Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Juutalaisen kansan jäännöksen pelastuminen ja ylöstempaus

Lopunajan tapahtumista koskien Raamatun profetioita on olemassa monenlaisia näkemyksiä ja opetuksia. Esimerkiksi Jooelin kirjan profetia syyssateesta ja kevätsateesta ymmärretään monesti ihan eri tavalla kuin mitä Raamattu ihan oikeasti siitä opettaa. Jos Jumalan armosta ymmärrämme oikealla tavalla Jooelin kirjan profetian syyssateesta ja kevätsateesta, niin sen jälkeen voimme ymmärtää syvällisemmin koko lopunajan tapahtumia, jonka keskipisteessä ovat tapahtumat Jerusalemissa, Israelissa sekä juutalaisen kansan keskuudessa. Kukaan uskova ihminen ei ole täydellinen, eikä ymmärrä kaikkea oikein, mutta siitä huolimatta Jumalan armosta voimme oppia ymmärtämään koko ajan enemmän Jumalan sanan totuutta. Syyssateen ja kevätsateen oikein ymmärtäminen avaa sydämen ymmärtämään ja käsittämään myös Raamatullisen opetuksen Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta.

Jumala on luvannut katsoa sen puoleen (avata ymmärryksen totuuden puoleen), joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto Herran sanan edessä (Jes 66:2). Ylpeys, ylimielisyys ja ylpeyteen perustuva "oikeaoppisuus" ei saa hallita uskovan ihmisen sydäntä, koska silloin hän ei kykene ymmärtämään oikealla tavalla sitä mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. Kirjoitustani ei saa käyttää lyömäaseena, niitä vastaan, jotka uskovat eri tavalla Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Jos Jumalan armosta elämme maan päällä sinä hetkenä, kun Herra Jeesus tulee, ja jos rakastamme Herraa totuudessa, niin Jumalan armosta pääsemme mukaan ylöstempaukseen siitäkin huolimatta, vaikka olisimme ymmärtäneet sen väärin.

Miksi ylöstempauksesta tulee kuitenkin kirjoittaa? Siksi, että uskova tekisi valmistuksia uskossa Jeesukseen siinä maailmanajassa kun Jeesus tulee takaisin, jos elämme täällä maan päällä, silloin kun Herra Jeesus tulee. En usko, että kukaan Herraa Jeesusta totuudessa rakastava haluaisi olla valmistautumaton siinä ajassa, joka on lähellä Herran tulemusta. Tästäkin syystä on todella tärkeää kirjoittaa Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.
 

Sisällys:
Herran lupaama syyssade ja kevätsade Israelin kansalle
Obadjan kirjan todistus
Sakarjan kirjan todistus
Herran päivä on Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen päivä
Ensimmäinen ylösnousemus ja ylöstempaus
Raamatullisten häiden esikuvallinen opetus ja ylöstempaus

 

 

Herran lupaama syyssade ja kevätsade Israelin kansalle

Jooel 2:
23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.
..........
27 Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.
28 ¶ Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.
30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.
32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.

Jooelin kirjan 2 luvussa (on erilaisissa Raamatuissa eri kohdassa) oleva Herran lupaus syyssateen ja kevätsateen vuodattamisesta koskee vain, niitä juutalaisia, jotka helluntaipäivänä ja päivien lopussa vastaanottavat pelastuksen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa. Pakanatkin pääsevät osalliseksi Pyhän Hengen vuodatuksesta uskon kautta Herran Jeesukseen, jonka aikakausi pakanoille alkoi Korneliuksen kodista (Apt luku 10).

Jooelin kirjan luvun 2 (tai 3) Herran lupaus syyssateen ja kevätsateen vuodattamisesta (Pyhän Hengen vuodatus) on annettu juutalaiselle kansalle. Tämä tulee esille siitä kun Jooel 2:23,27 puhuu alkutekstin mukaan Israelista (juutalaiset - Israelin kansa) joiden keskellä Herra on. Herra lupasi vuodattaa Israelille (juutalaisille) syyssateen ja kevätsateen, sillä Herra puhuu Jooel 2:23:ssa Israelista ja sanoo antavansa heille (juutalaiset) syyssateen ja kevätsateen (Pyhän Hengen vuodatus).

Koska Jooelin kirja puhuu kahdesta Hengen vuodatuksesta israelilaisille, syyssateesta ja sen jälkeen tapahtuvasta toisesta Hengen vuodatuksesta (kevätsade), joka tapahtuu tämän maailmanajan lopussa, niin siksi Jooelin kirja puhuu pelastuneista, jotka ovat Siionin vuorella ja Jerusalemissa, koska viimeinen Hengen vuodatus  (kevätsade) tapahtuu juutalaisille, jonka tapahtuma ajankohta on vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta.

