Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Inhimillinen taide ja Jumalankuvat

Tämä kirjoitus on ollut jo pitkään sydämelläni, mutta en ole saanut aikaisemmin kirjoitukseen aikaa ja innoitusta ennen kuin vasta nyt.  Olen saanut vuosien varrella monenlaista palautetta koskien inhimillisen taiteen tekemiä Jumalankuvia. Aihe hämmentää monia ja aiheuttaa monenlaisia reaktioita. Raamattu opettaa todella selkeästi kuinka uskovan ihmisen tulisi suhtautua Jumalankuviin. Raamattu kieltää Jumalankuvien tekemisen, niin Vanhassa kuin Uudessa Liitossa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden valossa rukouksen kera.

 

Sisällys:
Emme saa luulla Jumaluuden olevan inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema
Vilpitön Jumalan palvelija voi erehtyä
Älä tee itsellesi jumalankuvaa
Lain alla vai armon alla?
Vaskikäärme ei ole Jumalankuva
Herra Jeesus ei korjannut israelilaisten käsitystä Jumalankuvista
Apostoli Paavalin puhe Areiopagilla
Jumalankuva ei kuulu Jumalan palvelemiseen
Jumalankuvan tekeminen on suuri synti
Tavallinen kuva ja epäjumalankuva sekä muuta pohdintaa

 

Emme saa luulla Jumaluuden olevan inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema

Monet uskovat ajattelevat, että Jumalasta (Jeesus) saa tehdä kuvan, jos ei palvo tätä Jumalankuvaa. Tämän ajatuksen ja opetuksen tukena käytetään 2 Moos 20:4,5 Raamatun kohtaa, joka ymmärretään siten, että Jumalankuvan saa tehdä jos ei palvo ja kumarra Jumalankuvaa. Edellä oleva ajatus ja väite on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen. Jotkut uskovat ajattelevat jumalankuvan kiellon tekemisen olleen voimassa kokonaisuudessaan vanhassa liitossa, joka on ihan oikea ymmärrys ja opetus. Toiset uskovat ymmärtävät vanhan liiton kieltävän jumalankuvan tekemisen jos palvoo ja kumartaa jumalankuvaa ja tällä perusteella kielto ei koskisi kuvaamasta Jeesusta ihmisenä, sillä Jeesuksella oli ihmisen ruumis ja Jeesuksen ihmisyyttä voi kuvata taiteen keinoin, mutta tällainen opetus on vastoin Jumalan sanan opetusta. Tämä väärä opetus sanoo ja opettaa, että Jeesuksesta ei saa tehdä kuvaa Jumalana, mutta Hänestä on lupa tehdä kuva ihmisenä, koska Hän oli ihmisenä meidän kaltaisemme.

Apt 17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus (theios) on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.

Uuden Liiton opetus Jumalankuvan tekemisestä tulee esille selkeästi Apt 17:29 jakeesta, joka kieltää Jumalankuvan tekemisen. Theios sana tarkoittaa kreikassa jumaluutta, Raamatun koko Jumalaa ja Jumaluutta sekä myös kreikkalaisten pakanajumaluuksia. Apt 17:29 opettaa Jumaluudella koko Raamatun yhtä Jumalaa (Isä, Jeesus, Pyhä Henki). Koska emme saa edes luulla Jumalan (Jeesus) olevan sellainen kuin inhmillinen taide ja ajatus kuvailee Jumalaa, niin se tarkoittaa sitä että emme saa tehdä Jumalasta minkäänlaista kuvaa (piirros, patsas). Jos ei näe eikä ymmärrä Apt 17:29 sisältävän ehdotonta kieltoa Jumalankuvien tekemiselle, niin silloin ei ymmärrä oikein sitä mitä Apt 17:29 opettaa.

Apt 17:29 on linjassa 2 Moos 20:4,5 kanssa, joka tarkoittaa sitä, että 2 Moos 20:4,5 ei opeta, että Jumalasta saa tehdä kuvan jos ei palvo Jumalankuvaa. Apt 17:29 opetus tuo selkeästi esille, että yksistään Jumalankuvan tekeminen on kiellettyä riippumatta siitä palvooko kuvaa tai ei.

Joh 14:9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?

Joh 1:
1 ¶ Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
...........................
14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutt
a.

Ihmiset näkivät Jeesuksen ihmisen hahmossa, mutta siitä huolimatta Jeesus sanoi ihmisten nähneen Isä Jumalan Jeesuksessa. Jeesus ei ole kuitenkaan Isä, vaan ihmiset näkivät Jeesuksen tekevän samoja tekoja kuin Isä tekee ja siksi Jeesus sanoi, että joka on nähnyt Hänet on nähnyt Isän.  Joh 14:9 tuo esille sen, että vaikka Jeesus oli ihminen, niin Hän oli silti yhtä aikaa myös Jumala. Raamattu sanoo Jumalan tulleen ihmiseksi Jeesuksessa, sillä Sana (Jeesus) oli Jumala ja Sana (Jumala) tuli lihaksi (ihmiseksi). Jeesus oli ihminen, mutta ei ainoastaan pelkkä ihminen, vaan myös Jumala. Raamatun sanan opetuksen mukaan Jeesuksen ihmisyys ei erota Häntä pois Jumaluudesta. Tämän Raamatun sanan totuuden tähden emme saisi opettaa, että voimme tehdä kuvan Jeesuksesta ihmisenä, koska Jeesus oli yhtä aikaa ihminen ja Jumala, ei ainoastaan pelkkä ihminen. Sellainen opetus, joka riisuu Jeesukselta pois Jumaluuden ja tekee Hänestä ainoastaan pelkän ihmisen on vakava harhaoppi. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja vaikka Jeesus olikin ihminen, niin Hän oli yhtä aikaa myös Jumala. Jos riistämme Jeesukselta Jumaluuden jossakin kohden, niin olemme syyllistyneet vakavaan syntiin, sillä Herra Jeesus oli maan päällä yhtä aikaa koko ajan ihminen ja Jumala.

Vilpitön Jumalan palvelija voi erehtyä

Toki ymmärrän sen, että voimme vilpittömästi erehtyä tietyissä asioissa koskien Jumalan sanan opetusta ja näin on minullekin käynyt. Jos kuitenkin ottaa Apt 17:29 tutkinnan alle, niin ei voi päätyä mihinkään muuhun kuin, että kaikenlainen kuvien (piirros, patsas) tekeminen Jumalasta (Jeesus) on vastoin Herramme tahtoa.

