Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Jumalan rakastaminen totuudessa

Raamattu opettaa ja kehottaa uskovia rakastamaan Jumalaa totuudessa. Nykyaikana uskovien keskuudessa puhutaan ja opetetaan paljon Jumalan rakastamisesta ja Jumalan rakkaudesta, mutta liian usein tästä rakkaudesta puhutaan ilman totuutta. Jos Jumalan rakkauden opetuksesta sekä elämän ojentautumisesta puuttuu totuus, niin sellainen rakkaus on turhaa Jumalan palvelemista. Jumalan rakkaus ja totuus ovat erottamattomasti yhtä. Jumalan rakkaus ilman totuutta on valhetta ja petosta. Totuus ilman Jumalan rakkautta on kuin ruoska, joka pyrkii satuttamaan ja lyömään syvät haavat ihmisen sydämeen. Jumalan rakkaus ja totuus yhdessä hoitavat ihmisen sydämessä olevat synnin haavat kuntoon ja kasvattavat uskovaa ihmistä elämään uskossa sillä tavalla, että hän oppii koko ajan syvällisemmin tuntemaan Kaikkivaltiasta Jumalaa ja elämään uskossa Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi
Jeesus ilmoittaa itsensä jos rakastat Häntä
Uskossa kasvaminen täyteen miehuuteen
Täydellinen rakkaus karkottaa pelon
Turha Jumalan palveleminen
Hengen pyhitys ja usko totuuteen
Jumalan rakkaus - Jumalan käskyjen noudattaminen


Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi

Matt 22:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta (agapaõ) Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta (agapaõ) lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Luuk 10:27 Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta (agapaõ) Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

Herra Jeesus sanoi, että lain suurin käsky on rakastaa Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi. Hepreankielen laki sana Torah tarkoittaa ennen kaikkea opetusta ja neuvoa ja sen vähäisin merkitys on laki. On tärkeä ymmärtää ja muistaa, että kun Raamattu puhuu ja opettaa Jumalan laista vanhan ja Uuden Liiton puolella, niin on kyse ensisijaisesti Herra opetuksista ja neuvoista, joiden kautta Herra varjelee ja suojelee Häneen uskovia ihmisiä ettei synti pääse tuhoamaan heitä sekä että uskovat ihmiset saisivat kasvaa uskossa Jumalaan ja Jumalan tuntemisessa. Uudessa Liitossa emme ole lain alla, vaan armon alla Herran Jeesuksen veren ja syntiuhrin ansiosta.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan meidän tulee rakastaa Herraa, meidän Jumalaamme kaikesta sydämestämme ja kaikesta sielustamme ja kaikesta voimastamme ja kaikesta mielestämme, joka tarkoittaa sitä, että meidän tulee ensimmäiseksi rakastaa Jumalaa kaikilla elämämme osa-alueilla. Silloin kun rakastat ensimmäiseksi kaikessa Jumalaa, niin opit myös oikealla tavalla rakastamaan lähimmäistäsi. Uskovan ihmisen tulee rakastaa Jumalaa totuudessa ja samalla tavalla uskovan ihmisen tulee rakastaa lähimmäisiään totuudessa, ei ihmisten korvasyyhyn mukaan. Kun Herra Jeesus sanoi, että lähimmäistä tulee rakastaa niin kuin itseään, niin itsensä rakastaminen ei tarkoita itsekeskeisyyttä tai itsekkyyttä, vaan sitä että teet lähimmäistäsi kohtaan samanlaisia totuuden rakkauden tekoja kuin mitä toivoisit sinullekin tehtävän.

Raamattu käyttää agapaõ sanaa sekä Jumalan rakastamisen että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi kohdassa.  Agapaõ sanaa käytetään UT:n kreikankielisessä tekstissä hyvin usein kuvaamaan uskovan ihmisen rakkautta Jumalaa ja lähimmäistään kohtaan, eli kyse on Jumalallisesta rakkaudesta, eikä sellaisesta rakkaudesta, joka nousee ihmisen lihasta. Matt 22:36-40 ja Luuk 10:27 tuovat esille kuinka Jumalan rakastamisen ja lähimmäisen rakastamisen alkuperä on Jumalallinen rakkaus. Tässä valossa meidän tulee ymmärtää, että Herran Jeesuksen opetus rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ei tarkoita sitä, että ihmisen tulisi rakastaa itseään lihansa voimalla, vaan että uskovan ihmisen itsensä rakastaminen tarkoittaa Jumalan vaikuttamaa rakkautta uskovan ihmisen sydämessä, jolloin hän kykenee hyväksymään ja arvostamaan itseään ihmisenä, jota Jumala rakastaa. Silloin kun uskova ihminen rakastaa itseään Jumalallisen rakkauden kautta, siinä ei ole kyse ihmisen itserakkaudesta, vaan siitä, että ihminen hyväksyy itsensä Jumalan rakkauden kohteena, jonka seurauksena hän ymmärtää myös, että hänen tulee rakastaa lähimmäistään siten, että lähimmäistä rakastetaan jumalallisen rakkauden kautta totuuden rakkaudessa, koska lähimmäinen on myös Jumalan rakkauden kohde.