Pietari ymmärsi helluntaipäivän olevan Jooelin kirjan profetian täyttymistä, sillä hän siteeraa Jooelin kirjan toista lukua (3 lukua), joka kertoo syyssateen ja kevätsateen Hengen vuodatuksista. Helluntaipäivänä toteutui profetian ensimmäinen osa kun syyssade (ensimmäinen Hengen vuodatus) vuodatettiin Jeesukseen uskoneiden juutalaisten sydämiin, josta myöhemmin pakanat pääsivät osallisiksi Korneliuksen kodissa (Apt 10 luku). Kun ensimmäinen Hengen vuodatus (syyssade) oli vuodatettu, niin siitä seuraa automaattisesti toinen sade, kevätsade, toinen Hengen vuodatus päivien lopulla israelilaisten sydämiin (kolmasosa). Tästä syystä Pietari siteerasi koko profetian toteutumista, vaikka helluntaina tapahtui syyssade, ensimmäinen Hengen vuodatus, joka tulee johtamaan toiseen Hengen vuodatukseen päivien lopussa, kun israelilaisten jäljelle jäänyt jäännös (kolmasosa) pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Israelissa sadekausi alkaa syyssateena (joreh), joka murtaa ja pehmittää kesän kovettamaa maata. Israelissa noin pääsiäisen aikoina alkaa kevätsateet (malkosh), joka kypsyttää viljan ja maan sadon. Jumalan säätämistä sadekausista Israelin maalla voidaan nähdä myös Jumalan sanan profeetallinen sanoma, sillä helluntaipäivänä (syyssade) pelastui pieni jäännös juutalaisia. Helluntaipäivänä ei Pyhää Henkeä vuodatettu yhdenkään pakanan sydämeen, vaan kaikki helluntaipäivän Pyhän Hengen vuodatuksen vastaanottaneet ihmiset olivat juutalaisia Herraan Jeesuksen opetuslapsia. Päivien lopulla tapahtuu kevätsade - Pyhän Hengen vuodatus jäljelle jääneen juutalaisen kansan jäännöksen (kolmasosa) sydämeen, jotka uskovat Jeesuksen olevan Messias, Herra ja Pelastaja. Kevätsateen tarkoitus on viljan kypsyttäminen, joka johtaa sadonkorjuuseen. Kevätsateen Pyhän Hengen vuodatus vuodatetaan kaikkien jäljelle jääneiden (jäännös - kolmasosa) juutalaisten sydämiin Siionin vuorella ja Jerusalemissa. Näin maan sato - juutalaisen kansan kolmasosan pelastuminen tulee tapahtumaan varmasti päivien lopussa.

Syysadetta ja kevätsadetta ei saa väärin yhdistää pakanoihin, koska on kyse Herran lupauksesta juutalaisille, Israelin kansalle. Pakanatkin pääsevät osallisiksi Pyhän Hengen vuodatuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen, mutta syyssade ja kevätsade on Herran erityinen lupaus juutalaiselle kansalle Pyhän Hengen vuodatuksesta, joka vuodatetaan tiettyinä aikoina juutalaisten sydämiin, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Pakanat pääsevät myös osalliseksi Pyhän Hengen vuodatuksesta, joka alkoi Korneliuksen kodista (Apt 10:1).

Jooelin toisen luvun opetuksen mukaan ennen kevätsateen vuodatusta (Pyhän Hengen vuodatus) juutalaisen kansan jäännöksen (kolmasosa) sydämiin ja ennen Herran päivän tulemista (Herran Jeesuksen tulemusta - seurakunnan ylöstempausta) aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi. Israelin kansan jäännös (kolmasosa) temmataan yhdessä tuuliin ja pilviin pakanaseurakunnan uskovien kanssa Herran Jeesuksen tulemuksessa.

Olen myös kuullut sellaista opetusta, joka sanoo Jooel 2:32 pakoonpäässeitten tarkoittavan seurakunnan ylösottoa (ylöstempausta ilman juutalaisen kansan jäännöstä  -kolmasosaa), jota se ei suinkaan tarkoita, vaan lopunajan juutalaisia (jäännös -kolmasosa), jotka pelastuvat uskon kautta Herraan Jeesukseen, ja Jumalan armosta heidän sydämiinsä vuodatetaan Pyhä Henki (kevätsade) päivien lopulla.  Pelastunut kolmasosa, juutalaisen kansan jäännöksestä pääsee osalliseksi hengellisestä Israelista sen jälkeen kun he pelastuvat uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jooel 2:32 (Jooel 3:5) ei opeta ja tarkoita hengellistä Israelia siitä poislukien juutalaisen kansan jäännöstä, niin kuin jotkut opetettavat sen tarkoittavan pakanauskovia ja jopa seurakunnan ylöstempausta, mutta Jooel 2:32 (Jooel 3:5) tarkoittaa juutalaisia, israelilaisia, joka tulee selkeästi esille alkutekstiin perustuvasta juutalaisten kääntämästä Jewish Publication Society Bible Raamatunkäännöksestä.

Joel 2:27 And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am HaShem your G-d, and there is none else; and My people shall never be ashamed.  (Jewish Publication Society Bible)

Joel 3:
1 And it shall come to pass afterward, that I will pour out My spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions;
2 And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out My spirit.
3 And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood, and fire, and pillars of smoke.
4 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of HaShem come.
5 And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of HaShem shall be delivered; for in mount Zion and in Jerusalem there shall be those that escape, as HaShem hath said, and among the remnant those whom HaShem shall call. (Jewish Publication Society Bible)

Jooel 3:
1. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne näkevät unia, nuorukaisenne näkyjä.
2. Myös palvelijoiden ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.
3. Minä annan näkyä merkkejä taivaalla ja maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita.
4. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja pelottava.
5. Mutta jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa on pelastuneiden joukko, niin kuin Herra on sanonut. Jäljelle jääneiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. (Raamattu kansalle)

Juutalaisten suuresti arvostama hepreasta englantiin käännetty Jewish Publication Society Bible (JPS) kääntää Jooelin kirjan 2 luvun (3 luku) tarkasti oikein (Raamattu kansalle käännös on aika lähellä oikeata käännöstä).

Juutalaisten JPS Raamattu sanoo Jooelin kirjan luvussa 2 (luku 3) kuinka Herra Jumala on Israelin keskuudessa ja kuinka Herra vuodattaa Henkensä kaiken lihan päälle, tarkoittaen sillä tässä kohdassa lupausta Pyhän Hengen vuodatuksesta niiden juutalaisten ihmisten sydämiin, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Jaejakso puhuu Herran päivästä, joka tarkoittaa sitä aikaa kun maan päällä tapahtuu suuria ja peljättäviä asioita lopunaikana, mutta Herra pelastaa juutalaisen kansan jäännöksen (kolmasosa) ja niiden päivien jälkeen (päivää ja hetkeä emme voi tietää) tulee tapahtumaan Herran tulemus ja seurakunnan ylösotto.

Jooelin kirja JPS:n luku- ja jaejärjestyksen mukaan sanoo Jooelin kirjan 3 luvussa kuinka, jokainen joka huutaa avuksi Herran nimeä tulee pelastumaan, tarkoittaen tässä kohdassa juutalaisia lopunajassa, kun tapahtuu kevätsateen Hengen vuodatus juutalaiselle jäännökselle (kolmasosa). Toki myös jokainen pakana tulee pelastumaan, joka huutaa avuksensa Herraa. JPS:n mukaan Jooel 3:5:ssa sanotaan, että ne jotka pakenevat (pelastuvat) ovat Siionin vuorella (Moorian vuori Jerusalemissa) ja Jerusalemissa, ja he ovat jäännös (kolmasosa), jotka Herra kutsuu (kutsuu pelastukseen lopunajassa kevätsateen Pyhän Hengen vuodatuksessa). JPS Raamatunkäännös käyttää sanaa remnant (jäännös - kolmasosa) puhuessaan pelastuneista juutalaisista viimeisten päivien Jerusalemissa ja Siionin vuorella vähän ennen Herran päivän tulemista (Herran Jeesuksen tulemus).

Jooel 3:
9 ¶ Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.
10 Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari".
11 Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas.
12 Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita.
13 Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.
14 Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa.
15 Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa.
16 Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva.

Jooelin kirjan toisen luvun jälkeen kolmannessa luvussa jatkuu kerronta Herran päivän läheisyydestä (Jeesuksen tulemus). Jooelin kirjan kolmas luku kertoo kuinka pakanakansat hyökkäävät viimeisinä päivinä Joosafatin laaksossa (Jerusalemissa) juutalaisten kimppuun, kun Herran päivä on lähellä, jolloin aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa. Herran päivän (Jeesuksen tulemus) läheisyys on Jumalan sanassa kytketty juutalaisen kansan kolmannen osan pelastumiseen lopunaikana. Herra suojelee ja pelastaa kolmasosan juutalaisista lopunaikana ja he lopullisesti pääsevät pakoon antikristillisen vihan vainoa ja sodan hävitystä ja kuoleman uhkaa, kun he vastaanottavat pelastuksen uskon kautta Herrassa Jeesuksessa.

Matt 24:
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

Jooelin kirjassa luvussa 2 (luku 3) sanotaan, että Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat ne juutalaiset (kolmasosa), jotka ovat pelastuneet (uskon kautta Herraan Jeesukseen). Jooelin kirja luvussa 2 (luvussa 3) kerrotaan kuinka ennen kuin Herran päivä tulee (Jeesuksen tulemus), niin aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi. Herra Jeesus opetti samaa asiaa kuin mitä Jooelin kirjan luku 2 (luku 3) opettaa auringon ja kuun pimenemisestä, ja Herra Jeesus sanoo, että Hänen tulemuksensa (emme tiedä hetkeä ja päivää) tulee tapahtumaan ahdistuksen (suuri ahdistus) ajan jälkeen kun aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa. Jeesuksen sanojen mukaan Hänen tulemuksensa ja ylöstempaus tapahtuvat sen jälkeen kun aurinko on pimentynyt, eikä kuu anna valoansa.

Matteuksen evankeliumin 24 luvun Herran Jeesuksen tulemus ei ole tulemus, jossa Hän tulisi pelkästään juutalaisille, niin kuin jotkut väärin opettavat. Matteuksen evankeliumin 24 luvun Jeesuksen tulemus on se hetki, kun Hän tulee ja ylöstempaa seurakuntansa tuuliin ja pilviin. Matt 24:29:ssa Jeesus puhuu suuresta ahdistuksesta ja auringon sekä kuun pimentymisestä, jonka jälkeen (Matt 24:30) Jeesus tulee (hetkeä ja päivää emme tiedä) ja suuren pasuunan pauhatessa (Matt 24:31) Jeesuksen valitut (pelastuneet uskovat) kootaan neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin (seurakunnan ylöstempaus). Kun Matteuksen evankeliumin 24 lukua ja Jooelin kirjan lukua 2 (luku 3) yhdessä tutkitaan ja verrataan keskenään, niin ne tuovat sen esille, että juutalaisen kansan jäännös (kolmasosa) lähtee yhdessä pakanauskovien kanssa tuuliin ja pilviin, kun Herra Jeesus tulee ja ylöstempaa seurakuntansa.

1 Tess 4:
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Paavalin opetus 1 Tess 4:16,17 jakeissa vahvistaa sen, että Matt 24:30,31 jakeet opettavat Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta. Matt 24 luku ja 1 Tess 4 luku opettavat kummatkin samasta asiasta, eli Herran Jeesuksen tulemuksesta ja seurakunnan ylöstempauksesta pasuunan äänen kuuluessa.

Obadjan kirjan todistus

Obadjan kirjan 1 luku puhuu samasta asiasta kuin Jooelin kirjan toinen luku (kolmas luku):

Oba 1:
11 Sinä päivänä, jona sinäkin olit läsnä, päivänä, jona vieraat veivät pois hänen rikkautensa, jona muukalaiset tunkeutuivat sisään hänen porteistaan ja heittivät Jerusalemista arpaa, olit myöskin sinä niinkuin yksi heistä.
12 Mutta älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää; älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä äläkä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä.
13 Älä tunkeudu sisään minun kansani portista heidän hätäpäivänänsä. Älä katso iloiten, myös sinä, hänen onnettomuuttansa hänen hätäpäivänänsä. Älä ojenna kättäsi hänen rikkauteensa hänen hätäpäivänänsä.
14 Älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoonpäässeitänsä ahdistuksen päivänä.
15 Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi.
16 Sillä niinkuin te olette juoneet minun pyhällä vuorellani, niin tulevat kaikki pakanakansat juomaan ainiaan: he juovat ja särpivät ja ovat, niinkuin ei heitä olisi ollutkaan.
17 ¶ Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä.
18 Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut.
19 Ja he ottavat perinnöksensä Etelämaan ynnä Eesaun vuoren, Alankomaan ynnä filistealaiset; he ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, Benjaminin ynnä Gileadin.
20 Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, ottavat perinnöksensä Etelämaan kaupungit.
21 Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta. Ja kuninkuus on oleva Herran.