Ikävä tosiasia on se, että 787 jKr. Rooman katolinen kirkko määräsi käskyn, jossa sanotaan, että Jumalasta/Jeesuksesta saa tehdä kuvan ja joka ei tätä tunnusta hän olkoon kirottu. Jumalan kuvan tekemisen salliminen Uuden Liiton aikakaudessa on aika voimakkaasti Rooman katolisen kirkon käsialaa. Tiedän monia vilpittömiä uskovia, jotka ymmärtävät Rooman katolisen kirkon olevan portto ja antikristillinen lahko, mutta siitä huolimatta nämä vilpittömät Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat, että Jeesuksesta saa tehdä kuvia (piirros, patsas), jos ei palvo kuvaa.

Olen itse aikoinani luullut ja uskonut, että kun tekee Jumalasta kuvan (Jeesus), mutta jos ei palvo kuvaa, niin Jeesuksesta saa tehdä kuvan. Olen joutunut kuitenkin tekemään asiassa parannusta ja hylkäämään väärän käsityksen asiasta, josta on jo monta vuotta. Silloin kun uskoin, että Jumalankuvia saa tehdä, kunhan ei palvo niitä, niin samalla vastustin katolista kirkkoa ja puhuin julkisesti katolisen kirkon harhoista. En siis mitenkään kannattanut katolista kirkkoa, enkä ymmärtänyt kannattavani katolisesta kirkosta lähtöisin olevaa väärää oppia, eli Jumalan kuvien tekemistä ja niiden esillä pitämistä. Olin asiassa vilpitön sekä Jumalan armosta pelastunut. Minullekin joku joskus sanoi ja kehotti tekemään asiassa parannusta, mutta en sitä ymmärtänyt, mutta olin silti pelastunut Jumalan armosta. Ajan kanssa asia avautui minulle ja sain tehdä asiassa parannusta.

Olen tehnyt yhteistyötä useiden tahojen kanssa, jotka eivät ymmärrä Jumalankuva asiaa, eivät vaikka asiasta on keskusteltu. En ole heitä hylännyt sen takia, sillä monet heistä ovat vilpittömiä sekä Jumalan armosta edelleen pelastettuja ja he näkevät ihan oikein Rooman kirkon porttona ja eksyttäjänä, vaikka he hyväksyvät Jumalankuvat. Minä en voi sille mitään, jos joku ei kykene ymmärtämään ja näkemään tätä asiaa, mutta en anna sen katkaista veljesyhteyttä uskossa Herraan Jeesukseen. Ajan kanssa tämäkin asia voi avautua, kuten avautui myös minulle. Annetaan toisillemme aikaa kasvaa uskossa ja Jumalan tuntemisessa, mutta uskotaan Häneen totuuden rakkaudessa sen mukaan mitä Jumalan sana opettaa ja siinä Pyhä Henki johdattaa meitä kaikkeen totuuteen, vaikka emme tässä ajassa tulekaan vielä täydelliseksi. Itse uskon, että monet vilpittömät uskovat, jotka hyväksyvät Jumalankuvien (kuva Jeesuksesta) tekemisen tulevat ymmärtämään Raamatun kieltävän Jumalankuvien tekemisen ja he tulevat tekemään asiassa parannusta. Mitä enemmän luopumus ja laittomuus saa sijaa kristikunnassa, niin sen selvemmin tulee esille myös valheenhenki Jumalankuvien sallimisesta ja vilpitön uskova, mutta erehtyväinen saa huomata erehtyneensä Jumalakuva asiassa ja tehdä siinä parannusta.

1 Kor 11:
14 Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi;
15 ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi.

Inhimillinen taide kuvaa Jeesuksen pitkätukkaisena miehenä. Raamatun opetuksen mukaan miehen pitkät hiukset ovat häpeäksi miehelle. Inhimillisen taiteen kuvaama pitkätukkainen Jeesus ei ole aito ja oikea kuvaus ja kuva Raamatun Jeesuksesta, vaan valhekuva Jeesuksesta. Inhimillisen taiteen kuva pitkätukkaisesta Jeesuksesta on häpeäksi Herralle Jeesukselle ja tällainen pitkätukkainen kuva Jeesuksesta on Jeesuksen pilkkaamista. On sanomatta selvää, että inhimillisen taiteen kuvaama pitkätukkainen Jeesus on valheenhengen tuotos ja tuote, ei Jumalan tahto. Jos hyväksyt ja kannatat inhimillisen taiteen kuvia Jeesuksesta, niin aivan varmasti Jumala haluaisi sinun tekevän parannusta asiassa ja hylkäävän valhekuvat Jeesuksesta, jotka eivät edes esitä Herraa Jeesusta.

Apt 17:29 sanoo, ettei saa ajatella Raamatun Jumaluuden (Isä, Jeesus, Pyhä Henki) olevan sellainen miksi inhmillinen taide ja ihmisen ajatus kuvaa Jumalaa (piirros, patsas). Jos et saa edes ajatella ja luulla Raamatun Jumalan olevan piirros tai patsas, niin miten ihmeessä sinulla olisi sitten Jumalan lupa tehdä Jumalasta kuva tai hyväksyä Jumalankuvien käyttäminen, kun Jumala kieltää edes ajattelemasta ja luulemasta Jumalan olevan sellainen kuin miten inhmillinen taide kuvaa Jumalaa.

Tätä kannattaa pysähtyä ajattelemaan ja tutkimaan! Jokainen Jumalan kuva on valheellinen esitys Jumalasta, eikä Jumalaa voi kuvata inhmillisen taiteen keinoin, koska Jumala on Totuuden Henki, ei inhimillinen taideteos. Kuva Jumalasta on yhtä kuin valheellinen kuva Jumalasta, ei oikea kuva Jumalasta, jolloin jokainen kuva (piirros, patsas) Jumalasta on epäjumalankuva ja epäjumalanpalvelusta. Ihan oikeasti tämä asia ei ole vaikea ymmärtää, jos tutkii Raamattua ja rakastaa Jumalaa ja Jumalan sanan totuutta, niin asia ihan varmasti avautuu oikealla tavalla.

Joskus mielessäni on käynyt, että mitä jos antikristus näyttää taiteen kuvaamalta pitkätukka Jeesukselta. En nyt sano ja väitä antikristuksen olevan pitkätukkainen mies, joka näyttää inhimillisen taiteen kuvaamalta pitkätukkaiselta valejeesukselta, toin vain esille ajatuksen, joka on joskus käynyt mielessäni, eikä tästä saa eikä tarvitse tehdä oppia. Se on kuitenkin varma asia, että taiteen kuvaama pitkätukkainen Jeesus on synnytetty alunperin pimeyden päämajassa, jonka tarkoitus on pilkata Raamatun Jeesusta ja Jumalan sanan totuutta. Herra Jeesus ei halua kenenkään uskovan ihmisen kannattavan ja tukevan valheellisia kuvia Jeesuksesta.

Fil 3:
15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.
16 Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä!

