Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Kaksi erilaista liittoa

 

Elämme ajassa lähellä Jeesuksen tulemusta sekä koko Israelin jäännöksen pelastumista Herran Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) kautta. Tästä kiitos ja ylistys Jumalalle. Tässä kirjoituksessa käyn läpi erästä lopun ajan vakavaa harhaopetusta, jossa opetetaan väärin Israelin asemaa.

 

Sisällys

- Kahden liiton oppi
- Siunaamme Israelia
- Israelin pelastus Raamatun mukaan
- Kahden liiton opin juuret
- Judaismi
- Messiaaninen judaismi
- Vanhan liiton voimassaolo sekä eläinuhrit
- Eläinuhrit tuhannen vuoden ajanjaksossa
- Uudistettu Liitto
- 613 käskyä
- Aabrahamille annettu lupaus
- Israel on pakanain valo
- Israel pakanain ensirakkaus
- Pakanauskovien adoptio Israelin seurakuntaan
- Kreikkalainen ja juutalainen ajattelutapa
- Rabbi
- Juutalaiset juuret
- Jeshua ei Jeesus
- Sanojen vääristelyä
- Erilaiset säädökset
- Dual covenant theology (Kahden liiton oppi)


Kahden liiton oppi

Antikristus koittaa eksyttää lopun aikana ihmiskunnan uskomaan ettei Israel tarvitse pelastusta Herrassa Jeesuksessa ja ettei Jeesus ole Israelin Messias. Tätä opetusta kutsutaan nimellä kahden liiton oppi (Dual covenant theology). Kahden liiton oppi opettaa, että Israel (juutalaiset) pelastuvat vanhan liiton järjestyksen mukaan olemalla kuuliaisia Mooseksen laille ja pakanat pelastuvat Uuden Liiton järjestyksen mukaan uskomalla Jeesuksen olevan Herra ja Messias. Kahden liiton oppi opettaa myös ettei Jeesus ole Israelin Messias. Kahden liiton oppi on selkeä harhaoppi sekä eksytys. Mistä on kysymys ja missä on kahden liiton opin juuret, siihen etsimme vastausta tässä kirjoituksessa sekä käsittelemme ortodoksi- sekä messiaanista juutalaisuutta.

 

Siunaamme Israelia
 

Antisemitismi nostaa päätänsä koko ajan ja viimeisinä päivinä antisemitismi ja vaino lisääntyy juutalaisia kohtaan. Raamattu kehottaa rukoilemaan rauhaa Jerusalemille sekä siunaamaan Israelia. Jumala on laskenut sydämelleni Israelin kansan ja siunaan sitä koko sydämestäni ja samalla iloitsen siitä, että jokainen Jumala lupaus Israelille tulee toteutumaan.

Valitettavasti Israel ja sen asema on myös vääristynyt ensinnäkin ortodoksi juutalaisten sekä joidenkin Jeesuksen uskovien toimesta. Rakkauteni Israelia kohtaan ei sulje silmiäni heidän kohdallansa eikä niiden väärien opetusten kohdalla, joita heillä on. Siunaamiseen ja rakastamiseen kuuluu myös totuudessa pysyminen, siksi aion myös tässä tuoda esille opetuksia ja asioita, jotka ovat juutalaisuudessa väärin. Jos tiedän onnettomuuden kohtaavani niitä joita rakastan ja voin estää sen onnettomuuden varoittamalla heitä, olisin rakkaudeton jos hiljaa rakastamalla antaisin heidän kuolla tuon onnettomuuden tähden. Siksi avaan suuni ja kirjoitan tämän kirjoituksen rakkaudesta Israeliin ja juutalaisiin ja toivon ja rukoilen heidän pelastumistaan.

Siunaan Israelia tässä niillä sanoilla, jotka Herra puhui ja opetti Moosekselle:

4 Moos 6
22 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
23 "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:
24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;
26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
27 Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.

Tämä kirjoitus tulee käsittelemään ortodoksijuutalaisten, messiaanisten (joidenkin, ei kaikkien) juutalaisten ja muutamien pakanauskovien vääriä opetuksia koskien Israelin asemaa. Painotan vielä, että eivät kaikki messiaaniset juutalaiset usko siten kuin tässä kirjoituksessa tuon esille, vaan jotkut (eivät kaikki) heistä ovat sortuneet uskomaan ja opettamaan ortodoksijuutalaisuuden mukaan. Raamattu kuitenkin kehottaa siunaamaan juutalaisia sekä rukoilemaan rauhaa Jerusalemille. Siksi minä sydämestäni siunaan juutalaisia ja rukoilen rauhaa Jerusalemille sekä pelastusta Israelille.

Sydämestäni siunaan myös messiaanisia juutalaisia ja kiitän Herraa heistä. Toivon ja rukoilen myös, että ne messiaaniset juutalaiset, jotka uskovat ortodoksijudaismin oppeja pääsisivät vapaaksi niistä. Tuon vielä esille sen, että tietenkin on paljon niitä messiaanisia juutalaisia, jotka uskovat Messias Jeesukseen Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Jumala siunatkoon Israelia, amen!

Tiedän että tämä kirjoitukseni tulee ärsyttämään joitakin uskovia, mutta koen tämän tärkeäksi asiaksi sekä asiaksi, jonka Herra on laskenut sydämelleni, siksi en voi vaieta tästä. On tärkeätä, että Jeesuksen opetuslapsilla on rakkautta Israelia kohtaan sekä siunaava asenne, mutta emme saa sulkea sydämiämme niiden harhojen edessä, joita valitettavasti opetetaan koskien Israelia. Meidän Israel rakkautemme tulee olla totuuden rakkaudessa olevaa rakkautta Israelia kohtaan, joka rakastaa totuuden mukaan, ei korvasyyhyn eikä väärän suvaitsevan mielistelyn kautta. Toivon mukaan meidän rakkautemme lisääntyy Jumalaa ja Israelia kohtaan sekä ojentautuu oikealla tavalla rakastamaan ja siunaamaan Israelia. Jumala siunatkoon Israelia, amen!

Israelin pelastus Raamatun mukaan

Saatana tietää, että sen päivät ovat luetut sen jälkeen kun koko Israelin kansa pelastuu, siksi se tekee kaikkensa eksyttääksensä niin juutalaiset kuin Jeesukseen uskovat pakanat uskomaan valheen ettei juutalaiset tarvitse pelastusta Herran Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) kautta, vaan he pelastuvat vanhan liiton ja lain kautta.

Raamatun opetuksen mukaan Jeesus ei tule takaisin ennen kuin Israel on kansakuntana kääntynyt uskomaan Häneen ja uskoo Jeesuksen olevan Messias.
Linkki: opetusta tempauksesta Siksi antikristus haluaa eksyttää juutalaiset ja pakanat uskomaan juutalaisten vale pelastumiseen päivien lopulla vanhan liiton ja lain kautta.

Todellinen Jeesuksen opetuslapsi siunaa ja rakastaa Israelia sekä iloitsee Herran lupauksesta pelastaa koko Israelin kansakunnan jäännöksen viimeisinä päivinä. Totuuden rakkaudessa vaeltava Jeesuksen opetuslapsi ei kuitenkaan voi tukea vääriä opetuksia koskien Israelia ja juutalaisia, jollainen kahden liiton oppi on.

Hoos 3:5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

Israelin kansa pelastuu päivien lopulla, niin kuin sana selvästi opettaa.

Sak 12:10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Israelin kansa pelastuu viimeisinä päivinä ei vanhan liiton, eikä lain kautta, vaan ristiinnaulitun Herran Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) kautta.

Dan 12:
1 ¶ Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Room 11:

25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

Pakanain täysi luku on väärä käännös KJV (Old King James version) kääntää tämän kohdan tarkasti alkutekstin mukaan: For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in.

Ei ole kysymys lukumääräisesti pelastuneiden pakanoiden määrästä, vaan pakanauskovien uskon ojentautumisesta täyteyteen. Mitä tarkoittaa tämä pakanoiden täyteys? Se tarkoittaa sitä, että pakanauskovat tulevat ulos kirkkokuntien hajaannuksesta sekä kirkkolaitosten pakanallista perinteistä ja alkavat uskomaan siten kuin alkuseurakunnan uskovat uskoivat. Tällöin ovat pakanauskovat saavuttaneet uskossa täyteyden, joka myös saa aikaan juutalaisten sydämissä halajamista Herran Jeesuksen puoleen.

 

The image “http://www.kotipetripaavola.com/Israelpelastuu.gif” cannot be displayed, because it contains errors.


Kahden liiton opin juuret

Antikristuksen valheen henki on tehnyt työtään ortodoksisessa juutalaisuudessa, jossa on tehty tuo erotus ettei pakanuudesta kääntyvälle kuulu samat lait kuin juutalaisille. Raamattu kuitenkin todistaa tämä ortodoksi juutalaisten opetuksen vääräksi, sillä Raamattu opettaa, että pakanuudesta kääntyville kuului samat oikeudet ja lait kuin israelilaisille:

2 Moos 12:
48 Ja jos joku muukalainen asuu sinun luonasi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, niin ympärileikkauttakoon kaikki miehenpuolensa ja sitten käyköön sitä viettämään ja olkoon silloin niinkuin maassasyntynyt. Mutta yksikään ympärileikkaamaton älköön siitä syökö.
49 Sama laki olkoon maassasyntyneellä ja muukalaisella, joka asuu teidän keskuudessanne."


3 Moos 15:
13 Jokainen maassa syntynyt tehköön näin, tuodessaan suloisesti tuoksuvan uhrin Herralle.
14 Ja jos muukalainen, joka asuu teidän luonanne tai on ainiaaksi asettunut teidän keskuuteenne, tahtoo uhrata suloisesti tuoksuvan uhrin Herralle, niin hän tehköön, niinkuin tekin teette.
15 Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä.
16 Sama laki ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne."


Antikristuksen henki siis vaikuttaa voimakkaasti siellä missä tehdään erotus juutalaisen ja pakanan välillä, jotka kuuluvat Jumalan seurakuntaan. Tämä erotus johtaa siihen, että juutalaisilla ja pakanoilla on eri tie Jumalan luokse. Antikristus huipentaa tämän erotuksen viimeisinä päivinä sellaiseksi, jossa antikristus opettaa ettei Jeesus ole Messias, eikä Israel tarvitse pelastusta Jeesuksen kautta, vaan vanhan liiton ja lain kautta. Ortodoksi juutalaisuus ja kahden liiton oppi tarjoavat jo tätä antikristuksen tietä niin juutalaisille kuin pakanoille, jossa opetetaan ettei Jeesus ole Messias. Kahden liiton opin juuret ovat siis ortodoksi juutalaisuudessa, joka on vääristänyt Raamatun opetuksen koskien Israelin Jumalaan uskovia juutalaisia ja pakanoita.

Ikävä kyllä jotkut uskovat tulevat (jotkut ovat jo nielleet) nielemään tämän koukun siten, että he kyllä uskovat Jeesukseen, mutta uskovat että juutalaisille vanha liitto on voimassa. Tämä on siemen, joka johtaa siihen uskomukseen ettei Jeesus olekaan Messias juutalaisille. Nyt on myös aika ottaa esille käsitys judaismi.

Judaismi
 

Judaismi sanana ja käsitteenä on melko laaja. Judaismi on juutalaisten uskonto, joka perustuu heprealaiseen Raamattuun (Tanakh) ja Talmudin opetukseen (judaismi sana tarkoittaa juutalaista uskontoa). Juutalaisen tradition mukaan judaismi alkaa liitosta Aabrahamin ja Jumalan kanssa. Juutalaisessa uskonnossa on useita tunnustuskuntia yksi tärkeä ja laajalle levinnyt uskontunnustus judaismissa on Rambamin kolmetoista uskon periaatetta:

 

1. Jumala on olemassa

2. Jumala on yksi ja ainoa laatuaan

3. Jumalalla ei ole ruumista (ei ihmisen muotoa)

4. Jumala on iankaikkinen

5. Rukoukset tulee suunnata yksin Jumalaan, eikä kenellekään muulle

6. Profeettojen sanat ovat totta

7. Mooseksen profetiat ovat totta ja Mooses on suurin profeetoista

8. Kirjoitettu Toora (Viisi Mooseksen kirjaa) ja suullinen Toora (talmudin opetukset sekä muut kirjoitukset) annettiin Moosekselle.

9. Ei tule olemaan toista Tooraa

10. Jumala tuntee ihmisten ajatukset ja teot

11. Jumala palkitsee hyvät ja rankaisee pahoja

12. Messias tulee (tulevaisuuudessa)

13. Kuolleet tulevat ylösnousemaan

 

Judaismi ei usko Jeesuksen olevan Messias, eikä Uuden Testamentin olevan Jumalan ilmoitus. On olemassa myös ns. ortodoksinen judaismi, joka uskoo Rambamin kolmentoista uskon periaatteen mukaan, mutta uskoo kahdeksannessa kohdassa, että niin Toora kuin suullinen Toora ovat kumpikin jumalallista ilmoitusta ja molemmat edustavat Jumalan sanaa, joissa ei ole mukana yhtään ihmisen vaikutusta. Suullisen Tooran kohdalla ortodoksi judaismi erehtyy, sillä ei Taldumilla, eikä muillakaan kirjoilla ole Jumalan sanan auktoriteettia, sillä vain yksin Raamatulla (VT ja UT) on Jumalan sanan auktoriteetti.

 

Judaismia on kolme päähaaraa:

 

Ortodoksijudaismi - noudattavat Raamatun kaikkia lakeja ynnä Talmudin opetuksia

Konservatiivinen judaismi - korostavat historiallista ja uskonnollista judaismia ja ovat opiltaan puolivälissä ortodokseja ja reformoituja.
Reformaatio judaismi - vapaamielinen (liberaalinen) judaismin haara, joka painottaa kulttuuria ja rotua sekä jolla on vähäinen konsensus dogmaattisen uskonnon kanssa
.


Messiaaninen judaismi

 

Messiaaninen judaismi on sellaista, jossa jotkut (ei kaikki) juutalaiset uskovat Jeesuksen olevan Messias, mutta silti he uskovat, että vanha liitto on voimassa Uuden Liiton aikakautena sekä joillekin (messiaanisille judaisteille) myös Talmudin opetukset ja laki 623 käskyä on voimassa. Messiaaninen judaismi on monenkirjavaa, jossa on monenlaista opetusta, jossa uskotaan ja opetetaan monin eri tavoin. Messiaanisen judaismin monenkirjavaa opetusta on muun muassa:

 

- Vanhan liiton voimassaolo Uuden Liiton aikakaudella

- Eläinuhrien voimassaolo Uuden Liiton aikakaudella (joillekin osa uhreista on voimassa, joillekin kaikki)

- Opetus ettei Uusi Liitto ole Uusi, vaan uudistettu (tämä johtaa vanhan liiton voimassaolon uskomiseen)

- 613 käskyn voimassaolo

- Eläinuhrien palaaminen takaisin messiaanisessa valtakunnassa (1000 vuoden ajanjaksossa)

- Israel on pakanain valo

- Israel on pakanauskovien ensirakkaus

- Pakanauskovat ovat adoptoituja Israelin seurakuntaan (juutalaiset ovat luonnostaan syntymänsä perusteella Jumalan kansaa)

- Pakanauskovat ajattelevat kreikkalaisittain ja juutalaiset oikealla tavalla heprealaisittain

- Käytetään nimeä Jeshua, ei Jeesus jne.

 

Monet messiaaniset judaistit eivät usko kaikkia edellä mainittuja, vaan osan tuosta. Messiaanisessa judaismissa on siis myös erilaistakin tulkintaa ja opetusta. Messiaaniset judaistit kutsuvat itseään nimellä messiaaniset juutalaiset sekä pakanat, jotka uskovat tähän opetukseen kutsuvat itseään nimellä messiaaniset uskovat. Monilla (ei kaikilla) pakanauskovilla, jotka uskovat messiaaniseen uskoon on valtava tarve olla juutalaisia. Siksi monet heistä kokevat olevansa juutalaisia, vaikka eivät sitä olisikaan. Jotkut heistä turvautuvat DNA-testeihin saadakseen olla juutalaisia.

 

Juutalaisena olemisessa ei ole mitään pahaa, mutta jos pakanauskova haluaa olla lihan puolesta juutalainen, vaikka ei olekaan, niin silloin tämä halu ja aikomus on väärä. Tämä halu ja aikomus johtaa usein myös siihen, että halutaan juutalaisena päästä osalliseksi vanhan liiton järjestykseen kuuluvista asioista sekä asioista, jotka vaikuttavat ortodoksijuutalaisuudessa. Joillekin käy vielä niin (joillekin on jo käynyt), että kääntyy juutalaisuuteen ja hylkää Jeesuksen. Seuraavaksi käymme läpi messiaanisen judaismin harhaopetuksen pääkohdat. Messiaaninen judaismi käsite tulee siitä kun Jeesukseen uskovat uskovaiset uskovat judaistien opetuksia.

 

Messiaaniset juutalaiset. Messiaanisten juutalaisten joukossa on myös niitä, jotka eivät usko vanhan liiton eikä lain voimassaoloon Uuden Liiton aikakautena. Kaikki messiaaniset uskovat eivät siis ole siis usko judaismin olevan voimassa Uuden Liiton seurakunnan aikakaudessa.


Vanhan liiton voimassaolo sekä eläinuhri

 

Vanhan liiton voimassaolo näyttää olevan yksi pääharhoista messiaanisessa judaismissa; tässäkin kohden messiaaninen judaismi uskoo samoin kuin ortodoksi judaismi. Raamatun totuus on, että Herran Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) ristinkuolema päätti vanhan liiton aikakauden, josta todisteena oli esiripun repeäminen ylhäältä alas asti.

 

Hebr 8:13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.
KJV tarkasti alkutekstin mukaan: In that he saith, A new (covenant ei ole alkutekstissä), he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebr 8:13 menee alkutekstin mukaan näin: Sanoessaan uuden Hän on tehnyt ensimmäisen vanhaksi. Nyt mikä on rappeutunut ja tullut vanhaksi on valmis häviämään pois.

Heprealaiskirje 8 ja 9 luvut puhuvat vanhasta liitosta ja eläinuhreista, jotka ovat kumoutuneet Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) uhrin kautta. Jos vanha liitto olisi vielä voimassa, niin ei Jeesuksen kuolemalla olisi mitään merkitystä, eikä Jeesus voisi olla Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, sillä vanhan liiton ollessa voimassa on voimassa myös vanhan liiton ylimmäinen pappeus. Jos vanha liitto olisi voimassa, niin ei voisi olla Jeesuksen sovitustyötä voimassa, vaan eläinuhrien veren kautta tapahtuva sovitus.

Hebr 9:1 ¶ Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö.

Heprealaiskirje 9 todistaa sen että hepr 8 puhui nimenomaan ensimmäisen (vanhan) liiton kumoutumisesta. Siinä tuodaan selvästi esille ensimmäinen liitto, joka tarkoittaa vanhaa liittoa. Heprealaiskirjeen 8 luvun ensimmäinen tarkoittaa siis vanhaa liittoa.

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Heprealaiskirje luku 10 jatkaa jakeessa 9 ensimmäisen (vanhan liiton) käsittelyä, jossa sanotaan, että Hän (Jeesus) poistaa ensimmäisen (vanhan liiton), pystyttääkseen toisen (Uuden Liiton) ja tämän Uuden Liiton Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) uhrin perusteella Häneen uskovat ovat pyhitet ja pelastut kerta kaikkiaan. Tämä jakeen kääntävät englanninkieliset Raamatut näin:

Heb 10:9 (James Green LIT) then He said, "Lo, I come to do Your will, O God." He takes away the first in order that He may set up the second;

Heb 10:9 (KJV) Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second.

Heb 10:9 (James Murdock's translation of the Syriac Peshitta) and afterwards he said: Behold I come to do thy pleasure, O God: hereby, he abolished the former, that he might establish the latter.

Heb 10:9 (Young's literal translation) then he said, ‘Lo, I come to do, O God, Thy will;’ he doth take away the first that the second he may establish;

James Green literal kääntää tarkasti oikein eli: Hän ottaa pois ensimmäisen järjestyksen että Hän voi asettaa toisen.

Tästä on juuri kysymys, eli Jeesus kuolemansa kautta kumosi vanhan liiton ja asetti tilalle Uuden Liiton. Tästä juuri opettaa selkeästi heprealaiskirje ja luvut 8-10. Uuden Liiton aikakautena ei ole voimassa yhtä aikaa vanha liitto ja sen järjestys. Vanhassa liittossa olleet kymmenen käskyä ovat voimassa Uudessa Liitossa, sillä Jumala ei kumonnut lakia (Kymmenen Käskyä), mutta itse liitto ja sen järjestys on kumottu. Linkki: Uusi Liitto

Eläinuhrit

Eli Levi niminen messiaaninen juutalainen sanoi minulle, että kaikki vanhan liiton uhrit ovat vielä voimassa, paitsi sovitusuhri. Tässä hän kuitenkin pahoin erehtyi. Kaikki vanhan liiton eläinuhrit ovat kumottuja, eikä niistä ole yksikään enää voimassa.

Hebr 7:
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.
13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.
14 Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.
15 Ja tämä käy vielä paljoa selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen,
16 joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta.
17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön
19 -sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi-mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.
20 Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista-nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa,
21 mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on vannonut eikä ole katuva: ‘Sinä olet pappi iankaikkisesti’" -
22 niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.
23 Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä;
24 mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti,
25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,
27 jonka ei joka päivä ole tarvis, niinkuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan; sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan, uhratessaan itsensä.
28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

Hebr 10:
1 ¶ Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.
2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä?
3 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä.
4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
5 Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Heprealaiskirje opettaa selvästi, että Uuden ja Paremman Liiton astuttua voimaan Jeesuksessa Kristuksessa (Messiaassa) on eläinuhrit kumottu ja lakkautettu, eivätkä ne ole enää voimassa.

Eläinuhrit tuhannen vuoden ajanjaksossa

Jotkut (ei kaikki) messiaaniset judaistit opettavat, että tuhannen vuoden ajanjaksona alkaa eläinuhrit. He perustavat väitteensä muun muassa Hes 40-48 lukuihin sekä Sak 14 lukuun.

Sak 14:
20 In that day shall there be upon the bells of the horses, HOLINESS UNTO THE LORD; and the pots in the LORD’S house shall be like the bowls before the altar.
21 Yea, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the LORD of hosts: and all they that sacrifice shall come and take of them, and seethe therein: and in that day there shall be no more the Canaanite in the house of the LORD of hosts. (KJV)


33/38
20 Sinä päivänä on oleva hevosten kulkusissa kirjoitus: "Pyhitetty Herralle". Ja padat Herran temppelissä (huone) ovat uhrimaljain vertaisia, jotka ovat alttarin edessä.
21 Ja jokainen pata Jerusalemissa ja Juudassa on oleva pyhitetty Herralle Sebaotille, ja kaikki uhraajat tulevat ja ottavat niitä ja keittävät niissä. Eikä ole enää sinä päivänä yhtään kaupustelijaa (kaananilaista) Herran Sebaotin temppelissä (huone).


Tuon ajankohta on tuhannen vuoden ajanjaksona se käy selkeästi ilmi kun lukee koko luvun. Laitoin muutaman sanan sulkuihin, jotka osoittavat mikä sana on oikeasti kyseessä siinä kohden. Padat ovat Herran huoneessa, ei siis temppelissä. Hepreaksi noissa kohdin on sana bajith, joka tarkoittaa huone, perheväkeä.

Kuningas Jaakon käännös kääntää sanan bajith taloksi 1881 kertaa, perheväeksi 54 kertaa,kodiksi 25 kertaa ja temppeliksi 11 kertaa ja muutamalla muulla sanalla jolla ei ole merkitystä tässä kohdin.

KJV kääntää tässä kohden oikein eli house, joka tarkoittaa Jumalan perheväkeä (pelastuneita), jotka elävät Kristuksen kanssa 1000 vuoden ajan maan päällä. Padat ovat uskovilla käytössään, jotka ovat pyhitettyjä eikä niitä saa käyttää epäjumalanpalvelukseen (kuten eläinuhreihin). Siksi Raamattu sanoo alkukielellä, että ne ovat kuin maljat olivat alttarilla (VT:n uhrit), mutta niissä ei uhrata, vaan keitetään (otaksun syötävää). Jumala on poistanut eläinuhrit Kristuksessa ja siksi Hän muistuttaa tuossa, että padat muistuttavat vanhoista uhreista, mutta eivät ole niitä varten, vaan keittämistä varten, ei eläinuhreja varten. Uhraajat jotka tulevat, eivät ole eläintenuhraajia, vaan oman elämänsä Jumalalle uhranneita uskovia. Eikä sinä päivänä ole enää yhtään kaananilaista Herran huoneessa (perheväessä) tarkoittaa ettei siellä ole pakanoita pakanallisilla tavoilla, vaan Jumalan perheväkeä Kristuksen uhrin ansioista.

Tuo meidän käännöksessä oleva temppeli sana hämää monia ja on erikoisesti messiaanisten judaistien suosiossa, sillä he väärin luulevat tuossa kohtaa olevan kysymys temppelistä ja eläinuhreista, mutta kun ei ole, sillä Kristuksen uhri päätti eläinten uhraamisen. Tosin sana bajith voidaan kääntää myös temppeliksi, mutta tässä kohden ei, koska Jeesuksen kertakaikkisen uhrin jälkeen ei tule enää muita uhreja.

Hes 40-48 luvut ovat kuvakieltä, sillä nämä luvut eivät voi tarkoittaa eläinuhrien palaamista tuhatvuotisjaksona. Muuten Jeesuksen uhrilla ei olisi mitään arvoa siellä, eikä niille jotka ovat siellä nimenomaan Jeesuksen uhrin tähden, ei eläinuhrien tähden.
Hes 40-48 on symbolinen opetus, joka on vertauskuvallista ilmoitusta, eikä kirjaimellinen ilmoitus. Osa siitä on kirjaimellista ilmoitusta, eli se osa joka käsittelee pelastuneita juutalaisia, jotka symbolisesti palvelevat "temppelissä". Uhrit ovat vertauskuvallista kieltä, sillä tuskin kukaan uskova uhraisi Jeesuksen silmien edessä eläinuhreja syntiuhreiksi tai tuskinpa Jeesus (tai Isä) asettaisi enää eläinuhreja, kun ne ovat jo kerran kumotut.