Obadja kirjoittaa Herran päivän läheisyydestä. Obadja kirjoittaa kuinka lopunaikana Herran päivän läheisyydessä (ennen Jeesuksen tulemusta) Siionin vuorella (Jerusalemissa) ovat pelastuneet, jotka ovat Jaakobin heimo (juutalaiset).

Obadjan kirjan profetia vahvistaa myös Aabrahamille annetun profetian Israelin (juutalaisten) maa-alueesta, joka on paljon laajempi kuin nykyinen Israelin maa-alue. Jumala lupasi (1 Moos luvut 13 ja 15) antaa Aabrahamin jälkeläisille (juutalaiset) maa-alueen, joka ulottuu pohjoisessa Libanonin vuoristoon, etelässä Edomiin, idässä Jordan-joki ja tasankoalueet ja lännessä välimereen. Herran lupauksen mukaan Jumala antaa Israelille (juutalaisille) maan, joka alkaa Egyptin virrasta (Niili) ja päättyy Eufrat virtaan saakka, joka virtaa läpi Irakin ja Syyrian.

Jumalan lupaama maa-alue juutalaisille tulee toteutumaan kokonaisuudessaan tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa Herra Jeesus hallitsee Rauhanruhtinaana Jerusalemista käsin. Vasta sen jälkeen kun koko juutalainen kansa, sen jäljelle jäänyt jäännös, kolmasosa vastaanottaa pelastuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin he tulevat saamaan omaksensa koko heille luvatun maa-alueen.

Jooel 3:
1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

Lopunaikana pakanat jakavat Jerusalemin kahtia, jonka tähden Jumala tuomitsee heidät (Jooel 3:2). Obadjan kirjan 1 luku kertoo israelilaisista ja Jerusalemin pakkosiirtolaisista, jotka tulevat saamaan oman perintöosansa Israelin maasta Herran lupauksen mukaan. Obadjan kirjan 1 luvun mukaan israelilaiset ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset ovat joutuneet Jerusalemin jakamisen tähden muuttamaan muualle, mutta lopulta uskon kautta Herraan Jeesukseen, he tulevat saamaan iankaikkisen pelastuksen sekä koko heille luvatun Israelin maa-alueen.

Sakarjan kirjan todistus

Sak 14:
1 ¶ Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.
3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

Sakarjan kirja luku 14 puhuu kuinka Herran päivä on tuleva (Jeesuksen tulemus), jota ennen pakanat hyökkäävät sodassa Jerusalemia vastaan, jonka seurauksena puolet Jerusalemin kaupungista joutuu pakkosiirtolaisuuteen (Jerusaleminen jakaminen lopunaikana). Sakarjan kirjan mukaan pelastukseen tulevat juutalaiset pakenevat mäkien väliseen laaksoon. Tästä syystä esim. Jooel luku 2 (luku 3) puhuu pakoonpäässeistä juutalaisista, joka ei tarkoita seurakunnan ylöstempausta vielä tässä kohdassa. Päivää ja hetkeä Herran Jeesuksen tulemukselle emme voi tietää, mutta se tapahtuu niiden päivien jälkeen kun Jerusalemia vastaan hyökätään ja juutalaisen kansan jäännös (kolmasosa) tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Näiden tapahtumien jälkeen Sakarjan kirjan luku 14 sanoo, että Herra, Jumala (Jeesus) tulee kaikkien pyhien kanssa, joka tarkoittaa Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylösottoa, johon pääsee myös mukaan juutalaisen kansan pelastunut jäännös (kolmasosa).

Herran Jeesuksen tulemuksen seurauksena, kun seurakunnan ylösotto tapahtuu, niin Jeesus myös tuomitsee hyökkäävät pakanakansat ja siksi Jeesus myös palaa Öljymäelle, josta Hänet otettiin taivaaseen (Apt 1:11,12). Herra Jeesus tulee pyhiensä kanssa ja ylöstempaa seurakunnan luoksensa, mutta miten siten on mahdollista, että Herran tulemuksen seurauksena Jeesus seisoo sinä päivänä Öljymäellä? Kaikkea emme kykene ymmärtämään, eikä kannata yrittää järkeillä asioita, vaan uskoa se mitä Raamattu opettaa, sillä asiat tulevat toteutumaan juuri niin kuin Raamattu opettaa.

1 Tess 3:
12 Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niinkuin meilläkin on teitä kohtaan,
13 vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.