Raamatun opetuksen mukaan uskovilla voi olla erilaisia opillisia näkemyksiä, jotka eivät ole pelastuskysymyksiä. Tästä syystä erilainen näkemys Jumalankuvista ja Jumalankuvien salliminen ja kannattaminen ei saa johtaa siihen, että hylkäämme asiasta eri tavalla ajattelevan uskon sisaren tai veljen, emmekä saa julistaa heille kadotustuomiota, niin kuin jotkut ylpeyden sokeudessaan ovat tehneet. Jos joku julistaa Jumalan armosta pelastuneelle uskovalle kadotustuomiota opillisen erehdyksen takia, niin tämä kadotustuomion julistaja on itse enemmän iankaikkisen vahingon vaarassa kuin ihminen, jolle julistetaan väärin perustein kadotustuomiota.

Jos ja kun rakastamme Jumalaa ja totuutta, niin meidän täytyy pysyä yhdessä uskovina huolimatta erilaisista opillisista näkemyksistä, jotka eivät ole pelastuskysymyksiä. Kun näin toimimme ja rakastamme toisiamme, niin Jumala on itse kullekin ilmoittava sen mikä on totuus myös koskien Jumalankuvia. Jumala ei halua kenenkään eksyvän tukemaan valheenhenkeä ja siksi Hän kutsuu uskovia tekemään parannusta väärästä opetuksesta koskien Jumalankuvien käyttämistä Jumalan palvelemisessa ja hengellisessä työssä.

Älä tee itsellesi jumalankuvaa

2 Moos 20:

4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

Kymmenessä Käskyssä oleva Toinen Käsky, joka on yhä edelleen voimassa myös Uudessa Liitossa sisältää käskyn, joka on jaettu useampaan osaan: Toinen Käsky, Älä tee itsellesi jumalankuvaa (sisältää myös kuvan Jeesuksesta) on ensimmäinen osa, joka kieltää ettei saa tehdä itselleen minkäänlaista kuvaa Jumalasta (epäjumalasta). Jumalankuvan kielto on selkeä, koska se yksiselitteisesti kieltää tekemästä jumalankuvaa. Toisen Käskyn loppuosa sanoo; Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä. Jumalankuvia tai epäjumalankuvia ei saa kumartaa eikä palvella epäjumalia. Huomaa, että esim. kenestäkään taivaassa ei saa tehdä kuvaa, eli ei saa tehdä Jumalasta (Jeesuksesta) kuvaa eikä palvella Jumalaa kuvien kautta.

Raamattu ei missään sano eikä anna lupaa tehdä Jumalasta kuvaa jos ei palvo Jumalankuvaa. Joka sanoo ja opettaa, että Jumalasta voi tehdä kuvia kunhan ei palvo sitä kuvaa, niin hän on tässä kohden eksynyt totuudesta. En millään tavalla halua ketään loukata, mutta tämä opetus on todella selkeä, sillä missään kohdassa ei ole opetusta, että Jumalankuvia voi tehdä, kunhan ei palvo niitä, mutta sen sijaan Jumalankuvien tekeminen kielletään selkeästi.

Apt 17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.

Apostoli Paavali opetti myös Toisen Käskyn mukaisesti ja sanoi, ettemme saa luulla Jumaluuden olevan sellainen kuin miksi inhimillinen taide ja ajatus kuvailee Jumalaa. Paavali puhui tässä Raamatun Jumalasta ja ettemme saa luulla todellisen Jumalan olevan inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema, joka tarkoittaa samaa asiaa kuin kieltää tekemästä Jumalasta (Jeesus) kuvaa. Tässäkään kohtaa Paavali ei opeta, että Jumalasta saa tehdä kuvan jos ei palvo sitä. Raamattu ei opeta, että Jumalasta voisi tehdä kuvan jos ei palvo sitä, vaan tällainen ajatus on järjenpäätelmä, ei kuuliaisuutta Jumalan sanan opetukselle.

Moni on kysynyt minulta, että kun lukee Raamatusta Jeesuksesta ja Isä Jumalasta, niin onko kyseessä Jumalankuvan tekeminen? Se että luemme Raamattua Jeesuksesta ja Jumalasta ja että ihmisen mieleen muodostuu "kuva" Jeesuksesta ei ole sama asia kuin tehdä piirros ja patsas, sillä ajatus on ajatus, ei sama asia kuin ajatuksen kautta tehty piirros tai patsas.

Ymmärrän hyvin miksi kaikki uskovat eivät ymmärrä tätä asiaa, sillä olen aikoinani itsekin uskonut, että Jumalasta saa tehdä kuvan jos ei palvo sitä kuvaa. Jumalan armosta tässä kohden sokeutuneet silmäni kuitenkin avautuivat, kun ymmärsin, että Toinen Käsky muodostuu osista ja ensimmäinen osa kieltää tekemästä jumalankuvia ja näin erottaa tämän jo ehdottomaksi käskyksi jumalankuvien tekemisen kieltämiseen. Samoin Apt 17:29 kieltää ettemme saa luulla Jumaluuden (Jumalan) olevan sellainen kuin inhimillinen taide ja ajatus kuvailee (piirros, patsas) Jumalaa (Jeesus). Jos emme saa luulla Jumalan olevan sellainen kuin inhimillinen taide ja ajatus kuvailee, niin silloin emme myöskään saa tehdä Jumalasta kuvia. Tässäkään kohtaa Paavali ei opettanut, että Jumalasta (Jeesus) toki saa tehdä kuvan jos ei palvo kuvaa.

En ole ketään vastaan, en väheksy ketään, en luule itsestäni liikoja jne. Olen todella pienellä paikalla jatkuvasti Suuren ja Rakastavan Jumalan edessä, koska olen vain pieni ja vajavainen ihminen, erehtyväinen, mutta Jumalan armosta kuitenkin kutsuttu kasvamaan uskossa Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen, niin kuin kaikki muutkin Herran Jeesuksen opetuslapset.

Lain alla vai armon alla?

Joskus jotkut uskovat, jotka puolustavat Jumalankuvien tekemistä sanovat minun olevan vanhan liiton lain alla ja lakihenkinen jne. koska en usko Raamatun sallivan Jumalankuvien tekemistä. Jotkut sanovat minun yrittävän täyttää Jumalan lakia ja Kymmentä Käskyä. Vastaan heille seuraavasti:

Kukaan uskova ei tietenkään kykene täyttämään Jumalan lakia tai Kymmentä Käskyä, eikä tarvitsekaan, koska Herra Jeesus täytti puolestamme koko Jumalan lain. Se ettemme kykene emmekä voi ja saa täyttää Jumalan lakia tai Kymmentä Käskyä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voimme rikkoa Jumalan lakia (opetus) vastaan tahallisesti ymmärrettyämme sen mikä on Jumalan tahto.

Jos ymmärrän ettei Jumalasta saa tehdä kuvaa, niin totta kai silloin olen tekemättä Jumalasta kuvia. Jos ymmärrän etten saa palvoa epäjumalia (hindulaisuus, Islam jne.), vaan ainoastaan Raamatun Jumalaa, niin totta kai silloin palvon vain ja ainoastaan Raamatun Jumalaa.

Uskossa Jeesukseen ei ole kyse lain kautta pelastumisesta, vaan armosta pelastumisesta. Armosta pelastuminen johdattaa uskovan ihmisen uskon elämän kasvuun, jossa hän kasvaa uskossa Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen, noudattaen Pyhän Hengen vaikutuksesta Jumalan sanan opetuksia sen mukaan kuin ymmärtää sen mikä on Jumalan tahto.

Se että emme ole täydellisiä, emmekä tule täydellisiksi ei tarkoita sitä että voimme elää miten sattuu ja rikkoa ehdoin tahdoin Jumalan tahtoa vastaan. Uudessa Liitossa meidät on kutsuttu rakastamaan Jumalaa ja tässä rakkaudessa on se ulottuvuus, että jos rakastamme Jumalaa, niin pidämme Hänen käskynsä. Jumalan käskyjen pitäminen Uudessa Liitossa ei tarkoita lain kautta pelastumista, vaan uskossa ojentautumista sen totuuden mukaan, josta Jumalan sana opettaa. Vaikka emme olekaan täydellisiä, emmekä tule täydellisiksi, niin siitä huolimatta meidät on kutsuttu noudattamaan Jumalan sanan totuutta ja kasvamaan uskossa totuuteen ja Herran Jeesukseen.

Uuden Liiton ajassa meidän ei tule yrittää noudattaa lain kirjainta vanhan liiton hengessä, vaan Uuden Liiton opetuksen mukaan, johon kuuluu uskonkuuliaisuus aina sen mukaan mihin saakka on Jumalan armosta saanut kasvaa.

Lain suurin käsky opettaa ihmistä rakastamaan Jumalaa. Lain tehtävänä on myös olla ohjaamassa ihmistä rakastamaan Jumalaa. Uudessa Liitossa se tapahtuu Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta. Uudessa Liitossa se ei ole tosin enää lain teko, vaan uskon teko, joka on Jumalan armosta rakkaudessa tehty ja Pyhän Hengen vaikuttamaa. Laki ei pakota ketään, vaan se ohjaa ja opettaa. Toora sana hepreaksi tarkoittaa opetusta ja neuvoa ja vain vähäinen merkitys sillä on lakina. Laki opettaa ja ohjaa, ei pakota. Laki ei kirjaimena anna voimaa rakastamiseen eikä vanhurskaudessa vaeltamiseen, siksi Herra Jeesus kuoli ja meille annettiin Pyhän Hengen voima, jonka kautta opimme ja kykenemme elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä uskovan sydämessä ja auttaa ja kasvattaa uskovaa rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään.

Laki ei siis anna voimaa rakastamiseen, mutta opettaa siitä. Herra Jeesus sanoi suurimman lain käskyn olevan Jumalan rakastaminen. Lain (opetus) tärkein merkitys on ohjata ihmistä rakastamaan Jumalaa. Laki oli kuitenkin kirjoitettu kiveen vanhan liiton aikana, eikä sydämeen, siksi se ei toiminut eikä saanut aikaan sitä mistä se opetti.

Mutta nyt Uuden Liiton aikakautena Pyhä Henki meissä vaikuttaa sen että rakastamme Jumalaa siten, että haluamme noudattaa Jumalan sanan opetusta, ei VT:n lain käskynä, vaan Jumalan armosta uskon tekona. Laki siis ohjasi VT:n seurakuntaa rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistään. Tiedämme sen että se ei kuitenkaan onnistu lihalta, siksi Uudessa Liitossa voima rakastamiseen tulee Pyhän Hengen kautta:

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Pyhässä Hengessä ei ole pakkoa, vaan halu, koska Hän rakastaa meitä ja me Häntä. Kiitos Jumalalle, siitä että Hän on poistanut lain täyttämisen vaatimuksen meiltä ja Messias Herra Jeesus täytti lain puolestamme. Me saamme nyt Hänen armostansa pelastua ja Pyhän Hengen voiman kautta Kirjoitusten (Raamattu) mukaisesti opetella kasvamista kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Emme ole vanhan liiton alla, vaan  Jumalan armosta Uuden Liiton järjestyksen mukaan armon alla uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Vaskikäärme ei ole Jumalankuva

Jotkut uskovat ajattelevat Jumalankuvan olevan sallittua, koska Herra käski tehdä vaskikäärmeen. Herra ei sanonut, että vaskikäärme on Jumalankuva, joka sallisi Jumalankuvien tekemisen kunhan ei palvo tätä kuvaa. Israelin kansa oli luvannut pysyä uskollisena Jumalalle, mutta he rikkoivat lupauksensa. Jumala lähetti Israelin kansan sekaan myrkkykäärmeitä, koska he olivat rikkoneet lupauksensa Jumalalle. Jumala kuitenkin armahti Israelin kansaa ja käski Moosesta tekemään vaskikäärme patsaan (pronssi -kupari). Jokainen israelilainen jota myrkkykäärme oli purrut jäi eloon jos hän katsoi tangon päässä oleva vaskikäärmettä.

Tämä on vertauskuvallista Jeesuksen sovitustyöstä, mutta vaskikäärme ei ollut Jeesuksen/Jumalan kuva. Jumala halusi opettaa, että synnistä seuraa kuolema sekä synnin voi sovittaa vain sellainen, jossa ei ole syntiä. Kansan kapinan tähden myrkkykäärmeen myrkky toi kuoleman. Vaskikäärmeessä ei ollut myrkkyä, eikä vaskikäärme ollut myrkkykäärme, vaan vaskinen kuva käärmeestä.

Vaskikäärme oli siis esikuvallista opetusta siitä, että ihminen on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja vain Herra Jeesus lihaksi tulleena (ihmiseksi), joka on synnitön ja täydellinen voi pelastaa ihmisen. Ihminen pelastuu synnin ja saatanan vallasta sekä iankaikkisesta kadotuksesta uskomalla Herraan Jeesukseen, joka on synnitön ja täydellinen, ja siksi Hän kykenee pelastamaan ihmisen.

Joh 3:

14 Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,

15 että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17 Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

18 Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.

Tämän tähden Jumala käski tehdä vaskikäärmeen, joka ei ollut myrkkykäärme, eikä vaskikäärmeessä ollut myrkkyä. Vaskikäärme on esikuvallinen opetus Herran Jeesuksen sovitustyöstä. Vaskikäärme ei ollut kuitenkaan Jumalan tai Jeesuksen kuva, eikä vaskikäärmeen esikuvallisuus poista Jumalan kuvan tekemisen kieltoa, joka on selkeästi annettu Jumalan sanassa.