Uudistettu liitto

Messiaaninen judaismi tukeutuu ortodoksi judaismin opetukseen, joka opettaa ettei Jeremia 31:31 oleva heprean sana chadash tarkoita uutta, vaan uudistettua.

Jer 31:
31Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton ;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

הִנֵּה יָמִים בָּאִים, נְאֻם-יְהוָה; וְכָרַתִּי, אֶת-בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֶת-בֵּית יְהוּדָה--בְּרִית חֲדָשָׁה

Jeremia 31:31 on sanat chadash brit - uuden liiton. Uusi Liitto on Uusi, ei samanlainen liitto kuin se joka tehtiin niiden kanssa, jotka Jumala vapautti Egyptin orjuudesta. Jer 31:31 oleva chadash sana adjektiivi ja adjektiivina chadash tarkoittaa aina uutta, ei uudistettua. Adjektiivi chadash esiintyy 53 VT:ssa ja tarkoittaa aina uutta, ei uudistettua, paitsi yhdessä kohden eli Job 29:20 se on käännetty uudistaa, tosin juutalaiset (JPS) kääntävät Job 29:20 verbin chadash sanalla fresh, ei renew. Chadash adjektiivi (uusi) tulee verbistä chadash ja chadash tarkoittaa verbinä uudistettua, mutta ei uutta.

Juutalaiset kääntävät (JPS - Jewish Publication Society Old Testament 1917) kääntämässään Raamatussa Jer 31:31 näin: Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah;

Juutalaisten kääntämässä Septuagintassa on Jer 31:31 kreikan sana kaineen-uusi. Juutalaisten oma todistus on, että adjektiivi chadash tarkoittaa uutta, ei uudistettua.

Chadash verbinä esiintyy 10 kertaa VT:ssa. Seuraavaksi sen esiintymiset 33/38 ja juutalaisten kääntämässä (JPS) Raamattussa:

1Sam 11:14 Ja Samuel sanoi kansalle: "Tulkaa, menkäämme Gilgaliin ja uudistakaamme siellä kuninkuus".
1Sa 11:14 Then said Samuel to the people: ‘Come and let us go to Gilgal, and renew the kingdom there.’

2Aik 15:8 ¶ Kun Aasa kuuli nämä profeetta Oodedin sanat ja ennustuksen, rohkaisi hän mielensä ja toimitti pois iljetykset koko Juudan ja Benjaminin maasta ja niistä kaupungeista, jotka hän oli valloittanut Efraimin vuoristosta, ja uudisti Herran alttarin, joka oli Herran eteisen edessä.
2Ch 15:8 ¶ And when Asa heard these words, even the prophecy of Oded the prophet, he took courage, and put away the detestable things out of all the land of Judah and Benjamin, and out of the cities which he had taken from the hill-country of Ephraim; and he renewed the altar of the LORD, that was before the porch of the LORD.


2Aik 24:4 Senjälkeen Jooas aikoi uudistaa Herran temppelin.
2Ch 24:4 And it came to pass after this, that Joash was minded to restore the house of the LORD.

2Aik 24:12 Sitten kuningas ja Joojada antoivat sen niille, jotka teettivät työt Herran temppelissä, ja nämä palkkasivat kivenhakkaajia ja puuseppiä uudistamaan Herran temppeliä, niin myös rauta- ja vaskiseppiä korjaamaan Herran temppeliä.
2Ch 24:12 And the king and Jehoiada gave it to such as did the work of the service of the house of the LORD; and they hired masons and carpenters to restore the house of the LORD, and also such as wrought iron and brass to repair the house of the LORD.

Job 10:17 Sinä hankit yhä uusia todistajia minua vastaan, ja vihasi minuun kasvaa, ja sinä tuot vereksiä joukkoja minun kimppuuni.
Job 10:17 Thou renewest Thy witnesses against me, and increasest Thine indignation upon me; host succeeding host against me.

Ps 51:10 (51:12) Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
Ps 51:10 (51-12) Create me a clean heart, O God; and renew a stedfast spirit within me.

Ps 103:5 joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
Ps 103:5 Who satisfieth thine old age with good things; so that Thy youth is renewed like the eagle.


Ps 104:30 Sinä lähetät henkesi, ja ne luodaan; ja sinä uudistat maan muodon.
Ps 104:30 Thou sendest forth Thy spirit, they are created; and Thou renewest the face of the earth.

Jes 61:4 ¶ Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat; ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autiot polvesta polveen.
Isa 61:4 ¶ And they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall renew the waste cities, the desolations of many generations.

Val 5:21 Palauta meidät, Herra, tykösi, niin me palajamme; uudista meidän päivämme muinaiselleen.
La 5:21 Turn Thou us unto Thee, O LORD, and we shall be turned; renew our days as of old.

Juutalaiset itse kääntävät sanan chadash verbinä uudistettu (renew), mutta ei sanalla uusi (new). Kun juutalaiset eivät mitään tietäneet Jeesus Messiaasta, niin he käänsivät Septuagintaan Jer 31:31 kreikkalaisen sanan kaineen, joka tarkoittaa uutta. Samoin myös he ovat kääntäneet JPS Raamattuun sanan new Jer 31:31. On päivänselvää, että adjektiivi chadash Jer 31:31 tarkoittaa uutta, eikä uudistettua. Eksyttävä uudistettu merkitys chadash adjektiiville on ortodoksi judaismin alkuperää, ei Raamatun. Ortodoksi juutalaisuus on vaihtanut valheellisesti adjektiivi chadash merkityksen ettei heidän tarvitse uskoa Uuden Liiton olevan voimassa ja he saavat näin rauhassa toimia vanhan liiton järjestyksen mukaan. Valitettavasti messiaaninen judaismi sekä osa pakanauskovia uskovat tässä kohden ortodoksijuutalaisen valhetta ja eksytystä. Uudistetun liiton valheopetuksen tarkoituksena on tukea vanhan liiton järjestystä sekä johtaa juutalaisia harhaan ja pois Messias Jeesuksesta.

Uusi Liitto Israel ja pakanat

Jotkut ortodoksijuutalaiset opettavat, että uusi tai uudistettu (Raamattu opettaa Uudesta Liitosta, ei Uudistetusta liitosta!) liitto tehdään vain Israelin ja Juudaan kanssa ei pakanoiden. Raamattu opettaa, että Uusi Liitto tehdään Israelin ja Juudaan heimojen kanssa kun he tekevät parannuksen ja uskovat Jeesuksen olevan Messias ja Herra. Samoin Uusi liitto tehdän myös niiden pakanoiden kanssa, jotka uskovat Jeesuksen olevan Messias ja Herra:

Jes 55:
3 Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.
4 Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.
5 Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.

Jes 42:
6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,
7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.


Luuk 2:
25 ¶ Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.
26 Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.
27 Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan,
28 otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:
29 "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;
30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,
31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,
32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".

Raamattu opettaa, että Uusi liitto Herrassa Jeesuksessa tehdään niiden juutalaisten ja pakanoiden kanssa, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Jeesuksen olevan Messias ja Herra.

Uusi Liitto. Messiaanisessa judaismissa on myös sellaista opetusta, että Juudaan ja Israelin heimo on osallisia Uudesta Liitosta Jumalan lupauksen perusteella. Tämä on totta ja toteutuu vasta sitten kun päivien lopulla koko Israelin jäännös tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Messias. Juudaan ja Israelin heimot eivät pääse osalliseksi Uudesta Liitosta ilman parannusta ja uskoa Jeesukseen Messiaana. Uuteen Liittoon eli Jumalan kansaa ei kukaan pääse pelkän lihan syntymisen kautta, vaan siihen tarvitaan parannuksen teko ja evankeliumin uskominen Jeesuksesta Kristuksesta (Messiaasta). Uusi Liitto on yhtä kuin Uuden Liiton seurakunta sekä Jumalan kansa eikä Uuteen Liittoon pääse kukaan ilman uskoon tulemista. Vasta uskoon tulemisen jälkeen, jossa Herra asettaa lakinsa Pyhässä Hengessä Israelin heimon ja Juudaan heimon sydämeen heistä tulee Jumalan kansa sekä luonnollisesti myös he saavat osallisuuden Uuden Liiton seurakunnasta. Tällä hetkellä Juudaan ja Israelin heimo vaeltaa jumalattomuudessa kohti kadotusta, eivätkä he ole Jumalan Uuden Liiton kansa ennen kuin tekevät parannuksen uskomalla Jeesuksen olevan Messias. Raamattu kuitenkin opettaa meille, että päivien lopulla he tekevät parannuksen ja uskovat Jeesuksen olevan Messias, tästä ylistys, kiitos ja kunnia Jumalalle.

Jumala ei kutsumistaan kadu eikä hylkää Israelin kansaa, mutta Hän tekee Israelin kansan kanssa Uuden Liiton, johon ei pääse sisälle muuten kuin parannuksen teon ja evankeliumin uskomisen kautta. Mutta Jeesuksen päivinä vain vähemmistö juutalaisista otti pelastuksen vastaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin kuin on myös tänä päivänä. Näistä pelastuksen vastaanottaneista tuli Jumalan kansan jäseniä, ne jotka eivät tehneet parannusta juutalaisista he eivät ole Jumalan kansaa. Eli Israelin kansaan kuuluminen ei aina tarkoita Jumalan kansaan kuulumista, siksi myös Jeesus sanoi:

Joh 8:
39 He vastasivat ja sanoivat hänelle: "Aabraham on meidän isämme". Jeesus sanoi heille: "Jos olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin tekoja.
40 Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta. Niin ei Aabraham tehnyt.
41 Te teette isänne tekoja." He sanoivat hänelle: "Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä; meillä on yksi Isä, Jumala".
42 Jeesus sanoi heille: "Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt.
43 Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.
44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.
45 Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.


Jeesus sanoi niiden juutalaisten olevan isästä perkeleestä, jotka eivät uskoneet Häneen. Salliiko Jumala oman kansansa jäsenien menevän helvettiin? Ei tietenkään, jumalattomat ovat perkeleen lapsia ja näin Jeesus sanoi olevan niiden juutalaisten laita, jotka eivät Häneen uskoneet, samoin on tietenkin myös jumalattomien pakanien laita.

Room 2:
28 Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;
29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.


Uudessa Liitossa oikea juutalainen on hän, joka kuuluu Jumalan kansaan, jonka sydän on ympärileikattu Pyhässä Hengessä. Kirjaimen (lihan) mukaan juutalaisuus ei ole oikeaa juutalaisuutta Paavalin opetuksen mukaan. Eli Paavali tietenkin tarkoitti tässä kuulumista Uuden Liiton seurakuntaan.

Hebr 8
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.


Israelin kansa on Jumalan silmäterä, mutta Uuden Liiton Jumalan kansaksi se pääsee vasta sitten kun on ensin tehnyt parannuksen ja uskonut evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta (Messiaasta). Tämän edellä olevan vahvistaa Hebr 8:8-10, joka on lainaus Jer 31:31-33.

Kiitos ja kunnia myös siitä Jumalalle, että aina on ollut olemassa jäännös pelastuneita israelilaisia armon valinnan mukaan. Uuden Liiton ensimmäinen paikallinen seurakunta syntyi Jerusalemiin ja alkuseurakunnan ensimmäiset seurakunnat olivat juutalaisia, koska he uskoivat Jeesuksen olevan Messias. Koko Israelin kansa ei siis hylännyt Jeesusta, vaan pieni vähemmistö juutalaisia uskoi Jeesuksen olevan Messias, siitä kiitos ja kunnia Jumalalle.

613 käskyä

Keskustelin kerran erään messiaanisen juutalaisen (messiaaninen judaismi) kanssa. Hän sanoi, että kaikki 613 käskyä ovat voimassa Uudessa Liitossa. Siinä Hän erehtyi, sillä Kristus ei kumonnut lakia, mutta poisti vanhan liiton järjestyksen, jonka mukana kumoutui monta käskyä.

Tämä messiaaninen juutalainen oli Eli Levi, joka on El-HaLev (Tel-Aviv) nimisen messiaanisen seurakunnan perustaja. Hänen seurakuntansa kotisivuilta löytyy myös tämä tieto 613 käskyn kuulumisesta Uuden Liiton uskovalle:

The doctrinal position of the Congregation is that the inspired Scriptures are the final and ultimate authority for life and faith in the congregation. Jewish tradition and Halachah are observed. - käännös: Seurakunnan opillinen asema on että inspiroidut Kirjoitukset ovat viimeinen ja lopullinen auktoriteetti elämälle ja uskolle seurakunnassa. Juutalaista traditiota ja Halachahia noudatetaan. http://www.el-halev.org/homepage/el-halev/congregation.html

Halakha (Halachah הלכה ) on juutalainen uskonnollinen laki, johon kuuluu Tooran 613 käskyä, Talmudin opetukset ja rabbinistiset lait sekä juutalaiset tavat ja traditiot. Eli Levi opettaa uskoville 613 käskyn voimassa oloa, vaikka ne eivät ole voimassa Uudessa Liitossa. Samoin Levin opetus hyväksyy Talmudin opetukset. 613 käskyn noudattaminen on ortodoksijudaismia. Uuden Liiton seurakunta on vapautettu 613 käskyn noudattamisesta, eikä totisesti Talmudin opetukset kuulu Uuden Liiton seurakunnalle. 613 käskyä ei kuulu edes messiaanisille juutalaisille, jotka uskovat Jeesuksen olevan Messias.

Otan tähän esille myös muutamia käskyjä 613 Tooran käskystä, jotka eivät ole voimassa:

3 Moos 20:10 ¶ Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkoja mies että -nainen, rangaistakoon kuolemalla.

5 Moos 21:
18 ¶ Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakorvainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä,
19 niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoot hänet ja viekööt kaupunkinsa vanhinten eteen, asuinpaikkansa porttiin,
20 ja sanokoot kaupunkinsa vanhimmille: ‘Tämä meidän poikamme on uppiniskainen ja kovakorvainen, hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari’.
21 Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi. Poista paha keskuudestasi, ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön.
22 Jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen, josta rangaistaan kuolemalla, ja hänet surmataan, ja sinä ripustat hänet hirteen,
23 niin älköön hänen ruumiinsa jääkö hirteen yöksi, vaan hautaa hänet samana päivänä, sillä Jumalan kiroama on se, joka on hirteen ripustettu; älä saastuta sitä maata, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi."

3Mo 21:9 Jos papin tytär häpäisee itsensä haureudella, niin hän häpäisee isänsä; hänet poltettakoon tulessa.

Uudessa Liitossa ei ole voimassa kuolemanrangaistusta synnintekijälle, jossa Jumalan seurakunnan jäsenten tulisi tappaa polttamalla tai kivittämällä synnintekijä. Emme saa kivittää kuoliaaksi uppiniskaista juomari poikaa. Et saa hirttää syypäätä rikkomukseen. Synti on edelleen voimassa Uudessa Liitossa, mutta ei seurakunnan toimesta synnintekijän surmaamista.

4 Moos 1:
1 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
2 "Käske israelilaisia ja sano heille: Pitäkää vaari siitä, että tuotte minulle minun uhrilahjani, ruokani, suloisesti tuoksuvat uhrini, määräaikanaan.
3 Ja sano heille: Tämä on se uhri, joka teidän on tuotava joka päivä Herralle: kaksi vuoden vanhaa virheetöntä karitsaa jokapäiväiseksi polttouhriksi.
4 Uhraa toinen karitsa aamulla, ja toinen karitsa uhraa iltahämärässä
5 ja ruokauhriksi kymmenesosa eefa-mittaa lestyjä jauhoja, sekoitettuna neljännekseen hiin-mittaa survomalla saatua öljyä.
6 Tämä on jokapäiväinen polttouhri, joka toimitettiin Siinain vuorella suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.
7 Ja siihen kuulukoon juomauhrina neljännes hiin-mittaa viiniä kumpaakin karitsaa kohti. Pyhäkössä vuodata Herralle höysteviiniuhri.
8 Ja toinen karitsa uhraa iltahämärässä ja toimita siihen kuuluva ruoka- ja juomauhri samalla tavoin kuin aamullakin, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.


Meidän ei tarvitse Uudessa Liitossa jokapäivä polttouhrata kahta karitsaa, eli ei ole voimassa

3 Moos 4:
27 ¶ Jos joku rahvaasta erehdyksestä rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan tekemällä sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi,
28 ja hän sitten saa tietää rikkomuksensa, jonka hän on tehnyt, niin tuokoon rikkomuksensa tähden, jonka hän on tehnyt, uhrilahjanaan vuohen, virheettömän naaraspuolen,
29 ja laskekoon kätensä tämän syntiuhriteuraan pään päälle ja teurastakoon sen polttouhripaikalla


Tätäkään ei saa ehdottomasti tehdä Uudessa Liitossa, silloin halventaisimme Kristuksen (Messiaan) uhrin.
Ei ole tämäkään käsky voimassa Uudessa Liitossa.

 

Toorassa on 101 käskyä uhreista ja uhraamisesta. Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) uhri Golgatalla päätti kaikki vanhan liitot uhrit sekä niihin liittyvät käskyt uhraamisista vanhan liiton järjestyksen mukaan. Vanhan liiton pappeudesta on annettu 33 käskyä. Uudessa Liitossa on kumottu vanhan liiton pappeus sekä tietysti myös pappeuteen liittyvät lait. Vanhan liiton temppelin ja temppelin esineistä on annettu 32 käskyä. Uudessa Liitossa Jeesuksen opetuslapset ovat Jumalan temppeleitä. Uudessa Liitossa ei ole voimassa yksikään vanhan liiton temppeliä koskeva käsky, sillä Uuden Liiton temppeli ei ole ihmiskäsin rakennettu, vaan Pyhässä Hengessä uudestisyntyneen uskovan sydämeen rakennettu Jumalan voiman kautta.

 

Uudessa Liitossa ei Jeesuksen opetuslapset vaella käskyjä täyttäen, sillä Herra Jeesus on täyttänyt lain meidän puolestamme. Olemme vapaat lain ja käskyjen täyttämisestä, mutta emme vapaita elämään laittomuudessa ja vastoin Jumalan sanan opetusta. Jeesus ei kumonnut lakia. Jumalan laki ei ole 613 käskyä, niin kuin edellä kävi ilmi. Mikä on Jumalan laki, jota Jeesus ei kumonnut? Kymmenen Käskyä on laki, joka on Jumalan laki, jota Jeesus ei kumonnut. Kymmenen käskyä ja vanha liitto ei siis ole sama asia, vaikka kymmenen käskyä kuuluivatkin vanhaan liittoon.

 

2Mo 24:12 Ja Herra sanoi Moosekselle: "Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi".

 

Kymmenen käskyä ei ole laki meille, joka meidän pitäisi täyttää, vaan ohje ja opetus miten meidän tulee elää. Vapaus Kristuksessa Uudessa Liitossa ei kehota meitä elämään vastoin kymmentä käskyä, vaan niiden mukaisesti, mutta ei lain käskynä, vaan Jumalan armosta uskon tekona, jota Hän vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta. Uuden Liiton uskovat eivät pelastu Kymmenen Käskyn kautta, vaan Jumalan armosta uskomalla Jeesuksen olevan Herra ja Messias. Raamatussa VT:ssa on Israelilaisille annettu 613 käskyä. Nämä 613 käskyä olivat käskyjä ja säädöksiä, jotka olivat annetut israelilaisille, että he olisivat pyhä kansa erotettu muista kansoista palvelemaan elävää Jumalaa. Mitä olivat kaikki muut lait ja käskyt, kun vain kymmenen käskyä olivat lain arkissa? Niiden tarkoitus oli myös erottaa Israelin kansa muista kansoista palvelemaan Jumalaa. Mutta nämä 603 käskyä Jeesus kumosi, mutta ei kymmentä käskyä. Tietenkin jos jokin näistä 603 käskystä pitää yhtä kymmenen käskyn kanssa on se hyvä ja sovelias rakennusaine Uudessa Liitossa.

 

Ympärileikkauksen ja lain vaatimus


Apt 15:
5 Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia".
6 ¶ Niin apostolit ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan tätä asiaa.
7 Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.
8 Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin.
9 eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.
10 Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?
11 Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin."

12 Niin koko joukko vaikeni, ja he kuuntelivat Barnabasta ja Paavalia, jotka kertoivat, kuinka suuria tunnustekoja ja ihmeitä Jumala oli tehnyt pakanain keskuudessa heidän kauttansa.
13 Kun he olivat lakanneet puhumasta, lausui Jaakob: "Miehet, veljet, kuulkaa minua!
14 Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä kansan omalle nimellensä.
15 Ja tämän kanssa pitävät yhtä profeettain sanat, sillä näin on kirjoitettu:
16 ‘Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan; minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn,
17 että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee,
18 mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista’.
19 Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen,
20 vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta.

 

Alkuseurakunnassa vaikutti myös judaismi, joka vaatii pakanoiden ympärileikkausta sekä Mooseksen lain noudattamista. Kun asiasta oli paljon väitelty, niin päätettiin ettei pakanoille kuulu lihan ympärileikkaus eikä Mooseksen lain noudattaminen. Pietarin vastaus osoittaa, että hän torjui voimakkaasti myös Mooseksen lain noudattamisen pakanoilta. Pietari sanoi ettei Jeesukseen uskovien juutalaisten ja pakanoiden kohdalla ole mitään eroa, sillä molempien sydämet on puhdistettu uskon kautta Kristukseen, ei lain kautta. Pietari myös sanoo, ettei pakanauskovia saa iestää ikeellä, jota eivät juutalaiset ole jaksaneet kantaa; tuo ies oli Mooseksen laki (613 käskyä). Kuitenkin Pietari ja Jerusalemin seurakunta torjuivat niin lihan ympärileikkauksen kuin Mooseksen lain noudattamisen pakanauskovilta. Pietari sanoi, että niin juutalaiset uskovat kuin pakanauskovat pelastuvat Herran Jeesuksen armon kautta. Ei edes Jeesukseen uskova juutalainen ole velvoitettu noudattamaan Mooseksen lakia 613 käskyä.

 

Juudeasta oli lähtenyt eräitä veljiä kiertämään seurakuntia ja heillä oli mukanansa, tämä oppi pakanauskovien ympärileikkaamisesta sekä Mooseksen lain noudattamisesta. Mutta, Jerusalemin seurakunta ei ollut lähettänyt näitä veljiä opettamaan ympärileikkauksesta eikä Mooseksen laista, vaan he olivat lähteneet omissa nimissään eksyttämään muita seurakuntia. Sen tähden Paavali ja Barnabas menivät Jerusalemiin, koska väärä opetus oli sieltä lähtenyt, eikä sen tähden, että Jerusalemin seurakunta olisi ollut alkuseurakunnan hallintokeskus. Kirjeen sanoma Antiokian seurakunnalle oli; että heidän tuli karttaa epäjumalille uhrattua lihaa ja verta ja lihaa, josta ei oltu laskettu verta ja myöskin haureutta. Jerusalemin seurakunnan johtajien lähettämä kirje ei ollut seurakunnan hallintokeskuksen käskykirje, vaan se oli Pyhän Hengen ja Jumalan sanan mukainen ohje ja opetus Antiokian seurakunnalle. Jerusalemin seurakunnassa olevat apostolit eivät olleet Paavalin ja Barnabaan esimiehiä. Paavalin ja Barnabaan esimiehenä toimi Jeesus Pyhän Hengen kautta.

 

Uuden Liiton ympärileikkaus

 

Room 2:29 vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.
Fili 3:3
Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan,

 

Paavali opettaa että Uuden Liiton ympärileikkaus ei ole lihan ympärileikkaus, vaan sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä. Paavalin opetus on todella voimakasta, sillä hän sanoo, että oikeita ympärileikattuja ovat ne jotka palvelevat Pyhässä Hengessä Jumalaa ja uskovat Jeesuksen olevan Messias. Ainoa tavoiteltava ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä, koska vain tuon ympärileikkauksen kautta voi pelastua Jumalan armosta.

 

Linkki: Jumalan laki

 

Siionista lähtee laki. Messiaaninen Judaismi opettaa myös, että tulee ottaa vastaan opetusta Jerusalemista Herran lakina, sillä he sanovat että Siionista lähtee laki ja Herran opetus, vaikka Uudessa Liitossa opetus ja neuvo lähtee ja tulee Pyhältä Hengeltä Isän ja Jeesuksen Kristuksen kautta. Messiaaninen judaismi korostaa, että Herran sana lähtee Siionista ja kehottavat pakanauskovia ottamaan opetusta sieltä mistä sana ensin lähti, eli Jerusalemin seurakunnasta. Jokaisen uskovan niin juutalaisen kuin pakanan tulee ottaa opetusta Pyhältä Hengeltä oman paikkakuntansa seurakunnassa. Jokaisen paikkakunnan seurakunnat ovat Pyhän Hengen johdossa. Sana ja opetus lähti ensin Jerusalemista, mutta se ei tarkoita sitä, että Jerusalemin seurakunnan tulee opettaa koko maailman paikallisseurakuntia. Sana ja opetus lähti Jerusalemista, että ne jotka uskovat Jeesukseen tulevat Pyhän Hengen opettamiksi omilla paikkakunnillaan. Opetus, joka opettaa, että seurakuntien tulisi ottaa opetusta Jerusalemin seurakunnasta on röyhkeä opetus, jonka tarkoitus on sitoa uskovat Jerusalemin seurakunnan uskon ymmärryksen mukaiseen uskoon. Tällaisen asenteen takana on lihallinen kontrolloinnin halu, eikä Jumalan käsky. Tämä asenne halventaa myös pakanauskovia sekä johtaa väärään seurakuntaelämään ja väärään riippuvuuteen. Jokainen seurakunta on itsenäinen, jota Jumala johtaa Pyhässä Hengessä, eikä yksikään seurakunta dominoi muita, ei edes Jerusalemin seurakunta. Minä itse toivotan Jumalan runsasta siunausta Jerusalemissa oleville Jeesukseen uskoville juutalaisille. Tämä vääristynyt opetus Jerusalemin seurakunnan asemasta ei ole kaikkien messiaanisten juutalaisten opetus, vaan vain niiden joiden sydän on judaismin kahleissa, eikä Kristuksen (Messiaan) vapaudessa.

Aabrahamille annettu lupaus

Judaismi omii Aabrahamin itselleen ja opettaa juutalaisten olevan Aabrahamin siementä, kun taas pakanat sitä eivät ole. Miten tämä asia oikein on ja mitä Raamattu siitä opettaa? Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi ennen lihan ympärileikkausta ja lain antamista. Aabraham sai ympärileikkauksen merkin uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin. Aabrahamista tuli myös ympärileikattujen isä, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamattomana. Lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta. Jos lakiin pitäytyvät ovat perillisiä, niin usko on tyhjäksi tehty ja lupaus käynyt mitättömäksi. Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä. Jumala ei lukenut ainoastaan Aabrahamille vanhurskautta, vaan myös niille jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Room luku 4.

Aabrahamin siemenet ja jälkeläiset eivät ole pelkästään juutalaisia, vaan ovat niitä, jotka uskovat Israelin Jumalaan. Aabraham on isä, niille jotka ympärileikkaamattomina uskovat Jumalaan ja niille jotka eivät ole ainoastaan ympärileikattuja, vaan myös ympärileikattuina uskovat Jumalaan.

Jumala sanoi Aabrahamille: Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen (hepr. Raamatussa tässä on sana gojim-pakanat) paljouden isän, 1 Moos 17:5.

Aabraham on tehty siis kaikkien niiden isäksi, jotka uskovat ovat sitten juutalaisia tai pakanoita. Aabrahamille annettu lupaus ei siis ole minkään kansakunnan yksinoikeus, vaan annetaan uskosta sille, joka uskoo Jumalaan ilman lain tekoja. Aabrahamille annettu lupaus annettiin ennen lihan ympärileikkausta ja lain antamista, koska lupaus oli annettu uskosta, ei teoista. Uuden Liiton ympärileikkauksen merkki on sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä.

Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta, Room 2:28-29.

Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä, Gal 3:19.

Lain kautta ei saavuteta lupausta uskosta vanhurskautumiseen, sillä laki on annettu jäljestäpäin rikkomusten tähden, kunnes tulee se siemen, jolle lupaus oli annettu. Ihminen vanhurskautetaan ilman lakia uskosta Herraan Jeesukseen.

Israel on pakanain valo

 

Messiaaninen judaismin jotkut kannattajat tukeutuvat ortodoksijudaismin opetukseen, joka opettaa Israelin olevan pakanain valkeus. He perustavat oppinsa mm. Jes 42:1-7. Katsotaanpa mitä siinä todella sanotaan.

 

Jes 42:
1 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.
2 Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.
3 Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.
4 Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa.
5 Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:
6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,
7 avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.


Teksti yhteys puhuu Messiaasta; Hän (Messias) levittää kansakuntiin oikeuden; Hänet on pantu kansoille liitoksi ( eli siinä on sanat li:berith am liitoksi kansalle; le:or gojim pakanoille valkeudeksi) pakanoille valkeudeksi; avaamaan sokeat silmät ja päästämään sidotut vankeudesta. Eli Hän Messias tulee liitoksi kansalle =am =Israel sekä pakanoille =gojim valkeudeksi. Muta toki Hän Messias tulee myös liitoksi pakanoille.

Laitan tähän Jes 42:6:n kohdan kuvana hepreankielellä sekä juutalaisen Raamatun JPS 1917 mukaan, JPS on englannin kielellä.
Jakeen sanoma on selvä: Minä Herra olen Sinut vanhurskaudessa kutsunut, olen tarttunut Sinun käteesi ja varjellut Sinua ja asettanut Sinut liitoksi kansalle (am), pakanoille (gojim) valkeudeksi.

Israel ei voi tässä olla se joka on asetettu pakanain valkeudeksi, koska tämä valkeus on pantu Israelille itselleen liitoksi ja pakanoille valkeudeksi. Israelille tulee liitoksi Herra Jeesus Messias, joka on myös pakanain valkeus. Paavali todistaa Jeesuksen olevan se kansojen valkeus eikä Israel.

Apt 13:
47 Sillä näin on Herra meitä käskenyt: ‘Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti’."
48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.
49 Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan.


Julistiko Paavali Israelin kansaa pakanoille valkeudeksi vai Jeesusta valkeutena? Tietenkin Jeesusta Kristusta (Messiasta).

Myös Simeon todisti Jeesuksen olevan pakanoiden valkeus sekä Israelin kirkkaus:

Luuk 2:
5 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.
26 Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennenkuin oli nähnyt Herran Voidellun.
27 Ja hän tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesus-lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niinkuin tapa oli lain mukaan,
28 otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi:
29 "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;
30 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,
31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,
32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".


Jeesus on pakanoiden valkeus ei Israel.

Jeesus itse sanoi:
Joh 12:46 Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Jeesus on koko maailman valkeus!

 

Korvausteologia. Kirkkolaitokset opettavat korvausteologiaa, joka opettaa kirkon korvanneen Israelin. Tämä on väärä opetus, sillä ei kirkko korvaa Israelia, koska kirkko ja sen virallinen opetus ei ole Raamatun opetus. On muistettava, että alkuseurakunta ja sen ensimmäiset uskovat olivat juutalaisia, israelilaisia. Kukaan eikä mikään pysty korvaamaan sitä tosiasiaa, että alkuseurakunnan ensimmäiset uskovat olivat juutalaisia. Näin pieni vähemmistö israelilaisia kuului Jumalan Uuden Liiton seurakuntaan. Sekin on tosiasia, että enemmistä israelilaisista hylkäsi pelastuksen Jeesuksessa, jonka seurauksena he eivät ole se Israelin kansa, joka kuuluu Uuden Liiton seurakuntaan, vaan vaeltaa jumalattomuudessa kohti kadotusta. Kuitenkin pieni jäännös israelilaisia uskoi Jeesuksen olevan Messias, näin on aina ollut jäännös israelilaisia osallisia Jumalan seurakunnasta.

 

Ortodoksijuutalaisuus ja kaikki, jotka uskovat valheen, että Israel on pakanoiden valkeus eikä Jeesus ovat sen sijaan tehneet korvausteologian, jossa Jeesus korvataan Israelilla. Tämä on muuten yksi ortodoksijuutalaisuuden perusominaisuuksista asettaa Israel Jeesuksen tilalle. Valitettavasti jotkut (ei kaikki) messiaaniset judaistit tukevat tätä ortodoksien korvausteologiaa. Siitäkin huolimatta, että nämä messiaaniset uskovat Jeesuksen olevan Messias he uskovat Jes 42 opettavan Israelin olevan pakanain valkeus, vaikka kyseessä on selvästi, että Jeesus Messias on pakanain valkeus.

Israel pakanain ensirakkaus

Messiaanisessa judaismissa on myös opetusta, jossa opetetaan että Efeson seurakunnan ensirakkaus oli Israel. Painotan etteivät kaikki messiaaniset juutalaiset näin usko, vaan osa heistä.

Seuraavaksi eräs messiaaninen lähde (kursiiivissa), jonka opetuksen tähden jotkut (ei kaikki) messiaaniset uskovat pakanauskovien ensirakkauden olevan Israel:

Joseph Shulamin artikkelista vihkosesta,"Opetusta Siionista" 2004:

Jumala syyttää efesolaisia, että he ovat heikontuneet rakkaudessa: "Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja" (Ilm. 2:4-5).

Roomalaisten kirje sekä muut paikat Paavalin kirjoituksissa puhuvat myös "juutalaisille ensin, sitten vasta kreikkalaisille." Kun pakanauskovat lukevat näitä jakeita, monet heistä kavahtavat kuin sanoakseen: "Tuossa tulee juutalainen, joka aina haluaa tuntea itsensä paremmaksi kuin me." Juutalaiset, jotka uskovat Jeshuaan, eivät usko, että he ovat parempia kuin muut, eivätkä he halua pakanauskovien tuntevan itsensä toisen luokan kansalaisiksi.

Mutta kukaan ei voi kieltää sitä, että Jumalan ensirakkaus on Israel. Kun Ilmestyskirja sanoo, että monet Efeson uskovista ovat hyljänneet ensimmäisen rakkautensa, se saattaa tarkoittaa, että Efeson seurakunta - josta valtaosa oli pakanauskovia - oli alkanut leikata irti juuriaan, erottaa itsensä pois Israelista, pois Tanakhista ("Vanha Testamentti"), pois Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. He alkoivat tehdä uusia jumalia itselleen, joista esi-isät eivät tienneet.

Tämä Shulamin opetus on saanut aikaan sen, että jotkut hänen seuraajansa Suomessa sekä tätä oppia tukevat uskovat, että pakanauskovien ensirakkaus on Israel. Tällaisen opetuksen juuret eivät voi olla missään muualla kuin ortodoksisessa judaismissa, jossa juutalaisia pidetään pakanoita erinomaisempina, sillä juutalaisuuteen kääntyneille pakanoille kuuluu vain seitsemän Nooan lakia, kun juutalaisille kuuluu kaikki 613 Tooran käskyä. Katsotaan seuraavaksi mitä Ef 2:1-5 opettaa.

Ilm 2:
1 ¶ "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: ‘Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä:
2 Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;
3 ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut.
4 Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.
5 Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta.

Kolmas jae kertoo, että Efeson uskovat olivat saaneet kantaa paljon Jeesuksen nimen tähden, jonka jälkeen tulee sanat: "Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi". Jumalan lapsen ensimmäinen rakkaus on tietenkin Jumala, ei ihminen eikä joku kansakunta tai heimo. Efeson seurakunnan ja pakanauskovien ensirakkaus on Jumala, ei Israel. On todellista korvausteologiaa siirtää ensirakkaus pois Jumalasta ja siirtää tämä rakkaus ensirakkaudeksi Israelia kohtaan. Tällä opetuksella rikotaan Jumalaa vastaan sekä lain suurinta käskyä vastaan, joka on:

Matt 22:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "’Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
Linkki: Rakkauden kaksoiskäsky

Jokaisen uskovan (niin juutalaisen kuin pakanan) ensimmäinen rakkaus on Jumala!

Pakanauskovien adoptio Israelin seurakuntaan

Messiaaninen juutalainen Eli Levi kertoi minulle, että pakanat ovat adoptoituja seurakuntaan, kun taas juutalaiset luonnostaan oksastetaan öljypuuhun. Hän sanoi messiaanisen juutalaisen olevan Jumalan lapsi, kun taas pakanat ovat adoptoituja Jumalan lapseuteen. Tällainen opetus on väärää opetus, sillä Raamattu opettaa, että Uuden Liiton seurakuntaa ja Jumalan lapseuteen kuuluu uudestisyntyminen ylhäältä Pyhässä Hengessä.

Room 8:
14 Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
15 Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!"
16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

Jumala on kaikkien niiden Isä, jotka uskovat Jeesuksen olevan Messias ja jotka ovat uudestisyntyneet ylhäältä. Eli Levi tuo tällä opetuksella erotuksen Jumalan seurakuntaan, samoin toimii ortodoksijudaismi, joka erottaa juutalaisen ja juutalaisuuteen kääntyneen pakanan uskomaan eri tavalla. Eli Levi tuo sellaisen erotuksen Jumalan seurakuntaan, jossa hän uskoo messiaanisen juutalaisen omistavan Jumalan lapseuden syntyperänsä puolesta, mutta pakanauskova on adoptoitu lapsi. Kaikki Jeesukseen uskovat niin juutalaiset kuin pakanat syntyvät samalla tavalla Pyhästä Hengestä, eikä Uuden Liiton Jumalan seurakunnassa ole adoptoituja lapsia.

Raamattu opettaa kaikkien uskovien (niin juutalaisen kuin pakanan) syntyvän samalla tavalla Jumalan lapseksi, eli tekemällä parannuksen ja uskomalla Jeesuksen olevan Herra ja Messias ja tämän seurauksena me saamme uudestisyntyä Pyhässä Hengessä.

Öljypuu. Room 11 luvussa Paavali kirjoittaa: ”Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.”, ” Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.”

Ei Jumala hyljännyt koko kansaa eikä taittanut öljypuusta pois koko kansaa, vaan vain ne jotka epäuskossaan kieltäytyivät vastaanottamasta Jeshua Messiasta pelastajakseen. Näin Paavalikin on oksastettu öljypuuhun Jeshua Messiaassa ja näin myös Paavali sai osallisuuden Uuden Liiton jäsenyydestä sekä osallisuuden Jumalan kansaan kuulumisesta. Armon valinnan mukaan olemassa oleva jäännös tarkoittaa niitä juutalaisia, jotka vastaanottivat pelastuksen Jeshua Messiaassa, sillä Mooses toi lain, mutta Jeshuan kautta tuli pelastus sekä armo ja totuus.

Vain ne juutalaiset kuuluvat Uuden Liiton seurakuntaan sekä Jumalan kansaan, jotka ovat uskossa Jeshua Messiaaseen

Paavali myös kirjoitti: ”Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.”

Valinta öljypuuhun kuulumisesta Uudessa Liitossa on armosta pelastumisessa, joka on Jeshua Messiaassa (Jeshua HaMashiach).

Paavali kirjoitti: ”Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?”

Israel lankesi pois liitosta ja siksi Jumala heidät hylkäsi ja taittoi pois öljypuusta, huom. epäuskoiset taitettiin, mutta ne juutalaiset jotka uskoivat Messias Jeesukseen, heidät oksastettiin Uuden Liiton Jumalan seurakuntaan, Jumalan kansaksi. Hyljätyillä ei ole enää osaa Jumalan kansaan kuulumisesta, vaan heidät on taitettu pois öljypuusta eivätkä he kuulu Jumalan kansaan, vaan heidän isänään on saatana; samalla tavalla kuin jokaisen pakanan isä on satana, joka ei usko Jeshua Messiaaseen.

Paavali kirjoitti: ”Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin."
Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.”

Pois taitetut oksat ovat niitä juutalaisia, jotka eivät ottaneet vastaan pelastusta Jeshua Messiaassa. Ja metsäöljypuun oksat ovat pakanauskovia, jotka ovat armosta päässeet osallisiksi öljypuun mehevästä juuresta, joka on Jeshua Messias. Pakanuskovien ei tule ylpeillä ja halveksia pois taitettuja oksia, sillä me emme kannata Juurta (Jeshua Messiasta), vaan Juuri (Jeshua Messias) kannattaa meitä pakanauskovia niin kuin myös juutalaisuskovia. Epäuskonsa tähden taitettiin pois oksia öljypuusta, mutta me pysymme siinä uskon kautta Jumalan armosta. Älkäämme olko pakanauskovina ylpeitä ja halveksiko pois taitettuja oksia, sillä myös meidät poistetaan öljypuusta, jos tulemme epäuskoisiksi.

Paavali kirjoitti: ”Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.”

Kiitos, Herralle sillä Jumala tulee poistamaan paatumuksen Israelin kansan sydämestä ja niin on kaikki Israel pelastuva aina hamaan siihen asti kunnes pakanain täyteys täyttyy (pakanauskovat alkavat ojentautumaan niin kuin on kirjoitettu). Näin ei Jumala valintaansa kadu Israelin kohdalla.

Öljypuu ei ole vaihtunut toiseksi puuksi, mutta vanha liitto vaihtui Uudeksi Liitoksi ja Uuden Liiton aikana Jumalan kansaan ei pääse Uudessa Liitossa muutoin kuin tekemällä parannuksen ja uskomalla evankeliumi Jeshua Messiaasta. Ja uskoontulleita juutalaisia ei liitetä vanhan liiton seurakuntaan, sillä se on kumottu ja lakkautettu, vaan uskoontulleet juutalaiset oksastetaan Messias Jeshuaan sekä Uuden Liiton seurakuntaan. Samoin myös pakanauskovat liitetään Jeshua Messiaassa Uuden Liiton seurakuntaan. Uuden Liiton Jumalan seurakuntaan ja kansaan ei kuulu siis muita kuin sydämeltä ympärileikattuja (Messiaan ympärileikkaus Pyhässä Hengessä).

Jumala ei siis ole rikkonut liittoa Israelin kanssa, mutta Israel rikkoi, siksi Jumala teki Uuden ja paremman Liiton.

Jumala oksastaa uskoon tulleen pakanan ja juutalaisen Messiaaseen, jonka jälkeen heistä tulee seurakunta. Kysymys on siis oikeasta järjestyksestä. Oksathan ovat oksia eli seurakunta, luonnolliset oksat ja metsäöljypuun oksat oksastetaan Messiaaseen, jonka jälkeen oksista (uskoontulleista) tulee seurakunta. Oksat oksastetaan puuhun, jonka juuresta (Jeshuasta) seurakunta pääsee osalliseksi. Ydinkysymys ei siis ole itse puu, vaan sen Pyhä Juuri (Jeshua Messias), ja osallisuus Jeshua Messiaaseen Pyhän Hengen kautta.

 

Pyhän Hengen kautta on uskovilla osallisuus juuresta eli Jeshuasta. Seurakunta eli oksat eivät voi olla suoraan ilman Pyhää Henkeä osallisia Messiaasta, sillä Jumalan Henki asuu uskovassa. 2 Kor3:6 joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Juuri on Jeshua ja öljy on kuva Pyhästä Hengestä.


Kreikkalainen ja juutalainen ajattelutapa

Messiaaninen judaismi opettaa, että pakanat luonnostaan ajattelevat kreikkalaisittain ja Raamattuun uskovalla tulisi olla heprealainen ajattelutapa. On totta ettei kreikkalainen ajattelutapa sovi Jeesukseen uskovalle. Messiaaninen judaismi opettaa heprealaisen ajattelutavan olevan ainoa oikea Raamattuun uskovan ajattelutapa. Tämä ajattelutapa kuulostaa aluksi oikeanlaiselta, mutta ei kuitenkaan ole sitä. Missään kohtaan Raamattu ei ole opetusta, jossa uskovien pitäisi ajatella heprealaisittain. Uskovan tulisi oppia ajattelemaan Kristuksen mielen mukaan. Alunperin Jumala antoi sanansa hepreankielellä, että Jumalan kansa voisi ymmärtää mikä on Jumalan tahto. Hepreankieli oli se työkalu, jonka kautta Jumala puhui alunperin. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi pyrkiä ajattelemaan siten kuin on Jumalan tahto. Saamme ja voimme oppia ymmärtämään Jumalaa alkukielen kautta, mutta vain sillä tavalla, että opimme hepreankielen kautta sen mikä on Jumalan tahto ja miten Hän haluaa meidän ajattelevan. Raamattu ei opeta, että meidän tulisi ajatella jonkun kansanryhmän kielen tai ajatuksen juoksun mukaan, vaan Raamattu opettaa meitä ajattelemaan Kristuksen (Messiaan) mielen mukaan:

1Kor 2:16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Room 15:5 Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,

Room 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

Raamattu opettaa myös, että meillä olisi Messiaan mieli. Raamattu kehottaa meitä ajattelemaan ja näkemään siten kuin Jumala näkee ja ajattelee, ei niin kuin juutalainen tai pakana. VT:n alkukieli on heprea ja meidän tulee arvostaa sitä, mutta emme saa kuitenkaan erehtyä siihen, että meidän tulee alkaa ajattelemaan heprealaisittain, sillä Raamattu kehottaa meitä ajattelemaan Jumalan mielen mukaan. Tämän heprealaisen ajattelutavan opetuksen tausta ja juuri on sellainen, jossa uskotellaan ja opetetaan, että Herraan Jeesukseen uskovat juutalaiset ymmärtävät parhaiten Raamatun sanan opetuksen ja ilmoituksen ja heidän tulisi opettaa pakanauskovia. Jumalan sanan ymmärtämisen lähtökohta ei ole uskovan lihallisessa syntyperässä, vaan siinä, että Hän suostuu uskomaan Jumalan sanan niin kuin on kirjoitettu. Tärkeintä on kaikille uskoville ojentautua Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) mielen mukaan, ei ihmismielen, eikä minkään kansallisuuden ajattelutavan mukaan.

Rabbi

Minä rakastan juutalaisia ja olen heidät saanut sydämelleni. En kuitenkaan tässä rakkaudessa tue judaismia, enkä vanhaan liittoon perustuvaa juutalaisuutta. Mielenkiintoista on se, että useat "judaistit" pitävät kipaa päässänsä, vaikka sillä ei ole mitään hengellistä merkitystä Uuden Liiton uskovalle. Uuden Liiton seurakunnalle ei ole annettu käskyä kipan päässä pitämiseen. Sellaisen pitäminen on hyödytöntä eikä vie meitä lähemmäs Jumalaa. Kipa kuuluu juutalaiseen uskontoon, ei elävään uskoon. Kipassa ei ole mitään pahaa itsessään, mutta jos esim. pakanauskova pitää kipaa päässään haluten olla messiaaninen juutalainen, niin motiivi on väärä.

Jeesus sanoi ettei hänen opetuslapsensa saa kutsua itseään heprealaisella nimellä rabbi. Koska rabbi oli juutalaisuudessa se joka opetti vanhan liiton järjestystä. Siksi Jeesus halusi ettei puhuta enää rabbeista. Jeesus asetti Uuteen Liittoon opetustehtävän, joiden tehtävä oli opettaa ja he ovat kaitsijoita, paimenia ja vanhempia, mutta ei rabbeja:

Matt 23:8 Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne, ja te olette kaikki veljiä.

1Kor 12:28
Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

Hepreankielen UT:ssa rabbiksi Matt 23:8 on hepreaksi rabbi ja 1 Kor 12:28 hepreankielisessä UT:ssa opettajiksi on heprean sana morim (opettajat). Eli kaksi eri sanaa, koska juutalainen vanhan liiton opetus oli tullut tiensä päähän, niin siksi Jeesus halusi myös antaa Uuden Liiton sanan opettajille uuden merkityksen niin opetuksen sisällön puolesta kuin myös hylkäämällä rabbi sanan Uuden Liiton seurakunnan sanan opettajilta ja asettamalla siihen uuden sanan morim.

Se mikä on mielenkiintoista niin joissakin messiaanisissa piireissä rikotaan tätä Jeesuksen käskyä ja heidän seurakuntiansa usein johtaa yksi mies nimikkeellä rabbi. Olin kerran messiaanisten kokoontumisessa ja mainitsin tästä että Jeesus kielsi opetuslapsiltaan rabbi nimen käytön. Sain vastaani vihaisia lauseita ja sanan vääntämistä, koska he halusivat olla rabbeja ja seurakunta halusi oman rabbin, vastoin Jeesuksen sanaa. Se mikä on huvittavaa on se, että samoissa piireissä vastustetaan arkkipiispoja ja kirkkoherroja jne. epäraamatullisina termeinä, joita ne ovatkin. Yhtä epäraamatullista on käyttää Uudessa Liitossa seurakunnan opettajista sanaa rabbi, sillä Jeesus kielsi sen käytön opetuslapsiltaan siten ettei ketään Jeesuksen opetuslasta saa kutsua nimellä rabbi.
Rabbi käsite on ortodoksijudaismia, ei Uuden Liiton järjestyksen mukaista uskoa. Jeesus on meidän rabbimme ja Ylipaimenemme (hebr; Sar HaRo’im).

Uuden Liiton seurakuntaa ei johda yksi mies, sillä kaikki seurakunnan vanhimmat ovat paimenia. Johtajuus Jumalan seurakunnassa

Heprealaiset nimikkeet seurakunnan paimenista ovat:
Zekenim, Ziknei Hakehillah ( vanhimmat, seurakunnan vanhimmat)
Mashgichim Ruchaniyim (kaitsijat)
Ro'im (paimenet)
Morim (opettajat)

Juutalaiset juuret

Ortodoksi judaismi korostaa juutalaista uskontoa ja samoin messiaaninen judaismi korostaa juutalaisuutta ja opettaa palaamisesta juutalaisille juurille. Raamattu opettaa meitä kasvamaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta ja meidän tulisi palata takaisin Jumalan kuvan kaltaisuuteen, siellä on mei dän juuremme, ei juutalaisuudessa. Jumala antoi lakinsa Israelille; Jumala antoi juhlansa Israelille, Jumala antoi sanansa ilmoituksen Israelille; nämä kaikki Jumala antoi Israelille, että he olisivat Jumalan pyhä pappisvaltakunta ja eläisivät ja kasvaisivat elämään Jumalan kuvan mukaan. Jumala ei antanut Israelille lakia ja juhlia, että heistä tulisi juutalaisia, vaan että he olisivat Jumalan kansa ja kuuluisivat Jumalan seurakuntaan. Opetus palaamisesta juutalaisille juurille vie uskovat takaisin lain orjuuteen eikä anna uskovalle Uuden Liiton vapautta Jeesuksessa Kristuksessa (Messiaassa). Katsotaanpa miten messiaaninen juutalainen Joseph Shulam opettaa juutalaisista juurista.

Joseph Shulamin kirjoitus: Kommentaari juutalaisista juurista apostolien teoista:

The so-called "primitive" theology of the early community indicates that the book was written before the development of the major theological controversies. Jewish believers are still going to the Temple, offering sacrifices, and making nazirite vows, and people like Apollos and the twelve "disciples" in Ephesus do not know about Jesus' baptism and the Holy Spirit.

http://www.netivyah.org.il/English%20Web/Book%20of%20Acts%20Intro%20English.htm

Suomennos:
Niin sanottu alkuperäinen alkuseurakunnan teologia osoittaa, että kirja oli kirjoitettu ennen suurempien teologisten riitojen kehittymistä. Juutalaiset uskovat menevät vielä temppeliin, uhraamaan uhreja, ja tekemään nasiiri-lupauksia, ja ihmiset kuten Apollos ja Efeson 12 "opetuslasta" eivät tienneet Jeesuksen kasteesta ja Pyhästä Hengestä.

Shulam uskoo, että alkuseurakunnan kuului uhrata vanhan liiton uhreja.

Joseph Shulam:
3. 4. Paul, and I presume the other leaders of the Early Church, respected and observed not only the laws from the Torah, but also every tradition and practice that all the "normative" streams of Judaism observed in regards to the Temple. This included the particular practices of taking vows and being released from them by sacrifices of thanksgiving and ritual purification.

5. The Early Church did not see any conflict between the validity of Yeshua's sacrifice and the coexistence and worship in the Temple. Yeshua's sacrifice must have been considered the completion or perfection of the sacrificial system of the Temple, but not the annulment of it (foot note 10).

http://www.netivyah.org.il/English%20Web/MidrashaArticles/early_believers.html

Suomennos:
Paavali ja minä otaksumme muiden alkuseurakunnan johtajien kunnioittaneen ja noudattaneen Tooran lakeja, mutta ei ainoastaan Tooran lakeja, vaan myös kaikkia perinteitä ja tapoja, joita juutalaisuuden "ohjeelliset" suuntaukset noudattivat temppeliin liittyen. Tämä piti sisällään käytännössä erityisesti valojen ottamisen ja niistä vapautumisen kiitosuhrien sekä rituaalisten puhdistautumisten kautta.

Alkuseurakunta ei nähnyt mitään ristiriitaa Jeshuan uhrin voimassaolon ja samanaikaisen temppelipalvonnan välillä. Jeshuan uhria on varmaankin pidetty temppelin uhrijärjestelmän loppuunsaattamisena tai täydellistymisenä, mutta ei sen kumoamisena.

Tässä tulee esille se mitä Shulam oikeasti uskoo. Shulam uskoo ettei Jeesuksen uhri kumonnut vanhan liiton eläinuhrijärjestelmää. Näillä sanoillaan hän syyllistyy toisen evankeliumin levittämiseen, sillä kaikki eläinuhrit kumoutuivat Jeesuksessa Kristuksessa (Messiaassa).

Opetus palaamisesta juutalaisille juurille voi olla monille houkutteleva, mutta se sisältää täkyn, jonka nielaisemalla joutuu judaismin pauloihin. Monet messiaaniset judaistit sanovat ettei juutalaiset tavat ja laki koske pakanauskovia, mutta selkeästi Shulam kirjoituksessaan sanoo, ettei Jeesuksen uhri kumonnut eläinuhreja. Monet menevät sekaisin kun sanotaan sitä ja tätä, mutta yksikään Jeesuksen opetuslapsi ei voi missään yhteydessä opettaa ettei Jeesuksen uhri kumonnut eläinuhreja ja jos näin sanoo kerrankin on syyllistynyt toisen evankeliumin julistamiseen, josta täytyy tehdä parannus. On totta, että kirkkolaitokset ovat vääristäneet monessa kohden Jumalan sanan opetusta, mutta ratkaisu ei ole paluu juutalaisuuteen, vaan Jumalan kuvan kaltaisuuteen.

Suosittelen kaikille uskoville (niin juutalaisille kuin pakanoille) paluuta takaisin kasvamaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta Uuden Liiton järjestyksen mukaan, sillä tämä on ainoa paluu uskovan todellisille juurille.

Kompromissi lihan miellyttämiseksi

Gal.6:12 Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi.

Joseph Shulam ja muut messiaanisen judaismin kannattajat pyrkivät olemaan mieliksi ortodoksijuutalaisuudelle. Tämä lihan miellyttämisen pyrkimys tulee esille siinä, että messiaaninen judaismi uskoo samalla tavalla kuin ortodoksijudaismi ja pitää yllä perinteitä uskomuksia, jotka eivät kuulu Uuteen Liittoon. Messiaaninen judaismi pyrkii miellyttäämään ortodoksijudaismia siksi ettei heitä Messiaan ristin tähden vainottaisi. Varmasti myös osittain siksi ettei messiaaninen judaismi ole ymmärtänyt Uuden Liiton Raamatullista perustaa ja siksi sekoittaa uskoonsa vanhan liiton, ortodoksijudaismin ja jotkut jopa Talmudin opetuksia.

Tällainen ihmisten ja uskonnollisuuden mielisteleminen ei ole rehellistä uskoa, vaan uskoa, joka ojentautuu ihmisten korvasyyhy vaatimusten mukaan.

Jeshua ei Jeesus

Monet (eivät kaikki) messiaaniset judaistit opettavat, että on väärin käyttää nimeä Jeesus sekä sanaa Kristus, koska ne ovat pakanallisia käännöksiä. Mikä on totuus tässä asiassa?

Juutalaiset kirjanoppineet (70 kpl) käänsivät 3-1 vuosisadalla eKr. Aleksandriassa hepreasta kreikkaan Raamatun. Tämä tapahtui siis paljon ennen ns. kristinuskon syntymistä.

Danielin kirjassa he käänsivät 9:25 sanan Mashiach sanalla Khristou, joka tarkoittaa Messiaaseen.

Dan 9:25
και γνωση και συνησεις απο εξοδου λογου του αποκριθηναι και
του οικοδομησαι Ιερουσαλημ εως χριστου ηγουμενου εβδομαδες επτα και εβδομαδες
εξηκοντα δυο και επιστρεψει και οικοδομηθησεται πλατεια και τειχος και
εκκενωθησονται οι καιροι

Esra 4:3 oleva heprean sana Jeshua käännettiin sanalla Ieesous.

Esra 4:3
και ειπεν προς αυτους Ζοροβαβελ και Ιησους και οι καταλοιποι
των αρχοντων των πατριων του Ισραηλ ουχ ημιν και υμιν
του οικοδομησαι οικον τω θεω ημων οτι ημεις αυτοι επι
το αυτο οικοδομησομεν τω κυριω θεω ημων ως ενετειλατο ημιν
Κυρος ο βασιλευς Περσων

2 Moos 17:10 oleva Jehoshua sana käännettiin sanalla Ieesous

2 Moos 17:10
και εποιησεν Ιησους καθαπερ ειπεν αυτω Μωυσης και εξελθων παρεταξατο
τω Αμαληκ και Μωυσης και Ααρων και Ωρ ανεβησαν επι
την κορυφην του βουνου

Ieesous (Jeesus) ei siis ole väärennös, vaan juutalaisten itse kääntämä vastine sanalle Jeshua, ja Ieesous siis juutalaisten mielestä tarkoitti samaa kuin Jeshua.

Juutalaiset ovat siis ensimmäisenä tuoneet Raamatun tekstiin sanat Khristos ja Ieesous. Kun Uutta Testamenttia tehtiin ja sen kreikkalaista tekstiä, niin Messias käännettiin samalla sanalla kuin Septuagintassa eli Khristos ja Jeshua samalla sanalla kuin septuagintassa eli Ieesous. Khristos ja Ieesous sanat loivat sitten pohjan muille käännöksille kuten englanniksi Christ ja Jesus. Jos Septuagintan kääntäjät olisivat pysyneet heprealaisessa muodossa, niin voipi olla että meidän Raamatussa lukisi Jeesuksen sijaan Jeshua.

Septuagintassa oli myös Jhvh, joka lausuttiin Adonai sanalla tilalla sana Kurios, joka tuli tarkoittamaan Herraa myös UT:n tekstissä, samoin juutalaiset käänsivät sanan Torah sanalla nomos, joka tuli myös UT:n tekstiin.

On siis kiistämättä selvää, että juutalaiset itse ovat ensimmäisenä tuoneet Raamattuun (Septuaginta) sanat Ieesous ja Khristos. Nämä valmiit käsitteet sitten laitettiin kreikkalaiseen UT:n, jonka kautta käsitteet Christ (Kristus) ja Jesus (Jeesus) tulivat pakanauskovien käsitteiksi. Se on totta, että Jeshua on Jeesuksen alkuperäinen heprealainen nimi, eikä ole väärin käyttää nimeä Jeshua. Koska kuitenkin juutalaiset ovat itse antaneet ihmiskunnalle nimen Ieesous-Jeesus, niin miksi emme saisi sitä käyttää, koska hekin sitä käyttivät Septuagintassa. Emme saa kieltää kummankaan nimen käyttöä, sama koskee myös sanoja Kristus ja Messias.

Sanojen vääristelyä

Käsittelen seuraavaksi juutalaisia sitä kuinka heidän käsityksensä sanoista ja asioista on muuttunut sen jälkeen kun Herra Jeesus kuoli ristillä ja nousi ylös. Septuagintan sanotaan valmistuneen 3-1 vuosisadoilla eKr. Sept. (lyhenne Septuagintasta mitä tässä tulen käyttämään) käännettiin paljon ennen Jeesuksen syntymää ja aikana jolloin ei mitään vielä tiedetty Herrasta Jeesuksesta. Siksi onkin mielenkiintoista katsella miten he ovat kääntäneet ja ymmärtäneet muutamia keskeisiä jakeita liittyen Herraan Jeesukseen.

Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Juutalaiset sanovat kristittyjen väärentäneen tuon kohdan, eikä siinä juutalaisten mielestä ole sanaa neitsyt, vaan nuori neito.

Miten Sept. kääntää saman jakeen? Käytän tässä kohden asian helpottamiseksi englanninkielistä Sept. versiota, että on helpompi seurata mitä he ovat kääntäneet. Mutta jokainen pystyy tarkistamaan asioiden todenperäisyyden kreik. Sept. vaikka täältä:

http://septuagint.org/LXX/

Sept: Isa 7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign; {1} behold, a virgin (parthenos) shall conceive in the womb, and shall bring forth a son, and thou shalt call his name Emmanuel. {1) Mt 1:23}

Sept. käyttää kreik. sanaa parthenos, joka tarkoittaa neitsyttä, nuorta naista, joka ei ole ollut sukupuoliyhteydessä. On siis varsin mielenkiintoista, että silloin kun Sept. käännettiin eikä tiedetty mitään vielä Herrasta Jeesuksesta, niin juutalaiset käänsivät tämän sanan sanalla parthenos, eli neitsyt. Mutta nyt kun he eivät usko Jeesuksen olevan Messias, niin he ovatkin Jeesuksen kuoleman jälkeen muuttaneet käsitystä ja jakeen merkitystä, eivätkä enää usko että Isa 7:14 on kysymys todella naisesta, joka synnyttää neitseenä.


Tämä on todella läpinäkyvää sekä epärehellistä toimintaa. Minä uskon, että Jumalalla oli sormensa pelissä kun Sept. käännettiin, sillä sinne on jäänyt Jumalalliset todisteet Herrasta Jeesuksesta, kun taas juutalaiset ovat ne pyrkineet häivyttämään hepr. tekstistä.

Psalmi 22:16 juutalaiset sanovat ettei siinä puhuta mitään lävistämisestä, mutta kuitenkin kun he eivät mitään tienneet Jeesuksesta he käänsivät Sept:

Psa 22:16: For many dogs have compassed me: the assembly of the wicked doers has beset me round: they pierced my hands and my feet.

He käänsivät lävistivät käteni ja jalkani. Näin he ovat tuonkin selkeän sanan paikan opetuksen muuttaneet, koska eivät halua uskoa Jeesukseen. Nämä kaksi esimerkkiä paljastavat sen karmeuden mikä on ihmisen lihassa kun se vastustaa totuutta. Silloin ihminen muuttaa totuuden valheeksi. Näiden sanojen vääristelyn juuret ovat ortodoksijudaismissa, jonka tarkoitus todistaa ettei Jeesus ole Messias. Jumalalle kuitenkin kiitos, sillä viimeisinä päivinä koko Israelin kansan jäännös tulee pelastumaan ja kapina ja peite poistuu heidän sydämestään.

Erilaiset säädökset

Vanha liitto oli sellainen, johon kuului myös ruuat- ja juomat säädöksineen ja erilaiset pesot (hepr UT tevilot; mikvakasteet) eläinuhrit jne. ovat kaikki ortodoksijudaismia nykyään, ei enää voimassa Uuden Liiton seurakunnassa.

Hepr 9:
8 ¶ Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!


Pyhä Henki todistaa että tie kaikkein pyhimpään on vielä ilmoittamatta, niin kauan kun etuimmainen maja vielä seisoo. Sitten Paavali sanoi tämän tarkoittavan nykyistä aikaa eli aikaa ennen 70 jKr, jolloin temppeli tuhoutui. Juutalaiset toimittivat temppelipalvelustaan turhaan vuosien n. 33-70 jKr., koska Kristuksen uhri oli tuonut syntien anteeksiantamuksen ja pääsyn Kaikkeinpyhimpään jo n. 33 jKr., jolloin Kristus (Messias) kuoli ja nousi ylös.

Eli vuonna n. 33 jKr tie Kaikkeinpyhimpään ilmoitettiin! Useat juutalaiset eivät sitä uskoneet, vaan jatkoivat turhaa ja hyödytöntä temppelipalvelusta. Tästä heprealaiskirje kertoo.

Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoi ruokien, juomien ja kasteiden olevan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa Uuden järjestyksen aikaan asti. Orthodox Jewish Brit Chadasha sanoo: until the time of the Tikkun. Tikkun tarkoittaa parantaa, korjata ja muutos. Kreikan teksti käyttää sanaa diorthosis, joka tarkoittaa uudistaa ja parantaa. Emme kuitenkaan saa jämähtyä vain siihen mitä tarkoittaa uuden järjestyksen aikaan asti, vaan katsoa myös mitä on sanottu!

Sanottiin että ruuat ja juomat ja kasteet olivat vain lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti!

Esim. Kol 2 kertoo meille vastauksen siihen mikä on tämä uusi aika:

Kol 2:
16 ¶ Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
21 "Älä tartu, älä maista, älä koske!"
22 -sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.


Tässä kohdassa sanotaan, ettei uskovia saa tuomita syömisestä ja juomisesta jne. Jos vanhan liiton ruokasäädökset olisivat voimassa, tuossa jakeessa ei lukisi noin, vaan siten että Kolossalaisten tuli noudattaa annettuja ruoka- ja juomasäädöksiä, jotka oli annettu VT:n kirjoituksissa. Mutta Paavali vapauttaa heidät tästä, koska ne eivät kuulu Uuteen Liittoon. Kol 2 näin selkeästi todistaa, että uusi järjestys koskien ruoka- ja juomasäädöksiä on astunut voimaan Uuden Liiton myötä. Jos elämme Jumalan Pojan uskossa Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti, niin silloin ymmärrämme että tietyt käskyt ja säädökset ovat kumottu Paremman Uhrin tähden.

Jumala asetti terveelliset ruokasäädökset Israelin kansalle vanhassa liitossa sekä juhlat jne. Uudessa Liitossa ruokasäädökset ja juhlat eivät ole voimassa lakina, eikä kukaan saa tehdä niistä pelastuskysymystä tai ehdotonta sääntöä, jota tulee noudattaa. On vapaus syödä tai olla syömättä. Minä koitan syödä terveellisesti vapauden perustalta en lain käskynä ja annan muille vapauden pistää suuhunsa mitä haluavat, enkä tuomitse sitä jos syövät esim. sikaa, vaikka itse en syö sianlihaa.

 

Juhlat. Paavali opetti ettei pakanauskovia saanut tuomita siitä jos eivät viettäneet juutalaisia juhlia. Olen ollut kerran mukana lehtimajanjuhlassa, en pakosta vaan vapaaehtoisesti, menisin joskus mielellään uudestaan oli ihan mielenkiintoista. En kuitenkaan korosta juhlien viettämistä, koska Raamatussakaan ei ole ehdotonta käskyä pakanauskoville viettää VT:n juhlia. Miten sitten messiaaninen juutalainen voiko hän osallistua VT:n juhliin? Voi jos pitää kaikessa Herran Jeesuksen Kristuksen (Messiaana), eikä tee VT:n juhlista elämänsä keskipistettä. Kehotan jokaista uskovaa niin juutalaista kuin pakanaa keskittymään Pyhässä Hengessä kasvamaan Kristukseen (Messiaaseen).


Dual covenant theology (Kahden liiton oppi)


Elämme ajassa lähellä Jeesuksen tulemusta sekä koko Israelin jäännöksen pelastumista Herran Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) kautta. Tästä kiitos ja ylistys Jumalalle. Sielunvihollinen on nostattanut muutamia harhaoppeja koskien juutalaisten pelastumista mm. judaismin sekä tämän kahden liiton opin. Sielunvihollisen tavoite on saada aikaan juutalaisten valepelastuminen joko judaismin (tässäkin on monta ulottuvuutta) sekä kahden liiton opin kautta. Valittevasti jotkut uskovat ovat eksyneet judaismiin tai tähän kahden liiton oppiin.

Kahden liiton opin kannattajat opettavat, että juutalaiset pelastuvat lain kautta (vanhan liiton järjestyksen mukaan) ilman Jeesuksen veriuhria, eikä heidän tarvitse uskoa Jeesuksen olevan Messias.

On kysymys vakavasta asiasta. Esimerkiksi uskon sanan saarnaaja John Hagee on kirjoittanut kirjassaan In Defense of Israel näin: Jesus refused to produce a sign ... because it was not the Father's will, nor his, to be Messiah. (p 138) - Jeesus kieltäytyi antamasta merkkiä ... koska se ei ollut Isän tahto, eikä hänen tahtonsa (Jeesus) olla Messias... s. 138.

The Jews were not rejecting Jesus as Messiah; it was Jesus who was refusing to be the Messiah to the Jews. (p. 140) - Juutalaiset eivät torjuneet Jeesusta Messiaana; se oli Jeesus joka kieltäytyi olemasta Messias juutalaisille... s. 140

John Hagee on sanonut ettei hän ole saarnannut kahden liiton oppia (Dual covenant theology). Näin toimii valheen henki. Ehkä hän ei olekaan sitä julkisesti saarnannut, mutta on kuitenkin julkisesti kirjassaan opettanut kahden liiton oppia. Hagee julistaa antkristuksen suulla torjuen sanoen ettei Jeesus ole juutalaisten Messias. Jeesuksen opetuslapsina me saamme riemuita koko Israelin jäännöksen pelastumisesta, mutta meidän uskallettava kertoa silloin totuus, kun tästä pelastumisesta opetetaan väärin.

Kahden liiton oppi sekä judaismi tulee tukemaan kolmannen temppelin rakentamista Jerusalemiin, sillä molemmissa leireissä uskotaan vanhan liiton olevan voimassa juutalaisille.

 

Kirjansa In Defense of Israel videomainoksessaan John Hagee sanoo, että: "Jesus did not come to earth to be the Messiah" ja "Jesus refused by word and deed to claim to be the Messiah"

Nuo Hageen lauseet kuuluvat suomeksi näin: Jeesus ei tullut maan päälle ollakseen Messias ja Jeesus kieltäytyi sanoin ja teoin oikeudesta olla Messias. Hagee väittää tuossa ettei Jeesus tullut Messiaaksi eikä Jeesus sanoin tai teoin osoittanut olevansa Messias. Hageen on väärässä ja puhuu tuossa antikristuksen hengessä:

2Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Jeesus myönsi sanoin ja teoin olevansa Messias:

Joh 10:
24 Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus (Messias), niin sano se meille suoraan."
25 Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.


Matt 16:
16 Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus (Messias), elävän Jumalan Poika".
17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.


John Hagee oli väärässä ja antikristuksen hengessä. Hagee on kirjoittanut myös muuta: sivu 143: He refused to be their Messiah, choosing instead to be the Savior of the world - Hän kieltäytyi olemasta heidän (juutalaisten) Messiaansa, valiten sensijaan olla maailman Pelastaja.

 

Jeesus ei missään kohden kiistä tai kiellä ettei Hän ole Israelin Messias, vaan sensijaan maailman Pelastaja. Miten Hän voisi olla edes maailman Pelastaja, jos Hän ei suostu pelastamaan yhtä kansaa. Tässä kohden Hagee on sortunut alokasmaiseen virheeseen sekä antikristuksen henkeen.

Tämä kommentti on mielenkiintoinen: (He refused to be their Messiah, choosing instead to be the Savior of the world), sillä tämä sopisi esim. ortodoksi juutalaisille vallan mainiosti. Yksikään pakana ei pääse ortodoksi juutalaiseksi käännyttyään tasavertaiseksi juutalaisen kanssa, sillä ortodoksijuutalaiset pitävät kaikki 613 käskyä, mutta pakanuudesta kääntyneille jää vain seitsemän Nooan lakia. Minulle herää kysymys, että kenen asialla Hagee on, se on selvää, että hän on tässä kohden antikristuksen hengessä, mutta miksi hän kristittynä tai uskovana opettaa ortodoksi juutalaisuuden mukaista pelastusta Israelin kansalle? Siksi koska hänessä puhuu antikristus.

 

John Hageen opetus ja lausunto tässä kohden itse asiassa kieltää Jeesuksen takaisintulon, sillä Jeesus ei tule ennen kuin juutalaiset (kansana) uskovat Häneen:

Luuk 13:
34 Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
35 Katso, ‘teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi’. Mutta minä sanon teille: te ette näe minua, ennenkuin se aika tulee, jolloin te sanotte: ‘Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’."


Hagee lausunto on antikristillinen, sillä hän opettaa ettei juutalaisten tarvitse uskoa Jeesuksen olevan Messias.

 

Saatana tietää, että sen päivät ovat luetut sen jälkeen kun koko Israelin kansa pelastuu, siksi se tekee kaikkensa eksyttääksensä niin juutalaiset kuin Jeesukseen uskovat uskomaan valheen ettei juutalaiset tarvitse pelastusta Herran Jeesuksen Kristuksen (Messiaan) kautta, vaan he pelastuvat vanhan liiton ja lain kautta.

Saatanan demoninen valhe on ikävä kyllä sokaissut tässä kohden joidenkin uskovien silmät ja "judaismin" hengen vallassa he käyvät niiden kimppuun, jotka paljastavat tämän saatanan demonisen valheen. Näiden asioiden paljastaminen ei ole vihamielisyyttä juutalaisia kohtaan, vaan todellinen rakkaudenosoitus heitä kohtaan sekä totuuden kertominen siitä kuinka Israel tulee pelastumaan; eli Jeesus Messiaan sovitustyön kautta. Jumala siunaa Israelia totuuden rakkauden mukaan, eikä valheen järjestyksen mukaan.

Täytyy tuoda esille eräs asia. Olen tutkinut tätä aihetta usean vuoden, jossa Israelin pelastus sekä juutalaisten asema Jumalan edessä on vääristetty. Olen käynyt lukuisia keskusteluja livenä sekä eri foorumeilla keskustellut aiheesta englanninkielellä.

Ulkomailla tämä eksytys on todella pitkällä ja jo useita vuosia ulkomailla on opetettu joidenkin uskovien keskuudessa ettei Jeesus olekaan Messias. He ovat tulleet tähän tulokseen joko judaismin tai kahden liiton opin perusteella. Muistuu mieleeni hyvä ex-uskon ystäväni (eräs kanadalainen), joka kiinnostui liikaa judaismista sekä juutalaisuudesta, joka johti hänet hylkäämään Jeesuksen Messiaana. Tänä päivänä häntä opettaa ja ohjaa juutalainen ortodoksi rabbi. Tämä on judaismin tien lopullinen päämäärä; saada uskova uskomaan ettei Jeesus ole Messias.

Vielä myös sananen Hageesta. Uskon sana-liike opettaa (on opettanut), että saatanan luonto tuli Jeesukseen ristillä ja sovitus ei tapahtunut ristillä, vaan kolmen päivän päästä helvetissä. En yhtään ihmettele sitä, jos uskon sanan julistajat eksyvät tähän kahden liiton oppiin, sillä heidän ristin sanomansa on toista evankeliumia ja eksyessään he eksyvät lisää ja yhä syvemmin.

 

2 Moos 12:
48 Ja jos joku muukalainen asuu sinun luonasi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, niin ympärileikkauttakoon kaikki miehenpuolensa ja sitten käyköön sitä viettämään ja olkoon silloin niinkuin maassasyntynyt. Mutta yksikään ympärileikkaamaton älköön siitä syökö.
49 Sama laki olkoon maassasyntyneellä ja muukalaisella, joka asuu teidän keskuudessanne."


Vanhassa liitossa pakanuudesta kääntyneillä oli sama laki kuin juutalaisillakin. Jumala oli tasapuolinen vanhassa liitossa Häneen uskoville juutalaisille ja pakanoille ja Jumala on myös tasapuolinen Uudessa Liitossa Häneen uskoville juutalaisille ja pakanoille.

Ortodoksijuutalaisille ei käy päinsä Jumalan asetus, vaan he pitävät pakanoita alempiarvoisina. Tämä judaismi tekee saman se asettaa juutalaisen ja pakanan eriarvoiseen asemaan, samoin tekee kahden liiton oppi. Valheen henki tekee tämän erotuksen, jonka tarkoitus on saada juutalaiset pois pelastuksesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa (Messiaassa). Kiitos ja kunnia kuitenkin Jumalalle sillä Hän pelastaa koko Israelin kansan jäännöksen viimeisinä päivinä sen jälkeen kun Israel tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Messias, amen.

 


 

Video Raamatun auktoriteetti ja Jumalan lupaukset israelilaisille:

Petri Paavola 2008

 

Lähteet:
- 33/38
- Biblia Hebraica

- Jewish Publication Society Old Testament 1917 (JPS)

- Septuaginta

- James Green Literal Translation
- Old King James Version (KJV)
- James Murdock's translation of the Syriac Peshitta
- Young's Literal Translation

- Orthodox Jewish Brit Chadasha

- John Hageen mainosvideo kirjastaan In Defense of Israel

- Joseph Shulamin artikkelista vihkosesta,"Opetusta Siionista" 2004

- Lukuisat keskustelut eri yhteyksissä juutalaisten rabbien, ortodoksijuutalaisten
ja messiaanisten juutalaisten kanssa sekä muiden kanssa, jotka kannattavat messiaanista judaismia
-
jewfaq.org
-
en.wikipedia.org/wiki/Judaism
-
el-halev.org/congregation
-
Introduction to the book of Acts by Joseph Shulam
-
The Early Believers in Yeshua & the Second Temple by Joseph Shulam

- http://www.kotipetripaavola.com/UusiLiitto.html

- http://www.kotipetripaavola.com/Jumalanlaki.html

- http://www.kotipetripaavola.com/rakkaudenkaksoiskasky.html

- Johtajuus Jumalan seurakunnassa

 


 

 

web maker
eXTReMe Tracker