Jumalan sana 1 Tess 3:12 ja 13 jakeissa sanoo Herran Jeesuksen tulemuksessaan tulevansa kaikkien pyhiensä kanssa (Jumalassa kuolleet nousevat ylös ensin), josta myös Sakarjan kirjan 14 luku kertoo. Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tulee tapahtumaan vasta niiden päivien jälkeen (päivää ja hetkeä emme voi tietää) kun Jerusalemia vastaan hyökätään ja juutalaisen kansan jäännös (kolmasosa) pelastuu uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamattu opettaa, että Herra antaa yhä enemmän ja runsaammin uskoville rakkautta toinen toisiaan kohtaan, sillä Hän vahvistaa meidän sydämiämme nuhteettomuuden pyhyyteen Jumalan edessä, Herran Jeesuksen tulemuksessa, kun Hän tulee. On todella ikävää ja valitettavaa, että jotkut käyttävät Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen opetusta lyömäaseena toisia uskovia kohtaan. Jotkut uskovat ihmiset sanovat, että jos ei usko Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan ennen antikristuksen ja ahdistuksen aikaa, niin ei välttämättä pääse mukaan ylöstempaukseen. Edellä esitetty väärä väite on osoitus suuresta lihallisuudesta ja rakkaudettomuudesta, jonka kautta ihminen astuu sille paikalle, jossa ihminen (ei anna Jumalan päättää) päättää kuka pääsee mukaan ylöstempaukseen ja kuka ei pääse. Totta kai, Jumala on ainoa, joka päättää siitä, että ketkä pääsevät mukaan ylöstempaukseen. Jos Jumalan armosta elämme maan päällä sinä hetkenä, kun Herra Jeesus tulee, ja jos rakastamme Herraa totuudessa, niin Jumalan armosta pääsemme mukaan ylöstempaukseen siitäkin huolimatta, vaikka olisimme ymmärtäneet sen väärin.

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
............
7 ¶ Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".

Sakarjan kirjan 13 luku puhuu Daavidin suvusta ja Jerusalemin asukkaista (juutalaiset), joista päivien lopulla jäännös, kolmasosa tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, ja loput kaksi osaa juutalaisista saa surmansa (ne, jotka eivät halua pelastua uskon kautta Herraan Jeesukseen).

Herran päivä on Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen päivä

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus (apostasia) ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
4 tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.
5 Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
6 Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

2 Tess 2 luku sanoo todella selvästi, että Herran Jeesuksen tulemus ja uskovien kokoontuminen Herran tykö (ylöstempaus) on sama asia kuin Herran päivä. Tämä tulee esille siitä kun Paavali kirjoittaa, että mitä tulee Herran Jeesuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme Herran tykö, niin uskovat eivät saa järkyttyä ja pelästyä, että Herran päivä (Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus) olisi jo käsissä.

Paavali tuo esille ettei Herran päivä (Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus) tule ennen kuin luopumus (suuri luopumus uskovien keskellä) ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen (antikristus), kadotuksen lapsi ilmestyy. Raamatun opetuksen mukaan ensin tulee luopumus ja antikristus, jonka jälkeen tapahtuu Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus. Vaikka antikristus tuleekin ensin, niin siitä huolimatta Herran Jeesuksen opetuslapset odottavat Herraa Jeesusta, eivät antikristusta.

2 Tess 2:3 jakeessa on kreikankielinen sana apostasia, joka tarkoittaa luopumusta ja uskottomuutta. Jotkut uskovat vääristelevät apostasia sanan merkitystä sanoen sen tarkoittavan lähtöä, ei luopumusta, jonka seurauksena he opettavat väärin Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta, joka tapahtuisi ennen antikristuksen ilmestymistä. Kirjoitukseni lopussa lähdeviitteissä on kaksi kirjoitusta, joiden perässä lukee apostasia sanan merkitys. Olen näissä kirjoituksissa tutkinut apostasia sanan merkitystä UT:ssa ja Septuagintan VT:ssa sekä mitä sanoja hepreankielen VT käyttää vastaavissa kohdissa missä Septuaginta käyttää apostasia sanaa. Apostasia sana ei tarkoita lähtöä, vaan luopumusta ja uskottomuutta.

Dan 8:

19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.

20 Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.

21 Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas.

22 Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.

23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.

24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.

25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

2 Tess 2:6,7:n pidättäjänä on seurakunnan vanhurskauden voimassa pitäminen, mutta kun uskosta luopuneiden luopumus täyttää syntiensä mitan, niin silloin ilmestyy tuo laiton - antikristus. Danielin kirjan 8 luvun jakeissa 19-25 kerrotaan viimeisestä vihan ajasta lopunajassa (antikristuksen vihan aika - suuri ahdistus - Jumalan viha). Danielin kirjan mukaan kun luopiot (uskosta luopuneet ja pois eksyneet) ovat täyttäneet syntiensä mitan, niin nousee röyhkeä ja juonissa taitava kuningas (antikristus), jonka väkevä voima ei ole hänen omaa voimaansa, koska hän saa saatanallisen voimansa itse saatanalta. Se miksi Danielin kirjassa antikristuksesta käytetään sanaa kuningas, johtuu siitä kun antikristus valhemessiaana matkii Jeesusta, joka on kuningasten Kuningas ja herrain Herra. Siksi antikristuskin julistaa olevansa Jumala ja kuningas, koska hän esiintyy Jeesuksena.

Danielin kirjan mukaan antikristus pyrkii tuottamaan turmiota (vainoaa jne.) pyhien kansalle, josta hepreankielen Raamattu käyttää sanoja ve'am kedoshim (kadosh). Danielin kirjan 8 luku kertoo viimeisestä vihan ajasta ja Danielin kirjan 8:24 sanoo antikristuksen vainoavan pyhien kansaa vihan ajassa, niin se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin, että antikristus vainoaa maan päällä olevaa kaikista kansoista koostuvaa Jumalan seurakuntaa, joka on pyhien kansa. Ainoastaan Jumalan pelastamat ihmiset kuuluvat pyhään (pyhitettyyn kansaan) kansaan. Israelin kansan kolmasosa tulee sisälle pelastuneeseen Jumalan kansaan vasta aivan armotalouskauden lopussa ja varmasti antikristus vainoaa myös heitä, mutta nämä juutalaiset eivät ole pyhä ja pyhitetty kansa ilman uskoa Messias Jeesukseen.