Herra Jeesus ei korjannut israelilaisten käsitystä Jumalankuvasta

Opetus, joka sanoo, että Toinen Käsky 2 Moos 20:4,5:ssa opettaa, että Jumalankuvan saa tehdä jos ei palvo kuvaa osoittautuu vääräksi ja kumoutuu monin tavoin.  Israelilaiset ovat ymmärtäneet kautta historiansa ettei Raamatun Jumalasta saa tehdä kuvaa ja jos 2 Moos 20:4,5 opettaisi, että Jumalasta saa tehdä kuvan jos ei palvo kuvaa ja jos israelilaiset olisivat ymmärtäneet käskyn väärin, niin aivan varmasti Jumala olisi Raamatun sanassa sanonut, että Hänestä saa tehdä kuvan, kunhan ei palvo kuvaa. Jumala ei ole kuitenkaan tehnyt tällaista korjausta, koska Raamattu kieltää tekemästä Jumalan kuvaa.

Jos israelilaiset olisivat erehtyneet uskoessaan ettei Jumalasta saa tehdä kuvaa, kunhan sitä ei palvo, niin Jumala olisi varmasti jossakin kohtaa Raamattua sanonut sen, mutta Hän ei ole sitä sanonut. Varmasti myös Herra Jeesus olisi oikaissut israelilaisia, että he ovat ymmärtäneet väärin Toisen Käskyn, ja toki Jumalasta (Jeesuksestakin) voi tehdä kuvia, kunhan ei palvo kuvaa. Mutta Herra Jeesus ei tehnyt tällaista korjausliikettä, koska Raamatun opetuksen mukaan Jumalasta ei saa tehdä kuvaa.

Jos israelilaiset olisivat ihan oikeasti ymmärtäneet väärin Toisen Käskyn, niin Herran Jeesuksen olisi pitänyt se korjata, sillä Hän tuli täyttämään koko lain, mutta Hän ei oikaissut Jumalankuvan tekemisen kieltoa, koska Jumalan sana kieltää Jumalan kuvan tekemisen. Yritys laillistaa Jumalankuvien tekeminen kunhan ei palvo sitä on laittomuuden hengen tuote, ei Pyhän Hengen vaikutusta, eikä Raamatun totuutta.

Laittomuus pyrkii muuttamaan ja vääristämään Jumalan sanan opetusta myös koskien Jumalankuvan tekemisen kieltoa. Kun lopunajan laittomuus ja luopumus etenee koko ajan syvemmälle laittomuuden kavaliin eksytyksiin, niin oppi Jumalankuvastakin nostetaan näkyvästi jalustalle ja se esitellään Jumalan sallimuksena ja tahtona. Rukoilen ja toivon, että vilpittömät uskovat hylkäisivät väärän opetuksen Jumalankuvien sallimisesta, koska se ei ole Jumalan tahto ja Raamatun totuus, vaan laittomuuden hengen eksytys ja valhe. Jumala ei halua, että Hänen kansansa tukisi ja puolustaisi "henkeen ja vereen" saatanallisia laittomuuden valheita, vaan pitäisi esillä Jumalan sanan totuutta, rakkauden Hengessä.

Jos israelilaiset olisivat ihan oikeasti ymmärtäneet Toisen Käskyn väärin ja että Jumalasta saisikin tehdä kuvan, niin varmasti Hän olisi oikaissut sen, sillä onhan se Käsky, joka kuuluu Kymmenen Käskyyn, jonka Jumala kirjoitti omalla sormellaan. Jos israelilaiset olisivat ymmärtäneet Käskyn väärin, niin Herra Jeesus olisi sen oikaissut ja tuonut esille, että Jumalasta saa tehdä kuvia, mutta Hän ei ole sellaista sanonut, eikä voisikaan sanoa vastoin Jumalan sanan totuutta.

Se miksi olen nyt kirjoittamassa tästä Jumalankuvan kiellosta, johtuu siitä koska en haluaisi kenenkään tosissaan uskovan laittomuuden opetukseen, että Jumalasta saa tehdä kuvan. Ja koska jotkut vievät tätä asiaa suorastaan vääryydellä eteenpäin, niin sitäkin suuremmalla syyllä uskon Jumalan haluavan, että pidämme esillä totuutta Toisen Käskyn totuudesta, joka on selvästi nähtävissä, jos vain haluaisi nähdä totuuden. Ymmärrän sen, että siinä voidaan erehtyä, mutta sitä en enää ymmärrä, että kaikella tavalla pyritään vääristelemään Jumalan sanan totuutta.

Toinen Käsky säilyi muuttumattomana vanhasta liitosta Uuteen Liittoon. Ihan varmasti se olisi oikaistu oikeaksi jos asia olisi ymmärretty väärin, sillä se oli Jumalan omalla sormella kirjoitettu ymmärrettäväksi oikein, niin VL:n kuin UL:n puolella. Toinen Käsky ei ole mikään vähäpätöinen ja merkityksetön asia, niin että Jumala antaisi sen olla, eikä oikaisisi asiaa, jos Käsky olisi ymmärretty väärin. Jo yksistään tämä asia kumoaa Jumalankuvien tekemisen puoltamisen. Toki asia tulee muuallakin selkeästi esille.

Toisen Käskyn väärin ymmärtäminen ei ole harmitonta, sillä Jumala antoi Toisen Käskyn, että siihen uskottaisiin, niin kuin on opetettu ja käytännössä tulisi toimia sen mukaan. Jos pidämme Toisen Käskyn opetuksen väärinymmärtämistä harmittomana asiana, johon Jumala ei puutu, niin miksi ihmeessä Hän ylipäätänsä antaa käskyjä, jos niitä ei tarvitse noudattaa? Kun Jumala antaa käskyn, niin Hän antaa sen uskottavaksi ja noudatettavaksi. Jos näin ei olisi, niin mitä järkeä olisi edes uskoa Jumalaan, joka ei välitä siitä uskotaanko Häntä vai ei? Kannattaa pysähtyä tässä asiassa ja etsiä koko sydämestään asiassa totuutta, ja silloin tulet ymmärtämään, että Raamattu kieltää Jumalankuvien tekemisen.

Apostoli Paavalin puhe Areiopagilla

Apt 17:

22 ¶ Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia.

23 Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: ‘Tuntemattomalle jumalalle’. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.

24 Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,

25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

26 Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat,

27 että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää-hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä;

28 sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: ‘Sillä me olemme myös hänen sukuansa’.

29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.

Kun tutkimme tätä Raamatun kohtaa huolellisesti alkukielestä sekä teksti- ja asiayhteydestä, niin näemme kuinka puhutaan Raamatun Jumalasta ja ettemme saa luulla tai ajatella Raamatun Jumalan (Jumaluus) olevan inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema ja koska emme saa edes ajatella Jumalaa kuvana (piirros, patsas), niin silloin emme saa tietenkään tehdä Jumalasta kuvaa.