Edellä oleva opetus rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi toteutuu oikealla tavalla vasta sen jälkeen kun ensin rakastamme Herraa kaikesta sydämestämme ja kaikesta sielustamme ja kaikesta voimastamme ja kaikesta mielestämme. Jos et ensin rakasta Herraa, niin et voi myöskään rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Juud 1:2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

Jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi joutuu rehellisesti myöntämään ettei hän kykene omassa voimassaan rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistään totuudessa. Hieno ja valtava asia on se ettei uskovan tarvitse, eikä hän edes saa yrittää rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään omassa voimassaan, koska ihmisen liha on synnin vallan alla ja siksi ihminen omassa lihassaan rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään lihallisen korvasyyhyn mukaan. Hienoa ja valtavaa on, että Jumala on vuodattanut rakkautensa uskovan ihmisen sydämeen Pyhän Hengen kautta. Uskova ihminen kykenee rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään Jumalallisen, eli Jumalan rakkauden kautta, koska Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä elämää, joka ojentautuu Jumalan rakkauden kautta totuudessa. Jumalan rakkaus lisääntyy ja kasvaa uskon kasvun kautta uskovan ihmisen sydämessä.

Jeesus ilmoittaa itsensä jos rakastat Häntä

Joh 14:
21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."
22 Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"
23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

Raamatun sanan opetuksen mukaan ja toisin sanoen Herran Jeesuksen opetuksen mukaan Herra Jeesus ilmoittaa itsensä sellaiselle ihmiselle, joka rakastaa Isää Jumalaa ja Herraa Jeesusta. Kun Herra Jeesus sanoi ilmoittavansa itsensä sellaiselle ihmiselle, joka rakastaa Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta tarkoittaa sitä, että Jumala avaa ymmärtämään Jumalan sanan totuutta ja Jumalan tahtoa vain sellaiselle ihmiselle, joka rakastaa Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta. Jumalan sanan ymmärtäminen on kytketty Jumalan rakastamiseen, eikä Jumalan sanan totuus avaudu ihmisen luonnolliselle järjelle, koska Jumalan sanan totuus avautuu Pyhässä Hengessä vain sellaiselle ihmiselle, joka  rakastaa Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta.

Herra Jeesus sanoi, että se joka rakastaa Häntä pitää Jeesuksen sanat (Raamatun opetus). Jumalan rakastaminen ei ole lain alla olemista ja käskyjen täyttämistä, vaan Jumalan armosta käsin tapahtuvaa elämän ojentautumista ja uskossa kasvamista Jumalan käskyjen mukaisesti Uuden Liiton järjestyksen mukaan.

Herra Jeesus sanoi, että joka ei rakasta Häntä, niin sellainen ihminen ei pidä Jeesuksen sanoja ja siksi Herra Jeesus ei ilmoitakaan itseään ihmiselle, joka ei aio noudattaa Jumalan sanan opetusta. On todella tärkeää ymmärtää, että vain Jumalan rakastamisen kautta voimme oppia ymmärtämään yhä syvällisemmin Jumalan sanan totuutta ja Jumalan tahtoa.

Se tulee myös ymmärtää ja muistaa, että uskontien alussa emme ole harjaantuneet ja kypsyneet uskomaan ja rakastamaan Jumalaa, niin kuin Jumalaan tulisi uskoa ja Häntä rakastaa. Raamatullisen uskon kasvun kautta harjaannumme uskossa ja opimme koko ajan syvällisemmin rakastamaan Jumalaa.