Danielin kirjan mukaan antikristus nousee ruhtinasten Ruhtinasta (Jeesusta) vastaan, mutta antikristus muserretaan (voidaan kääntää myös murskataan) ilman ihmiskättä. 2 Tess 2:8 sanoo kuinka Herra Jeesus tulemuksessaan surmaa ja tuhoaa antikristuksen, joka on Dan 8:25:ssa ilmaistu sanoin murskataan ilman ihmiskättä.

Ensimmäinen ylösnousemus ja ylöstempaus

Ilm 20:
1 ¶ Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
2 Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
3 ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
5 Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.
6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

Kun tämä nykyinen armontalouskausi päättyy ja maan päällä alkaa tuhatvuotinen valtakunnan aika, niin Herra Jeesus hallitsee siellä Rauhanruhtinaana Jerusalemista käsin. Kaikkina aikoina Jumalan pelastamat ihmiset tulevat pääsemään tuhatvuotiseen valtakuntaan, sillä Jumalassa kuolleet "herätetään kuolleista" tuhatvuotiseen valtakuntaan, Herran Jeesuksen rauhan valtakuntaan. Ensimmäinen ylösnousemus on se kun kaikki Jumalassa kuolleet ihmiset, kaikkina aikoina historiassa eläneet ja kuolleet nostetaan kuolleista elämään sekä heidän kanssaan ylöstempauksesta osallisiksi tulleet pääsevät asuttamaan tuhatvuotista valtakuntaa. Toisella kuolemalla (iankaikkinen kadotus) ei ole heihin valtaa, sillä he saavat lahjaksi iankaikkisen elämän ja Jumalan armosta he pääsevät tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen Uuteen Maahan ja Uuteen Jerusalemiin, jossa he elävät iankaikkisesti.

Raamattu kertoo kuinka Jerusalemin ympäristö muuttui ja laajeni tuhatvuotisessa valtakunnassa, joka tapahtuu siksi, että kaikkina aikoina Jumalassa kuolleet ja kuolleista nostetut ihmiset yhdessä ylöstemmattujen kanssa mahtuvat asumaan siellä. Samalla kaikki Jumalassa kuolleet ja kuolleista nostetut ihmiset ja ylöstemmatut saavat tuhannen vuoden ajan nähdä sen kuinka taitavasti, viisaasti ja rakastavasti Herra Jeesus hallitsee maan päällä.

Muut kuolleet, jotka eivät vironneet eloon ovat kaikkina aikoina jumalattomuuden tilassa kuolleita ihmisiä, jotka eivät pääse ensimmäiseen ylösnousemukseen tuhatvuotiseen valtakuntaan. Nämä jumalattomat nousevat kuolleista toisessa vääräin ylösnousemuksessa viimeiselle tuomiolle, jossa heidät tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen, tekojensa mukaan.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

1 Tess 4:15-17 kertoo siitä kuinka Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ennen niitä uskovia, jotka ylöstemmataan Jeesuksen tulemuksessa. Tämä Raamatun kohta opettaa, että niin Kristuksessa kuolleet sekä maan päällä elossa olevat Jeesuksen opetuslapset pääsevät yhdessä mukaan ylöstempaukseen (ensimmäiseen ylösnousemukseen), Kristuksessa kuolleet ensin ja sitten maan päällä olevat uskovat ylösoton kautta. Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsee mukaan kaikkina aikoina Jumalan pelastamat ihmiset, sillä ennen vanhaa liittoa ja vanhan liiton aikana Jumalan pelastus ja syntien anteeksiantamus oli esikuvana kytketty Herraan Jeesukseen ja näin kaikki Jumalan pelastamat ihmiset kaikkina aikoina ovat osallisia Jeesuksesta.

Apt 24:15 ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.

Apostolien teoissa kerrotaan vanhurskaiden (ensimmäinen ylösnousemus) ja vääräin (toinen ylösnousemus viimeiselle tuomiolle) ylösnousemuksesta.

Ilm 20:
12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Vääräin (toinen) ylösnousemuksen jälkeen jumalattomina kuolleet ihmiset tuomitaan viimeisenä tuomiopäivänä iankaikkiseen kadotukseen tekojensa mukaan.

Dan 12:
1 ¶ Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalassa kuolleet herätetään kuolleista iankaikkiseen elämään (ensimmäinen ylösnousemus) ja jumalattomina kuolleet ihmiset joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

Raamatullisten häiden esikuvallinen opetus ja ylöstempaus

Raamatun opettama Jumalan kansan häät ja siihen liittyvät asiat ja valmistelut auttavat meitä ymmärtämään ensimmäistä ylösnousemusta ja lopullisen iankaikkisen pelastuksen osaa, johon toisella kuolemalla ei ole valtaa. Samalla näemme sen kuinka Raamatullinen ahdistuksen ajan jälkeinen seurakunnan ylösotto Jeesuksen tulemuksessa on Raamatun sanan totuus ylöstempauksesta.

5 Moos 24:
1 ¶ Ja Aabraham oli vanha ja iälliseksi tullut, ja Herra oli siunannut Aabrahamia kaikessa.
2 Niin Aabraham sanoi palvelijallensa, talonsa vanhimmalle, joka hallitsi kaikkea, mitä hänellä oli: "Pane kätesi kupeeni alle.
3 Minä vannotan sinua Herran, taivaan ja maan Jumalan, kautta, ettet ota pojalleni vaimoa kanaanilaisten tyttäristä, joiden keskuudessa minä asun,
4 vaan menet minun omaan maahani ja sukuni luo ja otat sieltä vaimon pojalleni Iisakille."

Aabraham valitsi pojalleen Iisakille vaimon oman sukunsa keskeltä. Aabraham asetti tähän tehtävään palvelijansa, talonsa vanhimman, joka hallitsi kaikkea mitä Aabrahamilla oli. Aabraham oli Iisakin isä ja hän isänä valitsi pojalleen morsiamen. Tämä on esikuvaa Isästä ja Jeesuksesta, sillä Jeesuksen tehtävä on hakea morsian kotiin, jonka Jumala (Isä) valitsee Jeesukselle.

Matt 28:18 Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Kuten Aabrahamin palvelija hallitsi kaikkea Aabrahamin talossa, mutta ei yli Aabrahamin, niin samalla tavalla Isä on antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä Jeesukselle, mutta Jeesuksella ei ole valtaa yli Isän.

Joh 6:
37 Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.
38 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.
39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä.
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

Joh 17:
1 ¶ Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;
2 koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut.
3 Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

Isän valtuuttamana Jeesus antaa kaikille niille ihmisille iankaikkisen elämän, jotka Jumala antaa Jeesukselle. Ne, jotka uskovat Jeesukseen ovat Jumalan antamia ihmisiä Jeesukselle, jotka ovat Jeesuksen morsian. Kuten Aabraham lähetti palvelijansa etsimään pojallensa morsiamen, jolla oli kaikki valta Aabaramin talossa, niin myös Isä lähettää oman Poikansa, Jeesuksen, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä hakemaan luoksensa Isän valitseman morsiamen Pojalleen.

Matt 24:36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

Muinaisen juutalaisen häätavan mukaan isä valitsi pojalleen morsiamen ja isä päätti milloin pojan tuli mennä hakemaan itselleen morsianta. Raamattu sanoo ettei Poika (Jeesus) tiedä tulemuksensa hetkeä milloin Hän ottaa mukaansa morsiamensa, sillä vain Isä yksin tietää sen päivän.

1 Moos 28:
1 ¶ Silloin Iisak kutsui Jaakobin ja siunasi hänet; hän käski häntä ja sanoi hänelle: "Älä ota vaimoksesi ketään Kanaanin tyttäristä,
2 vaan nouse ja mene Mesopotamiaan, isoisäsi Betuelin kotiin, ja ota sieltä itsellesi vaimo enosi Laabanin tyttäristä.

1 Moos 31:
17 ¶ Silloin Jaakob nousi ja nosti lapsensa ja vaimonsa kamelien selkään
18 ja kuljetti pois kaiken karjansa ja kaiken omaisuutensa, jonka hän oli koonnut, kaiken omistamansa ja Mesopotamiassa hankkimansa karjan, mennäkseen isänsä Iisakin luo Kanaanin maahan.

Raamatun aikana isä valitsi pojalleen morsiamen ja kun poika oli saanut itselleen morsiamen, niin hän palasi morsiamen kanssa takaisin isänsä taloon.

Joh 14:
1 ¶ "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?

Matt 26:
27 Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;
28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.
29 Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."

Herra Jeesus sanoi valmistavansa morsiamelleen asuinsijaa Isänsä kotiin. Kun Herra Jeesus tulee ja ylöstempauksen kautta (ensimmäinen ylösnousemus) ja ottaa mukaansa morsiamensa (Jumalassa kuolleet ja maan päällä olevat uskovat ylöstempauksen kautta), niin Hän vie morsiamensa ensiksi tuhatvuotiseen valtakuntaan, jonka jälkeen Hän vie morsiamen Isän kotiin, joka on Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa, joka on lopullinen uskovan päämäärä ja Isän valtakunta. Jeesuksella on kaikki valta Isän valtakunnassa, mutta ei yli Isän, koska Poika on Isälleen alamainen.

Raamatun opetuksen mukaan Poika hakee ainoastaan morsiamensa Isän kotiin. Kun Herra Jeesus tulee ja tapahtuu ylöstempaus, niin ensin nousevat ylös kaikkina aikoina Jumalassa kuolleet ja sen jälkeen maan päällä oleva seurakunta ylöstemmataan tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. Herran Jeesuksen tulemuksessa koko morsian (kaikki pelastuneet kaikkina aikoina) ylöstemmataan Herraa vastaan tuuliin ja pilviin, ja siksi myös juutalaisen kansan pelastunut jäännös (kolmasosa) on mukana ylöstempauksessa.

Raamatun opetuksen mukaan vain ne pääsevät tuhatvuotiseen valtakuntaan ja Isän valtakuntaan ja pelastuvat, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Koska maan päällä olevat uskovat Jeesuksen tulemuksessa ylöstemmataan, jolloin he pääsevät mukaan ensimmäiseen ylösnousemukseen, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen tulemuksen jälkeen ei enää kukaan voi pelastua, koska vain ensimmäisessä ylösnousemuksessa mukana olevat pelastuvat ja pääsevät Isän valtakuntaan.

Matt 25:
1 ¶ "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6 Mutta yösydännä kuului huuto: ‘Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ‘Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat’.
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ‘Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ‘Herra, Herra, avaa meille!’
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: ‘Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’.
13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Herra Jeesus opetti Matteuksen evankeliumin 25 luvussa taivaan valtakunnasta (Isän valtakunta) ja Yljästä ja ymmärtäväisistä morsiamista, jotka ainostaan pääsivät Yljän tultua häihin, jonka jälkeen häähuoneen ovi suljettiin. Raamatun esikuvallisen opetuksen mukaan pojan hakema ja isän valitsema morsian pääsi pojan isän kotiin. Kun ymmärrämme esikuvan ja Raamatun opetuksen, niin silloin ymmärrämme, että vain häihin kutsutut (ensimmäinen ylösnousemus - ylöstempaus) Jumalan omat pelastuvat ja pääsevät Isän valtakuntaan Uuteen Jerusalemiin.

Edellä oleva tarkoittaa silloin sitä, että opetus, joka sanoo Jeesuksen tulemuksen ja seurakunnan ylösoton tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä ja ahdistuksen aikaa, jonka jälkeen on vielä mahdollista pelastua marttyyrikuoleman kautta on väärä opetus. Raamattu opettaa, että vain ne pelastuvat, jotka ovat osallisia ensimmäiseen ylösnousemukseen ja Jumalan armosta ylöstempaukseen mukaan pääsevät ovat osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta.

Matt 24:
42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

Ps 119:105 Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

Juutalaisen häätavan mukaan morsiamen tuli olla valmiina minä hetkenä hyvänsä kun sulhanen tulee hakemaan hänet. Morsian ei tiennyt päivää ja hetkeä milloin sulhanen tulee. Kun sulhanen teki matkaa ja lähestyi morsianta, niin sen merkiksi puhallettiin pasuunaan, jolloin morsiamen tuli pukeutua hääpukuun ja ottaa lamppunsa mukaan mennessään sulhasta vastaan, sillä sulhanen tuli pimeän aikaan hakemaan morsiamensa.

Raamattu opettaa Herran Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan "yöaikaan", joka tarkoittaa lopunajan synnin pimeää aikakautta, kun laittomuus on saanut täyden vallan maan päällä. Emme tiedä tuleeko Herra Jeesus hakemaan meitä (morsian) yöllä, päivällä, vai aamulla, mutta meidän tulee olla valmiita ja tehdä häävalmisteluja kuten juutalainen morsian odottaessaan sulhastaan.

Emme tiedä aikaa ja hetkeä, mutta Herra Jeesus tulee kun maailma on synnin pimeässä yössä täyden laittomuuden vallitessa maan päällä. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee uskoa Jumalan sanan totuuteen ja pitää lamppu (Pyhä Henki) kunnossa, koska Pyhä Henki valaisee ja näyttää Jumalan sanan totuuden ja kirkastaa Kristusta Jeesuksen opetuslapselle. Meidän hääpukumme on Jumalan sanan totuuden mukainen elämä Pyhässä Hengessä, jolloin olemme valmiina kun Jumalan pasuuna kajahtaa ja Herra Jeesus tulemuksessaan ottaa seurakunnan (morsian) ylösoton kautta luoksensa.

Raamatun esikuvan ja opetuksen mukaan, kun Herra Jeesus hakee ylösoton kautta morsiamensa pois maan päältä, niin silloin häähuoneen ovi (pelastuksen ovi) suljetaan, koska vain Pojan hakema morsian viedään Isän kotiin. Raamatun esikuva ja opetus kumoaa väärän opetuksen ennen ahdistuksen aikaa tapahtuvasta seurakunnan ylösotosta ja sen jälkeisestä mahdollisuudesta pelastua marttyyrikuoleman kautta:

Matt 24:
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
...............
27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 Herra Jeesus kertoo merkeistä, jotka edeltävät Hänen tulemustaan ja sitä kautta seurakunnan ylöstempausta. Vain Isä yksin tietää milloin Hän lähettää Poikansa hakemaan morsiamensa kotiin. Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa, että Hänen tulemuksensa ja seurakunnan ylösotto pasuunan pauhatessa tapahtuu suuren ahdistuksen ajan jälkeen. Kun tutkimme Herran Jeesuksen sanoja ja opetusta Matteuksen evankeliumin 24 luvussa, niin näemme, että Jeesus kertoo Hänen toisen tulemuksensa olevan yksivaiheinen ja julkinen, ei salainen, ja joka tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen. Herra Jeesus hakee morsiamensa pois maan päältä suuren ahdistuksen jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että Israelin kansan jäännös (kolmasosa), joka tulee uskomaan, että Jeesus on Messias ja Pelastaja on myös mukana seurakunnan ylösotossa, kun Herra Jeesus tulee hakemaan maan päältä morsiamensa.

Ilm 21:
1 ¶ Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.

1 Kor 15:
24 sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman.
25 Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle".
26 Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.
27 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu," niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa.
28 Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Kun tutkimme Raamatun esikuvaa häistä, niin ymmärrämme Isän lähettävän Poikansa hakemaan itselleen morsiamen, jonka Poika vie Isänsä kotiin. Uskon ja ymmärrän, että voimme kutsua tuhatvuotista valtakuntaa Pojan valtakunnaksi, jossa Hän on rakastamansa morsiamen kanssa. Kun tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen tämä nykyinen maa tuhoutuu, niin sen seurauksena Poika (Jeesus) menee morsiamensa kanssa pyhään kaupunkiin, Uuteen Jerusalemiin, joka laskeutuu alas taivaasta, joka on Isän valtakunta, jossa morsiamelle on valmistettu iankaikkinen asuinsija.

Kun Herra Jeesus on alistanut kaikki viholliset jalkainsa alle (viimeinen saatanan ja pakanakansojen kapina on tuhatvuotisen valtakunnan lopussa), niin sen jälkeen Hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun. Toki Herra Jeesus on myös Jumala, mutta kun Hän antaa valtakunnan Isän haltuun, niin se tarkoittaa Pojan alamaisuutta Isälleen. Uusi Maa ja Uusi Jerusalem on Isän valtakunta. Näin kaikki profetiat ovat toteutuneet ja Jumalan pelastamat ihmiset saavat asua iankaikkisesti Uudessa Jerusalemissa Jumalan täydellisen rakkauden kohteina, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.
 

Linkkisuositus:
Toni Torppa: Israel, lopunaika ja pelastus
 

Petri Paavola 31.1.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
www.kotipetripaavola.com/ Israel juutalaisten maa

www.kotipetripaavola.com/ raamatun opetusta ylostempauksesta
www.kotipetripaavola.com/ luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen - apostasia sanan merkitys
www.kotipetripaavola.com/ tessalonikalaiskirje luopumus - apostasia sanan merkitys 


 

 

 

eXTReMe Tracker