Paavali toi esille ateenalaisille, että hän ilmoittaa heille ketä he tuntemattaan palvelevat, koska hän näki alttarin, jossa luki Tuntemattomalle jumalalle. Tämän jälkeen Paavali alkoi puhumaan Raamatun Jumalasta, ei epäjumalasta, sillä hän puhui Raamatun Jumalasta, joka on taivaan ja maan Herra. Sitten Paavali sanoi, että olemme Jumalan sukua, tarkoittaen Raamatun Jumalaa ja sanoi, ettemme saa luulla Jumaluuden (Jumaluus - Raamatun Jumala) olevan inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema. Jos emme saa ajatella Raamatun Jumalaa kuvana tai patsaana, niin silloin emme voi tietenkään tehdä Jumalasta kuvaa.

Tekstissä esiintyvä sana Jumaluus (kreik. Theios) esiintyy Uuden Testamentin tekstissä vain kolme kertaa, jossa se tarkoittaa aina Raamatun Jumalaa ja Jumaluutta, ei kertaakaan epäjumalaa. Apt 17:29 esiintyvä ensimmäinen Jumala sana tarkoittaa Raamatun Jumalaa ja Jumaluus sana tarkoittaa myös Raamatun Jumalaa. Jumaluus sana (Theios) on tässä neutri ja substantiivi, joka tarkoittaa Raamatun Jumalan Jumalallista olemusta, jonka ei saa luulla olevan inhimillisen taiteen ja ihmisen ajatuksen kuvaama.

Jumaluus sana ilmaisee Jumalan jumalallisuutta olemusta, jota ei saa eikä voi kuvata taiteen ja ajatuksen keinoin kuvina ja patsaina. Silloin ei myöskään Jumalasta saa tehdä kuvaa, jos Hänen Jumalallista olemustaan ei saa kuvata taiteen ja ihmisen ajatuksen keinoin. Jumala tuli ihmiseksi Herrassa Jeesuksessa ja vaikka Jeesus oli ihminen, niin Hän oli samalla myös koko ajan Jumala. Tällä perusteella emme saisi tehdä Jeesuksen ihmisyydestä kuvia, koska Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa.

Jumalankuva ei kuulu Jumalan palvelemiseen

2 Moos 20:4 oleva hepreankielen sana pesel tarkoittaa sanatarkasti veistettyä kuvaa, Pesel tulee sanasta pasal ja pasal tarkoittaa veistää. 2 Moos 20:4 tarkoittaa siis sanatarkasti veistettyä kuvaa. Juutalaisten hepreasta englantiin kääntämät käännökset käyttävät sanaa graven image, eli veistettyjä kuvia:

Ex 20:4 Thou shalt not make unto thee a graven image, nor any manner of likeness, of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; (Jewish Publication Society Bible)

Ex 20:4 You are not to make for yourselves a carved image or any kind of representation of anything in heaven above, on the earth beneath or in the water below the shoreline. (Complete Jewish Bible)

Kun tutkimme koko teksti- ja asiayhteyden, niin ymmärrämme mitä Toinen Käsky opettaa:

2 Moos 2:

2 "Minä olen Herra (JHVH), sinun Jumalasi (Elohim), joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

3 Älä pidä muita jumalia (Elohim) minun rinnallani.

4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa (pesel) äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

Raamattu sanoo, että koska Herra on sinun Jumalasi (Elohim), niin siksi et saa pitää muita jumalia (elohim) Herran rinnalla, etkä tehdä itsellesi veistettyjä kuvia, niistä jotka ovat ylhäällä taivaassa (Isä Jumala ja Jeesus ovat taivaassa) eikä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä jne.

Tekstiyhteys tuo esille, ettei saa tehdä itselleen Jumalankuvaa, niistä jotka ovat taivaassa tai maan päällä jne. Tässä on kyse kokoajan Jumalankuvan tekemisestä, jota ei saa tehdä. Veistetyllä kuvalla tarkoitetaan ettei saa tehdä itselleen kuvia Jumalasta, eikä tietenkään myös pakanajumalista. Tässä on siis ehdoton kielto ettei saa tehdä Jumalankuvaa ja sitten käskyyn kuuluu myös ettei niitä kuvia saa palvoa Jumalana eikä palvella kuvia. Käsky ei opeta, että jos ei palvo kuvaa, niin sitten saa tehdä Jumalan kuvia, sillä käsky on kaksiosainen, jossa ensin kielletään tekemästä Jumalankuvaa ja sitten kielletään kuvien palvonta ja palveleminen.

Jumalaa ei saa palvoa kuvien kautta on helppo ymmärtää, mutta käsky sisältää myös opetuksen ettei saa palvella kuvia. Jumalasta tehty kuva on aina epäjumalankuva, koska kuva Jumalasta ei vastaa todellisuutta, eikä kuvaa ihan oikeasti Jumalaa.

Lev 26:1 Ye shall make you no idols (elil), neither shall ye rear you up a graven image (pesel), or a pillar, neither shall ye place any figured stone in your land, to bow down unto it; for I am HaShem your G-d. (Jewish Publication Society Bible)

3 Moos 26:1 ¶ "Älkää tehkö itsellenne epäjumalia (elil) älkääkä pystyttäkö itsellenne jumalankuvia (pesel) tai patsaita, älkää myöskään asettako maahanne kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Elil tarkoittaa epäjumalaa ja tästä Raamatunkohdasta tulee selkeästi ilmi, että veistetty jumalankuva (pesel) on aina epäjumala.

Apt 17:29 Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema.

Raamatussa myös Paavalin (Jeesuksen opettamana) kautta tulee esille ettei Jumalasta saa tehdä kuvaa, koska emme saa edes ajatella Raamatun Jumaluuden olevan sellainen kuin miksi taide ja ihmisen ajatus sitä kuvaa (piirros, patsas), niin siksi Jumalasta ei saa tehdä kuvaa. Tämäkin tuo esille sen, että vaikka ei palvo Jumalankuvaa, niin silti Jumalasta ei saa tehdä kuvaa. Raamattu kieltää tekemästä Jumalankuvaa.

Raamatun opetuksen mukaan meidän tulee palvella Jumalaa ja kun olemme Jumalan palvelijoita, niin meidän tulee elää ja toimia totuudessa, eikä valheen kautta saa palvella Jumalaa. Ihmisen tekemä kuva (piirros, patsas) Raamatun Jumalasta tai Jeesuksesta ei ole ihan oikeasti Jumalan tai Jeesuksen kuva, vaan valheellinen esitys ja kuva Jumalasta. Koska inhimillinen taide vääristää ja antaa valheellisen kuvan Jumalasta, niin Jumalankuva on epäjumala, sillä kaikki mikä on valheesta on epäjumalanpalvelusta. Koska kuva Jeesuksesta ei ihan oikeasti ole kuva Jeesuksesta, niin se on siksi epäjumalankuva.