Uskossa kasvaminen täyteen miehuuteen

Ef 4:
11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

Jumala on antanut erilaisia palvelutehtäviä uskoville, jotka kaikki ovat kytköksissä uskovien keskinäiseen rakentumiseen seurakuntana. Alkuteksti puhuu (Ef 4:13) uskon ykseydestä, koska on vain yksi ja samanlainen usko Jumalaan, Herran Jeesuksen kautta, joka löytyy ainoastaan Jumalan sanan totuuden kautta (Raamattu), jonka Pyhä Henki avaa niille, jotka rakastavat Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta. Seurakuntana meidän uskovien tulisi kasvaa uskossa uskon ykseyteen, eli toisin sanoen uskomaan Herraan Jeesukseen sekä opillisiin asioihin ja opetuksiin samalla tavalla. Uskon ykseyden päämäärä uskossa Herraan Jeesukseen täällä maan päällä on kasvaa täyteen miehuuteen, kypsään ja aikuiseen uskoon, koska Herra ei halua meidän jäävän uskossa alaikäisiksi.

Jos emme kasva uskossa kohti täyttä miehuutta, niin silloin jäämme uskossa alaikäisiksi, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten viskeltävinä sekä ihmisten arpapeleissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Raamatun käyttämä sana ajelehtia (klydōnidzō) tarkoittaa ajelehtia aalloilla. Uskova ihminen, joka ei ole kasvanut, eikä halua kasvaa rakkaudessa ja totuudessa on kuin ihminen, jota meren aallot heittelevät ja kuljettavat sinne tänne vailla todellista päämäärää. Tällainen ihminen sielullisuutensa tähden juoksee edestakaisin kaikissa opintuulissa etsien itselleen opetusta, joka vastaisi hänen omaa korvasyyhyänsä. Sielullisuutensa tähden hän valitsee korvasyyhyynsä opetusta samanlaisella periaatteella missä ihmiset heittävät noppaa ja pelaavat arpapeliä siitä mikä arpa tai noppa sattuisi voittamaan. Kun ihminen on sielullisuuden vallassa eikä ole halunnut kasvaa uskossa täyteen miehuuteen rakkaudesta totuuteen, niin hän eksyy kaikenlaisiin eksytyksen kavaliin juoniin.

Raamattu opettaa, että kun me totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme Jeesukseen Kristukseen, niin siinä samalla kasvamme kohti täyttä miehuutta uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, emme tule täydellisiksi uskossa, mutta voimme kasvaa uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen. Kun ja jos rakastamme Isä Jumalaa ja Herraa Jeesusta, niin silloin haluamme kasvaa uskossa totuutta noudattaen rakkaudessa ja silloin myös käytännössä ojentaudumme uskossa sen mukaan mihin saakka olemme Jumalan armosta kasvaneet.

Täydellinen rakkaus karkottaa pelon

1 Joh 4:
16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17 ¶ Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen (teleios) rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta (kolasis - rangaistus, tuska); ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi (teleioo) rakkaudessa.
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.
20 Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa," mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.
21 Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen opimme tuntemaan ja ymmärtämään sen kuinka Jumala rakastaa meitä. Jos Jumalan armosta pysymme rakkauden totuudessa uskossa Herraan Jeesukseen, niin silloin pysymme Jumalassa ja Jumala pysyy meissä. Pysymällä uskossa Herraan Jeesukseen Jumalan armosta olemme iankaikkisen pelastuksen sisäpuolella. Pelastusta ei voi menettää jos pysyy uskossa Herraan Jeesukseen. Jos luopuu uskosta Herraan Jeesukseen, niin silloin menettää pelastuksen, jos ei halua tehdä parannusta ja tulla takaisin Jumalan luokse.

Monet uskovat kantavat sydämessään tuskaa ja pelkoa peläten Jumalan rangaistusta tai jopa saatanan kostoa ja rangaistusta. Pelko ja pelon aiheuttama tuska (ahdistus, kärsimys) ja rangaistuksen pelko hallitsee sellaisen uskovan ihmisen sydäntä, joka ei ymmärrä Jumalan rakastavan häntä tai jos hän ei elä Jumalan rakkaudessa. Raamattu sanoo täydellisen rakkauden alkutekstin mukaan heittävän pelon ulos, joka tarkoittaa sitä, että Jumala on täydellinen rakkaus, ja kun opimme luottamaan ja rakastamaan Jumalaa totuudessa sekä ymmärrämme Jumalan rakastavan meitä, niin rangaistuksen pelko ja tuska häviää pois uskovan sydämestä (mieli). Hyvin usein rangaistuksen tuska ja pelko häviää pois uskovan sydämestä uskonkasvun prosessin kautta kun luottamus ja rakkaus Jumalaa sekä ymmärrys siitä, että Jumala rakastaa häntä kasvaa ja lisääntyy uskovan sydämessä. On tärkeää ymmärtää, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja vasta sen jälkeen me voimme oppia rakastamaan Jumalaa.

