asti, että kaikki opetus ja toiminta seurakunnassa täytyy koetella Jumalan sanan totuuden kautta ja vain se tulee ottaa vastaan, mikä on yhtäpitävää Jumalan sanan totuuden kanssa. Uskonelämäni alussa minäkin innostuin lukemaan kirjoja ja selityksiä Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Lukemieni kirjojen tulkinnat ja selitykset pääosin sanoivat ylöstempauksen tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä ja ahdistuksen aikaa.

Tutkin ja koettelin kirjojen sanomat ja selitykset Jumalan sanan kautta, mutta en koskaan löytänyt Raamatusta oppia, jonka mukaan ylöstempaus tapahtuisi ennen antikristuksen ilmestymistä ja ahdistuksen aikaa. Ajattelin olevani muita uskovia tyhmempi kun en löytänyt Raamatusta oppia ylösotosta ennen antikristuksen ilmestymistä ja ahdistuksen aikaa. Tästä olin hiljaa, enkä uskaltanut sanoa etten löydä ennen ahdistuksen aikaa tempausta. Muutamien vuosien päästä lukiessani Raamattua ymmärsin etten voi löytää ennen ahdistuksen aikaa ylösottoa, koska sitä ei ole Raamatussa. Minä tein sillä tavalla, että unohdin kirjat ja selostukset Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta ja tutkin aihetta ja asiaa vain Raamatusta.

Lukiessani Raamattua näin kuinka Herra Jeesus itse opetti ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen (Matt 24 luku) ja kuinka apostoli Paavali opetti ettei Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempaus tapahdu ennen kuin ensin tapahtuu luopumus ja laiton (antikristus) ilmestyy, jonka Herra Jeesus tuhoaa tulemuksessaan (2 Tess 2 luku). Asia avautui vasta sen jälkeen kun tutkin ja katsoin mitä Raamattu opettaa ylöstempauksesta. On hienoa nähdä ja tietää, että myös monet sisaret ja veljet Herrassa Jeesuksessa ymmärtävät asian siten kuinka Raamattu sen opettaa.

Vääristetty opetus Jeesuksen tulemuksesta ja ylösotosta sanoo muun muassa, että Matteuksen evankeliumin luku 24 jakaantuu kahteen erilaiseen aikakauteen, jonka mukaan Matt 24:3-14 tarkoittaisi seurakunnan aikaa maan päällä ennen ylösottoa ja Matt 24:15-31 tarkoittaa tulevaa Jaakobin ahdistuksen aikaa, joka päättyy Herran Jeesuksen tulemukseen, jossa Hän päivien lopulla pelastaa Israelin (juutalaisten) kansan jäljelle jääneen jäännöksen (kolmasosa).

Tämän väärän opin mukaan Jeesuksen toisessa tulemuksessa olisi ainakin kaksi erillistä tulemusta, toinen armotalouskauden seurakunnalle, joka temmataan pois ennen ahdistuksen aikaa ja aikakauden lopussa Jeesuksen tuleminen juutalaisen kansan jäännökselle.

Matt 24:3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi (parusia) ja maailman lopun (synteleia) merkki?"

Kun tutkimme Matteuksen evankeliumin lukua 24, niin näemme sen puhuvan, että Jeesuksen tulemus (parusia) on kertaluontoinen tapahtuma, joka tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että mikä on Hänen tulemuksensa (parusia) ja maailman lopun merkki?

Matteuksen evankeliumissa Herra Jeesus kertoo merkkejä, jotka edeltävät Hänen tulemustaan. Parusia sana tarkoittaa tuleminen, tulo, läsnäolo. Parusia sana esiintyy monissa kohdin kun Raamattu puhuu Jeesuksen toisesta tulemuksesta, joka on kertaluontoinen tapahtuma. Synteleia tarkoittaa loppu ja täyttyminen. Kun Herra Jeesus tulee, niin samalla loppuu tämä armotalouskausi ja tapahtuu Jumalan lupausten täyttyminen muun muassa koskien Jeesuksen toista tulemusta (parusia) , joka on kertaluontoinen tapahtuma.

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Matteuksen evankeliumissa jakeiden 3-14 välissä Jeesus ei ole vielä sanonut sanaakaan tulemuksestaan eikä ylöstempauksesta, koska niitä ei vielä ole tapahtunut. Tämä yksityiskohta jo yksistään kumoaa edellä esitetyn kahden erilaisen aikakauden opin.

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
23 Jos silloin joku sanoo teille: ‘Katso, täällä on Kristus’, tahi: ‘Tuolla’, niin älkää uskoko.
24 Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
25 Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut.
26 Sentähden, jos teille sanotaan: ‘Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ‘Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko.

Tässä puhutaan suuresta ahdistuksesta maan päällä, jota ei ole aikaisemmin ollut eikä tule olemaan, koska ne päivät on lyhennetty valittujen tähden - maan päällä olevan Jumalan seurakunnan tähden - ja Israelin kansan jäännöksen (kolmasosa) tähden, joka vastaanottaa pelastuksen ennen Jeesuksen tulemusta. Matt 24:21-26 jakeissa ja sitä edeltävissä jakeissa Jeesus ei ole vielä puhunut mitään tulemuksestaan ja ylöstempauksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen tulemus (parusia) ja ylöstempaus ei ole vielä tässä tapahtunut ja että seurakunta on maan päällä suuren ahdistuksen ajassa.

Matt 24:21-26 jakeista käy ilmi, että puhutaan ja tarkoitetaan maan päällä olevaa seurakuntaa. Jeesus sanoi, jos joku sanoo teille: Katso täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko. Tämä on sanottu seurakunnalle, eli Herran Jeesuksen opetuslapsille etteivät he uskoisi Kristuksiin ja vääriin voideltuihin.

Herra Jeesus sanoi väärien kristuksien ja väärien profeettojen pyrkimään eksyttämään, jos mahdollista, valitutkin. Tämä on sanottu seurakunnalle, sillä väärät kristukset ja voidellut sekä väärät profeetat pyrkivät myös eksyttämään valittuja, joka tarkoittaa Herran Jeesuksen opetuslapsia, etteivät he uskoisi eksyttäjiin. Matt 24:4:ssa Jeesus asetti opetuslapsilleen ensimmäisenä merkkinä sen, että kukaan ei eksyttäisi heitä.

Matteuksen evankeliumin 24 luvussa Herra Jeesus sanoi kuinka ennen Hänen toista tulemustaan on maan päälle ilmestyvä valhemessias (antikristus) ja jos sanotaan valhemessiaan olevan erämaassa tai kammiossa (tameion), niin emme saa uskoa sitä, koska hän on valhemessias. Kreikankielen sana tameoin tarkoittaa salaista huonetta. Jerusalemin temppelissä oli kammioita ja salainen huone. Jerusalemin temppelissä oli erikoishuone nimeltään "Lishkat Hashsha'im" (salainen huone), jossa tehtiin lahjoituksia köyhiä ihmisiä varten. Herran Jeesuksen sanojen mukaan lopunaikana valhemessias (antikristus) tulee menemään uudelleen rakennettuun (kolmas temppeli) Jerusalemin temppeliin ja ehkäpä hän esiintyy suurena köyhien auttajana ja tukijana, mutta hän pettää synnin petoksella jokaisen ihmisen, joka uskoo häneen.

Miksi Jeesus olisi varoittanut opetuslapsiaan olla uskomasta antikristusta, jos seurakunta ei olisi enää maan päällä? Koska Herra Jeesus varoitti opetuslapsiaan etteivät he saa uskoa antikristukseen, niin se tarkoittaa silloin sitä, että seurakunta, eli Herran Jeesuksen opetuslapset ovat maan päällä antikristuksen ajassa, mutta Jumalan hyvässä huolenpidossa ja turvassa uskon kautta Jeesukseen.

Matt 24:
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus (parusia).
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Matt 24:27-31 jakeissa Herra Jeesus sanoo, että ahdistuksen jälkeen (suuri ahdistus) tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus (parusia) ja ylöstempaus suuren pasuunan pauhatessa, kun valitut (Jumalan seurakunta kaikista kansoista ja uskoon tullut Israelin kansan jäännöksen kolmasosa) kootaan neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Näin Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus kertoi toisesta tulemuksestaan (parusia), joka on kertaluontoinen tapahtuma ja ylöstempauksesta, joka tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen.

Raamattu sanoo Matt 24:30:ssa Herran Jeesuksen kertaluontoisen toisen tulemuksen (parusia) olevan julkinen, jonka kaikki  maan päällä asuvat tulevat näkemään. Raamattu ei opeta salaista uskovien ylöstempausta, joka on väärä ja valheellinen opetus.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen (parusia), emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Apostoli Paavali opetti saman asian kuin Matt 24, sillä hän sanoo Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan Jumalan pasuunan kuuluessa.

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen (parusia) ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus (apostasia) ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa (parusia) ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.

Apostoli Paavali opetti ettei Jeesuksen tulemus (parusia) ja meidän kokoontumisemme Hänen tykönsä (ylöstempaus) tapahdu ennen kuin ensin tulee luopumus ja laittomuuden ihminen (antikristus) ilmestyy. Apostasia sana tarkoittaa luopumusta, ei lähtöä (Kts. linkki - Luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen). Apostoli Paavali opetti, että seurakunta on maan päällä antikristuksen ajassa ja kuinka Herra Jeesus tulemuksessaan (parusia) tuhoaa antikristuksen.

Se mikä on todella merkittävää, niin Raamattu puhuu Jeesuksen toisen tulemuksen (parusia) tapahtuvan vain yhden kerran suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Matt 24, 1 Tess 4 ja 2 Tess 2 luvut puhuvat kaikki yhdestä ja  samasta Jeesuksen tulemuksesta (parusia). Raamattu ei opeta kahta tai useampaa erillistä Jeesuksen toista tulemusta (parusia).

Väärä opetus sanoo, että 2 Tess 2:6,7 pidättäjä on seurakunta ja Pyhä Henki, joka otetaan pois maan päältä ennen antikristuksen vihan aikaa. Kuten Raamattu todistaa, niin seurakunta on maan päällä antikristuksen vihan ajassa ja Herran Jeesuksen (parusia) tulemus ja seurakunnan ylösotto tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen.

Dan 8:
19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
20 Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.
21 Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas.
22 Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.
23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

2 Tess 2:6,7:n pidättäjänä on seurakunnan vanhurskauden voimassa pitäminen, mutta kun uskosta luopuneiden luopumus täyttää syntiensä mitan, niin silloin ilmestyy tuo laiton - antikristus. Danielin kirjan 8 luvun jakeissa 19-25 kerrotaan viimeisestä vihan ajasta lopunajassa (antikristuksen vihan aika - suuri ahdistus - Jumalan viha). Danielin kirjan mukaan kun luopiot (uskosta luopuneet ja pois eksyneet) ovat täyttäneet syntiensä mitan, niin nousee röyhkeä ja juonissa taitava kuningas (antikristus), jonka väkevä voima ei ole hänen omaa voimaansa, koska hän saa saatanallisen voimansa itse saatanalta. Se miksi Danielin kirjassa antikristuksesta käytetään sanaa kuningas, johtuu siitä kun antikristus valhemessiaana matkii Jeesusta, joka on kuningasten Kuningas ja herrain Herra. Siksi antikristuskin julistaa olevansa Jumala ja kuningas, koska hän esiintyy Jeesuksena.

Danielin kirjan mukaan antikristus pyrkii tuottamaan turmiota (vainoaa jne.) pyhien kansalle, josta hepreankielen Raamattu käyttää sanoja ve'am kedoshim (kadosh). Danielin kirjan 8 luku kertoo viimeisestä vihan ajasta ja Danielin kirjan 8:24 sanoo antikristuksen vainoavan pyhien kansaa vihan ajassa, niin se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin, että antikristus vainoaa maan päällä olevaa kaikista kansoista koostuvaa Jumalan seurakuntaa, joka on pyhien kansa. Ainoastaan Jumalan pelastamat ihmiset kuuluvat pyhään (pyhitettyyn kansaan) kansaan. Israelin kansan kolmasosa tulee sisälle pelastuneeseen Jumalan kansaan vasta aivan armotalouskauden lopussa ja varmasti antikristus vainoaa myös heitä, mutta nämä juutalaiset eivät ole pyhä ja pyhitetty kansa ilman uskoa Messias Jeesukseen.

Danielin kirjan mukaan antikristus nousee ruhtinasten Ruhtinasta (Jeesusta) vastaan, mutta antikristus muserretaan (voidaan kääntää myös murskataan) ilman ihmiskättä. 2 Tess 2:8 sanoo kuinka Herra Jeesus tulemuksessaan surmaa ja tuhoaa antikristuksen, joka on Dan 8:25:ssa ilmaistu sanoin murskataan ilman ihmiskättä.

Matt 28:
18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Herra Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen Matt 28:18-20:ssa kuolemansa jälkeen ja sanoi olevansa opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti. Jeesus on opetuslastensa kanssa Pyhässä Hengessä maailman loppuun asti. Tämäkin Raamatun kohta todistaa ja vahvistaa sen, että seurakunta on maan päällä antikristuksen vihan ja suuren ahdistuksen aikana, ja että Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat aivan tämän armotalouskauden lopussa, mutta kukaan meistä ei tiedä sitä hetkeä ja päivää milloin Herra Jeesus tulee hakemaan omansa.

Kun Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti, niin se tarkoittaa seurakunnan olevan antikristuksen vihan ajassa ja suuren ahdistuksen ajassa ja vasta ihan maailman lopussa (armotalouskauden maailmanaika ennen tuhatvuotisen valtakunnan aikaa)  suuren ahdistuksen jälkeen tapahtuu Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus. Matt 28 luvun ja Jeesuksen sanojen perusteella on selvää, että Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus ei tapahdu ennen antikristuksen vihan aikaa. Matt 28 luku on täysin linjassa kaikkien edellä olevien Raamatun kohtien kanssa.

Väärä ja valheellinen opetus sanoo ylöstempauksen jälkeen olevan vielä mahdollista pelastua. Raamatun sanan totuus tuo myös sen esille ettei ylöstempauksen tapahduttua kukaan voi enää pelastua. Oppi, joka opettaa, että ylöstempauksen jälkeen voi vielä pelastua on väärän evankeliumin julistamista ja valheellisen toivon antamista, koska ylöstempauksen jälkeen kukaan ei enää voi pelastua. Tiedän sen, että jotkut jumalattomat ihmiset asettavat toivonsa väärään opetukseen ylöstempauksen jälkeisestä mahdollisuudesta pelastumiseen. Tällainen jumalaton elää synnin himoissa ja jos uskovia yhtäkkiä häviää "salaisesti" maan päältä, niin vasta silloin tällainen jumalaton on valmis uskomaan ja luulee voivansa vielä pelastua ylöstempauksen jälkeen. Oppi ylöstempauksen jälkeisestä mahdollisuudesta pelastumiseen on valheellinen opetus, joka johdattaa siihen luottavan jumalattoman ihmisen kadotukseen, koska ylöstempauksen jälkeen kukaan ei voi enää pelastua.

Kun Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu, niin silloin Jumalan armosta ylösotetaan maan päällä oleva Jumalan seurakunta kaikista kansoista ja juutalaisen kansan jäännös - kolmasosa, joka vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen viimeisten päivien loppuhetkissä. Kaikki edellä olevat Raamatun kohdat todistavat kiistattomasti sen, että Herran Jeesuksen kertaluontoinen toinen tulemus (parusia) ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat suuren ahdistuksen jälkeen. Mikään muu Raamatun kohta ei kumoa edellä esitettyjen Raamatun kohtien opetusta ja todistusta Herran Jeesuksen tulemuksesta (parusia) ja ylöstempauksesta. Laitan kirjoitukseni loppuun linkkejä koskien Herran Jeesuksen tulemusta ja ylösottoa, joissa aiheesta tuodaan esille opetusta erilaisista näkökulmista käsin.

Eräs väärä opetus liitettynä ylöstempauksen ja Jeesukseen tulemukseen on hokema meidät pelastetaan tulevasta vihasta ylöstempauksen kautta, joten emme joudu olemaan antikristuksen vihan ajassa ja suuren ahdistuksen ajassa jne. Raamattu puhuu vihasta pelastamiselta ihan eri merkityksessä kuin mitä edellä oleva väärä opetus esittää.

Room 1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

Ef 5:6 Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia;

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohtaa jumalattomia ihmisiä, ei Jumalan armosta pelastettuja ihmisiä.

Room 5:
8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.
10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

Raamatun opetuksen mukaan jumalaton ihminen on Jumalan vihollinen ja Jumalan vihan kohteena jumalattomuuden syntien tähden. Kun ihminen Jumalan armosta vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän pelastuu Jeesuksen kautta Jumalan vihasta. Tämä Raamatun kohta ei opeta, että uskovat pelastuvat Jumalan vihasta ylöstempauksen kautta, vaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, jolloin he eivät ole enää Jumalan vihollisia, vaan Jumalan lapsia ja armosta pelastettuja.

1 Tess 5:
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Tämäkin Raamatun kohta tuo selkeästi esille ettei sellaista ihmistä ole määrätty Jumalan vihan kohteeksi, joka on Jumalan armosta vastaanottanut pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämäkään Raamatun kohta ei opeta, että uskovat pelastuvat Jumalan vihalta ylöstempauksen kautta, vaan Jumalan vihalta pelastumista uskon kautta Herraan Jeesukseen.

1 Tess 1:
9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa
10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Tämä Raamatun kohta opettaa, että kun ihminen kääntyy epäjumalista Jumalan tykö (uskoo Herraan Jeesukseen), ja odottaa taivaista Jeesuksen tulemusta, niin uskova pelastuu siitä Jumalan vihan viimeisestä vihan purskauksesta maan päällä, kun Herra Jeesus tulemuksessaan tuhoaa antikristuksen. Tämä Raamatun kohta on kytketty Jeesuksen tulemukseen ja se kertoo meille sen ettemme ole enää silloin maan päällä kun Jeesus tulemuksessaan tuhoaa antikristuksen, koska sitä ennen seurakunta on ylöstemmattu pois maan päältä. 

Luuk 21:
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
29 ¶ Ja hän puhui heille vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita.
30 Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä.

Kun Herran Jeesuksen tulemus on lähellä ja Herran Jeesuksen opetuslapset ovat maan päällä, niin Herra Jeesus itse kehottaa opetuslapsiaan rohkaistumaan ja nostamaan päänsä, sillä heidän vapautuksen päivä on lähellä, kun Jumalan armosta ylösotto tapahtuu Herran Jeesuksen tulemuksessa. Päivää ja hetkeä ei kukaan ihminen voi tietää milloin Herra Jeesus tulee, mutta aikain merkkejä seuraamalla voimme tietää sen olevan lähellä.

Herran Jeesuksen opetuslapset saavat elää rohkealla mielellä päivien lopulla antikristuksen ajassa, Jumalan vihan aikana sekä suuren ahdistuksen aikana, koska uskova ihminen on kaiken aikaa Jumalan rakkauden kohteena, eikä hänelle tapahdu mitään Herran sitä sallimatta. Herran Jeesuksen opetuslapsi odottaa Herransa paluuta yhtymällä sydämestään Jumalan sanan todistukseen:

Ilm 22:
20 ¶ Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!
21 Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.

Linkkisuosituksia aiheesta:
www.kotipetripaavola.com/ luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen
www.kotipetripaavola.com/ lopunajan laittomuus ja ylostempaus
www.kotipetripaavola.com/ mita herra jeesus opettaa ylostempauksesta
www.kotipetripaavola.com/ tessalonikalaiskirje luopumus
www.kotipetripaavola.com/ tempaus

 

Petri Paavola 16.11.2018
 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Online Hebrew and Greek Lexicon
http://www.academia.edu
jullepartanen.blogspot.com
Peter Althouse: Spirit of the Last Days: Pentecostal Eschatology in Conversation with Jürgen Moltmann s.38
 


 

 

 

eXTReMe Tracker