Koska Jumalaa (Jeesus) tulee palvella siten ettemme tee Hänestä kuvia (piirros, patsas), niin silloin jokainen Jumalankuva on epäjumalankuva, koska Jumalaa ei saa palvella tekemällä Hänestä kuvia. Jumalan palveleminen tarkoittaa uskossa ojentautumista Jumalan tahdon ja totuuden sanan mukaan Pyhän Hengen vaikuttamassa rakkaudessa. Jumalan palvelemiseen ei kuulu Jumalankuvat ja jokainen uskovan ihmisen tekemä Jumalankuva liittyy tavalla tai toisella Jumalan palvelemiseen, eli uskova ihminen viestittää Jumalankuvalla palvelevansa sitä Jumalaa, josta hän on tehnyt kuvan ja Jumalankuva on hänelle osa Jumalan palvelemista.

Jumalan palvelemisella en tarkoita Jumalankuvan palvontaa, että ihminen palvoisi tätä Jumalankuvaa, vaan että ihmisen tekemä Jumalankuva on osoitus kuinka hän palvelee Jumalaa ja palvellessaan Jumalaa hän tekee Jumalankuvan. Sama koskee jos hyväksyy Jumalankuvien tekemisen, niin Jumalankuvan hyväksyminen on osa Jumalan palvelemista, sillä silloin uskova hyväksyy Jumalaa palvellessaan Jumalankuvat, vaikka Raamattu kieltää Jumalankuvien tekemisen.

Jumalankuvan tekeminen on suuri synti

2 Moos 32:

30 ¶ Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: "Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö-jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne."

31 Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: "Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan (Elohim) kullasta.

32 Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat."

33 Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani.

34 Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa."

35 Niin Herra rankaisi kansaa, koska he olivat teettäneet vasikan, jonka Aaron teki.

Israelilaiset olivat tehneet itselleen jumalan, kultaisen vasikan jota he olivat kumartaneet. Kun Aaron teki kultaisen vasikan, niin hän sanoi: "Tämä on sinun jumalasi (Elohim), Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta". He tekivät itselleen kuvan Raamatun Jumalasta (Elohim), joka oli heidät johdattanut pois Egyptin maasta. Herra sanoi rankaisevansa heitä synnistä ja Herra rankaisi heitä, koska he olivat tehneet itselleen jumalankuvan. He olivat kumartaneet ja palvoneet jumalankuvaa, mutta Raamatun sanan mukaan Herra rankaisi pelkästä jumalankuvan tekemisestä, sanoen Jumalankuvan tekemisen olevan suuri synti. Uskon Raamatun tässä kohtaa painottavan rankaisun tulleen jo pelkästä jumalankuvan tekemisestä, että se tulisi selväksi, että Jumala kieltää sanassaan jumalankuvien tekemisen riippumatta siitä palvooko kuvaa vai ei. Tämä on tärkeä asia ymmärtää, sillä on kyse Jumalan tahdosta ja Hänen sanansa totuudesta.

Jos Jumalasta voisi tehdä kuvan, niin silloin Jumalan olisi pitänyt rangaista kuvaan liittyvästä kumartamisesta, mutta rangaistus tuli kuvan tekemisestä. Jos Jumalasta voisi tehdä kuvan, niin silloinhan Jumalan olisi pitänyt sanoa, että hei olisitte nyt tyytynyt pelkkään Jumalankuvaan ettekä kumartaneet kuvaa. Tämä Raamatun kohta todistaa myös selkeästi, että Jumala on kieltänyt jumalankuvien tekemisen riippumatta siitä palvooko kuvaa tai ei.

Tavallinen kuva ja epäjumalankuva sekä muuta pohdintaa

Moni uskova vilpittömästi ajattelee ja kyselee mikä ero on tavallisella kuvalla ja epäjumalankuvalla sekä Jumalankuvalla. Raamattu sanoo ettei meillä saa olla epäjumalia ja tästä syystä meillä ei tietenkään saisi olla kuvia epäjumalista kuten. esim. eri uskonnot ovat tehneet itselleen erilaisia jumalankuvia. Epäjumala, joka on liitetty kuviin on Raamatussa pakanakansojen palvoma jumaluus, jonka taustalla on henkivaltoihin sidoksissa oleva saatanallinen opetus, joka vääristää Jumalan totuuden ja tässä palvonnassa käytettiin erilaisia pakanajumalien kuvia.

On tietenkin selvää ettei uskova voi olla osallisena epäjumalankuvista, koska Toinen Käsky kieltää osallisuuden myös näihin epäjumalankuviin. Moni nostaa esille sen, että jos kuvia ei palvota, niin eikö niitä silloin voisi olla, sillä eihän kuvassa itsessään olen mitään vaaraa jos sitä ei palvo. Jumala käski hävittämään ja tuhoamaan kaikki pakanaepäjumalankuvat vanhan liiton aikana israelilaisilta. Jumala ei sanonut, että voitte pitää epäjumalankuvat, kunhan ette palvo niitä, vaan kaikki ne tuli hävittää. Koska epäjumalankuva edustaa väärää jumaluutta, niin siksi epäjumalankuvaa ei saanut pitää siitä huolimatta palvoiko kuvaa vai ei. Uskova ei saa olla tekemisissä valheen kanssa. Sama koskee kuvia Jumalasta, jotka ovat valheellinen esitys Jumalasta ja siksi uskovalla ei saisi olla kuvia Jumalasta. Jumalaa tulee palvella totuudessa.

Pakanat sanovat uskonnoissaan uskovansa jumalaan, jumaliin ja jumaluuksiin. Pakanoiden epäjumalat ovat heidän epäjumaliaan. Pakanauskonnot eivät usko Raamatun Jumalaan ja siksi he kuvaavat ja voivat kuvata kuvillaan niin montaa jumaluutta kuin mihin he uskovat. Joissakin uskonnoissa on valtava määrä erilaisia jumaluuksia, joita myös kuvataan kuvina ja patsaina runsain määrin.

Epäjumalankuvat (uskontojen) eivät kuulu Jumalan lapsille, koska ne edustavat väärää jumaluutta. Jumala käski israelilaisia hävittämään kaikki epäjumalien kuvat (pakanauskontojen) ja sen takia meidän kyllä tulisi ymmärtää tämä asia Raamatun sanan perusteella.

Joku voi ajatella, että mikä tahansa asia voi olla ihmiselle epäjumala esim. jokin aineellinen asia, tavara jne. Mikä tahansa asia voi tulla ihmiselle epäjumalaksi, mutta nyt tulisi ymmärtää oikein mitä Raamattu sanoo epäjumalista ja niihin liittyvistä kuvista (piirros, patsas).

Kun Raamattu puhuu epäjumalista ja niihin liittyvistä kuvista (piirros, patsas), niin on kyse uskonnosta, uskomuksesta, jossa on opillinen uskomus jumaluudesta (väärä jumaluus ja väärä oppi jumaluudesta) ja tätä väärää jumaluutta (jumalolentoa, jumalaa, jumalatarta jne.) kuvataan sitten piirroksena tai patsaana. Jumala ei käskenyt israelilaisia hävittämään heidän arkisia tavaroitaan ja asioitaan, vaan pakanauskontojen epäjumalankuvat tuli hävittää ja tuhota.

Mikä kuva on tavallinen kuva ja mikä epäjumalankuva?

Esimerkiksi Egyptissä palvottiin apis härkää ja se oli osa epäjumalanpalvelusta. Apis härän patsaissa ja kuvissa sarvien välissä oli auringon kiekko, joka oli osoituksena symbolista, joka kuului tähän epäjumalanpalvelukseen. Uskonnollinen epäjumalankuva kuvaa symbolien ja kuvaan liitettyjen uskomusten (sarvien välissä aurinkokiekko) kautta epäjumalaa.

Hindulaisuudessa lehmää on pidetty alunperin jumalattarena, jota kuvattiin kuvina ja patsaina lehmänä, jolla oli lehmän ruumis ja naisjumalattaren pää. Hindulaisuudessa epäjumala lehmää kuvataan patsaina ja kuvina monella tavoin esim. ihmisen ruumis ja lehmän pää tai sitten lehmässä on erilaisia hindulaisuuden uskomuksen symboleita. Pelkkä kuva lehmästä, eli jos menisin ottamaan maatilalta (asun maalla) lehmän kuvan, niin se ei ole epäjumalankuva, vaan tavallinen lehmän kuva.

Egyptissä oli anubis epäjumala, joka kuvattiin patsaana ja kuvana ihmisen kehossa, jolla oli koiraeläimen pää.

Jokainen varmaankin ymmärtää ettei tavallinen eläimen kuva ole epäjumalankuva. Minulla on paljon kuvia meidän koirista, mutta ne ovat ihan tavallisia kuvia koirista, eikä niihin liity mitään uskonnon symboliikkaa.

Jos ei ymmärrä Raamatun opettamaa epäjumalaa (pakanauskonto, uskomus, väärä jumaluus) ja niissä esiintyviä kuvia ja patsaita, joihin on liitetty mukaan uskonnon symboliikkaa, niin silloin tätä asiaa ei kykene ymmärtämään ja silloin voidaan lipsua jopa saivartelun puolelle.

Minä näen, että jos Toinen Käsky ymmärretään väärin ja opetetaan, että Jumalankuvia saa tehdä kunhan niitä ei palvo, niin on kyse laittomuuden hyväksymisestä ja samalla Jumalan sanan vääristämisestä. Ymmärrän sen, että vilpitön uskova voi erehtyä tässä kohden, eikä kyse ole aina vilpistä ja tahallisesta vääristämisestä.

Raamattu kieltää Toisessa Käskyssä ettei kenestäkään ketä pitää jumalana, jumaluuksina tai jopa Jumalana saa tehdä kuvaa ja jos joku uskoo, että Toinen Käsky antaa luvan tehdä kuvan kunhan ei palvo sitä kuvaa, niin silloin tällä logiikalla uskova voisi myös tehdä kuvia ja patsaita pakanauskontojen epäjumalista kunhan ei palvo niitä. Toisessa Käskyssä puhutaan kuvista (piirros, patsas), joita pitää jumalana ja tällaista jumalaa ei saa tehdä itselleen, niistä jotka ovat taivaassa, maan päällä jne. ja käsky sisältää myös pakanajumaluudet sekä Raamatun Jumalan.

Toisessa Käskyssä on selvä kielto ettei saa tehdä kuvia (Jumala, epäjumalat), mutta jos uskoo että voi tehdä kuvan kunhan ei palvo kuvaa, niin silloin kaikenlaisten epäjumalien kuvien tekeminen olisi sallittua jos ei vain palvo niitä. Tällaiseen ajatukseen ei voi kuitenkaan päätyä, eikä epäjumalista (uskontojen ja uskomusten jumalat ja jumaluudet) saa tehdä kuvaa, vaikka niitä ei palvoisikaan.

Toisen Käskyn ymmärtäminen myös Jumalankuvan kieltona ei ole mitään farisealaisuutta, niin kuin jotkut väittävät, sillä se ei sido ketään vanhan liiton lain orjuuteen, vaan Uuden Liiton uskonkuuliaisuuteen ja Jumalan armoon. Fariseukset vääristelivät Jumalan sanan totuutta ja tällä perusteella voitaisiin myös sanoa, että kuka uskoo Jumalankuvien tekemiseen kunhan ei palvo niitä, niin hän on farisealainen, koska hän vääristää Jumalan sanan totuutta.

Raamattu sanoo Apt 17:29 kohdassa ettemme saa luulla ja ajatella Raamatun Jumaluuden olevan sellainen miksi inhimillinen taide ja ihminen kuvaa Jumalaa patsaissa ja kuvissa (piirros), joka tarkoittaa sitä, että Jumalasta ei saa tehdä kuvaa (piirros, patsas). Jokainen kuva Jeesuksesta ja Jumalasta on valheellinen kuva, koska se ei ihan oikeasti esitä Jeesusta eikä Jumalaa. Emme saa palvella Jumalaa valheesta käsin ja jokainen Jumalankuva on yhtä kuin valhe, koska yksikään kuva ei ole totuudenmukainen kuvaus Jumalasta, vaan valhe. Tämän pitäisi herättää meidät ymmärtämään, että ei ole kyse pelkästä kuvan palvonnan kieltämisestä, vaan siitä että jokainen kuva Jumalasta on yhtä kuin valhe ja siksi emme saa tehdä Jumalasta kuvaa.

Lopuksi muutama sananen:

Joh 7:38 Joka uskoo minuun (Jeesukseen), niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

Meidän uskomme Raamatun Jumalaan ei voi eikä saa olla muunlainen kuin mitä Raamattu sanoo, sillä tämä on Jeesuksen opetus asiasta. Toki meillä voi olla monenlaisia erilaisia näkemyksiä Raamatusta vajavaisuutemme tähden, mutta siitä huolimatta Raamatussa on ainoastaan yksi totuus. Toivon mukaan tätä Jumalan sanan totuutta me jokainen etsimme omassa elämässämme. Minä toin esille sen miten uskon tähän asiaan ja jos joku toinen uskoo eri tavalla, niin ei siinä mitään, me jokainen vastaamme uskostamme Jumalalle ja Hän on Tuomari meidän elämässämme, joka sanoo lopulta jokaiselle meille viimeisen sanan siitä mikä on totuus.

Linkkisuositus: Jumalankuvan kielto

 


Petri Paavola 14.11.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Kirjoituksessa mainitut lähteet

 

 

 

eXTReMe Tracker