Jos uskova sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa uskon veljeään tai sisartaan, niin hän on valehtelija. Raamattu sanoo ettei sellainen ihminen voi rakastaa Jumalaa, joka ei rakasta uskon sisartaan tai veljeään. Jumala on antanut käskyn, että se joka rakastaa Jumalaa, niin hänen tulee myös rakastaa uskon sisariaan ja veljiään. Rakkaudettomuus ja viha on iso ongelma uskovien ja seurakunnan keskuudessa. Erilaiset uskonsuunnat ja niissä esiintyvät erilaiset opetukset ovat yksi suurimmista syistä miksi uskovat eivät rakasta toisiaan. Ylpeys ja kateus ovat myös rakkaudettomuuden syitä, joka johtaa katkeruuteen ja jopa toisen vihaamiseen. Tämä on vakava synti, josta meidän uskovien pitää tehdä parannusta, jos haluamme nähdä Jumalan tekoja meidän elämässämme.

Turha Jumalan palveleminen

Mark 7:
5 Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät häneltä: "Miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä?"
6 Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana;
7 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.
8 Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä."
9 Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

Ulkokullattu tarkoittaa tekopyhää ja teeskentelijää. Herra Jeesus sanoi fariseusten ja kirjanoppineiden olevan tekopyhiä, jotka kunnioittavat Jumalaa huulillaan (sanojensa kautta), mutta heidän sydämensä on kaukana Jumalasta. Herra Jeesus sanoi ihmisoppien ja ihmiskäskyjen (ihmisten perinteet) kautta tapahtuvan Jumalan palvelemisen olevan turhaa Jumalan palvelemista. Sellainen Jumalan palveleminen, joka perustuu ihmisten keksimiin oppeihin, perinteisiin ja valheellisiin opetuksiin, joiden kautta pyritään vääristelemään Jumalan sanan opetusta on turhaa Jumalan palvelemista. Uskova ihminen, joka on kiinni perinteissä ja väärissä opetuksissa, niin hänen Jumalan palveluksensa, tarmonsa ja ajankäyttönsä on hukkaan heitettyä aikaa, koska hän palvelee turhaan Jumalaa. Herran Jeesuksen opetus turhasta Jumalan palvelemisesta tulisi saada aikaan meissä uskovissa sitä, että tarkasti tutkisimme ja etsisimme Jumalan tahtoa ja Jumalan sanan totuutta ettemme käyttäisi aikaamme väärin pyrkiessämme palvelemaan Raamatun Jumalaa. Silloin kun ihminen on kiinni perinteissä ja väärissä opetuksissa, niin Jumalan tahto ei pääse toteutumaan hänen elämässään, mutta sen sijaan vääryyden ja eksytyksen henki pääsee tekemään suurta tuhoa hänen sydämessään. Herra Jeesus sanoi, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu sanoo ja opettaa. Silloin kun Jumalan armosta uskot Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, niin Jumalan palveluksesi hyödyttää sinua ja lähimmäisiäsi, koska silloin Jumalan tahto pääsee toteutumaan sinun elämässäsi.

Hengen pyhitys ja usko totuuteen

2 Tess 2:
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet (
eudokeō) vääryyteen.
13 ¶ Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.

Toisen Tessalonikalaiskirjeen toinen luku kertoo tapahtumista lopunajassa ennen Herran Jeesuksen tulemusta, jolloin Jumala sallii väkevän eksytyksen tulemisen maan päälle, joka tulee tuomioksi jokaiselle, joka ei ota vastaan rakkautta totuuteen. Raamattu sanoo, että lopunaikana saatanan vaikutuksesta maan päällä vaikuttaa valheen voima ihmeineen, tunnustekoineen sekä valheeseen ja vääryyteen uskominen (vääristellään Jumalan sanan totuutta), jonka takia kaikki ne ihmiset joutuvat iankaikkiseen kadotukseen, jotka eivät ole vastaanottaneet rakkautta totuuteen, koska he ovat mielistyneet vääryyteen. Tämä Raamatun kohta täytyy ottaa vakavasti, koska lopunajan väkevässä eksytyksessä ei ole enää kyse opillisista erehtymisistä (opillinen erehdys ei vie pois pelastusta), vaan väärän evankeliumin hyväksymisestä, joka on kadottava synti, ellei siitä tee parannusta.

