Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


Julkinen vastaus Husulle blogikirjoitukseen

 


Abdirahim Husu Hussein kirjoitti Uuden Suomen blogissaan 4.9.2015 kirjoituksen: Kantasuomalaiset - antakaa mamujen välttää sopeuttamisvirheenne. Luettuani Husun kirjoituksen mieleen nousi monenlaisia ajatuksia. Vastaan julkisesti Husulle ajatuksilla, joita kannattaisi miettiä tarkasti ennen kuin kuka tahansa aikoo sanoa, kirjoittaa tai ilmaista mielipiteensä suomalaisesta maahanmuuttopolitiikasta.

Husu kertoo kuinka bussilastillinen skinejä tuli pahoinpitelemään heitä kun he alaikäisinä pelasivat jalkapalloa. Nämä nuoret ja lapset eivät todellakaan olleet tehneet mitään muuta kuin olleet vain Suomessa. Husu muistaa myös tapauksen, jossa poliisi haki heidät lasten yökerhosta, koska kerhon ulkopuolella oli noin 100 skiniä, jotka halusivat hakata heidät. 

On kyse pienestä marginaaliryhmästä suomalaisia, jotka toimivat väärin rikkoen Suomen lakeja vastaan käytöksellään sekä he harjoittivat ihmisoikeusloukkauksen uhaten lapsia väkivallalla. On sanomatta selvää, että suurin osa suomalaisista tuomitsee skinien väkivaltaisen käytöksen. Husu tietää tämän ja tämä olisi ollut hyvä tuoda esille, koska ilman tätä näkökulmaa Husun kirjoitus voi tuntua monista suomalaisista loukkaavalta sekä provosoivalta.

Nykyinen maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välinen jännite johtuu suurelta osin väärästä maahanmuuttopolitiikasta, jota seuraava esimerkki ja kuvaus selventää. Jos perheessä kurjistetaan ja laiminlyödään omia perheenjäseniä ja samaan aikaan autetaan vieraita yli omien voimien ja resurssien, niin silloin hyvän tekeminen ei ole oikeudenmukaista. On oikein auttaa hädänalaisia, mutta ensiksi pitää hoitaa hyvin omaa perhettä, että on kykenevä auttamaan muita. Tästä johtuu paha olo ja pahoinvointi monien suomalaisten sydämissä.

On kai selvää, että marginaaliryhmät käyttävät hyväkseen tällaista tilannetta ja provosoituvat, radikalisoituvat sekä levottomuuksien ja väkivallan uhka lisääntyy. On hyvä välttää yleistyksiä, sillä suurin osa suomalaisista ei käyttäydy kuten skinit ovat käyttäytyneet. Sekin on hyvä muistaa, että vaikka suomalainen maahanmuuttopolitiikka ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, niin Suomi on kuitenkin halunnut auttaa hädässä olevia.

Asioita mediasta seuraten, niin keskustelupalstoilla tai joissakin blogeissa sekä yksittäisten suomalaisten (joitakin politiikkoja myös) kannanotot ja ehdotukset maahanmuuttopolitiikan parantamiseksi ovat todella hyviä ja rakentavia. Se on vain ikävää ja valitettavaa, että päättäjät eivät aina kuuntele ja ota vakavasti kansalaisten hyviä ehdotuksia ja ajatuksia. Sekin vaikeuttaa tilannetta kun olemme EU:ssa sitoutuneet tiettyyn politiikkaan ja vastuuseen (myös maahanmuuttoa koskevissa asioissa), jonka seurauksena maan ulkopuolinen taho on asettamassa sääntöjä ja pykäliä, joita tulisi noudattaa. On selvää ettei maan ulkopuolinen taho kykene ihan tarkasti ja oikein hahmottamaan Suomen kapasiteettia ja resursseja. 

En halua lietsoa levottomuuksia, enkä entisestään kärjistää jo nyt levotonta tilannetta, mutta meidän olisi hyvä nähdä ja ymmärtää muutama asia. Suomi on demokraattinen maa, jonka arvot ja lait ovat perustuneet kristinuskon arvojen mukaan (nyt niitä on kovalla kädellä murennettu). Suomi ottaa vastaan hädänalaisia ja muitakin maahanmuuttajia monista eri kulttuureista kuten islamilaisista maista. Maailmassa on muutamia öljyrikkaita islamilaisia valtioita, mutta heillä ei ole halua auttaa ja asuttaa islaminuskoisia hädänalaisia maahanmuuttajia tai vainottuja kristittyjä, jotka tarvitsevat apua. Jos tämä asia unohdetaan, niin silloin käy helposti, niin että tulee purreeksi auttavaa kättä. Kritisointi ja vääryyksien etsiminen on helppoa, mutta jos ei saa omiltaan apua ja vieras auttaa, niin silloin kannattaisi ajatella tarkoin mitä sanoo tai kirjoittaa ja ottaa kiitollisin mielin vieraan apu vastaan. En kirjoita enkä sano Husun nurisseen ja puraisevan auttavaa kättä, mutta tietyntyylinen asioiden ilmaisu helposti tulkitaan tai johtaa auttavan käden puremiseen.

Kun summaamme yhteen edellä olevan tosiasian, niin hädänalaisten maahanmuuttajien tulisi olla kiitollisia siitä, että on olemassa maita ja maan kansalaisia, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan ja auttamaan vieraan kulttuurin hädässä olevia kansalaisia. Kiitollisuutta tulisi lisätä se tosiasia, että oman kulttuurin öljyrikkaat valtiot eivät halua auttaa omiaan, mutta on olemassa vieras kulttuuri ja sen kansalaiset, jotka jopa yli omien voimien haluavat auttaa hädänalaisia maahanmuuttajia.

Jokainen vähänkin elämää nähnyt ja kokenut ihminen ymmärtää sen että jos joku ei kykene huolehtimaan omasta perheestään ja sen lisäksi kuitenkin yli omien voimien pyrkii auttamaan vieraita, niin sen seurauksena elämä käy levottomaksi ja vaaralliseksi, niin oman perheen jäsenille kuin vieraillekin. Viesti on se, että Suomen päättäjien on istuttava alas ja katsottava mihin resurssit riittävät, että pystytään huolehtimaan niin omista kansalaisista kuin niistä maahanmuuttajista, jotka kyetään kotouttamaan ja asuttamaan niiden voimavarojen mukaisesti, jotka ovat olemassa ja mahdollista toteuttaa, että suomalainen yhteiskunta kykenee pitämään kaikista hyvää huolta, niin omista kansalaisistaan kuin maahanmuuttajista. Yli omien voimien tapahtuva maahanmuuttajien vastaanottaminen johtaa kaaokseen, levottomuuksiin ja väkivaltaan. En usko Husunkaan haluavan tätä.

Husu kirjoitti ymmärtävänsä viimeaikojen maahanmuuttokeskustelun aiheuttaneen joillekin pahaa oloa. Husu myös tunnisti sen, että maahanmuuttajien keskuudessa on ihmisiä, jotka ovat syyllistyneet pahoihin tekoihin ja voivat tehdä Suomessa samaa, mutta ettemme voi tuomita heitä kaikkia sen mukaan mitä joku ihminen saattaa tehdä.

Edellä oleva on totta. Myös Suomessa on pieni ryhmä ihmisiä, jotka käyttäytyvät aggressiivisesti maahanmuuttajia kohtaan, mutta emme tietenkään voi tehdä yleistystä, että kaikki suomalaiset ovat aggressiivisia. Kaikissa ihmisryhmissä, niin suomalaisissa ja maahanmuuttajissa on lainkuuliaisia ihmisiä sekä rikollista ainesta ja väkivaltaan turvautuvia ihmisiä.

Husun kirjoituksen loppupuolen läpässä oli jonkinasteinen ivallisen oloinen piikki suomalaisille. Tällaisen läpän voi tuoda esille siten, että sen voi sanoa olevan läppä tai sitten sen taakse voi kätkeytyä provosointi, jonka kautta tarkoituksellisesti pyritään luomaan lisää jännitteitä ja levottomuuksia. Jos verrataan pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja esimerkiksi islamilaisista maista tulevia hädänalaisia pakolaisia ja maahanmuuttajia, niin on sanomatta selvää mikä yhteiskunta on onnistunut edes jollakin tavalla luomaan järjestelmän, joka pyrkii pitämään huolta omista kansalaisistaan sekä sen lisäksi auttaa vieraan kulttuurin hädänalaisia ihmisiä. Maahanmuuttajien apu ja näkemykset ovat arvokas lisä kotouttamiseen, mutta päättäjien olisi syytä myös kuunnella enemmän oman maan kansalaisia, sillä itse olen lukenut ja kuullut monia hyviä ehdotuksia laidasta laitaan monenlaisilta suomalaisilta ihmisiltä.

Suomalainen yhteiskunta on aikoinaan rakentunut kristinuskon arvoihin (Raamattu - Jumalan sana) ja niin pitkään kuin näitä arvoja on kunnioitettu, niin se on tuottanut kansakunnalle monenlaisia siunauksia. Jo usean vuosikymmenen ajan päättäjät ovat romuttaneet kristinuskon arvoja valiten muita arvoja, joilla yhteiskuntaa rakennetaan. Nämä muut arvot ovat olleet Suomelle ja suomalaisille tuhon tie ja kehitystä väärään suuntaan.

Lopuksi haluan haastaa suomalaisia ja maahanmuuttajia tutustumaan Raamatun kristillisiin arvoihin, jotka ovat aikaisemmin tuottaneet vuosikymmeniä siunauksia Suomelle ja suomalaisille. Raamatun kristilliset arvot rikastuttavat elämää ja mikä parasta ne tuovat todellisen sisällön ja merkityksen ihmisen elämään. Alla oleva linkki johdattaa ja tutustuttaa sinut Raamatun kristillisiin arvoihin:

 


Yhteiskunta ja todellinen ratkaisu

 

Linkkisuositus: Miksi maahanmuuttajia vihataan?

Petri Paavola 4.9.2015

Lähteet:
abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

 

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker