Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Jeesus ja opetuslapset eivät käyttäneet kannabista

Puhuuko Raamattu yhtään mitään huumeista? Raamatussa on selkeä viittaus huumeisiin ja varsin negatiivisessa merkityksessä:

Ilm 9:21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan (farmakeia) eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Ilmestyskirja kertoo neljästä lopunajan synnistä, jotka ovat selkeästi esillä lopunajan yhteiskunnissa. Nämä neljä syntiä ovat murhat, velhous, haureus sekä varkaudet. Keskityn tässä kirjoituksessa vain yhteen syntiin, eli velhouteen, joka on kreikaksi farmakeia ja joka tarkoittaa huumaavien aineiden käyttöä, myrkkyä ja myrkyttämistä, noituutta (jonka kautta harjoitetaan epäjumalanpalvelusta), sekä sen kuvaannollinen merkitys on vietellä ja eksyttää epäjumalanpalvelukseen.

Farmakeia sana tulee sanasta farmakeus, joka tarkoittaa ihmistä joka valmistaa lääkkeen tai huumaavan aineen noituuden harjoittamiseen. Farmakeia sana yhdistettynä Raamatun ilmoitukseen tarkoittaa huumaavien aineiden käyttöä, jonka kautta epäjumalanpalvelijat olivat yhteydessä henkimaailmaan (pahat henget) sekä noituutta, jonka kautta ihmiset vieteltiin ja eksytettiin harrastamaan epäjumalanpalvelusta.

On tunnettu tosiasia, että huumeiden kautta ihmisen mieli avautuu sellaiselle tietoisuuden tasolle, jolloin ihminen kykenee ottamaan yhteyden riivaajahenkiin, joita myös kutsutaan henkioppaiksi. Muinaisissa kulttuureissa sekä vielä nykyään on ihmisiä, jotka valmistavat tietyistä rohdoksista ja kasveista huumaavia aineita, joiden kautta otetaan yhteyttä henkimaailmaan (riivaajahenkiin).

Ihminen joka ei käytä huumeita kokee ihan samanlaisia haitallisia ja vaarallisia vaikutuksia ollessaan yhteydessä henkivaltoihin kuin mitä huumeiden käyttäjät kokevat. Tämä johtuu siitä koska huumeet ovat portti henkimaailmaan ja niiden vaarallisiin vaikutuksiin, niin siksi niiden vaikutukset ovat samanlaisia. Suuri osa huumeiden käyttäjistä ei tiedä tätä ulottuvuutta ja nähdessään näkyjä ja harhoja he luulevat niiden olevan pelkkiä harhoja, mutta ne eivät ole harhoja, vaan henkimaailman aiheuttamia vääristymiä sekä näkyjä henkimaailmaan.

Huumeet ovat vielä vaarallisempia kuin mitä lääketieteelliset havainnot ja todisteet ovat kertoneet niiden haitoista, koska huumeet ovat portti ja yhteys henkimaailmaan (riivaajahenget ja demonit).

Joillakin lääkkeilläkin (ei kaikilla) voi olla samanlaisia vaikutuksia kuin huumeilla, mutta silloin on kyse lääkkeiden väärinkäyttämisestä päihdetarkoituksessa, eikä lääkinnällisestä tarkoituksesta. Älä käsitä minua nyt väärin, sillä en kehota ketään jättämään pois lääkitystään. Jos sinulla on jokin lääkitys, joka on lääkärin määräämä lääkinnälliseen hoitoon, niin voit turvallisesti käyttää sitä, koska on kyse lääkkeen lääkinnällisestä käytöstä, ei päihde tarkoituksesta.

Väärät väitteet Raamatun ja kannabiksen yhteydestä

2.10.2003 Chris Bennett kirjoitti High Times mediassa artikkelin nimeltä Was Jesus a stoner? Bennett väittää artikkelissaan, että Raamatun Mooseksen kirjan pyhä voiteluöljy sisälsi kannabista (kaneh-bosem), joka tarkoittaisi sitä että Jeesus voiteli ihmisiä voiteluöljy sekoituksen kautta, joka sisälsi kannabista. Samoin artikkeli sanoo, että muinaiset kristilliset tekstit (The Acts of Peter, Twelve Apostles) sanovat Jeesuksen antaneen opetuslapsilleen voidelaatikon ja pussin, joka oli täynnä lääkkeitä, joiden kautta sairaita tuli parantaa. Samoin artikkeli sanoo muinaisen tekstin (The Acts of Thomas) kertovan pyhän öljyn käyttämisestä sairaiden parantamisessa. Artikkelissa sanotaan Jeesuksen opetuslapsineen levittäneen kannabiksen parantavia vaikutuksia muinaisessa maailmassa.

Bennett sanoi, että jos kannabis oli yksi pääaineista kristittyjen muinaisessa voiteluöljyssä, kuten historia osoittaa, niin tämän öljyn vastaanottaminen teki Jeesuksesta Messiaan (voidellun) ja Hänen seuraajistaan kristittyjä ja siksi kannabista käyttävien ihmisten vainoaminen on antikristillistä.

High Times artikkeli tuo myös sen esille, että gnostilaiset tekstit osoittavat kannabiksen polttamista suitsukkeena, jota Jeesus käytti voiteluöljynä, johon oli lisätty kannabista ja muita enteogeenejä, joita myös käytettiin shamanismin seremonioissa. Artikkeli kertoo gnostilaisten käyttäneen kannabista ja huumaavia sieniä sakramentaalisina aineina, joiden kautta pyrittiin saavuttamaan henkistä tietoa.

2 Moos 30:
23 "Ota itsellesi hajuaineita parasta lajia: sulavaa mirhaa viisisataa sekeliä, hyvänhajuista kanelia puolet siitä eli kaksisataa viisikymmentä sekeliä ja hyvänhajuista (besem - bosem) kalmoruokoa (qaneh) samoin kaksisataa viisikymmentä sekeliä,
24 sitten vielä kassiaa viisisataa sekeliä, pyhäkkösekelin painon mukaan, ja hiin-mitta öljypuun öljyä.
25 Ja tee siitä pyhä voiteluöljy, höystetty voide, jollaista voiteensekoittaja valmistaa; se olkoon pyhä voiteluöljy.

Hebreankielen sana qaneh (kalmoruoko) viittaa ruokokasviin, joka kasvaa lampien, järvien ja jokien läheisyydessä sekä myös kuivemmassa maaperässä. Tätä ruokokasvia ei kasvanut Israelissa ja tutkijoiden mukaan sitä tuotiin Israeliin Arabiasta tai Intiasta. Tutkijoiden mukaan tämä ruokokasvi tunnettiin Intiassa nimellä sitruunaruoho tai inkivääriruoho. Jotkut Raamatun tutkijat kuten kuuluisia juutalainen rabbi Jarchi ajatteli, että tätä ruokoa tuotiin Israeliin todennäköisemmin Saabasta ja joistakin Arabian osista kuin Intiasta, koska Saaba ja Arabian alueet olivat lähellä Israelia, kun taas Intia sijaitsi todella kaukana Israelista. Täyttä varmuutta ei ole siitä mikä ruokokasvi oli kyseessä, mutta se on varmaa, ettei kyseessä ole kannabis, sillä kannabis valmistetaan hamppukasvista, joka ei ole ruokokasvi. 

Qaneh bosem tai besem ei siis tarkoita kannabista, vaan jotakin hyvän hajuista ruokokasvia, jonka alkuperää emme voi varmuudella tietää. High Times käytti artikkelissaan gnostilaisia tekstejä (apokryfit), joita se piti muinaisina kristillisinä teksteinään. Totuus on se että gnostilaiset kristilliset tekstit eivät ole sama asia kuin Raamatulliset Uuden Testamentin tekstit. Gnostilaiset pitivät kristinuskoa kilpailevana lahkona ja gnostilaiset pitivät omia uskomuksiaan kristinuskoa parempana. Gnostilaisten kristillisten tekstien tarkoitus oli vääristää Raamatun Uuden Testamentin tekstit, eikä gnostilaisilla kristillisillä teksteillä ole Raamatun arvovaltaa. Tämän takia gnostilaisten tekstien yhteydellä Jeesukseen ja kannabikseen ei ole minkäänlaista totuusarvoa, koska näiden tekstien kautta pyrittiin vääristämään Raamatun sanan opetus.

Se on kuitenkin High Times artikkelissa totta, että kannabista on käytetty shamanismin seremonioissa ja gnostilaisten sakramentaalisena aineena, jonka avulla pyrittiin saavuttamaan henkistä tietoa. Itse asiassa niin shamanismissa kuin gnostilaisten keskuudessa kannabis oli ja on portti yhteyteen henkivaltojen (riivaajahenget) kanssa.

Luuk 10:34 Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä (elaion) ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä.

Uuden Testamentin kaikissa kohdissa ihmisiä voideltiin oliiviöljyllä (elaion). Oliiviöljyä käytettiin kultaisen lampunjalan polttoaineena, sairasten voiteluun, joissakin juhlissa pää ja keho voideltiin oliiviöljyllä. Raamattu todistaa ettei Jeesus käyttänyt kannabista sisältävää öljyä parantaessaan ihmisiä.

Luuk 5:17 ¶ Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat.

Raamatun opetuksen mukaan Jeesus paransi sairaat Herran voiman kautta (Jumalan voima). Öljyvoiteella oli symbolinen merkitys, mutta ihmiset parantuivat Jumalan voiman kautta. Raamattu todistaa ettei VT:ssa ja UT:ssa ole käytetty kannabista öljyvoiteen ainesosana. Jeesus on Messias Jumalan suunnitelman ja aivoituksen tähden, ei öljyn vastaanottamisen tähden kuten Bennett väärin väittää. Jeesuksen opetuslapset ovat Jeesuksen seuraajia, koska he uskovat Jeesuksen olevan Messias ja Pelastaja, eikä sillä ole mitään tekemistä öljyvoiteen kanssa, kuten Bennett väittää. Herraan Jeesukseen uskova ihminen ei vainoa kannabiksen käyttäjiä, kuten Bennett vihjailee. Uskova ihminen sanoo kannabiksen käyttämisen olevan syntiä, eikä kyseessä ole vainoaminen, vaan synnin sanominen synniksi, sillä synti rikkoo ja tuhoaa ihmisiä. Historia eikä Raamattu osoita kannabiksen olleen Raamatullisen öljyvoiteen ainesosa, mutta valheellinen väite väittää niin.

High Times julkaisun väitteet kannabiksen liittymisestä Raamatun voiteluöljyyn on valhetta ja väärää tietoa. High Times lehden agenda on huumeiden laillistaminen, joten ei ole mikään ihme, että he pyrkivät kaikin tavoin suosittelemaan kannabista ihmisille. Ihmisillä joilla on jokin voimakas agenda, niin he toimivat hyvin samalla tavalla, joista eräs tapa on yrittää saada ihmiset uskomaan, että Jeesuskin teki samaa kuin mitä he ajavat takaa. Monet jooga ihmiset sanovat Jeesukseen harrastaneen ja opettaneen joogaa, vaikka se ei ole totta. Jotkut homoseksualistit sanovat Jeesuksen olleen homoseksualisti, vaikka se ei ole totta. Monet ihmisryhmät, jotka ajavat jotakin asiaa pyrkivät hyväksikäyttämään Jeesuksen nimeä, sanoen että Jeesus teki samoja asioita (syntiä) kuin mitä he tekivät, vaikka se ei ole totta. Jeesuksen liittäminen kannabikseen on yhtä kömpelö ja alkeellinen valhe kuin valhe, joka sanoo Jeesuksen opettaneen joogaa. kotipetripaavola.com - Jeesus ei opettanut joogaa

Hepreankielen sana Messias (Mashiach) (kreikaksi Messias tai Khristos) tarkoittaa voideltua. Jotkut väittävät Messiaan olleen voideltu, joka oli voideltu öljyllä, jossa oli kannabista ja että tämä öljyn käyttäminen sai aikaan Jeesuksen hengelliset näyt. Jotkut ihmiset väittävät, että Jeesus ei syntynyt Messiaaksi, vaan vastaanotti Messias (voideltu) tittelin kun Johannes Kastaja oli voidellut hänet Messiaaksi öljyllä, joka sisälsi kannabista. Edellä olevat väitteet ovat valheellisia, jotka Raamatun sanan todistus kumoaa ja paljastaa valheellisiksi väitteiksi.

Luuk 2:
8 ¶ Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."

Vanhassa Testamentissa on profetia tulevasta Messiaasta. Kun Herra Jeesus syntyi, niin Herran enkeli ilmoitti kedolla oleville paimenille, että tänä päivänä on syntynyt Vapahtaja (Pelastaja), joka on Kristus (Messias), Herra, Daavidin kaupungissa.

Jeesus ei saanut Messias nimeä Johannes Kastajan kautta, sillä Messias Pelastajana oli profetoitu jo vanhassa testamentissa sekä Herran enkeli ilmoitti saman päivänä kun Jeesus syntyi, että Jeesus oli Messias. Väite Jeesuksen saaneen nimityksen Messias Johannes Kastajan kautta on täten valheellinen ja väärä tieto.

Jeesus sai nimityksen Messias, siksi koska Hän oli Jumalan valittu ja Voideltu toteuttamaan Jumalan pelastussuunnitelman, jonka mukaan Messias kuolee ihmisten syntien tähden syntien anteeksisaamiseksi. Sana voideltu (Messias) yhdistettynä Jeesukseen tarkoittaa ennen kaikkea voitelua ja voideltua, jonka kautta Jeesus Messiaana saa aikaan iankaikkisen lunastuksen sekä palauttaa ihmisen takaisin Jumalan yhteyteen.

Luuk 4:
1 ¶ Sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta; ja Henki kuljetti häntä erämaassa,
2 ja perkele kiusasi häntä neljäkymmentä päivää. Eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä.
3 Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi".
4 Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: ‘Ei ihminen elä ainoastaan leivästä’."
5 Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat
6 ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon.
7 Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun."
8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: ‘Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman’."

Raamattu ei sano missään kohdassa, että kun Jeesus oli käyttänyt voiteluöljyä, niin Hän alkoi näkemään näkyjä. Raamattu sanoo, että Jeesus näki hengelliset näkynsä Jumalan Hengen voimassa (Pyhä Henki). Väite jonka mukaan Jeesus olisi saanut näkynsä öljyvoiteen käyttämisen kautta on valheellinen väite.

Matt 27:
33 ¶ Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi-se on: pääkallon paikaksi-
34 he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä; mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda.

Mark 15:
22 ¶ Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, se on käännettynä: pääkallonpaikka.
23 Ja he tarjosivat hänelle mirhalla sekoitettua viiniä, mutta hän ei sitä ottanut.

Mirhalla (katkera neste) sekoitetun viinin tarkoitus oli rauhoittaa ja helpottaa kiputiloja, joita ihmiset kokivat lähestyvän kuoleman hetkellä. Mirhan ja viinin sekoitus sai aikaan huumaavan ja päihdyttävän tilan, jonka seurauksena ihminen ei enää tuntenut kipuja. Mirhan ja viinin sekoitus teki siitä narkoottisen aineen, joka aiheuttaa huumaavan sekä päihtyneen olotilan. Jeesus kieltäytyi juomasta tätä narkoottista ainetta. Jeesuksen toiminta ristillä suurissa kivuissa on myös todiste sille ettei Jeesus hyväksy huumeiden käyttämistä ja päihtymistä.

Hes 40:
5 ¶ Ja katso, oli muuri temppelin ulkopuolella, yltympäri sen. Ja miehen kädessä oli mittaruoko (qaneh), kuusikyynäräinen, kyynärään luettuna kyynärä ja kämmenenleveys. Ja hän mittasi muurirakennuksen leveyden: yksi ruoko (qaneh), ja korkeuden: yksi ruoko (qaneh).
6 Sitten hän meni portille, jonka etupuoli oli itää kohden, nousi ylös sen portaita ja mittasi portin kynnyksen: se oli yhden ruovon levyinen-ensimmäinen kynnys: yhden ruovon (qaneh) levyinen.
7 Sivuhuone oli aina yhden ruovon (qaneh) pituinen ja yhden ruovon (qaneh) levyinen, ja sivuhuoneitten väliä oli viisi kyynärää. Portin kynnys porttieteisen laidassa, sisäpuolella: yksi ruoko (qaneh).
8 Ja hän mittasi porttieteisen, joka oli sisäpuolella: yksi ruoko(qaneh) .

Raamattu todistaa monella tavalla ettei Qaneh bosem tarkoita kannabista, vaan jotakin ruokokasvia. Qaneh nimistä ruokokasvia käytettiin juutalaisuudessa Raamatun aikana mittakeppinä. Raamatussa ei käytetty hamppua mittakeppinä, mutta ruokokasvia käytettiin, koska sen ruokomainen varsi soveltui mittakepin materiaaliksi.  Qaneh sana tarkoittaa ruokokasvia, sillä ruokokasveja käytettiin mittakeppeinä ja koska qaneh sana esiintyy ruokokasvin mittakeppinä, niin se todistaa, että qaneh bosem oli ruokokasvi eikä hamppukasvi.

Hampusta on tehty köysiä myös muinaisina aikoina, mutta hepreankielen sanalla qaneh ei ole sellaista yhteyttä, että siitä olisi tehty köysiä. Tämäkin todistaa sen ettei qaneh tarkoita kannabista, vaan jotakin ruokokasvia.

Jotkut ihmiset väittävät, että Septuagintan kääntäjät käänsivät hepreankielen sanan qaneh väärin, koska he käänsivät sen sanalla kalamos (κάλαμος). He sanovat, että qaneh bosem olisi pitänyt kääntää kreikankielen sanalla kannabinos (kannabis). Heidän väitteensä on kuitenkin väärä. Seitsemänkymmentä juutalaista Raamatun asiantuntijaa ja eksperttiä käänsivät Septuagintan hepreankielestä kreikankielelle. Kyseessä ei siis ollut yhden miehen käännöstyö, vaan useiden kymmenien juutalaisten Raamatun asiantuntijoiden käännöstyö. Juutalaiset kopioivat ja käänsivät tarkasti Raamatun tekstit ja ne myös tarkistettiin huolellisesti. Septuagintan kääntäjät käänsivät qaneh bosem sanan kreikankielen sanalla kalamos, koska kalamos tarkoittaa ruokokasvia. Septuaginta todistus on myös kiistaton siitä, että qaneh bosem tarkoittaa ruokokasvia, ei kannabista.

1 Moos 1:29 ¶ Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi.

Monet kannabiksen käyttäjät sanovat Raamatun sallivan kannabiksen käytön, koska Raamattu sanoo Jumalan antaneen ihmiselle ravinnoksi ruohot ja kasvit, jotka tekevät siementä, ja koska hamppukasvi tekee siemeniä, niin se on siksi Jumalan antama ja sallima kasvi ihmisille, jonka tähden kannabiksen käyttäminen on Jumalan tahdon mukaista. Edellä oleva väite ei ole kuitenkaan totta, sillä Jumalan tahto ei ole, että ihminen päihdyttäisi itseänsä minkään kasvin (huumaavia aineita sisältävä kasvi) kautta, koska päihtyminen on syntiä. Jumala antoi alussa kaikki kasvit syötäviksi, eikä niin, että ihminen tekisi kasveista itselleen savukkeita, joita hän polttaisi vetämällä savuja keuhkoihinsa. Ruuan syöminen ja savukkeen polttaminen on kaksi eri asiaa.

Alussa kaikki Jumalan luoma oli hyvää ja täydellistä ja kaikki kasvitkin olivat myrkyttömiä, mutta syntiinlankeemuksen jälkeen kaikki muuttui ja maan päälle kasvoi myös myrkyllisiä siementä tekeviä kasveja, joita ihminen ei saa syödä. Raamatustakin tulee esille, että syntiinlankeemuksen jälkeen maan päällä kasvoi myrkyllisiä kasveja, joita ihminen ei saanut syödä:

2 Kun 4:
38 ¶ Elisa palasi Gilgaliin, ja maassa oli nälänhätä. Ja kun profeetanoppilaat istuivat hänen edessänsä, sanoi hän palvelijallensa: "Pane suuri pata liedelle ja keitä keitto profeetanoppilaille".
39 Niin muuan heistä meni kedolle poimimaan yrttejä ja löysi villin köynnöskasvin ja poimi siitä villikurkkuja viittansa täyden. Tultuaan hän leikkeli ne keittopataan, sillä he eivät tunteneet niitä.
40 Ja he kaatoivat miesten syödä, mutta kun nämä maistoivat keittoa, huusivat he ja sanoivat: "Jumalan mies, padassa on kuolema!" Eivätkä he voineet syödä.
41 Silloin hän sanoi: "Tuokaa jauhoja". Ja hän heitti ne pataan. Sitten hän sanoi: "Kaatakaa väen syödä". Eikä padassa ollut mitään vahingollista.

Poimittujen yrttien tai villin köynnöskasvin seassa oli myrkyllisiä kasveja, jotka aiheuttivat kuoleman. Tämä kohta todistaa, että syntiinlankeemuksen jälkeen kaikki kasvit eivät ole enää hyviä, vaan niiden seassa on myrkyllisiä ja kuolemaa aiheuttavia kasveja. Profeetta Elisan kautta Jumala teki ihmeen, jolloin myrkkykasvien myrkyllinen vaikutus poistui. Jumala näytti voimansa tässä tapauksessa muuttamalla luonnonlait, mutta tällaisia ihmeitä ei tapahdu joka päivä ja ihmisen tulee välttää myrkyllisiä kasveja. Samoin huumaavia aineita sisältävien kasvien käyttäminen päihtymisen tarkoitukseen on syntiä ja Jumalan tahdon vastaista toimintaa.

Jokainen ihminen myös nykyaikana tietää, että on olemassa todella myrkyllisiä siementä tekeviä kasveja, joita ihminen ei saa syödä. 1 Moos 1:29 jaetta ei voida käyttää kannabiksen käyttämisen puolustamiseen, koska jae puhuu paratiisissa vallinneista olosuhteista ennen syntiinlankeemusta, jolloin maan päällä ei kasvanut kasveja, jotka olisivat olleet ihmiselle vahingollisia. Nykyään elämme syntiinlankeemuksen jälkeisessä maailmassa, jossa on ihmiselle haitallisia kasveja ja kannabiksen käyttäminen päihtymisen tarkoituksessa on syntiä Jumalan sanan mukaan, koska Raamattu sanoo päihtymystilan olevan syntiä.

Jotkut ihmiset sanovat, että Hes 34:29 opettaa kannabiksen olevan se hyvä kasvi, joka on oleva kunniaksi ihmisille.

Eze 34:
29 And I will raise up for them a plant (matta) of renown (shem), and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen any more.
30 Thus shall they know that I the LORD their God am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord GOD.

Hes 34:
29 Ja minä annan nousta heille istutuksen
(matta), joka on oleva kunniaksi (shem), niin ettei heidän tarvitse siinä maassa menehtyä nälkään eikä enää kärsiä pakanain pilkkaa.
30 Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, heidän Jumalansa, olen heidän kanssansa ja että he, Israelin heimo, ovat minun kansani, sanoo Herra, Herra.

Hepreankielen sana matta tarkoittaa istutusta sekä kasvia ja shem tarkoittaa nimeä, hyvää mainetta, kuuluisaa ja kunniaa. Hes 34:29 puhuu Messiaasta, joka on kunnian istutus ja kun Israelin kansa uskoo Jumalaan Messiaan kautta, niin heidän ei tarvitse nähdä hengellistä Jumalan sanan nälkää (eikä myöskään aineellisen ruuan nälkää), eikä pakanain pilkkaa, koska he tulevat tietämään, että Herra on heidän Jumalansa ja Israelin heimo on Jumalan kansa.

Kunnian (shem) istutus (matta) on kytketty Herran Jumalan tuntemiseen, joka tarkoittaa sitä ettei tässä kohdassa puhuta mitään tavallisesta viljelyskasvista tai mistään kasvista, vaan Messiaasta, joka on kunnian (kirkkauden) istutus, sillä Hän johdattaa Israelin kansan tuntemaan Kaikkivaltiaan Raamatun Jumalan. Väite joka sanoo Hes 34:29 puhuvan kannabiksesta on alkeellinen valhe.

Hes 34:
23 Ja minä tahdon yhden ainokaisen paimenen herättää, joka heitä on ravitseva, palveliani Davidin: hän on heitä ravitseva ja on heidän paimenensa oleva.
24 Ja minä Herra tahdon olla heidän Jumalansa, mutta minun palveliani David on heidän seassansa päämies oleva; minä Herra olen sen puhunut. (Biblia 1776 on alkutekstin mukainen käännös tästä kohdasta)

Hesekielin luku 34 on kokonaisuus ja luvun jakeet 23 ja 24 puhuvat Daavid paimenesta, jonka Jumala herättää ravitsemaan ja paimentamaan Israelin kansaa. Tämä profetia ei puhu Israelin kuninkaasta Daavidista, sillä hän oli ollut kuolleena monia vuosia ennen tämän profetian antamista.

Juutalainen rabbi Kimchi sanoo Hes 34:23,24 jakeista seuraavasti: Tämä on Messias, joka tulee Daavidin siemenestä pelastuksen aikana. Messiasta kutsutaan Daavidiksi. koska hänen nimensä merkitsee rakastettu, sillä hän oli rakastettu niin Jumalan kuin ihmisten taholta ja koska hän on Daavidin poika lihansa siemenensä tähden ja koska Daavid oli hänen kaltaisensa persoonaltaan, toimiltaan, ahdistuksiltaan, sodiltaan, voitoiltaan ja ylistykseltään ja koska Messias oli Daavidin Herra ja edustaja, sillä hänessä perustetaan iankaikkinen valtakunta.

Koska Hesekielin kirjan luvun 34 jakeet ovat yksi kokonaisuus, niin jakeet 23 ja 24 todistavat Messiaan olevan kunnian istutus, joka ravitsee ja paimentaa Israelin kansaa lopettaen heidän hengellisen Jumalan sanan nälkänsä johdattamalla heidät tuntemaan Jumalan. Messiaan tehtävä on nimenomaan ravita ja paimentaa Israelin kansaa Jumalan sanan totuuden kautta, joka tarkoittaa sitä, että Jumalan sanan ravinnon ja paimentamisen kautta Israelin kansa tulee tuntemaan Jumalan. Raamatun sanan kokonaisuus todistaa kiistattomasti, että kunnian istutus on Messias.

Hindulaisuudessa on uskomus, jonka mukaan herra Shiva (jumala) antoi kannabiksen ihmisille nautinnoksi. Uskomuksen mukaan Shiva meni niitylle ja suojautui auringolta suuren kannabiskasvin alla, jota hän maistoi. Kannabiksesta tuli Shivan mieliruokaa. Shiva tunetaan myös nimellä herra Bhang. Hindikielen sana bhang tarkoittaa päihdyttävää juomaa, joka valmistettiin kannabiksen lehdistä ja kukinnosta. Islamilainen Sufi lahko käytti kannabista rituaaleissaan etsiessään hengellistä ymmärrystä.

Monet muinaiset pakanalliset jumalatar kultit käyttivät kannabista rituaalimenoissaan. Intiassa Kali-Ma (elämän ja kuoleman äiti) kultin harrastajat käyttivät marihuanaa uskonnollisissa seremonioissaan. Seremoniassa Kalille kannabista käytettiin osana rituaalista seksiä, jossa tarkoituksena oli kundaliini-energian nouseminen selkärankaa pitkin aivoihin asti. Kalin palvonta on lähes identtistä kanaanilaiselle jumalatar Anathille sekä muinaisen Lähi-idän Asera ja Astarte jumalatar palvonnalle.

Huumeilla ja pahoilla henkivalloilla on yhteys keskenään. Pakanallisissa uskonnoissa sekä uskomuksissa huumeiden kautta ihmiset ottivat yhteyttä henkimaailmaan (riivaajahenget) etsien sieltä viisautta ja ymmärrystä, joka on kuitenkin saatanallista ja valheellista viisautta. Kannabiksen avulla on herätetty kundaliini-energian nousu, joka on saatanallinen voimavaikutus. Jotkut muinaiset jumalatar kultit käyttivät kannabista palvontamenoissaan.

Raamattu opettaa etsimään viisautta Jumalalta Raamatun sanan opetuksen kautta Pyhän Hengen avulla. Täten on selvää, että kaikenlaiset uskonnolliset rituaalit, joissa käytetään kannabista tai muita huumeita henkisen viisauden löytämiseen on Raamatun sanan vastaista toimintaa, eli syntiä.

On myös esitetty väite, että Etiopian koptin kirkko käyttää kannabista sakramenteissaan, jonka mukaan vain marihuanan sakramentaalisen käytön kautta yhdistettynä rukoukseen ja hengelliseen ajatteluun kirkon jäsen voi oppia tuntemaan Jumalan itsessään ja toisissaan. Jos tämä väite on totta siten, että Etiopian koptin kirkko käyttää marihuanaa hengellisen ymmärryksen saamiseen, niin se tarkoittaa sitä, että he ovat eksyneet pois Raamatun totuudesta.

Raamattu ei missään kohdassa opeteta ihmisiä käyttämään huumeita, jonka kautta he saisivat lisää hengellistä viisautta tai ymmärrystä, eikä Raamattu opeta huumeiden käyttämistä missään tarkoituksessa. Raamattu opettaa päihtymyksen olevan syntiä ja huumeilla on päihdyttävä vaikutus.

Raamattu tuo esille kiistattomasti ilmestyskirjassa luvussa 9, että lopunajan eräs ongelma ja synti on huumaavien aineiden käyttäminen olkoon se sitten liitettynä okkultiikkaan tai ilman sitä. Tietenkin kaikkein suurin synti on epäusko (ei usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa) ja tämän tähden ihminen oman valintansa tähden on matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Sinä voit kuitenkin vaikuttaa asiaan, sillä jos tunnustat syntisi, teet parannuksen (katumus, mielenmuutos, ajatella uudella tavalla - Jumalan tahdon mukaisella tavalla), ja uskot Herraan Jeesukseen, niin sinä saat kaikki syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän ja osallisuuden armosta pelastettujen Jumalan lasten joukkoon.

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
http://www.kotipetripaavola.com - Kannabiksen haittavaikutukset

 

 

Petri Paavola 17.6.2015

Lähteet:
studio55.fi/123984
studio55.fi/2789416
studio55.fi/124194
mydr.com.au
nlm.nih.gov
nhs.uk
demo.seco.tkk.fi
drugfreeworld.org
laakarilehti.fi
laakarilehti.fi/nosto6_2.pdf
paihdelinkki.fi
laakarilehti.fi/8655
jaha.ahajournals.org
thenewsstar.com
healthyamericans.org
hightimes.com
biblehub.com
ccguide.org
cannabisculture.com
truthsaves.org
Yle TV2
A2 kannabis-ilta 4.3.2014
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
John Gill's Expositor

 

eXTReMe Tracker