2 Tess 2:12 mielistyä (eudokeō)  sana tarkoittaa mielistyä, ajatella hyvää, nähdä hyväksi. Lopunajan eksytys näyttäytyy sellaisessa muodossa, että eksytyksen vastaanottavat ihmiset eivät näe siinä olevaa pahuutta, vaan mielistyvät siihen, koska he ajattelevat siitä hyvää ja näkevät sen hyvänä, vaikka se edustaa pahuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että eksytykseen uskovien ihmisten mieli ja sydän on sokeutunut, koska he eivät usko Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen.

Olen kokenut sydämessäni, että ekumenia on iso osa lopunajan eksytystä, joka imee sisäänsä kaikki uskonnot ja uskomukset. Ekumeniaan osallistuu koko ajan yhä enemmän myös esimerkiksi äärikarismaattisia julistajia, joiden kautta tapahtuu valhehenkien manifestaatioita. Vaikka uskoisi totuuden evankeliumista, mutta hyväksyy esimerkiksi katolisuuden ja katolisuutta harjoittavat (katolisen kirkon virallisen opetukseen uskovat) kirkon jäsenet Jumalan lapsiksi ja pelastuneiksi, niin silloin on hyväksynyt valheen, eikä rakkautta totuuteen. Katolisen kirkon virallinen oppi opettaa monia erilaisia valhe-evankeliumin versioita mm. katolinen messu-uhri on voimakkain sovitusuhri, Maria sovittaa syntiset Jumalalle sekä kiirastulioppi, joka opettaa, että syntiselle ihmiselle annetaan kuoleman jälkeen mahdollisuus puhdistua kaikesta synnin tahrasta. Katolinen kirkko opettaa myös oikein evankeliumista, mutta sen valhe-evankeliumi mitätöi Raamatun pelastuksen, sillä totuus ja valhe yhdessä ei ole totuus, vaan valhe. Tämän tähden katolisen kirkon virallinen opetus tekee katolisesta kirkosta eksyttäjän, joka ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä. Uskovat ihmiset, jotka uskovat Herraan Jeesukseen, mutta samaan aikaan hyväksyvät tai ovat mukana ekumeniassa ovat iankaikkisen vahingon vaarassa. Ekumenian kannattamisesta ja hyväksymisestä täytyy tehdä parannus tai muuten on vaarassa päätyä iankaikkiseen kadotukseen. Ekumeniassa ei ole mitään hyvää, koska se perustuu pahuuden eksytykseen, sillä ekumeniassa mukana olevat tahot eivät näe valhe-evankeliumia kadottavana syntinä, vaan pelkästään opillisena erehdyksenä, jonka tähden ekumeniaa kannattavat ovat iankaikkisen vahingon vaarassa.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala alusta alkaen valitsi Herraan Jeesukseen uskovat ihmiset pelastukseen Jumalan Pyhän Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Pelastumme Jumalan armosta, mutta Jumalan armo ei tue, ei kannata, eikä hyväksy valhe-evankeliumia. Raamattu sanoo (Tiit 2:11,12), että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi, sillä Jumalan armo kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden (kaiken synnin, vääryyden, väärät opit ja valhe-evankeliumin) ja maailmalliset himot sekä Jumalan armo kasvattaa meitä elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti tässä nykyisessä maailmanajassa.

Jumalan rakkaus - Jumalan käskyjen noudattaminen

1 Joh 5:
2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä.
3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat;

Raamatun opetuksen mukaan uskovan ihmisen elämässä Jumalan rakastaminen tulee ilmi siinä kun hän noudattaa Jumalan käskyjä, eli toisin sanoen uskoo Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, uskoo Jeesukseen rakkaudesta totuuteen Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Jumalan käskyjen noudattaminen uskon kautta Herraan Jeesukseen ei ole lain käskyjen täyttämistä, sillä Herra Jeesus täytti kaiken lain puolestamme. Jumalan käskyjen noudattaminen uskon kautta Herraan Jeesukseen on osoitus siitä, että uskova ihminen Jumalan armosta rakastaa Jumalaa ja uskoo Herraan Jeesukseen rakkaudesta totuuteen, jonka Pyhä Henki vaikuttaa hänen sydämessään. Raamattu sanoo (Ef 1:7 alkutekstin mukaan), että meillä on lunastus Jeesuksen veren kautta, syntien anteeksiantamus, Jeesuksen armon rikkauden mukaan. Herra Jeesus on uskomme alkaja sekä sen täyttäjä, mutta meidän osamme on uskoa Häneen rakkaudesta totuuteen, Jumalan armosta noudattaa Hänen käskyjänsä sen mukaan mihin saakka olemme saaneet uskossa kasvaa. 

 

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Jumalan armon rakastava hyvyys

 


Petri Paavola 11.1.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker